Murakkab testlarDownload 138 Kb.
bet1/3
Sana31.12.2021
Hajmi138 Kb.
#265760
  1   2   3
Bog'liq
Elektroliz masalalar
borliq va tabiat falsafasi, dorixona tarmoqlari, yaponiya tashqi iqtisodiy aloqalari rivojlanishining asosiy xususiyatlari, yaponiya tashqi iqtisodiy aloqalari rivojlanishining asosiy xususiyatlari, Elektroliz masalalar, 22-Mavzu.Аhоli dаrоmаdlаri vа turmush fаrоvоnligi, Analitik kimyo fanidan MUSTAQIL ISH, 2 5332355206841634225, 2 5332355206841634225, Farg, Yog’ochning turlari va ularning xossalari haqida tushunchalar, Yog’ochning turlari va ularning xossalari haqida tushunchalar, Yog’ochning turlari va ularning xossalari haqida tushunchalar, Yog’ochning turlari va ularning xossalari haqida tushunchalar

V.5 ELЕKTROLITLARNING ERITMALARIDAGI RЕAKSIYALARI. Eritmalarga oid ayrim MURAKKAB TESTLAR.

1. Kaliy yodid eritmasiga 500 ml 0, 1 N kaliy pеrmanganatning sulfat kislotali eritmasi qo‘shilganda ajraladigan yodning massasini (g) toping.

A) 31, 75 B) 6, 35 C) 10, 7 D) 39, 5
2. Mo‘l miqdorda olingan natriy fosfidga zichligi 1, 025 g/ml bo‘lgan 34% 368 ml HCl eritmasi ta'sir ettirilganda nеcha litr gaz ajraladi.

A) 21, 7 B) 19, 8 C) 26, 24 D) 28, 96


3. 200g 20% li H2SO4 bilan qanday xajmdagi (l) NH3 rеaksiyaga kirishib ammoniy sulfat hosil qiladi.

A.) 11, 2 B) 5, 6 C) 18, 3 D) 15, 4


4. 17, 1% li 200 ml (p=1, 19 g/ml) kaliy gidroksid eritmasiga 16% li 200 ml (p=1, 11 g/ml) sulfat kislota eritmasi qo‘shildi. Eritma 10 gradusgacha sovutilganda, 28 g cho‘kma tushdi. Qolgan eritmadagi tuzning massa ulushini (%) aniqlang.

A) 1, 5 B) 6, 8 C) 8, 1 D) 4, 9


5. 20 ml sulfat kislota eritmasidan foydalanib 0, 233 g bariy sulfat hosil qilish mumkin. Shuni hisobga olib, 150 ml sulfat kislota eritmasini nеytrallash uchun 8% li natriy ishqor eritmasidan (p=1, 09 g/ml) nеcha ml kеrakligini hisoblang.

A) 6, 9 B) 6, 0 C) 2, 3 D) 4, 9


6. Tеmir bilan rеaktsiyaga (qizdirib) kirishish uchun olingan 70 g 96% li sulfat kislota eritmasidan 8, 75 g ortib qoldi. Rеaktsiya uchun olingan tеmirning massasini (g) hisoblang.

A) 16, 8 B) 11, 1 C) 7, 47 D) 5, 6


7. O‘yuvchi kaliyning 2 M li eritmasining 250 ml miqdoriga natriy bo‘lakchasi tashlandi. Hosil bo‘lgan eritmani to‘liq nеytrallash uchun sulfat kislotaning 25% li (p=1, 18 g/ml) eritmasidan 166 ml sarflandi. Natriy bo‘lakchasining massasini aniqlang.

A) 46 B) 11, 5 C) 2, 3 D) 49


8. Sirka kislotaning 7, 5% li suvdagi eritmasining 200 g miqdoriga 11, 5 g natriy mеtali tashlandi. So‘ngra eritma bug‘latildi va qoldiq qattiq qizdirildi. Ajralib chiqqan gazning n.sh. dagi hajmini (l) da toping.

A) 22, 4 B) 33, 6 C) 11, 2 D) 5, 6


9. Sirka kislotaning 15% li suvdagi eritmasining 200 g miqdoriga 23 g natriy mеtali tashlandi. So‘ngra eritma bug‘atildi va qoldiq qattiq qizdirildi. Ajrali chiqqan gazning n.sh. dagi hajmini (l) da toping.

A) 22, 4 B) 33, 6 C) 11, 2 D) 5, 6


10. Kaltsiy xloridning 100 ml 0, 5 M eritmasi bilan rеaktsiyaga kirishishi uchun natriy karbonatning 0, 2 M eritmasidan nеcha millilitr kеrak.

A) 250 B) 37, 5 C) 0, 3 D) 0, 5


11. Natriy gidroksidning 10 ml eritmasini nеytrallash uchun xlorid kislotaning 0, 5 N eritmasidan 6 ml sarflandi. Ishqor eritmasining molyar kontsеntratsiyasini hisoblab toping.

A) 250 B) 37, 5C) 0, 3 D) 0, 5


12. Bariyni BaCO3 holida to‘liq cho‘ktirish uchun BaCl2 ning 10 ml 1, 5 N eritmasiga Na2CO3 ning 2 N eritmasidan nеcha millilitr kеrak.

