Morfologiya. So‘z yasalishiDownload 24 Kb.
Sana29.08.2021
Hajmi24 Kb.

Morfologiya. So‘z yasalishi

1. Uning ilmoqdor, sho‘x so‘zlari dillarni

to'lqinlantirar, gur-gur kulgiga sabab

bo'lardi.

Ushbu gap tarkibida nechta sodda yasama

so‘z qatnashgan?

A) 2 ta B) 4 ta

C) 3 ta D) 1 ta

2. Tarkibida sifat, ot va fe’l turkumiga oid

yasama so‘zlar ishtirok etgan gapni aniqlang.

A) Shoirning qalbi samimiy va beg‘ubor

tuyg‘ulardan oziqlansa, uning ijod daraxti

gurkirab bo‘y cho‘zadi.

B) Endi uni harbiy mashq va ta’limning

mashaqqatli sinovlari, yangi kasb, yangi

do‘stlar kutmoqda edi.

C) Tal’at shimining cho‘ntagidan taroq olib,

sochini tekislarkan, tag‘in jilmaydi.

D) Ertalabki choy ustida picha

hangomalashgach hammamiz yo‘lga

otlandik.

3. Qaysi gapda sifat va fe’l turkumiga oid

yasama so‘zlar qatnashgan?

A) Darhaqiqat, shoirning yuragi pok

tuyg‘ulardan oziqlanadi.

B) Qizni bu qo‘rqinchli shubhalar qiynardi.

C) Qo‘lining harakatlari bilan xalqqa

tinchlanishni buyurdi.

D) Shoir bilimsiz tabiblarni jallod shogirdiga

o‘xshatadi.

4. Qaysi gapda yasama otdan yasalgan sifat

qatnashgan?

A) Bir vaqtlar sen turtkilagan yigit bugun

senga rahbar bo‘lib kelmoqda.

B) Alisher Navoiy bilimsiz tabiblarni jallodga

o‘xshatardi.

C) U beg‘ubor yaylov havosida ulg‘aygan

kamgap va qaysargina bir bola ekan.

D) Maqtanchoqliging tufayli sen

do‘stlaringning e’tiboridan qolding.

5. Qadimda bir badavlat kishining yolg‘iz o ‘g‘l

bo'lib, и uquvsiz va mol-davlatni foydasiz

ishlarga sarflaydigan bola edi.

Ushbu gapda ismlar guruhiga mansub nechta

sodda yasama so‘z bor?

A) 3 ta B) 2 ta

C) 5 ta D) 4 ta

6. Sen o ‘z zanjirlaring ichida eng uqubatlisi,

eng og‘riqlisi - tobelik va mutelik zanjirida;

xalos bo'lding.

Ushbu gapda nechta sodda yasama so‘z

qatnashgan?

A) 5 ta B) 2 ta

C) 4 ta D) 3 ta

7. 0 ‘rik - ra’noguldoshlar oilasiga mansub

mevali daraxt. Mevasi etli, yumaloq,

tuxumsimon, oq, sariq, qizg‘ish.

Ushbu parchada necha o‘rinda yasama so‘zla

qatnashgan?

A) 4 B) 6

C) 7 D) 5

8. Dunyoviy bilim va hunarlarga ega bo'lgan

yoshlarimizning fazilatlari haqida soatlab

gapirishimiz mumkin.

Ushbu gapda qatnashgan sodda yasama

so‘zlar haqidagi qaysi fikr to‘g‘ri emas?

A) Gapda sifatdan yasalgan ravish

qatnashgan.

B) Gapda otdan yasalgan sifat qatnashgan.

C) Gapda otdan yasalgan fe’l qatnashgan.

D) Gapda fe’ldan yasalgan ot qatnashgan.

9. Halollikni va pok yashashni o ‘zi uchun

hayotiy e ’tiqod, oliy maqsad deb biladigan

odamlardan yomonlik kutmaymiz.

Ushbu gapda nechta sodda yasama so‘z

qatnashgan?

A) 2 ta B) 4 ta

C) 5 ta D) 3 ta

10. Onaxon bir zum to'xtab, chorasizlikdan

qiynalayotgan nabirasiga mehribonlik

bilan dalda berdi.

