Mazkur xujjatni hech qanday muxrsiz, erkin holda olish uchun +998902295952 telefon raqamiga qo’ng’iroq qiling va arzon narx evaziga unga ega bo’ling!Download 212.5 Kb.
Sana13.09.2019
Hajmi212.5 Kb.

PowerPlusWaterMarkObject3094033


Mazkur xujjatni hech qanday muxrsiz, erkin holda olish uchun +998902295952 telefon raqamiga qo’ng’iroq qiling va arzon narx evaziga unga ega bo’ling!
P.S. Sizning to’lovingiz

www.entt.uz loyihasi rivoji uchun sarflanadi.
Narxi: 2000 sum

6-sinf tarix

I variant1. Qadimgi bitiklar bilan qaysi fan shug‘ullanadi?

A) numizmatika B) arxeologiya

C) antropologiya D) epigrafika

2. Eng qadimgi shaharlar va davlatlar tashkil topish davrini olimlar nima deb ataydilar?

A) sivilizatsiya B) diktatura

C) demokratiya D) respublika

3. Qadimgi dunyo tarixi qaysi voqeagacha davom etgan?

A) Garbiy Rim imperiyasining qulashi B) Sharqiy Rim imperiyasining qulashi

C) Yer yuzida odamning paydo bo‘lishi D) Eng qadimgi shaharlar va davlatlarning tashkil topishi

4. Qadimgi dunyo tarixini o‘rganishda qaysi yozma manbalar katta ahamiyat kasb etadi?

A) O‘rta Osiyo tarixchi va geograflarining asarlari B) hind va xitoy tarixchi va geograflarining asarlari

C) yunon va rim tarixchi va geograflarining asarlari D) yunon, rim va xitoy tarixchi va geograflarining

asarlari


5. Qadimgi dunyo tarixining yozma manbalarida nimalar haqida hikoya qilinadi?

A) yurishlar va janglar haqida hikoya qilinadi

B) ibodatxonalar, saroylar va qal’alar qurilishi haqida hikoya qilinadi

C) qadimgi fanlar va san’at haqida hikoya qilinadi

D) yurishlar va janglar, ibodatxonalar, saroylar va qal’alar qurilishi, hunarmandchilik va dehqonchilik, qadimgi fanlar va san’at haqida hikoya qilinadi

6. Quyida ko‘rsatilgan manbalardan qaysi biri yahudiylar tarixi haqida ma’lumot beradi?

A) “Avesto” B) “Bibliya

C) “Rigveda” D) “Marhumlar kitobi”

7. Quyida ko‘rsatilgan manbalardan qaysi biri O‘rta Osiyo xalqlari haqida hikoya qiladi?

A) “Bibliya” B) “Rigveda”

C) “Marhumlar kitobi” D) “Avesto”

8. Qazishma ishlarini olib boruvchi olimlar nima deb nomlanadi?

A) arxeolog B) antropolog

C) etnograf D) lingvist

9. Qadimgi odamlarning urf-odatlarini o‘rganuvchi fan nima deb ataladi?

A) antropologiya B) arxeologiya

C) etnografiya D) lingvistika

10. Quyidagi qaysi javob moddiy manbalarga taaluqli emas?

A) sopol idishlar B) mehnat qurollari

C) zebi-ziynat buyumlari D) kitoblar

11. Ma’lumki, fors shohi Doro I o‘zining Behistun bitiklari orqali o‘rta osiyoliklar haqida xabar bergan. Bu yozuvlar yozilgan Behistun qoyalari qayerda joylashgan?

A) Erondagi Kirmonshoh yaqinida

B) Erondagi Tehron shahri yaqinida

C) Iroqdagi Basra shahri yaqinida

D) Iroqdagi Bag‘dod shahri yaqinida

12. Gerodot nechanchi asrda yashab o‘tgan?

A) mil. avv. IV asr B) mil. avv. V asr

C) mil. avv. VI asr D) mil. avv. III asr

13. Mil. avv. V-IV asrlarda yashagan tarixchilarni aniqlang.

A) Ktesiy va Sima Szyan B) Ksenofont va Strabon

C) Sima Szyan va Gerodot D) Ktesiy va Ksenafont

14. Strabon nechanchi asrda yashab o‘tgan?

A) milodiy I asr oxiri B) milodiy I asr o‘rtasi

C) milodiy I asr boshi D) mil. avv. I asr oxiri

15. Mashhur Xitoy tarixchisi Sima Szyanning “Tarixiy yilnomalar” nomli asari yurtimiz haqida qanday ma’lumotlarni beradi?

A) yurtimizning qadimgi aholisi haqida ma’lumotlarni beradi

B) yurtimizning qadimgi davlatlari haqida ma’lumotlarni beradi

C) yurtimizning tabiati haqida ma’lumotlarni beradi

D) yurtimizning qadimgi aholisi va davlatlari haqida ma’lumotlarni beradi

16. Rim tarixchisi Kvint Kursiy Ruf nechanchi asrda yashagan?

A) mil. avv. IV asr B) mil. avv. V asr

C) mil. avv. VI asr D) milodiy I asr

17. Yunon tarixchisi Arrian nechanchi asrda yashagan?

A) milodiy I asr B) milodiy II asr

C) milodiy III asr D) milodiy IV asr

18. “Avesto”, Behistun bitiklari va yunon-rim tarixchilarining asarlarida o‘lkamiz haqida qanday ma’lumotlar beriladi?

A) o‘lkamizda yashagan qadimgi xalqlar, alohida joylar, tog‘lar, daryolar va ko‘llar, afsonaviy qahramonlar va podsholar nomlari, mamlakatimiz xalqlarining turmushi, dini, madaniyati, iqtisodiy va siyosiy tuzumi to‘g‘risida

B) o‘lkamizda bo‘lib o‘tgan qo‘zg‘lonlar haqida

C) o‘lkamiz madaniyati, san’ati va ilm-fani haqida

D) o‘lkamizning tabiati, qadimgi xalqimizni urf-odatlari haqida

19. O‘zbekiston hududida qadimgi davrga oid topilgan tangalar qaysi asrlarga tegishli?

A) mil. avv. III asr va milodiy I asr B) mil. avv. II asr va milodiy III asr

C) mil. avv. III asr va milodiy III asr D) mil. avv. IV asr va milodiy II asr

20. Qachondan boshlab Kichik Osiyo shaharlarida yashagan yunonlar yurtimizning aholisi, viloyatlari haqidagi ma’lumotlarga ega bo‘lganlar?

A) mil. avv. VI-V asrlardan B) mil. avv. IV-III asrlardan

C) mil. avv. VIII-VII asrlardan D) mil. avv. VII-VI asrlardan

21. Qaysi qadimgi dunyo tarixchisi “baqtriyaliklar qadimlikda mirsliklar bilan baxslasha oladilar” deb xabar qilgan?

A) rimlik tarixchi Pompey Trog B) yunon tarixchisi Gerodot

C) Xitoy tarixchisi Sima Szyang D) Rim tarixchisi Kvint Kursiy Ruf

22. Qaysi asrlardan boshlab Zarafshon va Qashqadaryo vohalarida yaratilgan madaniyat so‘g‘dlarning yangi yerlarni o‘zlashtirish faoliyati va so‘g‘d savdogarlarining Buyuk Ipak yo‘lidagi harakatlari bilan bog‘langan?

A) mil. avv. I – milodiy II asrlar B) mil. avv. III-II asrlar

C) mil. avv. II-I asrlar D) milodiy I-IV asrlar

23. Turmush va mehnat umumiyligi negizida birlashgan eng qadimgi odamlar jamoasi nima deb nomlanadi?

A) matriarxat B) urug‘

C) ibtidoiy to‘da D) patriarxat

24. Insoniyat tarixining barcha mehnat qurollari umumiy bo‘lgan va hamma baravar ishlagan davr – bu ….
25. Erkak kishi jamiyat hayotida yetakchi mavqeiga ega bo‘lib, qarindoshlik munosabatlari ota tomoniga qarab belgilanadigan davr nomi ….
Mazkur xujjatni hech qanday muxrsiz, erkin holda olish uchun +998902295952 telefon raqamiga qo’ng’iroq qiling va arzon narx evaziga unga ega bo’ling!
P.S. Sizning to’lovingiz

www.entt.uz loyihasi rivoji uchun sarflanadi.
Narxi: 2000 sum

6-sinf tarix

II variant1. Numizmatika - bu …

A) tilshunoslik fani B) tangashunoslik fani

C) qazishmalar fani D) bitikshunoslik fani

2. Dastlabki sivilizatsiya tarixi qayerdan boshlangan edi?

A) Qadimgi Yunoniston B) Qadimgi Rim

C) O‘rta Osiyo D) Qadimgi Sharq

3. Qadimgi dunyo tarixi qaysi manbalar asosida o‘rganiladi?

A) arxeologik va antopologik B) etnografik va lingvistik

C) numizmatik va yozma manbalar D) arxeologik va yozma manbalar

4. Qadimgi dunyo tarixi qanday yozma manbalarda o‘z aksini topgan?

A) Qadimgi Sharq, Yuoniston va Rim saroy ayonlari va podsholarining turli yilnomalari, qonunlar majmui, biografiyalarida

B) Qadimgi Sharq saroy ayonlari va podsholarining turli yilnomalari, qonunlar majmui, biografiyalarida

C) Yunoniston saroy ayonlari va podsholarining turli yilnomalari, qonunlar majmui, biografiyalarida

D) Rim saroy ayonlari va podsholarining turli yilnomalari, qonunlar majmui, biografiyalarida

5. “Marhumlar kitobi” va “Piramidalar matnlari” qaysi xalq tarixi haqida hikoya qiladi?

A) yahudiylar tarixi B) hindlar tarixi

C) O‘rta Osiyo xalqlari tarixi D) misrliklar tarixi

6. “Rigveda” – bu …

A) hindlar tarixidan hikoya qiluvchi yozma manba

B) misrliklar tarixidan hikoya qiluvchi yozma manba

C) yunonlar tarixidan hikoya qiluvchi yozma manba

D) yahudiylar tarixidan hikoya qiluvchi yozma manba

7. Yilnomalar – bu …

A) urushlarni qayd etib borilishi B) voqealarni yilma-yil qayd etib borilishi

C) humdorlarni qayd etib borilishi D) sulolalarni qayd etib borilishi

8. Antropolog olimlar qanday ishlar bilan shug‘ullanadi?

A) qadimgi odamlarning suyaklarini tiklaydi

B) qadimgi odamlarning yashash joylarini aniqlaydi

C) qadimgi odamlarning tillarini o‘rganadi

D) qadimda tangalarni o‘rganadi

9. Qadimgi tillarni o‘rganuvchi olimlar – bu …

A) etnograflar B) antropologlar

C) arxeologlar D) lingvistlar

10. O‘zbekiston tarixining eng qadimgi yozma manbasini aniqlang.

A) Behistun yozuvlari

B) Avesto

C) Gerodotning “Tarix” kitobi

D) Strabonning “Geografiya” asari

11. Doro I o‘zi yozdirgan Behistun bitiklari qaysi tillarda yozilgan?

A) fors, arab, bobil B) fors, bobil, oromiy

C) fors, arab, yunon D) fors, bobil, elam

12. Buyuk yunon tarixchisi Gerodotning mashhur asarini aniqlang.

A) “Umumiy tarix” B) “Tarix”

C) “Buyuk Aleksandr tarixi” D) “Tarixiy yilnomalar”

13. Strabonning eng mashhur asarini aniqlang.

A) “Geografiya” B) “Umumiy tarix”

C) “Tarix” D) “Buyuk Aleksandr tarixi”

14. Quyidagi qaysi asar buyuk xitoy tarixchisi Sima Szyan qalamiga mansub?

A) “Geografiya” B) “Umumiy tarix”

C) “Tarix” D) “Tarixiy yilnomalar”

15. Rim tarixchisi Kvint Kursiy Rufning asarini belgilang.

A) “Geografiya” B) “Umumiy tarix”

C) “Tarix” D) “Buyuk Aleksandr tarixi”
16. Eng qadimgi urug‘chilik tuzumi qaysi davr kelishi bilan nihoyasiga yetdi?

A) harbiy demokratiya B) matriarxat

C) eneolit D) patriarxat

17. Quyidagi qaysi tarixchilar Makedoniyalik Aleksandrning Markaziy Osiyoga harbiy yurishlari haqidagi ma’lumotlarni beradi?

A) Ksenofont va Ktesiy

B) Kvint Kursiy Ruf va Arrian

C) Gerodot va Strabon

D) Strabon va Kvint Kursiy Ruf

18. Qadimgi so‘g‘d yozuvi qaysi asrlarda shakllangan?

A) mil. avv. V-IV asrlarda B) mil. avv. IV-III asrlarda

C) mil. avv. II-I asrlarda D) mil. avv. III-II asrlarda

19. O‘lkamiz tarixiga tegishli eng qadimgi yozma yodgorliklar qanday buyumlarga bitilgan?

1) tosh; 2) sopol; 3) papirus; 4) kumush; 5) qog‘oz; 6) yog‘och; 7) shisha buyumlar; 8) charm buyumlar

A) 1, 2, 3, 7

B) 2, 3, 5, 6, 8

C) 1, 2, 4, 6, 8

D) 1, 2, 4, 6, 7

20. Qadimgi yozma manbalarda O‘zbekistonning ayrim viloyatlari qanday nomlar bilan mashhur bo‘lgan?

1) “Ikki daryo oralig‘i”; 2) “Ming shahar o‘lkasi”; 3) “Yuksak bayroqli go‘zal mamlakat”;4) “Qora tuproq yerli o‘lka”; 5) “Saklar mamlakati”; 6) “Buzoqchalar mamlakati”; 7) “Sayhun va Jayhun oralig‘i”; 8) “Serquyosh o‘lka”

A) 1, 2, 5, 8

B) 1, 2, 3, 7,

C) 2, 4, 5, 6

D) 2, 3, 8

21. Qachondan boshlab O‘zbekistonning qadimgi aholisi bilan Qadimgi Sharq elatlari o‘rtasida keng madaniy aloqalar boshlagan?

A) mil. avv. 3-2-mingyillikdan

B) mil. avv. 4-mingyillikdan

C) mil. avv. 1-mingyillik

D) mil. avv. VI-IV asrlardan

22. Sog‘d tilidagi yozma yodgorliklar Markaziy Osiyo, Sharqiy Turkiston, Pokiston va Mo‘g‘uliston zaminidan topib tekshirilishining sababini aniqlang.

A) Zarafshon va Qashqadaryo vohalarida yaratilgan madaniyat so‘g‘dlarning yangi yerlarni o‘zlashtirish faoliyati va so‘g‘d savdogarlarining Buyuk Ipak yo‘lidagi harakatlar bilan bog‘lanishi

B) Buyuk Ipak yo‘lidagi mamlakatlarda so‘g‘d tilining qo‘llanilishi

C) So‘g‘d olimlarining Sharqiy Turkiston, Pokiston va Mo‘g‘uliston zaminida faoiyat ko‘rsatganliklari

D) Markaziy Osiyo, Sharqiy Turkiston, Pokiston va Mo‘g‘uliston zaminidan ko‘plab ilm toliblarining So‘g‘diyonada o‘qiganliklari tufayli

23. Urug‘ - bu …

A) birgalikda yashagan va mehnat qilgan, umumiy mehnat qurollari va qurol-yarog‘larga ega bo‘lgan qarindoshlar jamoasi

B) turmush va mehnat umumiyligi negizida birlashgan eng qadimgi odamlar jamoasi

C) eng qadimgi tuzum rivojidagi bir bosqich bo‘lib, qarindoshlik munosabatlari ona tomonga qarab belgilanib, urug‘ va oila boshlig‘i ayol kishi bo‘lgan davr

D) insoniyat rivojining shunday bosichidirki, unda erkak kishi jamiyat hayotida yetakchi mavqega ega bo‘lib, qarindoshlik munosabatlari ham ota tomonga qarab belgilangan davr

24. Qarindoshlik munosabatlari ona tomonga qarab belgilanib, urug‘ va oila boshlig‘i ayol kishi bo‘lgan davr – bu ….
25. Yunon tarixchisi Arrianning yozgan asari ….
Mazkur xujjatni hech qanday muxrsiz, erkin holda olish uchun +998902295952 telefon raqamiga qo’ng’iroq qiling va arzon narx evaziga unga ega bo’ling!
P.S. Sizning to’lovingiz

www.entt.uz loyihasi rivoji uchun sarflanadi.
Narxi: 2000 sum
7-sinf jahon tarixi

I variant
1. Jahon tarixida “O‘rta asrlar tarixi” qaysi davrlarni o‘z ichiga oladi?

A) V-XV asrlar B) IV-XV asrlar

С) V-XVI asrlar D) VI-XV asrlar

2. XV–XVI asrlarda ijod etgan Yevropa olimlari qaysi atamalarni o‘zlarigacha o‘tgan tarixga nisbatan qo‘llaganlar?

A) “eng qadimgi davr” va “quldorlik davr” B) “qadimgi tarix”va “o‘rta tarix”

С) “antik davr” va “feodal davr” D) “eng qadimgi davr” va “yangi tarix”

3. “O‘rta tarix” deyilganda avvalo … tushuniladi.

A) yangi davr tarixi B) qadimgi davr tarixi

С) o‘rta asrlar tarixi D) antik davr tarixi

4. O‘rta asrlar kishilik jamiyati Osiyoda nima deb ataladi?

A) feodal jamiyati (tuzumi) B) yer egaligi jamiyati (tuzumi)

С) dehqonchilik jamiyati (tuzumi) D) yirik yer zamindorlari jamiyati (tuzumi)

5. Feodal jamiyati – bu …

A) quldorlik jamiyati B) oliy hukmdor boshqaruviga asoslangan jamiyat

С) yer egaligiga asoslangan jamiyat D) erkin bozor munosabatiga asoslangan jamiyat

6. O‘rta asrlarda Yevropada ma`lum xizmat evaziga qirol tomonidan berilgan va meros bo‘lib qoladigan yer-mulk nima deyilgan?

A) feod B) obrok

С) barshchina D) ushr

7. O‘rta asrlar darida Yevropa dehqonlari feodal oldida qanday majburiyatni bajarishga majbur etilgan edi?

A) yerdan foydalanganligi uchun ijara haqini to‘lagan

B) chek yerlarda yetishtirilgan hosildan ma`lum qismini soliq sifatida to‘lagan

С) feodalning yerlarini ishlab bergan

D) feodalning yerlarini ishlab berish va chek yerlarda yetishtirilgan hosildan ma`lum qismini soliq sifatida to‘lagan

8. Bir feodaldan ikkinchi feodalga o‘tib ishlash huquqidan mahrum etilgan qaram dehqon nima deb ataladi?

A) kadivar B) feodal

С) krepostnoy D) chokar

9. Kreposton dehqon – bu …

A) doimiy ravishda bir feodalga biriktirib qo‘yilgan qaram dehqon

B) ozod dehqon

С) bir feodaldan ikkinchi bir feodalga o‘tib ishlash huquqiga ega bo‘lgan dehqon

D) ijarachi dehqon

10. Yevropada feodal jamiyati dastlab …

A) hukmron bo‘lish uchun intilishga asoslangan jamiyat edi

B) oliy hukmdor boshqaruviga asoslangan jamiyat edi

С) natural xo‘jalik hukm surgan jamiyat edi

D) erkin bozor munosabatiga asoslangan jamiyat edi

11. Ilk o‘rta asrlarda dehqonlar qishloq xo‘jalik va hunarmandchilik mahsulotlari bilan faqat o‘zlarini emas, yana kimlarni ham ta’minlaganlar?

A) feodalning oilasini B) qishloq jamosini

С) o`z urug`ini D) qo`shnisining oilasini

12. Nima sababdan XI asrga qadar Yevropada savdo-sotiq sust rivojlangan?

A) qullikka ishlatishning keng yoyilishi

B) feodallarning ko‘psonli yerlarga egalik qilishga intilishi

С) natural xo‘jalik natijasida bozordan kam narsa xarid qilinganligi

D) har bir viloyatning mustaqillikka intilishi

13. Feodal tarqoqlik – bu …

A) feodallarning krepostnoy dehqonlar ustidan hukmronligi

B) yirik yer egalari feodallar o‘rtasidagi kurash

С) mamlakatdagi tarqoq davlatlar o‘rtasida yakka hokimlik uchun kurash

D) mamlakatning kichik-kichik davlatlarga bo‘linib ketishi

14. O‘rta asrlarda Osiyo mamlakatlaridagi yer egalari dehqonlarga yerni qay tarzda berishgan?

A) ijaraga bo‘lib berilgan B) chek yer qilib bo‘lib berilgan

С) hayriya tariqasida berilgan D) “votchina” tarzida berilgan

15. O‘rta asrlar davrida Osiyo mamlakatlarida sug‘orish inshootlarini doimiy tozalab turish kimlarning zimmasiga yuklangan edi?

A) feodallar B) chokarlar

С) dehqonlar D) mehnatkash aholi

16. Yevropada o‘rta asrlarning birinchi davri nechanchi asrlarni o‘z ichiga oladi?

A) IV-IX asrlar B) IV-XI asrlar

С) V-XI asrlar D) XI-XV asrlar

17. O‘rta asrlarning ikkinchi davri Yevropada nechanchi asrlarni o‘z ichiga oladi?

A) IV-XI asrlar B) V-XI asrlar

С) XI-XV asrlar D) IX-XV asrlar

18. Qachondan boshlab G‘arbiy Yevropaning dunyoning boshqa qismlaridan ajralib qolishi barham topa bordi?

A) X asr oxirlaridan boshlab B) XI asr oxirlaridan boshlab

С) IX asr oxirlaridan boshlab D) XII asr oxirlaridan boshlab

19. Yevropa tarixidagi xalqlarning buuk ko‘chishiga quyidagi qaysi omillar sabab bo‘lgan?

1) ko‘gina xalqlarda ishlab chiqaruvchi kushlarning o‘sishi; 2) germanlarda o‘zgalar yerini egallab olishga talabning kuchayishi; 3) ob-havoning keskin isib ketishi; 4) Sharqda yashovchi ko‘chmanchi yuechji qabilalarining istilochilik yurishi; 5) ko‘chmanchi xunn qabilalarining istilochilik yurishi 6) ko‘pgina xalqlarda chorvachilik sohasining rivojlanishi

7) ob-havoning keskin sovib ketishi 8) ko‘pgina xalqlarda dengizchilikning rivoji

A) 1, 2, 5, 7 B) 1, 2, 7, 8

С) 2, 3, 4, 6 D) 1, 2, 4, 5, 7

20. German qabilalarini aniqlang.

1) vandal; 2) xunn; 3) got; 4) sak; 5) frank; 6) angl; 7) axey; 8) saks; 9) doriy.

A) 1, 3, 5, 6, 8 B) 1, 3, 4, 6, 7

С) 1, 2, 6, 7, 9 D) 2, 3, 5, 8

21. Yevropada quldorlik tuzumining barham topishi nechanchi asrda yuz berdi?

A) IV asr B) V asr

С) III asr D) VI asr

22. Yevropada xalqlarning buyuk ko‘chishi qanday oqibatga olib keldi?

1) G‘arbiy Rim imperiyasi halokatga yuz tutgan; 2) quldorlik tuzumining Yevropada barham topishiga; 3) Yevropada feodal jamiyati qaror topa boshladi; 4) turli xalqlarning bir-biri bilan aralashuvi yuz berdi; 5) yer-mulk egaligiga asoslangan jamiyat uzil-kesil shakllandi; 6) shaharlarning rivojlanishiga olib keldi; 7) hunarmandchilik va savdo-sotiq xo‘jalikning muhim tarmoqlariga aylana bordi.

A) 1, 2, 3, 4 B) 1, 3, 5, 7

С) 2, 4, 6, 7 D) 1, 2, 4, 6

23. G‘arbiy Rim imperiyasidagi qaysi ahvol german qabilalarining bostirib kirishiga juda qulay sharoit yaratgan?

A) Sharqiy Rim imperiyasining bosqinchiligi

B) o‘z chegaralarini o‘zgalar hujumidan bazo‘r himoya qilishi

С) slavyanlarning qo`zg`olon ko`tarishi

D) Rimning so‘nggi imperatori Romul Avgustulni taxtdan tushirilishi

24. IV-VI asrlar Yevropa tarixiga … nom bilan kirgan?

A) xalqlarning buyuk istilosi B) feodal tarqoqlik

С) G‘arbiy Rim imperiyasining qulashi D) xalqlarning buyuk ko‘chishi

25. Odoakr – bu … .

A) so‘nggi Rim imperatori B) german qabilalari boshliqlaridan biri

С) Franklar davlaining asoshisi D) xunnlar sardori

Mazkur xujjatni hech qanday muxrsiz, erkin holda olish uchun +998902295952 telefon raqamiga qo’ng’iroq qiling va arzon narx evaziga unga ega bo’ling!
P.S. Sizning to’lovingiz

www.entt.uz loyihasi rivoji uchun sarflanadi.
Narxi: 2000 sum

7-sinf jahon tarixi

II variant

1. XV–XVI asrlarda ijod etgan Yevropa olimlari insoniyat tarixini qaysi davrlarga bo‘lib o‘rganishni taklif etganlar?

A) “antik davr”, “feodal davr” va “yangi davr”larga

B) “ibtidoiy davr”, “quldorlik davr” va “yangi tarix”larga

С) “eng qadimgi davr”, “qadimgi davr” va “o‘rta tarix”larga

D) “qadimgi tarix”, “o‘rta tarix” va “yangi tarix”larga

2. XV–XVI asrlarda ijod etgan Yevropa olimlari qaysi atamani o‘zlari yashagan davrga nisbatan qo‘llaganlar?

A) “yangi tarixB) “o‘rta tarix”

С) “qadimgi davr” D) “antik davr”

3. O‘rta asrlar kishilik jamiyati Yevropada qanday nom bilan ataladi?

A) quldorlik tuzumi B) yer egaligi jamiyati

С) feodal D) kapitalizm

4. Ma`lumki, “Feodal” atamasi lotincha “feod” so‘zidan olingandir. Quyidagi qaysi javobda “feod” atamasi to‘g‘ri izohlangan?

A) oliy hokimiyatni meros tariqasida o‘z qo‘lida tutuvchi hukmdor boshqaradigan davlat

B) mamlakatning kichik-kichik davlatlarga bo‘linib ketishi

С) hayot uchun zarur bo‘lgan narsa va mahsulotlarning deyarli hammasini o‘zi ishlab chiqaradigan xo‘jalik

D) ma`lum xizmat evaziga qirol tomonidan berilgan va meros bo‘lib qoladigan yer-mulk

5. O‘rta asrlar davrida Yevropada yer-mulk egasi nima deb atalgan?

A) graf B) krepostnoy

С) kashovarz D) feodal

6. O‘rta asrlarda Yevropa feodallari o‘z yerining bir qismini dehqonlarga …

A) ijaraga berishgan B) chek yer qilib bo‘lib berishgan

С) hayriya tariqasida berishgan D) “votchina” tarzida berishgan

7. Ma`lumki, o‘rta asrlarda ba`zi Yevropa mamlakatlarida dehqonlar krepostnoylarga aylantirilgan. “Krepostoy” so‘zining ma`nosi nima?

A) “biriktirib qo‘yilgan” B) “qaram dehqon”

С) “qo‘rg‘on ichida ishlovchi” D) “qultum”, “bo‘lak”

8. Ma`lumki, o‘rta asrlarda Yevropada feodal krepostoy dehqonga nisbatan deyarli cheklanmagan huquqqa ega bo‘lgan. Feodal dehqonga nisbatan faqat qanday huquqqa ega emas edi?

A) ikkinchi feodalga o‘tib ishlash huquqini berish B) yerni tortib olish

С) o‘ldirish D) mehnat qurollarini bermaslik

9. Ma`lumki, Yevropada krepostonoy dehqonlar feodallarga butunlay qaram hisoblanardi. Ammo krepostoy dehqonlar o‘zlarining qanday buyumlariga ega bo‘lgan?

1) o‘z uyi; 2) qo‘ra; 3) qul; 4) o‘z yeri; 5) ish hayvonlari; 6) mehnat qurollari; 7) o‘z qasri; 8) shaxsiy xizmatkorlari.

A) 1, 2, 5, 6 B) 1, 2, 3, 6

С) 2, 4, 6, 8 D) 1, 3, 5, 7

10. Hayot uchun zarur bo‘lgan narsa va mahsulotlarning deyarli hammasini o‘zi ishlab chiqaradigan xo‘jalik nima deb nomlanadi?

A) ishlab chiqaruvchi xo‘jalik B) natural xo‘jalik

С) o‘zlashtirma xo‘jalik D) texnik xo‘jalik

11. Ilk o‘rta asrlarda dehqonlar dala ishlaridan bo‘sh vaqtlarida nimalar bilan shug`ullanishgan?

A) g`alla tayyorlaganlar B) feodal harbiy yurishlarida otliq askar sifatida qatnashgan

С) feodal uyini qo`riqlagan D) gazmol, kiyim-kechak, poyafzal, ish qurollari va turli xil

asbob-uskunalar tayyorlaganlar12. Ilk o‘rta asrlarda Yevropada har bir viloyatning mustaqillikka intilishiga hamda feodal tarqoqlikka sabab bo‘lgan asosiy omilni aniqlang.

A) viloyat hokimlarining mustaqillikka intilishi B) feodallarning ko‘psonli yerlarga egalik

qilishga intilishi

С) qirol hokimiyatining zaiflashuvi D) natural xo‘jalik13. O‘rta asrlar davrida Osiyo mamlakatlarida yerlarning oliy egasi kim hisoblangan?

A) dehqon B) ruhoniy

С) davlat hukmdori D) feodal

14. Nima sababdan o‘rta asrlar davrida Osiyo mamlakatlarida sug‘orish inshootlari Yevropaga nisbatan keng qo‘llanilardi?

A) daryolarning ko‘psonliligi B) yog‘ingarchilikning kamligi

С) yog‘ingarchilikning ko‘pligi D) balandlikda joylashgan yerlarning ko‘pligi sababli, suv chiqarish sug‘orish inshootlari bilan amalga oshirilardi

15. O‘rta asrlar tarixi necha davrga bo‘lib o‘rganiladi?

A) ikki B) uch

С) to‘rt D) besh

16. Yevropa mamlakatlarida o‘rta asrlarning birinchi davrida ro‘y bergan voqealarni aniqlang.

1) yer-mulk egaligiga asoslangan jamiyat uzil-kesil shakllandi; 2) Rim imperiyasi parchalandi; 3) shaharlar rivojlandi; 4) yangi davlatlar tashkil topdi; 5) hunarmandchilik xo‘jalikning muhim tarmoqlariga aylandi; 6) savdo-sotiq xo‘jalikning muhim tarmog‘iga aylandi; 7) feodal yer-mulk egaligi jamiyati qaror topdi; 8) feodal tabaqa vujudga keldi; 9) G‘arbiy Yevropada feodal tarqoqlik ro‘y berdi.

A) 2, 4, 7, 8, 9 B) 1, 3, 4, 7, 8, 9

С) 2, 4, 6, 8 D) 1, 3, 5, 7, 9

17. Quyidagi qaysi Yevropadagi voqealar o‘rta asrlarning ikkinchi davrida sodir bo‘lgan?

1) yer-mulk egaligiga asoslangan jamiyat uzil-kesil shakllandi; 2) Rim imperiyasi parchalandi; 3) shaharlar rivojlandi; 4) yangi davlatlar tashkil topdi; 5) hunarmandchilik xo‘jalikning muhim tarmoqlariga aylandi; 6) savdo-sotiq xo‘jalikning muhim tarmog‘iga aylandi; 7) feodal yer-mulk egaligi jamiyati qaror topdi; 8) feodal tabaqa vujudga keldi; 9) G‘arbiy Yevropada feodal tarqoqlik ro‘y berdi.

A) 1, 3, 5, 6 B) 2, 4, 6, 8

С) 1, 2, 5, 7, 9 D) 2, 4, 5, 8

18. Yevropa tarixida xalqlarning buyuk kochishi nechanchi asrlarni o‘z ichiga oladi?

A) IV-VII asrlar B) VI-VII asrlar

С) IV-VI asrlar D) VI-IX asrlar

19. Buyuk ko‘chish davrida german qabilalari …

A) Sharqiy Rim imperiyasini bosib oldilar. B) Sharqqa yurish qildilar.

С) G‘arbiy Rim imperiyasi hududlarini istilo qildilar. D) Sharqdan yurish qilgan ko‘chmanchi xunn qabilalari hujumini tor-mor qildilar.

20. Franklar davlati tashkil topganidan 10 yil oldin …

1) G‘arbiy Rim imperiyasi quladi; 2) ostgotlar Italiyani egallab oldi; 3) Rim imperatori Romul Avgustul taxtdan ag‘darildi; 4) Vizantiya imperiyasi tashkil topdi; 5) Yevropada quldorlik tuzumi barham topdi; 6) Daniya Angliyaning katta qismini bosib oldi; 7) Angliya qirolligi tashkil topdi.

A) 1, 3, 5 B) 2, 4, 6

С) 1, 3, 5, 7 D) 1, 2, 5, 7

21. Yevropada asrlar davomida hukm surib kelgan quldorlik tuzumining barham topishidan so‘ng …

A) Vizantiya imperiyasi tashkil topdi. B) feodal tarqoqlik yuz berdi.

С) G‘arbiy Rim imperiyasi barham topdi. D) feodal jamiyati qaror topa boshladi.

22. Quyidagi qaysi omil V asrga kelib G‘arbiy Rim imperiyasini toboro zaiflashtirishga olib keldi?

A) qullar mehnatining samarasizligi va tinimsiz istilochilik urushlari

B) mamlakatning kichik-kichik davlatlarga bo‘linib ketishi

С) viloyat hokimlari o‘rtasidagi o‘zaro urush

D) taxt uchun kurash

23. V asrda germanlarda … davom etardi?

A) antik tuzumining dastlabki bosqichi B) urug‘chilik tuzumining dastlabki bosqichi

С) urug‘chilik tuzumining so‘nggi bosqichi D) quldorlik tuzumining so‘nggi bosqichi

24. G‘arbiy Rim imperiyasi qulashining sababchilari … .

A) xunnlar B) rimliklar

С) germanlar D) forslar
25. So‘nggi Rim imperatori – bu… .

8-SINF JAHON TARIXI

I variant
1.A. Vespuchchi (1454-1512) Portugaliya ekspeditsiyasi tarkibida Braziliya qirg’oqlarini tadqiq etgan yilni aniqlang.

A) 1498-1512yy B) 1499-1501 yy

C) 1497-1500 yy D) 1499-1502 yy

2.Avtraliyani kim qachon kashf qilgan?

A) 1605 yil, L. V. Torres B) 1605 yil, Kabest

C) 1488 yil, Magellan D) 1605 yil, Vasko da Gama

3.Mustamlakachilar “Konkisto” siyosatini qachon yurita boshladilar?

A) 1512 yil B) 1510 yil

C) 1515 yil D) 1521 yil

4.1503 yildan 1565 yilgacha Amerikaning Ispaniyaga qancha oltin va kumish tashib ketgan?

A) 181 t oltin va 17000 t kumush B) 180 t oltin va 170 t kumush

C) 181 t kumush va 17000 t otlin A) 180 t oltin va 17000 t kumush

5.1583 yilga kelib Brazilyada yashovchi oq tanli ko’chmanchilarning soni qanchaga yetdi?

A) 25 ming B) 20 ming C) 15 ming D) 30 ming6.1650 yilga kelib Yevropa aholisi kancha kishi edi?

A) 80 mln B) 90 mln C) 100mln D) 88 mln7.Angliyaga Paxta olib kelish huqui “Livantiya” kompaniyasiga berilgan yilni aniqlang.

A) 1605 yil B) 1607 yil C) 1650 yil D) 1606 yil8.Germaniya imperatorini saylab qo’yadigan 7 nafar eng qudratli knyazning nechtasi arxiyepiskoplar edi?

A) 4 nafari B) 3 nafari C) 2 nafari D) 1 nafari9.XVI-XVIII asrlarda Fransiya xududida nechta viloyat Parlamenti mavjud edi?

A) 14 ta B) 15 ta C16 ta D) 17 ta10.Genrix IV Novariskiy (1589-1610) qachon “Nant edikt”ini imzolagan?

A) 1589 yil B) 1562 yil C) 1598 yil D) 1572 yil11.Quyidagi atamalarning ma’nosi bilan to’g’ri ko’rsatilgan qatorni aniqlang.

1. Regent 2. Jaholat 3. Fanat 4. Edekt

a) Kirolning alohida muhim farmoni b) diniy e’tiqodga yoki biror ta’limtoga qattiq yopishib oluvchi s) ilm-ma’rifatdan mahrumlik, qaloqlik d) vaqtincha hukumdor

A) 1- a, 2-s, 3-b, 4-d B) 1- d, 2-s, 3-b, 4-a

C) 1-b, 2-s, 3-a, 4 – d D) 1-s, 2-b, 3- d, 4-a

12.Gollandiya shimolidagi 7 viloyat «Utrext uniyasi» tashkiloti tuzilgan yilni anio’lang.

A) 1572-yil B)1576 yil

C) 1579 yil D) 1581 yil

13.“Inson tabiatning ajoib mo’jizasi!” fikr qaysi yozuvchiga tegishli?

A) Migel de Servantos B) Vilyam Shekspir

C) N. Kopernik D) Galeleo Galiley

14.Pyotr sobori yuz yildan ortiq davr maboynida bunyod etilgan vu sobor qurilishini kim nihoyasiga yetkazgan?

A) Migel De Servantos B) Rafayel Santi

C) Leonardo da Vinchi D) Mikelanjelo Buonarratti

15.O’z qarashlarini “Nola falsafasi” deb atagan faylasufni aniqlang.

A) Galeleo Galiley (1564-1642) B) N. Kopernik (1473-1543)

C) Jardano Bruno (1548-1600) D) Tomazzo Kompanelli

16.Qachon Rim papasi Ioann Pavel II (marhum) G. Galileyganisbatan inkivizitsiya sudi qachon bekor qilinganligini va G. Galileyning oqlanganligini e’lon qildi

A) 1892- yil B) 1894 yil C) 1896 yil D) 1992 yil17.Quyidagi atamalarning ma’nosi bilan to’g’ri ko’rsatilgan qatorni aniqlang.

1. Bill, 2. Muxolifat, 3. Petitsiya

a) Kelishmovchilik, Munosabatning teskarilashuvi

b) Oliy davlat yoki hukumat boshlig’iga ko’pchilik tomonidan birgalikda beriladigan rasmiy ariza, iltimosnoma

s) Qonun loyihasi, Konstitutsiyaga tenglashtirilgan xujatlarning nomi

A) 1-a, 2-b, 3-s B) 1-a, 2-s, 3-b

C) 1-s, 2-a, 3-b D) 1-s, 2-b, 3-a

18.Angliya parlamenti 6 yil qilib belgilangan yilni aniqlang.

A) 1707 yil B) 1714 yil C) 1716 yil D) 1718 yil19.T . Modasli tomonidan tokorlik dastgohi ixtiro qilingan yilni aniqlang.

A) 1767 yil B) 1775 yil

C) 1784 yil Д)1788 yil

20.Darbilar oilasi vakillari qachon dunyoda birinchi marta cho’yan ko’pirik ixtiro qildilar.

A) 1774 yil B) 1779 yil

C) 1788 yil D) 1792 yil

21.Amerikalik ingilizlar “Ozodik farzanlari”deb ataluvchi tashkilot tuzgan yilni aniqlang?

A) 1763 yil B) 1765 yil C) 1774 yil D) 1776 yil22.Afg’on qabilalarining yetakchisi Sherxon Sur Xumoyun qo’shinlarini yengib shox deb e’lon qilingan yilni aniqlang?

A)1530 yil B) 1535 yil C) 1540 yil D) 1555 yil23.“Milliy podshoh” va “Xalq hukmdori” degan nomlarga sazovor bo’lgan hukmdorni aniqlang?

A) Humoyun B) Bobur C) Akbarshoh D) Amir Temur24.Manjuriya hukmdori Nurxachi Xitoyga harbiy yurish boshlagan yilni aniqlang?
25.X. Kolumb yangi ochilgan yerlardan keladigan daromadning necha qismi va shu yerlarda qilinadigan savdo-sotqdan tushadigan daromadning necha qismiga ega edi?

8-SINF JAHON TARIXI

II variant
1.1515 yildan boshlab Amerika nomi qaysi davlat xaritalarida uchray boshladi?

A) Germaniya B) Dunyo xaritasida

C) Angliya D) To’g’ri javob yo’q

2.Ispaniyada 1512 yilda Qirol qanday qonun qabul qilgan?

A) Xindularni qul qilib olish to’g’risida B) Konkisto siyosatini olib borish tqg’risida

C) Xindularni qulga aylantirishni taqiqlovchi D) A, V, S

qonun qapbul qilindi3.XVI asrda Ispaniya mustamlakasi aholisi 4,5 mln kishi bo’lsa, 50 yil o’tgach aholi qancha edi?

A) 4 mln B) 5 mln C) 1 mln D) 2 mln4.Ispan Jamiyatining toliy tabaqasi Vista –Qirollar necha yil muddatga saylanadi?

A) 2 yil B) 3 yil C) 4 yil D) 2,5 yil5.XVI-XVII asrlarda G’arbiy Yevropa aholisining necha fizi dehqonchilik bilan shug’ullangan?

A) 80% B) 88% C) 90% D) 85%6.Angliyaga chetdan qalampir olib kelish qaysi kompaniya topshirilgan edi?

A) “Ost-Indiya” B) “Livantiy”

C) “Moskva” D) “Vest-Indiya”

7.“Negosiant” atamapsining ma’nosini aniqlang.

A) Iqtisodiyotning bir sohasida tanho hukmronlik

B) Biror ixtironing davlat tomonidan ixtiro etilgani va ixtirochining o’z ixtirosiga olgan huquqini tasdiqlovchi xujjat

C) Ulgurji savdo bilan shug’ullanuvchi savlogar

D) Aksiyadorlar jamiyati foydasining aksiya egasiga yili beriladigan qismi

8.Angliya kirolichasi Mariya hukumronlik qilgan yilni aniqlang.

A) 1537-1553 yy B) 1553-1558 yy C) 1558-1603yy D) 1603-1663 yy9.Katoliklar rahnomasi gersog Giz o’zining ko’p sonli qo’riqchilari bilan Vassida protestant gimini ijro etayotgan protestantlarga hujum qilgan yilni aniqlang.

A) 1589 yil B) 1562 yil C) 1570 yil D) 1572 yil10.Rossiya xududi 2,8 mln.km.kv. ni tashkil etgan yilni aniqlang.

A) 1521 yil B) 1533 yil C) 1552 yil D) 1582 yil11.Quyidagi atamalarning ma’nosi bilan to’g’ri ko’rsatilgan qatorni aniqlang.

1. boyarlar dumasi, 2. Somaderjaviya, 3. Sudebnik

a) qonunlar to’plami, b) oliy davlat kengashi, s) O’zi boshqaradigan hkimiyat

A) 1- v, 2-a, 3-b B) 1- a, 2-b, 3-s

C) 1-b, 2-s, 3-a D) 1-s, 2-b, 3- a

12.Quyidagi atamalarning ma’nosi bilan to’g’ri ko’rsatilgan qatorni aniqlang.

1. Burjvaziya, 2. Inqilob, 3. Partizan, 4.Terror, 5. Furgon

a) qo’rqinch, daxshat b) dushman bosib olgan joylarda ozodlik uchun ko’ngilli ravishda qurolli kurash olib boruvchi, s) savdo aravasi d) jamiyat rivojlanida ro’y beradigan tub sifat o’zgarish, e) shaxarliklar

A) 1-a, 2-b, 3- d, 4-s, 5-e B) 1-e 2- d, 3- b, 4-a, 5-s

C) 1-s, 2-a, 3- d, 4-b, 5-e D) 1-e, 2-s, 3- d, 4-b, 5-a

13.Rasm chizish san’atini “Sanatlar malikasi” deb atagan va “maxfiy kecha” devoriy rasmining muallifini aniqlang.

A) Migel De Servantos B) Rafayel Santi

C) Leonardo da Vinchi D) Rembrant

14.Asketizm –bu-?

A) Tuyg’u va istaklarni cheklash yoki bostirish B) Azob tortish, hayot ne’matlaridan voz

kechish

C) qayta yuzaga kelmoq yangidan tug’ulmoq D) A va V15.O’z qarashlarini “Yulduz axboroti” kitobida bayon etgan faylasufni aniqlang.

A) N. Kopernik B) Galeleo Galiley

C) Fardano Bruno D) Tomazzo Kompanelli

16.Londonda dastlabki birja ochilgan yilni aniqlang.

A) 1544 yil B) 1552 yil C) 1554 yil D) 1600 yil17.Ba’zi erishilgan g’alabalaridan so’ng kim haqida manbalarda “Qitalarning kaliti uning belida osig’lig’ ”degan jumlalar paydo bo’ldi?

A) Vilgelm Oranskiy B) Yakov II

S) Kromivel C) Karl I

18.Djeyms Uayt tomonidan bug’ mashinasining yaratilishi fabrika ishlab chiqarishining yanada rivojlanishiga olib keldi . Bu qachon yaratilgan edi?

A) 1767 yil B) 1774 yil C) 1775 yil D) 1784 yil19.Toshko’mirdan koks olishni ixtiro qilgan kashfiyotchini aniqlang.

A) Edmond Kartrayt B) Modsli

C) A. Darbi D) Djon Uilkenson

20.Dastlabki cho’yan quvurlar yasashga muvaffaq bo’lingan yilni aniqlang?

A) 1774 yil B) 1778 yil

C) 1779 yil D) 1788 yil

21.Qirim xonligi qo’shinlari tor-mor etilib, Rossiya tarkibiga qo’shibolingan yilni aniqlang?

A) 1654 yil B) 1783 yil C) 1796 yil D) 1797 yil22.Afg’onlarning Sur sulolasi butunlay tashlangan yilni aniqlang?

A) 1540 yil B) 1555 yil S) 1556 yil D) 1559 yil23. … Bengaliya ingliz qo’shinlari tomonidan bosib olingan?

A) 1555 yil B) 1556 yil C) 1757 yil D) 1559 yil24.Quyidagi mualliflarning asarlari bilan to’g’ri ko’rsatilgan qatorni toping.

1) Fansua dek Monlozey 2) F Mine 3) A. De Lomartin 4) F Shiller 5) J. Melye

a) “Fransuz Monarxiyasi haqida ” b) “Fransuz inqilobi tariixi” s) “30 yillik urush tarixi” d) “Jirondistlar tarixi” e) Lyudovik XIV ning buyuk asri

A) 1-a, 2-b, 3-d, 4-s, 5-e B) 1-b, 2-a, 3-s, 4-d. 5-e

C) 1-a, 2-b, 3-s, 4-d. 5-e D) 1-a, 2-d, 3-b, 4-s, 5-e

25.X. Kolumb ekspedisiyasi 1492 yil 12 oktyabrda … ga yetib keldi.

A) San-Salvador B) Gavay

C) Xindistonga D) Atlantika

8-SINF O`ZBEKISTON TARIXI

I variant
1. Xuroson hukmdori Shohruh vafot etgach Xuroson davlati necha qismga bo`linib ketdi?

A) o`n qismga B) o`n bir qismga

С) o`n ikki qismga D) o`n uch qismga

2. Sulton Husayn Boyqaro davrida Xuroson davlatida qanday ishlar amalga oshirildi?

1) mamlakatda to`la osoyishtalik o`rnatilmagan; 2) xo`jalik va madaniy hayoti ancha yuksak darajada rivojlandi; 3) mamlakat obodonchiligi yo`lida katta ishlar amalga oshirildi; 4) Movarounnahrga nisbatan siyosiy barqarorlik ta’minlandi; 5) o`zaro ichki nizolar avj oldi; 6) soliqlar mutassil oshirilib borildi; 7) qo`shni davlatlarga bosqinchilik urushlari amalga oshirildi.

A) 1, 3, 5, 7 B) 2, 4, 6

С) 1, 3, 6, 7 D) 1, 2, 3, 4

3. Xuroson davlatida qo`shhokimiyatchilik vujudga kelishiga nima sabab bo`ldi?

A) Sulton Husayn Boyqaroning vafot etishi B) Abu Saidning vafot etishi

S) Alisher Navoiyning bosh vazir vazifasiga kirishishi

D) Sulton Ahmad va Sulton Mahmudning hukmdor deb e’lon qilinishi4. Qaysi hol Xuroson davlatini to`la parokandalikka olib keldi?

A) qo`shhokimiyatchilik vujudga kelishi B) Sulton Husayn Boyqaroning vafot etishi

С) Mirzo Ulug`bekning o`ldirilishi D) Abu Saidning hokimiyat tepasiga kelishi

5. 1451-1469-yillarda Movarounnahrda kim hukmronlik qilgan?

A) Sulton Mahmud B) Sulton Ahmad

С) Abu Said D) Umarshayx Mirzo

6. 1494-1495-yillarda Movarounnahrda kim hukmronlik qilgan?

A) Sulton Ali Mirzo B) Boysung`ur Mirzo

С) Sulton Ahmad D) Sulton Mahmud

7. 1498-1500-yillarda Movarounnahrda kim hukmronlik qilgan?

A) Sulton Ahmad B) Sulton Mahmud

С) Sulton Ali Mirzo D) Boysung`ur Mirzo

8. Qachon Temuriylar davlati taxti uchun kurash maydoniga Zahiriddin Muhammad Bobur chiqdi?

A) XVI asr bo`sag`asida B) XV asr bo`sag`asida

С) XIV asr bo`sag`asida D) XVI asr o`rtasida

9. Bobur Mirzo qachon va qayerda tug`ilgan?

A) 1483-yilning 14-fevralida Axsi shahrida B) 1483-yilning 16-fevralida Andijon shahrida

С) 1483-yilning 14-fevralida Andijon shahrida D) 1483-yilning 14-fevralida Asaka shahrida

10. Bobur Mirzoning otasi Umarshayx Mirzo qaysi yillarda yashab o`tgan?

A) 1456-1494-yillarda B) 1397-1447-yillar

С) 1424-1469-yillar D) 1453-1494-yillar

11. Sulton Ahmad hukmronligi davrida Umarshayx Mirzoga qaysi hududlar berilgan?

A) Xo`jand va O`ratepa B) Toshkent va Sayram

С) Farg`ona va Xo`jand D) Kobul va Farg`ona

12. O`zaro ichki kurashlar natijasida Umarshayx Mirzo qo`l ostida faqat qaysi hududlar qolgan?

A) Farg`ona va Xo`jand B) Toshkent, Sayram, Farg`ona, Xo`jand va O`ratepa

С) Farg`ona, Xo`jand va O`ratepa D) Toshkent va Sayram

13. Bobur yosh bo`lganligi uchun davlat ishlarini kimlar yordamida boshqarardi?

A) tog`asi Sulton Mahmudxon va ishonchli beklardan Hojiqozi

B) amakisi Sulton Ahmad Mirzo va onasi Qutlug` Nigorxonim

С) ishonchli begi Uzun Hasan va onasi Qutlug` Nigorxonim

D) ishonchli beklardan Hojiqozi va onasi Qutlug` Nigorxonim

14. Sulton Ahmad Mirzo Farg`ona ustiga yurishi muvaffaqiyatsizlikka uchrashining sababi nimada?

1) Samarqand qo`shini Quvasoy ko`prigidan o`tayotganda sinib, natijada ko`p kishi suvga g`arq bo`ladi; 2) otlarga o`lat tegadi, qo`shin orasida vahima va sarosimalik boshlanadi; 3) mahalliy xalq g`animlarga qaqshatqich zarba bera boshlaydi; 4) Axsi himoyachilarining mardonavor kurashi; 5) Samarqandda boshlangan g`aloyonlar.

A) 1, 2, 3 B) 1, 2, 3, 4, 5

С) 1, 3, 5 D) 1, 2, 4

С) Axsi qo`rg`onini D) Andijon shaxrini15. Sulton Ahmad Mirzo to`satdan vafot etgach Samarqand taxtiga kim o`tqazildi?

A) Sulton Ahmad B) Sulton Mahmud

С) Sulton Ali Mirzo D) Boysung`ur Mirzo

16. Movarounnahrda kimlar o`rtasida toj-u taxt uchun kurash boshlandi?

A) Jahongir Mirzo bilan Nosir Mirzo B) Bobur mirzo bilan Sulton Ali Mirzo

С) Boysung`ur Mirzo bilan ukasi Sulton Ali Mirzo D) Boysung`ur Mirzo bilan Sulton Mahmud

17. Boysung`ur Mirzoga qarshi Bobur Mirzodan tahqari yana kimlar qarshi kurashdi?

A) Badiuzzamon va Muzaffar Husayn B) Sulton Ma’sud Mirzo va Sulton Ali Mirzolar

С) Husayn Boyqaro va Xusravshoh D) Sulton Ahmad va Sulton Mahmud

18. Nima sababdan Bobur Mirzo va ittifoqchi shahzodalar Samarqand qamalini to`xtatib, yurtlariga qaytishga majbur bo`ldilar?

A) qo`shimcha qo`shin yig`ish zarurligidan B) oziq-ovqat zahirasi tugab qolganligi tufayli

С) Boysung`ur Mirzo bilan sulh tuzilishi tufayli D) qish yaqinlashib qolganligi tufayli.

19. Nima sababdan Bobur Mirzo ikkinchi marta Samarqandni qamal qilganda Boysung`ur Mirzo askarlari orasida parokandalik ro`y beradi?

A) Shayboniyxonning o`z qoshinini Samarqanddan olib chiqib ketishi

B) qishning yaqinlashib qolganligi

С) oziq-ovqat tanqisligi yuz bergani tufayli

D) Bobur Mirzoga Toshkentdan yordam kelganligi sababli

20. Bobur Mirzo ikkinchi marta Samarqandni necha oy qamal qiladi?

A) 7 oydan ziyod B) 6 oydan ziyod

С) 8 oydan ziyod D) 9 oydan ziyod

21. Bobur Mirzo qachon Samarqand taxtini egallashga muvaffaq bo`ldi?

A) 1496-yilning noyabr oyi oxirida B) 1495-yilning noyabr oyi oxirida

С) 1497-yilning oktabr oyi oxirida D) 1497-yilning noyabr oyi oxirida

22. Kimlar o`zaro til biriktirib, Boburning ukasi Jahongir Mirzoni Andijon taxtiga o`tqazadi?

A) Uzun Hasan va Ahmad Tanbal B) Hojiqozi va Shayboniyxon

С) Xusravshoh va Uzun Hasan D) Nosir Mirzo va Ahmad Tanbal

23. Kim Uzun Hasan hukmronligiga barham berib, hokimiyatni Bobur Mirzoga topshirdi?

A) Hojiqozi B) Sulton Ma’sud Mirzo

С) Nosir Mirzo D) Jahongir Mirzo

24. Bobur Mirzo bilan Jahongir Mirzo o`rtasida tuzilgan sulh shartnomasga ko`ra …

A) Sirdaryoning shimoliy tarafi Axsi shahri bilan Ahmad Tanbalga, daryoning janubiy tomoni Andijon shahri bilan Bobur Mirzoga berildi.

B) Sirdaryoning shimoliy tarafi Asaka shahri bilan Bobur Mirzoga, daryoning janubiy tomoni Axsi shahri bilan Jahongir Mirzoga berildi.

С) Sirdaryoning shimoliy tarafi Axsi shahri bilan Bobur Mirzoga, daryoning janubiy tomoni Andijon shahri bilan Jahongir Mirzoga berildi.

D) Sirdaryoning shimoliy tarafi Axsi shahri bilan Jahongir Mirzoga, daryoning janubiy tomoni Andijon shahri bilan Bobur Mirzoga berildi.

25. Quyidagi ko`rsatilgan lavozimlardan qay biri davlatdagi eng oliy diniy lavozim bo`lib, bu lavozimni egallagan ruhoniy barcha diniy ishlarga rahbarlik qilgan?

A) mufti B) shayxulislom

С) sadr D) qozi

8-SINF O`ZBEKISTON TARIXI

II variant
1. Qachon Sulton Husayn Boyqaro Xuroson taxtini egalladi?

A) 1469-yilda B) 1459-yilda

С) 1468-yilda D) 1506-yilda

2. Sulton Husayn Boyqaro qachon vafot etdi?

A) 1501-yilda B) 1502-yilda

С) 1506-yilda D) 1505-yilda

3. Badiuzzamon va Muzaffar Husayn qachon hukmdor deb e’lon qilindi?

A) 1501-yilda B) 1502-yilda

С) 1505-yilda D) 1506-yilda

4. Mirzo Ulug`bek 1449-yilda o`ldirilgach, Movarounnahrda toj-u taxt uchun boshlanib ketgan kurashda kim g`alaba qozonadi va Movarounnahr taxtini egallaydi?

A) Umarshayx Mirzo B) Sulton Ahmad

С) Abu Said D) Sulton Husayn Boyqaro

5. Sulton Ahmad qaysi yillarda Movarounnahrda hukmronlik qilgan?

A) 1469-1494-yillarda B) 1451-1469-yillarda

С) 1494-1495-yillarda D) 1495-1497-yillarda

6. Boysung`ur Mirzo qaysi yillarda Movarounnahrda hukmronlik qilgan?

A) 1494-1495-yillarda B) 1495-1497-yillarda

С) 1451-1469-yillarda D) 1469-1494-yillarda

7. Abu Said 1469-yilda urushda halok bo`lgach, hokimiyatni boshqargan hukmdorlarni ketma-ketligini to`g`ri ko`rsatgan holda qayd eting.

A) Sulton Mahmud - Sulton Ahmad - Boysung`ur Mirzo - Sulton Ali

B) Sulton Ahmad - Sulton Mahmud - Boysung`ur Mirzo - Sulton Ali

С) Sulton Ahmad - Boysung`ur - Mirzo Sulton Mahmud - Sulton Ali

D) Sulton Ahmad - Sulton Ali - Boysung`ur - Mirzo Sulton Mahmud

8. Bobur Mirzo Mironshohning kimi edi?

A) nevarasi B) o`g`li

С) jiyani D) chevarasi

9. Bobur Mirzoning bolalik va yoshlik yillari qaysi shaharlarda o`tgan?

A) Samarqand va Buxoro B) Andijon va Asaka

S) Marg`ilon va Qo`qon D) Andijon va Axsi

10. Umarshayx Mirzoni otasi Abu Said Mirzo hukmronligi davrida, dastlab, … viloyatiga, so`ng … viloyatiga hukmdor etib tayinlagan.

A) Xo`jand, O`ratepa B) Farg`ona, Xo`jand

С) Kobul, Farg`ona D) Farg`ona, Kobul

11. Umarshayx Mirzo qaysi hududlarga hukmdor etib tayinlangan?

A) Toshkent, Sayram, Farg`ona, Xo`jand va O`ratepa B)Toshkent, Jizzax, Xo`jand va O`ratepa

С) Samarqand, Buxoro, Sayram, Farg`ona va O`sh D) Toshkent, O`tror, Talos vodiysi

12. Umarshayx Mirzo 1494-yilda baxtsiz hodisa tufayli halok bo`lgach, Farg`ona taxtiga Bobur Mirzo o`tqazildi. Bu paytda Bobur Mirzo necha yoshda bo`lgan?

A) 12 yoshda B) 13 yoshda

С) 14 yoshda D) 15 yoshda

13. Qachon Bobur Mirzoning amakisi Sulton Ahmad Mirzo Farg`ona ustiga yurish boshladi?

A) 1493-yili B) 1494-yili

С) 1495-yili D) 1496-yili

14. Toshkent hukmdori Sulton Mahmudxon Farg`ona ustiga yurish boshlaganda qayerni qamal qiladi?

A) Marg`ilon shahrini B) Asaka qo`rg`onin

С) Axsi qo`rg`onini D) Andijon shaxrini

15. XV asrda quyidagi hukmdorlarni hukmronlik qilgan joylarni to`g`ri ko`rsatilgan holda qayd eting.

1) Bobur Mirzo; 2) Boysung`ur Mirzo; 3) Sulton Mahmudxon; 4) Sulton Husayn Boyqaro

a) Andijonda; b) Samarqandda; s) Toshkentda; d) Hirotda

A) 1-a; 2-b; 3-s; 4-d B) 1-b; 2-a; 3-d; 4-s

С) 1-s; 2-b; 3-a; 4-d D) 1-a; 2-s; 3-b; 4-d

16. Bobur Mirzo qachon qo`shini bilan Samarqand qamaliga tutinadi?

A) 1496-yilning 17-mayda B) 1497-yilning 17-iyunida

С) 1496-yilning 17-iyulida D) 1496-yilning 17-iyunida

17. Bobur Mirzo kimdan yordam oladi?

A) Toshkent hukmdori Sulton Mahmudxondan B) Qunduz hukmdori Xusravshohdan

С) Dashti Qipchoq hukmdori Shayboniyxondan D) Buxoro hukmdori Sulton Ma’suddan

18. Qachon Bobur Mirzo ikkinchi marta Samarqandga yurish boshlaydi va ikkinchi marta Samarqand qamali boshlanadi?

A) 1496-yilning iyun oyida B) 1497-yilning may oyida

С) 1497-yilning noyabr oyida D) 1496-yilning may oyida

19. Bobur Mirzo ikkinchi marta Samarqandni qamal qilganda Boysung`ur Mirzo kimdan yordam so`raydi?

A) Toshkent hukmdori Sulton Mahmudxondan B) Buxoro hukmdori Sulton Ma’suddan

С) Dashti Qipchoq hukmdori Shayboniyxondan D) Qunduz hukmdori Xusravshohdan

20. Boysung`ur Mirzo samarqand taxtini tashlab kimning huzuriga qochdi?

A) Buxoro hukmdori Sulton Ma’sud B) Dashti Qipchoq hukmdori Shayboniyxon

С) Qunduz hukmdori Xusravshoh D) Toshkent hukmdori Sulton Mahmudxon

21. Bobur Mirzo Samarqandni ikkinchi qamaldan so`ng necha kun Samarqandni idora etadi?

A) to`qson kun B) yuz kun

С) yuz o`n kun D) to`qson besh kun

22. Bobur Mirzo Samarqandni tark etishga majbur bo`lgach Samarqand taxtini kim egalladi?

A) Sulton Ali Mirzo B) Boysung`ur Mirzo

С) Sulton Mahmud D) Sulton Ahmad

23. Qachon Bobur Mirzo bilan Jahongir Mirzo o`rtasida sulh tuzildi?

A) 1500-yilda B) 1501-yilda

С) 1502-yilda D) 1503-yilda

24. Hindistondagi mahalliy hukmdorlar … nomi bilan atalgan?

A) vazirlar B) hokimlar

С) rojalar D) beklar

25. Bobur mirzo Qobulni yil mobaynida idora qildi?

A) 22 yil B) 20 yilS) 24 yil D) 26 yilDownload 212.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
guruh talabasi
samarqand davlat
toshkent axborot
nomidagi samarqand
toshkent davlat
haqida tushuncha
ta’limi vazirligi
xorazmiy nomidagi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
o’rta ta’lim
bilan ishlash
ta'lim vazirligi
fanlar fakulteti
махсус таълим
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
umumiy o’rta
Referat mavzu
fanining predmeti
haqida umumiy
Navoiy davlat
fizika matematika
universiteti fizika
Buxoro davlat
malakasini oshirish
davlat sharqshunoslik
Samarqand davlat