Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti Tarix fakulteti “Tarix o‘qitish metodikasi” kafedrasi o‘qituvchisi Xaknazarov Xudoyberdi DilmurodovichningDownload 1.03 Mb.
Sana12.01.2017
Hajmi1.03 Mb.


Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti Tarix fakulteti “Tarix o‘qitish metodikasi” kafedrasi o‘qituvchisi

Xaknazarov Xudoyberdi Dilmurodovichning “Tarix o‘qitish nazariyasi va metodikasi” fanidan “TArix o‘qitishning tashkiliy shakllari” mavzusidagi ochiq dars mavzusi

Toshkent- 2015

Ma’ruza ochiq darsi o‘tkazilgan kun:

Vaqti: 23.10.2015 y 1-juftlik

Fakulteti: Tarix

Guruhi: Tarix o`qitish metodikasi. T-302 2-10 xona

Fan nomi: “Tarix o‘qitish nazariyasi va metodikasi”

Ma’ruzachi: o‘qit. X.Xaknazarov

Mavzu: “Tarix o‘qitishning tashkiliy shakllari”

Ichki ekspert: TDPU Tarix o‘qitish metodikasi kafedrasi dots.v/b. O.Rahmatullayeva, dots. v/b/ O‘. Mansurov

Tashqi ekspert: O‘zRFA Tarix instituti Etnologiya va antropologiya bo‘limi boshlig‘i prof. A.Ashirov

Foydalanilgan ta’lim vositalari

 1. Ma’ruza

 2. Elektron vositalar

 3. Tarqatma materiallar


E’LON
2015 yil 23 oktabr soat 9.00 da Tarix o‘qitish metodikasi ta’lim yo‘nalishi T-302 guruhida 2-10 xonada “Tarix o‘qitish metodikasi” kafedrasi o‘qituvchisi X.Xaknazarovning “Tarix o‘qitish nazariyasi va metodikasi” fanidan “Tarix o‘qitishning tashkiliy shakllari” mavzusida ochiq darsi o‘tkaziladi.

Barcha professor-o‘qituvchilar va xohlovchilarni ochiq darsga taklif qilamiz.

Tarix o‘qitish metodikasi” kafedrasining

navbatdan tashqari 2-sonli majlis bayonnomasi
Toshkent shahri 23.10.2015

Qatnashdilar: kafedra mudiri, t.f.n., dots. G.S.Fuzailova, prof. A.Madraimov, prof. A.Ashirov, t.f.n. V.Ishquvatov, t.f.n. O‘.Mansurov, t.f.n. O.Rahmatullaeva, dots. SH.Atadjanov, katta o‘qituvchilar H.Jamoldinov, A.Abdazimov, E.Ashuraliev, X.Haqnazarov, o‘qituvchilar L.Muhammadiev, D.To‘xtaboeva, J.Karimberdieva, H.Ro‘ziev, A.Raxmatov.
K U N T A R T I B I:

Kaferdra o‘qituvchisi X.Xaknazarovning “Tarix o‘qitish nazariyasi va metodikasi” fanidan “Tarix o‘qitishning tashkiliy shakllari” mavzusida o‘tgan ochiq darsi muhokamasi


ESHITILDI: Kafedra mudiri dots. G.S.Fuzailova o‘z axborotida X.Xaknazarovning “Tarix o‘qitish nazariyasi va metodikasi” fanidan “Tarix o‘qitishning tashkiliy shakllari” mavzusida Tarix o‘qitish metodikasi yo‘nalishi T-302-guruhida o‘tgan ochiq darsi Davlat Ta’lim Standarti talablariga to‘la javob berishi, darsda zamonaviy ta’lim texnologiyalaridan o‘z o‘rnida foydalanilgani haqida aytib o‘tdi.

Ushbu darsda qatnashgan professor-o‘qituvchilarning ochiq dars haqida fikr bildirishlarini aytdi. Bu masala bo‘yicha so‘zga chiqqan kafedra a’zolari t.f.n.O‘.Mansurov, dots.SH.Atadjanov va boshqalar ochiq darsning ijobiy va kamchilik tomonlari haqida fikr bildirdilar.

X.Xaknazarovning “Tarix o‘qitish nazariyasi va metodikasi” fanidan “Tarix o‘qitishning tashkiliy shakllari” mavzusida o‘tgan ochiq darsi muhokamasi bo‘yicha kafedra a’zolarning fikr-mulohazalari asosida kafedra yig‘ilishi
QAROR QILADI:


 1. X.Xaknazarovning “Tarix o‘qitish nazariyasi va metodikasi” fanidan “Tarix o‘qitishning tashkiliy shakllari” mavzusida o‘tgan ochiq darsi qoniqarli deb topilsin.

 2. Mazkur mavzu asosida maqola nashrga tayyorlansin.

Majlis raisi: dots. G.S.Fuzailova
Kotib: H.Ro‘ziev2.1. Ta’lim berish texnologiyasining modeli


Mashg‘ulot vaqti-2 soat

Talabalar soni: 30 gacha

Mashg‘ulot shakli

Mavzu bo‘yicha bilimlarni kengaytirish va mustahkamlash yuzasidan seminar


Amaliy mashg‘ulot rejasi

3. Noan’anaviy dars turlari.

4.Darsning texnologik xaritasi
O‘quv mashg‘ulotining maqsadi: Tarix darslari va ularga qo‘iladigan zamonaviy talablarnini bo‘yicha bilimlarini kengaytirish va chuqurlashtirish.

Pedagogik vazifalar:

 • . Noan’anaviy dars turlari bo‘yicha olingan bilimlarini kengaytirish

 • Darsning texnologik xaritasini tuzish malakasini shakllantirish

O‘quv faoliyati natijalari:

 • Noan’anaviy dars turlari bo‘yicha olingan bilimlarini mustaxkamlanadi;

 • olingan bilimlarini kengaytirish

 • Darsning texnologik xaritasini tuzish malakalari shakllanadi.
Ta’lim berish usullari

Suhbat,tezkor-so‘rov, FSMU-texnikasi

Ta’lim berish shakllari

Ommaviy, guruhlarda ishlash, yakka tartibli

Ta’lim berish vositalari

O‘quv qo‘llanma, proektor, flipchart, markerlar, ekspert topshiriqlari

Ta’lim berish sharoiti

Texnik ta’minlangan, gurhlarda ishlash uchun mo‘ljallangan auditoriya

Monitoring va baholash

Og‘zaki nazorat: savol-javob


2.2. Tarix darsliklari va ularga qo‘yiladigan zamonaviy talablar

mvzusi bo‘yicha amaliy mashg‘ulotning texnologik xaritasi
Faoliyat boskichlari

Faoliyatning mazmuni

Ta’lim beruvchi

Ta’lim oluvchilar


1- bosqich

Mavzuga kirish

(15 daqiqa)


1.1.Mavzuning nomi, maksadi, ukitish natijalarini, mavzuning rejasini eslatadi.

1.2.Guruhlar ishini baxolash mezonlarini e’lon qiladi (1-ilova).
Tinglaydilar.
2-bosqich

Asosiy

(55 daqiqa)

2.1.Talabalarni faollashtirish maksadida tezkor-so‘rov usulini qo‘llaydi:

1.Inqirozga qarshi choralar dasturida belgilangan ustuvor vazifalarni amalga oshirishda bank tizimining tutgan o‘rni nimalardan iborat?

2. Bankning muvaffaqiyatsiz faoliyati qanday oqibatlarga keladi? Javoblarni umumlashtiradi.

2.2.Talabalarni 5 ta kichik guruhlarga bo‘ladi. Guruhlarga ekspert vazifalarini tarqatadi va ularning mohiyati bilan tanishtiradi. Ekspert topshiriqlarini “FSMU” texnikasi asosida bajarishlarini tushuntiradi. (2,3-ilovalar).

Avval yakka tartibda bajargan ishlarini guruhlarda muxokama kilib, yagona to‘g‘ri fikrni tanlab, format qog‘oziga ko‘chirishni taklif qiladi.

Talabalar faoliyatini nazorat qiladi, yo‘naltiradi, maslahat beradi. Baholash mezonlarini eslatadi. Taqdimot boshlanishini ma’lum qiladi.

2.3.Bajargan ishlarini takdim kilishlarini so‘raydi. Takdimot jarayonida talabalar fikrlarini tahlil qiladi, faol ishtiroklarini rag‘batlantiradi.


