Nkilâp tar h ders notlari I. Mesrut yet’ n laniDownload 71.23 Kb.
bet2/2
Sana08.09.2017
Hajmi71.23 Kb.
1   2

SAVASLAR G_ZL_ ANTLASMALAR _SGALLER CEM_YETLER ÖZELL_KLER_

Trablusgarp Savası (1911-12):

Osmanlı & _talyaUsi Antlasması (1912)

Balkan Savasları

I. Balkan Savası (1912-13):

Osmanlı & Karadag, Yunanistan,

Bulgaristan, Sırbistan.

Londra Ant. (1913)

II.Balkan Savası (1913):

Bulgaristan & Yunanistan,

Romanya, Sırbistan, Karadag,

Osmanlı.


1913 Bükres Ant.: Balkan

Devletleri kendi arasında.1913 _stanbul Ant.:

Osmanlı & Bulgaristan1913 Atina Ant.:

Osmanlı & Yunanistan1914 _stanbul Ant.:

Osmanlı & Sırbistan

_ngiltere:

- Musul (_lk isgal edilen yer)

- _skenderun, Urfa, Antep,

Maras, Kars, Batum.Not: Paris barıs konferansına

göre; Urfa, Antep, Maras

Fransa’ya bırakıldı.

Fransa:

- Dörtyol, Mersin, Adana.

- Urfa, Antep, Maras.

_talya:

- Antalya, Konya, Bodrum,

Kusadası, Fethiye, Marmaris.Yunanistan:

- Uzunköprü, Hadımköy.Çanakkale sav.Sonuçları:

* Savas en az iki yıl uzadı.

* Bulgaristan _ttifak devletleri

yanında savasa girdi.

* Gizli Ant.gündeme geldi.

* Rusya yardım alamayınca

Çarlık rejimi zor duruma düstü

ve 1917’de Bolsevik ihtilali oldu

* M.Kemal kahraman oldu.

Milli (Yararlı) Cemiyetler:

1. _zmir Müdafaa-i Hukuk:

_zmir’in isgalinden önce kurulmus ve

Rumların iddialarının yanlıslıgını ispatlamaya

çalısmıstır.2. Reddi _lhak: _zmir’in isgalinden sonra

silahlı direnis faaliyetlerinde bulunmus ve

Kuvva-i Milliye birliklerini kurmustur.

Balıkesir ve Alasehir Kongrelerini

düzenlemistir.

3. Trakya Pasaeli: Mavri Mira’ya karsı

Edirne’de kuruldu.4. Trabzon Müdafaa-i Hukuk: Pontus

Rumlarına karsı kuruldu. Erzurum kong.

Sonra D.Anadolu Müdafaa-i Hukuk

cemiyetine baglandı.5. Milli Kongre: _stanbul’da kuruldu. Basınyayın

yolunu kullandı. Kuvva-i Milliye

tabirini ilk kez kullandı.

6. D.Anadolu Müdafaa-i Hukuk: Ermeni

devleti kurulmasını önlemek için kuruldu.7. Klikyalılar: Merkezi _stanbul’dur. Adana

ve çevresinde Ermeni dev.kurmayı önlemek

için kuruldu.

Yararlı Cemiyetlerin Ortak

Özellikleri:

* Bölgesel ve milliyetçidirler.

* _sgallere karsı kuruldular.

* Milli direnis bilinci uyandı.

* Azınlık çalısmasını önlemek

* Sivas kong.ile birlestiler.Zararlı Azınlık Cemiyetlerinin

Özellikleri

* _tilaf dev.tarafından destek.

* Osmanlıyı parçalama amacı.

* Ermeni, Rum ve Yahudi din

adamları ve kiliseler yardımı.

* Bagımsız devlet kurmayı

amaçladılar.

GENELGELER

Havza Bildirisi: Protesto.

Amasya Genelgesi: Program.

ErzurumKon:Bölgesel-Milli.

Balıkesir-Alasehir Kong.:

Sivas Kong.: Milli(Ulusal).

Amasya Görsmesi: Tanınma.

Misak-ı Milli: Sınırlar ve

Program.


I.Dünya Savası (1914-1918)

_tilaf Devletleri

_ngiltere, Fransa, Rusya,

Yunanistan, Japonya, Romanya,

_talya, Sırbistan, ABD

_ttifak Devletleri

Almanya, Avusturya-Macaristan,

_talya (_tilaf olacak), Osmanlı,

Bulgaristan

Cepheler:

Taarruz Cepheleri

- Kafkas

- Kanal

Savunma Cepheleri

- Çanakkale

- Irak, Suriye-Filistin

- Hicaz-Yemen

Müttefiklere Yardım _çin

- Romanya, Makedonya, Galiçya.Osmanlıyı Paylasma

Tasarıları:

1915 Bogazlar Antlasması:

Rusya’yı kendi yanlarında

tutabilmek için _ngiltere ve

Fransa tarafından _stanbul,

Bogazlar ve Marmara kıyıları

Rusya’ya vaat edilmis.1915 Londra Antlasması: 12

Ada ve G.Batı Anadolu,

_talyanlara vaat edilerek _tilaf

devletlerinin yanına geçtigi

antlasmadır.

1916 Sykes-Picot Antlasması:

_ngiltere ve Fransa’nın Osmanlı

topraklarını paylastıkları

antlasmadır. Çukurova, G.Dogu

Anadolu, Musul ve Suriye

çevresi Fransızlara, Irak

_ngilizlere bırakılacak. Diger

bölgelerde ise bir Arap devleti

kurulacak.

1916 Petrograt Antlasması:

D.Anadolu ve Trabzon’a kadar

olan Karadeniz kıyıları daha

önceki bölgelere ek olarak

Rusya’ya bırakılmıstır.

1916 Mac-Mahon Antlasması:

_ngilizlerin Mısır valisi Mac-

Mahon ile Hicaz Emiri Serif

Hüseyin arasında yapılmıstır.

Arapların Osmanlı Devletine

isyan etmelerine karsılık

bagımsız bir Arap devleti vaat

edilmistir.Not: Rusya’da Bolsevik ihtilali

sonunda kurulan yeni rejim

tarafından gizli antlasmalar

dünya kamuoyuna duyurulmus,

böylece uygulama alanı

bulamamıslardır.I.Dünya Savası’nın Sonuçları

1. Yaklasık 10 milyon insan

hayatını kaybetmistir.2. Bazı büyük devletler yıkıldı,

yeni devletler kuruldu

(Avusturya, Macaristan,

Yugoslavya, Polonya,

Çekoslovakya).

3. Bazı devletlerde rejim

degisikligi oldu (Rusya’da

Komünizm, _talya’da Fasizm,

Almanya’da Nazizim,

Türkiye’de Cumhuriyet).

4. Yeni silahlar kullanıldı (Uçak,

tank, denizaltı).5. Kurtulus savasına ve II.Dünya

savasına sebep olmustur.6. Milletler Cemiyeti

kurulmustur.ZARARLI CEM_YETLER

A.Azınlıkların Kurdukları:

1. Mavri Mira: Trakya, _stanbul ve Ege’yi

Yunana baglama amacındadır.2. Etnik-i Eterya: 1894 yılında kurulmustu.

“Megalo _dea” hayali için çalıstı.3. Rum Pontus: Karadeniz kıyı seridinde

büyük Pontus devletini kurmayı amaçladı.4. Hınçak ve Tasnak: Wilson P.yararlanarak

D.And ve Çukurova’da Ermeni dev.kurmak.5. Makabi Alyans: Yahudilerin

ayrıcalıklarının sürdürülmesi için kuruldu.B. Milli Varlıga Düsman Cemiyetler:

1. Sulh ve Selamet-i Osmani: Padisaha baglı.

2. Teali _slam: Hilafet ve Ümmetçilige baglı.

3. Kürt Teali: D.And’da Kürt dev kurmak.

4. _ngiliz Muhipleri: _ngiliz mandası.

5. Wilson _lkeleri: Amerikan mandası.

KURTULUS SAVASI

Dogu Cephesi: Ermeniler ile

Kazım Karabekir’in kuvvetleri

çarpıstı. Gümrü Antlasması

Yapıldı. (2 Aralık 1920)Güney Cephesi: Fransa ve

Ermeniler ile savasıldı.Ankara Ant. _le kapandı

(TBMM-Fransa-20Ekim1921)Batı Cephesi:

I._nönü sav. Londra Konf.,Moskova ant., Teskilat-ı

Esasi, Türk-Afgan Dostluk

Antlasması.

II._nönü: Tekalif-i Milliye.

Sakarya Sav.: Kars Ant,

Ankara Ant.

Büyük Taarruz: MudanyaAteskesi.

17

18I.DÜNYA SAVASI

1-I.dünya savasının genel sebebi ?

-Sömürgecilik

2-Hangi devlet ittifaktan ihtilafa geçti?

-_talya3-Osmanlı I.dünya savasına niçin girdi?

-Kaybettigi toprakları geri almak. Almanlara olan güven. _ngilizlere olan güvensizlik.4-Hangi cepheyle savas uzadı ve Rusya çekildi.?

-Çanakkale5-Almanların önerisi ile _ngiliz sömürge yolarını kapatmak için açılan cephe hangisidir?

-Kanal(mısır)

6-Ümmetçilik hangi cephede iflas etmistir?

-Hicaz

7-Turancı fikirlerle orta asya ile anadoluyu baglamak için açılan cephe hangisidir?

-Kafkasya

8-Ermeni tehçiri (göçü) hangi çephe sırasında olmustur?

-Kafkasya

9-Atatürk hangi cephelerde savastı?

-Kafkasya-Çanakkale-Hicaz-Suriye

10-Savas sırasında Osmanlı yı bölen anlasmaları kim dünyaya duyurdu?

-1917 yılında Kominist devrimi yapan Rusya11-1917 de savasın kaderini degistiren devlet hangisidir?

-_htilaf(_ngiltere.Fransa…..)lehine ABD12-Hangisi ilkelerin çabucak anlasma imzalamalarına sebep oldu?

-Wilson ilkeleri (ABD baskanı)13-I.dünya savasının sonunda hangi devletler kuruldu?

-Yugoslavya,Polanya,Çekoslavakya,Letonya,Litvanya, Gürcistan,Ermenistan,

Afganistan, Azerbeycan.

14-Hangi anlasmanın sartları II.dünya savasınına ortam hazırlayacaktır?

-Almanya nın imzaladıgı Versay (1919)

MONDROS-_SGALLER-CEM_YETLER

1-Hangi anlasmayla Osmanlı I. Dünya savasından çekildi?

-Mondros ateskes anlasması(30 ekim1918)

2-Mondros un hangi maddesi bütün toprakların isgalini isaret eder?

-7.madde(itilaflar güvenliklerini tehdit altında hissederlerse stratejik yerleri isgal edebilecek)

3-Mondrosun hangi maddesi doguda ermeni devletinin kurulmasını amaçlar?

-24. Madde (doguda altı ilde bir karısıklık çıkarsa buralar isgal edilecektir.)

4-_lk isgaller nezaman basladı?

-1918 ingilizler (güney dogu.musul) Fransızlar(adana .mersin.hatay) _talyanlar(Antalya.konya.paris)

5-Anadoludaki isgallere son sekil nerede verildi?

-Paris Barıs Konferansı(ocak 1919)

6-_tilaf devletleri arasında ilk anlasmazlık nerede çıktı?

-Paris barıs konferansında daha önce _talyaya vaat edilen _zmir in yunanlılara verilmesi.

7-Ermenistan.kürdistan devletlerinin kurulması resmen nerede kararlastırıldı?

-Paris barıs konferansı(1919)

8-Hangi isgal milli bilinci uyandırmada etkili olmustur?

-_zmir in isgali

9-Hangisi isgaller sonrası ortaya çıkan.milli silahlı kuvvetleri ve bagımsızlık ruhunu ifade eden kavramdır.?

-Kuva-yı Milliye

19

10-Kuva-i milliyenin özellikleri?-Bölgesel, çok baslı isgalleri durduramadı ama yavaslattı.

CEM_YETLER

1-Cemiyetler ne zaman kuruldu?

- _sgaller baslayınca (1918 yılında) cemiyetler kuruldu.

2-Erzurum kongresini hangi cemiyet düzenledi?

-Dogu Anadolu müdafa-i hukuk cemiyeti

3-Cemiyetler ne zaman birlesti?

-Sivas kongresinde, Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti adını aldı.

4-Azınlıkların kurdugu zararlı cemiyetler?

-Mavri mira, Etniki eterya, Pontus, Tasnak-Hınçak

5-Türklerin kurdugu zararlı cemiyetler?

-Sulh Selameti Osmanıye, Kürt Teali-_slam Teali _ngiliz Muhip, Wilsoncular, Hürriyet ve _tilaf

6-Yararlı olan cemiyetler?

-Trabzon Müdafai Hukuk Cemiyeti, Dogu Andolu Mudafai Hukuk Cemiyeti, Trakya Pasali

Kiligyalılar, Milli Kongre (Basın Yayın Mücadele) _zmir Müdafai Hukuk Cemiyeti bunlar bölgesel kurtulus

yolu aramıslardır.

KURTULIS SAVASI ÖRGÜTLENME DÖNEM_

1-M.Kemal hangi görevle samsuna gitti?

-9.Ordu Müfettisi

2-M.Kemal ilk kez hangi genelge (belge)ile protestolar yapılmasını istedi?

3-Milli güvenlik ilkesi .savasın gerekçe.yöntem ve amacı.içe ve dısa karsı ilan edilen ilk belge .erzurum ve Sivasta

kongre kararı nerede alındı?-Amasya genelgesi(Hazıran 1919)

4-Toplanma sekli açısından bölgesel ama aldıgı kararlar bakımında milli olan kongre hangisidir?

-Erzurum kongresi (temmuz 1919)

5-M.Kemal hangisinden dolayı görevden alındı?

-Amasya genelgesi

6-Manda .himayeve kapitülasyonların reddi ile yeni bir geçici hükümet fikri nerede kabul edildi?

-Erzurum kongresinde

7-Hangisi ile kuva-yi Milliye ‘nin yürütme gücü olustu?

-Yürütme gücü----- temsil heyeti -- M.Kemal Temsil Heyetinin baskanı oldu.

8-Milli cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müd. Huk.Cemiyetleri olarak nerede birlesti?

-Sivas kongresi

9-Sivas kongresinin ana gündem maddesi nedir?

-Manda ve himayenin tartısılması.

10-Hangisiyle temsil heyeti tüm vatanı temsil eder hale geldi?

-Sivas kongresi (eylül 1919)

11-Hangisi temsil heyetinin hükümet gibi çalıstıgını gösterir?

-Sivas kongresin de Temsil heyetinin Ali Fuat Pasa yı Batı cephesinde görevlendirmesi

12-Sivasta temsil heyeti basın yoluyla mücadele etmek için neyi kuru?

-_rade-i Milli ye gazetesi

20

AMASYA GÖRÜSMELER_1-Hangisiyle _stanbul hükümeti temsil heyetini tanımıstır?

-Amasya görüsmeleri (ekim 1919)

2-Mebusan meclisinin toplanmasına nerede karar verildi?

-Amasya görüsmeleri(ekim 1919)

3-Misak-ı Milli ye göre sınırlarımız nasıldır?

-Mondrostan önceki topraklar (isgaller öncesi)dogu Trakya.Anadolu.Arap yarım adası

4-Mebusan meclisi hangisinden dolayı kapatıldı?

-Misak-i milli belgesi

5-_stanbul niçin isgal edildi?

-Mebusan mec.Misak-ı Mill yi kabulunden dolayı

TBMM

1-Milli bilinci uyandırmada ve TBMM nin kurulmasını kolaylastırmada hangisi etkili olmustur?

-_stanbulun isgali(mart 1920)

2-Hangisi TBMM nin yaptıgı ilk anayasadır?

-1921 Anayasa sı

3-TBMM gücünü artırmak için ne yapmıstır?

-Yasama.Yürütme.Yargıyı TBMM de toplamıstır.

4-_lk anayasanın adı nedir?

-Teskilat-ı Esasiye (1921 Anayasası)

5-Takriri Sukun yasası ilk nezaman çıkarıldı?

-TBMM ye karsı olan ayaklanmalar(1920)

6-Hangileri M.Kemal’e olan güveni arttırmıstır?

-_stanbulun isgali.sevr in imzalanması

S_LAHL_ MÜCADELE

1- Kuva –yi Milliye nerede mücadele etti?

-Batı cephesi .Doguda kazım karabekir pasanın düzenli ordusu var.güney doguda halk kendi

imkanlarıyla mücadele etti.

2- TBMM nin ilk askeri ve siyasi zaferi hangisidir?

-Dogu cephesin de Ermeni lere karsı Gümrü anlasması

3- Güney cephesi hangi askeri basarı sonunda kapandı?

-Sakarya Savası (1921)Ankara anlasması Fransa-TBMM

4- Güney cephesinde hangi devletlerle halkımız mücadele etti?

-Fransa-_talya

5- Batı cephesinde kiminle mücadele edildi?

-Yunanistan

6- Hangisi TBMM nin kurdugu düzenli ordunun ilk basarısıdır?

-I. _nönü Savası (ocak 1921)

7- I. _nönü savası sonrası hangi siyasi olaylar itilaf lar TBMM yi hukuken tanımıstır?-Londra konferansı

8- I._nönü savası sonrası Misak_I Milli yi tanıyan kapütülasyonlardan vazgeçen Servi tanımayan itilaf devleti

hangisidir.?-Rusya

9- ‘’Siz milletin makus talihinide yendiniz’’hangisinden sonra söylendi?II:_nönü (mart 1921)

10- Hangisi TBMM nin ilk yenilgisidir?

-Ktahya Eskisehir savasları

11- Hangileri TBMM nin gücünü artırdı?

-Baskomutanlık yasası.tekelifi milliye emirleri.takriri sukun yasası .istiklal mahkemeleri.

12- Hangisi son savunma savasıdır?

-Sakarya (eylül 1921)

13- Hangi basarıdan sonra Fransızlar Güneyden çekildi.Gazi ünvanı M.Kemal’e verildi?

21

-Sakarya14- Hangisi Batı cephesindeki savastır.?

-Büyük taarruz(1922)

15- _stanbul ve D.Trakya hangisiyle savasılmadan alındı?

-Mudanya Ates kes anlas.(ekim 1922)

16- Hangileri Türkiye’nin lehine Lozan da çözülemedi?

-Irak sınırı.Suriye sınırı.Bogazlar

17- I. TBMM ne zaman açıldı ?

-23 nisan 1920

CUMHUR_YET DÖNEM_ VE _NKILAPLAR _LE _LG_L_ DENEME TEST_

1. TBMM'nin 1 Kasım 1922’de saltanatı kaldırması üzerine sadece halife unvanı kalan Vahdettin ülke/i terk

edince Abdülmecit TBMM tarafından halife seçildi. Meclis, Abdülmecit'ten "Halife" dısında unvan

kullanmamasını istedi.

Bu bilgiler,

I. Halifelik, saltanatın kaldırılmasından sonra da devam etmistir.

II. TBMM, en üstün otorite oldugunu kanıtlamıstır.

III. Halife devlet ve din baskanlıgı görevini birlikte yürütmektedir.

IV. Son Osmanlı padisahı Vahdettin'dir

gibi yargılardan hangilerine kanıt olarak gösterilebilir?

A) I ve III B) II ve III C) III ve IV

D) I, II ve III E) I, II ve IV

2. Milli Mücadele döneminde yeni Türk devleti kurulurken cumhuriyetin resmen ilanı daha sonraya

bırakılmıstır.Bu durumun nedeni olarak, asagıdakilerden hangisi savunulabilir?

A) Milli mücadeleyi basarıya ulastırarak bagımsızlıgı saglamak

B) Siyasi partilerin kurulmasını beklemek

C) Halkın cumhuriyet yönetimine uyum saglamasını beklemek

D) Milletvekillerinin cumhuriyet rejimine uyum saglamasına zaman vermek

E) Güçler birligi esasını benimsemek3. Cumhuriyetin ilanı ile asagıdakilerden hangisi gerçeklesmemistir?

A) Rejimin adının konulması

B) Çok partili döneme geçilmesi

C) Devlet baskanlıgı sorununun çözülmesi

D) Hükümet kurulmasının kolaylasması

E) Meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçilmesi4. Cumhuriyetin ilan edilmesi Kurtulus Savası süresince yürütülen yönetimin adının verilmesiydi. Yani var

olan bir sistemin sadece adı konmus oluyordu.Asagıdakilerden hangisi Türkiye'de cumhuriyetin ilan edilmesinin gerekçelerinden biri olarak

gösterilemez?

A) Hilafetin kaldırılması

B) TBMM'nin açılması

C) Saltanatın kaldırılması

D) Egemenligin milletin eline geçmis olması

E) Saltanat yönetiminin ülkenin sorunlarını çözmede yetersiz kalması5. Mustafa Kemal, tarihte yasanan olumsuz gelismelerden sonuçlar çıkarmıs ve Osmanlı Devletinin düstügü

hataları iyi degerlendirmisti.

22

Buna göre, Osmanlı Devleti'nde görülen asagıdaki gelismelerden hangisinin Mustafa Kemal'in orduyu

günlük politikadan uzaklastırma kararı vermesinde etkili oldugu söylenebilir?

A) Trablusgarp Savası

B) Mondros Ateskesi'nin imzalanması

C) 31 Mart Olayı

D) Balkan Savasları

E) II. Mesrutiyetin ilanı6. Atatürk döneminde çok partili demokrasiye geçme denemeleri yapılmıs, fakat basarılı olunamamıstır.

Çok partili döneme geçme girisimleri hangi amaca yöneliktir?

A) Devletçiligin güçlenmesi

B) Laiklik anlayısının yerlesmesi

C) Halkın görüslerinin meclise daha fazla yansıtılması

D) Halife yanlılarının çalısmalarının engellenmesi

E) Halkın bu konudaki isteklerinin yerine getirilmesi

7. Türkiye Cumhuriyeti döneminde;

- Çok partili döneme geçisin ilk denemesi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Seyh Sait Ayaklanması

nedeniyle kapatılmıstır.

- Serbest Cumhuriyet Fırkası ise kurulusundan kısa bir süre sonra, inkılap karsıtlarının toplandıgı bir kurum

haline gelince, kurucusu tarafından kapatılmıstır.

Bu bilgiler, asagıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?

A) _ngiltere'nin Türkiye'deki çok partili düzen çalısmalarını engellemek istedigine

B) Halkın inkılaplara karsı çıktıgına

C) Lozan Antlasması'nın kosullarına uyulmadıgına

D) Halkta çok partili döneme geçis için yeterli birikimin olmadıgına

E) Mustafa Kemal'in cumhurbaskanlıgına tepki gösterildigine8. Asagıdakilerden hangisinin, "Egemenlik kayıtsız-sartsız millete aittir." ilkesi dogrultusunda

gerçeklestirilen bir inkılâp oldugu savunulabilir?

A) Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi

B) Meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçilmesi

C) Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınması

D) Soyadı Kanunu'nun çıkarılması

E) Türk Tarih ve Türk Dil Kurumları'nın kurulması9. Asagıdakilerden hangisi Türkiye'de laik devlet düzenine geçisin ilk asaması olarak kabul edilebilir?

A) Medreselerin kapatılması

B) Ser'iye Vekaleti'nin kaldırılması

C) Saltanatın kaldırılması

D) Hafta sonu tatilinin degistirilmesi

E) Tekke ve zaviyelerin kapatılması

10. II. Mahmut döneminde yeniçeri ocagının kaldırılmasından sonra bektasi tekkeleri de kapatıldı. Bu

uygulamanın amacı, yeniçerilerin buralarda toplanarak çesitli girisimlerde bulunmalarını engellemek idi.Türkiye'de, Seyh Sait Ayaklanmasından sonra yapılan asagıdaki çalısmalardan hangisinin bu uygulama

ile benzerlik tasıdıgı savunulabilir?

A) Halifeligin kaldırılaması

B) Medreselerin kapatılması

C) Medeni Kanun'un kabul edilmesi

D) Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması

E) Tekke ve zaviyelerin kapatılması

23

11. Asagıdakilerden hangisinin halifeligin kaldırılmasıyla ilgisi yoktur?

A) Tevhid-i Tedrisat Yasası'nın çıkarılması

B) Diyanet _sleri Baskanlıgının kurulması

C) Medeni Kanun'un kabul edilmesi

D) Kabine sistemine geçilmesi

E) Ser'iye ve Evkaf Vekaleti'nin kaldırılması12. Cumhuriyet döneminde görülen;

I. Halifeligin kaldırılması

II. Medeni Kanun'un kabul edilmesi

III. Yeni Türk harflerinin kullanılması

IV. Türk Tarih Kurumu'nun açılması

V. Soyadı Kanunu'nun çıkarılmasıgibi gelismelerden hangileri, laik devlet düzenini gerçeklestirme amacına yönelik çalısmalar yapıldıgının

kanıtıdır?

A) I ve M B) II ve III C) III ve IVD) IV ve V E) I, III ve V

CEVAP ANAHTARI________

1. E 2. A 3. B 4. A 5. D 6. C 7. D 8. C 9. C 10. E 11. D 12.A

Download 71.23 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
guruh talabasi
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
toshkent axborot
nomidagi samarqand
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
xorazmiy nomidagi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
tashkil etish
Toshkent davlat
rivojlantirish vazirligi
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
sinflar uchun
pedagogika universiteti
bilan ishlash
таълим вазирлиги
Nizomiy nomidagi
maxsus ta'lim
o’rta ta’lim
tibbiyot akademiyasi
ta'lim vazirligi
fanlar fakulteti
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
fanining predmeti
махсус таълим
umumiy o’rta
Referat mavzu
haqida umumiy
fizika matematika
ishlab chiqarish
Navoiy davlat
universiteti fizika
Buxoro davlat
Fuqarolik jamiyati
pedagogika fakulteti