Milliy g‘oya va ma’naviyat asoslari” modulidan 14 soatlik dastur uchun testlar to‘plami urganch-2015 Tuzuvchilar


# Milliy mafkuramizning asosiy g’oyalari qaysilar?Download 326 Kb.
bet4/6
Sana09.09.2017
Hajmi326 Kb.
1   2   3   4   5   6

211# Milliy mafkuramizning asosiy g’oyalari qaysilar?

+Vatan ravnaqi, yurt tinchligi, ijtimoiy hamkorlik, xalq farovonligi, komil inson, diniy bag’rikenglik, millatlararo totuvlik.-Hurfikrlilik, vatanparvarlik.

-Materializm, idealizm, monizm va dualizm.

-Mehmondo’stlik, bolajonlilik, ota-onani hurmatlash.212# Milliy mafkuramizning bosh g’oyasi nima?

+Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot qurish.

- Millatlararo hamkorlik.

-Xalqaro miqyosdagi tenghuquqli aloqalarni o’rnatish.

-Abadiy barqarorlik, tenglik o’rnatish.

213# Milliy g’oya degani nima?

+Milliy g’oya milliy tafakkur mahsuli bo’lib, unda millat manfaatlari ifodalanadi.

-Millat uchun milliy g’oyaning keragi yo’q

-Milliy g’oya bo’lmaydi, u millat ichidagi sinflar, guruhlar g’oyasidir.

-Milliy g’oya millatchilikdir.

214#Milliy g’oya nimalarda aks etadi?

+Ilmiy, falsafiy, diniy, badiiy, ijtimoiy-siyosiy, milliy va umuminsoniy g’oyalarda.

-Ma’naviyatda

-Turli g’oyalarda

-Dunyoqarashda
215# Milliy istiqlol g’oyasining asosiy tamoyillari nimalar?

+Insonparvarlik, vijdon erkinligi, fikrlar rang-barangligi, umuminsoniy qadriyatlarning ustivorligi, milliy qadriyatlarga sodiqlik, shaxs-oila-mahalla bilan uzviy bog’liqlik, davlat va jamoat tashkilotlari, jamiyat hayotini demokratlashtirish

-Insonparvarlik

-Vijdon erkinligi

-Fikrlar rang-barangligi

216# Ma’naviyatning muhim tarkibiy qismlaridan bo’lib, insonni kamolotga yetaklaydigan, unga hurmat va e’tibor keltiradigan tushunchani aniqlang?

+Ilm


-Boylik

-Mansab


-Meros

217#O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning qaysi asarida milliy mafkura Kontseptsiyasi izohlangan?

+“Milliy istiqlol mafkurasi xalq e’tiqodi va buyuk kelajakka ishonchdir”

-“O’zbekiston XXI asr bo’sag’asida: xavfsizlikka taxdid, barqarorlnk shartlari va taraqqiyot kafolatlari”

-“O’zbekistonning o’z istiqlol va taraqqiyot yo’li”

-«Barkamol avlod - O’zbekiston taraqqiyotining poydevori»

218. Prezidenti I.Karimovning asarlar to’plami hozirgi kungacha necha jildda nashr etilgan?

+22 jild


-15 jild

-16 jild.

-17 jild.

219#Prezident Islom Karimovning asarlari qachondan boshlab jildli to’plam sifatida nashr etila boshlandi?

*1996-yildan

-1991-yildan

-1993-yildan

-1995-yildan

220#«Dunyoda turmoq uchun dunyoviy fan va ilm lozimdur, zamona ilmi va fanidan bebahra millat boshqalarga paymol bo’lur» bu so’zlar muallifi kim?

+M.Behbudiy

-A.Navoiy

-A.Fitrat

-A.Avloniy

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA’LIMI VAZIRLIGI

XORAZM VILOYATI XALQ TA’LIMI XODIMLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISH INSTITUTI

“Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar” kafedrasi

MILLIY G‘OYA VA MA’NAVIYAT ASOSLARI” MODULIDAN 14 SOATLIK DASTUR UCHUN TESTLAR TO‘PLAMI

Urganch-2015

Tuzuvchilar: “Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar” kafedrasi o‘qituvchilari A.Vaisov,

S.Nazarov

Testlar to‘plami institutning ilmiy kengashida 2015 yil 29 dekabrda tasdiqlangan
1#Mustaqillik tufayli xalqimiz o’zining milliy-ma’naiy ruhiyatiga tamomila zid bo’lgan qanday g’oyadan voz kechildi?

+“kommunistik g’oya”dan

-“demokratik g’oya”dan

-“milliy g’oya”dan

-“diktatoristik g’oya”dan

2#Milliy g’oya - O’zbekiston xalqining tarixiy maqsadlarini amalga oshirish uchun qanday manba bo’lib xizmat qiladi?

+Ma’naviy-ruhiy kuch-quvvat manbai

-Ilmiy-nazariy manbai

-Diniy manbai

-Ijtimoiy-iqtisodiy manbai

3#Milliy g’oya – O’zbekistonda demokratik, fuqorolik jamiyatini qurish uchun qanday asos bo’lib xizmat qiladi?

+Ilmiy-nazariy asos

-Ma’naviy-ruhiy asos

-Diniy asos

-Ijtimoiy-iqtisodiy asos

4#Milliy istiqlol g’oyasini o’rganishni taqozo etadigan umumiy qonuniyatlardan biri qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

+Mafkura bo’lmasa odam, jamiyat, davlat o’z yo’lini yo’qotishi muqarrar.

-G’oya va milliy g’oya inson tafakkurining maxsuli

-Qaerdaki g’oyaviy bo’shliq paydo bo’lsa bu bo’shliq mamlakat taraqqiyotini tezlashtiradi

-Mafkura harbir shaxsning fikriy jamlanmasi

5#“Endigi vazifamiz shundan ibratki, milliy istiqlol g’oyasi tushunchalari asosida keng jamoatchiligimiz, ziyolilarimiz, ilm-fan va madaniyat namoyondalari, avvalo, ma’naviy-ma’rifiy soha xodimlari milliy mafkurani takomillashtirish hamda uning asosiy tamoyillarini odamlar ongi va qalbiga singdirishga qaratilgan ishlarni yangi bosqichga ko’tarishlari zarur” Ushbu so’zlar prezident Islom Karimovning qaysi asaridan olingan?

+Vatan ravnaqi uchun har birimiz mas’ulmiz

-Ozod va Obod Vatan qurish pirovard maqsadimiz

-O’zbekiston kelajagi buyuk davlat

-Yangisini qurmay-eskisini buzma

6#G’oyaning eng muhim xususiyati qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

+Safarbar etadi, maqsad sari etaklaydi, harakatga keltiradi

-Maqsad sari etaklaydi, safarbar etadi

-Harakatga keltiradi, tinchlantiradi, ulug’laydi

-Bunyod ettiradi, quradi, murosaga keltiradi

7#Fan taraqqiyotining samarasi, ilmiy kashfiyotlarning natijasi sifatida paydo bo’ladigan, turli fan sohalarining asosiy tamoyillari, ustivor qoidalarini tashkil qiladigan fikrlar qanday g’oya deyiladi?

+Ilmiy g’oyalar

-Falsafiy g’oyalar

-Diniy g’oyalar

-Badiiy g’oyalar

8#Har bir falsafiy ta’limotning asosini tashkil etadigan, olam va odam to’g’risidagi eng umumiy tushuncha va qarashlar, dunyoni bilish jarayonida kishilik jamiyatining taraqqiyoti mobaynida to’plangan bilimlarini umumlashtirish, inson hayotining ma’no-mazmunini, uning baxt-saodati kabi masalalar ustida mulohaza asosida shakllanadigan fikrlar qanday g’oya deyiladi?

+Falsafiy g’oyalar

-Ilmiy g’oyalar

-Diniy g’oyalar

-Badiiy g’oyalar

9#Har bir diniy ta’limot va oqimning asosini, diniy iymon-etiqodning negizini tashkil etuvchi aqidalarga qanday g’oya deyiladi?

+Diniy g’oyalar

-Ilmiy g’oyalar

-Falsafiy g’oyalar

-Badiiy g’oyalar

10#Adabiyot va san’at asarining asosiy ma’no-mazmunini tashkil etadigan, undan ko’zlangan maqsadga xizmat qiladigan etakchi fikrlar qanday g’oya deyiladi?

+Badiiy g’oyalar

-Ilmiy g’oyalar

-Falsafiy g’oyalar

-Diniy g’oyalar

11#Politeizm qanday ma’noni anglatadi?

+Ko’pxudolik

-Yakkaxudolik

-Ko’ppartiyaviylik

-Yakka nikohlik

12#Monoteizm qanday ma’noni anglatadi?

+Yakkaxudolik

-Ko’pxudolik

-Ko’ppartiyaviylik

-Yakka nikohlik

13#Inson tafakkurida vujudga kelgan, muayyan fikrlarning ijtimoiy xarakterga ega bo’lgan, ruhiyatga kuchli ta’sir o’tkazib, jamiyat va odamlarni haraktgakeltiradigan, ularni bunyodkor maqsad-muddao sari etaklaydigan ulug’vor fikrlar bu ..................... .

+Ezgu g’oya

-Diniy g’oya

-Milliy g’oya

-Buzg’unchi g’oya

14#“Mafkura” tushunchasi arabchadagi qaysi so’zlardan oligan?

+“mufakkir”, “mufakkiratun”

-“mafkura”, “mafakkiratun”

-“fakkara”, “mufakkaratun”

-“afkkira”, “afkkuratun”

15#Prezident Islom Karimov jamiyat mafkurasiga qanday ta’rif bergan?

-Odamlarning ming yillar davomida shakllangan dunyoqarashi va mentalitetiga asoslangan, ayni vaqtda shu xalq, shu millatning kelajagini ko’zlagan va uning dunyodagi o’rnini aniq ravshan belgilab berishga xizmat qiladigan, kechagi va ertangi kun o’rtasida o’ziga xos ko’prik bo’lishga qodir g’oyani men jamiyat mafkurasi deb bilaman.

-Inson tafakkurida vujudga kelgan, muayyan fikrlarning ijtimoiy xarakterga ega bo’lgan, ruhiyatga kuchli ta’sir o’tkazib, jamiyat va odamlarni haraktgakeltiradigan, ularni bunyodkor maqsad-muddao sari etaklaydigan ulug’vor fikrlar bu jamiyat mafkurasi deb bilaman.

-Adabiyot va san’at asarining asosiy ma’no-mazmunini tashkil etadigan, undan ko’zlangan maqsadga xizmat qiladigan etakchi fikrlarni jamiyat mafkurasi deb bilaman.

-Milliy istiqlol g’oyasi tushunchalari asosida keng jamoatchiligimiz, ziyolilarimiz, ilm-fan va madaniyat namoyondalari, avvalo, ma’naviy-ma’rifiy soha xodimlari milliy mafkurani takomillashtirish hamda uning asosiy tamoyillarini odamlar ongi va qalbiga singdirishga qaratilgan ishlarni jamiyat mafkurasi deb bilaman.

16#“Odamlarning ming yillar davomida shakllangan dunyoqarashi va mentalitetiga asoslangan, ayni vaqtda shu xalq, shu millatning kelajagini ko’zlagan va uning dunyodagi o’rnini aniq - ravshan belgilab berishga xizmat qiladigan, kechagi va ertangi kun o’rtasida o’ziga xos ko’prik bo’lishga qodir g’oyani men jamiyat mafkurasi deb bilaman” Ushbu so’zlar prezident Islom Karimovning qaysi asaridan olingan?

