Mavzu: 3-sinfda otilganlarni takrorlashDownload 0.72 Mb.
bet2/11
Sana26.09.2019
Hajmi0.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

I.Tashkiliy qism

O'quvchilar davomati aniqlanadi. Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

II.Uy vazifasini tekshirish.

III. Yangi mavzu bayoni. 135-misolni tushuntirish bilan millionni hosil bo`lishini tushutirib beraman.

1)9 yuz ming sonni yozing. Unga yana 1 yuz mingni qo'shing. 10 yuz ming keyingi (yettinchi) xona birligini - millionni tashkil qiladi.

2) 999 ming sonini yozing. Unga 1 mingni qo'shing 1 000 ming keyingi (uchinchi) sinf birligini - millionni tashkil qiladi.

1 000 000 1 million soni shunday yoziladi.

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash.136-misol.Daftaringizga quyidagi jadvaini chizing va unda 6 ta satrni bo'sh qoldiring.

Minglar sinfi

Birlar sin!

'

Yuz minglar

O'n minglar

Bir minglar

Yuzlar

O'nlar

Birlar6

0

0

0

8
1

9

9
4

0

0

0

0
3

9

2

0

7

6

1

4

0

0
_

Shu jadvalga quyidagi sonlarni yozing: olti ming; qirq ming; bir ming to'qqiz yuz to'qson sakkiz; o'ttiz to'qqiz ming ikki yuz yetti; olti yuz o'n to'rt ming sakkiz yuz oltmish besh; to'qqiz yuz sakkiz ming olti yuz yigirma.

137-misol taqqoslashga oid.Uni doskada v daftarda bajaramiz.34 000 □ 340 -100 76 000□76x10

9 000 : 100 □ 90 50 000 □ 500 000:100

139-masala ustida ishlash. Kutubxonaga birinchi kuni 4 bog'lamda 56 ta, ikkinchi kuni shunday bog'lamda 42 ta kitob olib kelindi. Ikkinchi kuni necha bog'lam kitob olib kelingan?

Yechish:56:4=14

42:14=3

Javob: Ikkinchi kuni 3 bog'lam kitob olib kelingan

V. Baholash. Darsdagi faolligiga qarab o'quv­chilar baholanadi.

VI. Uyga vazifa berish. Darslikdagi 140-misol va 141-masala uyga vazifa ekanligi aytiladi, ularni yechish bo'yicha ko'rsatmalar beriladi.

MRO`TIBO`________________

Sana

Mavzu: Mustahkamlash uchun mashqlar.Darsning maqsadlari

Ta'limiy:O`tilgan mavzularni mustahkamlash.

Tarbiyaviy:Umuminsoniy sifatlarni tarbiyalash.

Rivojlantiruvchi: Matematik boshqotirma ustida fikr-mulohaza yuritishga jalb qilish orqali mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, kartochkalar bilan ishlash, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.

Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism

O'quvchilar davomati aniqlanadi. Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

II.Uy vazifasini tekshirish.

III. Mustahkamlash. Darslikda berilgan misollarni ketma ketlikda ishlaymiz. 1-misol.70 mingl. 80 birl. 200 mingl. 1 birl. 4 mingl. 5 birl.

70 mingl. 8 birl. 201 mingl. 10 birl. 4 mingl. 50 birl

dan iborat sonlarni yozing.

2-misol.

825 014 sonining har bir xonasida nechta birlik bor?

502 009 sonida-chi? Bu sonlarning har bir sinfida nechta birlik bor?

3-misol.Yuz sonini hosil qilish uchun 1 raqamidan keyin nechta nol yozish kerak? 2 ta.

O'n ming sonini hosil qilish uchun-chi? 4 ta Yuz mingni hosil qilish uchun-chi? 5 ta

4-misol.Tengsizliklar to'g'rimi, tekshirib ko'ring:

9413 > 9430 notog`ri 800 002 < 802 000 to`g`ri

5-misol. 3, 0, 8 raqamlaridan foydalanib, quyidagi sonlarni yozing:

a) uchta bir xonali son; 3,0,8

b) to'rtta ikki xonali :30,38,83,80

d) to'rtta to'rt xonali son.3088,3380,8033,8303

2) Bu sonlarning har biridagi 3 raqami nimani anglatishini tushuntiring. Sonlarni yozishda raqamni qiymati nimaga bog'liq?

7-misol. Amallarni bajaring:


426

+ 259
780 - 76 60x2

158

+ 652

920 - 43 70x5

V. Baholash. Darsdagi faolligiga qarab o'quv­chilar baholanadi.

VI. Uyga vazifa berish. Darslikdagi 8-misol va 9-masala uyga vazifa ekanligi aytiladi, ularni yechish bo'yicha ko'rsatmalar beriladi.

MRO`TIBO`________________


Sana

Mavzu: Mustahkamlash uchun mashqlar.

Darsning maqsadlari

Ta'limiy:O`tilgan mavzularni mustahkamlash.

Tarbiyaviy:Umuminsoniy sifatlarni tarbiyalash.

Rivojlantiruvchi: Matematik boshqotirma ustida fikr-mulohaza yuritishga jalb qilish orqali mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, kartochkalar bilan ishlash, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.

Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism

O'quvchilar davomati aniqlanadi. Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

II.Uy vazifasini tekshirish.

III. Mustahkamlash. 10-misolSonlarni raqamlar yordamida yozing:


To'lin oy Yerni Quyoshga nisbatan to'rt yuz qirq ming marta kuchsizroq yoritadi.

Dunyodagi eng uzun daryolar: Yansizi — besh ming sakkiz yuz kilometr,

Missisipi (Missuri daryosi bilan birgalikda) — olti ming to'rt yuz yigirma kilometr,

Nil Kageroy daryosi bilan birgalikda) — olti ming olti yuz yetmish bir kilometr. Marian chuqurligi — Dunyo okeanining eng chuqur joyi, u o'n bir ming yi­girma ikki metrga yetadi.

11-misol.Oy har yili Yerdan 4 sm ga uzoqiashadi. 25 yilda Yer bilan Oy orasidagi masofa necha santimetrga ortadi? Oyga Yerdan 8 sm uzoqlashish uchun necha yil kerak bo'ladi?

13-misol.

(230 + 70)x5=300x5=1500 462-60x2=342 999- 250 : 5=949

189 + 40x6=189+240=429 (620-20):3=200 840-240 : 6=800

14-misol.

64 : 2=32 72 : 3=24 40 : 2=20 70 : 5=1464 : 16=4 72 : 12 =6 84 : 3 = 28 84 : 21 =4

12-masala ustida ishlash.To'pda 95 m beqasam bor. Undan bir xaridorga 23 m, ikkinchi xaridorga 37 m sotilgandan keyin to'pda necha metr beqasam qoldi? Masalani ikki usulda yeching.

Yechish:95-(23+37)=95-60=35

Javob:35 metr beqasam qoldi

V. Baholash. Darsdagi faolligiga qarab o'quv­chilar baholanadi.

VI. Uyga vazifa berish. Darslikdagi 17-misol uyga vazifa ekanligi aytiladi, ularni yechish bo'yicha ko'rsatmalar beriladi.

MRO`TIBO`________________

Sana


Mavzu: Takrorlash uchun savol va topshiriqlar.

Darsning maqsadlari

Ta'limiy:O`tilgan mavzularni takrorlash..

Tarbiyaviy: Insoniy sifatlarni tarbiyalash.

Rivojlantiruvchi: Matematik boshqotirma ustida fikr-mulohaza yuritishga jalb qilish orqali mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, kartochkalar bilan ishlash, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism

O'quvchilar davomati aniqlanadi. Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

II.Uy vazifasini tekshirish.

III. Mustahkamlash. Rasmlardan kvadratiarni toping va ularning belgilanishlarini o'qing. Kvadratlarning uchlarini va tomonlarini ayting.

Takrorlash uchun savol va topshmqlar
1.Sanoq qaysi sondan boshlanadi? Sanoqda berilgan sondan keyin keluvchi son qanday hosii qilinadi?

2.Birlar sinfi qanday xonalardan tashkil topgan? Minglar sinfichi?

3.Istalgan sonni yozishda ishlatiladigan raqamlarni aytib bering?

4.Ayni bir raqamdan foydalanib, ikki xonali; to'rt xonali; olti xonali son yozing.

5.Berilgan sondan 10 marta; 100 marta; 1 000 marta katta (kichik) son qanday hosil qilinadi?

V. Baholash. Darsdagi faolligiga qarab o'quv­chilar baholanadi.

VI. Uyga vazifa berish. Savollarga javoblar.

MRO`TIBO`________________

Sana

Mavzu: 2-nazorat ishi.Darsning maqsadlari

Ta'limiy:O`quvchilar bilimini aniqlash.

Tarbiyaviy: O`z bilimiga ishonchni tarbiyalash.

Rivojlantiruvchi: Matematik boshqotirma ustida fikr-mulohaza yuritishga jalb qilish orqali mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, kartochkalar bilan ishlash, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.

Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism

O'quvchilar davomati aniqlanadi. Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

II.Uy vazifasini tekshirish.

III. Nazorat ishi bayoni

1-qator 2-qator

1-topshiriq.


1)999,99,9999 sonlaridan keyin keladigan 1)100,200000 sonlarini 1 sonni yozing taga orttiring
2)72,96,60,52 sonlarini 4 marta 2)345,542,876 sonlarini 3 marta

kamaytiring orttiring


2.Amallarni bajaring.
314+187 365+137

616-297 536-284

303:3 207:3
3.Tenglamalarni yeching.
X+813=1081 287643-X=282847 X+942=1074 27857-X=12241

X=1081-813 X=287643- 282847 X=1074-942 X=27857-12241X=268 X=4796 X=132 X=15616

268+813=1081 287643-4796=282847 132+942=1074 27857-15616=12241


IV. Mustaqil ishlash.Har bir amalni qanday bajarilishini tushuntirib beraman.O`quvchilar o`zlari mustaqil ishlaydilar.Qiynalgan joylarida yordamlashaman.
V. Baholash. Daftarlarini baholash uchun yeg`ib olaman.
VI. Uyga vazifa berish. Takrorlash
MRO`TIBO`________________

Sana


Mavzu: Xatolar ustida ishlash.

Darsning maqsadlari

Ta'limiy:o`tilgan mavzu yuzasidan bilimlarni mustahkamlash.

Tarbiyaviy: Mehnatsevarlik ruhida tarbiyalash.

Rivojlantiruvchi: fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, savol-javob.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar.

Darsning borishi.Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism

O'quvchilar davomati aniqlanadi. Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

II.O`quvchilarning daftarlari tarqatiladi.

Nazorat ishlari tahlil qilinadi.

1-qator 2-qator

1-topshiriq.

100.000.000 100,200.001

72x4=288 345x3=1035

96x4=384 542x3=1626

60x4=240 876x3=2628 52 x4=208

2.Amallarni bajaring.
314+187=501 365+137=502

616-297=319 536-284=252

303:3=101 207:3=69

III.O`quvchilar qaysi misollarni yecha olmagan bo`lsalar doskada yechadilar va daftarlariga ko`chiradilar.


V. Baholash. Daftarlarini baholah uchun topshiradilar.
VI. Uyga vazifa berish. Tarorlash.
MRO`TIBO`________________

Sana


Mavzu: To`rt arifmetik amal va ularning bajarilish tartibi.

Darsning maqsadlari

Ta'limiy: arifmetik amallar nomlarini aniqlashtirisn va bu amallar belgilaridan foydalanish.

Tarbiyaviy: Olgan bilimlarini amalda qo`llay olishga o`rgatish.

Rivojlantiruvchi: Matematik boshqotirma ustida fikr-mulohaza yuritish ko'nikmalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism

O'quvchilar davomati aniqlanadi. Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

II.Uy vazifasini tekshirish. Parta oralab ko`rib chiqiladi.

III. Yangi mavzu bayoni. Doskaga, masalan, bunday misollarni yozasiz:325+100 480-216 120-3 630:9

va bular maxsus arifmetik amallar belgilari bilan birlashtirilgan ifodalar ekanligini tushuntirasiz. Shundan so'ng darslikning 32 sahifasini ochishni taklif etaman, bolalar bu sahifa bo'yicha arifmetik amallar nomlarini va belgilanishlarini aniqlashtiradilar. So'ngra o'quvchilar 142 (2, 3)- mashqni bajarishga kirishadilar.

O'tilgan material ustida ishlash. 143-masalani doskada qisqacha jadval ko'rinishida yozish qulayroq:

Bitta kastumga gazlama sarfi

Kastumlar soni

Umumiy gazlama sarfi

bir xil

9 ta kastum

?

18 m

34 m


Shundan so'ng uni amallar bo'yicha sharhlab yechiladi:

  1. 18 : 9 = 2 (m) — 1 ta kastumga ketadigan gazlama.

  2. 34 : 2 = 17 (kastum) tikiladi.

Javob. 17 ta kastum.

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash

144- masalani yechish uchun jadvalga sonli ma'lumotlarni kiritish kifoya. Masalani bolalar mustaqil yechadilar.

145 (1)- mashq. Bolalar uzunlik birliklari jadvalini ovoz chiqarib o'qiydilar, uni takrorlaydilar (1 dm = 10 sm, 1 dm = = 100 mm va h.k.). So'ngra 145 (2)- mashqni sharhlab bajaradilar.

V. Baholash. Darsdagi faolligiga qarab o'quv­chilar baholanadi.

VI. Uyga vazifa berish. 146-147 -misol va masalalar

MRO`TIBO`________________

Sana


Mavzu: Ifodaning bajarilish tartibi

Darsning maqsadlari

Ta'limiy: Ifodaning bajarilish tartibi o`rgatish.

Tarbiyaviy: Insoniy sifatlarni tarbiyalash.

Rivojlantiruvchi: Matematik boshqotirma ustida fikr-mulohaza yuritishga jalb qilish orqali mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, kartochkalar bilan ishlash, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism

O'quvchilar davomati aniqlanadi. Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

II.Uy vazifasini tekshirish. Parta oralab ko`rib chiqiladi.Daftarlar almashtiriladi.

O'tilgan material ustida ishlash. 148-mashq. Mashqni bajarish jarayonida bolalar bunday yozuvni hosil qiladilar: 378, 387, 783, 738, 832, 873._ 873 378 

495 III. Yangi mavzu bayoni. Agar ifoda faqat qo`shish va ayirish amallaridan iborat bo'lsa, amallar berilgan tartibda ketma- ket (charjdan o'ngga ) bajariladi.

Agar ifoda faqat ko'paytirish va bo'lish amallaridan iborat bo'lsa, amallar ketma- ket (charjdan o'ngga ) bajariladi.

1 2 3

Masalan, 240 : 60x12 : 8 = 6.Agar ifoda har xil arifmetik amallardan iborat bo'lsa, avval ketma-ket ko'paytirish yoki bo'lish amaliari (chapdan o'ngga) bajariladi, keyin qo`shish va ayirish amaliari (chapdan o'ngga) bajariladi.

3 1 2

Masalan, 520 - 400 : 80 • 20 = 420.

149, 150, 151-mashqlar qisman mening rahbarligimda, qisman mustaqil bajariladi. Bu mashqlardan tashqari bolalarni sonlarni taqqoslashga oid mashq qildiraman,bu juda ham foydali bo'ladi. Xonalar va sinflar jadvalidan hamda sinf cho'tidan foydalanish yaxshi samara beradi.

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash.

152- mashqni o'quvchilar mustaqil bajaradilar va keyin tekshiradilar.

7 dm = □ sm 2 m = □ dm 3 m = □ sm 50 dm = □ sm 60 dm = □ m 90 sm = □ dm

V. Baholash. Darsdagi faolligiga qarab o'quv­chilar baholanadi.

VI. Uyga vazifa berish. 153-154 -misol va masalalar

MRO`TIBO`________________

Sana


Mavzu: Qavslar ichidagi amallarning bajarilish tartibi.

Darsning maqsadlari

Ta'limiy: amallarni bajarish tartibi bilan tanishtirish (qavsli misollarda); qoldiqli bo'lish amalining bajarilishini takrorlash.

Tarbiyaviy: Tartibli bo`lishga odatlantirish.

Rivojlantiruvchi: Matematik boshqotirma ustida fikr-mulohaza yuritishga jalb qilish orqali mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, kartochkalar bilan ishlash, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism

O'quvchilar davomati aniqlanadi. Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

II.Uy vazifasini tekshirish. Parta oralab ko`rib chiqiladi.Daftarlar almashtiriladi.

III. Yangi mavzu bayoni. Dastlab bolalar 155- mashq­ni bajaradilar, shundan keyin doskada ushbu misol qanday yechilishini ko'rsataman:

1 3 2 4

(785 - 364) - (201 - 126) + 273 = 619Dastlab qavslar ichidagi amallar bajarilishini tushuntiraman va bu amallarni doskaga yozamiz:

1 - 785 2) - 201

364 126

421 75

Keyin amallarni tartib bo'yicha bajarish kerakligini aytamanz:3) _ -421 4) + 346

75 273

346 619

Bolalar 156- mashq qoidasini o'qiydilar va misollarni og'zaki yechadilar.

Agar ifodada bir yoki bir necha qavslar bo'lsa, dastiab qavslar ichidagi amallar, keyin qolgan amallar bajariladi.

Quyidagi ko'rinishdagi misollarni sharhlab yechgan ma'qul:

1 4 2 3

(804-571)+ (90+ 30)x2.

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash.158- mashq og'zaki tahlil qilinadi.159- mashq. 385 : 6 misol og'zaki tahlil qilinadi, 544 : 5 misol doskada yechiladi, 207 : 7 va 409 : 9 misollar bolalar tomonidan mustaqil yechiladi V. Baholash. Darsdagi faolligiga qarab o'quv­chilar baholanadi.

VI. Uyga vazifa berish. 161-162- misol va masalalar

MRO`TIBO`________________
Sana

Mavzu: Massa birliklari jadvali.

Darsning maqsadlari

Ta'limiy: Massa birliklari jadvalini takrorlaymiz..

Tarbiyaviy:ahloqiy sifatlarni tarbiyalash.

Rivojlantiruvchi: Matematik boshqotirma ustida fikr-mulohaza yuritishga jalb qilish orqali mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, kartochkalar bilan ishlash, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.

Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism

O'quvchilar davomati aniqlanadi. Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

II.Uy vazifasini tekshirish.Daftarlari ko`rib chiqiladi.Aytilgan o`quvchilar misollarni o`qib beradilar.Daftarlar almashtiriladi.

III. Yangi mavzu bayoni. Doskaga massa birliklari jadvalini ilib qo`yib takrorlab olamiz.

163-misolni yozma bajaramiz.Nuqtalar o'rniga amallar belgilari +, -, qo'yingki, tengliklar to'g'ri bo'lsin:


350

.. 7 = 700 ...

650

370

.. 80 = 9

66 ..

6 = 3 ... 8
60 ..

8 = 900

Massa birliklari jadvalini takrorlang va quyidagi misollarni yeching.

1 kg_= 1000 g 1 sr = 1_0_0_kg_ _ 1 t = 10sr=1000kg

6 kg; 2 kg 650 g ni grammlarda;

8 sr; 6 sr 15 kg; 1 t 003 kg ni kilogrammlarda ifodlang.

165-misolni yechish.Ikki qatordan har bir amalni bajarish uchun 1ta dan o`quvchi chiqsa ham bo`ladi.Amallarni bajaring va tushuntiring:

Nima uchun amallar ko'k rangda ko'rsatiigan raqamlartartibida bajarilgan?

3 2 1 2 1 3

490 - (250 + 80 : 4) (810 + 18x 5) : 100

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash.166-misol.Ifodalarning qiymatini hisoblang:

100-(75-55) + 80 600 + (20 + 20) • 4

(420-300): (90: 30) + 15 (55 + 45)-(890-870):
167-masala.Ozbekistonda birinchi planetariy 1963-yilda Toshkent shahrida qurilgan. Bu yil planetariy ish boshlaganiga necha yil to'ladi? Planetariy nechanchi yili o'zining 100 yilligini nishonlaydi?

V. Baholash. Darsdagi faolligiga qarab o'quv­chilar baholanadi.

VI. Uyga vazifa berish:169-170 misol va masalalar

MRO`TIBO`________________


Sana

Mavzu: Yassi shakllar.

Darsning maqsadlari

Ta'limiy:O`quvchilarni yassi shakllar bilan tanishtirish.

Tarbiyaviy: Insoniy sifatlarni tarbiyalash.

Rivojlantiruvchi: Matematik boshqotirma ustida fikr-mulohaza yuritishga jalb qilish orqali mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, kartochkalar bilan ishlash, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.

Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism

O'quvchilar davomati aniqlanadi. Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

II.Uy vazifasini tekshirish. Daftarlari ko`rib chiqiladi.Aytilgan o`quvchilar misollarni o`qib beradilar.Daftarlar almashtiriladi.
III. Yangi mavzu bayoni.Sinf xonasiga 'piramida, shar, paralelepiped, kub, silindr, konus kabi harsalarni olb kirib ko`rsataman.va ular geometrik jismlar deb atalishini tushuntirib beraman.

Quyida doira, kvadrat, to'g'ri to'rtburchak, uchburchak, ixtiyoriy to'rtburchak, beshburchak, oltiburchak tasvirlangan.
Bular - yassi shakllar.

Geometrik jismlarda yassi shakllarni toping. Doir ni qaysi geometrik jismda ko'rdingiz? Kvadratni-chi To'g'ri to'rtburchakni-chi? Uchburchakni-chi?

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash.

174-misolni mustaqil yechadilar.Bunda “Zinama-zina ”metodidan foydalanish mumkin.

48 000-10 : 100 13-4 3 700:100-2 18-3 (750 + 200) : 10 51 :3 (870 + 10): 10 72:4 37 • 4 - 549 : 9 78 :13 56 • 9 - 728 : 8 74:3

V. Baholash. Darsdagi faolligiga qarab o'quv­chilar baholanadi.

VI. Uyga vazifa berish. 175-176- misol va masalalar

MRO`TIBO`________________

Sana


Mavzu: O`tkir burchakli uchburchaklar.

Darsning maqsadlari

Ta'limiy: O`tkir burchakli uchburchaklar bilan tanishtirish.

Tarbiyaviy: Mehnatsevarlikka o`rgatish.

Rivojlantiruvchi: Matematik boshqotirma ustida fikr-mulohaza yuritishga jalb qilish orqali mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, kartochkalar bilan ishlash, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism

O'quvchilar davomati aniqlanadi. Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.II.Uy vazifasini tekshirish. Daftarlari ko`rib chiqiladi.Aytilgan o`quvchilar misollarni o`qib beradilar.Daftarlar almashtiriladi.

III. Yangi mavzu bayoni177-misoldagi uchburchaklarning kattalashtirilgan nushasini doskaga ilib, Siz nima deb o'ylaysiz, nima uchun qizil uchburchak o'tkir burchakli uchburchak, ko'k rangli uchburchak to'g'ri burchakli uchburchak, sariq rangli uch­burchak o'tmas burchakli uchburchak deb ataladi? Dagan savolni o`quvchilarga beraman.

Hamma burchaklari ortkir burchak bo`lgan uchburchak, o'tkir burchakli uchburchak deb ataladi. !

Burchaklaridan biri to'g'ri burchak bo'lgan uchburchak to'g'ri burchakli uchburchak deb ataladi. Burchaklaridan biri o'tmas burchak bo'lgan uchburchak o'tmas burchakli uchburchak deb ataladi.

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash

178-masala.Shartini o`qib beraman.Qisqa sharti tuzilib,masala yechiladi.Yechilishi:318+97=415

227+318+415=960

1km=1000m

960<1000


Javob:Bajara olmaganlar.

V. Baholash. Darsdagi faolligiga qarab o'quv­chilar baholanadi.

VI. Uyga vazifa berish. 182-183-misol va masala.

MRO`TIBO`________________

Sana

Mavzu: Turli tomonli uchburchaklar.Darsning maqsadlari

Ta'limiy: Turli tomonli uchburchaklar haqida bilim berish.

Tarbiyaviy:Kasbga qiziqishlarini orttirish.

Rivojlantiruvchi: Matematik boshqotirma ustida fikr-mulohaza yuritishga jalb qilish orqali mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, kartochkalar bilan ishlash, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.

Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism

O'quvchilar davomati aniqlanadi. Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.II.Uy vazifasini tekshirish. Daftarlari ko`rib chiqiladi.Aytilgan o`quvchilar misollarni o`qib beradilar.Daftarlar almashtiriladi.

III. Yangi mavzu bayoni.

Tomonlarining uzunliklari o'zaro teng bo'lmagan uchburchak


Download 0.72 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
guruh talabasi
samarqand davlat
toshkent axborot
nomidagi samarqand
toshkent davlat
haqida tushuncha
ta’limi vazirligi
xorazmiy nomidagi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
o’rta ta’lim
bilan ishlash
ta'lim vazirligi
fanlar fakulteti
махсус таълим
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
umumiy o’rta
Referat mavzu
fanining predmeti
haqida umumiy
Navoiy davlat
fizika matematika
universiteti fizika
Buxoro davlat
malakasini oshirish
davlat sharqshunoslik
Samarqand davlat