Mineralogiya


Platina guruhi minerallarining tarkibiDownload 5.4 Mb.
bet20/20
Sana12.01.2017
Hajmi5.4 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Platina guruhi minerallarining tarkibi

va xususiyatlari (% hisobida)

20-jadval

Mineral

Pt

Fe

Ir

Os

Rh

Pd

Na

Cu

Zichligi

Qattiqligi

Platina

100


21,45

4

Ferro-platina

71-79

15-20

0-4,7

-

0,2-3

0,2-0,5

0,0-1,0

0,3-5,0

12-15

4-4,5

Poliksen

80-88

9-11

0,7

-

0,1-0,5

0,1-1,0

-

1,78

15-19

4-4,5

Platinali iridiy

19,64

-

79

-

-

0,8922,6-22,9

6-7

Osmirid


65,4

31,2

1,1820

4-4,5

Palladiy
10010,84

4-4,5


Kremniy oksidining turli xil singoniyali turlari
22-jadval

Modifikatsiya nomi

Singoniyasi, tuzilishi

Nur sindirish ko`rsatkichi

Zichligi g/cm3

Ng

Np

Ng-Np

Kvars

Geksagonal

1,553

1,544

0,009

2,65

Tridimit

psevdogeksagonal

1,483

1,479

0,004

2,27

Kristobalit

tetragonal

1,487

1,484

0,003

2,33

Xalsedon

-

1,539

1,534

0,006

-

Opal

-

1,460

-

-

1,8-2,2

Koesit

Tetragonal

1,604

1,599

0,005

3,01

Stishovit

Tetragonal

1,826

1,799

0,027

4,35Granatlarning kimyoviy tarkibi

(og`irligi bo`yicha % hisobida)

23-jadvalMinerallar

MgO

FeO

MnO

CaO

Al2O3

Fe2O3

Cr2O3

SiO2

1.

Pirop

29,8

-

-

-

25,4

-

-

44,8

2.

Almandin

-

43,3

-

-

20,5

-

-

36,2

3.

Spessartin

-

-

43,0

-

20,6

-

-

36,4

4.

Grossulyar

-

-

-

37,3

22,7

-

-

40,0

5.

Andradit

-

-

-

33,0

-

31,5

-

36,5

6.

Uvarovit

-

-

-

33,5

-

-

30,6

35,9


Dala shpati guruhiga kiruvchi minerallarning kimyoviy tarkibi va optik konstantalari
24-jadval

Minerallarning nomlari

Kimyoviy ifodasi

Ng

Nm

Np

Ng-Np

Ortoklaz

KalSi3O8

1,526

1,524

1,519

0,007

Sanidin

KalSi3O8

1,524-1,526

1,523-1,525

1,517-1,520

0,006

Mikroklin

KalSi3O8

1,525-1,530

1,522-1,526

1,516-1,522

0,007

Anortoklaz

(Na,K)AlSiO8

1,527-1,549

1,526-1,549

1,522-1,546

1,003-0,006

Plagioklazlar:

Albit

Na,AlSi3O8

1,536-1,541

1,529-1,536

1,526-1,532

0,008-0,009

Anortit

CaAl2Si2O8

1,582-1,588

1,577-1,583

1,571-1,575

0,01

Selzian

BaAl2Si2O8

1,594

1,589

1,584

0,01Sodalit guruhi minerallarining optik xususiyatlari
26-jadval.Minerallar nomi

Tarkibi

Nur sindirish ko`rsatkichi

Ulanish tekisligi

Rangi

1

Sodalit

Na8[Al6Si6O24]Cl

1,483-1,487

(110) yo`nalishi bo`yicha kuchsiz sezilarli

Rangsiz, ba`zan yashil, havorang, kulrang

2

Nozean

Na8[Al6Si6O24]SO4

1,495

(110) yo`nalishi kuchsiz sezilarli

Sarg`ish, yashilroq, havorang

3

Gayuin

(Na,Ca)[Al6Si6O24](So3S)

495-1,505

(110) yo`nalishi bo`yicha kuchsiz sezilarli

Ko`k, havorang, yashil-ko`k, kamroq sariq

.
Amfibollarning optik xususiyatlari


27-jadval.

Minerallarning nomi

Kimyoviy ifodasi

Ng

Nm

Np

Ng-Np

2V

C;Ng

Rombik amfibollar

Antofillit

(Mg,Fe)[Si8O22](OH,F)2

1,623-1,664

1,616-1,651

1,596-1,651

0,026-1,017

650580

0

Jedrit

(Mg,Fe)6-5(Al)1-2(SiAl)2(OH,F)2

1,658-1,691

1,651-1,676

1,642-1,663

0,016-0,020

800700

0

Monoklin amfibollar

1) Temirli va magniylilari

Kummingtonit

(Mg,Fe)7[Si8O22](OH)2

1,655-1,698

1,644-1,675

1,635-1,665

0,02-0,030

65-900

15-21

Grunerit

(Fe,Mg)7[Si8O22](OH)2

1,698-1,729

1,675-1,709

1,665-1,669

0,030-0,045

90-950

10-15


2) Kalsiyli (temir va magniy bilan)

Tremolit

Ca2Mg5[Si8O22](OH,F)2

1,625-1,655

1,613-1,644

1,600-1,628

0,025-0,027

79-850

10-20

Aktinolit

Ca2(Mg,Fe)5[Si8O22)(OH)2

1,641

1,630

1,614

0,027

800

16

3) Natriy va kalsiyli (Mg,Fe, Al bilan)

Oddiy rogovaya obmanka

(Ca,Na,K)2-3 Mg,Fe,Fe,Al)5Pargasit

6CaO3Na2O16(Mg,Fe)O5Al2O326

SiO22H2O2F2 (E.Larsen, G.Berman bo`yicha)1,635-1,652

1,618-1,658

1,613-1,635

0,017-0,029

56-65

21-26

Bazalt rogovaya obmankasi

3CaONa2O7(Fe,Mg)O3

(Al,Fe)2O3TiO212SiO22H2O1,693-1,760

1,683-1,730

1,670-1,692

0,023-0,068

64-80

0-12

Kersutit

Titanli rogovaya obmanka

1,700-1,772

1,690-1,741

1,670-1,689

0,019-1,083

66-82

0-19

Barkevikit
1,701-1,707

1,696-1,700

1,685-1,691

0,014-0,018

40-50

11-18

Ishqorli amfibollar

Glaukofan

Na2(Mg,Fe)3Al2[Si4O11]2[OH,F]2

1,639-1,668

1,638-1,664

1,621-1,659

0,012-0,018

0-680

4-60

Ribekit

Na2OfeOFe2O35SiO2 (?)

1,668-1,717

1,662-1,711

1,654-1,701

0,006-0,016

40-900

3-210

Arfvedsonit

Na3(Mg,Fe)4(Fe,Al)[Si4O11]2[OH,F]2

1,698

1,695

1,685

0,013

690

290

Piroksenlar guruhiga mansub minerallarning optik xususiyatlari
28-jadvalMinerallar

Kimyoviy ifodasi

Ng

Nm

Np

Ng-Np

Rombik piroksenlar

1

Enstatit

Mg2[Si2O6]

1,658

1,653

1,650

0,008

2

Bronzit

[Mg,Fe]2[Si2O6]

1,650

1,668

1,665

0,005

3

Gipersten

[Mg,Fe]2[Si2O8]

1,731

1,725

1,715

0,015

4

Ferrosilit

Fe2[Si2O6]

1,788

1,700

1,768

0,02

Monoklin piroksenlar

5

Diopsil

CaMg[Si2O6]

1,694

1,671

1,664

0,030

6

Gedenbergit

CaFe[Si2O6]

1,741

1,723

1,716

0,025

7

Avgit

CaMgFeAl[(SiAl)2O6]

1,800

1,780

1,750

0,050

8

Jadeit

NaFe[Si2O6]

1,673

1,663

1,658

0,025

9

Egirin

NaFe[Si2O6]

1,730

1,710

1,700

0,070

10

Spodumen

LiAl[Si2O6]

1,679

1,669

1,663

0,026Sibir platformasidagi kimberlitlarning mineral tarkibi

(A.Bobriyevich va boshqalar bo`yicha)

29-jadval

Kimberlit minerallari

Brekchiyala tarkibidagi minerallar
Ilk bor yuzaga kelganlar

Cementlik vazifasini bajaruvchi minerallar

Kimberlitga yaqin jinslar minerallari

Begona jinslar minerallari

Ikkilamchi minerallar

Olmos

Olivin-II

Pirop-almandin

Almandin-andradit
Pirop

Olivin-1

Avgit

Grossulyar

Diopsid-gedenbergit
Ilmenit

Flogopit-II

Olivin
Serpofid

Pirop

Perovskit

Diopsid

Plagioklaz

Xlorit

Enstatit

Apatit

XromdiopsidDiopsid
Xromit

Ilmenit
Xromdiopsid
PlagioklazXromit

Shpinel

Flogopit-1


ADABIYOTLAR
1.Булах А.Г. «Миниралогия с основами кристоллография». M. «Недра», 1989.

2.Betextin A.G. «Mineralogiya kursi». T. «O`qituvchi», 1969.

3. Булах А.Г. «Oбшая минералогия». С. Петербург, 1999.

4.Берабонов В.Ф. «Генатическая минералогия». M. « Недра», 1977.

5.Годовиков A.A. «Mинералогия». M. «Недра», 1975.

6.Джонс M.П. «Приклодная минералогия». M. «Недра», 1991.

7.Koстов Л. «Mинералогия». M. «Mир», 1971.

8.Лазеренко Е.К. «Kурс минерогоги». M. «Восшая школа», 1971.

9.«Mинерало Узбекистана» v 4-томах. T. «Fan», 1989.

12.«Новое данное o минералах Узбекистана». T. «Fan», 1989ADABIYOTLAR
1. «Mineralogiya s osnovami kristallografii». M. «Nedra», 1989.

2.Betextin A.G. «Mineralogiya kursi». T. «O`qituvchi», 1969.

3.Bulax A.G. «Obshaya mineralogiya». S.Peterburg, 1999.

4.Barabanov V.F. «Geneticheskaya mineralogiya». M. «Nedra», 1977.

5.Godovikov A.A. «Mineralogiya». M. «Nedra», 1975.

6.Djons M.P. «Prikladnaya mineralogiya». M. «Nedra», 1991.

7.Kostov I. «Mineralogiya». M. «Mir», 1971.

8.Lazarenko Ye.K. «Kurs mineralogii». M. «Vo`sshaya shkola», 1971.

9.«Mineralo` Uzbekistana» v 4-tomax. T. «Fan», 1989.

12.«Novo`e danno`e o mineralax Uzbekistana». T. «Fan», 1998Download 5.4 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik