Metodikasi kafedrasi mavzu: abu rayhon beruniyning ilmiyDownload 459.22 Kb.
Pdf ko'rish
bet11/14
Sana15.05.2021
Hajmi459.22 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
minerologiya  ―  javohir  va  la`llarni  o`rgatadi;  dorishunoslik  ―  tibbiyot  ilmlaridan 

xabardor  qiladi.  Beruniy  fanlarni  ta`riflash  bilan  birga  ularni  o`qitishning  quyidagi 

muammolarini bayon etgan: 

Ta`limda o`qituvchini zeriktirmaslik uchun o`rganiladigan fanlarni almashtirib turish 

kerak. O`quvchi fandan – fanga o`tib tursa turli bog`larda yurganga o`xshaydi. Birini ko`rib 

ulgurmay,  boshqasi  boshlanadi  va  u  “Har  bir  narsada  o`ziga  o`ziga  yarasha  lazzat  bor” 

deyilganidek,  ularga  qiziqadi  va  o`qishni  istaydi.  Bir  narsaning  bayoni  bolani  charchatadi 

va  xotirasida  hech  nimani  saqlay  olmaydi.  Beruniy  ilmni  quyidagi  uch  yo`l  bilan  hosil 

bo`lishini alohida uqtirgan: 

1. 


Har  bir  ilm  va  san`atning  borib  taqaladigan  boshlanish  joyi  bor.  Shuni  to`g`ri 

boshlash zarur. 

2. 

Ilm  boshlanish  joyiga  yaqinlashgan  sari  to  o`ziga  borib  yetguncha soddalashtirib borish. 

3. 


Ilm o`rganish va sabrni talab etadi. Shoshilish kerak emas. 

Beruniy  ilm  ahlini  hurmat  qilinsagina,  ilmlar  yanada  rivojlanib  ketishini  qayta-qayta 

uqtirgan  edi.  O`zi  esa  juda  ko`p  olim  va  podsholarga  saboq  ham  bergan.  Beruniyning 

tolmas zakovatidan Sulton Mas`ud ham bahra olgan, ya`ni undan falakiyotshunoslik ilmini 

o`rgangan.  Beruniy  tahlilidagi  darsliklar  g`oyat  tushunarli,  sodda  bo`lib,  ilmga  cheksiz 

muhabbat uyg`otgan. 

Beruniy  Sulton  Mas`udga  bolalar  uchun  kitob  yaratishda  quyidagilarga  e`tibor  berish 

zarurligini aytgan: 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com
15 

 

1. Kitob yozgan muallif uni o`qishli qilib yoza bilishi kerak 

2. 


Bunday  kitoblar  ko`p  bilimlarni  jamlagan  va  mutolaa  uchun  qulay,  yengil 

o`qiladigan bo`lishi lozim. 

3. 

Hozirgi  munajjimlarning  kitob  bitishlarida  boshqa  usul  va  iboralarni  qo`llash zarur. 

Beruniy  “Hindiston”  nomli  asarida  hindlarning  urf  –  odatlari  bilan  birga,  ularning 

o`qitish usullari haqida ham qimmatli ma`lumotlarni keltirgan. 

Beruniy  ilmsiz  kishilarning  ko`ngli  xurofotga  moyil  bo`lishini,  yolg`on  xuddi  suv 

yuzidagi  ko`pikdek  yo`q  bo`lib  ketishini  ta`kidlab,  ana  shu  fikrlarning  to`g`riligini  qator 

asarlarida turli voqea va hodisalarni bayon qilish orqali isbotlagan. 

Beruniyning  fikricha,  insonlar  hayotidagi  zarurat  va  ehtiyojlar  ularda  ilm  olish  uchun 

talablarni  keltirib  chiqardi.  Shu  talablarga  ko`ra,  ilm  har  xil  tarmoqlarga  bo`linadi.  Ilm 

insonga  boylik  orttirish  uchun  emas,  balki  o`zi  qiziqqan  va  zarur  narsalarni  bilish  uchun 

kerak. 


Beruniy  ilmni  keyingi  avlodlarga  yetkazuvchi  vosita  til,  deb  hisoblagan  va  uning 

ahamiyatini  asoslab  bergan.  “Til  ―  so`zlovchining  istagini  eshituvchiga  yetkazadigan 

tarjimondir...  Agar  insondagi  so`zlash  quvvati  hamma  joyga  shamol  singari  yoyilmaganda 

va zamonlarga narsalar singari o`tuvchi xat yozish san`atini keltirib chiqarmaganda o`tmish 

zamon xabarlarini keyingi avlod qayerdan bilar edi”, deb yozgan. 

 

Beruniy  xat  yozish  tarixini  quyidagicha  bayon  etgan:  Islomshunos  allomalar  dastlabki paytlarda  islom  qoidalarini  oshlangan  terilarga  yozganlar.  Masalan,  haybarli  yahudiylar 

bilan tuzilgan shartnoma, payg`ambarning Eron podshohi Xisravga yozgan maktublari ham 

shunday terilarga yozilgan. Shunga o`xshash, Qur`on va Tavrot ham kiyik terisiga yozilgan 

edi. Asl qog`ozni samarqandlik bir asir olingan olim kashf etgan.  

Beruniy  “Hindiston”  asarida  kishilarning  xatlariga  quyidagicha  fikrlar  bildirgan  edi. 

Hindlarning  xatlari  eskirib  unutilgan,  hech  bir  kishi  bunga  ahamiyat  bermagan.  Nihoyat, 

ular  savodsiz  bo`lib  qolganlar.  Natijada  ular  ilmdan  uzoqlashganlar.  Oqibatda  V`yosa  ibn 

Paroshara ular ishlayotgan ellikta harfni ijod etganlar. Ularga “ akshara” deb nom berganlar. 

Asezas  va  hikmatni  abadiy  (dunyoda)  qoldirish  uchun  oltita  raqam  shaklini  ko`rsatdi.  Bu 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com16 

 

Bani  Isroilning  hukmronlik  davriga  tog`ri  kelgan  edi.  Keyinroq  Komush  va  Lgenon  haligi harflarni  yunonlarga  olib  keldi.  Olim  Simonides  bu  harflarga  yana  4  harf  qo`shdi. 

Afinaliklar  esa  24  ta  harfdan  foydalanganlar.  Hindlarda  (alifbeda)  harflarning  soni  ancha 

ko`pdir. 

Abu  Rayhon  Beruniyning  fikricha  inson  hayvondan  aql  bilan  farq  qiladi.  Lekin 

insonning  hayvondan  tubdan  farq  qiladigan  bu  xususiyati  qanday  bo`lganligini 

tushuntirganda Xudoga murojaat qilib, insonni Xudo azaldan shunday yaratgan deydi. 

Beruniyning  ruhiy  va  moddiy  extiyojlarning  roli  haqidagi  fikri  o`sha  davr  uchun 

nixoyatda  qimmatli  fikr  edi.  U  jamiyat  yuzaga  kelishida  kishilarning  moddiy  ehtiyojlari 

rolini ko`ra oladi. 

Beruniyning  fikricha,  aql,  mehnat,  erkin  tanlash  insonning  hayotini  va  ijtimoiy  holatini 

belgilaydi. Inson o`z ehtiyojlarini mehnat tufayli qondiradi deydi. 

Beruniy  kundalik  turmush  masalalariga  ham  katta  e'tibor  bergan.  Har  bir  axloqan 

barkamol  inson o’zining turmush tarzini  uyg’un,  go’zal eta  oladi.  Uyg’unlik,  go’zallik  va 

nafosatning  asosi  sanaladi.  Beruniy  insoniy  xislatlardan  muhimi  -  ozodlik,  tarbiyalilik 

bo`lsa,  insonga  eng  yaqin  narsa  uning  tabiati,  ruhi,  deydi.  Shuning  uchun  inson  o’z 

tabiatiga  yoqadigan  ishlarni  bajarishi  zarur,  deb  ko’rsatadi.  Bunda  insonning  ichki  dunyosi 

bilan  tashqi  go’zalligi,  turmush  tarzidagi  go’zallikning  uyg’un  bo’lishi  talab  etiladi. 

Bunga inson kiyadigan kiyimidan kundalik turmushdagi yurish-turishi, so’zi, qalbi, qilgan 

ishi – hammasining go’zal bo’lishi ta'kidlangan. 

Har  bir  shaxsda  sharm-hayo,  ozodalik,  nafis  did,  iffat,  latofat,  shirinsuxanlikning 

tarkib topishi turmushning go’zal bo`lishiga olib keladi. 

Olimning inson turmushiga xos hulq-odob qoidalari haqidagi fikrlari pedagogik jihatdan 

muhim  ahamiyat  kasb  etadi.  Inson  ham  ichki,  ham  tashqi  tomondan  go’zal  bo’lsagina 

haqiqiy  kamolotga  erishishi  mumkin.  U  ozodlikni  olijanoblik  bilan  tenglashtiradi.  Inson 

doimo  bularga  rioya  etishi  zarur,  deb  ta'kidlaydi.  Bunda  inson  o’zini  boshqara  olishga 

qodir bo’lishi, har bir etuk inson uchun zarur bo’lgan xislatlarni tarkib toptirishda kuch 

va  irodaga  ega  bo`lishi  zarur,  deydi.  «Minerologiya»  asarida  bu  fikrni  quyidagicha 

ifodalaydi: «Inson o’z ehtiroslariga hukmron, ularni  o’zgartirishga qodir,  o’z  jon  va  tanini 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com
17 

 

tarbiyalar  ekan,  salbiy  jihatlarni  maqtagulik  narsalarga  aylantirishga  hamda  asta-sekin, axloq  haqidagi kitoblarda ko’rsatilgan usullar bilan illatlarni bartaraf etishga qodirdir» 

Beruniy insonni kamolotga yetaklovchi xislatlardan yana biri olijanoblik deb ko’rsatadi. 

Olijanoblikning  mazmunini  yaxshilik  tashkil  etadi.  Bunda  olim  insonga  inson  sifatida 

muomala qilishni nazarda tutadi. 

Eng  muhimi,  mutafakkir  inson  kamolotida  mehnat  va  mehnat  tarbiyasi  haqida 

muhim fikrlarni bayon etadi. U har bir hunar egasining mehnatiga qarab turlarga bo’ladi. 

Og’ir  mehnat  sifatida  binokor,  ko’mir  qazuvchi,  hunarmand,  fan  sohiblari  mehnatini 

keltiradi.  Ayniqsa  ilm  ahli  -  olimlar  mehnatiga  alohida  e'tibor  berish,  hayrixoh  bo’lishga 

chaqiradi,  ularni  ma'rifat  tarqatuvchilar,  jamiyat  ravnaqiga  hissa  qo’shuvchilar  deb, 

biladi:  shu  bilan  birga,  og’ir  mehnat  qiluvchi  konchilar,  yer  ostida  gavhar  izlovchilar, 

dehqonlar  haqida  gapirib,  ularning  mehnatini  rag’batlantirib  turish  kerak,  deydi.  Ayniqsa, 

podshohlar bunday  mehnat ahliga  g’amxo’r  bo’lishi  kerakligini  alohida  eslatadi.  Chunki 

ana shu mehnat ahli ular hukmronligining tayanchi, deb ta'kidlaydi. 

Olim bolalarni  mehnatga o’rgatish metodlari, yo’llari haqida ham fikr yuritadi. Masalan, 

bolalarni eng kichik yoshidan mehnatga o’rgatish kerak, deydi. Mehnat tarbiyasida o’sha davr 

tarbiya  an'anasiga  binoan  vorislikka  katta  ahamiyat  beradi.  Buni  E.To’raqulov  va 

S.Rahimov «Abu Rayhon Beruniy ruhiyat va ta'lim-tarbiya haqida» nomli risolalarida juda 

yaxshi  bayon  etganlar.  Beruniyning  «Mineralogiya»  asarida  faqat  qimmatbaho  metallar, 

toshlar haqida emas, hunarmandchilikka oid, shogird tayyorlash jarayoni, ustalarning hunar 

o’rgatish metodlari haqida ham qimmatli fikrlar bayon etilgan. Bunda hozirgi pedagogika 

fani  tili  bilan  aytganda,  shaxsiy  namuna  metodidan  foydalangani,  ish  jarayoni  bevosita 

ham  nazariy,  ham  amaliy  jihatdan  ustaxonaning  o’zida  bajarilgani  shogirdlarning 

malakali  usta  bo’lib  yetishishida  katta  ahamiyatga  ega  bo`lgan.  Shuning  uchun  ham 

o’sha  davrda  Xuroson  va  Movarounnahr  metallurgiya,  konchilik,  to’quvchilik,  zeb-ziynat 

buyumlari  yasash,  qog’oz,  oyna  ishlab  chiqarish  va  boshqa  sohalarda  dunyo  bozorida  nom 

chiqargan. 

Hunarmandchilikning bunday yakka holda o’rgatilishi malakali kasb egalarining yetishib 

chiqishiga  yordam  bergan,  halol  va  vijdonan  mehnat  qilishga  yollaganki,  bu  insonning 

kamolga  yetishiga  muhim  pog’ona  bo’lgan.  Zero,  qadimdan  har  bir  yetuk  inson  u 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com18 

 

shohmi, oddiy  fuqaromi  hunarning bir yoki bir necha turini bilishi zarur sanalgan. Shunga ko’ra,  buyuk  shohlar  ham,  beklar  ham,  katta  mol-mulk  egalari  bo’lgan  boylar  ham,  oddiy 

fuqaro  ham o’z farzandini bilimli bo’lish bilan birga, hunarli bo’lishiga  ham e'tibor bergan 

va  bu  yozilmagan  qonunga  barcha  birdek  amal  qilgan.  Chunki  kishilik  jamiyati  paydo 

bo’lgandan kishilar o’z mehnati, hunari bilan kun kechirishga majbur bo’lgan va bu hayot 

taqozosi sifatida qabul qilingan. 

Shuning  uchun  ham  Beruniy  inson  har  tomonlama  kamolga  etishi  uchun  u  ilmli 

bo’lishi bilan birga, mehnatsevar va hunar egasi bo’lishi ham kerak, deydi. 

Beruniy  inson  kamolotida  uch  narsa  muhimligini  ta'kidlaydi.  Bu  hozirgi  davr 

pedagogikasi ham e'tirof qiluvchi irsiyat, muhit, tarbiyadir. 

Muayyan  bir  davrda  olimlar  inson  kamolotiga  irsiyat,  muhitning  ta'sirini  inkor 

etib,  faqat  tarbiyani  tan  oldilar.  Lekin  Beruniy  o’z  zamondoshlari  -  buyuk 

mutafakkirlar  Forobiy,  ibn  Sino  kabi  inson  kamolotida  har  uchalasini  ham  muhim  deb 

hisoblaydi.  Ya'ni  u  insonning  kamolotga  yetishida  ilm-u  ma'rifat,  san'at  va  amaliyot 

asosiy  o’rin  tutadi, nasl-nasab, ijtimoiy  muhit  va  ijtimoiy turmush qonuniyatlari  ham katta 

ahamiyatga ega bo’ladi, deydi. 

Abu Rayhon  Beruniy  nazarida,  inson kamolga  yetishining eng  muhim  omillari  ilm-

ma'rifatli  bo`lish  va  yuksak  axloqlilikdir.  Beruniy  ilmiy  bilishga  oid,  ta'lim  metodlari 

haqidagi qarashlari bilan ta'lim nazariyasida o’ziga xos maktab yaratdi. 

Yoshlarni tarbiyalashda esa axloqiy mehnat tarbiyasi, nafosat tarbiyasi, oila tarbiyasi, 

insonning shaxsiy gigiyenasi, xalqlar o’rtasidagi do’stlik, hamkorlik  haqidagi tushunchalar 

katta  ahamiyatga  egadir.  Olim  axloqlilikning  belgilari  sifatida  yaxshilik, 

to’g’rilik, adolat, kamtarlik,saxovat, olijanoblik, do’stlik va hamkorlik, mehnat va hunar 

egallash,  poklik,  go’zallikka  intilish  kabilarni  ilgari  surgan.  Bularning  barchasini  u 

yaratgan asarlaridagi ijtimoiy-falsafiy fikrlarga bog’lab tushuntirgan. 

Yuqoridagilardan  ko’rinib  turibdiki,  Beruniyning  komil  insonni  shakllantirishga 

oid  fikrlari  faqat  o’z  zamonasi  uchun  emas,  hozirgi  davr  ta'lim-tarbiya  ishlarini 

takomillashtirishda ham katta ahamiyatga ega. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com19 

 

Zero,  uning  o’zi  ham  haqiqiy  komil  insonga  xos  xislatlarga  ega  ekanligini, hayoti va  ijodiy  faoliyati,  yozgan  asarlari  bilan  isbotlab,  kelajak  avlodlarga  katta  ma'naviy  me'ros 

qoldirdi. 

Beruniy Sharq Renessansi davri qomusiy olimlaridan biri sifatida nom qozondi. 


Download 459.22 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
guruh talabasi
nomidagi toshkent
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
haqida tushuncha
rivojlantirish vazirligi
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
matematika fakulteti
ta’limi vazirligi
samarqand davlat
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
bilan ishlash
pedagogika universiteti
vazirligi muhammad
fanining predmeti
Darsning maqsadi
o’rta ta’lim
navoiy nomidagi
haqida umumiy
Ishdan maqsad
moliya instituti
fizika matematika
nomidagi samarqand
sinflar uchun
fanlar fakulteti
Nizomiy nomidagi
maxsus ta'lim
Ўзбекистон республикаси
ta'lim vazirligi
universiteti fizika
umumiy o’rta
Referat mavzu
respublikasi axborot
таълим вазирлиги
Alisher navoiy
махсус таълим
Toshkent axborot
Buxoro davlat