Namangan viloyati Chust tumani № sonli umumiy o`rta ta’lim maktabi fani o`qituvchisiDownload 246 Kb.
Sana09.09.2017
Hajmi246 Kb.
«TASDIQLAYMAN»

Chust tuman № -sonli

umumiy o`rta ta’lim maktabi

direktori:


__________ _______________

(imzo) (ismi va familiyasi)

«_____» _____________2016 yil

Namangan viloyati Chust tumani

___ -sonli umumiy o`rta ta’lim maktabi


__________________________ fani o`qituvchisi


(lavozimi)

___________________________________ ning

ish yuklamasi taqsimoti bo`yicha tuzgan yillik

ISH REJASI

(Yuqori sinf o`qituvchilari uchun)
Uslubiy birlashma boshlig`i: ________ _________________________
(imzo) (ismi va familiyasi)
Direktorning o`quv ishlari

bo'yicha o`rinbosari: ________ _________________________


(imzo) (ismi va familiyasi)

Direktorning ma’naviy-ma’rifiy

tarbiya ishlari bo`yicha o`rinbosari: _______ _________________________ \

(imzo) (ismi va familiyasi)

Xalq ta’limi, Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirliklarining 2010-yiI 27-maydagi 125-va 125-k/b-sonli qo‘shma buyruqlariga, O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligining 2016 yil 4 fevraldagi “Maktabgacha ta’lim muassasalari va umumiy o‘rta ta’lim maktablari pedagog xodimlarini ish xujjatlarini yuritish to‘g‘risi”gi 33-sonli buyruqlariga ilova

Umumiy o‘rta ta’lim maktablari o‘qituvchilarining ish yuklamasini belgilash va taqsimlash bo‘yicha

YO‘RIQNOMAI. Umumiy qoidalar

 1. Mazkur yo‘riqnoma O`zbekiston respublikasi Prezidentining «Xalq ta’limi xodimlari mehnatiga haq to‘lash tizimini takomillashtirish va uni moddiy rag‘batlantirishni kuchaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi 2005-yil 25-noyabrdagi PQ-227-sonli Qarori hamda Vazirlar Mahkamasining «Xalq ta’limi xodimlari mehnatiga haq to‘lashning takomillashtirilgan tizimini tasdiqlash to‘g‘risida»gi 275-sonli Qarori bilan tasdiqlangan «Xalq ta’limi xodimlari mehnatiga haq to‘lash to‘g‘risida»gi Nizom asosida ishlab chiqilgan bo‘lib, u pedagog xodimlarning ish yuklamasini belgilash va taqsimlashni amalga oshirish tartibini belgilaydi.

 2. Umumiy o‘rta ta’lim maktablari o‘qituvchilari ish yuklamasi taqsimoti «Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining namunaviy yillik ish rejasi» va «Fan o‘qituvchilarining namunaviy yillik ish rejasi» asosida amalga oshiriladi.

 3. Mazkur hujjatlar ta’lim muassasasidagi namunaviy tarmoq hujjatlari hisoblanib, ular asosida o‘qituvchilaring ish yuklamalari me’yorlari belgilanadi.

 1. Umumiy o‘rta ta’lim maktablari o‘qituvchilarining ish yuklamasini belgilash va taqsimlash.

 1. Umumiy o`rta ta’lim maktablari o‘qituvchilarining yillik ish yuklamasi 1.548 soatdan iborat bo‘lib, yuklama doirasida bajariladigan ishlar quyidagi 3ta yo‘nalishda amalga oshiriladi:

 • o‘quv-tarbiya jarayoni;

 • o‘quv jarayonining metodik ta’minoti;

 • tashkiliy-pedagogik faoliyat.

 1. Har bir o‘qituvchi o‘quv yilining boshlanishiga qadar yillik ish yuklamasi va tarifikatsiyaga asosan o‘ziga ajratilgan dars soatlari bo‘yicha shaxsiy yillik ish rejasini tuzadi. O’qituvchining shaxsiy yillik ish rejasi fan metodika birlashmasida muhokama qilinib, ma’qullangandan so‘ng maktab direktori tomonidan tasdiqlanadi.

 2. O’qituvchilarga o‘quv yilining boshlanishiga qadar shaxsiy yillik ish reja asosida o‘qitadigan fanining o‘ziga xosligidan kelib chiqqan holda choraklik, oylik ish rejalarini ishlab chiqish tavsiya etiladi.

 3. O’qituvchilar uchun umumiy yillik ish yuklamasi 1.548 soatni (43 hafta, haftasiga 36 va kuniga 6 soat hisobidan) tashkil etadi. O’qituvchi ish yuklamasini shaxsiy yillik ish rejasida belgilangan miqdor va hajmda sifatli bajarishi shart. 1. Yillik ish yuklamasidagi dars soatlarining bajarilishi qat’iy va mazkur soatlarni boshqa ish turlariga ko‘chirilishi ta’qiqlanadi. Choraklarga taqsimlangan dars soatlari

obyektiv sabablarga ко‘rа, bir chorakda bajarilmasa, navbatdagi chorakda (tig‘izlash va boshqa usullar bilan) yetkazilishi mumkin.

 1. O’qituvchilar maktab ma’muriyati roziligi bilan dars soatlaridan boshqa ish turlari bo‘yicha yuklamalarni qayta taqsimot qilish, fanining o‘ziga xosligidan kelib chiqqan holda, bittasi hisobidan boshqasini ko‘paytirish huquqiga ega.

 2. Maktabda o‘qituvchi o‘zining asosiy ishi bilan birgalikda qo‘shimcha ravishda ishda vaqtincha bo‘lmagan xodimning vazifasini bajarsa, uning ish hajmi ushbu dars soatlari va ularga tayyorgarlik ko‘rish soatlari hisobidan ko‘payadi.

 3. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2005-yil 21-dekabrdagi 275- sonli Qarori bilan tasdiqlangan «Xalq ta’limi xodimlari mehnatiga haq to‘lash to‘g‘risida»gi Nizomning 12-bandiga muvofiq soatbay ishlayotgan o‘qituvchining tarif stavkasi miqdorini belgilashda bazaviy tarif stavkasi o‘quv komponenti soatlari soni (yuqori sinf о ‘qituvchilari uchun haftasiga 20 soat, boshlang‘ich sinf o'qituvchilari uchun haftasiga 18 soat)ga 0,8% pasaytirish koeffitsiyentini qo‘llagan holda bo‘linadi.

 4. O’qituvchining malaka oshirish kurslarida bo‘lish davriga sarflangan vaqt hisobga olinadi va yillik ish yuklamasiga kiritiladi.

Ishdan ajralgan holda malaka oshirish kurslarida bo‘lish davrida o‘qituvchining ish haqi saqlanadi, uning dars soatlari vaqtinchalik boshqa o‘qituvchiga beriladi.

 1. Agar ish yuklamasini bajarish vaqtida xodim kasallik varaqasi, xizmat safari, turli o‘quv-seminar, konferensiyalarda bo‘lsa yoki rahbariyat topshirig‘i bilan ta’limga oid va o‘rnatilgan tartibda tasdiqlangan o‘qituvchi lavozimining malaka tavsiflarida belgilangan boshqa ishlarni bajarishga safarbar etilgan bo‘lsa, bu ishlarga sarflangan vaqt yillik ish rejasining «Tashkiliy-pedagogik faoliyat» yo‘nalishiga kiritiladi va o‘z-o‘zidan rejaning shu yo‘nalishdagi ish vaqti ko‘payib, dars soatlaridan boshqa ish yo‘nalishlari va turlari bo‘yicha vaqt qisqartiriladi.

 2. O’qituvchi tomonidan o‘quv-tarbiya jarayoniga taalluqli quyidagi hujjatlar yuritiladi va maktab ma’muriyati tomonidan nazorat qilinadi:

 • yillik ish rejasi, tarbiyaviy ishlar rejasi (sinf rahbari uchun), taqvimiy-mavzu reja, dars konspekti, dars kuzatish daftari, sinf jurnali.

O’qituvchilaming asosiy faoliyatini darslarni sifatli o‘tishga qaratish maqsadida turli tekshiruvlar jarayonida ulardan yuqorida qayd etilgan hujjatlardan boshqa hujjatlarni taqdim etish hamda hisobotlarni talab qilishga yo‘l qo‘yilmaydi.

 1. O’qituvchi tomonidan yillik ish rejasida belgilangan ish turlarining bajarilishini nazorat qilish va tabellarga qayd etish taqvimiy-mavzu reja, dars konspekti, dars kuzatish daftari, sinf jurnali asosida amalga oshiriladi.

 2. O’qituvchilar yillik ish rejalari bajarilishining umumiy nazorati direktorning o‘quv-tarbiya ishlari bo‘yicha o‘rinbosari tomonidan amalga oshiriladi.

O’qituvchi tomonidan yillik ish yuklamasining bajarilmaganligi ma’lum bo‘lsa, buning sababi aniqlanadi hamda unga nisbatan mehnat qonunchiligida belgilangan tartibda intizomiy chora ko‘riladi.

 1. Umumiy o‘rta ta’lim maktablari o‘qituvchilarining shaxsiy yillik ish rejalari ikki nusxada tuziladi. Ular qat’iy nazoratdagi hujjatlar hisoblanadi va nusxasi 3 yil maktab arxivida saqlanadi.


FAN O’QITUVCHISININGYo’nalishlar va ish turlari

Sentabr

Oktabr

Noyabr

I chorak

Dekabr

Yanvar

Fevral

II chorak

 

Yillik umumiy ish yuklamasi

154

154

154

462

154

154

154

462

 

Umumiy ped yuklama

70

68

80

218

76

92

74

242

I.

O’quv-tarbiya jarayoni

102

104

100

306

104

90

108

302

1

Dars soatlarini qayd etish (sinf jurnallariga)

84

86

74

244

78

62

80

220

2

Yozma nazorat ishlari, uy vazifalarini tekshirish

4

4

7

15

8

7

8

23

3

Tarbiyaviy soatlar (sinf jurnallariga)

4

4

4

12

4

3

4

11

4

Sinfdan tashqari tarbiyaviy ishlar (sinf rahbarlariga)

5

5

8

18

7

8

8

23

5

O’quvchilar bilan individual ishlash (to`garak mashg`ulotlari)

5

5

7

17

7

10

8

25

II.

O’quv-tarbiya jarayonining metodik ta’minoti

46

43

44

133

44

50

42

136

1

Darsga va tarbiyaviy mashg’ulotlarga tayyorgarlik ko’rish (kalendar mavzu rejasi, konspekt)

38

35

36

109

36

44

34

114

2

O’zaro dars kuzatish (dars kuzatish daftari)

4

4

4

12

4

3

4

11

3

Metodik tadbirlar (pedagogik kengash, metod birlashma yig’ilishlari va h.k.) da ishtirok etish

4

4

4

12

4

3

4

11

III.

Tashkiliy-pedagogik faoliyat

6

7

10

23

6

14

4

24

1

Sinf jurnalini to’ldirish, choraklik baholarni va o’quvchilarning yillik reytingini chiqarish

3

3

4

10

3

5

2

10

2

O’quvchilar tabellarini to’ldirish (sinf rahbarlari)

 

 

4

4

 

6

 

6

3

Boshqa tashkiliy-pedagogik tadbirlar, ota-onalar yigilishlari, mikrouchastkada ishlash va h.k.

3

4

2

9

3

3

2

8

TAXMINIY YILLIK ISH REJASI (bir stavka (20 soat) bo’yicha)

Mart

Aprel

May

III chorak

Iyun

Iyul

Avgust

IV chorak

Yillik

Yillik yuklamaga nisbatan %

154

154

154

462

49

 

113

162

1548

100

90

68

88

246

49

 

113

162

868
98

106

90

294

24

 

22

46

948

61,2

64

86

66

216

 

 

 

0

680
8

7

8

23

 

 

 

0

61
3

4

4

11

 

 

 

0

34
11

5

6

22

24

 

22

46

109
12

4

6

22

 

 

 

0

64
43

44

48

135

 

 

78

78

482

31,1

36

37

40

113

 

 

78

78

414
3

4

4

11

 

 

 

0

34
4

3

4

11

 

 

 

0

34
13

4

16

33

25

0

13

38

118

7,6

5

4

10

19

12

 
12

51
5

 

 

5

12

 
12

27
3

 

6

9

1

 

13

14

40
______________________ fani o’qituvchisi

ish yuklamasi taqsimoti bo’yicha 2016-2017


Yo’nalishlar va ish turlari

Sentabr

Oktabr

Noyabr

I chorak

Dekabr

Yanvar

Fevral

II chorak

 

Yillik umumiy ish yuklamasi

 

Umumiy ped yuklama

I.

O’quv-tarbiya jarayoni

1

Dars soatlarini qayd etish (sinf jurnallariga)

2

Yozma nazorat ishlari, uy vazifalarini tekshirish

3

Tarbiyaviy soatlar (sinf jurnallariga)

4

Sinfdan tashqari tarbiyaviy ishlar (sinf rahbarlariga)

5

O’quvchilar bilan individual ishlash (to`garak mashg`ulotlari)

II.

O’quv-tarbiya jarayonining metodik ta’minoti

1

Darsga va tarbiyaviy mashg’ulotlarga tayyorgarlik ko’rish (kalendar mavzu rejasi, konspekt)

2

O’zaro dars kuzatish (dars kuzatish daftari)

3

Metodik tadbirlar (pedagogik kengash, metod birlashma yig’ilishlari va h.k.) da ishtirok etish

III.

Tashkiliy-pedagogik faoliyat

1

Sinf jurnalini to’ldirish, choraklik baholarni va o’quvchilarning yillik reytingini chiqarish

2

O’quvchilar tabellarini to’ldirish (sinf rahbarlari)

3

Boshqa tashkiliy-pedagogik tadbirlar, ota-onalar yigilishlari, mikrouchastkada ishlash va h.k.
________________________________________ningo’quv yili uchun tuzgan yillik ish rejasi


Mart

Aprel

May

III chorak

Iyun

Iyul

Avgust

IV chorak

Yillik

DARS JADVALI

Sinflar

Hafta


kunlari

Dushanba

Seshanba

Chorshanba

Payshanba

Juma

Shanba
DARS JADVALI(ikkinchi yarim yillik uchun)

Sinflar

Hafta


kunlari

Dushanba

Seshanba

Chorshanba

Payshanba

Juma

Shanba
DARS REJIMII navbat (smena)

II navbat (smena)kirish

chiqish

Tanaffus

kirish

chiqish

tanaffus

1-soat2-soat3-soat4-soat5-soat6-soat7-soatDownload 246 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
haqida tushuncha
navoiy nomidagi
toshkent davlat
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
Alisher navoiy
matematika fakulteti
bilan ishlash
Nizomiy nomidagi
vazirligi muhammad
pedagogika universiteti
fanining predmeti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
Toshkent axborot
махсус таълим
tibbiyot akademiyasi
umumiy o’rta
pedagogika fakulteti
haqida umumiy
Referat mavzu
fizika matematika
universiteti fizika
ishlab chiqarish
Navoiy davlat