Matematika kafedrasi “kelishildi” “tasdiqlayman”Download 70.38 Kb.
Sana08.09.2021
Hajmi70.38 Kb.

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI


OLIY VA O’RTA MAXSUS TA`LIM VAZIRLIGI


NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI


MATEMATIKA KAFEDRASI
KELISHILDI” “TASDIQLAYMAN”

O’quv ishlari bo’yicha prorektor Matematika kafedrasi

D.Xolmatov mudiri: A.Mashrabbayev

______________________ _____________________

“____” ____________2020-yil “____” ___________2020-yil

Matematik analiz”fanidan

bakalavriatning “ Matematika kechki” yo’nalishi uchun

SILLABUS

(Sillabus kafedraning 2020 yil “____” _____________dagi

______-sonli majlisida muhokama qilingan va tasdiqlangan)


Namangan – 2020


Fan nomi:

Matematik analiz

Fan turi:

Majburiy

Fan kodi:

DMM109

Bosqich:

1

Semestr:

1-2

Ta’lim shakli:

Kechki

Mashg’ulotlar shakli va semestrga ajratilgan soatlar:

540

Ma’ruza

90

Amaliy mashg’ulotlar

90

Laboratoriya mashg’ulotlari

-

Seminar

-

Mustaqil ta’lim

360

Sinov birligi miqdori:
Baholash shakli:

ON, YaN

Fan tili:

O’zbek
Dastur muallifi:

Sharipov Farhod

E-mail:

farxod_sharipov@mail.ru

Telefon raqami:

+998934904004

Tashkilot:

Namangan davlat universiteti, “Matematika” kafedrasi
Kurs haqida qisqacha ma’lumot (QM)

QM1

I. Fanning mazmuni

Fanning maqsadi — talabalarni matematikaning zaruriy ma`lumotlari majmuasi (tushunchalar, tasdiqlar va ularning isboti, amaliy masalalarni echish usullari va boshqalar) bilan tanishtirishdan iboratdir. Ayni paytda u talabalarni mantiqiy fikrlashga, to`g`ri xulosa chiqarishga, matematik madaniyatini oshirishga xizmat qiladi.

Fanning vazifasi — yuqoridagi maqsadlarga erishish uchun fan talabalarni nazariy bilimlar, amaliy ko`nikmalar, mantiqiy fikrlash, to`g`ri xulosa chiqarish, matematik madaniyatini oshirish hamda ilmiy dunyoqarashini shakllantirish vazifalarni bajaradi.

Kursga qo’yiladigan boshlang’ich talablar

1.

Fanga oid nazariy va uslubiy tushunchalarni to’la o’zlashtirish, tahlil natijalarini to’g’ri aks ettira olish, o’rganilayotgan jarayonlar haqida mustaqil mushohada yuritish va joriy, oraliq nazorat shakllarida berilgan vazifa va topshiriqlarni bajarish, yakuniy nazorat bo’yicha yozma ishni topshirish.

Ta’lim natijalari (TN)

TN1

Тo`plam

TN2

Haqiqiy sonlar.

TN3

Sonlar ketma-ketligi

TN4

Funksiya.

TN5

Funksiya limiti.

TN6

Funksiyaning uzluksizligi

TN7

Funksiyaning hosila va differensiali

TN8

Differensial hisobning ba’zi tadbiqlari

TN9

Aniqmas integral.

TN10

Aniq integral.

TN11

Xosmas integrallar.

TN12

fazo.

TN13

Ko‘p o‘zgaruvchili funksiyaning xususiy hosilalari.
Mashg’ulotlar shakli: ma’ruza (M)

soatTo`plamlar. To`plamlar ustida amallar.

2Akslantirishlar va ularning turlari.

2Haqiqiy sonlar to`plami, xossalari. To`laligi.

2Sonli ketma-ketliklar va ularning limiti.

2Yaqinlashuvchi ketma-ketliklarning xossalari.

2Monoton ketma-ketliklar va ularning limiti.

2Funksiya tushunchasi va uni berilish usullari.

2Elementar funksiyalar.

2Funksiya limiti.

2Limitga ega bo`lgan funksiyalarning xossalari.

2Funksiyalarni taqqoslash.


2Funksiyaning uzluksizligi tushunchasi.

2Uzluksiz funksiyalarning local xossalari.

2Uzluksiz funksiyalarning global xossalari.

2Tekis uzluksizlik. Kantor teopemasi.

2Funksiya hosilasi.

2Hosila hisoblash qoidalari.

2Funksiyaning differensiali.

2Funksiyaning yuqori tartibli hosila va differensiallari.

2Teylor formulasi, qoldiq hadlar.

2Funksiyaning monotonligi. Funksiyaning ekstremumlari

2Funksiyaning qavariqligi, egilish nuqtalari va asimptotalari.

2Aniqmasliklarni ochish. Lopital’ qoidasi.

2
Jami

46
II-semestr


Boshlang`ich funksiya va aniqmas integral tushunchalari.

2Integrallash usullari. O`zgaruvchini almashtirish, bo`laklab integrallash.

2Ratsional funksiyalarni integrallash.

2Radikallani 0`z ichiga olgan ifodalarni integrallash

2Trigonometrik va korsatkichli funksiyalarni integrallash.

2Aniq integral tushunchasi.

2Funksiyaning integrallanuv-chilik mezoni. Integrallanuv-chi funksiyalar sinfi.

2Aniq integrallarning xossalari.

2Chegaralari o`zgaruvchi bo`lgan aniq integrallar.

2Aniq integrallarni hisoblash. Taqribiy hisoblash.

2Tekis shaklning yuzi va uni hisoblash.

2Yoy uzunligi va uni hisoblash.

2Aniq integralning tatbiqlari.

2Chegaralari cheksiz xosmas integrallar.

2Manfiy bo`lmagan funksiyaning xosmas integrali. Integralning absolyut yaqinlashuvchililigi.

2Chegaralanmagan funksiyaning xosmas integrallari.

2Chegaralanmagan funksiya xosmas integralining bosh qiymati.

2fazo. fazoda ochiq va yopiq to`plamlar. fazoda ketma-ketlik va uning limiti.

2Ko`p o`zgaruvchili funksiya va uning limiti,uzluksizligi

2Ko`p o`zgaruvchili funksiyaning xususiy hosilalari. Funksiyaning differensiallanuvchiligi.

2Ko`p o`zgaruvchili funksiya-ning yuqori tartibli hosila va differensiallari.

2Oshkormas funksiyalar. Oshkormas funksiyalarning mavjudligi, uzluksizligi

2
Jami

44
Hammasi

90

Mashg`ulot shakli: amaliy mashg`ulot (A)
A1

To`plamlar. To`plamlar ustida amallar.

2

A2

Akslantirishlar va ularning turlari.

2

A3

Haqiqiy sonlar to`plami, xossalari. To`laligi.

2

A4

Sonli ketma-ketliklar va ularning limiti.

2

A5

Yaqinlashuvchi ketma-ketliklarning xossalari.

2

A6

Monoton ketma-ketliklar va ularning limiti.

2

A7

Funksiya tushunchasi va uni berilish usullari.

2

A8

Elementar funksiyalar.

2

A9

Funksiya limiti.

2

A10

Limitga ega bo`lgan funksiyalarning xossalari.

2

A11

Funksiyaning uzluksizligi tushunchasi.

2

A12

Uzluksiz funksiyalarning local xossalari.

2

A13

Uzluksiz funksiyalarning global xossalari.

2

A14

Funksiya hosilasi.

2

A15

Hosila hisoblash qoidalari.

2

A16

Funksiyaning differensiali.

2

A17

Funksiyaning yuqori tartibli hosila va differensiallari.

2

A18

Asosiy teoremalar: Ferma, Roll’, Lagranj teoremalari.

2

A19

Teylor formulasi, qoldiq hadlar.

2

A20

Funksiyaning monotonligi. Funksiyaning ekstremumlari

2

A21

Funksiyaning ekstremum-larining yetarli shartlari.

2

A22

Funksiyaning qavariqligi, egilish nuqtalari va asimptotalari.

2

A23

Aniqmasliklarni ochish. Lopital’ qoidasi.

2
Jami

46
II-semestr
A24

Boshlang`ich funksiya va aniqmas integral tushunchalari.
A25

Integrallash usullari. O`zgaruvchini almashtirish, bo`laklab integrallash.
A26

Ratsional funksiyalarni integrallash.
A27

Trigonometrik va korsatkichli funksiyalarni integrallash.
A28

Aniq integral tushunchasi.
A29

Funksiyaning integrallanuv-chilik mezoni. Integrallanuv-chi funksiyalar sinfi.
A30

Aniq integrallarning xossalari.
A31

Chegaralari o`zgaruvchi bo`lgan aniq integrallar.
A32

Aniq integrallarni hisoblash. Taqribiy hisoblash.
A33

Tekis shaklning yuzi va uni hisoblash.
A34

Yoy uzunligi va uni hisoblash.
A35

Aniq integralning tatbiqlari.
A36

Chegaralari cheksiz xosmas integrallar.
A37

Chegaralanmagan funksiyaning xosmas integrallari.
A38

fazo. fazoda ochiq va yopiq to`plamlar. fazoda ketma-ketlik va uning limiti.
A39

Ko`p o`zgaruvchili funksiya va uning limiti.
A40

Ko`p o`zgaruvchili funksiyaning uzluksizligi. Tekis uzluksizlik.
A41

Ko`p o`zgaruvchili funksiyaning xususiy hosilalari. Funksiyaning differensiallanuvchiligi.
A42

Ko`p o`zgaruvchili funksiyaning differensiali.
A43

Ko`p o`zgaruvchili funksiya-ning yuqori tartibli hosila va differensiallari.
A44

Ko`p o`zgaruvchili funksiya-ning ekstremumlari
A45

Oshkormas funksiyalar. Oshkormas funksiyalarning mavjudligi, uzluksizligiJami

44


Hammasi

90Mustaqil ta`lim shakli: mustaqil ta`lim (MT)

soat

MT1

To`plam

20

MT2

Haqiqiy sonlar.

20

MT3

Sonlar ketma-ketligi

20

MT4

Funksiya.

20

MT5

Funksiya limiti.

20

MT6

Funksiyaning uzluksizligi

20

MT7

Funksiyaning hosila va differensiali

20

MT8

Differensial hisobning ba’zi tadbiqlari

20
JAMI

160
II-semestr
MT9

Aniqmas integral.

20

MT10

Aniq integral.

20

MT11

Aniq integral tadbiqlari

20

MT12

Xosmas integrallar.

20

MT13

Birinchi va ikkinchi tur xosmas integrallar va ularning tadbiqlarii.

20

MT14

fazo.

20

MT15

Ko‘p o‘zgaruvchili funksiyaning xususiy hosilalari.

20

MT16

Ko‘p o‘zgaruvchili funksiyaning tadbiqlari.

20

Jami

160

Hammasi

320


Ta’lim strategiyasi

Matematik analiz kursini o’qitish ta’limning kredit tizimi asosida ma’ruza, amaliy mashg’ulotlari, taqdimotlar, hamda mavzu bo’yicha vazifalar va mustaqil topshiriqlarni o’z ichiga oladi. Ma’ruza, amaliy ishlariga oid o’quv materiallarida ko’rsatilgan mavzular bo’yicha nazariy va amaliy ma’lumotlar beriladi, amaliy ishlarini bajarish va natijalarni hisoblash tartibi tushuntiriladi. Kurs bo’yicha qo’yilgan o’quv materiallari talabalar tomonidan mustaqil o’rganiladi, testlar, amaliyya ishlari talabalar tomonidan individual tarzda bajariladi.

Talabalar quyidagi materiallardan foydalanish imkoniga egadirlar:


 • Elektron shakldagi ma’ruza matnlari;

 • Har bir mavzuga doir prezentasiya slaydlari;

 • Amaliy mashg’ulotlariga doir uslubiy ko’rsatmalar;

 • Har bir dars mavzusi yuzasidan

 • Elektron shakldagi darsliklar va qo’llanmalar.

Nazariy mashg’ulotlar davomida, talabaga prezentatsiya orqali mavzu yuzasidan kerakli bo’lgan materiallar etkazib beriladi. Talabalarga mavzuni yanada mustahkamlashlari uchun prezentatsiyalar, darsliklar, o’quv qo’llanmalari va boshqa o’quv-uslubiy mahsulotlardan foydalanish bo’yicha ko’rsatmalar beriladi.

Amaliy mashg’ulotlarda har bir mavzu bo’yicha materiallar, prezentatsiyalar, ko’rsatmalar talabalarga taqdim etiladi, shuningdek, mavzuni o’zlashtirish darajasini tekshirish maqsadida topshiriqlar beriladi.

Hozirgi davr mutaxassisidan yuqori darajada­gi tayyorgarlik, mustaqil ravishda qarorlar qabul qila olish, belgilangan vazifalarni bajarish uchun ko‘p ma’lumotlar orasidan kerakligini tanlab olish va bu ma’lumotlarni qayta ishlay olish talab qilinadi.

Talabalarning mustaqil ta’limidan asosiy maqsadlar quyidagilardan iboratdir: • yangi bilim olish usullarini egallash, jarayonlarni mustaqil tahlil qila olish;

 • auditoriyadagi mashg‘ulotlarda olgan bi­limlarini mustahkamlash, chuqurlashtirish, kengaytirish va tartibga solish;

 • ma’lumotlar va maxsus adabiyotlar bilan ishlashni o‘rganish;

 • o‘quv materiallarini mustaqil o‘rganish;

Amaliy mashg’ulotlar to’liq topshirilsa, keyingi mavzuga o’tiladi.

Ma’ruza va amaliy mashg’ulotlarining barcha mavzularini to’la o’zlashtirgan talabalarga yakuniy nazoratda ishtirok etishga ruxsat etiladi. Talaba semestr oxirida yakuniy nazorat topshiradi.


Talabalarni baholash

Talabalar bilimini baholash semestr va yakuniy nazorat davomida o’qitish materiallarini o’zlashtirish ko’rsatkichi (topshiriq, test, esse va yozma ish natijasi)ga asoslangan.

Matematik analiz kursi davomida talabalar 100 ballik tizimda baholanadi. Shundan 60% ball davomat joriy va oraliq natijasiga, 40% ball esa yakuniy nazorat natijasiga ajratiladi. Joriy va oraliq ballarning umumiy natijasi 30 balldan past bo’lgan talabalar yakuniy nazorat imtixoniga kiritilmaydi. Yakuniy nazoratda 30 va undan ko’p ball to’plagan talaba fanni o’zlashtirgan hisoblanadi.

Joriy oraliq va yakuniy nazorat ballari quyidagicha taqsimlanadi:
Topshiriq

Maksimal ballTopshiriq1

2

Joriy nazorat bo’yicha maksimal 30 ball

Topshiriq2

2

Topshiriq3

2

Topshiriq4

2

Topshiriq5

2

Topshiriq6

2

Topshiriq7

2

Topshiriq8

2

Topshiriq9

2

Topshiriq10

2

Topshiriq11

2

Topshiriq12

2

Topshiriq13

2

Topshiriq14

2

Topshiriq15

2

Davomat bo’yicha maksimal ball

5

Oraliq nazorat bo’yicha maksimal ball

25

Yakuniy nazorat bo’yicha maksimal ball

40

Jami:

100

100 ball
AdabiyotlarAsosiy adabiyotlar

 1. Tao T. Analysis 1, 2. Hindustan Book Agency, India, 2014.

 2. Xudayberganov G., Vorisov A. K., Mansurov X. T., Shoimqulov B. A. Matematik analizdan ma’ruzalar, I, II q. T. “Voris-nashriyot”, 2010.

 3. Shoimqulov B. A., Tuychiyev T. T., Djumaboyev D. X. Matematik analizdan mustaqil ishlar. T. “O’zbekiston faylasuflari milliy jamiyati”, 2008.

 4. Fixtengolц G. M. Kurs differenцiаlnogo i integrаlnogo ischisleniя, 1, 2, 3 t. M. «FIZMАTLIT», 2007.

 5. Alimov SH, O., Ashurov R.R. Matematik analiz 1,2,3 q.T. “Mumtoz so`z”, 2018.

Qo‘shimchа аdаbiёtlаr

 1. Sаdullаev А., Mаnsurov X. T., Xudoybergаnov G., Vorisov А. K., Gulomov R. Mаtemаtik аnаliz kursidаn misol vа mаsаlаlаr to‘plаmi, 1, 2, 3 q. T. “O‘qituvchi”, 1995, 1995, 2000.

 2. Shokirovа X. R. Kаrrаli vа эgri chiziqli integrаllаr. T. “O‘zbekiston”, 1990.

 3. Demidovich B. P. Sbornik zаdаch po mаtemаticheskomu аnаlizu. M. «Nаukа», 1997.

 4. Canuto C., Tabacco A. Mathematical Analysis I, II. Springer-Verlag, Italia, Milan, 2008.

 5. Ilin V. А., Sаdovnichiy V. А., Sendov B. X. Mаtemаticheskiy аnаliz, 1, 2 t. M. «Prospekt», 2007.

 6. Zorich V.А. Mаtemаticheskiy аnаliz, 1, 2 t. M. «Nаukа», 1981.

 7. Аzlаrov T. А., Mаnsurov X. T. Mаtemаtik аnаliz, 1, 2 q. T. “O‘qituvchi”, 1994, 1995.

 8. Kudrяцev L. D. i dr. Sbornik zаdаch po mаtemаticheskomu аnаlizu, 1, 2, 3 t. M. «Nаukа», 2003.

Аxborot mаnbааlаri

 1. http://www.ziyonet.uz/

 2. http://www.allmath.ru/

 3. http://www.mcce.ru/

 4. http://lib.mexmat.ru/

 5. http://www.webmath.ru/

 6. http://www.exponenta.ru/

20.http://lib.nuu.uz-O’zbekiston Milliy Universiteti elektron kutubxonasi

21.http// www.intuit.ru-Naцionalnыy Otkrыtыy Universitet (Rossiya)

Tavsiya qilinadigan qo‘shimcha adabiyotlarMirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent.: O‘zbekiston. 2017Fixtengolц G.M., Kurs differenцiаlnogo i integrаlnogo ischisleniя, Moskvа. 2004.Kudrяцev L. D. i dr. Kurs mаtemаticheskogo аnаlizа, 1, 2, 3 t. M. «Nаukа», 2003.

Elektron manbalar:http://lib.nuu.uz-O’zbekiston Milliy Universiteti elektron kutubxonasihttp// www.intuit.ru-Naцionalnыy Otkrыtыy Universitet (Rossiya)1.

Fan dasturi Oliy va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi yo‘nalishlari bo‘yicha O‘quv-uslubiy birlashmalar faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi Kengashning 2020 yil 29 avgustdagi 4-sonli bayonnomasi bilan ma’qullangan.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining 2020 yil 29 avgustdagi 452-sonli buyrug‘i bilan ma’qullangan fan dasturlarini tayanch oliy ta’lim muassasasi tomonidan tasdiqlashga rozilik berilgan.

Fan sillabusi NamDU O‘quv-uslubiy kengashining 2020 yil ________ _____________dagi ___ -sonli bayonnomasi bilan ma’qullangan.


2.

Fan/modul uchun mas’ullar:

Sharipov F. – Namangan Davlat Universiteti Matematika kafedrasi o’qituvchisi

Sharipov F. – Namangan Davlat Universiteti Matematika kafedrasi o’qituvchisi


3.

Taqrizchilar:

Xolmurodov M. – NamDU Matematika kafedrasi dotsenti.Mashrabboev A. – NamDU Matematika kafedrasi mudiri dotsent.


Download 70.38 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
guruh talabasi
nomidagi toshkent
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
haqida tushuncha
rivojlantirish vazirligi
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
matematika fakulteti
ta’limi vazirligi
samarqand davlat
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
bilan ishlash
pedagogika universiteti
vazirligi muhammad
fanining predmeti
Darsning maqsadi
o’rta ta’lim
navoiy nomidagi
haqida umumiy
Ishdan maqsad
moliya instituti
fizika matematika
nomidagi samarqand
sinflar uchun
fanlar fakulteti
Nizomiy nomidagi
maxsus ta'lim
Ўзбекистон республикаси
ta'lim vazirligi
universiteti fizika
umumiy o’rta
Referat mavzu
respublikasi axborot
таълим вазирлиги
махсус таълим
Alisher navoiy
Toshkent axborot
Buxoro davlat