Mavzu: 3-sinfda otilganlarni takrorlashDownload 0.72 Mb.
bet3/11
Sana26.09.2019
Hajmi0.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
turli tomonli uchburchak deb ataladi. Ikkita tomoni uzunliklari bo'yicha teng bo'lgan uchburchak teng yonli uchburchak deb ataladi. Tomonlari uzunliklari bo'yicha o'zaro teng bo'lgan uchburchak teng tomonli uchburchak deb ataladi

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash.186- masala. Yechilishi:


  1. Nechta yashik qoldi? 5 + 2 = 7.

  2. Nechta yashik mix ishlatilgan? 10 — 7 = 3.

  3. Bitta yashikda qancha mix bo'lgan? 60:3 = 20 (kg).

187- misol topshiriqlarini doskada va daftarda yechgan ma'qul.

3 1 2


120+ 180 : 2 • 5 = 570

3 2 1


120+ 180 : (2 • 5) = 138

1 2 3

(120+ 180) : 2 x 5 =750

Shu misollar asosida o'quvchilarga misollar yechishda amallaming bajarilish tartibini to'g'ri aniqlash qanchalik muhim ekanligini ko'rsatish kerak.

V. Baholash. Darsdagi faolligiga qarab o'quv­chilar baholanadi.

VI. Uyga vazifa berish. 188-189-misol va masala.

MRO`TIBO`________________

Sana


Mavzu: Qo`shish va ayirishning yozma usullari.

Darsning maqsadlari

Ta'limiy :Qo`shish va ayirishning yozma usullari bilan tanishtirish. Bir nechta sonlarni qo'shishda qo`shiluvchilarni guruhlash (qo'shishning guruhlash xossasi) \usullarini tanishtirish.

Tarbiyaviy: Insoniy sifatlarni tarbiyalash.

Rivojlantiruvchi: Matematik boshqotirma ustida fikr-mulohaza yuritishga jalb qilish orqali mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, kartochkalar bilan ishlash, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism

O'quvchilar davomati aniqlanadi. Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

II.Uy vazifasini tekshirish. Daftarlari ko`rib chiqiladi.Aytilgan o`quvchilar misollarni o`qib beradilar.Daftarlar almashtiriladi.

III. Yangi mavzu bayoni. Dastlab bolalar bilan qo'shish va ayirish amallarining ma'nosini ko'rib chiqamiz. So'ngra doskada 13+16 + 47 + 50 + 24, 120 + 100 + 280 + 400 kabilarga o`xshash ilodalarni yozaman va bolalarga natijani, avval sonlarni yozish tartibida qo'shib topishni, keyin esa qo'shiluvchilarning o`rinlarini almashtirib topishni taklif etaman. Natijalarni taqqoslab ko'rib bolalar qo'shishning o'rin almashtirish xossasi istalgan sondagi qo'shiluvchilar uchun o'rinli ekanligiga ishonch hosil qiladilar. Shundan so'ng har bir ifodaning qiymatini hisoblashning eng qulay usulini tanlab olish mumkin. Bu xossadan o'quvchilar bunday mashqni bajarishda foydalanadilar:

(23 + 4) + 6 + 7 + 50 23 + 4 + (6 + 7) + 50

23+(4 + 6) + 7 + 50 (23+ 7)+ (4+ 6)+ 50

Shundan so'ng beshta sonni qo'shish qanday bajarilganligini ko'rib chiqishni va tushuntirib berishni taklif etaman. (Birinchi satrda sonlar o'zlari yozilgan tartibda qo'shiladi. So'ngra bu sonlar turlicha qilib guruhlanadi, oxirgi holda ular eng qulay tarzda guruhlanadi. Hamma hollarda ham qo'shish natijasi bir xil - 90 bo'ladi.)

Bolalar (190- mashq) xulosani va mos misollarni o'qiydilar, qulay hisoblash usulini izlab topadilar.

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash.193- masala o'qilganidan so'ng uni mustaqil yechishni taklif etish mumkin. 194-masala og'zaki yechiladi.

V. Baholash. Darsdagi faolligiga qarab o'quv­chilar baholanadi.

VI. Uyga vazifa berish. 195-196-misol va masala.

MRO`TIBO`________________

Sana


Mavzu: Misollarni ustun shaklida yechish

Darsning maqsadlari

Ta'limiy: Misollarni ustun shaklida yechishni o`rgatish. . Istalgan ko 'p xonali sonlarni yozma qo '-shish va ayirish bilan tanishtirish.

Tarbiyaviy: mehnatsevarlik ruhida tarbiyalash.

Rivojlantiruvchi: Matematik boshqotirma ustida fikr-mulohaza yuritishga jalb qilish orqali mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, kartochkalar bilan ishlash, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism

O'quvchilar davomati aniqlanadi. Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

II.Uy vazifasini tekshirish. Daftarlari ko`rib chiqiladi.Aytilgan o`quvchilar misollarni o`qib beradilar.Daftarlar almashtiriladi.

III. Yangi mavzu bayoni. 197- mashqlardagi misollar doskada va o'quvchilar daftarlarida batafsil tushuntirish bilan yechiladi.Bunday tushuntiriladi.

Birliklarni qo'shaman ... Birliklarni ayiraman …

O'nliklarni qo'shaman ... O'nliklarni ayiraman …

Yuzliklarni qo'shaman ... Yuzliklarni ayiraman …

Mingliklarni qo'shaman… M ingliklarni ayiraman …

198-misolYechishni ustun shaklida yozib, amallarni bajaring:

394 056 + 108 712 740 315 - 526 47l

656 112 + 274 578 504 102 - 271 354

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash. 199- masala yechilganidan so'ng (og'zaki) bolalar shunday savol o'ylab topadilarki, bu savolda masala ikki amal bilan yechilsin. Ular darhol bunday savolni qo'yishlari mumkin: «Tumanda va shaharda hammasi bo'lib nechta kutubxona bor?»

Bu masala matematik nuqtayi nazardan yechimga ega, albatta, lekin mazkur holda savolni bunday qo'yish maqsadga muvofiqdir: «Shaharda tumandagidan nechta ko'p kutubxona bor?»

200- masalani yaxshisi tushuntirish bilan yechish kerak:  1. 8 • 2 = 16 (joy) — ikkinchi qatorda,

  2. 16 + 2 = 18 (joy) — uchinchi qatorda.

Javob: 18 joy.

201- misollarni bolalar mustaqil yechishadi va ishlarini o`zaro tekshirishadi.

(528+642)-(743-587)=1014 (500-720:8)-844:4=199

V. Baholash. Darsdagi faolligiga qarab o'quv­chilar baholanadi.

VI. Uyga vazifa berish. 202-203-misol va masala.

MRO`TIBO`________________


Sana

Mavzu: 3-nazorat ishi.

Darsning maqsadlari

Ta'limiy:O`quvchilar bilimini aniqlash.

Tarbiyaviy: O`z bilimiga ishonchni tarbiyalash.

Rivojlantiruvchi: O`quvchilarning BKM larini shakllantirish.

Metod: Suhbat, tushuntirish, mustaqil ish.

Jihoz: Nazorat ishi.

Darsning borishi.

Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism

O'quvchilar davomati aniqlanadi. Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

Nazorat ishi daftarlari tarqatiladi.

II.Nazorat ishi bayoni.

I qator II qator.
1.Ifodalarning qiymatini hisoblang.
74-50+16-11 88+12-45+10

56:7x2:4 64:8:4x9

40-5x5+12 90-27:9x3

2.Masalani yeching.


3 ta bir xil tugmacha uchun 120 so`m 4 ta bir xil tugmacha uchun 160 so`m

to`landi. 100 ta shunday tugmacha to`landi. 100 ta shunday tugmacha

uchun necha so`m to`lanadi? uchun necha so`m to`lanadi?
3.Bo`sh kataklar o`rniga mos son qo`ying.

7 dm = □ sm 60 dm = □ m

90 sm = □ dm 3 m = □ sm

2 m = □ dm 50 dm = □ sm


III.O`quvchilar mustaqil yechadilar.
IV. Baholash. Daftarlar yeg`ib olinadi.
V. Uyga vazifa berish. Takrorlash
MRO`TIBO`________________
Sana

Mavzu: Xatolar ustida ishlash.

Darsning maqsadlari

Ta'limiy:Xatoliklarga yo`l qo`ygan misollarni qayta ishlash.

Tarbiyaviy: Sinchkovlikni tarbiyalash

Rivojlantiruvchi: bilim ko'nikma va malakalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, kartochkalar bilan ishlash, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar.

Darsning borishi.

Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism

O'quvchilar davomati aniqlanadi. Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

Nazorat ishi daftarlari tarqatiladi.

II.Nazorat ishi ballari e`lon qilinadi.Misollarni ishlashda xatoliklarga yo`l qo`ygan o`quvchilar qaytadan ishlashadi.

I qator II qator.

1.Ifodalarning qiymatini hisoblang.

74-50+16-11=29 88+12-45+10 = 65

56:7x2:4 = 4 64:8:4x9 = 18

40-5x5+12 = 27 90-27:9x3= 63

2.Masalani yeching.

3 ta bir xil tugmacha uchun 120 so`m 4 ta bir xil tugmacha uchun 160 so`m

to`landi. 100 ta shunday tugmacha to`landi. 100 ta shunday tugmacha

uchun necha so`m to`lanadi? uchun necha so`m to`lanadi?
3ta tugmacha-120so`m 4ta tugmacha- 160 so`m

100 ta tugmacha-? so`m 100 ta tugmacha-? so`m

Yechish: Yechish:

120:3=40 160:4=40

100x40=4000 100x40=4000

Javob:4000so`m to`landi. Javob:4000so`m to`landi.

3.Bo`sh kataklar o`rniga mos son qo`ying.

7 dm = 70 sm 60 dm = 6 m

90 sm = 9 dm 3 m = 600 sm

2 m = 20 dm 5 m = 50 dm


III.O`quvchilar mustaqil yechadilar.

IV. Baholash. Daftarlar yeg`ib olinadi.

V. Uyga vazifa berish. Takrorlash

MRO`TIBO`________________


Sana

Mavzu: Misollarni ustun shaklida yechish.

Darsning maqsadlari

Ta'limiy: Misollarni ustun shaklida yechishga o`rgatish. ko'p xonali sonlarni yozma qo'shish va ayirish malakalarini shakllantirish bo'yicha ishni davom ettirish.

Tarbiyaviy:Insoniy sifatlarni tarbiyalash.

Rivojlantiruvchi: Matematik boshqotirma ustida fikr-mulohaza yuritishga jalb qilish orqali mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, kartochkalar bilan ishlash, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.

Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism

O'quvchilar davomati aniqlanadi. Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

II.Uy vazifasini tekshirish. Daftarlari ko`rib chiqiladi.Aytilgan o`quvchilar misollarni o`qib beradilar.Daftarlar almashtiriladi.

III. Yangi mavzu bayoni. Doskada bir nechta misollarni vozaman (60-40; 59-20; 83-53). Bolalar har bir misolni og'zaki yechadilar va bunday xulosaga keladilar: 60 dan 40 ni ayirish degani — bu shunday sonni topish kerakki, uni 40 ga qo'shilganda 60 hosil bo'lsin. Shu yerning o'zida kamayuvchini ayriluvchi va ayirmaning yig'indisi sifatida qarash nuimkinligi ta'kidlanadi.

Bir o'quvchi doskada, qolgan o'quvchilar daftarlarida qo`shish va ayirishga doir misollar juftini yechadilar (sonlar jufti bir xil)

+53128 -53128

16815 va 16815

69943 36313

Shu yerning o'zida amallar to'g'ri bajarilganligi (qo'shishni ayirish bilan, ayirishni qo'shish bilan) tekshiriladi:-69943 +16815

53128 va 36313

16815 53128

O'quvchilar 204, 205- mashqlardan ikkitadan misolni mustaqil yechadilar va tekshiradilar. 206- masala o'qilganidan keyin bolalar unga savolni shunday qo'yadilarki, u ikki amal bilan yechilsin; masalani yaxshisi qisqacha yozish kerak:

Ertalab - 28 480 ta g'isht

Kechqurun — ?, 10 725 ta ko'p g'isht

Masalaning yechilishini bolalar mustaqil yozadilar va o'zaro tekshiradilar.

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash.207(l)-mashq. O'quvchilar uchburchaklarni

(1, 6, 8,10), to'g'ri to'rtburchaklarni (3, 4, 5, 9) aytadilar.

207 (2)- mashq. Koptok shar shaklida, piramida konus shaklida, stakan silindr shaklida, chamadon to'g'ri to'rtburchakli parallelepiped shaklida.

V. Baholash. Darsdagi faolligiga qarab o'quv­chilar baholanadi.

VI. Uyga vazifa berish. 208-209-misol va masala.MRO`TIBO`________________

Sana

Mavzu: Sonlarni ustun usulida qo`shish.Darsning maqsadlari

Ta'limiy: Sonlarni ustun usulida qo`shishni o`rgatish. o'quvchilarni bir necha qo'shiluvchilarning yig'indisini topishning ikki usuli bilan tanishtirish; vaqt birliklari jadvalini takrorlash (min, s, sutka).

Tarbiyaviy: Olgan bilimlarini qo`llay olishga o`rgatish.

Rivojlantiruvchi: Matematik boshqotirma ustida fikr-mulohaza yuritishga jalb qilish orqali mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, kartochkalar bilan ishlash, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.

Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism

O'quvchilar davomati aniqlanadi. Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

II.Uy vazifasini tekshirish. Daftarlari ko`rib chiqiladi.Aytilgan o`quvchilar misollarni o`qib beradilar.Daftarlar almashtiriladi.

III. Yangi mavzu bayoni. Masalan,

2317 + 32109+183 + 1191

misolida bir necha sonlarni qo'shish usulini tushuntirib beraman: qo'shiluvchilarni bir-birining tagiga yozib, xonalar bo'yicha qo 'shiladi.

210- mashqdagi sonlarni qo'shish usullarini o'quvchilar og'zaki tushuntiradilar;

211-mashq doskada va daftarlarda ba-jariladi.212-masalaning savollariga javob berishda bolalar quyidagilarni aniqlaydilar:

200 • 7 — bu amal bo'yicha qoshiqlar qiymatini aniqlash mumkin;

150 • 10 — sanchqilar qancha turishini bilamiz:

10-7 — sanchqilardan qancha ko'p sotib olingan;

200-150 — qoshiq sanchqidan qancha qimmat (sanchqi qoshiqdan qancha arzon);

200 • 7+ 150 • 10 — hamma xarid uchun qancha to'langan;

150•10 - 200 • 7 — sanchqilar uchun qancha ko'p to'langan (qoshiqlar uchun qancha kam to'langan).

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash

Vaqt birliklari jadvali (213 (1))- mashq takrorlangandan so'ng 213 (2)- mashq mustaqil bajariladi.

214 (1, 2, 3)-masalalar butun sinf bilan yechiladi.

Masalalar tuzish va yechish. O'quvchilarga a - b ifoda bo'yicha ayirish bilan yechiladigan sodda masalalarning o'zla­riga tanish bo'lgan barcha turlarini tuzishlarini taklif etaman (bolalar qoldiqni topishga doir, sonni bir necha birlik kamaytirishga doir, ayirmali taqqoslashga doir va h.k. masalalar tuzadilar).

V. Baholash. Darsdagi faolligiga qarab o'quv­chilar baholanadi.

VI. Uyga vazifa berish. 215-216-misol va masala.

MRO`TIBO`________________

Sana

Mavzu: Sonlarni ustun usulida qo`shish.Darsning maqsadlari

Ta'limiy: Sonlarni ustun usulida qo`shishni o`rgatish.

Tarbiyaviy:Tabiatni sevishga o`rgatish

Rivojlantiruvchi: Matematik boshqotirma ustida fikr-mulohaza yuritishga jalb qilish orqali mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, kartochkalar bilan ishlash, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.

Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism

O'quvchilar davomati aniqlanadi. Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

II.Uy vazifasini tekshirish. Daftarlari ko`rib chiqiladi.Aytilgan o`quvchilar misollarni o`qib beradilar.Daftarlar almashtiriladi.

III. Yangi mavzu bayoni.1. Yangi mavzuni tushuntlrishda ko'p xonali sonlar uch xonali sonlar kabi ayirilishini aytib, bolalarning shu haqdagi bilimlaridan foydalanaman

2. Mustahkamlash uchun 217, 218- mashqlar bajariladi. 218-mashqning quyi satridagi misollar mustaqil yechiladi.

O'tilgan material ustida ishlash. 1.219-masalani dastlab qisqa yozuvini doskada yozib, yechilishini mustaqil ish sifatida taklif etishingiz mumkin.

Kartoshka — 2 kg, 400 so'mdan

Lavlagi — 160 so'm

Sotuvchiga — 1000 so'm

Qaytimi qancha — ?Yechilishi. 1000 - (400 • 2 + 160) = □

2. 220- masalani yaxshisi amallar bo'yicha yechish kerak:1) 1265 2) 1265

375 1640

1640 kg (11 do'kon) 2905 (kg) ikkala do'konda 3) 4 t - 2905 kg = 4000 kg - 2905 kg - 1095 kg.4000 2905

1095 Javob: 1095 kg qoldi.

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash . 221- misolni bolalar mustaqil yechadilar.

Iqtidorli o'quvchilarga ushbu masalani taklif etish mumkin.

Ota va o 'g 'lining yoshlari birgalikda 40 yil. Uch yildan keyin

ulaming yoshi birgalikda qancha bo'ladi?

Yechilishi. Bu masalada qo'shiluvchilar: otaning yoshi va o'g'lining yoshi noma'lum. Biroq ularning yig'indisi ma'­lum — 40 yosh. 3 yildan so'ng ular necha yoshda bo'lishlari ham noma'lum. Lekin har bir qo'shiluvchi 3 ta ortishi ma'lum, demak, yig'indi 3 + 3 = 6 ga ortadi.

Demak, u 40 + 6 = 46 bo'ladi. Javob: 46 yil.


V. Baholash. Darsdagi faolligiga qarab o'quv­chilar baholanadi.

VI. Uyga vazifa berish. 222-223-misol va masala.

MRO`TIBO`________________

Sana


Mavzu: Ayirish. Sonlarni ustun usulida ayirish.

Darsning maqsadlari

Ta'limiy: Sonlarni ustun usulida ayirishni o`rgatish.

Tarbiyaviy: Tabiatni sevishga o`rgatish

Rivojlantiruvchi: Matematik boshqotirma ustida fikr-mulohaza yuritishga jalb qilish orqali mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, kartochkalar bilan ishlash, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism

O'quvchilar davomati aniqlanadi. Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

II.Uy vazifasini tekshirish.

III. Yangi mavzu bayoni.Mustaqil ish.

1-qator 2-qator

1) Ayirishni bajarish va hisoblashlarning to’g’riligini qo’shish bilan tekshiring:

_16031 _180003

9874 96744

2) Qo’shishni bajaring va hisoblashlarni ayirish bilan tekshiring:

16031 280315

9998 124537

226-masala og’zaki bajariladi.

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash

227-masala.

Ishchilar 4 kunda 48ta mashina yig’ishlari kerak edi.

Bu ishni ular 3kunda bajardilar. Ishchilar bir kungi rejadan nechta mashina ko’p yig’dilar?

228-masala

Aylana bilan doiraning umumiy qismi (kesishmasi) qanday shakl bo’ladi?


V. Baholash. Darsdagi faolligiga qarab o'quv­chilar baholanadi.

VI. Uyga vazifa berish. 229-230-masala va misol.

MRO`TIBO`________________

Sana

Mavzu:


Darsning maqsadlari

Ta'limiy: noma'lum qo'shiluvchini topish usulini aniqlashtirish ;murakkab tenglamani yechishni takrorlash.

Tarbiyaviy: Insoniy sifatlarni tarbiyalash.

Rivojlantiruvchi: BKMlarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, kartochkalar bilan ishlash, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.

Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1


Download 0.72 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
o’rta ta’lim
махсус таълим
bilan ishlash
fanlar fakulteti
Referat mavzu
umumiy o’rta
haqida umumiy
Navoiy davlat
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik