Matematika 5-sinf i-ch I vaiantDownload 432.5 Kb.
bet1/5
Sana28.01.2017
Hajmi432.5 Kb.
  1   2   3   4   5
Matematika

5-sinf

I-CH I vaiant
1. Sonni raqamlarda yozing. 2 million 47 ming 750 .

a) 2 477 500

b)2 047 750

c)20 047 500

d) 2 47 7502. 2*8<258 tengsizlikda to‘g‘ri tengsizlik hosil qilish uchun yulduzcha o‘rniga qanday raqam qo‘yish kerak?a) 1,2,3,4

b)2,3,4

с)6,7,8,9

d)0,1,2,3,43. Avtobusda 47 yo‘lovchi bor. Qaysi son taqriban yaqinroq?a) 50

b) 40

c) 60

d) 70

4. Son nurida O (0), A (17) va B (25) nuqtalar belgilangan. OB kesma OA kesmadan qanchaga uzun?a) 6 birlik kesmada

b) 9 birlik kesmada

c)8 birlik kesmada

d) 7 birlik kesmada5. Tenglamani yeching: 409+y=54a) 92

b) 102

c) 100

d) 101


6. Ifodaning qiymatini toping:143·24+24·157a) 720

b) 7200

c) 6200

d) 620


7. Ifodaning qiymatini toping: 68·51-2368a) 110

b) 1200

c) 1000

d)1100


8. Poyezdning uzunligi 800 m bo‘lib stolbaning oldidan 40 sekundda o‘tadi. Poyezdning tezligini toping.a) 30 m/s

b) 15 m/s

c) 25 m/s

d) 20 m/s


9. Tenglamani yeching: 891:x=81a) 72 121

b) 73 121

c) 11

d) 12


10. Ifodaning qiymatini toping:15·16+1584:18a) 318

b) 328

c) 218

d)338


11. Ifodaning qiymatini toping: m:36, bunda m=7308a) 203

b) 202

c) 204

d) 303


12. 1426 ni 38 ga bo‘lishdan chiqqan bo‘linmani toping.a) 23

b) 20

c) 21

d) 10


13. Sonni raqamlarda yozing. 3 million 46 ming 850 .a) 3 46 500

b)304 6850

c300 468 50

d) 468 50014. 3*8<358 tengsizlikda to‘g‘ri tengsizlik hosil qilish uchun yulduzcha o‘rniga qanday raqam yozish kerak?a) 1, 2, 3, 4

b) 2, 3, 4

c) 6, 7, 8, 9

d) 0, 1, 2, 3, 415. Avtobusda 37 yo‘lovchi bor. Qaysi son taqriban yaqinroq?a) 50

b) 40

c) 30

d) 20


16. Son nurida O (0), A (16) va B (24) nuqtalar belgilangan. OB kesma OA kesmadan qanchaga uzun?a) 6 birlik kesmada

b) 9 birlik kesmada

c)8 birlik kesmada

d) 7 birlik kesmada17. Tenglamani yeching: 474+x=500a) 27

b) 26

c) 37

d) 29


18. Ifodaning qiymatini toping: 248·36-36·148a) 360

b) 3600

c) 7200

d) 720


19. Ifodaning qiymatini toping: 11 346-87·78a) 456

b) 4550

c) 3560

d) 4560

20. Poyezd 1020 km masofani 12 soat da bosib o‘tadi. Poyezdning tezligini toping.a) 80 km/soat

b) 65 km/soat

c) 75 km/soat

d) 85 km/soat


21. Tenglamani yeching: 198:x=18a) 3564

b) 3454

c) 11

d) 12


22. Ifodaning qiymatini toping:13·19-2345:35a) 170

b) 180

c) 178

d) 28023. Agar m=29 232 bo‘lsa , m: 36 Ifodaning qiymatini toping.a) 812

b) 822

c) 824

d) 733


24. 2150 ni 43 ga bo‘lishdan chiqqan bo‘linmani toping.a) 23

b) 13

c) 11

d) 3


25. Ifodaning qiymatini toping:13·19-2345:35a) 170

b) 180

c) 178

d) 280
Matematika

5-sinf

I-CH III vaiant
1. Sonni raqamlarda yozing. 2 million 47 ming 750 .

a) 2 477 500

b)2 047 750

c)20 047 500

d) 2 47 7502. 2*8<258 tengsizlikda to‘g‘ri tengsizlik hosil qilish uchun yulduzcha o‘rniga qanday raqam qo‘yish kerak?a) 1,2,3,4

b)2,3,4

с)6,7,8,9

d)0,1,2,3,43. Avtobusda 47 yo‘lovchi bor. Qaysi son taqriban yaqinroq?a) 50

b) 40

c) 60

d) 70

4. Son nurida O (0), A (17) va B (25) nuqtalar belgilangan. OB kesma OA kesmadan qanchaga uzun?a) 6 birlik kesmada

b) 9 birlik kesmada

c)8 birlik kesmada

d) 7 birlik kesmada5. Tenglamani yeching: 409+y=54a) 92

b) 102

c) 100

d) 101


6. Ifodaning qiymatini toping:143·24+24·157a) 720

b) 7200

c) 6200

d) 620


7. Ifodaning qiymatini toping: 68·51-2368a) 110

b) 1200

c) 1000

d)1100


8. Poyezdning uzunligi 800 m bo‘lib stolbaning oldidan 40 sekundda o‘tadi. Poyezdning tezligini toping.a) 30 m/s

b) 15 m/s

c) 25 m/s

d) 20 m/s


9. Tenglamani yeching: 891:x=81a) 72 121

b) 73 121

c) 11

d) 12


10. Ifodaning qiymatini toping:15·16+1584:18a) 318

b) 328

c) 218

d)338


11. Ifodaning qiymatini toping: m:36, bunda m=7308a) 203

b) 202

c) 204

d) 303


12. 1426 ni 38 ga bo‘lishdan chiqqan bo‘linmani toping.a) 23

b) 20

c) 21

d) 10


13. Sonni raqamlarda yozing. 3 million 46 ming 850 .a) 3 46 500

b)304 6850

c300 468 50

d) 468 50014. 3*8<358 tengsizlikda to‘g‘ri tengsizlik hosil qilish uchun yulduzcha o‘rniga qanday raqam yozish kerak?a) 1, 2, 3, 4

b) 2, 3, 4

c) 6, 7, 8, 9

d) 0, 1, 2, 3, 415. Avtobusda 37 yo‘lovchi bor. Qaysi son taqriban yaqinroq?a) 50

b) 40

c) 30

d) 20


16. Son nurida O (0), A (16) va B (24) nuqtalar belgilangan. OB kesma OA kesmadan qanchaga uzun?a) 6 birlik kesmada

b) 9 birlik kesmada

c)8 birlik kesmada

d) 7 birlik kesmada17. Tenglamani yeching: 474+x=500a) 27

b) 26

c) 37

d) 29


18. Ifodaning qiymatini toping: 248·36-36·148a) 360

b) 3600

c) 7200

d) 720


19. Ifodaning qiymatini toping: 11 346-87·78a) 456

b) 4550

c) 3560

d) 4560

20. Poyezd 1020 km masofani 12 soat da bosib o‘tadi. Poyezdning tezligini toping.a) 80 km/soat

b) 65 km/soat

c) 75 km/soat

d) 85 km/soat


21. Tenglamani yeching: 198:x=18a) 3564

b) 3454

c) 11

d) 12


22. Ifodaning qiymatini toping:13·19-2345:35a) 170

b) 180

c) 178

d) 28023. Agar m=29 232 bo‘lsa , m: 36 Ifodaning qiymatini toping.a) 812

b) 822

c) 824

d) 733


24. 2150 ni 43 ga bo‘lishdan chiqqan bo‘linmani toping.a) 23

b) 13

c) 11

d) 3


25. Ifodaning qiymatini toping:13·19-2345:35a) 170

b) 180

c) 178

d) 280
Matematika fanidan 5-sinf uchun test savollari.

I-CH II variant

1. Tenglamani yeching. (5х + 90) : 5 = 20

a) 10 b) 5 s) 2 d) 1 e) 4


2. Agar a + в = 30 bo’lsa, 5a + 5в ifodaning qiymatini toping.

a) 120 b) 230 s) 150 d) 90 e) 130


3. Agar bo‘linuvchi 106 ga, to‘liqsiz bo‘linma 7, qoldiq 1ga teng bo‘lsa, bo‘livchi nechaga teng ?

a) 15 b) 7 s) 8 d) 14 e) 5


4. Quyidagi sonlarning qaysilari 2 ga ham 3 ga ham qoldiqsiz bo‘linadi ?

a) 22 b) 333 s) 666 d) 111 e) 555


5. Ifodaning qiymatini toping (15 * 4 + 3200 : 80 ) : 25 + 6

a) 1 b) 10 s) 12 d) 30 e) 6


6. Quyidagi sonlarning qaysi biri 3 ga qoldiqsiz bolinadi ?

a) 102613 b) 91023 s) 46019 d) 82061 e) 1010101


7. 48 sonini tub ko‘paytuvchilar kopaytmasi shaklida yozing.

а) 24 *3 b) 22 * 32 s) 16 * 3 d ) 6 * 8 е) 4 * 9


8. Quyidagi tengliklardan qaysi biri tog’ri?

  1. 3kg 900g = 3090g b) 3m 20sm = 3020sm

s) 3t 7sr = 37sr d) 35km 3sm = 350003sm e) 3km 30m = 330m
9. Quyidagi sonlar qatorining qaysi birida faqat tub sonlar berilgan?

а) 53, 7, 421 b ) 13, 28, 307 s ) 157, 49, 13 d) 134, 61, 181

е) 17, 39, 59
10. Togri tortburchakning boyi 65 sm, eni bo‘yidan 5 marta kichik. Togri tortburchakning yuzini toping.

a) 3900 b) 250 s) 845 d) 156 e) 78


11. Berilgan sonlar quyida berilgan sonlarning qaysi biriga qoldiqsiz bolinadi:

28; 63; 735; 42.

a) 2 b) 9 s) 7 d) 14 e) 312. Notogri kasrni aralash son shaklida yozing.

a) b) s) d) e)
Katalog: files
files -> Amerika qo'shma shtatlari (aqsh)
files -> Jahon qishloq xo’jaligiga umumiy ta’rif
files -> O‘zbekistonda Oziq-ovqat dasturini amalga oshirishning muhim zaxiralari
files -> O`zbekistonning eng go`zal va betakror makonlaridan biri bu Farg`ona vodiysidir. Iqlim sharoiti, geografik joylashuvi, tabiiy boyliklari kabi qator xislatlariga ko`ra Farg`ona qadimdan e'tibor qozonib kelgan
files -> O‘rta asrlar Sharq allomalari va mutafakkirlarining tarixiy merosi, uning zamonaviy sivilizatsiya rivojidagi roli va ahamiyati
files -> Valyutani tartibga solish to'G'risida o'zbekiston Respublikasi Qonuniga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritish haqida
files -> Vazirlar Mahkamasining 1994 yil 13 apreldagi 206-son qarori bilan tasdiqlangan
files -> Garov to'G'risidagi o'zbekiston respublikasi qonuniga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritish haqida
files -> Ipoteka to'G'risida qonunchilik palatasi tomonidan 2006 yil 28 iyunda qabul qilingan Senat tomonidan 2006 yil 25 avgustda ma'qullangan

Download 432.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik