Mavzu: 3-sinfda otilganlarni takrorlashDownload 0.72 Mb.
bet5/11
Sana26.09.2019
Hajmi0.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

VI. Uyga vazifa berish. 284-285- misol va masala

MRO`TIBO`________________

Sana

Mavzu: Mustahkamlash uchun mashqlar. Ta'limiy: bolalarni yangi turdagi masala — pro­porsional bo'lishga doir masala bilan tanishtirish; kattaliklar: baho, miqdor, narx; bitta buyumning massasi, buyumlar soni, barcha buyumlar massasi orasidagi bog'lanishlarni umumlashtirish.Tarbiyaviy: olgan bilimlarini hayotda qo`llay olishga o`rgatish.

Rivojlantiruvchi: fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, tushuntirish, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.

Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism.

O'quvchilar davomati aniqlanadi.

Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

II.Uy vazifasini tekshirish. Daftarlari ko`rib chiqiladi. Daftarlar almashtiriladi.III. Yangi mavzu bayoni. Tayyorgarlik maqsadida to'rtinchi proporsionalni topishga doir masalani (287- mashq)yechish zarur. Bunda qancha turishi va miqdori bo'yicha narxini, narxi va miqdori bo'yicha qancha turishini, narxi va qancha turishi bo'yicha miqdorini qanday topish yana bir marta takrorlanadi.

Doskada bunday masala yozilgan. 5 ta oq tugma va 3 ta qora tugma sotib olindi. Hamma tugmalarga 800 so'm to'landi.Oq tugmalar uchun qancha va qora tugmalar uchun qancha to'lashgan?
Masala tagida bunday rasm chiziladi

Bu proporsional bo'lishga doir birinchi masalani amallarni alohida yozib, ularga tushuntirish berib yechish kerak:1) Hammasi bo'lib nechta tugma sotib olingan? 5 + 3 = 8 (tugma)

2) 1 ta tugma qancha turadi? 800 : 8 = 100 (so'm)

3) 5 ta tugma qancha turadi? 100 • 5 = 500 (so'm)

4) 3 ta tugma qancha turadi? 100 • 3 = 300 (so'm)

Tekshihsh. 500 + 300 = 800 (so'm). Javob: 5 ta tugma 500 so'm, 3 ta tugma 300 so'm turadi.

288 (2)- masala.


1 ta kiyimga qadaladi

Kiyimlar soni

Jami tugmalar

Plashlar Paltolar

bir xil


4
5

?

54

?Masalani yechish rejasini tuzing. Masala yechimini amallar bo'yicha yozing:

1)4+5 = 9 (kiyim) — hammasi shuncha kiyim; 2)54 : 9 = 6 (tugma) — 1 ta kiyimga qadaldi;

3)6 x4 = 24 (tugma) — 4 ta plashga qadaldi; 4) 6x5 = 30 (tugma) — 5 ta paltoga qadaldi.

Tekshirish.. 24 + 30 = 54 (tugma). Javob.. Plashlarga 24 ta tugma, paltolarga 30 ta tugma qadaldi.

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash.189- mashqda bolalar, masalalarni yechmasdan turib,nega xato yechilganligini tushuntirib berishlari lozim.

V. Baholash. Darsdagi faolligiga qarab o'quv­chilar baholanadi.

VI. Uyga vazifa berish. 291, 292- misol va masala

MRO`TIBO`________________

Sana


Mavzu: 5-nazorat ishi.

Darsning maqsadlari

Ta'limiy:O`quvchilar bilimini aniqlash.

Tarbiyaviy: O`z bilimiga ishonchni tarbiyalash.

Rivojlantiruvchi: BKMlarni rivojlantirish

Metod: Suhbat, tushuntirish, mustaqil ish.

Jihoz: nazorat ishi

Darsning borishi.
Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1


I.Tashkiliy qism

O'quvchilar davomati aniqlanadi. Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

Nazorat ishi daftarlari tarqatiladi.

II.Nazorat ishi bayoni.


I qator II qator.
1.Ifoda tuzing va qiymatini hisoblang.
12003 va 956 sonlarining 12007 va 8360 sonlarining

yig`indisini 1824 ta ayirmasini 12039 ta

kamaytiring. orttiring.

2.Masalani yeching.


Tokchada 7 ta va portfelda Tokchada 7 ta kitob bo`lib,

Undan 4 ta kam kitob bor. Portfeldagidan 4 ta ortiq.

Portfeldagi kitoblar nechta? Portfeldagi kitoblar nechta?
3.Tenglamalarni yeching
(2000+x)-972=3564 (7002-x)-160=5348
III.O`quvchilar mustaqil yechadilar.
IV. Baholash. Daftarlar yeg`ib olinadi.
V. Uyga vazifa berish. Takrorlash
MRO`TIBO`________________

Sana


Mavzu: Uzunlik. Ta'limiy: Miqdorlarni qo'shish va ayirish uquv va mala-kalarini mustahkamlash.

Tarbiyaviy: Odobli bo`lishga undash.

Rivojlantiruvchi: fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, tushuntirish, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism.

O'quvchilar davomati aniqlanadi.

Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

II.Uy vazifasini tekshirish. Daftarlari ko`rib chiqiladi. Daftarlar almashtiriladi.

III. Yangi mavzu bayoni.

293-misol

Tushirib qoldirilgan sonlarni qo’yib chiqing :

5 m = □ mm 4 m 3 dm = □

5 m = □ sm 4 m 03 sm = □ sm

5 m = □ dm 4 m 030 mm = □ mm

2000 sm = □ m 37000 m = □ km

294-misol.

Ombordan har birida 3 t dan 15 mashina bug’doy olib ketildi. Shunday keyin omborda 60 t bug’doy qoldi. Quyidagi amallarni bajarib nimani bilib olish mumkin.;

3 x 15; 60 : 3; 3 x 15 + 60; 60 - 3 x 15; 15 + 60 : 3 ?

295- masala

Uy bekasi tomorqadan tushlikkgacha 4 chelak , tushlikdan so’ng yana 2 chelak pomidor terib oldi. Uning tergan hamma pomidorlari 60 kg chiqdi . Uy bekasi tushlikkacha necha kilogram pomidor tergan ? Tushlikdan keyinchi ?

296-masala

Reja bo’yicha fabrika 350 ta paltoni 10 kunda tikishi kerak edi. Fabrika ishchilari kuniga mo’ljaldagidan 2 ta ortiq palto tikish bilan reja topshiriqlarini ortig’i bilan bajardilar. 10 kunda fabrikada nechta palto tikilgan ?

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash.

297-misol

248906 + 30 812 + 127 854 4t 064 kg – 990 kg

305061 – (216 714 – 19 369) (2 sr – 50 kg) : 2


V. Baholash. Darsdagi faolligiga qarab o'quv­chilar baholanadi.
VI. Uyga vazifa berish.298 – 299- misol va masala
MRO`TIBO`________________

Sana


Mavzu: Mustahkamlash uchun mashqlar. Ta'limiy: o`tilgan mavzular yuzasidan mustahkamlash.

Tarbiyaviy: olgan bilimlarini hayotda qo`llay olishga o`rgatish.

Rivojlantiruvchi: fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, tushuntirish, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism.

O'quvchilar davomati aniqlanadi.

Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

II.Uy vazifasini tekshirish. Daftarlari ko`rib chiqiladi. Daftarlar almashtiriladi.

III. Mustaqil ish bayoni.

1. Hisoblang va tekshiring:

+ 62826 +32814 +48269 64216

29359 5210 85137 7845

71+46+29+34 300+75+15

57+18+82+13 560+170+30

100000-86559 400001-112853

602003-499315 218000-72872

2.masalani qisqa shartini tuzing va yeching.


Hosil yig'im-terimida 150 o'quvchi hasharga chiqishdi. Ulardan 47 o'quvchi

sabzavot yig'ishdi, 58 o'quvchi meva terishdi, qolgan o'quvchilar esa ularni saralab, joylashtirishdi. Necha o'quvchi saralashda qatnashgan?


Avlosaroyda 37 ta avtomashina turgan edi. Bir necha mashina yo'lga chiqib ketganidan so'ng saroyda 19 ta avtomashina qoldi. Nechta avtomashina yo'lga chiqqan?
Qayiqchi birinchi kuni 26 km.ikkinchi kuni esa birinchi kundagidan 2 marta ko`p suzdi.Agar qayiqchi hammasi bo`lib 91 km suzishi kerak bo`lsa ,u yana qancha masofa suzishi kerak?

IV. O`quvchilar mustaqil yechadilar..

V. Baholash. Darsdagi faolligiga qarab o'quv­chilar baholanadi.

VI. Uyga vazifa berish.7 – 9- misol va masala

MRO`TIBO`________________

Sana


Mavzu: Takrorlash uchun savollar . Ta'limiy: Miqdorlarni qo'shish va ayirish uquv va mala-kalarini mustahkamlash.

Tarbiyaviy: Odobli bo`lishga undash.

Rivojlantiruvchi: fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, tushuntirish, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism.

O'quvchilar davomati aniqlanadi.

Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

II.Uy vazifasini tekshirish. Daftarlari ko`rib chiqiladi. Daftarlar almashtiriladi.

III. O`tilgan mavzularni takrorlash.

Darslikda berilgan savollar ustida ishlanadi.

1.Qo`shishda son va unga mos ifoda qanday ataladi?Ayirishdachi?

2.Ikki sonning yig`indisidan Qo`shiluvchilardan biri ayrilsa,nima hosil bo`ladi?

3. Ayriluvchiga ayirma qo`shilsachi?Kamayuvchidan ayirma ayrilsa-chi?

4.Qo`shishni qanday tekshirish mumkin?

5.Ayirishmi-chi?

6.Qavslar ishtirok etmagan ifodalarda amallar bajarish tartibi haqidagi qoidani bilasizmi?

7.Qavslar ishtirok etgan ifodalada-chi?

IV. O`quvchilar savollarga javob berish bilan birga har biriga misol keltiradilar.Misollarni doskada va daftarda yozadilar.


8-misol.Arifmetik amallar tartibi haqidagi qoidalarni eslang va quyidagi ifodalarning qiynatini hisoblang.

867-349+360:9= 240:3+150x3-294=

743+180-98x9= 80x2:4+(230+170)=

10-masala

Paxta tozalash zavodida birinchi kuni 325 t,ikkinchi kuni birinchi kundagidan 15 t kam paxta jo`natildi.Uchinchi kuni zavodga ikkinchi kundagidan 5 marta kam paxta jo`natildi.Uchinchi kun necha tonna paxta jo`natilgan?

1-kuni-325t

2-kuni-?,15 t kam

3-kuni-?,5marta kam

Yechish: 325-15=310

310:5=62


Javob: Uchinchi kun 62 tonna paxta jo`natilgan.

V. Baholash. Darsdagi faolligiga qarab o'quv­chilar baholanadi.

VI. Uyga vazifa berish. Mustaqil ravishda misol va masala tuzib keeling.

MRO`TIBO`________________

Sana

Mavzu: Tezlik .Vaqt .Masofa. Ta'limiy: bolalarda tezlik, vaqt, masofa miqdorlari orasidagi o'zaro bog'liqlikni bilishlarini shakllantirish; Tarbiyaviy: Odobli bo`lishga undash. Rivojlantiruvchi: bolalarning masalalar yechish uquvlarini shakllantirish.Metod: Suhbat, tushuntirish, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.

Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism. O'quvchilar davomati aniqlanadi. Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

II.Uy vazifasini tekshirish. Daftarlari ko`rib chiqiladi. Daftarlar almashtiriladi.

III. Yangi mavzu bayoni. Ko'cha harakati qoidalariga oid bo'lgan amaliy mashg'ulotni eslang. Bu mashg'ulotda biz nimani o'rgandik? Transport harakati yo'nalishi haqida nimani bilib oldingiz? Siz nima deysiz, ular qanday yo'nalishlarda harakat qilishadi? Avtobuslar tez yuradimi yoki piyodalarmi? Ular bir xil yo'nalishda harakat qilib, bir-birini quvib o'tadimi? (Yengil mashinalar avtobuslar va piyodalardan tezroq harakat qiladi.)

Harakat tezligi bilan tanishtirish. Ushbu masalani yechishni taklif etasiz: «Yengil mashina 2 soat yo'lda bo'ldi va 160 km masofani o'tdi. U har bir soatda bir xil masofa bosib o'tdi. Mashina har bir soatda necha kilometr yurgan?»

Masalani tahlil qilish jarayonida ushbular aniqlanadi: bu masalada nima ma'lum? (Mashina yo'lda 2 soat bo'lgani va bu vaqt ichida 160 km o'tgani ma'lum.) 2 soat — bu mashinaning harakat qilgan vaqti, 160 km — bu mashina o'tgan masofa. Har bir soatda mashina qanday masofa o'tganligi haqida nima deyilgan? (Har bir soat davomida mashina bir xil masofa o'tgan.) Masalada nimani bilish talab qilinadi? (Mashina har bir soatda necha kilometr o'tganligini bilish talab qilinadi.)

Doskada masala mazmunini kesma bilan tushuntirasiz, kesmani teng ikkiga bo'lasiz. Masala savoliga javob berish uchun nima qilish kerak? (160 km ni 2 ga bo'lish kerak.) O'quvchilar og'zaki hisoblashadi, siz esa doskaga yozasiz: 160 : 2 = 80 (km/soat).

Mashinaning har bir soatda o'tgan masofasini harakat tezligi uchun qabul qilinganini tushuntirasiz. Demak, bunday deyish mumkin: mashina soatiga 80 km tezlik bilan yurdi, «Mashina har bir soatda necha kilometr yurdi?» degan savolni «Mashina qanday tezlik bilan yurdi?» degan savol bilan al-mashtirish mumkin.

Shunday qilib, bu masalada qanday kattaliklarning qiymatlari berilgan? (Vaqt va masofa.) Qanday kattalikning qiymati izlanayotgan qiymat bo'ladi? (Tezlik.) Masofa va vaqt ma'lum bo'lgani holda biz tezlikni qanday topdik? (Masofani vaqtga bo'ldik.) Bu ish asosida ushbu xulosa chiqariladi:Agar masofa va harakat vaqti ma 'lum bo 'lsa, tezlikni topish mumkin. Tezlik masofaning vaqtga bo'linganiga teng.

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash. 300 (1, 2, 3), 301 (1, 2, 3)-mashqlar jamoa bo'lib tahlil qilinadi va bajariladi.. 302- masala yechiladi.

Masalani yechish rejasini tuzing (og'zaki). Masala yechilishini amallar bo'yicha yozing. Daftarda bunday yozuv paydo bo'ladi:1) _ 4574 2) + 4574 3) _ 10427

1696 2878 7452

2878 (I) 7452 (I) 2975 (/)

II sisternada ikkala sisternada III sisternada Javob: 2975 l

V. Baholash. Darsdagi faolligiga qarab o'quv­chilar baholanadi.

VI. Uyga vazifa berish. 303- 304-misol va masala

MRO`TIBO`________________

Sana. Mavzu: Masofa. Ta'limiy: ma'lum tezlik va vaqt bo'yicha masofani topishni ko'rib chiqish; Tarbiyaviy: YHQ doimo rioya qilish kerakligini uqtirish Rivojlantiruvchi: murakkabroq shakllar ichida sodda shakllarni ajrata bilish uquvini mustahkamlash.

Metod: Suhbat, tushuntirish, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism. O'quvchilar davomati aniqlanadi. Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

II.Uy vazifasini tekshirish. Daftarlari ko`rib chiqiladi. Daftarlar almashtiriladi.

III. Yangi mavzu bayoni. Agar masofa va harakat :i ma'lum bo'lsa, tezlikni qanday topish mumkin?

Ba'zi jismlarning o'rtacha tezligini kim biladi? Hozir tekshirib ko'ramiz. (Doskaga rasmlar osib qo'yilgan va tezliklar yozib qo'yilgan, bu tezliklarni strelkalar bilan mos rasmlarga birlashtirish kerak.)

Tu-144 samolyoti 200 m/min 60

Piyoda 60km/soat

Yuk mashinasi 4 km/soat

Otliq kishi 6 km/s

Toshbaqa 5m/min

Raketa 900km/soat

306- masala jamoa bo'lib tahlil qilinadi. Qanday miqjorlar ma'lum? (Tezlik. Vaqt.) 4 km/soat nimani bildiradi? Piyoda har bir soatda 4 km masofani bosib o'tgan.) 3 soat yozuvi-chi? (Piyoda 3 soat yo'l yurgan.)

— Qani, piyoda 1 soatda qancha yo'l yurgan? (4 km.) 3 soatda-chi? (3 marta ko'p.) Agar harakat tezligi va vaqti ma'lum bo'lsa, masofani qanday topamiz?

307 (1, 2, 3)- masalalar ham shunga o'xshash yechiladi.

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash. 308- misollarni variantlar bo'yicha yechiladi (yuqori satrni bir qatordagi, ikkinchi satrni ikkinchi qatordagi o'quvchilar yechadilar). Tekshirish esa o`zaro bo'ladi.

309(1,2)- mashqni bajarib, o'quvchilar chap tomondagi chizmadan quyidagini aniqlaydilar: KE kesma ABCD o'rtburchakni ikkita to'rtburchakka, KC kesma esa KCD -jhburchak va ABCK to'rtburchakka bo'ladi.

305- masala jamoa bo'lib tahlil qilinadi, masalaning
vechilishini esa bolalar mustaqil bajaradilar:

1.240 : 4 = 60 (km/soat) - avtomobil tezligi;

2.120 : 3 = 40 (km/soat) - yuk mashinasi tezligi;

3.60 - 40 = 20 (km/soat) — avtomobil tezligi yuk mashinasi tezligidan shuncha ortiq. Javob: 20 km/soat ortiq.

V. Baholash. Darsdagi faolligiga qarab o'quv­chilar baholanadi.

VI. Uyga vazifa berish. 310 – 311-misol va masala MRO`TIBO`________________

Sana

Mavzu: Vaqt. Ta'limiy: Malum masofa va tezlikka ko'ra hara­kat vaqti qanday topilishini ko 'rib chiqish.Tarbiyaviy: Odobli bo`lishga undash.

Rivojlantiruvchi: masofa va vaqt bo 'yicha tezlikni, tezlik va vaqt bo 'yicha masofani topish uquvini mustahkamlash.

Metod: Suhbat, tushuntirish, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.

Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism.

O'quvchilar davomati aniqlanadi.

Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

II.Uy vazifasini tekshirish. Daftarlari ko`rib chiqiladi. Daftarlar almashtiriladi.


III. Yangi mavzu bayoni. 313-masala.

Yo`lovchi avtobusda 90 km yo`l yurdi.Agar avtobus 45 km/soat tezlik bilan yursa, yo`lovchi necha soat yo`lda bo`lgan?

Masalani quyidagi jadvalga yozib yechamiz.


Tezlik

Vaqt

masofa

45 km/soat
90km

Yechish :90:45=2

Javob: yo`lovchi 2 soat yo`lda bo`lgan.
315-masalani bolalar amallar bo'yicha yechishadi:


 1. 66 : 6=11 (km/soat) — qayiqning tezligi;

 2. 11-4 = 7 (km/soat) — kamaygan tezlik;

 3. 7 • 6 = 42 (km/soat) — qayiq o'tgan masofa.

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash.

312-masala ham sizning rahbarligingizda amallar bo'yi-cha yechiladi: 1. 200 • 4 = 800 (km) - dastlabki masofa;

 2. 230 • 2 = 460 (km) — keyingi masofa;

 3. 800 + 460 = 1260 (km) - butun masofa;

 4. 800-460 = 340 (km).

Javob: 1260 km, 340 km ortiq.

V. Baholash. Darsdagi faolligiga qarab o'quv­chilar baholanadi.


VI. Uyga vazifa berish. 316, 317- misol va masala
MRO`TIBO`________________

Sana


Mavzu: Tezlik Ta'limiy: Noma`lum miqdorlarni topish uquv va malakalarini mustahkamlash.

Tarbiyaviy: Odobli bo`lishga undash.

Rivojlantiruvchi: fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, tushuntirish, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism.

O'quvchilar davomati aniqlanadi.

Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

II.Uy vazifasini tekshirish. Daftarlari ko`rib chiqiladi. Daftarlar almashtiriladi.

III. Mavzu bayoni.

Mushukcha panjasida 5 ta tirnog'i, jo'ja oyoqlarida esa 4 ta tirnog'i bor. Hovlida jami 10 ta mushukchalar va jo'jalar yurishibdi,ularning hammasining tirnoqlari soni 104 ta. Hovlida nechta mushukcha yuribdi?


 1. Bitta mushukchaning nechta tirnog'i bor? 5 • 4 = 20 (tir.)

 2. Bitta jo'janing nechta tirnog'i bor? 4•2 = 8 (tir.).

 3. Hovlida 10 ta jo'ja yurganida edi, tirnoqlar nechta bo'lar edi? 8•10 = 80 (t.)

 4. Nechta «ortiqcha» tirnoq bor? 104 - 80 = 24 (t.)

 5. Bitta mushukchaning tirnoqlari bitta jo'janing tirnoqlaridan qancha ko'p? 20 - 8 = 12 (t.)

6. Mushukchalar nechta 24 : 12 = 2 (mushukcha).
Javob: 2 ta mushukcha.

Javob tekshirilsa, juda ham yaxshi bo'ladi: 2 ta mushuk­chaning 40 ta tirnog'i, 8 ta jo'janing esa 64 ta tirnog'i bor. Jami tirnoqlar — 104 ta.

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash.

320-masala sharti o`qiladi va yechiladi.

321-misol.

3x(16+17)x10= 732x7= 4048:8=

6000-34x2= 636:6 = 903x4=

322-misol.

328km040m-179km825m=

3kg054g+7kg820g=

V. Baholash. Darsdagi faolligiga qarab o'quv­chilar baholanadi.

VI. Uyga vazifa berish.323-324 - misol va masala

MRO`TIBO`________________


Sana

Mavzu: 6NI Ta'limiy: Miqdorlarni qo'shish va ayirish uquv va malakalarini mustahkamlash.

Tarbiyaviy: Odobli bo`lishga undash.

Rivojlantiruvchi: fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, tushuntirish, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.

Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism.

O'quvchilar davomati aniqlanadi.

Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

II.Uy vazifasini tekshirish. Daftarlari ko`rib chiqiladi. Daftarlar almashtiriladi.

III. Nazorat ishi bayoni.

I qator II qator.


1.Hisoblang va natijalarni tekshiring.
60202-48457= 595738+206019=

29086+147654= 711023-512316=

2.Masalani yeching.
3 soatda 33 km masofani Agar sayyoh 4km/soat tezlik

O`tish uchun velosipedchi bilan yursa,u 28km masofani

Qanday tezlikda yurishi qancha vaqtda bosib

kerak? O`tadi?


3.Tenglamalarni yeching
(2004+x)-970=3560 (7000-x)-165=5345

IV.O`quvchilar mustaqil yechadilar.


V. Baholash. Daftarlar yeg`ib olinadi.
VI. Uyga vazifa berish. Takrorlash
MRO`TIBO`________________

Sana


Mavzu:Mustahkamlsh uchun mashqlar . Ta'limiy: O`tilgan mavzular yuzasidan olgan bilimlarini mustahkamlash.

Tarbiyaviy: Odobli bo`lishga undash.

Rivojlantiruvchi: fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, tushuntirish, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism.

O'quvchilar davomati aniqlanadi.

Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

II.Uy vazifasini tekshirish. Daftarlari ko`rib chiqiladi. Daftarlar almashtiriladi.

III. Darslik bilan ishlash.

1-misol.Hisoblang va natijalarni tekshiring:

60 202-48 457= 11 745 595 738+206 019=801 757

29 086+147 654=176 740 711 023-512 316=198 707

2-misol.Ifodalarning qiymatini hisoblang.

118+70:14-9x9=118+5-81=42 800-80:4-(70+9)=800-20-79=701

63:7+92-16x3=9+92-48=53 (800-80):4-(70+9)=720:4-79=101

IV. Mavzuni mustahkamlash.Masalalarga doir tenglamalar tuzing vaularni yeching:

1)92 soni noma`lum songa ko`paytirilsa,75 hosil bo`ladi.Noma`lum sonni toping.

92- X =75

X=92-75

X=17

92-17=75

2)Noma`lum son 18 ga kamaytirilsa ,36 hosil bo`ladi. Noma`lum sonni toping.

X-18=36


X=36+18

X=54


54-18=36

6-misol.


a

9 540

2 070

479 843

b

7 182

1 80

86 594

1)a=b va a-b ifodalarning qoymatini toping

2)a+b va a-b ifodalardagi sonlar qanday ataladi.

7-8 masalalar o`quvchilar bilan birgalikda yechiladi.

V. Baholash. Darsdagi faolligiga qarab o'quv­chilar baholanadi.

VI. Uyga vazifa berish.10-11 - misol va masala

MRO`TIBO`________________
Sana

Mavzu:Bir xonali songa ko`paytirish. Ta'limiy: Bolalarga ko`paytirish amali bir xil sonlarni qo`shishdan iborat ekanligi haqidagi bilimlarni umumlashtiriash.”Nur” bilan tanishtirish.

Tarbiyaviy: Odobli bo`lishga undash.

Rivojlantiruvchi: tez ishlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, tushuntirish, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.

Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism.

O'quvchilar davomati aniqlanadi.

Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

II.Uy vazifasini tekshirish. Daftarlari ko`rib chiqiladi. Daftarlar almashtiriladi.

III. Yangi mavzu bayoni. Bir sonni ikkinchi songa ko'paytirisn nimani bildiradi? Masalan, 23 ni 4 ga ko`paytirish nimani anglatadi? a sonni 5 ga ko'paytirish-chi? Doskaga javoblar yoziladi:

23 x 4 = 23 + 23 + 23 + 23; a x 5 = a + a + a + a+ a.

Biz nur so`zini ko'p eshitganmiz va ishlatganmiz. Nur deb, odatda, yaltiroq buyumdan tarqalayotgan yorug'likni tushunamiz. Bu masalan, fonarning nuri, quyoshning nuri va h.k. bo'lishi mumkin.

Nur so'zi geometrik shaklga nisbatan ham aytiladi: Bu juda ajoyib shakl: uning boshi bor, lekin oxiri yo'q. U quyidagicha tasvirlanadi. Doskada bir nuqtani belgilaymiz va to`g`ri chiziq tortamiz.

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash.326-misol og`zaki bajariladi.327-masalani bajarganda

masalada berilgan ifodalar bo'yicha nimani bilish mumkinligini aytadilar:(150-90) - shuncha shoyi qolgan;

(150-50) -bitta ko'ylakka shuncha shoyi ketgan;

(150 : 50) - shuncha ko'ylak tikildi;

(150- 90) : (150 : 50) - shuncha ko'ylak tikish kerak;

90-(150 - 90) — qolgan shoyidan shuncha ko'p ishlatildi.
329-masala.

Qisqa sharti tuzilib yechiladi.

1.48:4=12kg

2.12x6=72kg

3.72-48=24kg
V. Baholash. Darsdagi faolligiga qarab o'quv­chilar baholanadi.
VI. Uyga vazifa berish.330-331 - misol va masala
MRO`TIBO`________________
Sana

Mavzu:Ustun shaklida ko`paytirish usuli . Ta'limiy: Ustun shaklida ko`paytirish usuli bilan tanishtirish.

Tarbiyaviy: Odobli bo`lishga undash.

Rivojlantiruvchi: fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, tushuntirish, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.

Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism.

O'quvchilar davomati aniqlanadi.

Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

II.Uy vazifasini tekshirish. Daftarlari ko`rib chiqiladi. Daftarlar almashtiriladi.

III. Yangi mavzu bayoni. Ushbu misollar juftini yechilishini ko'rib chiqishni taklif etaman:

(3 + 4 + 6)x4 = 13x4 = 52;

(3 + 4 + 6) • 4 = 3 • 4 + 4 • 4 + 6 • 4 = 12 + 16 + 24 = 52.

Misollar turli usullarda yechildi, natija esa bir xil chiqdi Shundan so'ng o'quvchilarning o'zlari to'rtta son yig'indisini songa ko'paytirishga oid misol tuzib, uni turli usullar bilan yechishlarini taklif etaman. Yig'indini songa ko'paytirish qoidasi to'rtta qo'shiluvchi uchun ham to'g'riligicha qolishiga bolalar ishonch hosil qiladilar. Bunday xulosa chiqariladi: bu qoidadan istalgan sondagi qo'shiluvchilar yig'indisini songa ko'paytirishda foydalanish mumkin.

Endi istalgan ko'p xonali sonni bir xonali songa ko'paytirish usulini tushuntiraman, shundan so'ng bolalar ko'paytirish usulini 332- mashq bo'yicha tushuntiradilar.

Doskada va daftarlarda misollarning yechilishi mufassal tushuntiriladi (333- mashq).

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash.

334 va 336- misollar og'zaki tahlil etiladi (Chug'urchiqning uchish tezligi 30 km/soat. Dastlabki uchta shaklda to'g'ri to'rtburchakning yarmi shtrixlangan, to'rtinchi shaklda esa to'g'ri to'rtburchakning yarmidan ko'prog'i, ya'ni to'rtdan uch qismi shtrixlangan.)


Download 0.72 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
guruh talabasi
samarqand davlat
toshkent axborot
nomidagi samarqand
toshkent davlat
haqida tushuncha
ta’limi vazirligi
xorazmiy nomidagi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
o’rta ta’lim
bilan ishlash
ta'lim vazirligi
fanlar fakulteti
махсус таълим
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
umumiy o’rta
Referat mavzu
fanining predmeti
haqida umumiy
Navoiy davlat
fizika matematika
universiteti fizika
Buxoro davlat
malakasini oshirish
davlat sharqshunoslik
Samarqand davlat