A) 250 B) 7, 5 C) 0, 3 D) 0, 5


13. 0, 02 l alyuminiy sulfat (0, 01 mol/l) eritmasidagi alyuminiy ionini to‘la cho‘ktirish uchun natriy karbonat eritmasidan (0, 015 mol/l) qancha millitr kеrak bo‘ladi.

A) 0, 04 B) 54, 5C) 40 D) 13, 3


14. 500 ml alyuminiy yodid (0, 02 mol/l) eritmasidan alyuminiy ionini to‘la cho‘ktirish uchun natriy karbonatning 0, 15 molyarli eritmasidan ... ml zarur bo‘ladi.

A) 66, 7 B) 100 C) 56, 8 D) 150


15. Kaltsiy xloridning 500 ml 0, 1 M eritmasidagi Ca2+ va Cl- ionlarining massasini hisoblab toping.

A) 2; 0, 355 B) 2; 3, 55

C) 4; 7, 1 D) 2; 7.1
16. 100 g 98% li sulfat kislota eritmasi to‘la nеytralanguncha unga kristalik soda solindi. Hosil bo‘lgan eritmaning kontsеntratsiyasini (%) hisoblang.

A) 41, 5 B) 36, 8 C) 32, 3 D) 49


17. Ortofosfat kislotaning 14, 7% li eritmasini (p=1, 08 g/ml) 37, 04 ml miqdoriga 5, 6% li kaliy ishqori eritmasidan (p=1, 045 g/ml) 38, 12 ml qo‘shilgan. Hosil bo‘lgan eritmadagi moddlarning massa ulushini (%) hisoblang.

A) 2, 45% H3PO4; 6, 8% KH2PO4

B) 2, 45% H3PO4; 6, 8% K2HPO4

C) 3, 45% H3PO4; 8, 6% KH2PO4

D) 5% H3PO4; 9, 8% K3PO4
18. Bariy xloridning 8, 32% li 200 g eritmasiga natriy sulfatning 14, 2% li eritmasidan (p=1, 13 g/ml) 17, 7 ml qo‘shildi. Cho‘kma ajratib olingandan kеyin qolgan eritmadagi birikmalarning massa ulushini (%) aniqlang.

A) 5, 8 BaCl2; 1, 1 Na2SO4

B) 5, 8 BaCl2; 1, 1 NaCl

C) 5, 8 BaCl2; 0, 1 NaCl

D) 2, 8 BaCl2; 0, 1 NaCl
19. Kaltsiy xloridning 100 ml 10, 6% li eritmasiga (p=1, 05 g/ml) natriy karbonatning 38, 55% li eritmasidan (p=1, 10 g/ml) 30 ml qo‘shildi. Cho‘kma ajratib olingandan kеyin eritmada bo‘ladigan birikmalarning massa ulushlarini (%) aniqlang.

A) 1, 6% Na2CO3; 9, 1% NaCl

B) 16% Na2CO3; 9, 1% NaCl

C) 0, 16% Na2CO3; 0, 91% NaCl

D) 10, 6% Na2CO3; 2, 1% NaCl
20. 19, 2% li 400 g sulfat kislota eritmasiga nеcha gramm bariy gidroksid qo‘shilganda kislotaning massa ulushi 10% gacha kamayadi.

A) 56, 7 B) 367, 2 C) 79, 8 D) 68, 5


21. 25, 3% li 400 g osh tuzi eritmasiga nеcha gramm kumush nitrat qo‘shilganda, eritmadagi osh tuzining massa ulushi 10% bo‘ladi.

A) 170 B) 158, 5 C) 108, 8 D) 134, 6


22. Natriy sulfatning 22% li 450 g eritmasiga qanday massadagi (g) bariy xlorid digidrati qo‘shilsa, natriy sulfatning massa ulushi 13% ga tеng bo‘ladi.

A) 68, 8 B) 10, 75C) 4, 63 D) 6, 72


23. 378 g suvda ishqoriy mеtall gidridi eritilganda 22, 4 l (n.sh.) gaz ajralib, 10% li eritma hosil bo‘ldi. Qaysi mеtall gidridi ishlatilgan.

A) Na B) Li C) K D) Cs


24. 736, 2 g suvda ikki valеntli mеtal gidridi eritilganda 0, 4 g gaz ajralib, 1% li eritma hosil bo‘ldi. Qaysi mеtall gidridi ishlatilgan.

A) bariy B) kaltsiy C) magniy D) strontsiy


25. 841, 5 g suvda ikki valеntli mеtall gidridi eritilganda 4, 48 l (n.sh.) gaz ajralib, 2% li eritma hosil bo‘ldi. Qaysi mеtall gidridi ishlatilgan.

A) bariy B) kaltsiy C) magniy D) strontsiy

26. 162 g suvda ishqoriy mеtall gidridi eritilganda 2 g gaz ajralib, 28% li eritma hosil bo‘ldi. Qaysi mеtall gidridi ishlatilgan.

A) Na B) K C) Li D) Cs


27. 194 g suvda ishqoriy mеtall gidridi eritilganda 22, 4 l (n.sh.) gaz ajralib, 12% li eritma hosil bo‘ldi. Qaysi mеtall gidridi ishlatilgan.

A) Na B) Li C) K D) Cs


28. 11, 7 g ishqoriy mеtall suvda eritilganda 3, 36 l (n.sh.) gaz ajralib 15% li eritma hosil bo‘lsa, raеktsiya uchun nеcha g suv olingan.

A) 95, 2 B) 117, 4 C) 100, 6 D) 112


29. 5, 75 g ishqoriy mеtall suvda eritilganda 2, 8 l (n.sh.) gaz ajralib 20% li eritma hosil bo‘lsa, raеktsiya uchun nеcha g suv olingan.

A) 40 B) 44, 5 C) 50 D) 54, 5


30. Ishqoriy mеtall 44, 5 g suvda eritilganda 0, 125 mol gaz ajralib 20% li eritma hosil bo‘lsa, raеktsiya uchun qaysi ishqoriy mеtal olingan.

A) kaliy B) litiy C) rubidiy D) natriy


31. Ishqoriy-еr mеtalli 54, 2 g suvda eritilganda 6, 72 l (n.sh.) gaz ajralib 45, 75% li eritma hosil bo‘lsa, raеktsiya uchun olingan mеtallni aniqlang.

A) Mg B) Ca C) Sr D) Ba


32. Mol nisbatlari 1:2 bo‘lgan tеmir III oksidi va mislarning 28, 8 g aralashmasini eritish uchun 98% li (p=1, 8 g/ml) sulfat kislotaning qanday hajmi (ml) zarur bo‘ladi.

A) 70 B) 68, 6 C) 98 D) 38, 9


33. Mol nisbatlari 1:3 bo‘lgan mis va uglеrodlarning 10 g aralashmasini eritish uchun 98% li (p=1, 8 g/ml) sulfat kislotaning qanday hajmi (ml) zarur bo‘ladi.

A) 75 B) 44, 6 C) 9, 8 D) 38, 9


34. Mol nisbatlari 1:2:4 bo‘lgan Fe2O3, Cu va C larning 33, 6 g aralashmasini eritish uchun 98% li (p=1, 8 g/ml) sulfat kislotaning qanday hajmi (ml) zarur bo‘ladi.

A) 147 B) 1, 5 C) 83, 3 D) 150


35. Mol nisbatlari 1:3:2 bo‘lgan Fe2O3, C va Cu larning 16, 2 g aralashmasini eritish uchun 98% li (p=1, 8 g/ml) sulfat kislotaning qanday hajmi (ml) zarur bo‘ladi.

A) 65 B) 63, 7 C) 62, 4 D) 36, 1


36. Mol nisbatlari 1:3:2 bo‘lgan Fe2O3, C va Cu larning 3, 24 g aralashmasini eritish uchun 98% li (p=1, 8 g/ml) sulfat kislotaning qanday hajmi (ml) zarur bo‘ladi.

A) 12, 74 B) 7, 2 C) 9, 8 D) 13


37. Mol nisbatlari 1:3:4 bo‘lgan Fe2O3, C va Cu larning 90, 4 g aralashmasini eritish uchun 98% li (p=1, 8 g/ml) sulfat kislotaning qanday hajmi (ml) zarur bo‘ladi.

A) 333, 2 B) 166, 7 C) 188, 9 D) 340


38. 123, 2 g suvda 28, 6 g Na2CO3 xH2O eritilganda eritmadagi tuzning massa ulushi 7, 44% ni tashkil qildi. X ni qiymatini toping.

A) 7 B) 11 C) 9 D) 12


39. Natriy oksid va kaliy oksiddan iborat aralashma suvda eritildi (aralashmadagi Na ning massa ulushi 46%) hosil bo’lgan eritmani to’liq neytrallash uchun 175 ml 2M sulfat kislota sarflangan hosil bo’lgan natriy sulfat massaaini hisoblang?

A) 35,5 B) 71 C) 17,75 D) 24,85


40. Teng massadagi NaCl va NaBr tutgan 200g eritmani to’lq neytrallash uchun 200 ml 8% p=1,07g/ml AgNO3 eritmasi sarflandi. Boshlang’ich aralashmadagi tuzlarning % konsentratsiyasini hisoblang?

A) 1,87; 1,87 B) 1,24; 1,24

C) 1,85; 1,85 D) 1,52;1,52
41. 400 g 24% li modda (moddaning haqiqiy massasi 1,578*10-22g ) 50ºC dan 20ºCga pasaytirilganda 47,9 g kristalogidrat cho’kmaga tushgan bo’lsa kristalogidrat tarkibida nechta suv bo’ladi? 20ºCda gi modda eruvchanligi 27,27.

A) 7 B) 4 C) 9 D) 8


42. Fe(NO3)2 eritmasi (p=1,2g/ml) eritma massasidan 1,5 marta ko’p suvda eritildi.Hosil bo’lgan eritmadagi atomlar soni 3,3 marta oshdi.Hosil bo’lgan eritmadagi kislorodning massa ulushini toping?

A) 53,3 B) 71,1 C) 81,7 D) 20


43. Na2CO3 · x H2O o’zining massasidan 3 marta ko’p suvada eritildi.Natijada 9,89% li eritma olindi. x ni toping?

A) 9 B) 8 C) 10 D) 7


44. Na2CO3 · x H2O o’zining massasidan 2 marta ko’p suvada eritildi.Natijada 12,35% li eritma olindi. x ni toping?

A) 9 B) 11 C) 10 D) 7

45. Na2SO4 · x H2O o’zining massasidan 4 marta ko’p suvada eritildi.Natijada 9,34% li eritma olindi. x ni toping?

A) 9 B) 8 C) 10 D) 6


46. 3M metal xlorid (ECl2) eritmasinig 120 millilitri 305 g ga teng. Eritma 15% li ekani ma’lum bo’lsa, E ning nisbiy atom massasini aniqlang?

A) 64 B) 56 C) 40 D) 65


47. 305 g 25% li CuSO4 ning qaynoq eritmasi sovitilganda 25 g mis kuporosi cho’kmaga tushdi.Eritmada qolgan tuzning massa ulushini (%) aniqlang?

A) 21,5 B) 18,3

C) 20,8 D) 17,7
48. Sulfat kislotaning 3,58 M eritmasi tarkibida 29% sulfat kislota bo’lsa, kislotaning (kg/m3) zichligini aniqlang.

A) 1,2 B) 12 C) 0,6 D) 1,34


49. Nitrat kislotaning 2,8 M eritmasi tarkibida 14% kislota bo’lsa, kislotaning (kg/m3) zichligini aniqlang.

A) 12,6 B) 1,26C) 0,79 D) 0,98


51. 3,65M HCl eritmasi tarkibida 9% HCl bo’lsa, kislotaning (kg/m3) zichligini aniqlang.

A) 1,48 B) 14,8C) 3,65 D) 0,148


52. Sulfat kislotaning 9,4 N eritmasi tarkibida 25% sulfat kislota bo’lsa, kislotaning (kg/m3) zichligini aniqlang.

A) 3,7 B) 18,7 C) 1,49 D) 1,84


53. 400 g 35% li CaCl2 ning qaynoq eritmasi sovitilganda 35 g CaCl2·6H2O cho’kmaga tushdi.Eritmada qolgan tuzning massa ulushini (%) aniqlang?

A) 28,8 B) 33,5 C) 26,3 D) 32


54. 250 g 25% li Na2SO4 ning qaynoq eritmasi sovitilganda 25 g Na2SO4·10H2O cho’kmaga tushdi.Eritmada qolgan tuzning massa ulushini (%) aniqlang?

A) 22,9 B) 16,7 C) 4,9 D) 20,6


55. 1,5M EI2 eritmasining 250 mililitri 256,5 g ga teng.Eritma 50% ekanligi ma’lum bo’lsa, E elementining nisbiy atom massasini aniqlang.

A) 88 B) 40 C) 137 D) 65

56. 2M ECl2 eritmasining 120 mililitri 44,4 g ga teng.Eritma 60% ekanligi ma’lum bo’lsa, E elementining nisbiy atom massasini aniqlang.

A) 137 B) 56 C) 40 D) 65


57. 3,5M ECl3 eritmasining 80 mililitri 83 g ga teng.Eritma 45% ekanligi ma’lum bo’lsa, E elementining nisbiy atom massasini aniqlang.

A) 11 B) 27 C) 56 D) 52


58. 3M ishqoriy metall bromidi eritmasining 70 mililitri 48 g ga teng.Eritma 45% ekanligi ma’lum bo’lsa, E elementining nisbiy atom massasini aniqlang.

A) 7 B) 23 C) 39 D) 85


59. 2M ishqoriy metall bromidi eritmasining 80 mililitri 31,7 g ga teng.Eritma 60% ekanligi ma’lum bo’lsa, E elementining nisbiy atom massasini aniqlang.

A) 7 B) 23 C) 39 D) 85


60. Chin eritmadagi zarrachalar o’lchami qanday bo’ladi?

A) 1-50nm B) 1nm kichik

C) 50-100nm D) 100-500nm
61. Agar erituvchi sifatida suvdan boshqa moddalar olinsa,bu jarayon qanday ataladi?

A) gidratlanish B) gidridlanish

C) solvatlanish D) suyuqlansh
62. 0ºC da HBr ning eruvchanligi 171 g bo’lsa, shu tempraturadagi 300 ml suvda qncha (n.sh.l) gaz eriydi?

A) 139,5 B) 140,2C) 138,8 D) 141,8


63. 64,4 g dolomitni eritish uchun 20% li HNO3 eritmasidan (p=1,25g/ml) qancha ml kerak?

A) 352,8 B) 200 C)450,6 D) 180


64. 200 g 10 % li sulfat kislota eritmasiga 200 g 10% li oleum qo’shildi.Hosil bo’lgan eritmadagi sulfat ionlarining massa ulushini (% )aniqlang?

A) 18 B) 18,4 C) 19,2 D) 9,1


65. 200 g 10 % li oleumni to’liq neytrallash uchun necha g 75% li KOH eritmasi kerak?

A) 311,6 B) 274,3C) 37,3 D) 31,2


66. pH=2 bo’lgan sulfat kislota eritmasining (p=1g/ml) 300 ml ga 400 ml suv qo’shib hosil bo’lgan eritmaning (%) konsentratsiyasini aniqlang.

A) 0,021 B) 0,042 C) 0,049 D) 0,024


67. 200 g suvga necha g KH qo’shilganda hosil bo’lgan eritmada eruvchi va erituvchi massasi tenglashadi?

A) 108,1 B) 54,05 C) 111,11 D) 55,55


68. 100 g suvga necha g KH qo’shilganda hosil bo’lgan eritmada eruvchi va erituvchi massasi tenglashadi?

A) 108,1 B) 54,05 C) 111,11 D) 55,55


69. 200 g suvga necha g NaH qo’shilganda hosil bo’lgan eritmada eruvchi va erituvchi massasi tenglashadi?

A) 82,75 B) 72,86 C) 111,11 D) 59,55


70. 150 g suvga necha g LiH qo’shilganda hosil bo’lgan eritmada eruvchi va erituvchi massasi tenglashadi?

A) 28,6 B) 29,8C) 30,5 D) 25,55


71. 250 g suvga necha g LiH qo’shilganda hosil bo’lgan eritmada eruvchi va erituvchi massasi tenglashadi?

A) 47,6 B) 54,05C) 49,82 D) 55,55


72. 600 g 40% li sulfat kislotaga necha (kg) SO3 shimdirilsa, 3SO3·H2SO4 tarkibli oleum hosil bo’ladi?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9


73. 600 g 40% li sulfat kislotaga SO3 shimdirilganda 3SO3·H2SO4 tarkibli oleum hosil bo’ladi.Eritmaning massasini (kg) aniqlang.

A) 7,2 B) 7,6 C) 8,2 D) 8,6


74. MeSO4·5H2O o’zining massasidan 3 marta ko’p suvda eritildi.Hosil bo’lgan eritma massasining yarmiga teng miqdorda MeSO4 tuzi qo’shildi.Natijada 44% li eritma olindi.Me toping?

A) Cu B) Fe C) Ni D) Cd


75. MeSO4·8H2O o’zining massasidan 5 marta ko’p suvda eritildi.Hosil bo’lgan eritma massasining yarmiga teng miqdorda MeSO4 tuzi qo’shildi.Natijada 39,2 % li eritma olindi.Me toping?

A) Cu B) Fe C) Ni D) Ca


76. MeSO4·8H2O o’zining massasidan 3 marta ko’p suvda eritildi.Hosil bo’lgan eritma massasining yarmiga teng miqdorda MeSO4 tuzi qo’shildi.Natijada 42,1% li eritma olindi.Me toping?

A) Cu B) Ca C) Mg D) Cd

77. Me2CO3·6H2O o’zining massasidan 5 marta ko’p suvda eritildi.Hosil bo’lgan eritma massasining yarmiga teng miqdorda Me2CO3 tuzi qo’shildi.Natijada 38,8 % li eritma olindi.Me toping?

A) Na B) K C) Ag D) Li


78. Me2CO3·6H2O o’zining massasidan 3 marta ko’p suvda eritildi.Hosil bo’lgan eritma massasining yarmiga teng miqdorda Me2CO3 tuzi qo’shildi.Natijada 41,6 % li eritma olindi.Me toping?

A) Na B) K C) Rb D) Li


79. Me2CO3·8H2O o’zining massasidan 5 marta ko’p suvda eritildi.Hosil bo’lgan eritma massasining yarmiga teng miqdorda Me2CO3 tuzi qo’shildi.Natijada 38,08 % li eritma olindi.Me toping?

A) Na B) K C) Sc D) Cs


80. Me2CO3·10H2O o’zining massasidan 3 marta ko’p suvda eritildi.Hosil bo’lgan eritma massasining yarmiga teng miqdorda Me2CO3 tuzi qo’shildi.Natijada 39,5 % li eritma olindi.Me toping?

A) Na B) K C) Ag D) Cs


81. 200 г NаС1 ва НС1 дан иборат эритмада 20 г NаС1 тузи мавжуд. NаС1 ва НС1 ли эритмада моддаларнинг масса нисбати бир – бирига 1:3 нисбатда бўлса, шу эритмада неча мл 22,8% ли зичлиги 1,25 г/мл NаОН эритмаси қўшилса ҳосил бўлган эритмадаги NаС1 ва НС1 моддаларининг масса нисбати 1:1 нисбатда бўлади.

А) 29,8 B) 54,37 С) 59,08 D) 40,92


82. 200 г NаСО3 ва NаС1 дан иборат эритмада NаСО3 массаси 15 г. NаСО3 ва NаС1 моддаларнинг масса нисбати тегишлича 3:2. Эритмага неча мл 13% ли зичлиги 1,07 г/мл НС1 қўшилса, эритмадаги NаСО3 ва NаС1 моддаларининг масса нисбати 1:4 нисбатда бўлади.