Savolga javob beradilar.

Guruhlarga bo‘linadi.

Yakka tartibda bajargan ishlarini guruhlarda muxokama qilib, yagona to‘g‘ri fikrni tanlab, format qog‘oziga ko‘chiradi.
Guruh sardori tayyor ishni olib chikib doskaga iladi va takdim qiladi. Tanlagan fikrini asoslaydi. Boshka ishtirokchilar tomonidan berilgan savollarga javob beradi.


3- bosqich

Yakuniy

(10 daqiqa)


3.1.Mavzuni umumlashtiradi, xulosalar qiladi, yakun yasaydi.

3.2.Guruhlar ishini baholaydi, faol ishtirokchilarni alohida qayd qiladi va baholarni e’lon qiladi.

3.3. Mustakil ishlashlari uchun nazorat va test savollariga tayyorgarlik ko‘rib kelish vazifasini beradi (4,5- ilovalar).


Eshitadi.

Vazifani yozib oladilar.

1-ilova

Guruhlarning bilim va ko‘nikmalarini baholash mezonlari


Topshiriqlar, baholash ko‘rsatkichlari va mezonlari

1- guruh

2- guruh

3- guruh

Maksimal ball - 2


- savol to‘liq yoritib berildi (0,5 ball)


- javoblar yetarli darajada asoslab berildi (0,5 ball)


- guruh ishtirokchilarining faolligi (0,5 ball)


- berilgan savollarga javob berdi (0,3 ball)


- reglamentga rioya kildi (0,2)


Jami: (2 ball)

1,5 – 2 ball - «a’lo»

1,0 – 1,4 ball - «yaxshi»

0,5 – 0,9 ball - «konikarli»

0 - 0,4 ball - «konikarsiz»

1-jadval.Mashg‘ulotning o‘qitish texnologiyasining modeli

Mavzu


Vaqt


O‘quv mashg‘ulotining shakli
O‘quv mashg‘ulotining rejasi

O‘quv mashg‘ulotining maqsadi:

Pedagogik vazifalar:

O‘quv faoliyatining natijalari:

O‘qitish uslubi
O‘qitish vositalari
O‘qitish shart-sharoitlari
2-jadval.

Mashg‘ulotning texnologik xaritasining modeli

Bosqichlar,

vaqti

Faoliyat mazmuni

o‘qituvchi

o‘quvchi

Kirish,

... daq.


1.1.Mavzuning nomi, maqsad va kutilayotgan natijalarni yetkazadi. Mashg‘ulot rejasi bilan tanishtiradi.

1.2. Mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalarni;

mustaqil ishlash uchun adabiyotlar

ro‘yxatini aytadi.

1.3. O‘quv mashg‘ulotida o‘quv ishlarini baholash mezonlari bilan tanishtiradi


Tinglaydilar, yozib

oladilar.

Aniqlashtiradilar,

savollar beradilar.Asosiy,

... daq.


2.1. Tezkor-so‘rov/ savol-javob/ aqliy hujum orqali bilimlarni faollashtiradi.

2.2. Ma’ruza/ seminar/ amaliy

mashg‘ulotning rejasi va tuzilishiga

muvofiq ta’lim jarayonini tashkil etish bo‘yicha harakatlar tartibini bayon qiladiJavob beradilar

Yozadilar.

Guruhlarda

ishlaydilar,

taqdimot qiladilar

va bosh.


Yakuniy,

... daq.


3.1.Mavzu bo‘yicha yakun qiladi, qilingan ishlarni kelgusida kasbiy faoliyatlarida ahamiyatga ega ekanligi muhimligiga

talabalar e’tiborini qaratadi.

3.2. Guruhlar ishini baholaydilar, o‘quv mashg‘ulotining maqsadga erishish darajasini tahlil qiladi.

3.3. Mustaqil ish uchun topshiriq beradi va uning baholash mezonlarini yetkazadiO‘z-o‘zini, o‘zaro

baholashni

o‘tkazadilar.

Savol beradilar

Topshiriqni yozadilar
1-илова

2-илова
3-илова
3-илова


4-илова

Yaxshi tayyorlangan darsni yana uyushgan holda aniq va samarali o‘tkaza bilish ham kerak. Bunda quyilagi qoidalarga amal qilish lozim:

1) darsni aniq va uyushgan holda boshlash, buning uchun esa darsga hamma narsa oldindan tayyorlangan bo‘lishi kerak;

2) o‘quvchilar e’tiborini dars mazmuniga qarata bilish va uni butun dars davomida o‘quchilarning bilish faoliyatini aktivlashtirib saqlay bilish.

3) darsda vaqtdan oqilona foydalanish;

4) o‘z hatti – harakatini kuzatish. G‘oyaviy e’tiqod, yuksak ahloqiylik va madaniyat, gapirish va talab qilish, rag‘batlantirish, o‘kuvchilarga murojaat qilish uslubi bularning barchasi o‘qituvchi faoliyatining uslubini belgilaydi, hamda o‘kuvchilarning zo‘r berib ishlashi yoki o‘ta emotsional qo‘g‘oluvchanligini istisno qiladi.5) darsda tadbirkorlikni namoyish qilish yuzaga kelgan sharoitni darsni o‘tkazish sharoitlaridagi o‘zgarishlarni hisobga olish zarur.
1-ilova2-ilova


5-илова5-илова
6-илова6-илова

7-иловаO‘rta Osiyolik buyuk qomusiy olimlarning va madaniyat vakillarining

jahon sivilizatsiyasiga qo‘shgan xissalari

(o‘qituvchi varianti)


 1. Fan”
Olim va mutafakkirlari

Hayot yillari

Tug‘ilgan joyi

Ilmiy tadqiqot turlari

Asosiy ilmiy asarlari

Muhim ilmiy kashfiyotlari

Ko‘rsatilgan asarlar yozilgan til

 1. Adabiyot”
Ismi

Hayot yillari

Asosiy asarlari

Ijod turi

Jamoatchilik faoliyati

 1. Din”
Diniy olim

Hayot yillari

Diniy yo‘nalishi (maktabi)

Qarashlari mohiyati

Asarlari

 1. Arxitektura va san’at”
San’at turlari

Asr vakili

Qaysi tur va yo‘nalish

Yangi yo‘nalishlar

Ijodiy g‘oyalari

Musiqa

Tasviriy san’at

Arxitektura


Sarbadorlar xarakati.

vaqti joyi

raxbarlari

sabablari

xarakteri va maqsadi

shiori

oqibatlari

sarbadorlar xarakatiAmir Temurning xarbiy yurishlari:


yurish qilingan mamlakat

yillar

xarakteri

maqsadlari

oqibati
XVI-XIX asrning birinchi yarmida “O‘zbek xonliklari” mavzuida konseptual jadval

(O‘qituvchining nazorat varianti)Xiva xonligi

Buxoro amirligi

Qo‘qon xonligi

Hududi


Axoli soni va tarkibi


Ma’muriy bo‘linishi


Davlat boshlig‘i


Idora etayotgan sulolaning etnik kelib chiqishi


Markaziy boshqaruv boshlig‘i


Oliy sud xokimiyati


Oliy mirshab xokimiyati


Davlatning iqtisodiy asosi


Soliq tizimi asosi


Tashqi savdo aloqalari yo‘nalishi

ekspert varaqasi    1. II jahon urushining bo‘lib o‘tgan muddatini va asosiy qatnashchilarini ko‘rsating.

    2. II jahon urushi sabablari va aybdorlarini sanang.

    3. O‘zbekistonning urushga tortilishi sabablari va muddatini ko‘rsating.

    4. II jahon urushi qatnashchilari bo‘lgan davlatlar haqidagi konseptual jadvalni to‘ldiring.

Davlatlar nomi

Urushga kirish sabablari

Urushga kirgan payti

Kim tomonida urushgan

Urush tugagandagi ahvoli (g‘olib yoki mag‘lub)

Buyuk Britaniya

Fransiya

SSSR

AQSh

Germaniya

Yaponiya

Italiya

2 ekspert varaqasi

1. O‘zbkistonga ko‘chirib keltirilgan sanoat korxonalari nima maqsadda ko‘chirilgani va qanday natijalar bergani haqida ma’lumotlar keltiring.

2. Urush bo‘layotgan yerlardan ko‘chirilgan aholi va bolalarga ko‘rsatilgan yuksak gumanizm nimalarda namoyon bo‘ldi?

3. O‘rta Osiyoga badarg‘a qilingan va deportatsiya qilingan xalqlar to‘g‘risidagi konseptual jadvalni to‘ldiring


Xalqlarning nomi

Ko‘chirilishidan oldin qaerda yashagan

qachon ko‘chirilgan

qanday sabab yoki bahona Bilan

Koreyslar


Tatarlar


Mesxeti turklari


Boshqirdlar


Chechenlar


Nemislar


Uyg‘urlar

3 ekspert varaqa1. Urush yillarida O‘zbekiston sanoati frontga nimalar yetkazib berdi?

 1. Urush yillardagi kartochka tizimi to‘g‘risida ma’lumotlar bering.

 2. O‘zbekiston qishloq aholisining urush yillaridagi qahramonona mehnatlari to‘g‘risida ma’lumot bering.

 3. Urush yillari O‘zbekistondagi oliy va o‘rta maxsus o‘quv yurtlari, ilmiy tadqiqot institutlari, madaniyat muassasalari faoliyati to‘g‘risida ma’lumot bering.

 4. Urush yillaridagi o‘zbekistonlik adabiyotchi ijodkorlar faoliyat to‘g‘risidagi konseptual jadvalni to‘ldiring.

Yozuvchi yoki shoirning ismi sharifi

She’riy asari nomi

Nasriy asari nomi

Sahna asari nomi

Oybek


H.Olimjon


G‘.G‘ulom


M.Shayxzoda


A.Qahhor


Boshqalar


“O‘rta Osiyo davlatchiligi tarixida antik davr” konseptual jadvalini to‘ldiring.Davlat nomiDavri

Hududi, poytaxti

Aholi tarkibi

Asoschisi

Iqtisodiyot

Til

Madaniyat

Din

Yunon - Baqtriya

Qangxa

ParkanaVatanimiz hududida dastlabki davlatlar mavzuida konseptual jadval

(O‘qituvchining nazorat varianti)Qadimgi Baqtriya

Katta Xorazm

Yunon-Baqtriya

Qang‘

Dovon

Kushon podsholigi

HududiAholi tarkibiMa’muriy bo‘linishiDavlat boshlig‘iIdora etayotgan sulolaning etnik kelib chiqishiBoshqaruv tizimiSiyosiy jarayonlarda ishtirokiAholisi diniy e’tiqodiTashqi savdo aloqalari yo‘nalishi


Movarounnaxrning markazlashgan davlatlari” mavzusida tuziladigan( o‘qutuvchining) kotseptual jadvalining varianti


Davlatlar nomiAsos solgan kishi

Xuqm surgan iyllari

Xududi

Dalvat boshlig‘i mansabiningjamiBoshqaruv tizimi

Ijtimoiy tizimi

Erga egalik shakillari


Soliqlar

Armiya

Tili, dini, madaniyati

ToxiriylarSomoniylarQoraxoniylarG‘aznaviylarXorazmshoxlar
DALOLATNOMA
Tarix fakulteti “Tarix o‘qitish metodikasi” kafedrasi o‘qituvchisi X.Xaknazarovning 2015 yilning 23 oktyabr kuni 1-juftlikda “Tarix o’qitish metodikasi” ta’lim yo’nalishi 3-bosqich T-302 - guruh talabalariga “Tarix o‘qitish nazariyasi va metodikasi” fanidan “Tarix o‘qitishning tashkiliy shakllari” mavzusida o‘tkazilgan ochiq ma’ruza darsi hujjatlari Nizomiy nomidagi TDPUning ARMiga topshirildi.
Ochiq dars hujjatlari:

1. Muqova

2. E’lon

3. Texnologiya modeli

4. Texnologik xarita

5. Ma’ruza matni

6. Kafedra qaroridan ko‘chirma
O‘quv-uslubiy seminar yig‘ilishi raisi: dots.SH.Atadjanov

Fan o‘qituvchisi: t.f.n. O.Rahmatullaeva

ARM vakili: ________________________Download 1.03 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
o’rta ta’lim
махсус таълим
bilan ishlash
fanlar fakulteti
Referat mavzu
umumiy o’rta
haqida umumiy
Navoiy davlat
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik