Moliyaviy menejment va buxgalteriya xisobi fani bo'yicha testlar Mavzu bo'yicha testlar. Byudjet jarayoni – nima anglatadi?Download 192.5 Kb.
bet1/3
Sana22.06.2017
Hajmi192.5 Kb.
  1   2   3
Moliyaviy menejment va buxgalteriya xisobi fani bo'yicha testlar
1. Mavzu bo'yicha testlar.
1. Byudjet jarayoni – nima anglatadi?

A) bu Davlat byudjetini tuzish, ko'rib chiqish, qabul qilish va ijro etish, uning ijrosini nazorat qilish, ijrosi haqidagi hisobotni tayyorlash va tasdiqlash,

B) Davlat byudjeti tuzilmasiga kiruvchi byudjetlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning qonun hujjatlari bilan tartibga solingan jarayonidir.

V) a va b javoblar to'g’ri

G) Davlat xarajatlarini aniqlash jarayoni.
2. Byudjet mablag’i (byudjetdan mablag’ ajratish, byudjetdan moliyalashtirish) – nima anglatadi?

A) bu qonun hujjatlarida nazarda tutilgan tartibda Davlat byudjetidan byudjet tashkilotlariga ajratiladigan pul mablag’laridir.

B) bu qonun hujjatlarida nazarda tutilgan tartibda Davlat byudjetidan byudjet mablag’lari oluvchilarga ajratiladigan pul mablag’laridir.

V) a va b javoblar to'g’ri

G) Davlatni xolidan yig’ilgan mablag’lari
3. Mahalliy byudjet tushunchasi nimani anglatadi?

A) bu Davlat byudjetining tegishli viloyat, tuman, shahar pul mablag’lari jamg’armasini tashkil etuvchi bir qismi bo'lib, unda daromadlar manbalari va ulardan tushumlar miqdori, shuningdek moliya yili mobaynida aniq maqsadlar uchun ajratiladigan mablag’lar sarfi yo'nalishlari va miqdori nazarda tutiladi.

B) bu Davlat byudjetining tegishli viloyat, tuman, shahar pul mablag’lari jamg’armasini tashkil etuvchi bir qismi.

V) a va b javoblar to'g’ri

G) maxalliy tashkilotlarni muassasalardan yig’ilgan mablag’lari.
4. Moliya yili tushunchasi nimani anglatadi?

A) bu birinchi yanvardan o'ttiz birinchi dekabr kuni oxirigacha bo'lgan vaqtni o'z ichiga oluvchi davrdir .

B) bu moliyaviy tadbirlarni amalga oshirish uchun rejalashtirilgan davrdir

V) a va b javoblar to'g’ri

G) 1sentyabrdan 31 iyungacha bo'lgan davr.
5. Respublika byudjeti tushunchasi nimani anglatadi?

A) bu Davlat byudjetining umumdavlat tusidagi tadbirlarni moliyalashtirishda foydalaniladigan qismi bo'lib, unda daromadlar manbalari va ulardan tushumlar miqdori, shuningdek moliya yili mobaynida aniq maqsadlar uchun ajratiladigan mablag’lar sarfi yo'nalishlari va miqdori nazarda tutiladi .

B) bu Davlat byudjetining umumdavlat tusidagi tadbirlarni moliyalashtirishda foydalaniladigan qismi bo'lib, unda daromadlar manbalari va ulardan tushumlar miqdori, shuningdek moliya yili mobaynida ajratiladigan mablag’lar sarfi yo'nalishlari va miqdori aniq ko'rsatilmaydi.

V) a va b javoblar to'g’ri

G) byudjet tashilotlarini moliyalashtirish uchun yig’ilgan pul mablag’lari.
6. Qoraqalpog’iston Respublikasi byudjeti tushunchasi nimani anglatadi?

A) bu Davlat byudjetining Qoraqalpog’iston Respublikasi pul mablag’lari jamg’armasini tashkil etuvchi bir qismi bo'lib, byudjetda daromadlar manbalari va ulardan tushumlar miqdori, shuningdek moliya yili mobaynida aniq maqsadlar uchun ajratiladigan mablag’lar sarfi yo'nalishlari va miqdori nazarda tutiladii.

B) bu Qoraqalpog’iston Respublikasi pul mablag’lari jamg’armasi bo'lib, byudjet daromadlar manbalari va ulardan tushumlar miqdori, shuningdek moliya yili mobaynida aniq maqsadlar uchun ajratiladigan mablag’lar sarfi yo'nalishlari va miqdori nazarda tutiladii

V) a va b javoblar to'g’ri

G) byudjet tashilotlarini moliyalashtirish uchun yig’ilgan pul mablag’lari.
7. Byudjet so'rovi nimani anglatadi?

A) bu byudjet tasnifi bo'yicha tushumlarni shakllantirish va byudjetdan mablag’ ajratish to'g’risidagi so'rovdir .

B) bu byudjet tasnifi bo'yicha daromadlarni shakllantirish va byudjetga mablag’ berish to'g’risidagi so'rovdir

V) a va b javoblar to'g’ri

G) byudjet tashilotlarini moliyalashtirish uchun yig’ilgan pul mablag’lari.
8. Byudjet tashkiloti tushunchasi nimani anglatadi?

A) bu o'z zimmasiga yuklatilgan vazifalarni bajarish bilan bog’liq faoliyatni amalga oshirishi uchun Davlat byudjetidan mablag’ ajratish nazarda tutilgan tashkilotidir.

B) Davlat byudjeti mablag’i moliyalashtirishning asosiy manbai hisoblanadigan vazirlik, davlat qo'mitasi, idora, davlat tashkilotidir.

V) a va b javoblar to'g’ri

G) byudjet tashilotlarini moliyalashtirish uchun yig’ilgan pul mablag’lari.
9. Davlat byudjeti tushunchasi nimani anglatadi?

A) bu davlat pul mablag’larining markazlashtirilgan fondi bo'lib, unda daromadlar manbalari va ulardan tushumlar miqdori, shuningdek moliya yili mobaynida aniq maqsadlar uchun ajratiladigan mablag’lar sarfi yo'nalishlari va miqdori nazarda tutiladi . bu davlat tomonidan ichki mablag’ni jalb qilish natijasida vujudga kelgan O'zbekiston Respublikasi majburiyatlarining yig’indisidir

B) bu davlat maqsadli jamg’armalari mablag’larining markazlashtirilgan fondi bo'lib, unda daromadlar manbalari va ulardan tushumlar miqdori, shuningdek moliya yili mobaynida aniq maqsadlar uchun ajratiladigan mablag’lar sarfi yo'nalishlari va miqdori nazarda tutiladi

V) a va b javoblar to'g’ri

G) byudjet tashilotlarini moliyalashtirish uchun yig’ilgan pul mablag’lari.
10 . Byudjet transferti tushunchasi nimani anglatadi?

A) bu byudjetdan yuridik yoki jismoniy shaxsga bevosita yoxud vakolatli organ orqali ajratiladigan qaytarilmaydigan pul mablag’laridir.

B) bu byudjetdan yuridik yoki jismoniy shaxsga bevosita yoxud vakolatli organ orqali ajratiladigan qaytariladigan pul mablag’laridir.

V) a va b javoblar to'g’ri

G) byudjet tashilotlarini moliyalashtirish uchun yig’ilgan pul mablag’lari.
2- mavzu buyicha Test savollari:
1. Byudjet jarayoni – nima anglatadi?

A) bu Davlat byudjetini tuzish, ko'rib chiqish, qabul qilish va ijro etish, uning ijrosini nazorat qilish, ijrosi haqidagi hisobotni tayyorlash va tasdiqlash,

B) Davlat byudjeti tuzilmasiga kiruvchi byudjetlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning qonun hujjatlari bilan tartibga solingan jarayonidir.

V) a va b javoblar to'g’ri

G) Davlat byudjeti tuzilmasiga kiruvchi byudjetlarni aniqlash.
2. Byudjet ssudasi nimani anglatadi ?

A) bu yuqori byudjetdan quyi byudjetga qaytarish sharti bilan ajratiladigan mablag’dir.

B) bu respublika byudjetidan rezident-yuridik shaxsga yoki chet davlatga qaytarish sharti bilan ajratiladigan mablag’dir

V) a va b javoblar to'g’ri

G) Davlat byudjeti tuzilmasiga kiruvchi byudjetlar
3. Byudjet subventsiyasi nimani anglatadi?

A) bu qonun hujjatlarida nazarda tutilgan tartibda muayyan maqsadlarga sarflash sharti bilan yuqori byudjetdan quyi byudjetga qaytarmaslik sharti bilan ajratiladigan pul mablag’laridir.

B) bu qonun hujjatlarida nazarda tutilgan tartibda muayyan maqsadlarga sarflash sharti bilan yuqori byudjetdan quyi byudjetga qaytariladigan pul mablag’laridir

V) a va b javoblar to'g’ri

G) Davlat byudjeti tuzilmasiga kiruvchi byudjetlarni qarzini aniqlash
4. Byudjet taqchilligi tushunchasi nimani anglatadi?

A) bu muayyan davrda byudjet xarajatlarining byudjet daromadlaridan ortiq bo'lgan summasidir .

B) bu muayyan davrda byudjet xarajatlarining byudjet daromadlaridan kam bo'lgan summasidir

V) a va b javoblar to'g’ri

G) Davlat byudjeti tuzilmasiga kiruvchi byudjetlarni kamaomadi.

5. Byudjet transferti tushunchasi nimani anglatadi?

A) bu byudjetdan yuridik yoki jismoniy shaxsga bevosita yoxud vakolatli organ orqali ajratiladigan qaytarilmaydigan pul mablag’laridir.

B) bu byudjetdan yuridik yoki jismoniy shaxsga bevosita yoxud vakolatli organ orqali ajratiladigan qaytariladigan pul mablag’laridir.

V) a va b javoblar to'g’ri

G) Davlat byudjeti o'tkazmalar

6 . Davlat ichki qarzlari tushunchasi nimani anglatadi?

A) bu davlat tomonidan ichki mablag’ni jalb qilish natijasida vujudga kelgan O'zbekiston Respublikasi majburiyatlarining yig’indisidir.

B) bu davlat tomonidan tashqi mablag’ni jalb qilish natijasida vujudga kelgan O'zbekiston Respublikasi majburiyatlarining yig’indisidir

V) a va b javoblar to'g’ri

G) Davlat byudjeti taqchilligi.

7. Davlat maqsadli fondlari tushunchasi nimani anglatadi?

A) bu Davlat byudjeti tarkibida jamlantiriladigan jamg’arma(fond)lar bo'lib, ularning har biri uchun mablag’lar manbalari, har bir manbadan mablag’ tushishi normalari va shartlari, shuningdek shu mablag’lardan foydalanilishi mumkin bo'lgan maqsadlar qonun hujjatlari bilan belgilanadi .

B) bu Davlat byudjeti xarajatlari tarkibidagi jamg’arma(fond)lar bo'lib, ularning har biri uchun mablag’lar manbalari, har bir manbadan mablag’ tushishi normalari va shartlari, shuningdek shu mablag’lardan foydalanilishi mumkin bo'lgan maqsadlar qonun hujjatlari bilan belgilanadi

V) a va b javoblar to'g’ri

G) nodavlat jamg’armalari.

8. Davlatning tashqi qarzi tushunchasi nimani anglatadi?

A) bu davlat tomonidan xorijdan mablag’ jalb qilish natijasida vujudga kelgan O'zbekiston Respublikasi majburiyatlarining yig’indisidir .

B) bu davlat tomonidan ichki mablag’ jalb qilish natijasida vujudga kelgan O'zbekiston Respublikasi majburiyatlarining yig’indisidir

V) a va b javoblar to'g’ri

G) nodavlat jamg’armalarining qarzi.

9. Davlat tomonidan ichki mablag’ni jalb qilish tushunchasi nimani anglatadi?

A) bu aktivlarni ichki manbalardan (rezident-yuridik va jismoniy shaxslardan) jalb etish hamda buning natijasida O'zbekiston Respublikasining qarz oluvchi sifatidagi yoki qarz oluvchi rezidentlarning o'z kreditlarini (qarzlarini) to'lashiga kafil sifatidagi majburiyatlari vujudga kelishidir.

B) bu aktivlarni tashqi manbalardan (rezident-yuridik va jismoniy shaxslardan) jalb etish hamda buning natijasida O'zbekiston Respublikasining qarz oluvchi sifatidagi yoki qarz oluvchi rezidentlarning o'z kreditlarini (qarzlarini) to'lashiga kafil sifatidagi majburiyatlari vujudga kelishidir.

V) a va b javoblar to'g’ri

G) nodavlat jamg’armalarining qarzlari

10. Davlat tomonidan xorijdan mablag’ jalb qilish tushunchasi nimani anglatadi?

A) bu aktivlarni xorij manbalaridan (chet el davlatlaridan, norezident yuridik shaxslardan va xalqaro tashkilotlardan) jalb etish hamda buning natijasida O'zbekiston Respublikasining qarz oluvchi sifatidagi yoki qarz oluvchi rezidentlarning o'z kreditlarini (qarzlarini) to'lashiga kafil sifatidagi majburiyatlari yuzaga kelishidir.

B) bu aktivlarni xorij manbalaridan investitsiya sifatida foydalanishi.

V) a va b javoblar to'g’ri

G) nodavlat jamg’armalarining qarzlari

11. Davlat qarzi tushunchasi nimani anglatadi?

A) bu davlat tomonidan ichki mablag’ni va xorijdan mablag’larni jalb qilish natijasida vujudga kelgan O'zbekiston Respublikasi majburiyatlarining yig’indisidir.

B) bu davlat tomonidan o'z funktsiyasini bajarish uchun mablag’larni jalb qilish natijasida vujudga kelgan O'zbekiston Respublikasi majburiyatlarining yig’indisidir

V) a va b javoblar to'g’ri

G) nodavlat jamg’armalari ning qarzlari.
3-mavzu buyicha Testlar.

1. Moliya nima ?

A) jamiyatda mavjud bulgan aniq (real) ishlab chiqarish munosabatlarini aks ettiradi

B) iqtisodiy kategoriya sifatida qatnashadi.

V) munosabatlarni pul shaklida aks etirish.

G) javoblarning barchasi to'g’ri.

2. Moliya nima?

A) bu yalpi jamoa maxsuloti qiymatini taqsimlash va qayta taqsimlash jarayonida paydo buladi

B) davlat va xujalik yurituvchi sub'ektlardagi pul daromadlari va jamg’armalari shakllanishi bilan bog’liq bo'lgan milliy boylikning bir kismi

V) u qayta ishlab chiqarishni kengaytirish, ishchilarni moddiy rag’batlantirish va jamiyatning boshqa extiyojlari uchun ishlatiladigan pul mablaglaridir

G) javoblarning barchasi to'g’ri.

3. Moliyaning funktsiyasini ko'rsating.

A) taqsimot

B) nazorat

V) boshqarish

G) A va B javoblar to'g’ri

4. Moliyaviy nazoratning asosiy masalalariga nima kiradi?

A) moliyaviy savollar bo'yicha qonunchilikka to'liq rioya qilinayotganini tekshirish,

B) korxonalarning moliyaviy majburiyatlari o'z vaqtida va to'liq bajarilayotganini tekshirish

V) to'lovlar va xisoblarni tashkil etishni tekshirish.

G) javoblarning barchasi to'g’ri

5. Moliyaviy menejment nimalarni o'z ichiga oladi:

A) Turli moliyaviy vositalar orqali muassasani moliyaviy siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish;

B) Moliyaviy masalalar bo'yicha qaror qabul qilish, ularni aniqlashtirish va amalga oshirish usullarini tanlash;

V) Muassasaning moliyaviy xisobotini tuzish va taxlil qilish orqali axborot ta'minotini ta'minlash;

G) javoblarning barchasi to'g’ri

6. Moliya tizimi nimani anglatadi?

A) bu davlat va korxonalarni pul mablag’lari fondlarini tashkil etish, B) molyaviy resurslarni taqsimlash

V) molyaviy resurslardan foydalanish usullari va shakllari tizimini

G) javoblarning barchasi to'g’ri

7. Moliya tizimi qanday tashkilotdan tarkib topadi?

A) korxonalar (tashkilot va muassasalar) moliyalari,

B) sug’urta tizimi

V) davlat moliyalari.

G) javoblarning barchasi to'g’ri.
4- mavzu buyicha testlar:
1. Tibbiy xizmatga to'lov nechta manbalardan amalga oshiriladi?

A) 4


B) 5

V) 6


G) 7

2. Tibbiy xizmatga to'lov qanday manbalardan amalga oshiriladi?

A) Yuridik va jismoniy shaxslardan umumiy soliqlar hisobiga.

B) Ijtimoiy sug’urtaga badallar va Xususiy tibbiy sug’urtaga badallar

V) Iste'molchilarning tibbiy xizmatni sotib olishga bevosita to'lovlari yoki bevosita xarajatlari

G) Xamma javoblar to'g’ri.

3. Yuridik va jismoniy shaxslardan umumiy soliqlar hisobiga shakillangan tibbiy xizmatga to'lov manbalar mazmuni quyidagilardan qaysi birida to'g’ri ko'rsatilgan?

A) Ular hisobidan davlat byudjetining daromadlari shakllanadi va uning bir qismi sog’liqni saqlash xarajatlarini qoplashga yo'naltiriladi.

B) Davlat byudjetidan moliyalashtiriladigan ijtimoiy dasturlar ko'lami mamlakat yalpi ichki mahsulotining ko'rsatkichiga bog’liq;

V) Umumiy soliqlar davlat byudjetiga pul tushishining ishonchli va eng yirik manbasi hisoblanadi..

G) Xamma javoblar to'g’ri.

4. Ijtimoiy sug’urtaga badallar hisobiga shakillangan tibbiy xizmatga to'lov manbalarni mazmuni quyidagilardan qaysi birida to'g’ri ko'rsatilgan?

A) Bu maqsadli soliqlar bo'lib, ish beruvchilar tomonidan ish haqi fondidan ijtimoiy ajratmalar shaklida to'lanadi

B) ishchilar tomonidan individual ish haqidan ijtimoiy badal shaklida to'lanadi

V) byudjetdan tashqari fondlar xisobidan to'lanadi

G) Xamma javoblar to'g’ri

5. Xususiy tibbiy sug’urtaga badallar hisobiga shakillangan tibbiy xizmatga to'lov manbalarni mazmuni quyidagilardan qaysi birida to'g’ri ko'rsatilgan?

A) ijtimoiy tibbiy sug’urta kabi maqsadli badallar

B) nazarda tutilgan tibbiy xarajatlar uchun sug’urtachiga to'lovlar hisoblanadi.

V) xususiy sug’urta ixtiyoriy hisoblanadi

G) Xamma javoblar to'g’ri

6. Iste'molchilarning tibbiy xizmatni sotib olishga bevosita to'lovlari hisobiga shakillangan tibbiy xizmatga to'lov manbalarni mazmuni quyidagilardan qaysi birida to'g’ri ko'rsatilgan?

A) Bu bevosita to'lovlar tibbiy xizmatni olish vaqtidagi bemorning shaxsiy jamg’armasidan amalga oshiriladi

B) ishchilar tomonidan individual ish haqidan ijtimoiy badal shaklida to'lanadi

V) byudjetdan tashqari fondlar xisobidan to'lanadi

G) Xamma javoblar to'g’ri

7. Aralash moliyalashtirish tizimidan qaysi hollarda qo'llaniladi?

A) Tibbiyot va Ilmiy tekshirish Markazlari klinikalarida, ko'p tarmoqli davolash profilaktika muassasalarida, shaxar tuman shifoxonalarida.

B) Ayrim ko'p tarmoqli bolalar shifoxonalarida

V) Davlat grantida belgilangan miqdordan tashqari tibbiyot xodimlarini tayyorlashda

G) Xamma javoblar to'g’ri

8. Xususiy moliyalashtirish nimani anglatadi?

A) Nodavlat tibbiyot muassasalari davlat byudjeti tomonidan moliyalashtirilmaydi.

B) Mablag’larning asosiy qismini tibbiy xizmat uchun jismoniy shaxslarning to'lovlari tashkil etadi

V) Xusuiy moliyalashtirishni erkin tibbiy sugurta tizimi orqali ham shakillantirish mumkin

G) Xamma javoblar to'g’ri

9. Davlat tibbiyot muassasalarini moliyalashtirish printsiplariga quyidagilardan qaysi biri kiradi?

A) birlamchi tibbiy - sanitarnya yordami muassasalarini axoli jon boshiga moliyalashtirish

B) axoliga tibbiy yordamdan teng va barobar foydalanish xuquqini ta'minlanadi

V) Jon boshiga belgilangan me'yorlarga, axolinig yosh strukturasi yoki tibbiyot muassasasining geografik joylashuviga qarab qo'shimcha koeffitsentlar belgilanadi

G) Xamma javoblar to'g’ri

10. Jamiyat sog’lig’ini saqlashga qaratilgan moliyaviy sarf-xarajatlarni rejlashtirishda asosan kuyidagi qaysi ko'rsatkichlarni e'tiborga olinadi?

A) davlat byudjetining xarajat qismida sog’liqni saqlashga ajratilgan xarajatlarning ulushi.

B) yangi davolash profilaktika muassasalarini rivojlantirish uchun

ajratilayotgan mablag’ni o'sishi

V) ushbu xarajatlarni aholi jon boshiga hisoblangan ko'rsatkichlarining o'zgarishi

G) Xamma javoblar to'g’ri.
5. mavzu buyicha testlar.
1. Jon boshiga qarab haq to'lash tamoyili bo'yicha moliyalashtirish qanday hisoblanadi?

A) Muassasa byudjeti xarajatlar me'yorni biriktirilgan aholi soniga ko'paytirish yo'li bilan aniqlanadi

B) alohida hududlar darajasida bir yilda bir kishi oladigan tibbiy xizmatning muayyan to'plamiga xarajat me'yorlari

V) bir yilda xizmat ko'rsatiladigan uchastkadagi har bir kishi oladigan o'rtacha xizmatlarning rejalashtirilgan qiymatiga asosan

G) xamma javoblar to'g’ri.

2. Respublikada tibbiy muassasalarni moliyalashtirish va boshqarishning modeli quyidagilardan qaysi birini ko'zda tutadi ?

A) Barcha birlamchi tibbiy sanitariya muassasalar uchun yagona jon boshiga belgilangan me'yorni hisoblash.

B) Jon boshiga belgilangan me'yor o'z ichiga joriy xarajatlarni-barcha xodimlarga ish haqi to'lash, ish haqi ustiga qo'shib hisoblash, ma'muriy va xo'jalik xarajatlari, dori-darmon, bog’lovchi materiallar va tibbiy asboblarni sotib olish xarajatlarini oladi

V) Qimmatbaho uskunalarni sotib olishga, kapital ta'mirlash va kapital qurilishga, aholining imtiyozga ega qatlamlariga dori-darmonlarni ajratish xarajatlarini jon boshiga belgilangan me'yorga kiritilmaydi.

G) xamma javoblar to'g’ri.

3. Bir yilda bir kishiga moliyalashtirish o'rtacha me'yori viloyat bo'yicha qaysi formula bo'yicha hisoblanadi?

A) JBMMqVSSB : Aholi. x %XU

B) %XU q JX : TSB

V) TMB q JBMN x BA.

G) xamma javoblar to'g’ri.

4. Moliyalashtirishda yosh-jins koeffitsientlari nechata demografik guruhlar bo'lingan

A) 7

B) 8


V) 4

G) xamma javoblar to'g’ri.

5. Kishi boshiga moliyalashtirish tizimiga davlat BTSYoM qachondan boshlab o'tishdi?

A) 1991 yil avgust

B) 1998 yil 10 noyabr

V) 2005 yil yanvardan

G) xamma javoblar to'g’ri.

6. Aralash moliyalashtirish tizimidan qaysi muassaslarda qo'llaniladi?

A) QVP va shaxar poliknikalarida

B) Respublika shoshlinch yordam Markazi va uning bo'limlarida

V) xususiy tibbiy muassasalarda

G) xamma javoblar to'g’ri.

7. Statsionarlarda qanday moliyalashtirish tizimidan foydalaniladi?

A) byudjetdan tuliq moliyalashtirish

B) nobyudjet fondlardan moliyalashtirish

V) aralash moliyalashtirish

G) xamma javoblar to'g’ri.

8. Kafolatlangan tibbiy xizmatlarga haq qanday tip moliyashtirsh orqali amalga oshiriladi.?

A) byudjetdan tuliq moliyalashtirish

B) nobyudjet fondlardan moliyalashtirish

V) aralash moliyalashtirish

G) xamma javoblar to'g’ri.


6-7 mavzular buyicha testlar.

1. Rejalashtirishni boshqaruvda qanday vazifalari bor?

A) boshqarishning barcha boshqa funktsiyalarini- tashkil etish, yo'lboshchilik (qiziqtirish) va nazoratni sezilarli darajada aniqlab beruvchi menedjmentning muhim funktsiyasi hisoblanadi.

B) Har qanday tashkilot nimaga intilayotganini va u uchun harakatning qanday yo'llari eng muvaffaqiyatli bo'lishi mumkinligini bilish

V) Yozma ko'rinishda rasmiylashtiriladi va barcha ish turlari vaqti, ijrochilari va talab etiluvchi vositalar bo'yicha yozib qo'yilgan muassasaning rasmiy hujjati hisoblanadi

G) javoblarning barchasi to'g’ri.

2. Xarajatlar smetasi qanday hujjat hisoblanadi ?

A) SSVning xujjati

B) Xarajatlar smetasi byudjetdan tushadigan mablag’larni maqsadli yo'naltirish va choraklar bo'yicha taqsimlashni aniqlovchi asosiy moliyaviy hujjathisoblanadi.

V)muassasaningichkixujjati .

G) xamma javoblar to'g’ri.

3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999 yil 3 sentyabrdagi 414-sonli «Byudjet tashkilotlarini moliyalashtirish tartibini takomillashtirish to'g’risida» gi qarorida smetani tuzish bian bog’lik qanday masala ko'rilgan?

A) moliyalashtirishning manbalarini aniqlash

B) xarajatlar smetasini tuzish tartibi bayon etilgan

V) 1-gurux xarajatlarini aniqlash

G) barcha javoblar to'g’ri.

4. DPMning mexnat resurslariga nimalar kiradi?

A) xodimning mexnat qila olish imkoniyati

B) maxsus mutaxasislikka ega bo'lgan xodim

V) xodimning bilimi, malakasi va xatti xarakatlari

G) DPMning xamma xodimlari (tibbiy xodimlar va xizmatchilar),

D) ) xamma javoblar to'g’ri


5. DPMning xodimlarini klassifikatsiya qilish belgilariga nimalar kiradi?

A) kasbi va ixtisosligi

B) tajribasi

V) mansabi va unvoni

G) A va B javob to'g’ri

D) xamma javoblar to'g’ri,


6. Tibbiyot xodimlarini kasbiy yaroqligini aniqlash belgilariga nimalar kiradi?

A) ish staji

B) bilimi darajasi

V) jismoniy xolati

G) psixologik xolati

D) ) xamma javoblar to'g’ri,


7. DPM mansablar yuriqnomasini ishlab chiqishda qanday me'yoriy xujjatlarga asoslaniladi?

A) sog’liqni saqlash tizimi xodimlarini mansablar bo'yicha tarif-kvalifikatsiya xarakteristikasi,

B) mansab majburiyatlari va malakasi ruyxati

V) tibbiyot xodimlarini xuquq va majburiyatlari ro'yxati asosida

G) mansab va ish xakki yuriqnomasi

D) tibbiyot xodimlarini javobgarligi ro'yxati asosida


8. Sog’liqni saqlashda mexnatni me'yorlash nimani anglatadi?

A) ish kunida jonli mexnat xarajatlarini me'yorini o'rnatish,

B) xar bir kishiga mexnat xarajatlarini me'yorini o'rnitish

V) aniq bir ish uchun sarflanishi mumkin bo'lgan ish vaqtining maksimal darajasini aniqlash

G) aniq bir ish uchun sarflanishi mumkin bo'lgan ish vaqtining minimal darajasini aniqlash

D) javoblar V, B va G to'g’ri


9. Sog’liqni saqlashda qanlay mexnatni me'yorlashtirish ko'rsatkichlaridan foydalniladi?

A) koyka listlar

B) shartli mexnat yuklamasi birligi

V) xona bilan ta'minlanish

G) ximatlarning miqdori

D) ) xamma javoblar to'g’ri,


10. DPMning menat resurslari dinamik ko'rsatkichlariga quyidagilardan qaysi bir kirmaydi?

A) stavkalarni to'laligi,

B) stavkalarni rejaviy soni

V) jismoniiy shaxslar bilan stavkalarni to'laligi

G) o'rindoshlik koeffitsienti

D) xodimlarning ketishi koeffitsienti

11. Sog’liqni saqlashda ishlab chiqarish xarajatlri tarkibiga ko'rsatin?

A) egri ishlab chiqarish xarajatlar

B) doimiy chiqarish xarajatlar

V) o'zgruvchan chiqarish xarajatlar

G) umumiy chiqarish xarajatlar

D) javoblar B va V to'g’ri,Download 192.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
bilan ishlash
pedagogika universiteti
Nizomiy nomidagi
fanining predmeti
sinflar uchun
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
Toshkent axborot
махсус таълим
haqida umumiy
umumiy o’rta
Referat mavzu
ishlab chiqarish
fizika matematika
pedagogika fakulteti
universiteti fizika
Navoiy davlat