Normativ-huquqiy hujjatlar to'G'risidaDownload 39.05 Kb.
Sana02.01.2020
Hajmi39.05 Kb.
"NORMATIV-HUQUQIY HUJJATLAR TO'G'RISIDA" GI O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QONUNI BILAN TANISHISH VA QO'SHIMCHALAR HAQIDA MA'LUMOT

Qonunchilik palatasi katta 2012-yil 1-noyabrda qabul qilingan 


Senat томasi 2012-yil 5-dekabrda ma'qullangan

1-modda . O'zbekiston Respublikasi 2000 yil 14-dekabrda qabul qilingan "Normativ-huquqiy hujjatlar kengashi" gi 160-II-sonli qonuniga qo'shildi (O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 2001-yil, 2001-yil) modda; 2004-yil, № 1-2, 18-modda; 2005-yil, № 1, 18-modda) tanish va qo'shimchalar qo'shilib, yangi yangi tahriri bilan tanlangan ( ilova kassasi).

2-modda . O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi:

hukumat qarorlarini diqqat bilan ko'rib chiqishni muvofiqlashtirsin;

davlat boshqaruvi mutaxassisi tomonidan tavsiya etilgan qonunga zid joylarda o'zlariga normativ-huquqiy hujjatlarni qayta ko'rib chiqish va bekor qilish.

3-modda . To'lov qonuniy e'lon qilingan kundan e'tiboran kuchga pul.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti I. KARIMOV
2012 yil 24-dekabr,

O'ZBEKISTONNING QONUNI

Normativ-huquqiy hujjatlar birligi

(yangi tahriri)1-bob. Umumiy qoidalar

1-modda. Buy qonunning asosiy vazifalari

Ushbu Qonunning asosiy vazifalari normativ-Huquqiy hujjatlar tushunchasini, turlarini, o'zaro nisbatini aniqlashdan, normativ-Huquqiy hujjatlarni tayyorlash tartibiga VA uylanganmisiz mazmuniga qo'yiladigan asosiy talablarni belgilashdan, shuningdek uylanganmisiz ijrosi Tashkil etilishini ta'minlashdan iborat.2-modda. Normativ-huquqiy hujjatlar qonun hujjatlari

Normativ-huquqiy xujjatlar va xujjatlarning xujjatlari xakida va boshka xujjatlar xakida.

Qoraqalpog'iston Respublikasi normativ-Huquqiy hujjatlarining turlari va o'zaro nisbati, normativ-Huquqiy hujjatlarni tayyorlash tartibiga hamda uylanganmisiz mazmuniga qo'yiladigan asosiy talablar va uylanganmisiz ijrosi Tashkil etilishini ta'minlash Qoraqalpog'iston Respublikasining qonun hujjatlari Bilan son belgilanadi.

3-modda. Normativ-huquqiy hujjatlar tushunchasi

Normativ-huquqiy hujjat vakolati to'g'risidagi qonun hujjatlari qabul qilinadi, umumiy davlat ko'rsatmalariga oid huquqiy normalarni belgilashga, ishdan bo'shatishga yoki boshqa rasmiy hujjatga murojaat qilish kerak.4-modda. Normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilish huquqiga ega bo'lgan organlarga yoki mansabdorlarga

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining palatalari, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, vazirliklar, davlatning sog'liqni saqlash va idoralar, yaqljatjarlqiqljatqilari ishtirokchilari bundan keyingi matnda organlar deb yuritiladi) e'tiborga olinadi.2-bob. Normativ-huquqiy hujjatlar va turlari nisbiy

5-modda. Normativ-huquqiy hujjatlarning turlari

Normativ-huquqiy xujjatlar turlari turlari bo'yicha ma'lumotilardir:

O'zbekiston huquq konstitutsiyasi ;

O'zbekiston qonunlari;

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining palatalari qarorlari;

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari va qarorlari;

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari;

vazirliklar, davlat mutaxassisliklari va idoralarining buyruqlari va qarorlari bo'yicha;

mahalliy davlat hokimiyati organlarining qarorlari.

6-modda. O'zbekiston qonun hujjatlari

Normativ-huquqiy hujjatlar bilan bog'liq hujjatlar va ularga O'zbekistonning qonun hujjatlari majmuini tayinlash.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining palatalari qarorlari to'g'risidagi qonunlar.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari va qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, vazirliklar, davlat qo'mitalari va idoralarning buyruqlari hamda qarorlari, Mahalliy davlat hokimiyati organlarining qarorlari qonun osti hujjatlaridir.7-modda. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlarning ustuvorligi

O'zbekiston Respublikasida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlarning ustuvorligi so'zsiz tanlanadi.

O'zbekiston huquq konstitutsiyasi oliy yuridik kuchga va O'zbekistonning butun hududida.

O'zbekiston qonunlari va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga asoslanib, uni qabul qilish va qabul qilish normalari va ko'rsatmalariga zid kelishi.8-modda. O'zbekistonning qonunlari

O'zbekiston Respublikasi qonunlari eng muhim va ijtimoiy ijtimoiy aloqalar bilan bog'laning. Hamkorlikda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining referendumi yoki ovoz berish yo'li bilan qabul qilinadi

O'zbekiston huquq qonunlari konstitutsiyaviy qonunlar asosida qabul qilinishi mumkin.

Kodekslar O'zbekistonning qonunlari bilan tanishtiriladi.9-modda. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining palatalari qarorlari

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining palatalari tomonidan qabul qilinadigan normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinadi.10-modda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari va qarorlari

Normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinadigan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilinadigan normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinadi.11-modda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari

Respublikasi Vazirlar Mahkamasi O'zbekiston O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis palatalarining qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari va farmoyishlari asosida hamda ularni ijro etish uchun qarorlar tarzida normativ-Huquqiy hujjatlar qabul qiladi.12-modda. Vazirliklar, davlat bilimlari va idoralarning buyruqlari bilan bog'liq qarorlar

Vazirliklar, davlat bilimlari va idoralar o'zlarining vakolatlari to'g'risida qaror qabul qilishadi.

Vazirliklar, davlat qo'mitalari va idoralarning buyruqlari hamda qarorlari O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis palatalarining qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari va farmoyishlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari va farmoyishlari asosida hamda katta ijroiya uchun eng yaxshi qabul.

Buyruqlar vazirliklari tomonidan katta lavozimga tayinlangan yoki qabul qilinadigan qaror qabul qilinadi.

Kollejiv organlar tomonidan amalga oshiriladigan ishlarni boshqarish idoralari tomonidan qabul qilinadi va qabul qilinadi.

Vazirliklar, davlat kasb-hunar kollejlari va idoralarning buyruqlari bilan ularning qarorlari qabul qilinadi.

Vazirliklar, davlat kasb-hunar bilimlari va idoralar tomonidan katta miqdordagi qo'shma qarorlar qabul qilinishida normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinishi mumkin.

Vazirliklar, davlat bilimlari va idoralarning tarkibiy qismlarini uzatish zonasi vazirlik tomonidan qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinadi.13-modda. Vazirliklar, davlat kasb-hunar bilimlari yoki idoralari tomonidan qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlarga huquqiy vorislik

Vazirlik, davlat qo'mitasi Yo'xim normativ-Huquqiy hujjatlar qabul qilish huquqi berilgan idora qayta Tashkil etilgan taqdirda, Huquqiy vorisga O'z vakolati doirasida normativ-Huquqiy hujjatlar qabul qilish huquqi Bilan birga ilgari qabul qilingan normativ-Huquqiy hujjatlarga o'zgartirish, qo ' shimchalar kiritish, ularni chuqur o'rganish va diqqatni jalb qilish, yaxshilaydigan va diqqat bilan qarash kerak bo'lgan holatlar bundan mustasno.

Vazirlik, davlat qo'mitasi Yo'xim idora tugatilgan yoxud u tegishli normativ-Huquqiy hujjatlarni qabul qilish huquqini Huquqiy vorisiga bermasdan qayta Tashkil etilgan taqdirda, ilgari qabul qilingan normativ-Huquqiy hujjatlarga o'zgartirish, qo'shimchalar kiritish, uylanganmisiz Amal qilishini to'xtatib turish vakolatli organga yuborish.

Vazirlikning, davlat ta'limining yoki idoraning nominali kiritiladi, unga ilgarigi nomi normativ-huquqiy hujjatlar yozib olinadi va yozib olinadi. Bunday eshiklar yo'qud qo'shimchalar kiritilguniga qadar ilgarigi noma'lum normativ-huquqiy hujjatlar ishga solinadigan vazirlikka, davlatga yoki idoja etiqodiga va yqiqi etoki

Vazirlik, davlat mutaxassisligi yoki idora maqomining qabul qilinishi qabul qilinadi, normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinadi.

14-modda. Mahalliy davlat hokimiyati organlarining qarorlari

Mahalliy davlat hokimiyati vakolatxonasining vakolatlari va vakolatlari bo'yicha qarorlar qabul qilishda normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinadi.

Davlat hokimiyati organlarining Mahalliy qarorlari O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis palatalarining qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari va farmoyishlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari va farmoyishlari, shuningdek Mahalliy davlat hokimiyati Yuqori turuvchi organlarining qaror qabul qilingan asosda va eng katta ijrochilik uchun.

15-modda. Normativ-huquqiy hujjatlar bilan o'rganish orqali nizomlar, qoidalar, yo'llar va boshqa hujjatlar

Normativ-huquqiy hujjatlar bilan ma'lumot almashish uchun tarkibiy qismlarni o'zaro nizomlar, qoidalar, boshqa hujjatlar va boshqa hujjatlar bilan yuborish mumkin.16-modda. Normativ-huquqiy hujjatlar bilan solishtirish

Normativ-Huquqiy Turli hujjatlarning Yuridik kuchi bo'yicha o'zaro nisbati O'zbekiston RespublikasiningKonstitutsiyasiga , normativ-Huquqiy hujjatlarni qabul qilayin organlarning vakolatiga VA maqomiga, ushbu hujjatlarning turlariga, shuningdek normativ-Huquqiy Hujjat qabul qilingan sanaga muvofiq belgilanadi.

Normativ-huquqiy hujjatlar bilan tanishish va ularni rivojlantirish uchun normativ-huquqiy hujjatlar bilan ishlash shartlari.

Normativ-huquqiy xujjatlar bilan tanishish va ularning normativ-huquqiy hujjatlari.

Tenderda yuridik kuchga etib boradigan me'yoriy-huquqiy hujjatlar bilan tafovut qilinadigan joyga yaqinda qabul qilinadi, hujjat hujjati boshqa, arziydigan beshinchi e'tiborni mustango tutilno.

Agar normativ-Huquqiy hujjatni qabul qilayin vazirlikning , davlat qo'mitasining Yo'xim idoraning ijtimoiy munosabatlarning muayyan sohasini Huquqiy jihatdan tartibga solish uchun maxsus vakolati bo'lsa, ushbu organ qabul qilayin hujjat bir tgz darajadagi Boshqa vazirlik, davlat qo'mitasi Yo'xim idora tomonidan qabul qilingan normativ-huquqiy hujjat ma'lumotlarini yuridik kuchga olasiz.3-bob. Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini tayyorlash

17-modda. Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalashtirishni tayyorlash

Normativ-Huquqiy hujjatlarni qabul qiluvchi (ishlab chiquvchi) organlar ijtimoiy munosabatlarni Huquqiy tartibga solish Yo'xim qonun hujjatlari normalarini takomillashtirish maqsadida normativ-Huquqiy hujjatlar loyihalarini tayyorlashning joriy (bir yilgacha bo'lgan muddatga) va istiqbolga (bir yildan Ortiq muddatga) mo'ljallangan rejalarini ( ishlab chiqarishni yaxshilaydigan malakasi mumkin.

Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalashtirishni tayyorlash tartibi bo'yicha normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinadi (ishlab chiqariladi) organlar tomonidan yuboriladi.

18-modda. Normativ-huquqiy hujjat loyihasini tayyorlash tartibi

Normativ-huquqiy hujjat loyihasini tayyorlash:

Loyihani tayyorlash bo'yicha takliflarni ko'rib chiqish va uni tayyorlash to'g'risida qaror qabul qilish;

kadrlar tayyorlashni tayyorlash va texnikaviy va sifatli ta'minlash;

zarur materiallar va ma'lumot to'plash;

Loyihalash konsepsiyasi sintetik tushuntirish xatini ishlab chiqishni;

loyihani tuzishni;

Ekspertiza o'tkazishni o'zingizga oladi.

Respublikasining qonunlari loyihalarini O'zbekiston tayyorlash va Respublikasi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga kiritishning xususiyatlari " Qonunlar loyihalarini tayyorlash va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasiga kiritish tartibi to'g'risida " GI, " O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasining Respublikasi O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida belgilangani to'g'risida ".

19-modda. Normativ-huquqiy hujjatlar loyihasini tayyorlashni tugatish

Normativ-huquqiy hujjat loyihasini ishlab chiqish uchun loyihani ishlab chiqish (keyingi matnda ishlab chiqilgan deb hisoblanadi) taklif qilingan guruh tuzilishi mumkin.

Ishchi guruh (komissiya) tarkibiga ishlab chiquvchining tegishli bo'linmalarining, tegishli tarmoqlar holati va rivojlanishi uchun mas'ul bo'lgan vazirliklarning, davlat qo'mitalarining Yo'xim idoralarning, Boshqa manfaatdor davlat organlarining, ilmiy va Boshqa tashkilotlarning vakillari, shuningdek fuqarolar kiritilishi qabyldamady. Bunda nodavlat mutaxassisliklar, mutaxassislar bilan maslahatlashish va o'zaro aloqalar bo'yicha ishchi guruh (komissiya) tarkibiga kiritiladi.

O'rta maxsus bilim va tajribaga kirish kerak bo'lgan hujjatni normativ-huquqiy hujjat loyihalashtirish uchun tayyorlash kerak.

Ishlab chiquvchi ishchi guruhning (komissiyaning) faoliyatini ta'minlash uchun davlat organlaridan va o'zga tashkilotlardan normativ-Huquqiy hujjat loyihasini tayyorlash uchun zarur bo'lgan materiallarni, Statistika ma'lumotlarini VA Boshqa ma'lumotlarni olishga, loyiha yuzasidan ilmiy va Boshqa tashkilotlarning, olimlar va mutaxassislarning tavsiyalari bo'yicha tavsiyalarni, mutaxassislar xulosalarini olishga haqlidir.

Normativ-huquqiy hujjatni qabul qilish organi, zarur bo'lgan holatlar, normativ-huquqiy hujjatlar loyihasini tayyorlashni davlat organlariga, ilmiy va boshqa sohalarga jalb qilish.

Normativ-Huquqiy hujjatni qabul qiluvchi organ, zarur hollarda, normativ-Huquqiy hujjatlarning muqobil loyihalarini tayyorlashni bir nechta davlat organiga, ilmiy va Boshqa tashkilotlarga, ayrim fuqarolarga O'z vakolatlari doirasida topshirishga Yo'xim Ular Bilan shartnomalar tuzishga, shuningdek uzb yaxshi normativ-Huquqiy hujjat loyihasi uchun tanlovlar o'tkazishga haqlidir.

Vazirliklar, davlat bilimlari va idoralar, mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini tayyorlash bo'yicha ishlarni muvofiqlashtirish va ji ji ji ji ji ji qi ji qi ji qi ji qi ji qi yi qi yi qi qi qi qi qi qi yi qi20-modda. Normativ-huquqiy hujjat loyihasini tayyorlashda qonun hujjatlari holatini, foydali amaliyotni, fikrlarni va tajribani o'rganish

Normativ-huquqiy hujjat loyihasini tayyorlashda ishlab chiqarish:

qonun hujjatlari holatini ko'rib chiqish, loyihalashtirishni o'rganish va amalga oshirish usullarini o'rganish;

Ijtimoiy munosabatlarning muayyan sohasini Huquqiy jihatdan tartibga solishga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan nuqsonlar va ziddiyatlarni, shuningdek Huquqiy jihatdan tartibga solishga bo'lgan ijtimoiy ehtiyojni, qonun hujjatlarining samaradorligiga ta'sir etuvchi sabablar hamda sharoitlarni aniqlaydi;

Davlat organlari va Boshqa tashkilotlarning, shuningdek ayrim fuqarolarning takliflarini, OSh axborot vositalarining materiallarini, ilmiy va Boshqa tashkilotlarning, olimlar va mutaxassislarning maslahatlari va tavsiyalarini, jamoatchilik fikrini aniqlashning Boshqa vositalari ma'lumotlarini umumlashtiradi hamda ulardan foydalanadi;

Huquqiy huquqning umumiy ekologik kafolatlari va normalarini oladi, ularga huquqiy asoslar va boshqa foydali tajribalar o'rganiladi.

O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari loyihalarini qonunda belgilangan tartibda umumxalq yig'ilishiga qo'yilishi mumkin. Normativ-huquqiy xujjatlar loyihalari bo'yicha mutaxassislar malakasini oshirishga qo'yiladi.

Normativ-huquqiy xujjatlarni loyihalashtirish, bilimlarni jalb qilish, bilimlarni jalb qilish, mutaxassislar bilan maslahatlashish, mutaxassislar bilan maslahatlashish, maslahatchi va mutaxassislar tomonidan amalga oshiriladigan ishlarni boshqarish.

Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalashtirish mutaxassislari tomonidan taqdim etiladigan to'lovlar ilmiy-amaliy tavsiflar asosida, tarmoqlarning vakillari tomonidan yuboriladi.

Normativ-huquqiy hujjat loyihalashtirish bo'yicha mutaxassisning malakasi va malakasini oshirish bo'yicha mutaxassislar tomonidan ishlab chiqarishga tayyorlanishga tayyorgarlik ko'rish bilan oldindan tanishtirish.

Normativ-huquqiy hujjat loyihalashtirishning tavsifini ko'rib chiqish uchun yaxshigina taklif qilinadigan va mulohazalar tavsiya etiladigan xususiyatlarga ega bo'lishi kerak. Inobatga olinadigan takliflar va mulohazalar bo'yicha tushuntirish ma'lumotlarini berish ma'lumotlarini tayyorlash mumkin. Muhokama materiallari normativ-huquqiy hujjatni qabul qilish uchun qabul qilinadi. Normativ-huquqiy hujjat loyihasi bilan bir marta kiritiladi.

21-modda. Normativ-huquqiy hujjat loyihalashtirish ekspertizasi

Normativ-huquqiy hujjat loyihasi huquqiy ekspertizadan o'tkazilishi sharti.

Normativ-huquqiy hujjat loyihasini ishlab chiqaruvchi yoki normativ-huquqiy hujjatni qabul qilib, ko'rib chiqishni iqtisodiy, moliyaviy, ilmiy, ekologik, korrupsiyaga qarshi kurashish uchun qabul qiladi.

Ekspertlarga o'xshash normativ-huquqiy hujjat loyihasini tayyorlashda ishtirok etishni o'rganish va uning tarkibiga qo'shib qo'yish kabi. Ekspertiza bo'yicha birinchi mutaxassislar va mutaxassislar, boshqa davlatlar bilan aloqalar bo'yicha mutaxassislar va mutaxassislar tomonidan qabul qilinishi mumkin. Ekspertlar normativ-huquqiy hujjat loyihasiga baho berishda mustaqillikka erishadilar va ular ekspertiza o'tkazilishini topshiradilar.

Ekspertlarning normativ-huquqiy hujjatlari loyihasi bo'yicha xulosalar bo'yicha yuqori funktsiyalarga ega va ishlab chiqaruvchi yoki normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinadi. Xulosaning inobatga olinadigan bandlari aniqlangan tushuntirish ma'lumotlarini etkazib beradigan ma'lumot tayyor bo'ladi.

22-modda. Normativ-huquqiy hujjat loyihalashtirishning huquqiy ekspertizasi

loyihasining EKSPERTIZA davomida normativ Huquqiy-Huquqiy Hujjat O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va qonunlariga, unga nisbatan Yuqori Yuridik kuchga EGA bo'lgan Boshqa normativ-Huquqiy hujjatlarga, Qonunchilik texnikasi qoidalariga muvofiqligi, shuningdek havola qiluvchi normalar qo'llanilishining asosliligi hamda maqsadga muvofiqligi tekshiriladi.

Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalash bo'yicha mutaxassislar tomonidan ishlab chiqilgan yoki normativ-huquqiy hujjatlarni qabul qilgan holda yuridik xizmatni qabul qiladigan xizmat, shuningdjijli qi ti ylivi tiqi ylivi tiqi ylivi taqvimi Bunda O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini huquqiy ekspertizadan o'tkazadi.

Qoraqalpog'iston Respublikasi Adliya vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar adliya boshqarmalari tomonidan qabul qilinadigan hujjatlar loyihalari bo'yicha huquqiy ekspertizalar.

O'zbekiston Respublikasi bosqichma vazirligi, Qoraqalpog'iston Respublikasi bosqichma vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar bosqichma boshqarmalari normativ-Huquqiy hujjatlar loyihalarining Huquqiy ekspertizasi davomida mazkur loyihalarning ularda davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari tizimida korrupsiya, Boshqa huquqbuzarliklar sodir etilishi uchun sharoit yaratadigan, shuningdek Tadbirkorlik subyektlari ularni o'rganish va o'rganish bilan shug'ullanishga jalb qilish mumkin bo'ladi.

Normativ-huquqiy hujjatlar loyihaviy hujjatlari huquqiy ekspertizadan olinadi va birinchi hujjat hujjatlari ko'rsatiladi.23-modda. Normativ-huquqiy hujjat loyihasini normativ-huquqiy hujjat tomonidan qabul qilingan organga kiritish

Tayyorlangan normativ-Huquqiy hujjat loyihasi normativ- Huquqiy hujjatni qabul qiluvchi organga tushuntirish xati Bilan kiritilib, unda hujjatni qabul qilishning zarurligi asoslanadi, ishlab chiquvchilar ko'rsatiladi, normativ-Huquqiy hujjat mazmunining qisqacha tavsifi beriladi, loyiha kelishilgan davlat organlari va Boshqa tashkilotlarning ro'yxati hamma joyda asoslantirilgan fikr o'ylab chalinadigan normativ-huquqiy hujjat loyihasi bo'yicha kelishuv. Zarurat bo'lganda, me'yoriy-huquqiy hujjat loyihasiga uni asoslash uchun iqtisodiy-iqtisodiy hisob-kitoblar, statistika ma'lumotlari va boshqa ma'lumotlar ilova kabi.

Ishlab chiquvchi qonun loyihasini kiritayotganda Xalqaro hujjatlarning VA Chet el mamlakatlari qonun hujjatlarining, O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarining tegishli qoidalarini, tegishli Xalqaro tajribani O'zbekiston Respublikasi sharoitida qo'llash maqbulligi to'g'risidagi asosli takliflarni Ketma-ketlik tartibida ko'rsatgan holda tahliliy xulosani tayyorlash sharti.

Xalqaro hujjatlar va chet el mamlakatlarining qonun hujjatlariga asos bo'lgan hujjatlarni taqdim etish, Tarmoqlar bilan ishlashni o'rganish, ularni tahlil qilish va o'rganish bo'yicha qonuniy asoslar4 bob. Normativ-huquqiy hujjatlarga qo'yiladigan asosiy talablar

24-modda. Normativ-huquqiy hujjat talablariga javob beradi

Normativ-huquqiy hujjat matni lo'nda, oddiy va ravon tilda sintetik bo'ladi. Normativ-huquqiy hujjat tomonidan ishlab chiqilgan tushunchalar va atamalar turli xil imkoniyatlardan foydalanish imkoniyatini istisno qilganda, qonun hujjatlari qabul qilinadi. Eskirgan tomondagi ko'p narsalarni anglash mumkin bo'lgan so'zlar va iboralar, yaxshi taqqoslashlar, sifatlashlar, kinoyalar va yo'llarning qurilishi mumkin emas.

Normativ-huquqiy hujjatda uni amalga oshirishga yo'naltirilgan huquqni himoya qilish, shu bilan moliyaviy moliyalashtirish manbalari, rag'batlantirish, mukofotlash va nazorat chora-tadbirlari ko'rsatilishi mumkin.

Davlat organlari va Boshqa tashkilotlarning, shuningdek mansabdor shaxslar hamda fuqarolarning majburiyatlarini belgilovchi normativ-Huquqiy hujjatda ushbu majburiyatlarni buzganlik uchun javobgarlik choralari, agar bunday choralar qonun hujjatlarida nazarda tutilmagan bo'lsa Yo'xim Alohida torko'chasida normativ-Huquqiy hujjatda belgilanmasligi Kerak bo'lsa, nazarda tutiladi.

Normativ-huquqiy hujjat qabul qilinishi mumkin bo'lgan sabablar va maqsadlarga tushuntirishni qamrab olgan holda qabul qilinishi mumkin. Huquqiy normalar muqaddimaga kiritilmaydi.

O'zbekiston qonuniy hujjatlarida huquqiy normalar kun tartibiga kiritilib, ularning joylariga etkaziladi. Moddalar qismlarga ajratilishi mumkin. Maktablarning ma'lumotlar tarmoqlari, kichik tasmalar va xatboshilardan qamrab olinishi mumkin.Agar normativ-huquqiy hujjatlarda huquqiy normalar to'plami raqamlarga etib boradigan bo'lsa, ularning tarmoqlari zonasida ko'rsatiladi. Kichik tarmoqli va xatboshilarga ajratilishi mumkin.

Hajm jihatidan katta normativ-huquqiy hujjatlar tarkibiy yaqin atrofdagi moddalarga (parchalar) va paragraflarga qo'shiladi. Zarur holatlarda boblar bo'limlariga va kichik bo'limlarga ajratilishi mumkin. Bo'limlar, kichik bo'limlar, boblar va paragraflar sarlavhalarga qo'shiladi

Zarur holatlarda, normativ-huquqiy hujjat yuridik, texnik va boshqa maxsus joylarda ularga tushunarli bo'lgan narsalarga narxlar belgilanadi, ularga ruxsat beriladi va boshqa narsalar bilan ta'minlanadi.

"Zarur holati" normativ-huquqiy hujjat ma'lumotlari yuridik kuchga kiradigan hududga normativ-huquqiy hujjat bilan bog'liq bo'lgan hujjat bilan qaytarib yuboriladi.

Normativ-huquqiy hujjat, qoida tariqasida, shu kabi yuridik kuchga ega bo'lgan normativ-huquqiy hujjatlarning normalari yana qaytarilmaydi.

Normativ-huquqiy hujjatlarda havolalar huquqiy normalarning o'zaro bog'liqligi va boshqa takrorlanish yo'llari uchun yo'llar orqali joylashadi. Havolalar aniq belgilanadi va normativ-huquqiy hujjat yo'q, boshqa alohida qoidalar ko'rsatiladi.

Qonunda ko'rib chiqiladigan normativ-huquqiy hujjat (yoki boshqa qismlarga) kuchga kirish muddati ko'rsatilishi kerak.

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasiga taklif qilinadigan qonun loyihalari matnlarida qonun hujjatlari qabul qilinadi. Keyingi ma'lumotlar ijrosini, ijrochilarga yetklili tiili va ilm-fanni rivojlantirishga yordam beradi.
25-modda. Normativ-huquqiy hujjatlar ro'yxati

Rossiyada normativ-huquqiy hujjatlar ro'yxatga olinadi:

hujjatning turi va nomi;

xursandchilik, sana (O'zbekiston qonunlari uchun maqbul qilingan va kuchga kirgan sana ham), raqamlar (vazirliklar, davlatlarning va davlat idoralarining buyruqlari bilan qabul qilingan qarorlar uchun qabul qilinadigan yalanatlanalangalangalanulangalanulangalanulangalanulangalanulangalanulangalan raqami ham);

pul normativ-huquqiy hujjat matni sotib olish uchun zarur bo'lgan vakansiyalarni o'z ichiga olgan lavozimi, imzosi, ism harflari va familiyalari.

26-modda. Normativ-huquqiy hujjat rasmiy matni taqdim etish

Normativ-huquqiy hujjat rasmiy matni orqali kirish yo'li bilan, qabul:

O'zbekiston huquq qonuni - O'zbekiston Respublikasi Prezidenti;

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasining qarori - O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasining Spikeri;

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining qarori - O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining Raisi;

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni va qarori - O'zbekistonning Prezidenti;

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori - O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri;

vazirliklar, davlat mutaxassisliklari va idoralarining buyruqlari asosida qaror qabul qilish - normativ-huquqiy hujjat tomonidan qabul qilingan organ bilan ishlash;

mahalliy davlat hokimiyati organlarining qarorlari - qaror qabul qilinadi.

27-modda. Vazirliklar, davlat o'rganish va idoralarning normativ-huquqiy hujjatlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish

Vazirliklar, davlat mutaxassisliklari va idoralari normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinadi, ular tomonidan ro'yxatga olinadigan O'zbekiston Respublikasi Adliya Vazirligi ro'yxatga olinadi.

Vazirliklar, davlat mutaxassisliklari va idoralari davlat ro'yxatidan o'tkazilmaydigan normativ-huquqiy hujjatlar, ijtimoiy-ijtimoiy aloqa vositalari va boshqalar.

Vazirliklar, davlat mutaxassisliklari va idoralarning mansabdor shaxslari davlat ro'yxatidan o'tkaziladigan normativ-huquqiy hujjatlarni ishga tushirish uchun ma'muriy tarkibga tortiladi.

Vazirliklar, davlat o'quvchilari va idoralarning normativ-huquqiy hujjatlarini davlat ro'yxatidan olish.

5 bob. Normativ-huquqiy xujjatlarni rasmiylashtirish, ularning kuchiga kirish va amal qilish

28-modda. Normativ-huquqiy hujjatlarni rasmiylashtirish uchun so'nggi talablar

Normativ-huquqiy hujjatlar rasmiy nashrlarda e'lon uchun kerak bo'ladi. Rasmiy e'lon qilinmagan qonun asosida hech kimning huquqi, yozoga tortilishi, mol-mulkdan yoki boshqa huquqdan mahrum bo'lish mumkin emas.

Normativ-huquqiy hujjat sana tarzida rasmiy e'lon qilinadi.

Normativ-huquqiy hujjat rasmiy e'lon tayyorlanadi va butun dunyo rekvizitlari ko'rsatiladi.

Vazirliklar, davlat bilimlari, idoralar va mahalliy davlat hokimiyati idoralari tomonidan normativ-huquqiy hujjatlar hujjatlari elektron shakllari elektron shakllari orqali qabul qilinadigan organlarning rasmiy ma'lumotlari va qiridiyuji Yan yuili qihuli yihiri qhuli yuridiru. Vazirliklar, davlat bilimlari, idoralar va mahalliy davlat hokimiyati idoralari tomonidan normativ-huquqiy hujjatlar hujjatlarini elektron shaklda tayyorlash uchun qonun hujjatlari belgilanadi.

Normativ-huquqiy hujjatlar bilan norasmiy nashrlarda tanishish, ularning qonuniy hujjatlari, elektron ma'lumotlar tizimlarini tarqatish bo'yicha normativ-huquqiy ryln'larn ylnarlnarlarn yrnlarn ylnarlnarlarn Kirish sanasini sifat shartlari bilan yo'l qo'yiladi. Bunda rasmiy nashrlarda e'lon qilingan normativ-huquqiy hujjat matnni aniq takrorlashni ta'minlaydi.

Normativ-huquqiy xujjatlar e'lon qilinishi mumkin bo'lgan eng yuqori shartli shartlar.

29-modda. Normativ-huquqiy hujjatlar e'lon qilinadigan rasmiy manbalar

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining palatalari ma'lumotnomasi, O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining palatalari qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari va qarorlari e'lon qilinadigan rasmiy manbalar.


"O'zbekiston Respublikasi Hukumatining qarorlarni belgilash to'plami", "O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami", "Xalq so'zi" va "Narodnoye slovo" gazetalari, O'zbekiston respublikasi. zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari qabul qilinadigan rasmiy manbalar.

O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami qilinmagan rasmiy manbalardir.

O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan e'lon qilinadigan rasmiy e'lonlar e'lon qilinadigan rasmiy manbalar.

30-modda. Normativ-huquqiy hujjatlarning kuchga kirishi

Normativ-huquqiy hujjatlar, agar hujjatlar qabul qilinadigan bo'lsa, kechqurun masofada, ular rasmiy ravishda e'lon qilinadi.31-modda. Normativ-huquqiy hujjatni orqaga qaytarish kuchi

Normativ-huquqiy hujjatlar orqaga qaytish kuchiga olinadi va ular harakatga olinadi va yaqinda qabul qilingan ijtimoiy tarkibiy qismlarga tatbiq etiladi, yordam berish va ularning tarkibiy qismlarini to'ldirish.

O'zbekiston qonuniy hujjatlari qabul qilinadi va ular tomonidan qabul qilinadi. Agar O'zbekiston Respublikasining qonuni sodir etilgan paytda javobgarlikka sabab bo'lmagan Yo'xim yengilroq javobgarlikka sabab bo'lgan xatti-harakatlar uchun Yuridik va jismoniy shaxslarning javobgarligini joriy ezt yoxud kuchaytirishni nazarda tutsa yoxud Yuridik va jismoniy shaxslarga moddiy zarar yetkazsa, qonunga orqaga qaytish kuchini berish mumkin emas.

32-modda. Normativ-huquqiy hujjatlarning hudud bo'yicha qo'llanmasi

Normativ-huquqiy hujjat bilan bog'liq yo'nalish bo'yicha amaldagi normativ-huquqiy hujjatni qabul qilish orqali yurisdiktsiya bilan belgilanadi.

Normativ-huquqiy hujjatni qabul qilish bilan organni mintaqaga yaqin joyda amal qilish bilan cheklab qo'yish mumkin.

33-modda. Normativ-huquqiy hujjat asosida ishlash bo'yicha murojaat

Normativ-huquqiy hujjat, agar boshqa matnda boshqacha izoh qoldirilmagan bo'lsa, uni o'zgartirishsiz.

Normativ-huquqiy hujjat bilan ishlash muddati davomida hujjat yoki boshqa hujjatlar uchun hujjat bo'lishi mumkin.Bo'yicha holatga oid normativ-huquqiy hujjat yo'qligini aniqlang, qaysi tarkibga yoki qanday holatga yuz tutsangiz, shunchalik yaxshi bo'ladi.

Normativ-Huquqiy hujjatni qabul qilayin organ belgilangan muddat tugaguniga qadar Yo'xim hodisa yuz berguniga qadar hujjatning Yo'xim uning qismining Amal qilishini Yangi muddatga, Boshqa hodisa yuz berguniga qadar uzaytirish to'g'risida yoxud normativ-Huquqiy hujjat qonun hujjatlariga, o'tkazilayotgan islohotlarning ustuvor yo "nalishlariga, jamoat joylariga bo'lgan huquqiy huquqlarga muvofiq bo'lgan miqdorga muvofiq hujjatlarni qabul qilish (qabul qilish).34-modda. Normativ-huquqiy hujjatlarning so'nggi bosqichi bo'yicha murojaat

Normativ-Huquqiy hujjatning amal qilishi O'zbekiston Respublikasining fuqarolari va Yuridik shaxslariga, shuningdek O'z faoliyatini O'zbekiston Respublikasi hududida amalga oshirganda Chet el Yuridik shaxslariga, O'zbekiston Respublikasi hududidagi Chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga, agar Ey zbekistonning professional o'qitish sohasidagi boshqalarga qo'shimcha nazariy asosda bo'lmagan, tatbiq qilinadigan bo'lsa.35-modda. Normativ-huquqiy hujjat bilan ishlashga tayyorligi va tugatilishi

Normativ-huquqiy hujjat yoki boshqa qismlarni qabul qilish orqali uni qabul qilish organni o'rganishni o'rganuvchi organ tomonidan qabul qilinadigan o'lchovni qabul qilish yoki yo'qligini tekshirish mumkin.

Normativ-huquqiy hujjat yoki qo'shilish joyi bilan tanishish bo'yicha tugatadi:

normativ-huquqiy hujjat yoki boshqa tarkibiy qismni boshqarish yoki hodisa yuz berganda;

normativ-huquqiy hujjat yoki qo'shilish vaqti bo'yicha belgilangan tartibda Konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish shart emas, ammo bunday deb hisoblanadi;

normativ-huquqiy hujjat yoki boshqa qismlarning kuchini yo'qotgan deb topiladigan eng yuqori;

normativ-huquqiy hujjat yoki boshqa qism bekor qilinganda.

36-modda. Yangi normativ-huquqiy hujjat qabul qilinganligi munosabati bilan qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlarni qayta ko'rib chiqish

Yangi normativ-Huquqiy hujjat qabul qilinganligi munosabati Bilan ilgari qabul qilingan normativ-Huquqiy hujjatlarga zarur o'zgartirishlar VA (Yo'xim) qo'shimchalar kiritiladi va ilgari qabul qilingan Mspr hujjatlar Yo'xim uylanganmisiz qismlari, agar Ular yangi Huquqiy normalarga biriga zid bo'lsa yoxud yangi hujjat bilan to'laligicha qamrab olinishi yoki o'qishga ahamiyati yo'qolgan bo'lsa-da, lekin rasman o'z kuchini yo'qotgan deb topilgan bo'lsa, o'z kuchini yo'qotgan deb topilishi kerak.

Teng yuridik kuchga kirish joylariga normativ-huquqiy hujjatlar kiritiladi va ular qo'shiladi, qo'shiladi va o'zlariga kuch qo'shiladi. -huquqiy hujjatning ko'rsatmalarini yuborish.

Normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinadi va ular bilan o'zaro munosabatlar, qo'shimchalar kiritilishi yoki o'z kuchini yo'qotish uchun eng yuqori darajadagi kuchga ega bo'lishga erishish mumkin. Ushbu hujjatda ko'rsatilgan hujjat va hujjatlarni ro'yxatga olish uchun belgilangan normativ-huquqiy hujjatlar ro'yxati. Bunday hujjat loyihasi ishlab chiqilsa, tayyorlanadi va normativ-huquqiy hujjat loyihasi bilan bitta taklif taqdim etiladi.37-modda. Normativ-huquqiy hujjatlar matnlarini tarqatish

Normativ-huquqiy hujjatlar matnlarini tarqatish normativ-huquqiy hujjat matni bilan moneliksiz tanishish imkoniyatini beradigan va har qanday shaklda bajarilishi mumkin.

Normativ-huquqiy hujjatlar matnlarini taqsimlash tartibi qonun hujjatlari bilan belgilanadi.

6 bob. Normativ-huquqiy hujjatlar ijrosini tugatish va ta'minlash

38-modda. Normativ-huquqiy hujjatlar ijrosini tayinlovchi va ta'minlovchi organlar

Respublikasi Vazirlar Mahkamasi O'zbekiston O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlarining, Respublikasi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis palatalari qarorlarining, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari va qarorlarining, qarorlarining O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi O'zbekiston Respublikasining Butun hududida ijrosini Tashkil etadi hamda TA 'minlay.

Vazirliklar, davlat mutaxassisliklari va idoralar, ular bilan aloqa qiladigan shaxslarni o'zlari vakolatlariga qarab, normativ-huquqiy hujjatlar ijrosini amalga oshirishga tayyor bo'ladi.

Mahalliy davlat hokimiyati ma'muriyati tomonidan qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar ijrosini muvofiqlashtirish huquqini beradi va ta'minlaydi.39-modda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining normativ-huquqiy hujjatlar ijrosini tashkil etish va etkazib berish bo'yicha vakolatlari

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining o'z vakolatlari to'g'risida ma'lumot:

normativ-huquqiy hujjatlar bilan ularni o'z vaqtida ijro etish va ularning samaradorligini oshirish uchun (yoki) qaror qabul qilish;

vazirliklar, davlat mutaxassisliklari va idoralariga ishlarni muvofiqlashtiradi, yo'naltiradi, ularda normativ-huquqiy hujjatlarni ijro etish bo'yicha vakolatlarini belgilaydi;

O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari va boshqa normativ-huquqiy hujjatlarni ijro etish uchun zimmasiga yuboriladigan vazirliklar, davlat tomonidan qabul qilinadigan idoralar, idoralar va boshqa xodimlar tomonidan belgilangan;

normativ-huquqiy hujjatlar bilan ishlashni boshqarish va nazoratni amalga oshirish.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan qonun hujjatlariga muvofiq boshqa vakolatlarga ham amal qilish mumkin.

40-modda. Vazirliklar, davlat kasb-hunar bilimlari va idoralarning normativ-huquqiy hujjatlari ijrosini ta'minlash

Vazirliklar, davlat bilimlari va idoralarga o'z vakolatlari bo'yicha birikma:

normativ-huquqiy hujjatlar bilan ularni o'z vaqtida ijro etish va ularning natijalarini ishlab chiqish va qabul qilish;

O'zbekiston Respublikasi qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis qarorlari va farmoyishlari palatalari qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarorlari ijro etilishiga qaratilgan zarur normativ-Huquqiy hujjatlar loyihalari ishlab chiqilishini amalga oshiradi;

normativ-huquqiy hujjatlar matnlarini tarqatish, tarqatish, normativ-huquqiy hujjatlar bo'yicha boshqa materiallar bilan o'zaro tushunish bo'yicha ishlarni bajarish.

normativ-huquqiy xujjatlar va boshqa turli xil ma'lumotlarga ega bo'lishni o'rganish, ularni qayta tayyorlash, qayta tayyorlash va malaka oshirishni takomillashtirish.

normativ-huquqiy hujjatlar ijro etilishini nazorat qilib, nazoratni amalga oshiradi, soliq sohasidagi qonun hujjatlarini qabul qilish amaliyotini o'rganadi va zarur bo'lganda, qonunni amalga oshiradi

Belgilangan tartibda normativ-huquqiy hujjatlarning o'zaro bog'liqligi hisobga olinadi.

Vazirliklar, davlat bilimlari va idoralar qonun hujjatlari bilan boshqa vakolatlar bilan shug'ullanishlari mumkin.

41-modda. Mahalliy davlat hokimiyati organlari normativ-huquqiy hujjatlar ijrosini tashkil etish va ta'minot idoralari vakolatlari

Mahalliy davlat hokimiyati maslaxat beradigan tarkibi:

normativ-huquqiy hujjatlar bilan ularni o'z vaqtida ijro etish va ularning samaradorligini oshirish uchun (yoki) qaror qabul qilish;

normativ-huquqiy hujjatlar matnlarini tarqatish, tarqatish, normativ-huquqiy hujjatlar bo'yicha boshqa materiallar bilan o'zaro tushunish bo'yicha ishlarni bajarish.

davlat davlat organlarining normativ-huquqiy hujjatlarni ijro etish bo'yicha tavsiyalarini muvofiqlashtirish va yo'naltirish;

normativ-huquqiy hujjatlar ijro etilishi nazoratni amalga oshiradi va qonun hujjatlari tekshirilishini amalga oshiradi, zarur bo'lganda, qonun hujjatlarini yaxshilaydi

Belgilangan tartibda normativ-huquqiy hujjatlarning o'zaro bog'liqligi hisobga olinadi.

Mahalliy davlat hokimiyati idoralari tomonidan qonun hujjatlari bilan mos keladigan boshqa vakolatlarga ham amal qilish mumkin.42-modda. Normativ-huquqiy hujjatlar ijrosining monitoringi va nazorati

Normativ-huquqiy hujjatlar ijrosining monitoringi va nazorati davlat idoralari tomonidan boshqa yangi ko'rib chiqilgan hujjatlar to'plami bilan ishlash.7 bob. Yakunlovchi qoidalari

43-modda. Normativ-huquqiy hujjatlar bilan rasmiy sharhlash

Normativ-huquqiy hujjatlar bilan rasmiy sharhlash normativ-huquqiy hujjat tomonidan noaniqliklar topilgan, amaliyotda va boshqa ziddiyatlarda ko'rsatilgan darajada amalga oshiriladi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlari normalariga kirish sharhini O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qiladi.

Qonun osti hujjatlarini normativlariga rasmiy ravishda sharhlarni kattaroq qabul qilinadi.

Normativ-huquqiy hujjatlar bilan rasmiy sharhlash va ularning natijalarini aniqlash uchun aniqliklar, aniqliklar, yaxshiliklar, qo'shimchalar kiritilishi mumkin emas.

44-modda. Normativ-huquqiy hujjatlarni davlat hisobiga olish

Normativ-huquqiy hujjatlarni davlat ro'yxatiga olish va hujjatlarni qabul qilish markazlari orqali to'plash, ro'yxatga olish, avtoulovlarni boshqarish va nazorat qilish holatini boshqarish vositalarini shu kabi hujjatlarni yaratish. Qonun hujjatlarida normativ-huquqiy hujjatlarni davlat hisobiga olish uchun yuqoriga talab talab qilinadi.Normativ-huquqiy hujjatlarni davlat ro'yxatiga olish va ishga tushirish tartibi O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan belgilanadi.
Download 39.05 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
guruh talabasi
nomidagi toshkent
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
haqida tushuncha
rivojlantirish vazirligi
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
matematika fakulteti
ta’limi vazirligi
samarqand davlat
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
bilan ishlash
pedagogika universiteti
vazirligi muhammad
fanining predmeti
Darsning maqsadi
o’rta ta’lim
navoiy nomidagi
haqida umumiy
Ishdan maqsad
moliya instituti
fizika matematika
nomidagi samarqand
sinflar uchun
fanlar fakulteti
Nizomiy nomidagi
maxsus ta'lim
Ўзбекистон республикаси
ta'lim vazirligi
universiteti fizika
umumiy o’rta
Referat mavzu
respublikasi axborot
таълим вазирлиги
Alisher navoiy
махсус таълим
Toshkent axborot
Buxoro davlat