M. T. Irisqulov O‘zbekiston Davlat jahon tillari u niversiteti qoshidagi ChetDownload 2.22 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/291
Sana08.09.2021
Hajmi2.22 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   291


www.hasanboy.uz dan
 olindi


www.hasanboy.uz
 dan
 olindi


UO‘ K: 811.111(072) 
KBK  81.2Ingl 
K 40
I l m i y  
m a s l a h a t c h i :
M .T.  Irisqulov
O‘zbekiston  Davlat  jahon  tillari  u niversiteti  qoshidagi  Chet 
tillarini  o ‘qitishning  innovatsion  m etodikalarini  rivojlantirish
Respublika  ilm iy-am aliy  markazi  b o ‘lim  bosh lig ‘i,  p ro fe sso r
Kids’ English: o'quv nashri. Class 4. -Toshkent:  « 0 ‘ zbekiston»,  2016. -192-b. 
K  40 
ISBN  978-9943-28-549-1
UO‘ K:  811.111(072) 
KBK  81.2Ingl
M u a llifla r   ; K id s ’ 
E n g lish  
4“   o ‘ q u v -m e to d ik  
m a jm u a sin in g   yara- 
tilis h id a  k o 'r s a tg a n  b em in n a t  y o r d a m la r i  v a  b e rg a n   q im m a tli  m a sla h a tla ri 
u chu n   B rita n iy a   K e n g a sh i  d ir e k to r i  ham da  R esp u b lik a   ta ’ lim   m ark azi 
m u ta x a s s is la rig a   o ‘ z  m in n a td o r c h ilik la r in i  b ild ira d ila r.
M a jm u a n i  sin o v d a n   o 'tk a z is h d a   is h tir o k   etga n   re s p u b lik a m iz n in g  
b a rch a   m aktab  o 'q itu v c h ila r i  v a   o 'q u v c h ila r ig a ,  m a zk u r  m ajm u a  b o 'y ic h a  
1 -4 - s in fla r  
o ‘q it u v c h ila r in i 
ta y y orla sh d a   is h tir o k  
e tg a n  
tren erla rg a , 
sh u n in g d ek ,  B u yu k   B r ita n iy a   N o r v id j  t il  o 'r g a tis h   in s titu ti  akadem ik 
d ir e k to r i  R o d   B o la y to g a ,  IA T E F L   v a k ili  L es  K ir k x e m g a ,  B rita n iy a  
K en g a sh i  lo y ih a   b o sh   m en ejeri  N atalya  S a rik o v a g a ,  in g liz   t ili  ta ’ lim i 
b o 'y ic h a   x a lq a r o   m a sla h a tch ila r  U endi  A r n o ld ,  B ern  B ry u e rto n , 
Di 
B roton   h am d a  b a rch a   ta q r iz c h ila r g a   ta sh a k k u r  iz h o r  etadilar.
U shbu  o ‘ qu v -m etod ik   m ajm u a  Chet  t i lla r in i  o 'q itis h n in g   in n ov a tsion  
m e t o d ik a la r in i  r iv o jla n tir is h   R esp u b lik a   ilm iy -a m a liy   m a rk a zi  is h tiro k id a  
y a ra tild i.
O'quv  nashri
Svetlana  X a n ,  L u tfu llo   J o ‘ rayev,  M uqaddas  Ogay 
K id s’  English  4
0 ‘ qituvchilar uchun metodik qo'llanma 
Birinchi  nashri
Badiiy  muharrir  Sh. X odjayev;  Muharrir K .Inogamova;
Texnik muharrir:  L. X ijova;  Kichik muharrir  D. Xolm atova;
Kompyuterda  sahifalovchi  A. Sulaymonov
Nashriyot litsenziyasi AI .V1158,  14.08.2009.  Bosishga  2016-yil  23-iyunda ruxsat etildi.
Qog'oz form ati 60x90‘ / , 6. Ofset q og‘ ozi.  «SchoolBook»  garniturada ofset usulida bosildi.
Kegli  10,5.  Shartli bosma  tabog'i  12,0.  Nashr tabog‘i  12,38. Adadi  18  613  nusxa.
Buyurtma .V'  16-392.
0 ‘ zbekiston  Matbuot va  axborot agentligining  « 0 ‘ zbekiston»  nashriyot-matbaa  ijodiy  uyi.
100011,  Toshkent,  Navoiy ko'chasi,  30.
Telefon:  (371)  244-87-55,  244-87-20.  Faks:  (371) 244-37-81,  244-38-10. 
e-mail:  uzbekistan@iptd-uzbehistan.uz
 
www.iptd-uzbehistan.uz
ISBN 978-9943-28-549-1
©   S.  X a n   v a   b o s h q .,  2 0 1 6 ,
©   “ O 'Z B E K I S T O N ”   N M IU ,  2 0 1 6


INTRODUCTION
I  What  is  Kids’  English  4  based  on?
K ids’  English  4  has been created by the initiative o f  the  R esolution 
No 1875 o f  the President o f the R epublic o f  Uzbekistan on 10 Decem­
ber  2012  “A bout  the  measures  on  fu rth er  developm ent  o f  foreign  
language teaching and learning system ” .  K ids’  English 4 is based on 
the State  Educational Standards and syllabus fo r  foreig n  languages 
that were developed in 2013 in accordance with the abovementioned 
Resolution  (See  Chapter  VI  fo r   how  the  Syllabus  requirements  are 
fu lfilled  in K ids’  English 4).
II  Who  are  the  authors  of  Kids’  English  4?
The team o f authors who worked on K id s’  English 4 consists o f  expe­
rienced prim ary,  secondary and  specialised  secondary  school  teach­
ers,  and  m ethodologists  from   In-Service  Teacher  Training  Insti­
tutes. A ll o f the authors have been trained to create materials which 
meet the needs  o f pupils  and  teachers in Uzbekistan and con form  to 
the national  standards laid down  fo r  State secondary schools.
Ill  What  does  Kids’  English  4  consist  of?
K ids’  English  4  is  the fou rth  book in  a  series  o f  books fo r  prim ary 
classes  (1-4  classes) o f  English. It consists o f a P u pil’s  Book,  W o rk ­
book,  Multimedia DVD and Teacher’s Book,  and it provides material 
fo r  up  to  68  hours  o f  study,  arranged in a flexib le way to cater fo r 
faster and slower classes.

Download 2.22 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   291
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
guruh talabasi
nomidagi toshkent
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
haqida tushuncha
rivojlantirish vazirligi
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
matematika fakulteti
ta’limi vazirligi
samarqand davlat
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
bilan ishlash
pedagogika universiteti
vazirligi muhammad
fanining predmeti
Darsning maqsadi
o’rta ta’lim
navoiy nomidagi
haqida umumiy
Ishdan maqsad
moliya instituti
fizika matematika
nomidagi samarqand
sinflar uchun
fanlar fakulteti
Nizomiy nomidagi
maxsus ta'lim
Ўзбекистон республикаси
ta'lim vazirligi
universiteti fizika
umumiy o’rta
Referat mavzu
respublikasi axborot
таълим вазирлиги
махсус таълим
Alisher navoiy
Toshkent axborot
Buxoro davlat