Nazorat ishi mavzuDownload 58.38 Kb.
Sana12.01.2017
Hajmi58.38 Kb.

Geografiya 6-sinf

201____-201_____


1- NAZORAT ISHI

Mavzu: Geografik qobiq

Nazorat shakli: Geografik diktant

 1. Yer po‘stining o‘ta mustahkam tog‘ burmalanishlari, kuchli vulqon harakatlari kuzatilmaydigan qismlari … deb ataladi.

 2. Yer po‘stining o‘ta serharakat joylari … mintaqalar deyiladi.

 3. Yer yuzining cho‘l zonasidan oqib o‘tuvchi daryolarni … daryolar deb ataymiz.

 4. Yerlarni sug‘orish, elektr energiya olish, daryo suvlarini tartibga solish, rekreatsion maqsadlarda foydalaniladigan suv havzalariga … deyiladi.

 5. Bulutlar hosil bo‘lib eng ko‘p yog‘in keltiradigan qatlamga … deb ataladi.

 6. Katta hajmdagi okean suvlarining uzoq masofalarga yo‘nalgan gorizontal harakati … deb ataladi.

 7. Qishda quruqlikdan okeanga, yozda okeandan quruqlikka tomon esuvchi mavsumiy shamolga … shamollari deb ataladi.

 8. Troposferaning bir xil xususiyatga ega bo‘lgan katta hajmdagi havolari … deb ataladi.

 9. Yer taraqqiyotining 4,6 mlrd yildan to 570 mln yilgacha o‘tgan davrni o‘z ichiga qamrab olgan bosqichga … deb ataladi.

 10. Atmosferaning quyi qatlami — troposfera, litosferaning ustki g‘ovak qatlami, gidrosfera va biosferalarni o‘z ichiga olgan hamda o‘zaro ta’sir etib turadigan yaxlit qobiq … deb ataladi.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________Nazorat ishining bali – bahosi:
2- NAZORAT ISHI

Mavzu: Dunyo okeani

Nazorat shakli: Test sinovi
1. Dunyo okeanining umumiy maydoni qancha?

 1. 361 mln.km.2; C) 149 mln.km.2;

 2. 180 mln.km.2; D) 510 mln.km.2.

2. Dunyo okeani atamasini fanga qachon, qaysi olim kiritgan?
A) 1917-yil Y.M. Shokalskiy; B) 1520-yil F. Magellan;

C) 1492-yil X. Kolumb; D) 1960-yil J. Pikar.

3. Buyuk geografik kashfiyotlar qaysi okeandan boshlangan?


 1. Atlantika; C) Tinch;

 2. Hind; D) Shimoliy Muz okeani.

4. Dunyo okeanida jami nechta dengiz ajratilgan?

A) 56 ta; B) 66 ta; C) 75 ta; D) 33 ta.

5. Eng ko‘p dengizlar qaysi okeanda joylashgan?

A) Tinch; C) Atlantika;

B) Hind; D) Shimoliy Muz okeani.

6. A. Vegener fikricha, bundan 200 mln yil avval qanday materik va okean


bo‘lganini ayting.

A) Gondvana va Tetis; B) Lavraziya va Tinch okeani;

C) Yevrosiyo va Paleotind; D) Pangeya va Pantalassa.

8. Bering, Oxota, Yapon, Sariq, Sharqiy Xitoy dengizlari qaysi okeanga tegishli?

A) Atlantika; B) Hind; C) Tinch; D) Shimoliy Muz okeani.

9. Tayfun shamollarining tezligi eng ko‘pi bilan soatiga necha km gacha boradi?

A) 30 km/s; B) 50 km/s; C) 70 km/s; D) 100 km/s.

10. Kurosio oqimi qaysi okeanda vujudga keladi? 1. Hind okeani; C) Tinch okean;

 2. Shimoliy Muz okeani; D) Atlantika okeani.
Test raqami

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JavobBall
Nazorat ishining bali – bahosi:

Javobi yoziladigan testlar

 1. 1960-yil „Triyest” batiskafida qaysi okean botig‘i aniqlangan?

Javob:_____________________________________________________________________

 1. Hozir Dunyo okeanida qancha hayvon va o‘simlik turi mavjud?

Javob:_____________________________________________________________________

 1. Nektonlar qanday organizmlar?

Javob:_____________________________________________________________________

 1. Hozir Dunyo okeani sohilida qancha dengiz port-shaharlar mavjud? Javob:_____________________________________________________________________

 2. Dengiz turizmidan olinadigan daromad qancha dollarni tashkil etadi? Javob:_____________________________________________________________________


Nazorat ishining bali – bahosi:
3- NAZORAT ISHI

Mavzu: Afrika materigi

Nazorat shakli: Amaliy topshiriq

I variant.

 1. Afrika materigini 20° meridian yoyi bo‘ylab shimoldan janubga qancha masofaga cho‘zilganligini gradus va km larda hisoblang.

 2. Materikning quyida berilgan iqlim xususiyatlariga ega bo‘lgan hududlari iqlim mintaqalari qanday nomlanadi?

 1. ushbu hudud ekvatorning har ikkala tomonida joylashgan. Yil bo‘yi harorat yuqori va yog‘inlar miqdori ko‘p (1500-1800 mm) bo‘ladi. Ayrim joylarga 10.000 mm gacha, o‘rtacha yillik va oylik harorat 26°С ga teng;

 2. hudud yuqori atmosfera bosimi oblastida joylashgan. Passatlar uzoq davom etadi. Yog‘inlar 100 mm dan kam. Bu yerda yanvar oyining o‘rtacha harorati 10°C, iyul oyiniki esa 38°C.

 1. Misrda yanvar oyining o‘rtacha harorati 100C, iyul oyiniki esa 380°C. Yillik havo haroratini o‘zgarish amplitudasini aniqlang.

II variant.

 1. Afrika materigini 300 meridian yoyi bo‘ylab shimoldan-janubga qancha masofaga o‘zilganligini gradus va km larda hisoblang.

 2. Materikning quyida berilgan iqlim xususiyatlariga ega bo‘lgan hududlari, iqlim mintaqalari qanday nomlanadi?

 1. Bu mintaqa ekvatorning har ikkala tomondan 15-20° kengliklargacha cho‘zilgan. Bu yerda 2 ta fasl sernam yoz, quruq qish ifodalanadi.

 2. Bu mintaqada o‘rta dengiz iqlimi shakllangan. Mavsumiy havo massalari almashinadi.

 1. Masala. Livan shahrida yanvar oyining o‘rtacha harorati -43,3°C, iyul havo harorati +19,1°C. Yillik havo haroratini o‘zgarish amplitudasini aniqlang.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Nazorat ishining bali – bahosi:

4- NAZORAT ISHI
Mavzu: Afrika suvlari va tabiat zonalari

Nazorat shakli: Test topshiriqlari
1. Afrikaning oqmas ko‘llarini ayting.

A) Viktoriya; B) Tanganika; C) Nyasa; D) Chad.

2. Sersuvligiga ko‘ra Amazonkadan keyin ikkinchi o‘rinda turuvchi daryo qaysi?

A) Missisipi; B) Nil; C) Kongo; D) Dunay.

3. Uzunligiga ko‘ra Afrikaning ikkinchi daryosini aniqlang.

A) Kongo; B) Zambezi; C) Nil; D) Niger.

4. Oq Nil qaysi ko‘ldan oqib chiqadi?

A) Chad; B) Nyasa; C) Viktoriya; D) Tanganika.

5. Nil daryosi qaysi tog‘lardan boshlanadi?


 1. Drakon (Ajdaho); C) Sharqiy Afrika yassi tog‘ligi;

 2. Efiopiya tog‘ligi; D) Atlas tog‘i.

6. Nil daryosi qayerda katta delta hosil qiladi?

 1. Yuqori va o‘rta oqimlarda; C) Oq va ko‘k Nil qo‘shilgan joyda;

 2. O‘rta dengizga quyilish joyida; D) Delta hosil qilmaydi.

7. Vatandoshlarimizdan kim Nil daryosi misolida suv sathini o‘lchaydigan “nilometr” qurilmasini yasagan?

 1. Abu Rayhon Beruniy; C) Al-Xorazmiy;

 2. Al-Farg‘oniy; D) M. Ulug‘bek.

8. Zambezi daryosidagi sharsharaga Viktoriya nomini bergan sayyoh kim?

 1. V. Diash; C) Vasko da Gama;

 2. D. Livingston; D) G. M. Stenli.

9. Quyida qaysi daryoning uzunligi berilgan? (6671 km)

A) Kongo; B) Zambezi; C) Nil; D) Niger.

10. Afrikada qul savdosi necha yil davom etgan?

A) 340 yil; B) 350 yil; C) 450 yil; D) 500 yil.
Test raqami

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JavobBall
Nazorat ishining bali – bahosi:

Javobi yoziladigan testlar

 1. Afrika materigining qaysi tabiat zonasi ikki marta takrorlanmaydi?

Javob: ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 1. Noyob velvichiya o‘simligi qaysi cho‘l uchun xos?

Javob: _______________________________________________________________

______________________________________________________________________ 1. Tropik cho‘llar mahalliy aholisi gamada deb qanday joylarni atashadi?

Javob:_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 1. Qaysi davlat maydonining 10 % ini milliy bog‘lar egallaydi?

Javob: ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 1. Afrika materigida nechta milliy bog‘ bor?

Javob: ____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
Nazorat ishining bali – bahosi:

5- NAZORAT ISHI
Mavzu: Avstraliya va Okeaniya. Antarktida

Nazorat shakli: Geografik diktant

 1. Avstraliyaning qoq o‘rtasidan ... kesib o‘tgan;

 2. Avstraliyaning sayyoramizning o‘ziga xos yaxlit qo‘riqxonasi deb atalishiga sabab bu...;

 3. Avstraliya temir va rangli metallar ... qazilma boyliklari bo‘yicha dunyoda yetakchi o‘rinda turadi;

4. Avstraliya materigi ... erasining oxiriga kelib mustaqil materik tariqasida shakllangan;

5 Avstraliyadagi eng uzun daryo ... hisoblanadi; 1. Avstraliya materigida yoz fasli ... oylarga to‘g‘ri keladi;

 2. Avstraliya materigida ... tabiat zonasi katta maydonni egallaydi;

8. Avstraliya materigining eng tez o‘sadigan o‘simligi bu ... dir;

9. “Маriаnа” — Mikroneziya orollari guruhiga kirib, dunyodagi eng chuqur botiqdir. Uning chuqurligi ... m;

10. Janubiy qutbda Quyosh chiqishi va botishi bir yilda ... marta kuzatiladi?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Nazorat ishining bali – bahosi:

6- NAZORAT ISHI
Mavzu: Janubiy Amerika. Shimoliy Amerika

Nazorat shakli: Test topshiriqlari

1. Janubiy Amerikaga xos bo‘lgan jihatni aniqlang. 1. Eng issiq;

 2. Eng sernam materik;

 3. Olmoslarga boy materik;

 4. Ekvatorni ikki marta kesib o‘tgan daryosi bor.

2. Janubiy Amerika qaysi yarimsharda joylashgan?

 1. Shimoliy yarimsharda; C) G‘arbiy yarimsharda;

 2. Sharqiy yarimsharda; D) Janubiy yarimsharda. ;

3. Vatandoshimiz Abu Rayhon Beruniy Kolumb kashfiyotidan necha yil oldin Amerika qirg‘oqlari mavjudligini aytgan?

A) 500-yil; B) 650-yil; C) 450-yil; D) 700-yil.

4. Amerika kashf etilgan yilni ko‘rsating.

A) 1597-yil; B) 1492-yil; C)1487-yil; D) 1520-yil.

5. Dunyodagi eng baland harakatdagi vulqon – Luilyako (6723 m) qaysi tog‘da joylashgan?

A) And; B) Kordilyera; C) Alp; D) Kavkaz.

6. Janubiy Amerika materigiga qaysi okeandan esadigan havo massalari ko‘p yog‘in keltiradi?


 1. Tinch okean; C) Hind okeani;

 2. Atlantika okeani; D) Shimoliy Muz okeani.

7. Quyidagi ko‘llardan Janubiy Amerikaga tegishlisini toping.

 1. Nyasa, Chad; C) Onega, Chad;

 2. Morakaybo, Titikaka; D) Eyr, Guron.

 1. Dunyodagi eng baland Anxel sharsharasi qaysi daryodan oqib tushadi?

A) Parana; B) Zambezi; C) Orinoko; D) Avliyo Lavrentiy.

 1. Janubiy Amerikadagi eng baland vulqon qaysi?

A) Orisaba; B) Luilyako; C) Vezuniy; D) Erebus.

10. Janubiy Amerikada qanday joylar selva deb ataladi? 1. ekvatorial o‘rmonlar; C) subekvatorial o‘rmonlar;

 2. savannalar; D) dashtlar.

11. Amerikada pampa indeyeslar tilida nima deb ataladi?

 1. suvli joylar; C) qumli joylar;

 2. daraxtsiz yerlar; D) o‘rmonlar.

12. Ko‘zoynakli ayiq, shinshilla, kondor, lamalar materikning qaysi hududlarida yashaydi?

 1. Braziliya yassi tog‘ida; C) Gviana yassi tog‘ligida;

 2. And tog‘ida; D) La-Plata pasttekisligida.

13. Shimoliy Amerika materigining maftunkor sharsharasi Niagaraga bir yilda qancha sayyohlar tashrif buyurishadi?

A) 25 mln; B) 10 mln; C) 20 mln; D) 30 mln.

14. 1798-yildan qaysi hudud “Rus Amerikasi” deb atalgan?


 1. Kanada – Arktika arxipelagi; C) Alyaska yarimoroli;

 2. Labrador yarimoroli; D) Kaliforniya yarimoroli.

15. Qaysi tog‘lik kaktus va agavalar vatani deyiladi?

A) Appalachi; C) Meksika yassi tog‘lari;

B) And tog‘lari; D) Qoyali tog‘lar.


Test raqami

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Javob


BallNazorat ishining bali – bahosi:
7- NAZORAT ISHI

Mavzu: Yevrosiyo

Nazorat shakli: Amaliy topshiriq

I variant.

1. Quyidagi berilgan koordinatalarda Yevrosiyoning qaysi geografik obyektlari joylashgan?

a) 78° shm. k va 104° shq. uz b) 1° shm. k va 102° shq. uz


 1. 6- sinf atlasidan foydalanib, Yevrosiyo materigi qirg‘oqlarini qaysi iliq oqimlar yuvib turishini aniqlang va yozing.

 2. Yevrosiyo materigini shimoliy-g‘arb tomondan o‘rab turgan dengizlarni aniqlang va yozing.

II variant.

 1. Quyida berilgan geografik koordinatalarda Yevrosiyoning qaysi geografik obyektlari joylashgan?

 1. 430 sh. k; 1320 shq uz.

 2. 380 sh. k; 1230 g‘b uz.

 1. 6-sinf atlasidan foydalanib, Yevrosiyo materigi qirg‘oqlarini qaysi sovuq oqimlar yuvib turishini aniqlang va yozing.

 2. Yevrosiyo materigini Janubiy Sharq tomondan o‘rab turgan dengizlarni aniqlang va yozing.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Nazorat ishining bali – bahosi:

8- NAZORAT ISHI

Mavzu: Yevrosiyo materigi mavzulari yuzasidan

Nazorat shakli: Test sinovi
1.Yevrosiyo materigini Afrikadan qaysi bo‘g‘oz ajratib turadi?

A) Bering; B) Malakka; C) La- Mansh; D) Gibraltar.

2. Yevrosiyo materigida Yer sharidagi 8000 m li cho‘qqilarning nechtasi joylashgan?

A) 12 ta; B) 8 ta; C) 14 ta; D) 7 ta.

3. “Qor chizig‘i” materikning qaysi tog‘idan eng balanddan o‘tgan?


 1. Himolay janubidan; C) Pomir janubidan;

 2. Markaziy Tibetdan; D) Turkiston tizmasidan.

 1. O‘rta Osiyo va Arab geografiyasiga asos solgan olimni aniqlang:

 1. Mahmud Koshg‘ariy; C) Abu Rayhon Beruniy;

 2. Muhammad al-Xorazmiy; D) Zahiriddin Muhammad Bobur.

 1. “Hindiston” asarini kim yozgan?

 1. Mahmud Koshg‘ariy; C) Abu Rayhon Beruniy;

 2. Muhammad al-Xorazmiy; D) Zahiriddin Muhammad Bobur.

 1. Buyuk ajdodlarimizning ilmiy merosi haqida kim asar yozgan?

A) H. Hasanov; B) N. Dolimov; C) P. Akromov; D) H. Abdullayev.

 1. Yevropa va Osiyo chegarasi qaysi tog‘dan o‘tadi?

A) Himolay; B) Pomir; C) Alp; D) Ural.

8. Yevrosiyo haqida birinchi ilmiy ma'lumotlarni kim yozgan?

A) Gerodot; B) Geraklit; C) Strobon; D) Aflotun.

9. Qaysi dengiz akvatoriyasida neft, gaz konlari ko‘proq uchraydi? 1. Oxota, Kara, O‘rta Yer, Boltiq;

 2. Qora, Norvegiya, Qizil dengiz;

 3. Sariq, Yapon, Sharqiy Sibir, Barens;

 4. Shimoliy, Kaspiy, Arabiston, Janubiy Xitoy.

10. Yevrosiyo materigiga tegishli bo‘lgan keksa tog‘larni ko‘rsating:

 1. Ural, Dekan, Qozog‘iston; C) Oloy, Turkiston, Tyanshan;

 2. Pomir, Tibet, Zarafshon; D) Eron, Kavkaz, Alp.

11. Yevrosiyo materigidagi eng yosh tog‘larga qaysilar kiradi?

 1. Himolay, Dekan, Qozog‘iston, Alp;

 2. Pomir, Tibet, Zarafshon, Alp, Hindikush;

 3. Turkiston, Tyanshan, Kavkaz;

 4. Kaipat, Kavkaz, Pomir, Alp, Hindikush, Kopetdog‘.

12. Yevrosiyodagi eng katta tekislikni toping:

 1. Sharqiy Yevropa; C) Turon;

 2. G‘arbiy Sibir; D) Buyuk Xitoy.

13. Shimoliy yarimsharning “sovuqlik qutbini” (-71С) belgilang.
A) Murmansk; B) Astana; C) Verxoyansk; D) Oymakon.

14. Materik ichkarisida yozda tropik havo massalari ta'sirida harorat ... gacha ko‘tariladi. 1. +25° + 30°C; C) +30° + 35°C;

 2. +33° + 39°C; D)+34° + 37°C.

15. Ushbu ko‘llar ichidan to‘g‘on ko‘lni belgilang:

A) Baykal; B) Kaspiy; C) Sarez; D) Zaysan.

16. Materikning siyosiy xaritasida ... yaqin davlat bor.

Javob: ________________________________________________________________________ 1. Ilmen, Oltoy, Chotqol, Niagara, Astraxan kabi ... tashkil etilgan.

Javob: ________________________________________________________________________

18. Materikda qanday irqlar tarqalgan?

Javob: ________________________________________________________________________

19. ... bu o‘lkani “Yevrosiyo materigi ichidagi o‘ziga xos noyob tabiatli go‘zal materikdir” deb baho bergan.

Javob: ________________________________________________________________________

20. ... “Qorlar makoni” demakdir. Bu qaysi tog‘?Javob: ________________________________________________________________________Test raqami

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Javob


BallNazorat ishining bali – bahosi:Download 58.38 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
Alisher navoiy
matematika fakulteti
bilan ishlash
Nizomiy nomidagi
pedagogika universiteti
sinflar uchun
fanining predmeti
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
maxsus ta'lim
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
Toshkent axborot
махсус таълим
haqida umumiy
Referat mavzu
umumiy o’rta
pedagogika fakulteti
ishlab chiqarish
fizika matematika
universiteti fizika
Fuqarolik jamiyati