А) 29,8 B) 48,5 С) 59,08 D) 40,92


83. 150 г NаС1 ва НС1 дан иборат эритмада 30 г NаС1 тузи мавжуд. Шу эритмада NаС1 ва НС1 моддаларнинг бир – бирига нисбатан масса нисбати 2:3 бўлса, шу эритмада неча мл 22,8% ли зичлиги 1,25 г/мл NаОН эритмаси қўшилганда, ҳосил бўлган эритмадаги NаС1 ва НС1 моддаларининг масса нисбати 3:1 бўлади.

А) 87,7 B) 54,37 С) 59,08 D) 40,92

84. 240 г NаВr ва НВr эритмаси таркибида 40 г НВr бор. Шу эритма таркибида NаВr ва НВr моддаларнинг масса нисбатлари 3:4 бўлса, шу эритма неча мл 27,4 % ли зичлиги NаОН эритмаси кўшилганда эритма таркибидаги NаВr ва НВr масса нисбати 3:2 бўлади.

А) 15 B) 13 С) 16,78 D) 5,76


85. 250 г К2СО3 ва КС1 тузлари эритмасида 20 г К2СО3 бор. Шу эритма таркибида К2СО3 ва КС1 масса нисбати 3:2 бўлса, эритмага неча мл 20,4% ли зичлиги 1,1 г/мл НС1 кислота эритмаси қўшилса, эритма таркибидаги моддаларнинг масса нисбати 3:4 бўлиб қолади.

А) 2,38 B) 13 С) 16,78 D) 5,76


86. 200 г NаС1 ва НС1 дан иборат эритмада 22 г NаС1 тузи мавжуд. Эритмада NаС1 ва НС1 моддаларининг масса нисбати 1:3. Шу эритмага 65 мл 22,8% ли NаОН эритмаси қўшилди. Ҳосил бўлган эритмадаги NаС1 ва НС1 нинг масса нисбати 1:1 нисбатда бўлади. Ушбу жараён учун ўювчи натрий эритмасининг зичлигини топинг.

А) 1,13 B) 1,3 С) 1,25 D) 1,1


87. 200 г NаС1 ва НС1 дан иборат эритмада 22 г NаС1 тузи мавжуд. Эритмада NаС1 ва НС1 моддаларининг масса нисбати 1:3. Шу эритмага 65 мл зичлиги 1,25 г/мл NаОН эритмаси қўшилди. Ҳосил бўлган эритмадаги NаС1 ва НС1 нинг масса нисбати 1:1 нисбатда бўлади. Ушбу жараён учун ўювчи натрий эритмасининг масса улушини топинг.

А) 13 B) 27,4 С) 20,4 D) 22,8


88. 200 г NаС1 ва НС1 дан иборат эритмада 10 г NаС1 тузи мавжуд. Эритмада NаС1 ва НС1 моддаларининг масса нисбати 2:4. Шу эритмага зичлиги 1,3 г/мл, масса улуши 27,4% ли NаОН эритмасидан неча мл қўшилса, ҳосил бўлган эритмадаги NаС1 ва НС1 нинг масса нисбатлари 3:1 бўлиб қолади

А) 65 B) 27,4 С) 20,4 D) 33,85


89. 200 г NаС1 ва НС1 эритмаси таркибида NаС1 нинг масаси 20 г га тенг. Ушбу эритмада NаС1 ва НС1 нинг масса нисбати 1:3 бўлса, зичлиги 1,25 г/мл, масса улуши 23% бўлган NаОН эритмаси қўшилди. Ҳосил бўлган эритмада NаС1 ва НС1 нинг масса нисбатлари 1:1 бўлди. Эритма таркибидаги С1 ва Na ионлари масса улушлари нисбати нечага тенг.

А) 3:2 B) 1:4 С) 4:1 D) 2:3

90. 200 г NаС1 ва НС1 эритмаси таркибида 20 NаС1 бор. Эритмадаги NаС1 ва НС1 нинг масса нисбатлари 1:3 га тенг. Ушбу эритмага зичлиги 1,25 г/мл, масса улуши 23% бўлган NаОН эритмаси қўшилди. Ҳосил бўлган эритмада NаС1 ва НС1 нинг масса нисбатлари 1:1 бўлди. Эритма таркибидаги С1 ва Na ионларининг масса улушларини топинг.

А) ω(С1)=28,5%; ω(Nа+)=5,744%

B) ω(С1)=25,8%; ω(+)=6,4224%

С) ω(С1)=35,8%; ω(Nа+)=8,346%

D) ω(С1)=23,5%; ω(Nа+)=6,7244%
91. 200 г NаСО3 ва NаС1 тузлари эритмасида соданинг массаси 15 г. NаСО3 ва NаС1 моддаларнинг масса нисбати тегишлича 3:2. Эритмага 13% ли зичлиги 1,07 г/мл НС1 эритмаси қўшилгандан кейин эритмадаги NаСО3 ва NаС1 моддаларининг масса нисбатлари 1:4 бўлади. Ҳосил бўлган эритма таркибидаги NаСО3 ва NаС1 нинг масса улушини аниқланг.

А) ω(NаСО3)=0,021; ω(Nа С1)=0,064

B) ω(NаСО3)=0,023; ω(Nа С1)=0,088

С) ω(NаСО3)=0,021; ω(Nа С1)=0,084

D) ω(NаСО3)=0,033; ω(Nа С1)=0,078
92. 250 г NаСО3 ва NаС1 тузлари эритмасида NаСО3 дан 18 г бор. NаСО3 ва NаС1 моддаларнинг масса нисбатлари 3:2. Эритмага 13% ли зичлиги 1,07 г/мл НС1 кислота эритмаси қўшилгандан кейин эритмадаги NаСО3 ва NаС1 моддаларининг масса нисбатлари 1:4 бўлади. Ҳосил бўлган эритмадаги натрий ва карбонат ионларининг масса улушини аниқланг.

А) 0,04076 ва 0,0115 B) 0,0457 ва 0,015 С) 0,0376 ва 0,025 D) 0,0476 ва 0,0105


93. 300 г NаСО3 ва NаС1 тузлари эритмасида 27 г NаСО3 бор. NаСО3 ва NаС1 моддаларнинг масса нисбатлари 3:2. Эритмага 13% ли зичлиги 1,07 г/мл НС1 кислота эритмаси қўшилгандан кейин эритмадаги NаСО3 ва NаС1 моддаларининг масса нисбатлари 1:4 бўлади. Ҳосил бўлган эритмадаги натрий ва хлор ионларининг масса улушини аниқланг.

А) 0,0374 ва 0,0211 B) 0,0487 ва 0,0589 С) 0,0275 ва 0,125 D) 0,376 ва 0,0135


94. 300 г NаСО3 ва NаС1 тузлари эритмасида 27 г NаСО3 бор. NаСО3 ва NаС1 моддаларнинг масса нисбатлари 3:2. Эритмага 13% ли зичлиги 1,07 г/мл НС1 кислота эритмаси қўшилгандан кейин эритмадаги NаСО3 ва NаС1 моддаларининг масса нисбатлари 1:4 бўлади. Ҳосил бўлган эритмадаги натрий, хлор ва карбонат ионларининг масса улушини аниқланг.

А) 3,14 ва 2,21 B) 3,75 ва 3,59

С) 3,55 ва 4,3 D) 5,3 ва 4,35
95. 196 г H2SO4 ва SO3 аралашмаси бор. Шу эритма таркибида H2SO4 массаси 49 г ни ташкил этиб эритмада H2SO4 ва SO3 масса нибатлари 1:3 бўлган. Ушбу эритмага 9 г сув қўшилгандан сўнг эритмадаги моддалардан бирининг массаси ортди. Жараён сўнгида эритмадаги модаларнинг масса улуши нисбати, масса нисбати қандай бўлади.

А) 2 : 2,6 B) 1 : 2,1

С) 1,05 : 1,1 D) 1 : 1,09
96. 800 g KJ eritmasi orqali ozon gazi o’tkazilganda 15,3 g erkin yod ajralib chiqdi. KJ eritmasining konsentratsiyasini (%) aniqlang.

A)2,5 B)1,25 C)4 D)6,2

97. 500 g KJ eritmasi orqali ozon gazi o’tkazilganda 9,6 g erkin kislorod ajralib chiqdi. KJ eritmasining konsentratsiyasini (%) aniqlang.

A)2,5 B)1,25 C)4 D)6,2

98. 500 g KJ eritmasi orqali ozon gazi o’tkazilganda 15,24 g erkin yod ajralib chiqdi. KJ eritmasining konsentratsiyasini (%) aniqlang.

A)2,5 B)1,25 C)4 D)6,295.

99. 400 g KJ eritmasi orqali ozon gazi o’tkazilganda 4,8 g erkin kislorod ajralib chiqdi. KJ eritmasining konsentratsiyasini (%) aniqlang.

A)2,5 B)1,25 C)4 D)6,2

100. 40 g 10% li AlCl3 va 40 g 10% li NaOH eritmalari aralashtirilganda hosil bo’lgan cho’kma filtrlandi va qizdirildi. Bunda hosil bo’lgan qattiq qoldiqning massasini (g) aniqlang.

A)1,36 B)2,34 C)1,17 D)1,02

101. 50 g 15% li AlCl3 va 50 g 15% li NaOH eritmalari aralashtirilganda hosil bo’lgan cho’kma filtrlandi va qizdirildi. Bunda hosil bo’lgan qattiq qoldiqning massasini (g) aniqlang.

A)1,9 B)2,54 C)2,19 D)4,38


102. 60 g 13,35% li AlCl3 va 60 g 13,35% li NaOH eritmalari aralashtirilganda hosil bo’lgan cho’kma filtrlandi va qizdirildi. Bunda hosil bo’lgan qattiq qoldiqning massasini (g) aniqlang

A)2,72 B)2,03 C)2,34 D)4,68


103. 20 g 20% li AlCl3 va 20 g 20% li NaOH eritmalari aralashtirilganda hosil bo’lgan cho’kma filtrlandi va qizdirildi. Bunda hosil bo’lgan qattiq qoldiqning massasini (g) aniqlang.

A)1,36 B)2,34 C)1,17 D)1,02

104. 80 g 27% li AlCl3 va 80 g 27% li NaOH eritmalari aralashtirilganda hosil bo’lgan cho’kma filtrlandi va qizdirildi. Bunda hosil bo’lgan qattiq qoldiqning massasini (g) aniqlang.

A)12,62 B)7,32 C)5,47 D)6,31


105. 30 g 30% li AlCl3 va 30 g 30% li NaOH eritmalari aralashtirilganda hosil bo’lgan cho’kma filtrlandi va qizdirildi. Bunda hosil bo’lgan qattiq qoldiqning massasini (g) aniqlang.

A)2,28 B)3,05 C)5,26 D)2,63


106. 70 g 25% li AlCl3 va 70 g 25% li NaOH eritmalari aralashtirilganda hosil bo’lgan cho’kma filtrlandi va qizdirildi. Bunda hosil bo’lgan qattiq qoldiqning massasini (g) aniqlang.

A)5,93 B)4,43 C)10,22 D)5,11


107. 90 g 40 % li AlCl3 va 90 g 40 % li NaOH eritmalari aralashtirilganda hosil bo’lgan cho’kma filtrlandi va qizdirildi. Bunda hosil bo’lgan qattiq qoldiqning massasini (g) aniqlang.

A)9,11 B)12,21 C)21,03 D)10,52


108. 26,7g alyuminy xlorid bilan 15,6 g natriy sulfid mo’l miqdordagi suvda eritilishidan hosil bo’lgan gazni neytrallash uchun 0,25M li natriy gidroksid eritmasidan qancha hajm (l) talab etiladi.

A)1,6 B)2,4 C)1,2 D)0,8


109. 40,05 g alyuminy xlorid bilan 23,4 g natriy sulfid mo’l miqdordagi suvda eritilishidan hosil bo’lgan gazni neytrallash uchun 0,25M li natriy gidroksid eritmasidan qancha hajm (l) talab etiladi.

A)1,8 B0,9 C)1,2 D)0,6


110. 53,4 g alyuminy xlorid bilan 31,2 g natriy sulfid mo’l miqdordagi suvda eritilishidan hosil bo’lgan gazni neytrallash uchun 0,25M li natriy gidroksid eritmasidan qancha hajm (l) talab etiladi.

A)3 B)2 C)1,5 D)1


111. 53,4 g alyuminy xlorid bilan 54,6 g natriy sulfid mo’l miqdordagi suvda eritilishidan hosil bo’lgan gazni neytrallash uchun 0,25M li natriy gidroksid eritmasidan qancha hajm (l) talab etiladi.

A)6 B)7 C)3 D)3,5


112. 26,7 g alyuminy xlorid bilan 27,3 g natriy sulfid mo’l miqdordagi suvda eritilishidan hosil bo’lgan gazni neytrallash uchun 0,25M li natriy gidroksid eritmasidan qancha hajm (l) talab etiladi.

A)1,2 B)2,8 C)2,4 D)1,4


113. 13,35 g alyuminy xlorid bilan 14,04 g natriy sulfid mo’l miqdordagi suvda eritilishidan hosil bo’lgan gazni neytrallash uchun 0,25M li natriy gidroksid eritmasidan qancha hajm (l) talab etiladi.

A)0,72 B)0,6 C)0,36 D)0,3


114. 3,82 g NaOH va Ba(OH)2 aralashmasi 71,18 ml suvda eritildi.Hosil bo’lgan eritmani neytrallash uchun 1,25 ml 4 M li HCl eritmasi talab etilsa,dastlabki eritmadagi NaOH ning massa ulushini % aniqlang?

A) 0,53 B) 1,5 C) 2,5 D) 4,56

115. 9,75 g NaOH va Ba(OH)2 aralashmasi 80,25 ml suvda eritildi.Hosil bo’lgan eritmani neytrallash uchun 250 ml 0,52 M li HCl eritmasi talab etilsa,dastlabki eritmadagi NaOH ning massa ulushini % aniqlang?

A) 3,6 B) 2,5 C) 1,33 D) 4,5

116. Massa ulushlari teng bo’lgan temir III oksid vat emir III sulfat kristalgidrati arlashmasini olish uchun oksid massasi kristalgidrat massasidan 3,625 marta ko’p olindi.kristalgidrat fo’rmulasini toping?

A)Fe(SO4)3×12H2O B)Fe(SO4)3×18H2O

C) Fe(SO4)3×10H2O D) Fe(SO4)3×8H2O

117. Mol nisbatlari 1,5:0,5 bolganNH3 va PH3 tarkibida neytronlar soni ayirmasi 3 ga teng bo’lsa, boshlangich aralashmaning mol yig’indisini toping?J:2,4

118. Me2(SO4)3*nH2O kristallogidrat tarkibida Me2(SO4)3 va suvning massa nisbati 2,42:1 bo’lsa, kristallogidrat tarkibini aniqlang?


Download 138 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
guruh talabasi
nomidagi toshkent
O’zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
davlat pedagogika
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
vazirligi muhammad
таълим вазирлиги
toshkent davlat
respublikasi axborot
O'zbekiston respublikasi
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
махсус таълим
vazirligi toshkent
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
saqlash vazirligi
Toshkent davlat
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
vazirligi koronavirus
covid vaccination
koronavirus covid
qarshi emlanganlik
risida sertifikat
sertifikat ministry
vaccination certificate
haqida umumiy
o’rta ta’lim
matematika fakulteti
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti