Milliy g‘oya va ma’naviyat asoslari” modulidan 14 soatlik dastur uchun testlar to‘plami urganch-2015 TuzuvchilarDownload 326 Kb.
bet5/6
Sana09.09.2017
Hajmi326 Kb.
1   2   3   4   5   6

61#Prezident I.A.Karimov o’zining qaysi asarida “...buyuk davlatchilik shovinizmi va agressiv millatchilik xavfsizligimizga tahdid solayotgan muammolardan biri ekanligi...”ni alohida ta’kidlagan?

+O’zbekiston XXI asr bo’sag’asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari

-Imperiya davrida bizni ikkinchi darajali odamlar, deb hisoblashar edi.

-Xavfsizlik va barqaror taraqqiyot yo’lida.

-Toshkent – Moskva: doimiy rivojlanishda.

62#Aqidaparastlar va fundamentalistlar tomonidan buzilgan Afg’onistonning Bamiyon shaxridagi madaniy yodgorlik qaysi dinga mansub edi?

+Buddizm


-Islom

-Xristian

-Iudaizm

63#Diniy ekstremizmni keltirib chiqaruvchi sabablardan biri qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

+dindan foydalanib, dinga aloqasi bo’lmagan siyosiy hamda boshqa tajovuzlar va maqsadlarni amalga oshirish uchun intilish

-dinni niqob qilib, turli siyosiy mojarolar, ziddiyatlarni bartaraf qilishga urinish

-dinni dunyoqarash, tafakkurning yagona vositasi deb hisoblamaslik

-inson, millatlarning o’z taqdirini o’zi belgilash huquqini e’tirof etish

64#Diniy ekstremizm nomoyon bo’lishiga ko’ra qanday shakllarga bo’linadi?

+Hududiy, mintaqaviy, xalqaro

-Xalqaro, mahalliy, mintaqaviy

-Diniy, xalqaro, mintaqaviy

-Siyosiy, mintaqaviy, teroristik

65#«hozirgi zamondagi eng katta xavf - insonlarning qalbini va ongini egallash uchun uzluksiz davom etayotgan mafkuraviy kurashdir. Endilikda yadro maydonlarida emas, mafkura maydonlarida bo’layotgan kurashlar ko’p narsani hal qiladi» Ushbu so’zlar Prezident Islom Karimovning qaysi asaridan olingan?

+Milliy istiqlol mafkurasi – xalq e’tiqodi va buyuk kelajakka ishonchidir

-Vatan ravnaqi uchun har birimiz mas’ulmiz

-Biz kelajagimizni o’z qo’limiz bilan quramiz

-Yangisini qurmay-eskisini buzma

67#«Hozirgi vaqtda qudratli davlatlar va muayyan siyosiy markazlar o’z maqsadlariga erishish uchun, avvalo, zabt etmoqchi, o’z ta’sir doirasiga olmoqchi bo’lgan mamlakatlarning aholisi ongini o’ziga qaram qilishga intiladi» Ushbu so’zlar Prezident Islom Karimovning qaysi asaridan olingan?

+Milliy istiqlol mafkurasi – xalq e’tiqodi va buyuk kelajakka ishonchidir

-Vatan ravnaqi uchun har birimiz mas’ulmiz

-Biz kelajagimizni o’z qo’limiz bilan quramiz

-Yangisini qurmay-eskisini buzma

68#«Bugungi kunda g’oyani taqiq bilan, ma’muriy choralar bilan engib bo’lmaydi. G’oyaga qarshi faqat g’oya, fikrga qarshi faqat fikr, jaholatga qarshi ma’rifat bilan bahsga kirishish, olishishi mumkin» Ushbu so’zlar Prezident Islom Karimovning qaysi asaridan olingan?

+Jamiyatimiz mafkurasi xalqni – xalq, millatni – millat qilishga xizmat qilsin.

-Biz kelajagimizni o’z qo’limiz bilan quramiz

-Milliy istiqlol mafkurasi – xalq e’tiqodi va buyuk kelajakka ishonchidir

-Yangisini qurmay-eskisini buzma

69#Quyida nomlari keltirilgan qaysi franstuz tadqiqotchisi globallashuv jarayonining uch o’lchovli ekaniga urg’u beriladi?

+B.Bandi


-K. Verdi

-J. Vern


-J.Shrak

70#«Men uyimning darvoza va eshiklarini doim mahkam berkitib o’tira olmayman, chunki uyimga toza havo kirib turishi kerak. Shu bilan birga ochilgan eshik va derazalarimdan kirayotgan havo dovul bo’lib uyimni ag’dar-to’ntar qilib tashlashi, o’zimni esa yiqitib yuborishini ham istamayman». Ushbu so’zlar qaysi davlat arbobiga tegishli?

+M.Gandi


-B.Bandi

-I.Karimov

-O.Sharafitdinov

71#Globallashuv bu - ...?

+turli mamlakatlar iqtisodi, madaniyati, ma’naviyati, odamlari o’rtasidagi o’zaro ta’sir va bog’liqlikning kuchayishidir

-muttasil davom etadigan siyosiy jarayon va jahonning gamogenlashuvi va uni versallashuvidir

-milliy chegaralarning yuvilib ketishi

-madaniyat, ma’naviyat, odamlari o’rtasidagi o’zaro ta’sir va bog’liqlikning

72#“Ozodlik shunday daraxtki, u ba’zan odam qoni bilan sug’orib turishlarini talab qiladi” Ushbu so’zlar qaysi davlat arbobiga tegishli?

+T.Jefferson

-B.Bandi

-M.Gandi


-I.Karimov

73#“Ilmga amal qilmagan mulladan beshak, Afzaldir ustiga kitob ortilgan eshak” jumlalari muallifini toping?

+ Shayx Sa’diy

-A.Jomiy

-A.Navoiy

-to’g’ri javob yo’q

74#“O’z milliy g’oyasiga tayanmagan jamiyat inqirozga duchor bo’lishi, o’z yo’lini yo’qotib qo’yishi muqarrarligini unutmasligimiz lozim...... ” Ushbu so’zlar Prezident Islom Karimovning qaysi asaridan olingan?

+Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot – pirovard maqsadimiz.

-Vatan ravnaqi uchun har birimiz mas’ulmiz

-Biz kelajagimizni o’z qo’limiz bilan quramiz

-Yangisini qurmay-eskisini buzma

75#“Turkistonning bolalari, maqtovimga quloq tutmang, Gina qilsam chidang, ammo gaplarimni hech unutmang.O’t ketsin u qora kunga - birovlarga qul bo’ldingiz, Sharqu G’arbning o’rtasida oyoq osti yo’l bo’ldingiz” satrlari muallifini toping?

+A.Oripov

-E.Vohidov

-M.Shayxzoda

-G’.G’ulom

76#Ichki tahdidlarlarga qanday illatlar kiradi?

+Nosog’lom mahalliychilik, yonidagilarni mensimaslik, vatandoshlarning haqqiga xiyonat qilish,

-Vataniga, vatandoshiga, boshqa mamlaktlarga zarar etkazishga qaratilgan g’oya, fikr, xatti-harakatlardir

-«ma’naviy emigrastiya» odamlarni boy-kambag’alga bo’lib muomala qilish, poraxo’rlik, “ommaviy madaniyat”

-korrupstiya, qo’pollik, ashaddiy millatchilik, merkantilizm, buzg’unchi g’oyalarni kirib kelishi, mustamlakachilik

77#Ma’naviy emigrastiya nima?

+ baxtini o’z Vatanidan emas, o’zga joylardan qidirish

-ortiqcha mol-dunyoga xirs qo’yish

-o’zligini anglamaslik

-to’g’ri javob yo’q

78#mafkuraviy immunitet – bu .........

+davlat va millatning ma’naviy birligi, ma’naviy sog’lomligini himoya qiluvchi g’oyaviy qalqon.

-ma’naviy barkamol, irodasi bequvvat, iymoni zavol shaxsni tarbiyalash

-reakstion, g’oyaviy tashabbusni hazm qiladigan, buzg’unchi g’oyani biladigan yoshlar

-barcha narsalarning, kasalliklarning o’lchovi

79#«Farzandlarimiz yuragida ona Vatanga, boy tariximizga, ota-bobolarimizning muqaddas diniga sog’lom munosabatni qaror toptirishimiz, ta’bir joiz bo’lsa, ularning mafkuraviy immunitetini kuchaytirishimiz zarur» Ushbu so’zlar Prezident Islom Karimovning qaysi asaridan olingan?

+Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot – pirovard maqsadimiz.

-Vatan ravnaqi uchun har birimiz mas’ulmiz

-Biz kelajagimizni o’z qo’limiz bilan quramiz

-Yangisini qurmay-eskisini buzma

80#“Immunitet” so’zi qanday ma’noni anglatadi?

+Lotincha – biron narsadan xolos, ozod bo’lish, qutilish

-Fransuzcha – biron narsadan xolos, ozod bo’lish, qutilish

-Italyancha – biron narsadanxolos, ozod bo’lish, qutilish

-Yunoncha – biron narsadanxolos, ozod bo’lish, qutilish

81#“O’z millatini, uning sha’n-shavkatini, salohiyati va qadriyatlarini oyoq osti qilgan, uning dardiga malham bo’la olmaydigan kishi qanday mavjudot bo’lsa bordir, ammo inson emas. Siz o’zbeksiz va, avvalo shu bilan baxtlisiz....” Ushbu so’zlar muallifi kim?

+G’aybulloh As-Salom

-Islom Karimov

-A.Oripov

-J.Bush

82# Ikkinchi jaxon urushi arafasida fashizm g’oyalarini odamlar ongiga singdirish usul va vositalarini ishlab chiqqan shaxs kim?

+Gebbels


-Gitler

-Mussolini

-Shtirlits

83#Xalifa so’zining lug’aviy ma’nosi qanday?

+o’rinbosar

-diniy davlat boshlig’i

-dunyoviy davlat boshlig’i

-podshoh

84#«Hizbut-tahrir» da’vo qilgan xalifalik davlati qaysi kitob qonunlarga asosan boshqariladi?

+Islom Nizomi

-Qur’oni Karim

-Hadisi Sharif

-Al-islomiya kitobi

85#“Xizb ut-tahrir” partiyasi qachon va qaerda tashkil topgan?

+1952 yil, Quddus

-1950 yil, Makka

-1951 yil, Madina

-1953 yil, Damashq

86#“Xizb ut-tahrir” partiyasi qachon va kim tomonidan tashkil topgan?

+1952 yil, Taqiyiddin Naboxoniy

-1950 yil, Sayid Qutb

-1951 yil, Hoji Mansur Yarash

-1953 yil, G’aybulloh Assalom

87#“Sening xavfsizliging, sening huzur halovating, sening farovonliging uchun vatan kerak bo’lsa, munosib fuqaro bo’l.» Ushbu so’zlar muallifini ko’rsating?

+K. Gelvestiy

-Aleksandr Selkirk

-Muhammad Sa’id

-Robinzon Kruzo

88#O’tgan asrning nechanchi yillarida G’arbiy Evropa va AQShda mafkurasizlashuvga, ya’ni ijtimoiy hayotni mafkuradan xoli etishga urindilar?

+60-70 yillar

-50-60 yillar

-70-80 yillar

-80-90 yillar

89#Biz uchun milliy mafkuraning tarixiy zarurati nimada?

+Demokratik jamiyat qurish uchun uning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, huquqiy va madaniy-ma’naviy zaminlarini yaratish va mustahkamlash uchun o’zimizga xos va mos milliy mafkura zarur

-Fuqorolik, huquqiy jamiyat qurish uchun uning ijtimoiy, iqtisodiy, va madaniy-ma’naviy zaminlarini yaratish va mustahkamlash uchun o’zimizga xos va mos milliy mafkura zarur

-Mustaqil davlat qurish uchun uning tarixiy, diniy, siyosiy, huquqiy va madaniy zaminlarini tugatish va mustahkamlash uchun o’zimizga xos va mos milliy mafkura zarur

-Imperiyani tugatish uchun uning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, huquqiy va madaniy-ma’naviy zaminlarini mustahkamlash zarur

90#«Oldimizda turgan eng muhim masala, bu milliy istiqlol mafkurasini yaratish va hayotimizga tadbiq etishdir» Ushbu so’zlar Prezident Islom Karimovning qaysi asaridan olingan?

+Buyuk maqsad yo’lidan og’ishmaylik

-Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot – pirovard maqsadimiz.

-Vatan ravnaqi uchun har birimiz mas’ulmiz

-Biz kelajagimizni o’z qo’limiz bilan quramiz

91#«O’zbekiston Respublikasida ijtimoiy hayot siyosiy institutlar, mafkuralar va fikrlarning xilma-xilligi asosida rivojlanadi. Hech qaysi mafkura davlat mafkurasi sifatida o’rnatilishi mumkin emas» Ushbu fikrlar Konstitustiyamizning nechanchi moddasiga tegishli?

+12


-10

-11


-13

92#Mamlakatimiz rahbari «FIDOKOR» gazetasi muxbiri savollariga bergan javoblarida «mafkura” haqida qanday fikr bildirganlar?

+Mafkura faqat bugun emas, balki hamma zamonlarda ham eng dolzarb siyosiy-ijtimoiy masala, har qanday jamiyatni sog’lom, ezgu maqsadlar sari birlashtirib, uning o’z muddaolariga erishishi uchun ma’naviy-ruhiy kuch-quvvat beradigan poydevor bo’lib kelgan.

-Fikr qaramligi, tafakkur qulligi esa har qanday iqtisodiy va siyosiy qaramlikdan ham ko’ra dahshatlidir»

-Bizning bosh maqsadimiz – jamiyatni demokratlashtirish va yangilash, mamlakatni modernizastiya va isloh etishdir.

-Mafkuraviy kurashning kishilarni doimo ogoh bo’lishga undovchi tomoni shundaki, agar harbiy, iqtisodiy, siyosiy tazyiq bo’lsa, buni sezish, ko’rish, oldini olish mumkin

93#O’zbekiston tarixida XX asr “qaramlik yillari” davri nechanchi yillarni o’z ichiga oladi?

+1917-1991 yillar

-1850-1917 yillar

-1920-1924 yillar

-1865-1867 yillar

94#O’zbekistonning hozirgi davlat hududida yashagan halqlarning uch ming yillik tarixiga nazar tashlaydigan bo’lsak, aksariyat hollarda bosqinchilar zulmi ostida yashaganligini ko’ramiz. Uzoq davom etgan bu milliy fojeaning asosiy sababi nima?

+Millatning g’oyaviy-mafkuraviy tarqoqligi, parokandaligidir.

-Harbiy kuch-qudratning etishmasligi, millat xarakterining muloyimligidir.

-Mustamlakachilarning kutulmaganda bostirib kelishidir.

-Barcha boyliklar yirik zodagonlar qo’lida to’planishi va saltanat xazinasining bo’shab qolishidir.

95#“Jamiyatning har bir a’zosi o’z o’tmishini yaxshi bilsa, bunday odamlarni yo’ldan urish, har xil aqidalar ta’siriga olish mumkin emas. Tarix saboqlari insonni xushyorlikka o’rgatadi, irodasini mustahkamlaydi” Ush bu fikrlar yurtboshimizning qaysi asarlaridan olingan?

+Tarixiy xotirasiz kelajak yo’q.

-O’zbekiston XXI asr bo’sag’asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari

-Imperiya davrida bizni ikkinchi darajali odamlar, deb hisoblashar edi.

-Xavfsizlik va barqaror taraqqiyot yo’lida.

96#Milliy g’oyani xalq ishonchi va e’tiqodiga aylantirishning ob’ektiv omiliga nimalar kiradi?

+Ijtimoiy-iqtisodiy hayot negizlari, madaniy hayotni rivoji manbalari, inson salohiyati, millatning tarixiy merosi va unga bo’lgan munosabat; xalq yashayotgan xududning tabiiy-jug’rofiy joylashishi hamda tabiiy resurslari;

-Millatning tarixiy shakllangan mentalitetiga xos xususiyatlar, milliy g’oyani xalq ishonch va e’tiqodiga aylantirishga yo’naltirilgan insonlar, jamiyatning demografik holati, etnik tuzilishi;

-Xalqaro ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy munosabatlardagi o’rni va mavqei va ommaviy axborot vositalari boshqa shu kabi shart-sharoitlarni ko’rsatish mumkin. ta’lim-tarbiya tizimi, ularning qonuniy huquqiy asoslari va dasturlari;;

-Madaniy hayotni rivoji manbalari, inson salohiyati, millatning tarixiy merosi va unga bo’lgan munosabat; xalq yashayotgan xududning tabiiy-jug’rofiy joylashishi, ularning qonuniy huquqiy asoslari va dasturlari;

97# Milliy g’oyani xalq ishonchi va e’tiqodiga aylantirishning sub’ektiv omiliga nimalar kiradi?

+Ijtimoiy guruhlar, oila, mahalla, milliy-madaniy markazlar, siyosiy partiyalar, jamoat birlashmalari, ta’lim-tarbiya tizimi, ularning qonuniy huquqiy asoslari va dasturlari;

-Ijtimoiy-iqtisodiy hayot negizlari, madaniy hayotni rivoji manbalari, inson salohiyati, millatning tarixiy merosi va unga bo’lgan munosabat; xalq yashayotgan xududning tabiiy-jug’rofiy joylashishi hamda tabiiy resurslari;

-Millatning tarixiy shakllangan mentalitetiga xos xususiyatlar, milliy g’oyani xalq ishonch va e’tiqodiga aylantirishga yo’naltirilgan insonlar, jamiyatning demografik holati, etnik tuzilishi;

-Xalqaro ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy munosabatlardagi o’rni va mavqei va ommaviy axborot vositalari boshqa shu kabi shart-sharoitlarni ko’rsatish mumkin. ta’lim-tarbiya tizimi, ularning qonuniy huquqiy asoslari va dasturlari;

98# Ta’lim tizimida Milliy istiqlol g’oyasini shakllantirishga yo’naltirilgan ta’limning maqsadi nima?

+Yoshlarning milliy ongi va tafakkurini rivojlantirishga, shunga oid zarur nazariy bilimlarni, amaliy ko’nikmalarni hosil etishga ko’maklashadi.

-Yoshlarga ona-Vatanni asrab-avaylash borasidagi ma’naviy mas’uliyat hissini, shakllantirishga ko’maklashadi

-Fuqarolik burchini, majburiyatini anglash sohasida faol hayotiy mavqeini shakllantirishga ko’maklashadi.

-Xalqaro ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy munosabatlardagi o’rni va mavqei shakllantirishga ko’maklashadi

99#«davlatning kuch qudrati – avvalo, demokratik institutlarning mustaqil faoliyat ko’rsatishi uchun shart-sharoit yaratish, fuqarolar va jamiyatning barcha siyosiy, ijtimoiy salohiyatini ro’yobga chiqarish, tadbirkorlik va iqtisodiy tashabbuslar erkinligi uchun imkoniyatlarni tashkil etib berish qobiliyati bilan o’lchanadi» Ushbu so’zlar muallifini ko’rsating?

+Islom Karimov

-Amir Temur

-Fayzulla Xo’jaev

-Oyatullo Xumayniy

100#“Chinakam insoniy fazilatlarga ega bo’lgan yoki ega bo’lishga intilgan odam demokratiya ne’matlarining oddiy iste’molchisi emas, balki ularning faol yaratuvchisi va himoyachisiga aylanadi. Va demokratiya, fuqarolik jamiyati asoslarini amalda barpo etish, inson haq-huquqlari va erkinliklarini ta’minlash mumkin bo’ladi. Shundagina inson o’z mamlakatining tom ma’nodagi munosib fuqarosi bo’la oladi” Ushbu so’zlar muallifini ko’rsating?

-Tomas Jefferson

+Islom Karimov

-Maxmud Karzay

-Oyatullo Xumayniy

101#“Birliksiz kuch bo’lmas” Ushbu so’zlar quyida ko’rsatilgan qaysi arbobga tegishli?

+Amir Temur

-Islom Karimov

-Fayzulla Xo’jaev

-Abdurauf Fitrat

102#“O’zini anglagan inson, o’zi uchun nima foydaliligi va nimalarga qodir ekanligini yaxshi tushunadi. U qo’lidan keladigan ish bilan shug’ullanish asnosida o’z ehtiyojini qondiradi va saodatga erishadi. Har qanday xato va baxtsizliklardan xoli bo’ladi. Buning natijasi o’laroq, u o’zga odamlarni qadrlay oladi va ulardan ezgulik yo’lida foydalana biladi. Oqibatda o’zini kulfatlardan asraydi” Ushbu fikrlar qaysi yunon mutafakkiriga taaluqli?

+Suqrot


-Xilonga

-Protager

-Appalon

103#“El netib topqay menikim, men o’zimni topmamon”, - degan purma’no so’zlari qaysi allomaga tegishli?

+Alisher Navoiy

-Suqrot

-Xilonga


-Protager

104#.Yurtboshimiz “Tafakkur” jurnali bosh muharriri bilan suhbatda “Mafkuraning shakllanishida kimning manfaatlari va qarashlari yuzaga chiqishi kerak”, - degan savol qo’yib, shunday javob bergan edi:......

+“Dastavval O’zbekistonda yashayotgan, o’z taqdiri timsolida ming-minglab kishilarning taqdirini mujassamlashtirgan vatandoshimizning hayotini, uning orzu-intilishlarini, bugun va ertangi kunga bo’lgan umidvorligini o’zimcha tasavvur qilishga urinib ko’rardim. O’zimni shu odamning o’rniga qo’yib, uning ko’zi, idroki, tafakkuri, yondoshuvi bilan kelajakka qarardim”

-“O’zini anglagan inson, o’zi uchun nima foydaliligi va nimalarga qodir ekanligini yaxshi tushunadi. U qo’lidan keladigan ish bilan shug’ullanish asnosida o’z ehtiyojini qondiradi va saodatga erishadi. Har qanday xato va baxtsizliklardan xoli bo’ladi. Buning natijasi o’laroq, u o’zga odamlarni qadrlay oladi va ulardan ezgulik yo’lida foydalana biladi.

-“Chinakam insoniy fazilatlarga ega bo’lgan yoki ega bo’lishga intilgan odam demokratiya ne’matlarining oddiy iste’molchisi emas, balki ularning faol yaratuvchisi va himoyachisiga aylanadi. Va demokratiya, fuqarolik jamiyati asoslarini amalda barpo etish, inson haq-huquqlari va erkinliklarini ta’minlash mumkin bo’ladi.

-“Jamiyatning har bir a’zosi o’z o’tmishini yaxshi bilsa, bunday odamlarni yo’ldan urish, har xil aqidalar ta’siriga olish mumkin emas. Tarix saboqlari insonni xushyorlikka o’rgatadi, irodasini mustahkamlaydi”

105#Inson o’zligini anglashini ijtimoiy munosabatlar asosida ko’rishni orzu qilgan qaysi alloma buni aniq qilib shunday ifoda etgan edi: “Odame ersang demagil odame - Onikim yo’q xalq g’amidin g’ami”

+Alisher Navoiy

-Xuvaydo

-Sheroziy

-Mirzo Bobur

106#“Turonim, sendan ayrilmoq - mening uchun o’limim, Sening uchun o’lmoq - mening tirikligimdir” deya baralla ayta olgan marifatparvar kim?

+Abdurauf Fitrat

-Amir Temur

-Abdulla Avloniy

-Alisher Navoiy

107#Prezident I.A.Karimov qaysi asarida istiqboldagi vazifalarni belgilab berar ekan: “Tarix xotirasi, xalqning, jonajon o’lkaning, davlatimiz hududining xolis va haqqoniy tarixini tiklash milliy o’zlikni anglashni, ta’bir joiz bo’lsa, milliy iftixorni tiklash va o’stirish jarayonida g’oyat muhim o’rin tutadi”deb ta’kidlagan edi?

+“O’zbekiston XXI asr bo’sag’asida: xavsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari”

-“Tarixiy xotirasiz kelajak yo’q”

-“O’zbekiston XXI asrga intilmoqda”

-“Xavfsizlik va barqarorlik tarqqiyot garovi ”

108#“Davlat agar dinu oyin asosida qurilmas ekan, bunday saltanatning shukuhi, qudrati va tarkibi yo’qoladi. Bunday saltanat yalang’och odamga o’xsharkim, uni ko’rgan har kimsa, nazarini olib qochadi. Yoxud kasu nokas tap tortmay kirib chiqadigan tomsiz, eshigi-to’sig’i yo’q uyga o’xshaydi” Ushbu fikr qaysi davlat arbobiga tegishli?

+Amir Temur

-Islom Karimov

-Mirzo Bobur

-Mirzo Ulug’bek

109#“Bu erda har qanday qo’shinni to’zg’atib yuboradigan bir qudratli kuch bor: bu turkistonliklarning kechmish xotirasi... Demakki, turklarning birgina o’zini engish kifoya emas. Ularning xotiralarini, tarixini ham engmoq kerak” Ush bu so’zlar qaysi Chor Rossiyaning generaliga tegishli?

+M.G.Chernyaev

-N.Ostroumov

-N.Kurapotkin

-F.Koufman

110#Mashhur franstuz ma’rifatchisi Jan Jak Russo milliylik haqida to’xtalib, qanday fikrni ilgari surgan?

+Milliy xarakterni tiklash

-Milliy chegarani belgilash

-Millyi qiyofani shakllantirish

-Milliy taomlarni pishirish

111#“Tarbiya bizlar uchun yo hayot yo mamot, yo najot - yo falokat masalasidur”, - degan so’zlar muallifini ko’rsating?

+Avloniy


-Behbudiy

-Cho’lpon

-Navoiy

112#“Jamiyat madaniyatsiz ma’naviy axloqiy qadriyatlarsiz yashay olmaydi. Ularni pisand qilmagan jamiyat pirovard – oqibatda tanazzulga yuz tutadi”. Ushbu hikmatli so’zlar muallifiniko’rsating?

+I.Karimov

-Yusuf Xos Hojib

-Ahmad Yugnakiy

-Mahmud Qoshg’ariy

113#Muayyan millat, shu millat vakillari uchun zarur va ahamiyatli, aziz va ardoqli bo’lgan manfaati va maqsadlariga xizmat qiladigan ma’naviy boyliklar, amallar va tamoyillar, g’oyalar va me’yorlar bu – .....

+milliy ma’naviy qadriyatlardir

-ma’naviy qadriyatlardir

-umuminsoniy qadriyatlardir

-mintaqaviy qadriyatlardir

114#Milliy ma’naviy qadriyatlar – ..................

+ijobiy axloqiy sifatlarni takomillashtirish, davlat va millat rivojiga to’g’anoq bo’ladigan salbiy illatlarni bartaraf etish omilidir.

-Jahon hamjamiyati rivojiga to’g’anoq bo’ladigan salbiy illatlarni bartaraf etish omilidir.

-salbiy axloqiy sifatlarni takomillashtirish, davlat va millat rivojiga to’g’anoq bo’ladigan ijobiy illatlarni bartaraf etish omilidir.

-Milliy g’oya va ma’naviy qadriyatlar to’qnashuvi natijasida, millat rivojiga to’g’anoq bo’ladigan ijobiy illatlarni bartaraf etish.

115#Milliy g’oya va ma’naviy qadriyatlarning uzviy bog’liqligi nimada?

+Milliy qadriyatlar milliy g’oya uchun ma’naviy negiz, manba bo’lib xizmat qiladi; milliy g’oya qadriyatlarni boyitish, yanada yuksak bosqichga ko’tarish, odamlar ongi va qalbiga milliy qadriyatlarni singdirish omili bo’lib hisoblanadi; milliy g’oya xalqning tub manfaatlari nuqtai nazaridan mavjud ma’naviy qadriyatlarga baho beradi, ijobiy jihatlarni rivojlantirish, salbiy holatlarni inkor etishning ma’naviy mezoni bo’lib maydonga chiqadi.

Milliy qadriyatlar milliy g’oya uchun diniy negiz, manba bo’lib xizmat qiladi; milliy g’oya qadriyatlarni boyitish, yanada yuksak bosqichga ko’tarish, odamlar ongi va qalbiga milliy qadriyatlarni singdirish omili bo’lib hisoblanmaydi; milliy g’oya xalqning tub manfaatlari nuqtai nazaridan mavjud ma’naviy qadriyatlarga baho beradi, ijobiy jihatlarni rivojlantirish, salbiy holatlarni inkor etishning ma’naviy mezoni bo’lib maydonga chiqadi.

-Milliy qadriyatlar milliy g’oya uchun siyosiy negiz, manba bo’lib xizmat qiladi; milliy g’oya qadriyatlarni boyitish, yanada yuksak bosqichga ko’tarish, odamlar ongi va qalbiga milliy qadriyatlarni singdirish omili bo’lib hisoblanadi; milliy g’oya xalqning tub manfaatlari nuqtai nazaridan mavjud ma’naviy qadriyatlarga baho bermaydi, ijobiy jihatlarni rivojlantirish, salbiy holatlarni inkor etishning ma’naviy mezoni bo’lib maydonga chiqadi.

-Milliy qadriyatlar milliy g’oya uchun iqtisodiy negiz, manba bo’lib xizmat qiladi; milliy g’oya qadriyatlarni boyitish, yanada yuksak bosqichga ko’tarish, odamlar ongi va qalbiga milliy qadriyatlarni singdirish omili bo’lib hisoblanadi; milliy g’oya xalqning tub manfaatlari nuqtai nazaridan mavjud ma’naviy qadriyatlarga baho beradi, ijobiy jihatlarni rivojlantirish, salbiy holatlarni inkor etishning ma’naviy mezoni bo’lib maydonga chiqmaydi.


Katalog: upload -> book
book -> Sana: 03. 04. 2015. Fan: Jahon tarixi Sinf
book -> Tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti
book -> Qayta tayyorlash va malakasini oshirish
book -> Tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti
book -> 6-sinf тарих (umumta’lim maktablari uchun)
book -> 6-§ Ilk sivilizasiyalarning vujudga kelish davri
book -> Mavzu: Ishlab chiqarish asoslari mashg`ulotlarini o`tkazish metodikasi Mehnat ta’limi jarayonida o`quvchilarga ishlab chiqarish to`g`risida quyidagi tushunchalar beriladi
book -> Uslubiy qo`llanma
book -> Samarqand viloyati xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti maktabgacha, boshlang‘ich va maxsus ta’lim kafedrasi kichik maktab yoshidagi oʻquvchilarni miqdorlar bilan tanishtirish
book -> Samarqand viloyati xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti maktabgacha, boshlang‘ich va maxsus ta’lim kafedrasi savod oʻrgatish darslarida ta’limiy oʻyinlardan foydalanish

Download 326 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
guruh talabasi
samarqand davlat
toshkent axborot
nomidagi samarqand
toshkent davlat
haqida tushuncha
ta’limi vazirligi
xorazmiy nomidagi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
o’rta ta’lim
bilan ishlash
ta'lim vazirligi
fanlar fakulteti
махсус таълим
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
umumiy o’rta
Referat mavzu
fanining predmeti
haqida umumiy
Navoiy davlat
fizika matematika
universiteti fizika
Buxoro davlat
malakasini oshirish
davlat sharqshunoslik
Samarqand davlat