Nazorat ishi mavzuDownload 61.58 Kb.
Sana12.01.2017
Hajmi61.58 Kb.

O‘zbekiston tarixi 7-sinf

201___-201


1-NAZORAT ISHI
Mavzu: Ilk o‘rta asrlarda O‘zbekiston

Nazorat shakli: Yozma ish
I variant

 1. Ilk dehqon (feodal) munosabatlarning tashkil topishi

 2. Turk xoqonligi

 3. Ilk o‘rta asrlarda mahalliy davlatlar.


II variant

 1. Ilk feodal davlatlari

 2. Eftallar davlatida ijtimoiy va iqtisodiy hayot

 3. Ilk o‘rta asrlarda madaniy hayot.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

Nazorat ishining bali – bahosi:_______________________

2- NAZORAT ISHI
Mavzu: O‘rta Osiyoning Arab xalifaligi tomonidan istilo qilinishi, xalifalik zulmiga qarshi xalq ozodlik qo‘zg‘olonlari. (VII-VIII asrlar)

Nazorat shakli: Test sinovi
1. VII asr boshlarida Arabiston yarim orolida ko‘chmanchi qabilalarning siyosiy jihatdan birlashuvi yuz bergan vaqtda O‘rta Osiyo hududida qanday voqealar bo‘lib o‘tdi?

 1. 15 dan ortiq mustaqil davlatlarning birlashuvi yuz berdi;

 2. Buxoro, Samarqand, Ishtixon, Ustrushonadan birlashgan savdo karvoni Xitoyga yetib bordi;

 3. Mazdak qo‘zg‘oloni bo‘ldi;

 4. G‘arbiy Turk xoqoni boshqaruv islohotini o‘tkazdi;

 5. b va d.

2. “Movarounnahr” atamasini kimlar birinchi bo‘lib qo‘lladilar?

a) Arablar;  1. Forslar;

  2. Vizantiyaliklar;

  3. Hindlar;

  4. Turklar.

3. Arablarning Movarounnahrga dastlabki hujumi qachon va qayerda bo‘ldi?

 1. 654-yilda Maymurg‘da;

 2. 663-yilda Chag‘aniyonda;

 3. 704-yilda Buxoroda;

 4. 706-yilda Poykandda;

 5. 710-yilda Samarqandda.

4. G‘urak bilan Qutayba o‘rtasidagi shiddatli jang qachon va qayerda bo‘lib o‘tdi?

a) 712-yilda Samarqandda;    1. 710-yilda Nasafda;

    2. 720-yilda Keshda;

    3. 711-yilda Marvda;

    4. 715-yilda Buxoroda.

5. VIII asr boshlarida Ibn Muslim nima sababdan qisqa muddat ichida O‘rta Osiyo yerlarini bosib oldi?

     1. Mamlakatda hukm surgan siyosiy parokandalik va mahalliy hokimlar o‘rtasidagi o‘zaro kurash tufayli;

     2. Qutayba birlashish istagida bo‘lgan hokimlar orasida turli yo‘llar bilan nizo solishga erishdi;

     3. O‘rta Osiyo boyliklarini ko‘plab xalifalik xazinasiga olib kelinish tufayli;

     4. а, в с;

     5. a va b.

6. Arablar O‘rta Osiyoni bosib olgach, islom diniga kirgan mahalliy aholini qanday soliqdan ozod qilishni e’lon qildi?

a) Tarxon;

b) Vaqf;

c) Xiroj;

d) Jizya;


 1. с va d.

7. Arablar islom dinini Movarounnahrda keng yoyish maqsadida…

a) Yerli aholining ma’naviy hayotida muhim o‘rin tutgan otashparastlik, Nasroniy, Budda kabi dinlarga qarshi kurash olib bordilar;

b) ibodatxonalar vayron etilib, ularning o‘rniga jome masjidlar bino qilindi;

c) hamma joylarda diniy kitoblarni yo‘q qilib, kohinlar va ibodatxona mulozimlarini quvg‘in qildilar;

d) Islom dinini qabul qilgan kishilarga imtiyozlar yaratib berdilar;

e) yuqoridagilarning barchasi to‘g‘ri.

8. Muqanna halok bo‘lgan joy bu…

a) Buxoro yonidagi Narshax qishlog‘i;

b) Samarqand atrofidagi To‘qboy qishlog‘i;

c) Keshdagi Som qal’asi;

d) Marv yaqinidagi g‘or;

e) Termizdagi ibodatxona.

9. Movarounnahrda arablarga qarshi ko‘tarilgan xalq qo‘zg‘olonini toping.

a) Sarbadorlar qo‘zg‘oloni;

b) G‘urak boshchiligidagi qo‘zg‘olon;

c) Oq kiyimlilar qo‘zg‘oloni;

d) Obruy boshchiligidagi qo‘zg‘olon;

e) To‘g‘ri javoblar b, c.

10. Muqanna qo‘zg‘olonining mag‘lubiyatga uchrash sababi…

a) Qo‘zg‘olonchilarning harbiy rejasi va uning maqsadlari yo‘qligi, ularning uyushmaganligi;

b) Muqannaning qo‘zg‘olonchilarni uyushtirolmaganligi, ularga yaxshi munosabatda bo‘lmaganligi va uquvsizligidir;

c) Arablarning harbiy jihatdan yaxshi tayyorgarlik ko‘rib, qo‘zg‘olon boshliqlariga turli hadyalar berib o‘z tomonlariga og‘dirib olishlaridir;

d) Ko‘pchilik qo‘zg‘olonchilar Muqannaga ishonmas edi va qo‘zg‘olon harakatlarida o‘z bilganlaricha ishtirok etdilar.


Test raqamlari:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Javob:Ball:
Nazorat ishining bali – bahosi:_______________________

3-NAZORAT ISHI

Mavzu: Movarounnahr va Xurosonda Arab xalifaligi hukmronligining zaiflashuvi va mustaqil davlatlarning tashkil topishi. (IX-XIII asr boshlari).

Nazorat shakli: Test sinovi.

1. Arab xalifaligi hududidagi eng notinch va isyonkor o‘lkani aniqlang.

a) Sardiniya;

b) Hijoz;

c) Qoshg‘ar;

d) Oltoy;

e) Movarounnahr.

2. O‘rta Osiyoda Tohiriylar davlati qay tariqa tashkil topgan?

a) Arab xalifaligining parchalanishi natijasida;

b) Somoniylar tor-mor etilishi natijasida;

с) Xalifa Ma’muning Tohir ibn Husaynning Xuroson va Movarounnahrga noib etib tayinlanishi natijasida;

d) Mahalliy aholining arab istilochilariga qarshi ozodlik kurashiga Tohir ibn Husaynning rahbarlik qilishi natijasida.

3. O‘rta asrlar yirik harakatlaridan birining boshlig‘i Rofe ibn Lays boshchiligidagi qo‘zg‘olon qachon bo‘lgan?

a) 806-yilda;

b) 704-yilda;

c) 712-yilda;

d) 873-yilda;

e) 855-yilda.

4. IX asrda G‘arbiy Yevropa mamlakatlarida yer egaligi tuzumi o‘rnatilganda O‘rta Osiyoda...

a) Arab xalifaligi hukmronligi gullab yashnadi;

b) Arab xalifaligidan mustaqil bo‘lgan mahalliy feodal sulolalar hokimiyatni egalladilar;

c) Quldorlik munosabatlari eng rivojlangan davr edi;

d) Feodal munosabatlari shakllana boshlagan davr edi;

e) Muhim siyosiy jarayonlar ro‘y bermadi.

5. Qaysi Somoniy hukmdori arab xalifasidan butun Movarounnahrni boshqarish huquqini beruvchi yorliq olgan?

a) Mansuri bin Nuh;

b) Nuh ibn Asad;

c) Ahmad ibn Asad;

d) Nasr ibn Ahmad;

e) Ismoil ibn Ahmad.

6. Somoniylar davlati boshqaruvi nechta "devon" lardan tashkil topgan edi?

a) 8 ta;


b) l0 ta;

c) 12 ta;

d) 15 ta;

e) 18 ta.

7. Somoniylar davlati inqirozining asosiy sabablari nimada edi?

a) Iqtisodiy munosabatlarning zaiflashuvi, yerlarning ijaraga berilishi;

b) Hunarmadchilik va savdo-sotiqning inqirozi;

c) Qishloq xo‘jaligi sohiblarining o‘z yerlarida yirik xo‘jalik yuritilishini xohlamaganligi;

d) O‘zaro urushlar va Somoniy amirlariga qarshi feodal isyonlar;

e) Tez-tez bo‘lib turgan harbiy va tashqi hujumlari.

8. Qoraxoniylar davlati qachon paydo bo‘ldi?

a) V asrning 60-yillarida;

b) IX asrning 20-yillarida;

c) X asrning 80-yillarida;

d) X asrning 50-yillarida;

e) XII asrning 70-yillarida.

9. Qoraxoniylar Buxoroni qachon zabt etdilar?

a) 1010-yilda ;

b) 999-yilda;

c) 813-yilda;

d) 720-yilda.

10. IV-XI asr boshlarida Xorazmda qaysi sulola hukmronlik qilardi?

a) Qo‘ng‘irotlar;

b) Inoqlar;

c) Afrig‘iylar;

d) Xorazmshohlar;

e) Anushteginlar.

11. 1206 yilda...

a) Malik Sanjar qo‘zg‘oloni yuz berdi;

b) Chingizxon taxtga o‘tirdi;

c) Dehli sultonligi tashkil topdi;

d) а, b, с;

e) а, b.

12. IX asr olimi Ahmad al-Farg‘oniy qaysi fanlarni rivojlantirishga hissa qo‘shdi?

a) Falsafa, tibbiyot, filologiya;

b) Tarix, falsafa, geografiya;

c) Manbashunoslik, tarix, geografiya;

d) Astronomiya, geografiya, matematika;

e) Matematika, tibbiyot, geografiya.

13. Sharqda Arastudan keyin yirik mutafakkir - "Muallimi-Soniy" nomi bilan shuhrat topgan alloma...

a) Beruniy;

b) Ibn Sino;

c) Abu Nasr Forobiy;

d) Al-Xorazmiy;

e) Ahmad al Farg‘oniy.

14. Abu Rayhon Beruniy qaysi kitobida arablarning O‘rta Osiyodagi madaniyat va yodgorliklarga shafqatsiz munosabatini tasvirlaydi?

a) Qutayba yurishlari tarixi;

b) Qadimgi xalqlar tarixi;

c) Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar;

d) Ilmi nujum;

e) Yulduzlar haqidagi fan.

15. "Shohnoma" dagi qaysi qahramon Turonning afsonaviy podshosi hisoblanadi?

a) Kayxusrav;

b) Jamshid;

c) Afrosiyob;

d) Suqrot;

e) Siyovush.

16. Islom ta’limotining rivojlanishiga ulkan hissa qo‘shgan hadisshunos allomani aniqlang.

a) Iso Termiziy;

b) Imom al Buxoriy;

c) Bahouddin Naqshband;

d) Najmiddin Kubro;

e) Ahmad Yassaviy.

17. IХ-ХII asrlarda me’morchilikning asosiy durdonalari qaysi shaharda joylashgan?

a) Xivada;

b) Shahrisabzda;

c) Samarqandda;

d) Buxoroda;

e) Termizda.

18. Arab xalifaligidan birinchi bo‘lib mustaqillikka erishgan davlatni aniqlang.

a) Tohiriylar davlati;

b) Qurdoba amirligi;

c) Xuroson amirligi;

d) Somoniylar davlati;

e) Eron davlati.

19. Movarounnahrda (IX asr) birinchi bo‘lib qaysi mahalliy sulola hokimiyat tepasiga keldi?

a) Safforiylar;

b) Tohiriylar;

c) Somoniylar;

d) Abbosiylar;

e) Ummaviylar.

20. Qoraxitoylar davlati qachon tashkil topdi?

a) 1137-yilda;

b) 1141-yilda;

c) 1017-yilda;

d) 1112-yilda;e) 1207-yilda.


Test raqamlari

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JavobBall


Test raqamlari

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

JavobBall
Nazorat ishining bali – bahosi:_______________________
4- NAZORAT ISHI

Mavzu: Vatanimiz xalqlarining mo‘g‘ullar zulmiga qarshi ozodlik harakati

Nazorat shakli: Yozma ish

I variant.

 1. Xorazmshohlar saltanatining mo‘g‘ul davlati bilan munosabati;

 2. Xorazmshohlar davlatining halokati sabablari nimada deb o‘ylaysiz?

 3. Chig‘atoy ulusining tashkil topishi va uning ahvoli haqida nimalarni bilasiz?

II variant

 1. Chingizxon istilosining oqibatlarini sanab bering;

 2. Mo‘g‘ullar istilosidan keyingi vaziyat, xo‘jalik hayoti va xalq qo‘zg‘olonlari haqida nimalarni bilasiz?

 3. Chig‘atoy ulusining ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli va madaniy hayoti haqida nimalarni bilasiz?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Nazorat ishining bali – bahosi:_______________________
5- NAZORAT ISHI
Mavzu: Amir Temur va Temuriylar davlati

Nazorat shakli: Yozma ish
I-variant


 1. XIV asrning 2 yarmida Movarounnahrdagi siyosiy ahvol va Amir Temur faoliyati haqida nimalarni bilasiz?

 2. Amir Temurning harbiy yurishlari haqida ma’lumot bering.

 3. Amir Temurning mamlakat obodonchiligi yo‘lida qilgan ishlari haqida ma’lumot bering.


II variant

 1. Amir Temur davlatining tashkil topishi haqida nimalarni bilasiz?

 2. Amir Temur davlatining ma’muriy va harbiy tuzilishi haqida ma’lumot bering.

 3. Amir Temurning G‘arbiy Yevropa davlatlari bilan aloqalari natijasi nimaga olib kelgan edi.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Nazorat ishining bali – bahosi:_______________________
6- NAZORAT ISHI

Mavzu: ___________________________________________________________________

Nazorat shakli: Test sinovi


 1. Samarqand shahridagi Amir Temurning qarorgohi qanday nomlanar edi?

 1. Oqsaroy;

 2. Ko‘k gumbaz;

 3. Ko‘k saroy;

 4. Bog‘i Bihisht;

 5. Registon.

2. Ulug‘bek tug‘ilgan paytda unga qanday ism qo‘yilgan?

a) Pirmuhammad;

b) Abu Said Tarag‘ay;

c) Sulton Ali Mirzo;

d) Mirzo Tarag‘ay;

e) Muhammad Tarag‘ay.

3.Ulug‘bek qaysi davrda Movarounnahrda hukmronlik qilgan?

a) 1409-1550 yillar;

b) 1405-1440 yillar;

c) 1408-1445 yillar;

d) 1409-1449 yillar;

e) 1406-1448 yillar.

4. Ulug‘bek Movarounnahr taxtiga o‘tirgan paytida qaysi viloyatlar uning tasarrufida edi?

a) Samarqand, Buxoro, Farg‘ona;

b) Samarqand, Buxoro, Nasaf;

c) Nasaf, Qashg‘ar, Samarqand;

d) Buxoro, Samarqand, Turkiston;

e) Samarqand, Kesh, Farg‘ona.

5. Temuriylar qariyb 40 yil hukm surgan so‘nggi yirik davlatni aniqlang?

a) Sulton Husaynning davlati;

b) Fayzulloh Abullays davlati;


 1. Ulug‘bek davlati;

 2. Bobur davlati;

 3. a va c.

6. XV asrning oxirida O‘rta Osiyoda Temuriy shahzodalar o‘rtasida urushlar ketayotgan paytda rus knyazlari...

a) Oltin O‘rdaga yurish boshladi;

b) O‘rta Osiyo bilan qizg‘in savdo aloqalarini olib borgan;

c) Rus yerlarini birlashtira boshladilar;

d) Krepostnoy tuzumini joriy etishdi;

e) Feodal tarqoqlikka barham berildi.

7. Xonning shaxsiy qo‘shinidagi jangchisi nima deb atalgan?

a) Amir;


b) Jallod;

c) Sipohi;

d) G‘ulom;

e) Navkar.

8. Tarxon nima?

a) Temur davlatida keng tarqalgan soliq;

b) Uluslardan keladigan foyda;


 1. Yer-suv egalari yoki biror kosibchilikva hunarmandchilik ustaxonalariga berilgan imtiyoz;

d) Bu yorliqni olgan shaxslar davlat xazinasiga turli soliq, o‘lpon to‘lashdan ozod etilgan;

e) a, b, d.

9. Vaqf nima?

a) Harbiy unvon;

b) O‘lchov birligi;

c) Davlat yerlari; 1. Xususiy yerlar;

 2. Dindorlar yerlari.

10. Ulug‘bekning Astronomiya maktabi ahamiyatini ko‘rsatib beruvchi omillarni aniqlang.

a) Bu maktabning ilmiy yutuqlari sharq va g‘arb xalqlari fan rivojiga katta hissa qo‘shdi;

b) "Ziji Ko‘ragoniy" yulduzlar jadvali butun dunyoga mashhur bo‘ldi;

c) 1650-yildan boshlab Ulug‘bekning yulduzlar jadvali Yevropaning bosmaxonalarida nashr etila boshlandi;

d) Buyuk olim qadimgi suratda Kopernik va Ptolomeylar bilan birgalikda tasvirlangandilar;

e) Barcha javoblar to‘g‘ri.

11. Yevropaning qaysi buyuk olimi Beruniy va Ulug‘bek ishlarining davomchisi bo‘ldi?

a) Tomas Моr;

b) Jordano Bruno;

c) Rable;

d) b va c;

e) a va d.

12. Hirotda Sulton Husayn (1469-1606 yil) hukmronligi davrida qaysi mashhur shoirlar yashab ijod etdilar?

a) Navoiy va Behzod;

b) Jomiy va Hofizi Abro‘;


 1. Navoiy va Mirxond;

 2. Navoiy va Jomiy;

 3. Jomiy va Xondamir.

13. O‘zbek adabiyotining asoschisi Alisher Navoiy.

a) Davlat arbobi edi;

b) O‘zbek tilida ijod etgan ijodkor edi;

c) Musiqa va san’atning bilimdoni edi;

d) Yirik olim va mutafakkir edi;

e) Barcha javoblar to‘g‘ri.

14. Movarounnahrda O‘rta asrlar madrasalarida qaysi fan o‘qitilmas edi?

a) Geometriya;

b) Adabiyot;

c) Astronomiya;

d) Algebra;

e) To‘g‘ri javob yo‘q.

15. Ulug‘bekning farmoni bilan 1433-yilda qaysi shaharda madrasa bino etildi?

a) Buxoroda;

b) G‘ijduvonda;

c) Samarqandda;

d) Shahrisabzda;

e) Termizda.

16. Tarixchi Xondamir Hirotdagi "Xolisiya" xonaqohida har kuni zaifa va miskinlar ziyofat qilinib, laziz taomlar bilan to‘ydirilgani haqida ma’lumot beradi. Mazkur bino kim tomonidan bunyod etilgan?

a) Husayn Boyqaro;

b) Gavhar shod begim;

c) Alisher Navoiy tomonidan;

d) Shohruh tomonidan;

e) Boysunqur Mirzo tomonidan.

17. Qaysi g‘alabaning nishoni sifatida Ulug‘bek 1428-yilda o‘ziga xos “Zafarnoma”ni qoya toshga yozdiradi?

a) 1410-yilda Qizilravotdagi jang g‘alabasi sharafiga;

b) 1414-yilda Farg‘onadagi g‘alaba sharafiga;

c) 1425-yilda Issiqko‘l yaqinidagi jang g‘alabasi sharafiga;

d) 1448-yilda Tarnob yaqinidagi jang g‘alabasi sharafiga;

e) a va b.

18. Amir Temur nechanchi yilda Xorazmni egallaydi?

a) 1388-yilda;

b) 1372-yilda;

c) 1370-yilda;

d) 1405-yilda;

e) 1409-yilda.

19. Sohibqiron so‘zining ma’nosi...

a) Jahongir, saodatli, zafarli, g‘olib hukmdor;

b) Chaqmoq, yashin;

c) Oliy hukmdor;

d) Soliq undiruvchi;

e) Oliy rahnamo.

20. Ulug‘bekning shoh asari...

a) Tarixi arba ulus;

b) Ziji jadidi Ko‘ragoniy;

c) Hayotnoma;

d) O‘tmishdan qolgan yodgorliklar;

e) Baxt-saodatga erishuv haqida.
Test raqamlari

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JavobBall


Test raqamlari

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

JavobBall
Nazorat ishining bali – bahosi:_______________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Download 61.58 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik