Мустакил иш Mavzular nomi Мактабгача таълимни ташкил этиш фаниданDownload 0.61 Mb.
Sana21.01.2020
Hajmi0.61 Mb.
Мустакил иш

Mavzular nomi

Мактабгача таълимни ташкил этиш фанидан;

 1. Maktabgacha ta`lim muassasasi- maktabgacha yoshdagi bolalar ijtimoiy tarbiya maskani

 2. Ijtimoiy maktabgacha ta’limni tashkil etish vazifalari

 3. Maktabgacha ta’lim mazmun-mohiyati va ta’lim tizimida tutgan o`rni

 4. O`zbekistonda ijtimoiy maktabgacha ta’limni vujudga kelishi va taraqqiyot bosqichlari

 5. Mustaqillik yillarida maktabgacha ta’lim tizimini rivojlantirish tamoyillari va asosiy yo`nalishlari

 6. Maktabgacha ta’limni rivojlantirish va moliyaviy ta’minlash

 7. Smeta –davlat moliyaviy hujjat sifatida

 8. Maktabgacha ta’lim muassasasi va ularni tashkil etish

 9. Maktabgacha ta`limni tashkil etish va boshqarish tamoyillari

 10. Rejalashtirishning asosiy bosqichlari va turlari

 11. Nodavlat maktabgacha ta’lim muassasalarini tashkil etish

 12. Mudira MTM rahbari

 13. Uslubchining liderlik va rahbarlik xususiyatlari

 14. Maktabgacha ta’lim muassasasi uslubchisining metodik ishlarga rahbarligi

 15. Maktabgacha ta’lim muassasasi uslubiy boshqaruvida uslubchi faoliyatining o`ziga xos xususiyatlari

 16. Pedagogik kengash shakllari

 17. O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ta’lim sohasidagi vakolatlari

 18. Maktabgacha ta’limi muassasalari faoliyatini metodik ta’minlash va tashkil etish bo`limlari tominidan maktabgacha ta’lim muassasasiga rahbarlik qilish

 19. Nazoratning maqsadi, vazifalari va unga qo`yilgan talablar

 20. Nazorat qilishning usul va uslublari

 21. Maktabgacha ta’lim muassasalarini yalpi tekshirishning asosiy shakllari

 22. Metodik kabinet ishining mazmuni va asosiy shakllari

 23. Metodika uyushmasining ishini tashkil etish va unga rahbarlik qilish

 24. Maktabgacha ta’lim muassasasi bo`yicha metodik ishlarni tashkil etish vazifalari

 25. Respublika maktabgacha ta’lim metodikasi kabineti ish mazmuni

 26. Respublika maktabgacha ta`lim metodikasi kabinetining tuzilishi va vazifalari

 27. Tuman metodika kabinetining ish mazmuni va vazifalari

 28. Metodik birlashmalar

 29. Maktabgacha ta’lim sohasi bo`yicha mavjud adabiyotlar tahlili

 30. Maktabgacha ta’lim muassasasi va oila hamkorligi

 31. Maktabgacha ta’lim muassasalarining hamkorlikka doir ish hujjatlarini o`rganish

 32. Мaktabgacha ta’lim muassasalarini tekshirishi bо‘yicha tematik va yaxlit tekshirish akt loyihasini ishlab chiqish

 33. Maktabgacha ta’lim muassasasi menejmenti va uning turlari

 34. Davlat va nodavlat maktabgaha ta’lim muassasalarining o`ziga xosliklari

 35. “Maktabgacha ta’lim to`g`risidagi” Nizomga muvofiq maktabgacha ta’lim muassasasi turlari va ularga tasnif

 36. Pedagogik kengash shakllari

 37. Maktabgacha ta’limi muassasalari faoliyatini metodik ta’minlash va tashkil etish bo`limlari tominidan maktabgacha ta’lim muassasasiga rahbarlik qilish

 38. Nazorat qilishning usul va uslublari

 39. Respublika maktabgacha ta’lim metodikasi kabineti ish mazmuni

 40. Metodik kabinet ishining mazmuni va asosiy shakllariAsosiy va qo’shimcha adabiyotlar hamda axborot manbalari.
Asosiy adabiyotlar.


¹

Muallif

Adabiyot nomi

Nashr

yili


Adabiyotining ARM dagi shifri

Adabiyot

turi


ARM

dagi inventar raqamiSoni va imzo

1.

Xasanboyeva O.U. va boshq

Maktabgacha ta’lim pedagogikasi

T.: Ilm ziyo. 2012

74.10

M-20


O’quv Qo’llanma

92.36.87

50

2.

Sodiqova Sh.A

Maktabgacha pedagogika

T.: Tafakkur bo`stoni 2013

74.100.2

Dars

lik


180.14-7623//-4

50

3

N.Kayumova

Maktabgacha pedagogika

T.: TDPU 2013

74.1

K-26


O’quv Qo’l

lanma


13)U-7533-13Z

15Qo‘shimcha adabiyotlar:


 1. Karimov I.A. O‘zbekiston buyuk kelajak sari. -T.: O‘zbekiston. 1998.

 2. Karimov I.A. Milliy istiqlol g‘oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar. -T.: O‘zbekiston. 2000.

 3. O‘zbekiston Respublikasining «Ta’lim to‘g‘risida»gi Qonuni. «Ma’rifat» gazetasi. 1997 yil 1 oktabr.

 4. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi, -T.:O‘zbekiston. 1997.

 5. Xasanboyeva O. Pedagogika tarixidan xrestomatiY. -T.: O‘qituvchi. 1993.

 6. Pedagogika. A.Munavvarov tahriri ostida. -T.: O‘qituvchi. 1997.

 7. O.Xasanboeva va boshq. Oila pedagogikasi. T.: “Aloqachi”, 2007 y. O.To’raeva Bola aziz odobi undan aziz T.: “O’qituvchi”

 8. R.Xasanov, X.Egamov «Tasviriy san`at darslari» «O’qituvchi».T.: 1995y.

 9. Edited by R. Marlow- Ferguson. World Education Encyclopedia: A Survey of Educational Systems Worldwide. Farmington Hills: Gale Group, 2002.

Internet saytlari


 1. www. tdpu. uz

 2. www. pedagog. uz

 3. www. Ziyonet. uz

 4. www. edu. uz

 5. tdpu-INTRANET. ped


Курс иши Mavzular nomiMaktabgacha ta`lim muassasasi- maktabgacha yoshdagi bolalar ijtimoiy tarbiya maskaniIjtimoiy maktabgacha ta’limni tashkil etish vazifalariMaktabgacha ta’lim mazmun-mohiyati va ta’lim tizimida tutgan o`rniO`zbekistonda ijtimoiy maktabgacha ta’limni vujudga kelishi va taraqqiyot bosqichlariMustaqillik yillarida maktabgacha ta’lim tizimini rivojlantirish tamoyillari va asosiy yo`nalishlariMaktabgacha ta’limni rivojlantirish va moliyaviy ta’minlashSmeta –davlat moliyaviy hujjat sifatidaMaktabgacha ta’lim muassasasi va ularni tashkil etishMaktabgacha ta`limni tashkil etish va boshqarish tamoyillariRejalashtirishning asosiy bosqichlari va turlariNodavlat maktabgacha ta’lim muassasalarini tashkil etishMudira MTM rahbariUslubchining liderlik va rahbarlik xususiyatlariMaktabgacha ta’lim muassasasi uslubchisining metodik ishlarga rahbarligiMaktabgacha ta’lim muassasasi uslubiy boshqaruvida uslubchi faoliyatining o`ziga xos xususiyatlariPedagogik kengash shakllariO`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ta’lim sohasidagi vakolatlariMaktabgacha ta’limi muassasalari faoliyatini metodik ta’minlash va tashkil etish bo`limlari tominidan maktabgacha ta’lim muassasasiga rahbarlik qilishNazoratning maqsadi, vazifalari va unga qo`yilgan talablarNazorat qilishning usul va uslublari

21

O’zbekistonda maktabgacha ta’lim tizimi

22

O’zbekistonda ijtimoiy maktabgacha ta’limni vujudga kelishi

23

Maktabgacha ta’lim muassasalarida ta’lim tarbiya ishlari

24

Maktabgacha ta’lim muassasasi metodisti

25

Maktabgacha ta’lim muassasasini boshqarish

26

Maktabgacha ta’lim muassasasini nazorat qilishning usul va uslublari

27

Mudira maktabgacha ta’lim muassasasi rahbari

28

Maktabgacha ta’lim muassasasini moliyaviy ta’minlash

29

Maktabgacha ta’limda metodik ishlar

30

Maktabgacha ta’limi bo’limlari va ularning tuzulishi

31

Maktabgacha ta’limning metodik boshqaruvida uslubchining roli

32

Maktabgacha ta’limni boshqaruvchi vakillik organlari

33

Maktabgacha ta’lim metodikasi kabineti

34

O’ZBEKISTODA MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMI

35

Ijtimoiy maktabgacha ta’limni tashkil etish vazifalari

36

O’zbekistonda ijtimoiy maktabgacha ta’limni vujudga kelishi

37

Smeta- davlat moliyaviy hujjat sifatida

38

Maktabgacha ta’lim muassasasi va ularni tashkil etish

39

Turli tipdagi maktabgacha ta’lim muassasalarini tashkiliy tuzulmasi

40

Nodavlat maktabgacha ta’lim muassasalarini tashkil etish

41

Mudira MTM rahbari

42

Maktabgacha ta’lim muassasasi uslubchisining metodik ishlarga rahbarligi

43

Maktabgacha ta’lim muassasasi uslubiy boshqaruvida uslubchi faolyatining o’ziga xos xususiyatlari

44

Pedagogik kengash shakllari

45

Nazorat qilishning usul va uslublari

46

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ta’lim sohasidagi vakolatlari

47

Yalpi tekshirishning asosiy yo’llari
Maktabgacha ta’lim muassasasi bo’yicha metodik ishlarni tashkil etish vazifalari

48

Respublika maktabgacha ta’lim metodikasi kabinentining tuzulishi va vazifalari

49

Tuman metodika kabinentining ish mazmuni va vazifalari

50

Maktabgacha ta’limning mazmun –mohiyati va ta’lim tizimida tutgan o’rni51

Turli tipdagi maktabgacha ta’lim muassasalarini tashkiliy tuzulmasi

52

Maktabgacha ta`lim muassasasi- maktabgacha yoshdagi bolalar ijtimoiy tarbiya maskani

53

Ijtimoiy maktabgacha ta’limni tashkil etish vazifalari

54

Maktabgacha ta’lim mazmun-mohiyati va ta’lim tizimida tutgan o`rni

55

O`zbekistonda ijtimoiy maktabgacha ta’limni vujudga kelishi va taraqqiyot bosqichlari

56

Mustaqillik yillarida maktabgacha ta’lim tizimini rivojlantirish tamoyillari va asosiy yo`nalishlari

57

Maktabgacha ta’limni rivojlantirish va moliyaviy ta’minlash

58

Smeta –davlat moliyaviy hujjat sifatida

59

Maktabgacha ta’lim muassasasi va ularni tashkil etish

60

Maktabgacha ta`limni tashkil etish va boshqarish tamoyillari

61

Rejalashtirishning asosiy bosqichlari va turlari

62

Nodavlat maktabgacha ta’lim muassasalarini tashkil etish

63

Mudira MTM rahbari

64

Uslubchining liderlik va rahbarlik xususiyatlari

65

Maktabgacha ta’lim muassasasi uslubchisining metodik ishlarga rahbarligi

66

Maktabgacha ta’lim muassasasi uslubiy boshqaruvida uslubchi faoliyatining o`ziga xos xususiyatlari

67

Pedagogik kengash shakllari

68

O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ta’lim sohasidagi vakolatlari

69

Maktabgacha ta’limi muassasalari faoliyatini metodik ta’minlash va tashkil etish bo`limlari tominidan maktabgacha ta’lim muassasasiga rahbarlik qilish

70

Nazoratning maqsadi, vazifalari va unga qo`yilgan talablar

71

Nazorat qilishning usul va uslublari
Maktabgacha ta`lim muassasasi- maktabgacha yoshdagi bolalar ijtimoiy tarbiya maskani
Ijtimoiy maktabgacha ta’limni tashkil etish vazifalari
Maktabgacha ta’lim mazmun-mohiyati va ta’lim tizimida tutgan o`rni
O`zbekistonda ijtimoiy maktabgacha ta’limni vujudga kelishi va taraqqiyot bosqichlari
Mustaqillik yillarida maktabgacha ta’lim tizimini rivojlantirish tamoyillari va asosiy yo`nalishlari
Maktabgacha ta’limni rivojlantirish va moliyaviy ta’minlash
Smeta –davlat moliyaviy hujjat sifatida
Maktabgacha ta’lim muassasasi va ularni tashkil etish
Maktabgacha ta`limni tashkil etish va boshqarish tamoyillari
Rejalashtirishning asosiy bosqichlari va turlari
Nodavlat maktabgacha ta’lim muassasalarini tashkil etish
Mudira MTM rahbari
Uslubchining liderlik va rahbarlik xususiyatlari
Maktabgacha ta’lim muassasasi uslubchisining metodik ishlarga rahbarligi
Maktabgacha ta’lim muassasasi uslubiy boshqaruvida uslubchi faoliyatining o`ziga xos xususiyatlari
Pedagogik kengash shakllari
O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ta’lim sohasidagi vakolatlari
Maktabgacha ta’limi muassasalari faoliyatini metodik ta’minlash va tashkil etish bo`limlari tominidan maktabgacha ta’lim muassasasiga rahbarlik qilish
Nazoratning maqsadi, vazifalari va unga qo`yilgan talablar
Nazorat qilishning usul va uslublari
Maktabgacha ta`lim muassasasi- maktabgacha yoshdagi bolalar ijtimoiy tarbiya maskani

Ijtimoiy maktabgacha ta’limni tashkil etish vazifalari

Maktabgacha ta’lim mazmun-mohiyati va ta’lim tizimida tutgan o`rni

O`zbekistonda ijtimoiy maktabgacha ta’limni vujudga kelishi va taraqqiyot bosqichlari

Mustaqillik yillarida maktabgacha ta’lim tizimini rivojlantirish tamoyillari va asosiy yo`nalishlari

Maktabgacha ta’limni rivojlantirish va moliyaviy ta’minlash

Smeta –davlat moliyaviy hujjat sifatida

Maktabgacha ta’lim muassasasi va ularni tashkil etish

Maktabgacha ta`limni tashkil etish va boshqarish tamoyillari

Rejalashtirishning asosiy bosqichlari va turlari

Nodavlat maktabgacha ta’lim muassasalarini tashkil etish

Mudira MTM rahbari

Uslubchining liderlik va rahbarlik xususiyatlari

Maktabgacha ta’lim muassasasi uslubchisining metodik ishlarga rahbarligi

Maktabgacha ta’lim muassasasi uslubiy boshqaruvida uslubchi faoliyatining o`ziga xos xususiyatlari

Pedagogik kengash shakllari

O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ta’lim sohasidagi vakolatlari

Maktabgacha ta’limi muassasalari faoliyatini metodik ta’minlash va tashkil etish bo`limlari tominidan maktabgacha ta’lim muassasasiga rahbarlik qilish

Nazoratning maqsadi, vazifalari va unga qo`yilgan talablar

Nazorat qilishning usul va uslublari

Maktabgacha ta’lim muassasalarini yalpi tekshirishning asosiy shakllari

Metodik kabinet ishining mazmuni va asosiy shakllari

Metodika uyushmasining ishini tashkil etish va unga rahbarlik qilish

Maktabgacha ta’lim muassasasi bo`yicha metodik ishlarni tashkil etish vazifalari

Respublika maktabgacha ta’lim metodikasi kabineti ish mazmuni

Respublika maktabgacha ta`lim metodikasi kabinetining tuzilishi va vazifalari

Tuman metodika kabinetining ish mazmuni va vazifalari

Metodik birlashmalar

Maktabgacha ta’lim sohasi bo`yicha mavjud adabiyotlar tahlili

Maktabgacha ta’lim muassasasi va oila hamkorligi

Maktabgacha ta’lim muassasalarining hamkorlikka doir ish hujjatlarini o`rganish

Мaktabgacha ta’lim muassasalarini tekshirishi bо‘yicha tematik va yaxlit tekshirish akt loyihasini ishlab chiqish

Maktabgacha ta’lim muassasasi menejmenti va uning turlari

Davlat va nodavlat maktabgaha ta’lim muassasalarining o`ziga xosliklari

“Maktabgacha ta’lim to`g`risidagi” Nizomga muvofiq maktabgacha ta’lim muassasasi turlari va ularga tasnif

Pedagogik kengash shakllari

Maktabgacha ta’limi muassasalari faoliyatini metodik ta’minlash va tashkil etish bo`limlari tominidan maktabgacha ta’lim muassasasiga rahbarlik qilish

Nazorat qilishning usul va uslublari

Respublika maktabgacha ta’lim metodikasi kabineti ish mazmuni

Metodik kabinet ishining mazmuni va asosiy shakllari

- maktabgacha ta’limning tarixi;

- maktabgacha ta’limni tashkil etish va rahbarning tashkilotchilik madaniyatining rivojlanish boskichlari;- davlatga qarashli va qarashli bulmagan maktabgacha ta’lim muassasalari;

 • maktabgacha ta’limning ta’lim tizimida tutgan o‘rni;

 • maktabgacha ta’lim bo‘yicha kasbiy faoliyatning umumiy tamoyillari;

 • maktabgacha yoshdagi bolaning xar tomonlama rivojlanish konsepsiyasi;

 • maktabgacha ta’limni tashkil etish va rahbarning tashkilotchilik madaniyatining rivojlanish tamoyillari

- bolalarni oilaga, maktabgacha ta’lim muassasalariga va ijtimoiy jamiyatga moslashtirish;

 • bolaning jismoniy rivojlanish ko`rsatkichlari;

 • bolaning shaxsiy pedagogik-psixologik rivojlanish ko`rsatkichlari;

 • intelektual, aqliy rivojlanish ko`rsatkichlari;

 • bola shaxsini maktabgacha yoshdagi bolalar ta’lim-tarbiyasiga qo‘yiladigan davlat talablariga muvofiq sog‘lom va yetuk, maktabda o‘qishga tayyorlangan tarzda shakllantirish;

 • bolaning maktabga tayyorgarlik darajasi qo`yiladigan minimal talablar;

 • oiladagi rivojlantiruvchi va tarbiyalovchi muxit;

 • bolaning maktab ta’limiga umumiy va maxsus tayyorgarligi

 • maktabgacha ta’limning asosiy tamoyillari;

 • maktabgacha ta’limni tashkil etish va rahbarning tashkilotchilik madaniyati fan sifatida;

 • maktabgacha ta’limni tashkil etish va rahbarning tashkilotchilik madaniyati ob’ekti, predmeti, funksiyalari;

 • maktabgacha ta’limni tashkil etish va rahbarning tashkilotchilik madaniyatiga qo‘yiladigan asosiy talablar;

 • maktabgacha ta’limni tashkil etish va rahbarning tashkilotchilik madaniyatining mazmuni, ilmiy-tadqiqot metodlari;

 • maktabgacha yoshdagi bolalarga ta’lim-tarbiya berishning falsafiy asoslari;

 • maktabgacha yoshdagi bolalarni ijtimoiy faoliyatga yunaltirish;

 • maktabgacha yoshdagi bolalarga ta’lim-tarbiya berish va rivojlantirish maktabgacha ta’limni tashkil etish va rahbarning tashkilotchilik madaniyatining asosiy funksiyasi;

 • maktabgacha yoshdagi bolalarga aqliy, axloqiy va jismoniy tarbiya berish;

 • maktabgacha yoshdagi bolalarni nutkni ustirish va uzga tilga urgatish;

 • maktabgacha yoshdagi bolalarga xukukiy, iktisodiy va estetik tarbiyalash;

 • maktabgacha ta’limning uzviyligi va uzluksizligi;

 • bola maktabgacha tarbiyaning - ob’ekti, rivojlanish va tarbiya - sub’ekti;

 • bola va sotsium;

 • maktabgacha ta’lim muassasalari, maktab, oila va maxalla tarbiya jarayonini tashkil etish shart-sharoitlarini

 • bolani maktab ta’limiga tayyorlashga ta’sir etuvchi omillar;

 • bolani maktabga tayyorlashda maktabgacha ta’lim muassasasi, maktab va oilaning xamkorligi;

 • maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarni maktab ta’limiga moslashtirish metod, vosita va usullarni bilishi, malaka xosil kilishi va amalda qo`llay olishi;

 • maktabgacha ta’limni tashkil etish va rahbarning tashkilotchilik madaniyatining nazariy va amaliy bilimlarini egallash;

 • ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarga ta’lim-tarbiya berish mazmuni va texnologiyalarini egallash;

 • zamonaviy va chet el maktabgacha ta’lim tizimi xakida bilimga ega bulish;

 • maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishida va ta’lim-tarbiya berishda zamonaviy va chet el maktabgacha ta’lim tizimidan foydalana olish

 • maktabgacha yoshdagi bolalarni o`yin va o`yinchoqlar orqali rivojlantiruvchi muxit yaratish;

 • bolani intelektual zukko bulishini ta’minlash;

 • bolani aqliy, axloqiy va jismoniy rivojlanishga yunaltirish;

 • maktabgacha yoshdagi bola maktab ta’limiga tayyorlash;

 • maktabgacha ta’lim muassasalarining bola xavfsizligini ta’minlashdagi majburiyatlari;

 • bolani maktabgacha ta’lim muassasalarida sog‘lomlashtirish;

 • bolaning maktab ta’limiga tayyorgarligini aniqlash va taxlil qilish usullari;

 • bolani maktabga tayyorlash metodi va usullari;

maktabgacha ta’lim muassasalarida bolani maktabga tayyorligini aniqlashDownload 0.61 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
guruh talabasi
samarqand davlat
toshkent axborot
nomidagi samarqand
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
xorazmiy nomidagi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
Alisher navoiy
Toshkent davlat
tashkil etish
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
maxsus ta'lim
tibbiyot akademiyasi
bilan ishlash
o’rta ta’lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
fanlar fakulteti
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
umumiy o’rta
Referat mavzu
fanining predmeti
haqida umumiy
Navoiy davlat
universiteti fizika
fizika matematika
Buxoro davlat
malakasini oshirish
Samarqand davlat
tabiiy fanlar