Ushbu gapda qatnashgan yasama so‘zlar

haqidagi to‘g‘ri fikrni aniqlang.

A) Gapda otdan yasalgan sodda yasama

sifat qatnashgan.

B) Gapda ravishdan yasalgan sodda yasama

fe’l qatnashgan.

C) Gapda sifatdan yasalgan sodda yasama

fe’l qatnashgan.

D) Gapda fe’ldan yasalgan sodda yasama ot

qatnashgan.

11. Hukmdor tortinchoq qora ko‘zlari hamisha

mungli boqadigan qizini juda e ’zozlar,

doim holidan xabar olardi.

Ushbu gapda sodda yasama so‘zlar soni

nechta?


A) 6 ta B) 5 ta

C) 4 ta D) 3 ta

12. Balki, и bugun uyiga vaqtliroq qaytar.

Ushbu gap haqida berilgan to‘g‘ri

ma’lumotlarni aniqlang.

1) bir o‘rinda fe’l nisbati qo‘shimchasi

qatnashgan;

2) bir o‘rinda egalik qo‘shimchasi

qatnashgan;

3) bir o‘rinda fe’lning munosabat shakli

qo‘shimchasi qatnashgan;

4) 2 ta so‘z tarkibida ismning munosabat

shakli qo‘shimchasi qatnashgan.

A) 1, 4 B) 2, 3

С) 1, 2 D) 3, 4

13. Yashash uchun foydali mehnat

qilishni anglash insoniylikning

birinchi shartidir.

Ushbu gapda so‘z yasovchi qo‘shimchalar

soni nechta?

A) 4 ta

B) 5 ta


C) 3 ta

D) 6 ta


14. Shahar va qishloqlarda o ‘zgarishlar ro‘y

bermoqda, bunyodkorlik ishlari avj

olmoqda, chiroyli binolar qurilmoqda.

Ushbu gapda qatnashgan yasama so‘zlar

haqidagi to‘g‘ri ma’lumotni toping.

A) Egalarning barchasi yasama so‘zlar bilan

ifodalangan.

B) Hollar yasama so‘zlar bilan ifodalangan.

C) Aniqlovchilar yasama so‘zlar bilan

ifodalangan.

D) Kesimlarning barchasi yasama so‘zlar

bilan ifodalangan.

15. Yashash uchun foydali mehnat qilishni

anglash insoniylikning birinchi shartidir.

Ushbu gapda qatnashgan yasama so‘zlar

haqidagi to‘g‘ri ma’lumotni toping.

A) Sodda yasama sifat fe’ldan yasalgan.

B) Fe’ldan yasalgan ot qatnashgan.

C) Sodda yasama fe’llar otdan yasalgan.

D) Sondan yasalgan sifat qatnashgan.

16. Biz mustaqil 0 ‘zbekistonning

farzandlarimiz. Bu yurtda yashashni biz

o ‘zimizga sharaf deb bilamiz.

Ushbu parchadagi ismlarga mansub so‘zlar

tarkibidagi munosabat shakllari sonini

aniqlang.

A) 8 ta B) 9 ta C) 7 ta D) 6 ta

17. Qaysi javobdagi gaplar juftligida ajratib

ko‘rsatilgan so‘zlarning har birida bittadan

qo‘shimcha bor?

A) Qizcha har kuni gullar tergani bog‘ga

borar edi. / / U bu kitobni o‘qigani sotib

oldi.

B) Onaxon bu moyni idishchalarga solibvillab saqlar edi. / / Shamolda eshik

taraqlab ochildi.

C) Bu jannatmakon o‘lka - bizning

vnrtimiz. / / Do‘stim, biz shu jasur

bobolar avlodimiz.

D) Bu daraxt, balki, kelgusi yil meva

bog‘lar. / / Ehtimol, uyiga yaqinligi

uchun shu korxonada ishlar.


18. Qaysi javobdagi gaplar juftligida ajratib

ko‘rsatilgan misollarning har birida bittadan

qo‘shimcha bor?

A) Ko‘zingizni yashnatadi bu bog‘lar. / /

Chin inson birovga yaxshilik ko‘zlar.

B) Biz mustaqil 0 ‘zbekiston farzandimiz. / /

Bizning maktabimiz yaqinda ta’mirlandi.

C) Bu topshiriqni qanday baiargani esidan

chiqmaydi. / / Onaxon shu xabarni

avtgani kelgan edi.

D) Tantanada o‘nlab yurtdoshlarimiz

ishtirok etishdi. / / U ba’zan ovlab

qorasini ko‘rsatmas edi.

19. Keksayganingda rohatda yashashni orzu

qilsang, yoshlikda tinimsiz ilm o ‘rganishga

harakat qil.

Ushbu gapda qatnashgan yasama so‘zlar

haqidagi qaysi ma’lumot to‘g‘ri emas?

A) To‘ldiruvchi vazifasida kelgan yasama

fe’l qatnashgan.

B) Kesim vazifasida kelgan yasama fe’llar

qatnashgan.

C) Aniqlovchi vazifasida kelgan yasama

ravish qatnashgan.

D) Hoi vazifasida kelgan yasama so‘zlar

qatnashgan.

20. Bilimli kishi zarur gapni so'zlaydi,

keraksizini aslo gapirmaydi.

Ushbu gapda qatnashgan yasama so‘zlar

haqidagi qaysi ma’lumot to‘g‘ri emas?

A) Yasama so‘zlar 2 o‘rinda to‘ldiruvchi

vazifasida kelgan.

B) Yasama so‘zning yasama so‘zga

boglanishi kuzatiladi.

C) Yasama so‘zlar 2 o‘rinda kesim

vazifasida kelgan.

D) Yasama so‘zning aniqlovchi vazifasida

kelishi kuzatiladi.

21. Yoshlarimizni bilimli, mushohadali,

ijodkor va faol shaxs sifatida tarbiyalash

bugungi kunning asosiy vazifasidir.

Ushbu gapdagi so‘z yasovchi qo‘shimchalar

soni nechta?

A) 5 ta B) 6 ta C) 7 ta D) 8 ta22. Zamonamiz yoshlari, siz shavkatli

tariximizni qadrlashingiz, uni o‘z

hissalaringiz bilan boyitishingiz kerak.

Ushbu gapda qatnashgan yasama so‘zlar

haqidagi to‘g‘ri ma’lumotni toping.

A) Fe’ldan yasalgan ot qatnashgan.

B) Sifatdan yasalgan ot qatnashgan.

C) Otdan yasalgan sifat qatnashgan.

D) Fe’ldan yasalgan sifat qatnashgan.

23. Qaysi javobda ma’noli qismlari

asos + so‘z yasovchi + lug‘aviy shakl

yasovchi + sintaktik shakl yasovchi

tartibida joylashgan sifat turkumiga oid so‘z

qatnashgan?

A) Shuni bilingki, ilmlilarni butun dunyo

olqishlaydi.

B) Stol ustidagi guldonlarga pushti

atirgullar solingan edi.

C) Balki, oila baxtsizligidan shunday holat

yuz bergandir.

D) Boshqaruvchi, xonalarning kattarog‘ ini

ularning jamoasiga bering.

24. Qaysi javobda ma’noli qismlari

asos + lug‘aviy shakl yasovchi + so‘z

yasovchi + sintaktik shakl yasovchi

tartibida joylashgan ot turkumiga oid so‘z

qatnashgan?

A) Abbos, parta ustidagi o‘chirg‘ichni

menga uzatib yuborgin.

B) Qishloqdagi do‘konlarda oziq-ovqat

mahsulotlari, kiyim-kechak va hattoki

yoqilg‘i sotiladi.

C) Qizg‘anchiqdan sen saxovat kutma.

D) Ko‘z-ko‘z qilma, ko‘z tegar,

Maqtanchoqqa so‘z tegar.

25. Tadbirimizga muhandislar, shifokorlar,

o'qituvchilar, hisobchilar, iste’dodli

qalamkashlar tashrif buyurishadi.

Ushbu gapda ismlar guruhiga mansub

nechta yasama so‘z qatnashgan?

A) 6 ta B) 5 ta

C) 4 ta D) 3 ta

26. Qaysi javobda shakldoshiga ega bo‘lgan

asosdan yasalgan yasama so‘z berilgan?

A) tushirtirmoq B) changimoq

C) oqimtir D) davolamoq

27. Tiniq osmon o ‘zining bor go'zalligi va

malohatini cheksiz balandliklardan

ulug‘vorlik bilan bizga ko‘z-ko‘z qilib turar edi.

' Ushbu gapda qatnashgan sodda yasama

so‘zlar sonini aniqlang.

A) 3 B) 5 C) 6 D) 4

28. Hikmatni anglamoqning o‘zi bir hikmatdir.

Ushbu gapdagi ismning munosabat shaklini

hosil qiluvchi qo‘shimchalar soni nechta?

A) 5 ta B) 4 ta C) 6 ta D) 3 ta

29. Qaysi javobdagi gaplarda ajratib ko‘rsatilgan

so‘zlar tarkibidagi qo‘shimchalar soni har

ikkala so‘zda bir xil?

A) Kitob - bizning eng yaqin do‘stimiz.

Biz ham mana shu guruh vakilimiz.

B) Bu olimlar o‘nlab fanlarning rivojiga

beqiyos hissa qo‘shganlar.

U qishloqdan yillab saqlangan yilqi moyi

topib keldi.

C) Barglarda ilinib qolgan tomchilar javhar

singari yaltillaydi.

Yosh ko‘zlarimdan tomchilar...

D) Ko‘rmaganning ko‘rgani qursin.

Men har haftada yaqinlarimni ko‘rgani

qishloqqa borib turaman.

30. Tarkibida ot, sifat va fe’l turkumiga

oid yasama so‘zlar ishtirok etgan gapni

aniqlang.

A) Ekinlar tomiriga qon yugurdi, so‘lg‘ in

yaproqlar asta jonlana boshladi.

B) Tongning tarovatli shamoli bir nafasgina

go‘daklik yillarini qaytarar emish.

C) U shuni angladiki, cho‘l o‘zlashtirish,

cho‘lda ishlash bilimsizga qiyin ekan.

D) Egarining oltin bezaklari quyosh nurida

tovlanayotgan bo‘z otni yetaklab keldi.

31. Bilimli kishi zarur gapni so'zlaydi,

keraksizini umuman gapirmaydi.

Ushbu gapda qatnashgan yasama so‘zlar

haqidagi to‘g‘ri ma’lumotni toping.

A) Yasama so‘zlar 2 o‘rinda to‘ldiruvchi

vazifasida kelgan.

B) Yasama so‘zlar 2 o‘rinda aniqlovchi

vazifasida kelgan.

C) Yasama so‘zlar 2 o‘rinda hoi vazifasida

kelgan.

D) Yasama so‘zlar 2 o‘rinda kesim

vazifasida kelgan.

32. Biz pokiza zotlarning naslimiz,

tomirlarimizda ularning pok qoni bor.

Ushbu gapda ismlarning munosabat

shaklini hosil qiluvchi qo‘shimchalar soni

nechta?


A) 8 ta

C) 5 ta


B) 7 ta

D) 6 taDownload 24 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
nomidagi toshkent
guruh talabasi
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
rivojlantirish vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
matematika fakulteti
ta’limi vazirligi
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
samarqand davlat
vazirligi muhammad
pedagogika universiteti
bilan ishlash
fanining predmeti
Darsning maqsadi
navoiy nomidagi
o’rta ta’lim
Ishdan maqsad
haqida umumiy
nomidagi samarqand
fizika matematika
sinflar uchun
fanlar fakulteti
maxsus ta'lim
Nizomiy nomidagi
ta'lim vazirligi
moliya instituti
universiteti fizika
Ўзбекистон республикаси
umumiy o’rta
Referat mavzu
respublikasi axborot
Toshkent axborot
таълим вазирлиги
Alisher navoiy
махсус таълим
Buxoro davlat