Navoiy davlat pedagogika instituti umumiy biologiya kafedrasi


Biologiya o’qitish metodikasidan ma’ruza mavzulari III kurs VI semestr (30 soat)Download 3.32 Mb.
bet4/29
Sana16.01.2017
Hajmi3.32 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Biologiya o’qitish metodikasidan ma’ruza mavzulari III kurs VI semestr (30 soat)
Darsning mavzulari

Soat

Tayanch tushunchalar

Kurgazmali qurollar

Adabiyot

 1. 1

1

Biologiyadan DTS lari va o`quv dasturi. Biologiya darsliklarining tahlili.

2

Umumiy o`rta ta`lim maktablarining biologiya ta`limi konsepsiyasi. Biologiyadan DTS mazmuni, tarkibiy qismlari, ta`lim mazmunining majburiy minimumi. Biologiya darsliklarining tahlili.

1,2 jadval

o’quv qo`llanmalar1,2,3

 1. 2

2

Biologik ta`lim mazmuning tarkibiy qismlarini shakllantirish yo`llari.O`qitishda o`quvchilarda mustaqil va ijodiy fikrlashni tarkib toptirish.

2

O`rta ta`lim o`quv yurtlarida biologiya ta`lim mazmuni, o`quvchilarda mustaqil va ijodiy fikrlashni tarkib toptirish,Ijodiy faoliyat tajribalarini shakllantirish yo`llari.

Jadval, o’quv qo`llanmalar

2,3,4 1. 3

3

Biologiyani o`qitishda foydalaniladigan metodlar, o`qitishning faol metodlari.

2

Biologiyani o’qitishda zamonaviy pedagogik (didaktik-uyinli, hamkorlikda o’qitish, muammoli, modulli ta’lim) va axborot texnologiyalaridan foydalanish

Jadval 2,3, o’quv qo`llanmalar

2,3,4

 1. 4

Biologiyani o`qitish shakllarining sistemasi.

2

Biologiyani o`qitish shakllarining sistemasi. 1. 4

5

Biologiyadan yillik-taqvim reja tuzish.

2

Biologiyadan yillik mavzuli-taqvim reja tuzish o’quv dasturidagi mavzular, o’quv ishilarda asosiy biologik tushunshalarni shakllantirish, barkamol shaxsni tarbiyalash buyicha darslar tizimi ekanligi.

Jadval 1, 2,, o’quv qo`llanmalar

2,8,4


 1. 5

6

Biologiyani o’qitishda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish.

2

Biologiyani o’qitishda zamonaviy pedagogik (didaktik-uyinli, hamkorlikda o’qitish, muammoli, modulli ta’lim) va axborot texnologiyalaridan foydalanish.

Jadval 3, 4,

o’quv qo`llanmalar4,5,6

 1. 6

Biologiyadan darsdan tashqari ishlarni tashkil etish.

2

Darsdan tashqari ishlar-o’quv ishlarini tashkil etishning zaruriy shakli.

Jadval o’quv qo`llanmalar

1,3,4Biologik ekskursiyalarni tashkil etish va o`tkazish.

2

Biologik ekskursiyalarni tashkil etish va o`tkazish yo`llari.

Biologiyadan sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish.

2

Sinfdan tashqari mashg`ulotlarning turlari: o’quvshilar bilan yakka tartibda olib boriladigan, guruhli va ommaviy mashg`ulotlar.

10

Biologiyani o`qitishda ta`lim tarbiyaning uzviyligi.


2

Biologiyani o`qitishda ta`lim tarbiyaning uzviyligini ta`minlash yo`llari. Axloqiy, estetik, jismoniy va ekologik tarbiya turlari. 1. 7

11

Biologiyani o`qitishda ta`lim-tarbiyaning uzviyligi,o`quvchi yoshlar qalbi va ongiga milliy istiqlol g`oyasini singdirish yo`llari.

2

Biologiyani o`qitishdao`quvchilarni ma`naviy, axloqiy, aqliy, vatanparvarlik, ekologik, estetik iqtisodiy mehnat va baynaminal tarbiyalash usullari. O`quvchilarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash yo`llari.

Jadval, o’quv qo`llanmalar

7,5,4

 1. 8

12

Maktabda biologiya xonasi va tirik tabiat burchagini tashkil etish.

2

Biologiya o`quv xonasi, jihozlar saqlanadigan xona va tirik tabiat burchagi, ularni jihozlash. O`quv xonasi va maktabni ko`kalamzorlashtirish.

Jadval, o’quv qo`llanmalar

1,2,3

 1. 9

13

Маktab tajriba mаydonchasi tashkil etish va unda olib boriladigan o`quv ishlari.

2


 1. 10
O`rta maxsus, kasb – hunar ta`lim muassasalarida biologiya o`qitishning o`ziga xos xususiyatlari.

2

O`rta maxsus, kasb – hunar ta`lim muassasalarida o`qitiladigan biologiya (evolytsiya va ekologiya asoslari) DTS va o`quv dasturining tahlili.

Jadval, o’quv qo`llanmalar

4,2,5

 1. 11

Biologiyadan fakultativ mashg`ulotlarni tashkil etish.

2

Biologiyadan fakultatev mashg`ulotlarning maqsadi va vazifasi, fakultatev mashg`ulotlarnfakultatev mashg`ulotlarn tashkil etish va o`tkazish yo`llari.

Jadval, o’quv qo`llanmalar

1,4,6
Jami:__30'>Jami:

30


Biologiya o’qitish metodikasi fanidan laboratoriya mashg’uloti mavzulari. (V sem). ( 20 soat)Laboratoriya mashg’ulotlari mavzulari

Sоat

Ko’rgazmali qurol va texnik vositalar

Adabiyotlar

1

Umumiy o’rta ta’lim maktablarining biologiya (botanika)dan DTS,o’quv dasturi. Botanikadan yillik taqvim reja,mavzuli rejalar tuzish. Darslarning tuzilishi va borishi.

2

Sxema,darslik.

2,3,4.

2

“Hujayra” va “Poya” mavzusini o’rganish metodikasi. Morfologik va anatomik mazmundagi darslar.

2

Sxema,darslik.

1,4,5,6,8,9.

3

“Barg” bobini o’rganish metodikasi. Morfologik, anatomik, fiziologik mazmundagi darslar.

2

Tablisa,darslik.

2,4,5,7,8.

4

Biologiya (botanika)darslarida laboratoriya mashg`ulotlari va amaliy ishlarni tashkil etish metodikasi. Darslarida zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish yo`llari.

2

Tablisa,darslik.

2,3,5,6,7.

5

Biologik (botanik) ekskursiyalarni tashkil etish va o’tkazish metodikasi

2

Tablisa,darslik.

2,3,5,6,8.

6

Umumiy o`rta ta`lim maktablarining zoologiyadan DTS o`quv dasturi, darslikning tahlili. Zoologiya darslarida O`TV, multemediya, tarqatma va didaktik materiallardan foydalanish.

2

Tablisa,darslik.

2,4,5,6,8.

7

Zoologiyadan yillik taqvim reja, mavzuli rejalar tuzish. Darslarning tuzilishi va borishi.

2

Sxema,darslik.

2,3,5,6,7.

8

“Bo’g’imoyoqlilar tipi” mavzusini o’rganish metodikasi. Anatomik, fiziologik va ekologik mazmundagi darslarni o`tkazish metodikasi. Dars ishlanmalarini ishlash.

2

Tablisa

2,3,4,6,8.

9

“Sut emizuvchilar” sinfini o’rganish metodikasi. Dasrlar tizimi. Morfologik, anatomik, fiziologik va ekologik mazmundagi darslarni o`tkazish metodikasi.

2

Mikroskop,laboratoriya jihozlari.
10

Biologiya (zoologiya)darslarida zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish. Didakik o`yin, muammoli, modulli, vunozarali darslar.

2

Tablisa, jadval.

2,4,5,7,8.
Jami:

20Biologiya o’qitish metodikasi fanidan laboratoriya mashg’uloti mavzulari. (VI sem).(38 soat)Laboratoriya mashg’ulotlari mavzulari

Sоat

Ko’rgazmali qurollar

Adabiyotlar

1

Umumiy o`rta ta`lim maktablarining Odam va unung salomatligidan DTS o`quv dasturi, darslikning tahlili.

2

Tablisa

2,3,5,6,7.

2

Odam va uning salomatligi kursidan yillik taqvim reja mavzuli rejalar va dars ishlanmalarini tuzish.Darslarning tuzilishi va borishi.

2

Sxema

2,3,4,6,8.

3

“Ovqat hazm qilish” mavzusini o’rganish metodikasi.Fiziologik tajribalar o’tkazish.

2

Tablisa

2,4,5,7.

4

Biologiya (odam va uning salomatligi) darslarida zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish. Didaktik o`yinli muammoli, modulli munozarali darslar.

2

Sxema,jadval

2,3,4.

5

Biologiya (odam va uning salomatligi)ni o`qitishda laboratoriya mashg`ulotlari, o`quvchilarning mustaqil ishlarini tashkil etish.

2

Tablisa

1,3,6,8.

6

Biologiya (odam va uning salomatligi)ni o’qitishda foydalaniladigan ko’rgazmali qurollar va didaktik vositalar.

2

Tablisa, jadval.

2,3,5,6,7.

7

Umumiy o`rta ta`lim maktablarining biologiya(sitologiya va genetika asoslsri)dan DTS, o`quv dasturi va darslikning tahlili.

2

Sxema

2,3,5,7,8.

8

Biologiya (sitologiya va genetika asoslari)ni o’qitishda foydalaniladigan dars turlari. Dars ishlanmalarini ishlash.

2

Tablisa.

2,3,5,6,8.

9

Biologiyani o`qitishda foydalaniladigan dars turlari. Dars ishlanmalarini ishlash.

210

Biologiya darslarida shakllantiriladigan umumiy va xususiy tushunchalar.

211

“Organik olam turli -tumanligi” mavzusini o’rganish metodikasi.

4

Tablisa

2,4,5,6,8.

12

“Hayotiy jarayonlarning kimyoviy asoslari” bobini o’rganish metodikasi.

2

Sxema

2,3,5,6,7.

13

“Genetika asoslari ” bobini o’rganish metodikasi.

2

Tablisa

2,4,5,6.

14

Biologiya bo`yicha laboratoriya mashg`ulotlari va ekskursiyalarni o`tkazish.

2

Tablisa, jadval.

2,3,5,6,7.

15

Biologiya (sitologiya va genetika asoslari) darslarida zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish. Didaktik o`yinli muammoli, modulli munozarali darslar

2

Tablisa, jadval.

2,3,5,6,7.

16

Biologiya darslari, darsdan va sinfdan tashqari mashg`ulotlar, ekskursiyalarda o`quvchilar ongi va qalbiga milliy istiqlol g`oyasini singdirish yo`llari,.

2

Tablisa, jadval.

2,3,4,6,8.

17

Biologiyani o’qitishda o’quvchilar bilimini nazorat qilish va baholashning samarali yo’llari.

4

Tablisa, jadval

2,4,5,6.


Mustаqil ish mаshg`ulоtlаri III kurs (V sеmеstr 41 sоаt).


t/r

O`rgаnilаyotgаn mаvzu nоmi

Mustаkil ish (sоаti)

Mаvzuning mаqsаdi vа vаzifаlаri

Mustаqil ish tоpshiriqlаrini bаhоlаsh usullаri

Mаqsаdgа erishishi usullаri, vоsitаlаri vа mеtоdlаri

Аdаbiyotlаr, j аdvаllаr ko`rgаzmаli qurоllаr

1

Bo`lajak biologiya o`qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini amalga oshirish yo`llari

4

Biologiya o`qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini amalga oshirish yo`llari bilan tanishtirish.

Og`zaki,test.

Hamkorlikda o’qitish, muammoli, modulli ta’lim

3,6,7.
Jadval 3, 4,

o’quv qo`llanmalar2

O`zbekistonda uzluksiz ta`lim tizimi.

4

Uzluksiz ta`lim tizimi haqida talabalarda ko`nikma hosil qilish.

Yozma

Hamkorlikda o’qitish, muammoli, modulli ta’lim

2,1,3.
1,2 jadval

o’quv qo`llanmalar
3

Amir Temurning ta`lim tarbiya haqidagi qarashlari

4

Amir Temurning ta`lim tarbiya haqidagi qarashlarini o`rganish va dars jarayonida qo`llash.

Og`zaki,test.

Mantikiy (induktiv, deduktiv, tahlil, qiyoSlAsh, asosiy g`OyAnI ajratish, umumlashtirish

1,3,4.

Jadval 1, 2, o’quv qo`llanmalar4

A. Avloniyning pedagogika fani rivojlanishiga qo`shgan hissasi.

5

A. Avloniyning pedagogika fani sohasida qilgan ishlari haqida tassavur hosil qilish.

Og`zaki,test.

Mantikiy (induktiv, deduktiv, tahlil, qiyoslash, asosiy g`oyani ajratish, umumlashtirish

3,6,7.
Jadval 3, 4,

o’quv qo`llanmalar5

O`qituvchi va o`quvchilarning faoliyatini tashkil etish metodlari

4

O`quvchilarning faoliyatini tashkil etishda foydalaniladigan metodlar.

Yozma

Mantikiy (induktiv, deduktiv, tahlil, qiyoslash, asosiy g`oyani ajratish, umumlashtirish

2,1,3.
1,2 jadval

o’quv qo`llanmalar
6

Darslik o’quv qo’llanmalarning boblari va mavzularini o’rganish.(Botanika)

4

Botanika darsligining boblari va mavzularini o’rganish

Yozma

Modulli ta’lim va axborot texnologiyalaridan foydalanish.

1,3,4.

Jadval 1, 2, o’quv qo`llanmalar7

Bir soatlik dars (Konspekti) ishlanmasi tuziish.

4

Botanikadan bir soatlik dars ishlanmasi tuziish yo`llari bilan tanishtirish.

Yozma

Modulli ta’lim va axborot texnologiyalaridan foydalanish.

3,6,7.
Jadval 3, 4,

o’quv qo`llanmalar8

Darslik o’quv qo’llanmalarning boblari va mavzularini o’rganish.(Zoologiya)

4

Zoologiya darsligining boblari va mavzularini o’rganish

Yozma

Modulli ta’lim va axborot texnologiyalaridan foydalanish.

1,3,4.

Jadval 1, 2, o’quv qo`llanmalar9

Ekskursiya darslarini tashkil etish va uning ta`lim jarayonidagi ahamiyati.

4

Ekskursiya darslarini tashkil etishning ta`lim jarayonidagi ahamiyatini o`rganish.

Og`zaki,test.

Mantikiy (induktiv, deduktiv, tahlil, qiyoslash, asosiy g`oyani ajratish, umumlashtirish

2,1,3.
1,2 jadval

o’quv qo`llanmalar
10

Ekologik mazmundagi darslarning tuzilishi va borishi.

4

Ekologik mazmundagi darslarning tuzilishi va borishi bilan tanishtirish.

Og`zaki,test.

Hamkorlikda o’qitish, muammoli, modulli ta’lim

3,6,7.
Jadval 3, 4,

o’quv qo`llanmalar


Jami:

41

Biologiya o`qitish metodikasi” fаnidаn ishchi o`quv fаn dаsturi tаlаbаlаr mustаqil ishining bаjаrilishi kаlеndаr tеmаtik rеj аsi (V sеmеstr)Mоdul vа mаvzu nоmi

Mаshg`ulоt turi

Аj rаtilgаn vаqt

Tаlаbа mustаqil ish mаvzusi vа mаzmuni

Hisоbоt shаkliTMI uchun аj rаtilgаn sаоt

Bаjаrilish hаqidа mа`lumоt

Аdаbiyotlаr

O`qituvchi imzоsi

Rеj аlаshtirilgаn sаnа

Bаjаrilgаn sаnа1

Bo`lajak biologiya o`qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini amalga oshirish yo`llari

Mа`ruzа

2

Biologiya o`qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini amalga oshirish yo`llari.

Chizmа hisоbоt

4

2

O`zbekistonda uzluksiz ta`lim tizimi.

Mа`ruzа

2

O`zbekistonimizning uzluksiz ta`lim tizimi

Chizmа hisоbоt

4

3

Amir Temurning ta`lim tarbiya haqidagi qarashlari

Mа`ruzа

2

Amir Temurning ta`lim tarbiya haqidagi qarashlarini o`rganish va dars jarayonida qo`llash.

Yozmа hisоbоt

4

4

A. Avloniyning pedagogika fani rivojlanishiga qo`shgan hissasi.

Mа`ruzа

2

A. Avloniyning pedagogika fani sohasida qilgan ishlari haqidagi tassavuri

Chizmа hisоbоt

5

5

O`qituvchi va o`quvchilarning faoliyatini tashkil etish metodlari

Mа`ruzа

2

O`quvchilarning faoliyatini tashkil etishda foydalaniladigan metodlar.

Yozmа hisоbоt

4

6

Darslik o’quv qo’llanmalarning boblari va mavzularini o’rganish.(Botanika)

Lаbоrаtоriya ishi

2

Botanika darsligining boblari va mavzulari.

Chizmа hisоbоt4

7

Bir soatlik dars (Konspekti) ishlanmasi tuziish.

Lаbоrаtоriya ishi

2

Botanikadan bir soatlik dars ishlanmasi tuziish yo`llari

Chizmа vа yozmа hisоbоt

4

8

Darslik o’quv qo’llanmalarning boblari va mavzularini o’rganish.(Zoologiya)

Lаbоrаtоriya ishi

2

Zoologiya darsligining boblari va mavzulari

Chizmа hisоbоt4

9

Ekskursiya darslarini tashkil etish va uning ta`lim jarayonidagi ahamiyati.

Lаbоrаtоriya ishi

2

Ekskursiya darslarini tashkil etishning ta`lim jarayonidagi ahamiyati

Yozmа hisоbоt

4

10

Ekologik mazmundagi darslarning tuzilishi va borishi.

Lаbоrаtоriya ishi

2

Ekologik mazmundagi darslarning tuzilishi va borishi

Yozmа hisоbоt

4
J аmi:

J umlаdаn: mа`ruzа lаbоrаtоriya ishi

mustаqil ish

61

10

2041
41

*Izоh: TMI hаjmidаn kеlib chiqib o`quv jаdvаligа hаftаsigа bir mаrtа kunning ikkinchi yarmigа kоnsultаtsiya dаrsi qo`yilаdi (TMI 41 sоаt / 10 hаftа = 4 s.)

Tasdiqlayman”

Kafedra mudiri_____ b.f.n.Xo`jjiyev S.O.

“_____”______________________yil_____
DASTUR BAJARILISHINING KALENDARLI REJASI

(ma’ruza, labaratoriya)Fakultet: Tabiatshunoslik

Akademik guruh Biologiya va inson hayotiy faoliyati muhofazasi Kurs: III A, B.

Fanning nomi: Biologiya o`qitish metodikasi

Ma’ruza o’qiydi: kat. o`qit. p.f.n.Malikova A.R

Tajriba mashg’ulotlarini olib boruvchi: kat. o`qit. p.f.n.Malikova A.R.,

Borotova M.G`,Ravshanova M.N.
Mavzu nomi va nazoratlar turlari(V sem.)

Ajratilgan soat

Reja-n Sana

Bajar -n Sana

Nazorat ga ajratilgan

ball

Oqituvchi imzosi
Ma’ruza mavzulari

1

Uzluksiz ta`lim tizimida biologik ta`limning roli.

Biologiya o`qitish metodikasi kursining asosiy maqsadi va vazifalari.O’zbekiston Respublikasi Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. Biologik ta`limning roli.2

2

Sharq uyg`onish davrida ta`lim va tarbiya masalalari.

2

I oraliq baholash

ShakliMaks. b
Og`zaki

15 b
3

Turkiston jadidchilik harakatida ta`lim va tarbiya.

2

4

Biologiya o`qitish metodikasining rivojlahish tarixi.

2

5

Biologik ta`lim jarayonining yaxlitligi, o`qitish pritsiplari va qonuniyatlari.

2
II oraliq baholash

ShakliMaks. b
Test

20 b


Laboratoriya ishi mavzulari
1

Umumiy o’rta ta’lim maktablarining biologiya (botanika)dan DTS,o’quv dasturi. Botanikadan yillik taqvim reja,mavzuli rejalar tuzish. Darslarning tuzilishi va borishi.

2

2

“Hujayra” va “Poya” mavzusini o’rganish metodikasi. Morfologik va anatomik mazmundagi darslar.

2

3

“Barg” bobini o’rganish metodikasi. Morfologik, anatomik, fiziologik mazmundagi darslar.

2

4

Biologiya (botanika)darslarida laboratoriya mashg`ulotlari va amaliy ishlarni tashkil etish metodikasi. Darslarida zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish yo`llari.

2

5

Biologik (botanik) ekskursiyalarni tashkil etish va o’tkazish metodikasi

2
I joriy baholash

ShakliMaks. b
kollekvium

15 b
6

Umumiy o`rta ta`lim maktablarining zoologiyadan DTS o`quv dasturi, darslikning tahlili. Zoologiya darslarida O`TV, multemediya, tarqatma va didaktik materiallardan foydalanish.

2

7

Zoologiyadan yillik taqvim reja, mavzuli rejalar tuzish. Darslarning tuzilishi va borishi.

2

8

“Bo’g’imoyoqlilar tipi” mavzusini o’rganish metodikasi. Anatomik, fiziologik va ekologik mazmundagi darslarni o`tkazish metodikasi. Dars ishlanmalarini ishlash.

2

9

“Sut emizuvchilar” sinfini o’rganish metodikasi. Dasrlar tizimi. Morfologik, anatomik, fiziologik va ekologik mazmundagi darslarni o`tkazish metodikasi.

2

10

Biologiya (zoologiyå)darslarida zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish. Didakik o`yin, muammoli, modulli, vunozarali darslar.

2
II joriy baholsh

ShakliMaks. b
Kollekvium

20 b
Yakuniy baholash

ShakliMaks. b

Sar-sh

yozma30 b

17 b


Yetakchi professor (dotsent) o’qituvchi
_________________________________________________

(imzo)


Katalog: viloyattajriba -> dpi -> navdpi

Download 3.32 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
bilan ishlash
pedagogika universiteti
Nizomiy nomidagi
sinflar uchun
fanining predmeti
таълим вазирлиги
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
vazirligi muhammad
махсус таълим
Toshkent axborot
umumiy o’rta
haqida umumiy
Referat mavzu
ishlab chiqarish
pedagogika fakulteti
fizika matematika
universiteti fizika
Navoiy davlat