+Biz kelajagimizni o’z qo’limiz bilan quramiz

-Vatan ravnaqi uchun har birimiz mas’ulmiz

-Ozod va Obod Vatan qurish pirovard maqsadimiz

-Yangisini qurmay-eskisini buzma

17#Mafkuraning falsafiy ildizlari deganda nima tushuniladi?

+Falsafa ilmi xulosalariga asoslanishi

-Siyosiy-iqtisodiy munosabatlar

-Marifiy-ma’niviy natijalar

-Ijtimoiy-madaniy xulosalar

18#Mafkuraning dunyoviy ildizlari nimadan iborat?

+Ma’rifiy dunyoga xos siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy munosabatlar majmuidan

-Falsafa ilmi xulosalaridan

-Siyosiy-iqtisodiy munosabatlardan

-Dunyodagi bo’layotgan falsafiy o’zgarishlardan

19#Jamiyatga sog’lom g’oya, sog’lom mafkura nima uchun kerak?

+Ilm-fan va madaniyat borasidagi yutuqlardan oqilona foydalanish uchun

-Ma’rifiy dunyoga xos bo’lmagan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy munosabatlardan foydalanish uchun

-Odamlarning ming yillar davomida shakllangan dunyoqarashi va mentalitetidan foydalanish uchun

-dindan foydalanib, dinga aloqasi bo’lmagan siyosiy hamda boshqa tajovuzlar va maqsadlarni amalga oshirish uchun

20#«Mmafkura - jamiyatda yashaydigan odamlarning hayot mazmunini, ularning intilishlarini o’zida mujassamlashtiradi». Ushbu satrlar qaysi davlat raxbariga tegishli?

+I.Karimov

-M.Gandi

-K.Berdimuxammedov

-J.Bush

21#«Maqsad degani-xalqni, millatni birlashtiruvchi, yo’lga boshlovchi bamisoli bir bayroq. Bu bayroq butun O’zbekiston xalqining ruhini, g’urur-iftixorini, kerak bo’lsa qudratini, orzu-intilishlarini mujassamlashtiradigan ulug’ kuchdir. Davlatimizning, xalqimizning, el-yurtimizning maqsadi o’zining ulug’vorligi, hayotiyligi va haqqoniyligi bilan hammamizni jalb etadigan bO’lmog’i lozim. Toki bu maqsad xalqni-xalq, millatni-millat qila bilsin, qo’limizda engilmas bir kuchga aylansin» Ushbu so’zlar Prezident Islom Karimovning qaysi asaridan olingan?

+Milliy istiqlol mafkurasi – xalq e’tiqodi va buyuk kelajakka ishonchidir

-Vatan ravnaqi uchun har birimiz mas’ulmiz

-Biz kelajagimizni o’z qo’limiz bilan quramiz

-Yangisini qurmay-eskisini buzma

22#Mafkura yakkahokimligi qanday oqibatlarga olib keladi?

+Kishilarda fikrga moslashish, mutelik, loqaydlik, boqimondalik rug’iyati shakllanadi

-Mamlakatda qatiy tartib belgilanadi

-Ijtimoiy hayot rivojiga hissa qo’shadi

-Paxta maydonlari kenggaytiriladi va etishtiriladi

23#1991 yilda sobiq Ittifoq tarqalib ketishi bilan kommunizm mafkurasi inqirozga uchradi. Buning sabablaridan biri?

+Boshqa mafkuralarni tan olmaslik, mafkura zo’ravonlik prinstipi asosida targ’ib qilindi

-Xalqning rus tilini yaxshi bilmasligi va AQSh zo’ravonligi

-Yagona pul birligining yo’qligi

-Xom ashyo bazasining yo’qligi

24#Sobiq Ittifoq (SSSR) tarqalib ketishi bilan kommunizm mafkurasi inqirozga uchradi. Buning sabablaridan biri?

+Bu mafkura nomigagina ijtimoiy guruhlar mafkurasi edi va hech kimga vijdon erkinligiga yo’l qo’ymas edi

-Xalqning rus tilini yaxshi bilmasligi va AQSh zo’ravonligi

-Yagona pul birligining yo’qligi

-Xom ashyo bazasining yo’qligi

25#Eski mustabid tuzumdan yangi tuzumga o’tish jarayonida oldin hukmronlik qilib kelgan mafkura o’z mavqeini yo’qotgach, taraqqiyot talablariga mos ravishda uning o’rnini bosadigan ilg’or g’oyaviy tizimning hali to’liq shakllanmagan holati bu ..................

+G’oyaviy bo’shliq

-Ma’naviy zarar

-Mafkuraviy xuruj

-Ma’naviy tahdid

26#Muhammad Xorazm Shoh boshchiligidagi davlat qudrati va lashkarlarning soni jihatidan Chingizxondan bir necha barobar ustun edi. Nima sababdan Chingizxon yurtimizga bostirib kelganda xalqimiz asoratga tushib qoldi?

+g’oyaviy barqarorlik yo’qligi

-qo’shinga haq to’lamaganligi

-ocharchilik tufayli

-qurol-aslaxaning kamligi

27#“Ikkita inson aynan bir xilda fikrlamaydi, ularning olam haqidagi tushunchalari, fikrlari xilma-xildir” Ushbu fikrlar qaysi yunon faylasufiga tegishli?

+Aristotel

-Aflotun

-Pifagor


-Fales

28#“xalqni yakqalam qildim”, deya insonparvarlik, adolat g’oyalarini kuylagan va qoniqish hissini tuygan vatandoshimiz kim?

+Alisher Navoiy

-So’fi Olloyor

-Bobur Mirzo

-Mirzo Ulug’bek

29#«O’zini anglamoq buyuk saodat» ekanligini anglatgan faylasuf kim?

+Suqrot


-Aflotun

-Konfustiy

-Fales

30#«Diling - Ollohda, qo’ling - mehnatda bo’lsin» deya yaratuvchilikka da’vat etgan buyuk donishmand kim?

+Bahouddin Naqshband

-So’fi Olloyor

-Alisher Navoiy

-Amir Temur

31#Payg’ambar Zardusht yaratgan “Avesto” kitobida qanday g’oyalar ilgari surilgan?

+Adolat, haqiqat, ezgulik, mehnatsevarlik

-Milliy chegara daxlsizligi, xalq manfaatlari

-Ezgulik, dinlararo bag’rikenglik, dehqonchilik

-Ezgulik, ko’pxudolikni rivojlantirish, yurt obodligi

32#Qariyb uch ming yil muqaddam payg’ambar Zardusht qanday g’oyalarni targ’ib qilishni boshlagan?

+Yakkaxudolik va ezgulik g’oyalarini

-Ko’pxudolik va ezgulik g’oyalarini

-Yakka hukumronlik va ezgulik g’oyalarini

-Ko’pxudolik, ezgulik g’oyalarini va adolat, haqiqatni

33#Zardusht ta’limotida qanday g’oyalar markaziy o’rinni egallagan?

+Insonni ezgulikka da’vat etuvchi

-Insonni quruvchilikka da’vat etuvchi

-Insonni yashashga da’vat etuvchi

-Insonni yovuzlikka da’vat etuvchi

34#Zardushtiylik dinining muqaddas kitobi «Avesto»da qanday g’oyalar qoralanadi?

+harbiy to’qnashuvlar, bosqinchilik urushlari, jonivorlarni, hayvonlarni azoblash, odamlarga adolatsizlik, yolg’onchilik, ahdga vafosizlik

-hiyonat qilish, bosqinchilik urushlari, jonivorlarni, hayvonlarni azoblash, terrorchilik, diniy ekstrimizm, dehqonchilik

-odamlarga adolatsizlik, yolg’onchilik, ahdga vafosizlik, hiyonat qilish, o’troq hayot kechirish

-missionerlik, o’troq, osoyishta, hayot kechirishga, mehnatga, dehqonchilik, chorvachilik bilan shug’ullanishga da’vat etadigan

35#Zardushtiylik dinining muqaddas kitobi «Avesto»da qanday g’oyalar ulug’lanadi?

+o’troq, osoyishta, hayot kechirishga, mehnatga, dehqonchilik, chorvachilik bilan shug’ullanishga da’vat etadigan

-harbiy to’qnashuvlar, bosqinchilik urushlarini qilmaslik, jonivorlarni, hayvonlarni so’yish, odamlarga adolatsizlik

-hiyonat qilish, bosqinchilik urushlari, jonivorlarni, hayvonlarni azoblash, terrorchilik, diniy ekstrimizm, dehqonchilik

-odamlarga adolatsizlik, yolg’onchilik, ahdga vafosizlik, hiyonat qilish, o’troq hayot kechirish

36#«Avesto»da kitobida qanday shaxs “Zaminni hammadan ko’proq baxtiyor qilgan shaxs” hisoblangan?

+hammadan ko’p bug’doy, giyoh va mevali daraxtlar ekkan zotdir

-hammadan ko’p er, uy-joy va suvga ega zotdir

-hammadan ko’p mevali daraxtlar mevasini istemol qilgan zotdir

-hammadan ko’p bug’doyni tegirmondan o’tkazgan zotdir

37# Zardusht yaratgan “Avesto” kitobida “Uzoq zamon ekilmagan va omoch tegmagan zamin” qanday zamin(er) hisoblangan?

+baxtsiz


-qarovsiz

-hosilsiz

-qurg’oq

38#Xitoy mutafakkiri Konfustiy yashab faoliyat ko’rsatgan yillarni toping?

+mil.av.551-479

-mil.av.555-485

-mil.av.541-478

-mil.av.543-432

39#Konfustiyning - falsafiy va axloqiy g’oyalari markazida qanday muammolar turadi?

+inson, uning aqliy va ma’naviy qiyofasi, olamdagi hamda jamiyatdagi o’rni, vazifasi

-jamiyatni har qanday ijtimoiy va iqtisodiy inqiro, larzalardan asrab qolish va davlat manfaatini yuqori qo’yishga

-korreya milliy xarakterini shakllantirish, milliy davlatchilik g’oyalarini rivojlantirish

-xitoydagi “12-oila va jamiyat” g’oyasini ishlab chiqish

40#Buddizm dinining asoschisi to’g’ri ko’rsatilgan qatorni toping?

+Siddxartxa Gautama

-Buxagata

-Zardusht

-Zaratushtra

41#«Al-muallim as-Soniy» («Ikkinchi muallim»), nomini olgan mutafakkir alloma kim?

+Abu Nasr Farobiy

-Abu Ali ibn Sino

-Mirzo Ulug’bek

-Alisher Navoiy

42#“Sharq Aristoteli” deb nom olgan mutafakkir olim kim?

+Abu Nasr Farobiy

-Alisher Navoiy

-Yusuf Xos Xojib

-Abu Ali ibn Sino

43#Sharq mutafakkiri Abu Nasr Farobiy yashab faoliyat ko’rsatgan yillarni ko’rsating?

+873-950 yillar

-980-1037 yillar

-1394-1449 yillar

-888-999 yillar

44#Quyida ko’rsatilgan asarlarning qaysilari Abu Nasr Farobiy qalamiga mansub?

+«Mantiqqa kirish kitobi», «Fazilatli hulqlar» «Musiqa haqida katta kitob», «Inson a’zolari haqida kitob».

-«Tib qonunlari», «Donishnoma», «Najot kitobi», «Turar joyning tuzulishi», «Insof kitobi».

-«Fozil odamlar shahri», «Fazilatli hulqlar» «Musiqa haqida katta kitob», «Insof kitobi».

-«Badoyi ul-bidoya», «Navodir ul-nihoya», «Zubdat ut-tavorix», «Chor kitob», «Majolis un-nafois».

45#Buyuk hakim, qomusiy bilimegasi Abu Ali Ibn Sino yashab faoliyat ko’rsatgan yillarni ko’rsating?

+980-1037 yillar

-873-950 yillar

-1394-1449 yillar

-965-1063 yillar

46#Quyida ko’rsatilgan asarlarning qaysilari Abu Ali Ibn Sino qalamiga mansub?

+«Tib qonunlari», «Donishnoma», «Najot kitobi», «Turar joyning tuzulishi», «Insof kitobi».

-«Mantiqqa kirish kitobi», « Tib qonunlari » «Musiqa haqida katta kitob», «Inson a’zolari haqida kitob».

-«Fozil odamlar shahri», «Fazilatli hulqlar» «Musiqa haqida katta kitob», «Insof kitobi».

-«Badoyi ul-bidoya», «Navodir ul-nihoya», «Zubdat ut-tavorix», «Chor kitob», «Majolis un-nafois».

47#“Insonning mohiyati haqiqiy baxt-saodatga erishuv ekan, inson bu maqsadni o’zining oliy g’oyasi va istagiga aylantirib, bu yo’lda barcha imkoniyatlardan foydalansa, u baxt-saodatga erishadi”. Ushbu fikrlar muallifi to’g’ri ko’rsatilgan qatorni toping?

+Abu Nasr Farobiy

-Abu Ali ibn Sino

-Mirzo Ulug’bek

-Alisher Navoiy

48#Quyidagi qaysi qatorda tasavvuf allomalar nomlari to’g’ri va to’liq ko’rsatilgan?

+Ahmad Yassaviy, Abdulxoliq G’ijduvoniy, Bahouddin Naqshband, Najmiddin Kubro.

-Xoja Yusuf Hamadoniy, Bahouddin Naqshband, Najmiddin Kubro, Imom Buxoriy.

-Xoja Yusuf Hamadoniy, Ahmad Yassaviy, Abdulxoliq G’ijduvoniy, Imom Termiziy.

-Abdulxoliq G’ijduvoniy, Imom Termiziy, Imom Buxoriy, Abu Bakr Kalobodiy

49#“Tabiat kimga zakovat, aql-idrok, bilim bersa, u ezgu ishlar qilishga qo’l uradi”. Ushbu fikrlar muallifini toping?

+Yusuf Xos Xojib

-Lutfiy

-M.Qoshg’ariy-Navoiy

50#Amir Temurning «Temur tuzuklari» kitobida davlat idorasi va ahli fuqaroga munosabatda quyidagi qaysi tushunchalar bosh g’oya sifatida ilgari surildi?

+adolat, insof, diyonat, el-yurt tinchligi va obodligi

-insof, diyonat, mamlakat sarhadlarini kengaytirish,

-jazolash, insof, ijtimoyi hamkorlik, el-yurt tinchligi va obodligi

-komil inson, insof, diyonat, vijdon obodligi, or-nomus

51#Bunyodkorlik g’oyalariga asoslangan “12 oila-qishloqda” deb nom olgan vatanparvarlik harakati qaysi davlatga xos?

+Janubiy Koreya

-Xitoy

-AQSh


-Yaponiya

52#O’tgan asrning 30 yillarida «12 oila - qishloqda» deb nom olgan vatanparvarlik harakatiga kim asos soldi?

+Yong Ki-Kim

-Pa Xa Sun

-Choy Ran

-Vatanbi Satoshi

53#Janubiy Koreyada XX asrning 30 yillarida Yong Ki-Kim tomonidan qanday vatanparvarlik harakatiga asos solindi?

+«12 oila - qishloqda»

-«sariq ro’mollilar harakti»

-«vatan - ozodligi harakti »

-«oila mustahkam – jamiyat sog’lom»

54#Janubiy Koreyada Yong Ki-Kim tomonidan ochilgan fermerlar tayyorlaydigan maktab qanday nomlangan?

+“Kanaan”

-“Oq ajdar”

-“Nilufar guli”

-“Choy Don in”

55#“Kanaan” ta’lim dargohining bosh maqsadi?

+tinglovchilarda insoniy e’tiqod tuyg’ularini shakllantirish, komillik, o’zaro tenglik, birodarlik, vatanparvarlik hislarini singdirishdir.

-barcha kishilarga diniy e’tiqod tuyg’ularini shakllantirish, komillik, o’zaro tenglik, birodarlik, vatanparvarlik hislarini singdirishdir.

-fuqorolarga siyosiy huquqlarini tushuntirish, komillik, o’zaro tenglik, birodarlik, vatanparvarlik hislarini singdirishdir.

-muxojirlarga Vatan tuyg’ularini shakllantirish, komillik, o’zaro tenglik, birodarlik, vatanparvarlik hislarini singdirishdir.

56#Fashizm so’zining lug’aviy ma’nosi berilgan qatorni toping?

+bog’lam, birlashma

-jumboq

-urush


-irq

57#Fashizm g’oyasi jamiyatda kimning dunyoqarashi va manfaatini ifoda etgan?

+o’ta reakstion va tajovuzkor doiralarning

-neofashistlar va tajovuzkor doiralarning

-o’ta liberal va shovenchilar doiralarning

-o’ta konstervator va demokrat doiralarning

58#Butun insoniyat yagona qaysi biologik turga mansub?

+«Homo sapiens»

-«Homo hapiens»

-«Homo arangutaniens»

-«Homo shimpanpiens»

59#Prezident Islom Karimov 2005 yilda “Nezavisimaya gazeta”(Moskva)ning muxbiriga bergan intervyusi qanday nomlangan edi?

+Imperiya davrida bizni ikkinchi darajali odamlar, deb hisoblashar edi.

-Xavfsizlik va barqaror taraqqiyot yo’lida.

-O’zbekiston 21 asrga intilmoqda.

-Toshkent – Moskva: doimiy rivojlanishda.

60#Buyuk davlatchilik shovinizmi bu ................................ – ?

+bir davlatning boshqa davlat yoki davlatlar ustidan siyosiy, mafkuraviy, iqtisodiy va harbiy hukmronligini o’rnatishga qaratilgan nazariya va amaliyot.

-ikki davlatning boshqa davlat yoki davlatlar ustidan siyosiy, madaniy, iqtisodiy va ma’naviy yordamini o’rnatishga qaratilgan nazariya va amaliyot.

-ko’p davlatning boshqa davlat yoki davlatlar ustidan siyosiy, mafkuraviy, iqtisodiy qaramligini o’rnatishga qaratilgan nazariya va amaliyot.

-bir davlatning boshqa davlat yoki davlatlarga siyosiy, mafkuraviy, iqtisodiy hamkorligini o’rnatishga qaratilgan nazariya va amaliyot.


Katalog: upload -> book
book -> Sana: 03. 04. 2015. Fan: Jahon tarixi Sinf
book -> Tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti
book -> Qayta tayyorlash va malakasini oshirish
book -> Tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti
book -> 6-sinf тарих (umumta’lim maktablari uchun)
book -> 6-§ Ilk sivilizasiyalarning vujudga kelish davri
book -> Mavzu: Ishlab chiqarish asoslari mashg`ulotlarini o`tkazish metodikasi Mehnat ta’limi jarayonida o`quvchilarga ishlab chiqarish to`g`risida quyidagi tushunchalar beriladi
book -> Uslubiy qo`llanma
book -> Samarqand viloyati xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti maktabgacha, boshlang‘ich va maxsus ta’lim kafedrasi kichik maktab yoshidagi oʻquvchilarni miqdorlar bilan tanishtirish
book -> Samarqand viloyati xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti maktabgacha, boshlang‘ich va maxsus ta’lim kafedrasi savod oʻrgatish darslarida ta’limiy oʻyinlardan foydalanish

Download 326 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat