Milliy g‘oya va ma’naviyat asoslari” modulidan 14 soatlik dastur uchun testlar to‘plami urganch-2015 Tuzuvchilar


#O’n ikki ming qoramol terisiga oltin harflar bilan bitilgan asar bu?Download 326 Kb.
bet6/6
Sana09.09.2017
Hajmi326 Kb.
1   2   3   4   5   6

116#O’n ikki ming qoramol terisiga oltin harflar bilan bitilgan asar bu?

+Avesto


-Devoni lug’ati turk

-Qutatg’u bilig

-Xamsa

117#Milliy ma’naviy meros va qadriyatlarning tarkibi qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

+hamma javoblar to’g’ri

-Axloqiy fazilatlar

-Diniy qadriyatlar

-Urf-odat, an’ana, marosimlar

118#«Jahon shodliklari yig’ilsa butun – Do’stlar diydoridan bo’lolmas ustun», degan bayt muallifini ko’rsating?

+Ro’dakiy

-Umar Hayyom

-Rumiy


-Sheroziy

119#2004 yil mamlakatimizda qanday nomlangan edi?

+“Mehr va muruvvat yili”

- “Sihat-salomatlik yili”

-“Oila yili”

-“Qariyalarni qadrlash yili”

120#2005 yil mamlakatimizda qanday nomlangan edi?

+“Sihat-salomatlik yili”

-“Mehr va muruvvat yili”

-“Oila yili”

-“Qariyalarni qadrlash yili”

121#Qadimgi Xitoyda ilk insonparvarlik g’oyasining ijtimoiy fikrlari qaysi ta’limotda o’z aksini topgan?

+Konfustiy ta’limotida

-Avestoda

-Tan imperiyasi davrida

-Buddizm dinida

122#Qadimgi Markaziy Osiyoda ilk insonparvarlik g’oyasining ijtimoiy fikrlari qaysi kitobda o’z aksini topgan?

+Avestoda

-Konfustiy ta’limotida

-Alpomish

-Go’ro’g’li dostonida

123#«Insonparvarlik huquqi» atamasi ham mavjudki, ushbu atama birinchi marta qaerda ishlatilgan edi?

+Qurolli mojaro yuzaga kelgan holatda madaniy qadriyatlarni himoya qilish to’g’risidagi konvenstiyada

-1997 yilgi BMT yig’ilishida

-Bola huquqlar to’g’risidagi konvenstiyada

-Tarixiy qadriyatlarni himoya qilish to’g’risidagi konvenstiyada

124#Prezident Islom Karimov mamlakatimiz o’z mustaqilligini qo’lga kiritgandan keyin milliy-ma’naviy tiklanishning nechta asosiy negizini belgilab bergan edi?

+4

-1-2

-3

125#Qaysi qatorda Milliy-ma’naviy tiklanishning birinchi negizi to’g’ri ko’rsatilgan?

+umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik;

-xalqimizning ma’naviy merosini mustahkamlash va rivojlantirish;

-insonning o’z imkoniyatlarini erkin namoyon qilishi;

-vatanparvarlik;126#Qaysi qatorda Milliy-ma’naviy tiklanishning ikkinchi negizi to’g’ri ko’rsatilgan?

+xalqimizning ma’naviy merosini mustahkamlash va rivojlantirish;

-vatanparvarlik;

-umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik;

-insonning o’z imkoniyatlarini erkin namoyon qilishi;

127#Qaysi qatorda Milliy-ma’naviy tiklanishning uchinchi negizi to’g’ri ko’rsatilgan?

+insonning o’z imkoniyatlarini erkin namoyon qilishi;

-umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik;

-xalqimizning ma’naviy merosini mustahkamlash va rivojlantirish;

-vatanparvarlik;

128#Qaysi qatorda Milliy-ma’naviy tiklanishning to’rtinchi negizi to’g’ri ko’rsatilgan?

+vatanparvarlik;

-umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik;

-xalqimizning ma’naviy merosini mustahkamlash va rivojlantirish;

-insonning o’z imkoniyatlarini erkin namoyon qilishi;

129#Milliy g’oyaning umuminsoniy tamoyillari to’g’ri ko’rsatilgan qatorni toping?

+hamma javoblar to’g’ri

-agressiv millatchilik va shovinizmdan xoli bo’lish

-bunyodkorlik va demokratiya g’oyalarini o’zida ifoda ettirish

-hur fikrlikni himoya qilish

130#Ozod Vatan – tushunchasi qanday ma’no va mazmun kasb etadi?

+O’z taqdirini o’zi mustaqil hal etish huquqini to’la ro’yobga chiqara olmagan millatning yashash makoni bo’lib, jahon hamjamiyatida o’z o’rniga, nufuziga va mavqeiga ega bo’lgan mamlakatdir.

-O’z taqdirini o’zi mustaqil hal etish huquqidan mahrum millatning yashash makoni bo’lib, jahon hamjamiyatida o’z o’rniga, nufuziga va mavqeiga ega bo’lgan mamlakatdir.

+O’z taqdirini o’zi mustaqil hal etish huquqini to’la ro’yobga chiqara olgan millatning yashash makoni bo’lib, jahon hamjamiyatida o’z o’rniga, nufuziga va mavqeiga ega bo’lgan mamlakatdir.

-O’z taqdirini o’zi mustaqil hal etish huquqini qisman ro’yobga chiqara olgan millatning yashash makoni bo’lib, jahon hamjamiyatida o’z o’rniga, nufuziga va mavqeiga ega bo’lgan mamlakatdir.

131#Obod Vatan – tushunchasi qanday ma’no va mazmun kasb etadi?

+fuqarolari erkin va ozod yaratuvchanlik faoliyati bilan band bo’lgan, to’la ijtimoiy-siyosiy xavfsizlikda farovon hayot qurish ishtiyoqida yashayotgan hududdir

-fuqarolari erkin va ozod yaratuvchanlik faoliyati bilan band bo’lgan, qisman ijtimoiy-siyosiy xavfsizlikda farovon hayot qurish ishtiyoqida yashayotgan hududdir

-fuqarolari erkin va ozod yaratuvchanlik faoliyati bilan band bo’lmagan, to’la ijtimoiy-siyosiy xavfsizlikda farovon hayot qurish ishtiyoqida yashayotgan hududdir

-fuqarolari erkin va bug’unchilik faoliyati bilan band bo’lgan, to’la ijtimoiy-siyosiy xavfsizlikda farovon hayot qurish ishtiyoqida yashayotgan hududdir

132#Erkin va farovon hayot – tushunchasi qanday ma’no va mazmun kasb etadi?

+odamlarning yuqori darajadagi moddiy va ma’naviy ne’matlarga erkin tarzda, o’zlarining bor qobiliyatlari va imkoniyatlari evaziga erishishidir.

-odamlarning quyi darajadagi moddiy va ma’naviy ne’matlarga erkin tarzda, o’zlarining bor qobiliyatlari va imkoniyatlari evaziga erishishidir.

-odamlarning yuqori darajadagi moddiy va ma’naviy ne’matlarga ruxsat tarzda, davlatining bor qobiliyatlari va imkoniyatlari evaziga erishishidir.

-odamlarning o’rta darajadagi moddiy va ma’naviy ne’matlarga erkin tarzda, o’zlarining bor qobiliyatlari va imkoniyatlari evaziga erishishidir.

133#Forobiy fikriga ko’ra fozil jamiyat qanday bo’lishi kerak?

+Haqiqiy baxtga erishish maqsadida o’zaro yordam qiluvchi kishilarni birlashtirgan jamiyat.

-Haqiqiy baxtga erishish maqsadida o’zaro yordam qiluvchi kishilarni ajratgan jamiyat.

-Har bir inson, u yashash va oliy darajadagi etuklikka erishmoq uchun ko’p narsalarga muhtoj bo’ladigan jamiyat.

-Odamlarning yuqori darajadagi moddiy va ma’naviy ne’matlarga to’yingani, davlatining evaziga birlashtirgan jamiyat

134#“Aflotun qonunlari mohiyati” nomli asar muallifi to’g’ri berilgan qatorni toping?

+Abu Nasr Farobiy

-Fariddin Attor

-Jaloliddin Rumiy

-Hasan Basriy

135#Abu Nasr Forobiy o’zining qaysi asarida fozil jamiyat konstepstiyasini ilgari suradi?

+«Aflotun qonunlari mohiyati»

-«Ikkinchi muallim»

-«Aflotuni xandasa»

-«Mantiq ut-Tayr»

136#Forobiy qarashlariga ko’ra “eng mushkul ish” bu.............?

+Qonunni joriy qilish

-Oila qurish

-Davlatga rahbar bo’lish

-Ishlamasdan ovqatlanish

137#Forobiy qarashlariga ko’ra “eng oson ish” bu.............?

+Qonun ustidan arz qilish

-Raxbar ustidan arz qilish

-Dehqonchilik qilish

-Ishlamasdan ovqatlanish

138#Jamiyatning “umurtqa suyagini” qysi qatlam tashkil etadi?

+O’rta qatlam

-Oliy qatlam

-Yuqori qatlam

-Quyi qatlam

139#Demokratik jarayonlar tarixi shundan guvohlik beradiki, uni o’rganishdagi eng oson yo’l - ........., eng ishonchlisi - ..........., va eng achchig’i - ........dir.

+taqlid, o’rganish, tajriba

-tanqid, o’rgatish, tajriba

-tajriba, taqlid, o’rganish

-o’rganish, taqlid, tajriba

140#Erkin hayot – bu

+insonning o’zi ixtiyori, qobiliyatini erkin namoyon etish va eta olishidir

-xorijga chiqish va kirishda erkinlik yaratilishi

-davlat yaratib bergan sharoitni rivojlantirish

-istagan davlat bilan xalqaro hamkorlik qilish

141#Rustam Qosimjonov shaxmat bo’yicha jahon chempionligini qaysi shaxarda qo’lga kiritdi?

+Tripoli shahrida

-Tokio shahrida

-Vilnus shahrida

-Riga shahrida

142#Erkin fuqaro va ozod shaxs quyidagilardan qaysi bir jihatni o’zida aks ettiradi?

+barcha javoblar to’g’ri

-o’z imkoniyatlariniishga solib, uning samarasini ko’radigan

-o’z haq-huquqini taniydigan va buning uchun kurashadigan

-atrofda sodir bo’ladigan voqea-hodisalarga mustaqil munosabat bildira oladigan

143#“U uchun shohu gado barobar edi, u qul saqlamas va o’zi ham hech kimga qul emasligidan faxrlanar edi”. Bu fikr kim haqida boryapti?

+B.Naqshband

-A.Navoiy

-N.Kubro


-A.Yassaviy

144#Milliy tarbiyaning bosh maqsadi bu?

+hamma javoblar to’g’ri

-eski mafkuraviy holatdan ozod bo’lish

-haq-huquqni tanish

-o’z kuchi, imkoniyatlariga ishonish

145#«Dunyoda kichik xalqlar yo’q… Odamning ulug’ligi uning bo’y-basti bilan o’lchanmaganiday, xalqning buyukligi ham hech qachon uning sonining ko’pligi bilan o’lchanmaydi» Ush bu so’zlar muallifi qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

+V.Gyugo


-D.Defo

-J.Vern


-I.Karimov

146#Millatlararo totuvlik va hamjihatlikka rahna soluvchi illat bu –

+tajovvuzkor millatchilik va shovinizmdir

-ig’vogarlik va sotqinlik

-g’iybatlashish va gap sotish

-ekstremizm va fundamentalizm

147#Millatlararo totuvlik va bag’rikenglikning asoslari mamlakat ichki qonunchiligining qay birida o’z aksini topgan?

+konstitustiya

-fuqarolik to’g’risidagi qonun

-vijdon erkinligi to’g’risidagi qonun

-to’g’ri javob yo’q

148#Respublika millatlararo Baynalminal markazi qoshidagi Madaniyat ishlari Vazirligi Respublika baynalminal madaniyat markaziga aynaltirilgan tarixiy sana?

+1992 y yanvar

-1992 y dekabr

-1992 y mart

-1992 y iyun

149#Yoshlarda milliy g’urur va or-nomus tuyg’ularini shakllantirishda manbaa bo’lib xizmat qilgan asarlar qaysi qatorda berilgan?

+barcha javoblar to’g’ri

- “Qutatg’u bilig”, “Siyosatnoma”

-“Temur tuzuklari”

-“Fozil odamlar shaxri”, “Mahbub ul qulub”

150#Respublika yoshlarining bilim va salohiyatlarini yuksaltirish maqsadida tashkil etilgan jamg’armalar qaysi qatorda ko’rsatilgan?

+barcha javoblar to’g’ri

- “Ulug’bek”

-“Umid”


-“Ustoz”

151#«O’zbekiston xotin-qizlar qo’mitasi faoliyatini qo’llab-quvvatlash borasidagi qo’shiimcha chora-tadbirlar to’g’risida»gi O’zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni qachon qabul qilingan?

-2004 yil 25 mayda

-2005 yil 8 martda

-1999 yil 9 aprelda

-2001 yil 17 iyunda

152#AQSh hukumati o’z faoliyatining targ’iboti uchun yiliga qancha miqdorda sarmoya ajratadi?

+2,5 mlrd dollar

-3 mlrd dollar

-4,5 mlrd dollar

-5,5 mlrd dollar

153#“Ommaviy axborot vositalari – terrorchilar uchun kislorod vazifasini o’taydi” Ush bu so’zlar muallifi qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

+Margaret Tetcher

-Islom Karimov

-J.Bushsh

-V.Putin

154#Fuqarolik jamiyatining ma’naviy-axloqiy rivojlanishi asoslari qaysi qatorda noto’g’ri ko’rsatilgan?

+Mafkura


-Ma’naviyat

-Madaniyat

-Ma’rifat

155#Milliy g’oyani amalga oshiruvchi sub’ektlar?

-oila, mahalla

-jamiyat, OAV

-armiya, demokratik harakatlar

+barcha javoblar to’g’ri

156#Milliy istiqlol g’oyasi fanining predmetini nimalar tashkil etadi?

+hamma javoblar to’g’ri

-milliy istiqlol g’oyasining shakllanishi

-milliy g’oyaning jamoatchilikning ishonch va e’tiqodiga aylanishi

-milliy istiqlol g’oyasining mehnat faoliyatida namoyon bo’lishi

157#Milliy istiqlol g’oyasini o’rganishda quyida ko’rsatilgan tushunchalardan qay biri zarur hisoblanadi?

+barcha javoblar to’g’ri

-g’oya, mafkura, g’oyalarning turli xil ko’rinishlari

-milliy g’oyalar, umumbashariy g’oyalar

-bunyodkor g’oyalar va tajovuzkor g’oyalar

158#Milliy istiqlol g’oyasi fani qaysi fanlar bilan uzviy bog’liq?

+barcha javoblar to’g’ri

-Falsafa

-Ijtimoiy-iqtisod

-ijtimoiy-siyosiy

159#Yakkaxudolik g’oyasi qaysi dinda o’z aksini topgan?

+barcha javoblar to’g’ri

-Xristianlikda

-Islomda


-Iudaizmda

160#XX asrning 80 yillarida sobiq ittifoqdagi komunistik mafkurani uzil-kesil inqirozga uchrashiga sabab qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

+barcha javoblari to’g’ri

-u o’zining insoniyat tafakkuri erishgan eng yuksak cho’qqi hisoblab, boshqa mafkuralarni tan olmaganligi

-mafkura targ’ibotchilari zo’ravonlik prinstipi – “majbur qilamiz” qabilida ish tutganligi

-bu mafkura hech kimga vijdon erkinligiga yo’l qo’ymaganligi

161#Yagona mafkura hukmronligining jamiyat hayotidagi zararli oqibatlari nimalarda namoyon bo’ladi?

+ barcha javoblar to’g’ri

-milliylikni cheklashda

-tarixiy xotirasizlikda

-ona tiliga pisandsizlik

162#G’oyaviy bo’shliq bu?

+o’tish jarayonida oldin hukmronlik qilib kelgan mafkura o’rniga taraqqiyotga mos, to’liq shakllanmagan g’oyaviy tizim

-fikrlar xilma-xilligi

-ikki inson aynan bir xilda fikrlashi

-to’g’ri javob yo’q

163#.Kimlar O’zbekistonga kelib davlatimizning diniy bag’rikengligini alohida ta’kidlab o’tganlar?

+barcha javoblar to’g’ri

-butun rus patriarxi Aleksey 2

-AQSh senatori X.Klinton

-Ifdoniya shaxzodasi Hasan ben Talol

164#Dunyoviy fuqarolik jamiyatida ...

+ din dinning ishini, davlat davlatning ishini qilishi kerak

-din davlatning ishini, davlat dinning ishini qilishi kerak

-din davlat nuqtai-nazaridan kelib chiqishi kerak

-davlat dinning ishini qilishi kerak

165#Kishining kundalik faoliyati qilmishi, fe’l-atvori uchun oila, jamoat, jamiyat va Vatan, millat oldidagi ma’naviy mas’uliyat his etishi bu …....

+vijdon


-insof

-andisha


-ibo-hayo

166#Masjidga gerdayib kirgan odamning namoz qabul bo’lmasligi to’g’risidagi fikrlar qaysi manbadan olingan?

+ Hadisu sharifdan

-Qur’oni Karimdan

-Ijmo’dan

-Qiyosdan

167#Hozirgi kunda dunyoda nechta millat bor?

+ 2000 dan ortiq

-300 dan ortiq

-1,5 mingdan ortiq

-3,5 ga yaqin

168#O’zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarning taqdiri nimaga bog’liq?

+inson va fuqaro faoliyatiga

-davlat mexanizmiga

-iqtisodiy asosga

-qo’shnilarga

169#Kimlarni “inson qalbini sozlovchilar” deb ataydilar?

+Targ’ibotchilarni

-Tabiblarni

-Missionerlarni

-Tashviqotchilar

170#Milliy g’oyani targ’ib qilishda qaysi tamoyillarga amal qilinadi?

+ keng qamrovlilik, bosqichma-bosqichlik, uzluksizlik

-keng qamrovlilik, uzluksizlik, mahalliychilik

-uzluksizlik, ketma-ketlik, aqidaparstlik

-keng qamrovlilik, ketma-ketlik, aqidaparstlik

171#Milliy g’oyani targ’ib qilishning bosqichma-bosqichlik tamoyiliga qaysi jihatlar kirmydi?

+irqi


-yoshi

-bilimi


-ma’lumoti

172#Yoshlar orasida targ’ibot olib borilganda qaysi shakllardan foydalanish maqsadga muvofiq?

-bahs, munozara

-davra suhbati, bahs

-bahs, davra suhbati

+bahs, munozara, davra suhbati

173#“Komil inson deganda biz, avvalo, ongi yuksak, mustaqil fikrlay oladigan, xulq-atvori bilan o’zgalarga ibrat bo’ladigan bilimli, ma’rifatli kishilarni tushunamiz” degan fikr Prezidentimizning qaysi asaridan olingan?

+ Tarixiy xotirasiz kelajak yo’q

-O’zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida

-O’zbekistonning o’z istiqlol va taraqqiyot yo’li

-O’zbekiston 21 asr bo’sag’asida

174#Qaysi davlat ziyolilari tomonidan “liberal-nastionalizm” mafkurasini yaratish fikri ilgari surilmoqda?

+AQSh


-Buyuk Britaniya

-Germaniya

-Franstiya

175#Yapon menejmentining oltin qoidasiga ko’ra...

+ insondan qimmatroq boylik yo’q

-mehnat bilan muvafaqqiyatga erishish

-inson mehnat tufayli rivojlanadi

-barcha javoblar to’g’ri

176#“Aydogorsyugi” g’oyasi qaysi davlatda iqtisodiy yutuqlar omili hisoblanadi?

+Yaponiyada

-Tibetda

-Xitoyda


-Koreyada

177#Eng asosiy, qudratli va ta’sirchan mafkura vositasi bu ...

+ OAV


-Kino, televideniya

-Afishalar

-Gazeta, jurnallar

178#.Biz totalitar tuzumni qanday davr deb atayshimiz mumkin?

+majburiy yakka fikrlash davri

-Mafkuraviy xilma-xillik davri

-hurfikrlilik davri

-majburiy boshqaruv davri

179#Bugungi kunda OAV faoliyatiga qo’yilayotgan eng asosiy talab?

+hayotiylilik

-keng qamrovlilik

-oshkoralik

-siyosiylik

180#I.A.Karimovning “O’zbek xalqi hech qachon, hech kimga qaram bo’lmaydi” degan asari nechanchi yilda chop etilgan?

+2005 yilda

-2001 yilda

-2002 yilda

-2004 yilda

181#Davlat va jamiyat qurilishi masalalarini o’rganish, yuksak malakali rahbar kadrlar tayyorlash maqsadida O’zbekiston Respublikasi Prezidenti huzurida qanday akademiya tashkil etilgan edi?

+Davlat va jamiyat qurilishi Akademiyasi

-Ma’mun Akademiyasi

-Ichki Ishlar Akademiyasi

-Badiiy Akademiyasi

182#Insonning adolat va vijdon amri bilan ish tutish tuyg’usi va qobiliyati, ishda, kishilarga munosabatda halollik, to’g’rilik, barobarlik, tenglik, sofdillik va haqiqatgo’yligi bu - .....

+Insof


-Andisha

-Or


-Vijdon

183#Keltirilgan ushbu xalq naqlidagi tushib qolgan so’zni to’g’ri to’ldiring? «Manmanlik.........., kamtarlik ............ etkalaydi».

+zavolga, kamolga

-ma’noga, kinoga

-shamolga, jamolga

-kibrga, hilolga

184#Qanday tuyg’u milliy ongning negizi hisoblanadi?

+Milliy birdamlik

-Milliy bag’rikenglik

-Milliy mintalitet

-Milliy bayram

185#Milliy birdamlik etuk va mukammal ma’naviy fazilat sifatida, qanday millatlarda to’laroq namoyon bo’ladi?

+milliy ongi rivojlangan

-milliy xarakter nomavjud

-milliy armiyasi rivojlangan

-milliy teledasturlari bor

186#Milliy g’oya qachon ulkan kuch va qudratga ega bo’ladi?

+chuqur e’tiqodga aylangan taqdirdagina

-milliy g’oya fan sifatida o’rganilsa

-milliy g’oya haqida ma’lumotga ega bo’lganda

-buzg’unchi g’oyalar ta’sirida

187#Targ’ibot-tashviqotdan maqsad nima?

+kishini biror harakatga undash

-bilim orttirish

-fikrini jamlash

-sovg’a ulashish

188#O’zbekistonda mafkuraviy jarayonlarni tashkil etishning ustuvor yo’nalishlari qaysi javobda to’g’ri berilgan?

+tadbirlarning yuqori darajada uyushqoqlik bilan o’tkazilishini ta’minlash; milliy istiqlol g’oyasining targ’iboti sifatini muntazam oshirib borish; mafkuraviy jarayonlarni tashkil etishda ijtimoiy muhitni hisobga olish;

-davr talablaridan kelib chiqqan holda mafkuraviy ishlarni tashkil etishning yangi, samarali yo’llarini izlash; bu sohada eski uslublarning mutlaqlashtirish, andozalashtirish;

-mafkuraviy jarayonlarni tashkil etishda uchraydigan rasmiyatchilik va majlisbozlik ko’rinishlariga baxram berish; bu sohada eski uslublarning mutlaqlashtirish, andozalashtirish;

-mafkuraviy faoliyatning qanchalik samarali olib borilayotganini bilish maqsadida uning monitoringini tashkil etish; belgilangan tadbirlarning reklamasi yuqori darajada bo’lishini ta’minlash

189#«AQSh - millatlar hamjamiyatidir» g’oyasidan ko’zlangan maqsad nima?

+milliy va irqiy jihatdan bo’linib ketgan ko’p sonli ijtimoiy guruhlarni birlashtirish

-“Amerikacha Orzu”ni ro’yobga chiqarish

-AQSh ziyolilarini rag’batlantirish

-AQSh milliy falsafasini yaratish

190#Yapon kishisiga maktabdayoq quyidagi qaysi g’oyalar singdiriladi?

+"Faqat tirishqoqlik va mehnat bilan muvaffaqiyatga erishish mumkin", "O’z ustingda tinimsiz ishla – shunda birovdan kam bo’lmaysan".

-“Biz hech kimdan kam emasmiz va kam bo’lmaymiz”, “Salohiyat insonlarda yashirin”.

-“Bo’linganni bo’ri er, ayrilganni panda”, “Sifatsiz maxsulot ishlab chiqarma”.

-“Dars oliy mezon”, “Shogird tarbiyasi uchun ustoz - mas’ul”

191#O’zbekistonda fuqaro tarbiyasi davlat siyosatining ustuvor sohasi bo’lib, asosan qaysi yo’nalishda amalga oshirilmoqda?

+Kadrlar tayyorlash milliy dasturi doirasida va milliy istiqlol g’oyasini singdirish vositasida

-O’zbekiston Respublikasining Konstitustiyasi, va Xarbiy doktrina vositasida

-Inson huquqlari deklarastiyasi va BMT konvenstiyalari

-Mustahkam oila yili davlat dasturi va Maktab ta’limini rivojlantirish milliy dasturi doirasida

92#Quyida nomi keltirilgan dinlardan qaysi biri jaxon dinlari sirasiga kirmaydi?

+Zardushtiylik

-Buddizm

-Islom


-Xristianlik

193#Jaxon dinlari nomi to’g’ri keltirilgan qatorni belgilang?

+Buddizm, Xristianlik, Islom

-Xristianlik, Buddizm, Jaynizm, Islom

-Zardushtiylik, Xristianlik, Islom

-Katolik, Sunniylik, Shialik

194#Quyida nomi keltirilgan dinlardan qaysi biri milliy dinlari sirasiga kirmaydi?

+Islom


-Induizm

-Iudaizm


-Zardushtiylik

195#Milliy dinlar nomi to’g’ri keltirilgan qatorni belgilang?

+Jaynizm, Induizm, Iudaizm, Zardushtiylik

-Buddizm, Zardushtiylik, Islom, Induizm

-Zardushtiylik, Xristianlik, Islom

-Katolik, Sunniylik, Shialik

196#Prezident I. A. Karimovning ta’limni isloh qilish haqidagi nutqi qanday

nomlanadi?

+«Barkamol avlod - O’zbekiston taraqqiyotining poydevori»

-«Barkamol avlod buyuk kelajagimiz kafolati»

-«Haqiqiy iste’dodlarni tarbiyalaylik»

-«Biz kelajagimizni o’z qo’limiz bilan quramiz»

197#“Bugungi kunda mafkura poligonlari yadro poligonlaridan ham kuchli". Bu fikr Prezident I.A.Karimov tomonidan qaysi suhbatda aytilgan edi ?

+Tafakkur" jurnali muharriri bilan suhbatda

-"Fidokor" jurnali muharriri bilan suhbatda

-"Jamiyat va boshqaruv" jurnali muharriri bilan suhbatda

-"Ijtimoiy fikr" jurnali muharriri bilan suhbatda

198#«Yuksak ma’naviyat – engilmas kuch» asari necha bob va sahifadan iborat?

+4 ta bob, 176 bet

-3 ta bob, 190 bet

-4ta bob, 208 bet

-2 ta bob, 174 bet

199#I.A.Karimovning “Tarix - xalq ma’naviyatining asosidir”-degan so’zlari qaysi

manbada berilgan?

+“Tarixiy xotirasiz kelajak yo’q”

-“Yuksak ma’naviyat-engilmas kuch”

-“Milliy istiqlol mafkurasi xalq e’tiqodi va buyuk kelajakka ishonchdir”

-“Bizdan ozod va obod Vatan qolsin”

200#O’zbekiston deb atalgan davlatimizning bosh strategik maqsadi Prezidentimizning qaysi asarida yoritilgan?

+”O’zbekistonning o’z istiqlol va taraqqiyot yo’li”

-“O’zbekiston XXI asrga intilmoqda”

-“Milliy istiqlol mafkurasi xalq e’tiqodi va buyuk kelajakka ishonchdir”

-“O’zbekiston bozor munosabatlariga o’tishning o’ziga xos yo’li”

201# «Musulmonlarning e’tiqodini tuzatuvchi» degan yuksak sharafga ega bo’lgan

alloma kim?

+Imom Moturidiy

-Imom Doromiy

-Imom Muslim

-Burhoniddin Marg’inoniy

202# «Hidoya» - «To’g’ri yo’l» asari muallifi kim?

+Burhoniddin Marg’inoniy

-Imom Moturidiy

-Imom Doromiy

-Imom Muslim

203#Tasavvufning qaysi namoyondasi qarashlariga ko’ra inson atrof-muhit va jamiyatga foyda keltirish bilan ham komillikka erishishi mumkin?

+Naqshbandiya

-Kubraviya

-Yassaviya

-Molikiya

204#Sharqda qaysi alloma “Din va millatning xujjati” degan yuksak unvonga sazavor bo’lgan?

+Burxoniddin Marg’inoniy

-Imom Termiziy

-Imom Buxoriy

-Mahmud Zamahshariy

205#«Astronomiya asoslari haqida kitob» asari muallifi kim ?

+Ahmad Farg’oniy

-Mirzo Ulug’bek

-Al-Xorazmiy

-Beruniy

206#“Yuksak ma’naviyat-engilmas kuch” asarida: "dushmanlardan, do’stlardan

qo’rqma – nari borsa ular seni o’ldiradi va senga xiyonat qiladi, …..borki, ular

yer yuzida hiyonat va qotilliklarni keltirib chiqaradi". Nuqtalar o’rniga kerakli

jumlalari qo’ying?

+Befarq odamlar

-Poraxo’rlar

-Ishyoqmaslar

-Ta’magirlar

207# «Davlat ishlarining to’kkiz ulushi kengash, tadbir va mashvarat, kolgan bir ulushi esa kilich bilan bajo keltirilur», degan jumla kimning kaysi asaridan olingan?

+Amir Temurning «Temur tuzuklari» asaridan

- Yu. H. Hojibning «Qutadg’u bilig» asaridan

-Xusayn Voiz Koshifiyning «Axloki Muhsiniy»

-Nizomulmulkning «Siyosatnoma» asaridan

208#O’zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimov davlat dasturi doirasida 2016 yilni qanday nomladi?

+Sog’lom ona va bola yili

-Onalar va bolalar yili

-Barkamol avlod yili

-Sog’lom

209# G’oyalar qaysi omillarga ko’ra milliy, umumbashariy, bunyodkor va vayronkor g’oyalarga bo’linadi?

+Tuzilishi, mazmuni va namoyon bo’lishi shakliga qarab

-Jamiyatdagi hukmron sinflarning maqsad-manfaatlarini aks ettirishiga qarab

-Bir-biriga zid guruhlarning qarashlarini aks ettirishiga qarab

-O’zaro hamkorlikdagi partiyalar olg’a surayotgan g’oyalarni aks ettirishiga qarab

210# “Mafkura” tushunchasi qaysi so’zdan olingan va ma’nosi nima?

+arabcha so’zidan olingan bo’lib, chuqur ma’noli, teran mazmunli fikr demakdir

-yunoncha so’zidan olingan bo’lib, g’oya mazmunini ifodalaydi

-lotincha so’zidan olingan bo’lib, so’zlashmoq demakdir

-frantsuzcha so’zidan olingan bo’lib, so’zlashmoq demakdir

211# Milliy mafkuramizning asosiy g’oyalari qaysilar?

+Vatan ravnaqi, yurt tinchligi, ijtimoiy hamkorlik, xalq farovonligi, komil inson, diniy bag’rikenglik, millatlararo totuvlik.-Hurfikrlilik, vatanparvarlik.

-Materializm, idealizm, monizm va dualizm.

-Mehmondo’stlik, bolajonlilik, ota-onani hurmatlash.212# Milliy mafkuramizning bosh g’oyasi nima?

+Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot qurish.

- Millatlararo hamkorlik.

-Xalqaro miqyosdagi tenghuquqli aloqalarni o’rnatish.

-Abadiy barqarorlik, tenglik o’rnatish.

213# Milliy g’oya degani nima?

+Milliy g’oya milliy tafakkur mahsuli bo’lib, unda millat manfaatlari ifodalanadi.

-Millat uchun milliy g’oyaning keragi yo’q

-Milliy g’oya bo’lmaydi, u millat ichidagi sinflar, guruhlar g’oyasidir.

-Milliy g’oya millatchilikdir.

214#Milliy g’oya nimalarda aks etadi?

+Ilmiy, falsafiy, diniy, badiiy, ijtimoiy-siyosiy, milliy va umuminsoniy g’oyalarda.

-Ma’naviyatda

-Turli g’oyalarda

-Dunyoqarashda
215# Milliy istiqlol g’oyasining asosiy tamoyillari nimalar?

+Insonparvarlik, vijdon erkinligi, fikrlar rang-barangligi, umuminsoniy qadriyatlarning ustivorligi, milliy qadriyatlarga sodiqlik, shaxs-oila-mahalla bilan uzviy bog’liqlik, davlat va jamoat tashkilotlari, jamiyat hayotini demokratlashtirish

-Insonparvarlik

-Vijdon erkinligi

-Fikrlar rang-barangligi

216# Ma’naviyatning muhim tarkibiy qismlaridan bo’lib, insonni kamolotga yetaklaydigan, unga hurmat va e’tibor keltiradigan tushunchani aniqlang?

+Ilm


-Boylik

-Mansab


-Meros

217#O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning qaysi asarida milliy mafkura Kontseptsiyasi izohlangan?

+“Milliy istiqlol mafkurasi xalq e’tiqodi va buyuk kelajakka ishonchdir”

-“O’zbekiston XXI asr bo’sag’asida: xavfsizlikka taxdid, barqarorlnk shartlari va taraqqiyot kafolatlari”

-“O’zbekistonning o’z istiqlol va taraqqiyot yo’li”

-«Barkamol avlod - O’zbekiston taraqqiyotining poydevori»

218. Prezidenti I.Karimovning asarlar to’plami hozirgi kungacha necha jildda nashr etilgan?

+22 jild


-15 jild

-16 jild.

-17 jild.

219#Prezident Islom Karimovning asarlari qachondan boshlab jildli to’plam sifatida nashr etila boshlandi?

*1996-yildan

-1991-yildan

-1993-yildan

-1995-yildan

220#«Dunyoda turmoq uchun dunyoviy fan va ilm lozimdur, zamona ilmi va fanidan bebahra millat boshqalarga paymol bo’lur» bu so’zlar muallifi kim?

+M.Behbudiy

-A.Navoiy

-A.Fitrat-A.Avloniy
Katalog: upload -> book
book -> Sana: 03. 04. 2015. Fan: Jahon tarixi Sinf
book -> Tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti
book -> Qayta tayyorlash va malakasini oshirish
book -> Tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti
book -> 6-sinf тарих (umumta’lim maktablari uchun)
book -> 6-§ Ilk sivilizasiyalarning vujudga kelish davri
book -> Mavzu: Ishlab chiqarish asoslari mashg`ulotlarini o`tkazish metodikasi Mehnat ta’limi jarayonida o`quvchilarga ishlab chiqarish to`g`risida quyidagi tushunchalar beriladi
book -> Uslubiy qo`llanma
book -> Samarqand viloyati xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti maktabgacha, boshlang‘ich va maxsus ta’lim kafedrasi kichik maktab yoshidagi oʻquvchilarni miqdorlar bilan tanishtirish
book -> Samarqand viloyati xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti maktabgacha, boshlang‘ich va maxsus ta’lim kafedrasi savod oʻrgatish darslarida ta’limiy oʻyinlardan foydalanish

Download 326 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
o’rta ta’lim
махсус таълим
bilan ishlash
fanlar fakulteti
Referat mavzu
umumiy o’rta
haqida umumiy
Navoiy davlat
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik