Larining biologiya fani o’qituvchilari uchun uslubiy ko’rsatmaDownload 0.59 Mb.
Sana08.09.2017
Hajmi0.59 Mb.


O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA’LIMI VAZIRLIGI

SAMARQAND VILOYAT XALQ TA’LIMI XODIMLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISH INSTITUTI

Biologiya fanidan nazorat test topshiriqlari


(kam komplektli maktalarining biologiya fani o’qituvchilari uchun uslubiy ko’rsatma)


Samarqand – 2015


Yunusova N.A., Batirova F.A. Biologiya fanidan nazorat test topshiriqlari.Kam komplektli maktablarining biologiya fani o’qituvchilari uchun uslubiy ko’rsatma. – Samarqand , 2015, 24 bet.

Mas’ul muharrir: S.Yuldosheva-VXTXQTMOI Til va adabiyot ta’limi kafedrasi dotsenti

Taqrizchilar: Z.Jo`rayeva-SamDU tabiiy fanlar fakulteti dosenti


  1. Qudratova -VXTXQTMOI Tabiiy va aniq fanlar ta’limi kafedra o`qituvchisi


Uslubiy ko`rsatma biologiya fanidan uzviylashtirilgan o‘quv dasturi asosida tuzildi.Bu ko`rsatmada 5-6-sinf botanika fanidan nazorat test topshiriqlarining o`quvchi va o`qituvchi namunalari berilgan.

Samarqand VXTXQTMOI Ilmiy kengashining 2015-yil ...............da bo’lib o’tgan yig’ilishida muhokama etilgan va ..........-sonli qarori bilan nashr etishga ijozat berilgan.KIRISH

KIRISH

Bugungi kunda biz mamlakatimizning istiqboli yosh avlod qanday tarbiya topishiga, qanday bilim, ko`nikma va malakalarga ega bo`lishiga, ularning bilimlarini qanday baholashni hamisha yodda tutishimiz kerak. Ularning bilimlarini reyting baholash usuli bilan baholash davomida biz ularni yoshiga va mavzusiga to`g`ri keladigan turli xildagi test nazorat topshiriqlarini tuzishimiz mumkin. Kam komplekli maktablarda o`quvchi soni kam bo`lganligi sababli darslar bitta sinfda o`tkaziladi. O`quvchilarning bilimini nazorat qilish maqsadidda nazorat testlari o`tkaziladi. Shu sababli kam komplektli sinflarda ham biologiya fanidan o`qitiladigan 5–9 sinf o‘quvchilarining bilimlari sifatini nazorat qilishning reyting tizimi to‘g‘risidagi “Nizom”da o‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalari joriy, oraliq, bosqichli va yakuniy nazoratdan o‘tkazilib aniqlanishi belgilangan. Joriy nazorat kundalik so‘rovlar shaklida o‘tkaziladi. Oraliq nazorat ma'lum bir bob (bo‘lim) tugaganidan so‘ng o‘tkaziladi. Uning o‘tkazilish vaqti va shakli taqvim-mavzu rejada belgilab beriladi. Ushbu uslubiy ko`rsatma biologiya fanidan uzviylashtirilgan o‘quv dasturi asosida tuzildi.

Unda 5-6 sinflarda “Botanika” fani bo‘yicha uzviylashtirilgan o‘quv dasturi asosida tuzilgan taqvim-mavzu reja, o‘quvchilarning har bir dars oxirida o‘zlashtirishi zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalari, o‘tkaziladigan nazorat ishlari bo‘yicha namunaviy test topshiriqlari, amaliy mashg‘ulotlar namunalari keltirilgan. Uslubiy ko`rsatmada shuningdek nazorat test topshiriqlarining o`quvchi va o`qituvchilar uchun javob namunalari keltirilgan.


Uslubiy ko`rsatmada keltirilgan nazorat ishlari namunaviy bo‘lib o‘qituvchi unga ijodiy yondoshgan holda tegishli o‘zgartirishlar kiritishi yoki alternativ variantlarini ishlab chiqishi mumkin. Uslubiy ko`rsatmada keltirilgan namunaviy nazorat materiallarini baholash mezonlaridan joriy nazorat o‘tkazishda ham foydalanish mumkin.


5-SINF BOTANIKA

Nazorat ishi. NI-1

Mavzu: Gulli o‘simliklar. Hujayra. Nazorat shakli: Test topshiriqlari
1.O‘zbekistonda tabiiy holda o‘sadigan yuksak o‘simliklarning qancha turi bor?

A. 3500 B. 4000 D. 4500


2.Dorivor o‘simlikni belgilang.

A. zubturum. B. rovoch. D. xolmon.


3.Ikki yillik o‘t keltirilgan qatorni belgilang.

A. sigirquyruq. B. jag’-jag’. D. shuvoq.


4.Hasharotxo‘r o‘simlikni belgilang.

A. rafleziya. B. nepentes. D. safsan.


5.Hujayra kim tomonidan kashf etilgan?

A. Robert Guk. B. Robert Broun. D. Stelluti.


6.Mikroskopning okulyari 15x bo‘lib, ob’yektiv x40 bo‘lsa, buyumni necha marta kattalashtirib ko‘rsatadi?

A. 400 B. 500 D. 600


7.Plastidalarning necha xil turi ma’lum?

A. 2 xil. B. 3 xil D. 4 xil.


8.Qaysi to‘qimaning eng muhim funksiyasi fotosintez jarayonini amalga oshirishdan iborat?

A. Asosiy to‘qima. B. Mexanik to‘qima. D. Qoplovchi to‘qima.


9.Hujayraning muhim tarkibiy qismi mag‘iz ekanligi kim tomonidan kashf etilgan?

A. Robert Guk. B. Robert Broun. D. Stelluti.


10. O‘zbekistonda o‘sadigan o‘simliklarning ko‘pchiligini qanday o‘simliklar tashkil etadi?

A. bir yillik. B. ikki yillik. D. ko‘p yillik.


O`qituvchi uchun 1-nazorat ishi test javoblari:


Savol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Javob

D

A

A

B

A

D

B

A

B

A


Nazorat ishi. NI-2

Mavzu: Ildiz.

Nazorat shakli: Test topshiriqlari

1. Qaysi o’simlikning yon ildizlari atrofga 20-30 metrga tarqaladi?

A. juzg’un. B. yong’oq. D. yantoq.
2. Ildizning uchki qismini nima o’rab turadi?

A. ildiz tukchalari. B. ildiz qinchasi. D. ildiz naychalari.


3. Qaysi o’simlikning ildizi 30 metr chuqurga kirib boradi?

A. juzg’un. B. yong’oq. D. yantoq.


4. Ildiz tizimi qanday ildizlardan tashkil topgan?

A. asosiy ildiz, yon ildiz, qo’shimcha ildiz.

B. yon ildiz, qo’shimcha ildiz.

D. o’q ildiz, popuk ildiz.


5. Tuzilishiga ko’ra ildiz tizimi qanday turlarga bo’linadi?

A. asosiy ildiz, yon ildiz, qo’shimcha ildiz.

B. yon ildiz, qo’shimcha ildiz.

D. o’q ildiz, popuk ildiz.


6. Qaysi o’simliklar o’q ildiz tizimiga ega?

A. o’rik, olma, na’matak.

B. bug’doy, makkajo’xori.

D. no’xot, loviya, bug’doy.

D. lavlagi, sabzi, rediska, turp, sholg’om.
7.Ildiz qaysi qismi orqali tuproqdan suv va unda erigan moddalarni shimadi?

A. Bo’linuvchi qism.

B. Osuvchi qism.

D. so’ruvchi qism.

E. o’tkazuvchi qism.
8. Qaysi o’simliklar ildizmeva hosil qiladi?

A. sabzi, yantoq, lavlagi, piyoz, rediska.

B. kartoshka, piyoz, turp, sabzi.

D. lavlagi, sabzi, rediska, turp, sholg’om.


9. Ildiz tukchalari ildizning qaysi zonasida joylashgan?

A. bo’linuvchi zona B. o’suvchi zona.

D. so’ruvchi zona E. o’tkazuvchi zona.

10. Ildiz tukchalari necha kun yashaydi?

A. 10-20 kun. B. 1-2 kun D. 5-7 kun. E. 20-30 kun.
O`qituvchi uchun 2-nazorat ishi test javoblari:


Savol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Javob

B

B

D

A

D

A

D

D

D

A


Nazorat ishi. NI-3

Mavzu: Poya.

Nazorat shakli: Test topshiriqlari

1. Tut daraxti novdasining pishiqligi va elastikligi nimaga bog’liq?

A. O’zak. B. Kambiy.

D. Epiderma. E. Floema – lub


2.Yosh poyaning po’sti qanday hujayralari bilan qoplangan?

A. epiderma B. po’kak D. po’stloq

3.Poyaning lub qavati nima deb ataladi?

A.kambiy B. ksilema D. floema


4.Elaksimon naylar poyaning qaysi qavatida joylashgan?

A.kambiy B. ksilema D. floema


5.Poyaning yog’ochlik qavati nima deb ataladi?

A.kambiy B. ksilema D. floema


6. Poya qaysi hujayralar hisobiga eniga o’sadi?

A. kambiy B. yasmiqchalar D. po’kak


7. Poyasi boyiga va eniga sekin osadigan daraxtlarni aniqlang.

A.terak B. archa D. tol


8. Qaysi o’simlik bir yozning o’zida 10 m gacha o’sadi?

A. nok B. tok. D. tol


9. Yo’g’ochlikning bir yil davomida hosil qilgan qavati nima deyiladi?

A. po’stloq B. yillik halqa D. o’sish nuqtasi


10. Qaysi o’simlik tanasida bir yil davomida bir nechta halqa hosil bo’ladi?

A. saksovul B. terak D. evkalipt


O`qituvchi uchun 3-nazorat ishi test javoblari:


Savol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Javob

E

A

D

B

B

A

B

B

B

A

Nazorat ishi. NI-4

Mavzu: Barg.

Nazorat shakli: Jadvallar va rasmlar bilan ishlash.

1-ish. Quyidagi rasmga izoh yozing.

1 _____________________

2 _____________________

3 _____________________

4 _____________________

5_____________________

6 _____________________

7 _____________________8 _____________________


2-ish. Jadvalni to`ldiring.


Taqqoslanadigan jihatlar

Fotosintez

Nafas olish

Qaysi hujayralarda sodir bo`ladi
Kislorod (yutiladi yoki ajraladi)
Karbonat angidrid (yutiladi yoki ajraladi)
Organik modda(hosil bo`ladi yoki parchalanadi)Yorug`lik (zarur yoki zarur emas)Sutkaing qaysi vaqtida sodir bo`ladi.
O`qituvchi uchun 2-ish. Jadvalni to`ldirish.


Taqqoslanadigan jihatlar

Fotosintez

Nafas olish

Qaysi hujayralarda sodir bo`ladi


Xlorofill donachalari ko`p bo`lgan hujayralarda

Barcha hujayralarda

Kislorod (yutiladi yoki ajraladi)


Kislorod ajraladi

Kislorod yutiladi

Karbonat angidrid (yutiladi yoki ajraladi)


Karbonat angidrid yutiladi

Karbonat angidrid ajraladi

Organik modda(hosil bo`ladi yoki parchalanadi)

Organik modda hosil bo`ladi

Organik modda parchalanadi

Yorug`lik (zarur yoki zarur emas)

Yorug`lik zarur

Yorug`lik zarur emas

Sutkaing qaysi vaqtida sodir bo`ladi.

Kunduzi

Kecha-kunduz


6-sinf Botanika

Nazorat ishi. NI –1

Mavzu: Gul

Nazorat shakli: Jadvallar va rasmlar bilan ishlash.

1-ish. Rasmga qarab gulning qism’larini yozing.

1._______________________________

2._______________________________

3._______________________________

4. _______________________________

5. _______________________________

6. _______________________________

7. _______________________________

8.________________________________

9. _______________________________


O`qituvchi uchun:
1.Gul bandi

2.Gul o`rni

3.Gulkosachabarg

4. Gultojibarg

5. Chang ipi

6. Changdon

7.Tuguncha

8. Ustuncha9.Tumshuqcha
2-ish. Rasmlardagi to`pgllarning nomini yo`zing va misollar keltiring.


To`pgul

To`pgulning nomi

Misollar


O`qituvchi uchun

2-ish. Rasmlardagi to`pgllarning nomini yo`zing va misollar keltiring.


To`pgul

To`pgulning nomi

MisollarOddiy boshoq

ZubturumShingil

Karam, rediska, jag`-jag`, qurttana, qashqarbedaOddiy soyabon

Piyoz, anzur piyoz, sarimsoq piyozQalqonsimon

Olma, nok, gilos, olchaSavatcha

Kungaboqar, qoqio`t, moychechakSo`ta

Makkajo`xoriKuchala

Yong`oq, oq qayinMurakkab boshoq

Bug`doy, arpa, javdar, bug`doyiqMurakkab shingil (Ro`vak)

Ток, sholi, qamish, nastarin, kelin supurgi, otquloq, rovochMurakkab soyabon

Sabzi, ukrop, petrushka, shashir, arpabodiyon


Nazorat ishi. NI –2

Mavzu: Urug‘. Meva.

Nazorat shakli: Test topshiriqlari.

1. Murtak qanday qismlardan iborat?

A. Po’st, endosperm, murtak. B. Po’st, 2 ta urug’palla, murtak.

D. Endosperm, ildizcha, kurtakcha. E. Ildizcha, poyacha, kurtakcha.


2. Urug’ nafas olganda nima yutib, nima chiqaradi?

A. Kislorod yutadi, karbonat angidrid,suv, issiqlik chiqaradi.

B. Karbonat angidrid yutadi, kislorod chiqaradi.

D. Kislorod yutadi, havo,karbonat angidrid hiqaradi.

E. Karbonat angidrid yutadi, issiqlik, havo chiqaradi.
3. Danakli mevalarni aniqlang.

A.Qulupnay, pomidor, uzum B. Qovun, olcha, olma.

D. Olxo’ri, gilos, shaftoli. E. Malina, olma, ituzum.
4. Chin mevali o’simliklarni aniqlang.

A. Olma, olcha, gilos. B. Olxo’ri, o’rik, shaftoli.

D. Nok, behi, gilos. E. Behi, olma, nok.
5. Qaysi o’simlik urug’ida yog’ ko’p bo’ladi?

A. G’o’za, kungaboqar, yong’oq.

B. Sholi, bug’doy, makkajo’xori.

D. Shaftoli, mastak, kampirchopon.

E. Loviya, mosh, no’xot.
6. Qaysi o’simlik urug’ida kraxmal ko’p bo’ladi?

A. G’o’za, kungaboqar, yong’oq.

B. Sholi, bug’doy, makkajo’xori.

D. Shaftoli, mastak, kampirchopon.

E. Loviya, mosh, no’xot.
7. Dukkak mevali o’simliklarni aniqlang.

A. Mosh, loviya, no’xot. B. O’sma, karam, rediska.

D. G`o’za, lola, bangidevona. E. Bug’doy, sholi, makkajo’xori.
8. Qanotchali mevalarni belgilang.

A. Burchoq, xina, yorongul. B. Qayrag’och, shumtol, zarang

D. Qoqio’t, terak, tol. E. Bug’doy, sholi, makkajo’xori
9. Ziravor o’simliklarni belgilang

A. Bug’doy, sholi. B. Kashnich, mosh.

D. Zira, murch. E. Nok, olma.
10. O’simlik urug’i unib chiqichi uchun qanday omillar zarur?

A. Kislorod, karbonat angidrid B. Suv, havo, harorat, tuproq,

D. Kislorod, havo, tuproq E. Suv, tuproq.
O`qituvchi uchun 2-nazorat ishi test javoblari:


Savol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Javob

E

A

D

B

A

B

A

B

D

B


Nazorat ishi. NI –3

Mavzu: O‘simliklar sistematikasi.

Nazorat shakli: Qisqa savollar va javoblar

Quyidagi savollarga javob yozing.
1. O’simliklar sistematikasida eng kichik birlik nima? _________________________

2. Binar nomenklaturada osimliklarni qaysi birliklar nomi bilan ataladi?_________________


3. Fanda ilmiy til qaysi til hisoblanadi?_______________________________________

4. Turni ikki nom bilan atashni fanga kim kiritgan?__________________________________

5. Bir- biriga yaqin turlar qo’shilib nimani tashkil etadi?_______________________________

6. Fanda o’simliklar dunyosi nima deb ataladi?_________________________________

7. Mikroblarni birinchi marta kim o’rgangan?_________________________________________

8. Bakteriyalarni o’rganuvchi fan qanday nomlanadi?_______________________________


9. Bitta bakteriyaning bo’linib ko’payishidan hosil bo’lgan bakteriyalar to’plami nima deb ataladi?_________________________________

10. Bakteriyalar nechta hujayradan iborat?__________________________________________

11. Bakteriya hujayrasida qanday qismlari bo’lmaydi?_______________________________

12. Pichan bakteriyasi shakliga ko’ra qaysi bakteriyalarga kiradi?_________________________

13. Noqulay sharoitda bakteriyalar nima hosil qiladi?_______________________________

14. Yuqumli kasalliklarning suv va havo orqali tarqalishini qaysi olim aytgan?___________________________________________________

15. Qaysi o’simliklar bakteriyalarni o’ldiradigan moddalarni ishlab chiqaradi?__________________________________________________________

16. O’simliklar tomonidan ishlab chiqariladigan bakteriyalarni o’ldiradigan moddalar nima deb ataladi?_____________________________________

17. G’o’za gommozi bakteriyasi g’oza niholiga qayerdan o’tadi?__________________________________________________________

18. G’oza gommozi bakteriysi nima bilan oziqlanadi?__________________________________________________

19. G’oza gommozi bakteriysi sporalari sog’lom g’o’zalarga qanday yuqadi?_ ______________________________________________________
20. G’oza gommozi bakteriyasiga qarshi kurash choralari nimalardan iborat?___________________________________________________
O`qituvchi uchun savollar javobi:


1

Tur

11

Mag`iz, xlorofill donachalari

2

Tur, turkum

12

Tayoqchasimon

3

Lotin tili

13

Spora

4

Karl Linney

14

Abu Ali ibn Sino

5

Turkum

15

Gledichiya, archa, terak va yong`oq

6

Flora

16

Fitonsidlar

7

Anton Levenguk

17

Tuproqdan

8

Mikrobiologiya

18

Barg eti hujayralari

9

Koloniya

19

Kukun bo`lib barg og`izchalaridan

10

Bitta

20

Chigit kimyoviy moddalar bilan dorilanadi

.
Nazorat ishi. NI –4
Mavzu: Zamburug‘lar. Lishayniklar. Suvo‘tlar.

Nazorat shakli: Biologik mashq.

1. Bitta bakteriya ko’payishidan hosil bo’ladigan hujayralar to’plami … deyiladi.

2. Mog’or zamburug’ining sporasi yetiladigan a`zo …..deyiladi.

3. Mog’or zamburug’i … usulda oziqlanadi.

4. Mog’or zamburug’ining hayoti uchun …. , …., …. omillar zarur.

5. Mog’or zamburug’ining hayoti uchun …. omili zarur emas.

6. Achitqi zamburug’i …. bilan oziqlanadi.

7. Qalpoqchali zamburug’lardan …. va …. iste’mol qilinadi.

8. …. zamburug’ «siyoh zamburug’» ham deyiladi.

9. Parazit zamburug’lar g`oza o`simligida ….. kasalligini keltirib chiqaradi.

10. Lishayniklarning tanasi …. deb ataladi.

11. Lishayniklarning tanasida …. va ….. birgalikda yashaydi

12. Noqulay sharoitda xlorella …. hosil qiladi.
13. Iflos, azotli birikmalarga boy suvlarda …. suvo’ti yashaydi.

14. Ko’p hujayrali suvo’tlarning tanasi ….. deyiladi.

15. Ulotriks suv tubidagi narsalarga ….. yordamida birikadi.
O`qituvchi uchun “Biologik mashq” javoblari:


1

Koloniya

8

Go`ng

2

Sporangiy

9

Vilt

3

Saprofit

10

Mitseliy

4

Ozuqa,namlik, issiqlik

11

Zamburug` va yashil suvo`ti

5

Yorug`lik

12

Spora

6

Kraxmal

13

Xlamidomonada

7

Qo`ziqorin va qo`zidumba

14

Qattana yoki tallomNazorat ishi. NI –5

Mavzu: O‘simliklar sistematikasi.

Nazorat shakli: Test topshiriqlari

1. Yosinlarda qaysi a’zolar rivojlangan?

A. Ildiz, poya. B. Poya, barg.

D. Barg, ildiz. E. Urug`, meva.


2. Funariya yo’sinining spermatazoidlari yetiladigan a’zosi nima deb ataladi?

A. Arxegoniy. B. Antiridiy.

D. Sporangiy. E. Ko`sakcha.
3.Spermatazoidlarning tuxum hujayra bilan qo’shilishi natijasida hosil bo’ladigan hujayra nima deb ataladi?

A. Zigota. B. Gameta.

D. Spora. E. Urug`.
4. Qaysi suvo’ti ,,dengiz karami” deb ataladi?

A. Laminariya. B. Nemalion.

D. Ulva. E. Spirogira.
5. Qirqquloqlarning barglari ostida sporalari yetiladigan qo’ng’ir bo’rtmalar nima deb ataladi?

A. Gametofit. B. Sorus.

D. Zigota. E. Spora.
6. Qirqquloqlarning sporangiylarda nima yetiladi?

A. Zigota. B. Sorus. D. Spora. E. Gametofit.


7. Qirqquloqning nam yerga tushgan sporasidan nima unib chiqadi?

A. Zigota. B. Sorus. D. Gametofit. E. Spora.


8. Ochiq urug’li o’simliklarni aniqlang.

A. Archa, qirqquloq, saur. B. Qarag’ay, archa, saur.

D. Qirqbo’g’im, qirqquloq, qoraqarag’ay. D. Terak, archa, qarag’ay.
9. Ikki uyli ochiq urug’li o’simlikni toping.

A. Archa. B. Qarag’ay. D. Qoraqarag’ay. E. Terak.


10. Bahor oxirlarida erkak archalarning yosh novdalarida nimalar hosil bo’ladi?

A. Changchi qubbalar. B. Urug’chi qubbalar.

D. Arxegoniy. E. Chang donachalari.
11. Archaning urug’kurtagidagi arxegoniyda nima yetiladi?

A. Arxegoniy. B. Tuxum hujayra.

D. Qubbameva. E. Chang donachalari.
12. Archaning mevasi nima deb ataladi?

A. Qubbameva. B. Dukkak meva.

D. Qo’zoq meva. E. Rezavor meva.
13. Archadoshlar oilasiga mansub manzarali o’simlikni aniqlang.

A. Sharq sauri B. Turkiston archasi.

D. Qarag’ay E. Zarafshon archasi.
14. Barglari 5-7 sm, novdada 2 tadan joylashgan ochiq urug’li osimlikni yozing.

A. Sharq sauri. B. Virgin archasi. D. Archa. E. Qarag’ay.

15. Haqiqiy gul qaysi o’simliklarga xos?

A. Yopiq urug’li o’simliklar. B. Ochiq urug’li o’simliklar.

D. Sporali o’simliklar. E. Qirqquloqlar.

O`qituvchi uchun 5-nazorat ishi test javoblari:


Savol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Javob

B

B

A

A

B

D

D

B

A

A

B

A

A

E

A


Nazorat ishi . NI –6
Mavzu: O‘simliklarga xos belgi va xususiyatlar.

Nazorat shakli: Jadvallar bilan ishlash.
Berilgan belgi va xususiyatlarning raqamini jadvaldagi tegishli o`simlik qatoriga yo`zing.


1. Ildizi o`qildiz.

2. Ildizi popuk ildiz.

3. Bargi patsimon tomirlangan.

4. Bargi parallel tomirlangan.

5. Gulqo`rg`oni murakkab.

6. Gulqo`rg`oni oddiy.

7. Topguli qalqoncha.

8. To`pguli shingil.

9. To`pguli savatcha.

10. To`pguli kallakcha

11. To`pguli murakkab soyabon

12. To`pguli murakkab shingil.

13. To`pguli murakkab boshoq.

14. Yakka gulli o`simlik

15. To`pguli so`ta


16. To`pguli gajak

17. Hayotiy shakliga ko`ra daraxt

18. Hayotiy shakliga ko`ra buta

19. Hayotiy shakliga ko`ra bir yillik o`t

20. Hayotiy shakliga ko`ra ikki yillik o`t

21. Hayotiy shakliga ko`ra ko`p yillik o`t

22. Mevasi rezavor meva

23. Mevasi qo`zoqcha meva

24. Mevasi k`osak meva

25. Mevasi don meva

26. Mevasi dukkak meva

27. Mevasi qovoq meva

28. Mevasi danakli ho`l meva

29.Mevasi doncha meva30. mevasi yong`oqcha meva

Jadvalni to`ldiring:


O`simlik nomi

Xos belgilarining raqami

Olxo`ri
Lavlagi
Jag`- jag`
Go`za
Sebarga
Ituzum
Sabzi
Madaniy tok
Makkajo`xori
Kungaboqar
Lola
Qovoq

O`qituvchi uchun 6-nazorat ishi javoblari:

Jadvalni to`ldirish:

O`simlik nomi

Xos belgilarining raqami

Olxo`ri

1,3,5,7,17,28

Lavlagi

1,3,13,6,20,30

Jag`- jag`

1,3,5,12,19,23

Go`za

1,5,14,19,24

Sebarga

1,3,5,10,21,26

Ituzum

1,3,5,16,19,22

Sabzi

1,3,5,11,20,

Madaniy tok

1,5,7,12,18,22

Makkajo`xori

2,4,15,19,25

Kungaboqar

1,3,5,9,19,29

Lola

2,4,6,14,21,24

Qovoq

1,3,5,14,19,27


Nazorat ishi. NI –7
Mavzu: Yopiq urug‘li o‘simliklar.

Nazorat shakli: Jadvallar bilan ishlash.
Quyidagi jadvalni to`ldiring

Oila nomi

Hayotiy shakli

Gul formulasi

To`pguli

Mevasi

Vakillari

Ra`nodoshlarKaramdoshlarSho`radoshlarGulxayridoshlarBurchoqdoshlarItuzumdoshlarTokdoshlarQovoqdoshlarMurakkabguldoshlarLoladoshlarPiyozdoshlarBug`doydoshlar
Nazorat ishi . NI –8

Mavzu: O‘simliklarni mihofaza qilish.

Nazorat shakli: Test topshiriqlari
1. O’zbekiston Respublikasining “Qizil kitobi” qachon ta’sis etildi?

A. 1979 yil. B. 1984 yil. D. 1983 yil. E. 1967 yil.

2. 1984 yildagi O’zbekiston Respublikasining “Qizil kitobi”ning birinchi nashriga nechta o`simlik turi kiritilgan?

A. 301 ta. B. 138 ta. D. 163 ta. E. 250 ta.

3. Tabiiy holda tabiatning barcha tarkibiy qismlari muhofaza qilinadigan maydon nima deb ataladi?

A. Qo’riqxona. B. Milliy bog’.

D. Buyurtmaxona. E. Tabiat yodgorliklari.

4. Tabiiy landshaftlar muhofaza qilinadigan maydon nima deb ataladi?

A. Qo`riqxona. B. Buyurtmaxona.

D. Tabiat yodgorliklari. E. Milliy bog’.

5. Milliy, madaniy, tarixiy jihatdan tabiatning ayrim qismlarini muhofaza qilish uchun tashkil etiladigan maydon nima deb ataladi?

A. Tabiat yodgorliklari. B. Buyurtmaxona.

D. Milliy bog’. E. Qo’riqxona.

6. Tabiatning ayrim burchagidagi hayvonlar va o’simliklar qoplami, ayrim o’simlik turlari va boshqalar saqlanadigan maydon nima deb ataladi?

A. Qo’riqxona. B. Buyurtmaxona.

D. Milliy bog’. E. Tabiat yodgorliklari.

7. Aholi dam olishi, sog’lomlashtirish, estetik zavq olish maqsadlarida foydalanish mumkin bo’lgan maxsus muhofazaga olingan hudud nima deb ataladi?

A. Qo’riqxona. B. Tabiat yodgorliklari.

D. Milliy bog’. E. Buyurtmaxona.

8. “Qizil kitobga kiritilgan o’simliklarni aniqlang.

A. Buxoro otostegiyasi, targ’il lola. B. Sutlama, shirach.

D. Bo’yimadoron, bo’znoch. E. Qoqio’t, burchoq.

9. Kamyob turlarga boyligi jihatidan qaysi viloyat birinchi o’rinda turadi?

A. Surxondaryo. B. Toshkent.

D. Qashqadaryo. E. Buxoro.

10. Kamyob turlarga boyligi jihatidan qaysi oila birinchi o’rinda turadi?

A. Qoqio’tdoshlar oilasi. B. Burchoqdoshlar oilasi.

D. Yalpizdoshlar oilasi. E. Loladoshlar oilasi.


O`qituvchi uchun 8-nazorat ishi test javoblari:


Savol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Javob

A

D

A

E

A

B

D

A

A

B

XULOSA

Biologiya darslari uchun “Nazorat ishi” topshiriqlarini tayyorlashda o`qituvchi ijodiy yondoshgan holda nazorat ishlarini ishlab chiqishii kerak. “Raqamli diktant” texnologiyasi biologiya darslarida qo`llanilganda, o`quvchilarning mustaqil fikrlashlari , mantiqiy fikr yuritishlari, izlanuvchanliklari, darsliklar ustida mustaqil ishlash va unumli foydalanish ko’nikmalarini rivojlantiradi. Shu bilan birga o’quvchilarni nazorat qilish, har bir o’quvchi bilan alohida shug’ullanish imkonoyatini ko`paytiradi.O`qituvchi o’quvchilar bilan “Biologik diktant” ustida ishlash vaqtida yuzaga kelgan bo`shliqlarni aniqlash va yuzaga kelgan bo`shliqlarni to’ldirish imkoniyatini hosil qiladi. “Biologik mashq” texnologiyasi asosida o`quvchilar o`zlarini qiziqtiruvchi ma’lumotlar olish imkoniyatiga ega bo`ladilar.Ma’lumotlar olish uchun o`quvchilar barcha manbalardan foydalnishlari mumkin bo`lib, o`qituvchi-o`quvchi aloqalari uchun zamin tayyorlanadi. “Jadval bilan ishlash” va “Rasm bilan ishlash”da o`quvchilar berilgan topshiriqlarni erkin fikrlab, mustaqil bajaradilar.

O`qituvchilar biologiya darslarida mustaqil ravishda nazorat ishlarini tayyorlashda testning turli xil shakllarini ilg`or pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda tayyorlashsa maqsadga muvofiq bo`lar edi. Ilg`or pedagogik texnologiyalardan foydalanish bilan davlat ta’lim standarlarini bajarish samaradorligi yuqori darajaga ko`tarilishi, o`qituvchi o`z oldiga qo`ygan maqsadlariga erishish garovidir. Bizning maqsadimiz ta’limda sifat va samaradorlikka erishish bilan o`quvchilar o`z fikrlarini bayon qila olishga, o`z fikrini himoya qila olishga qaratilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI

1. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch.-Toshkent: «Ma’naviyat», 2008 yil.

2. Uzviylashtirilgan Davlat ta’lim standarti va oquv dasturi; Biologiya, Toshkent-2010 y

3. Biologiya fanidan uzviylashtirilgan o‘quv dasturi asosida nazorat ishlarini o‘tkazish bo‘yicha metodik tavsiyalar (5 – 9 sinf)


4.Yo`ldoshev J.G`. Ta’lim yangilanish yo`lida. - Toshkent “O`qituvchi”, 2000.

5. Yo`ldoshev J.G`., Usmanov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari. Toshkent, “O`qituvchi”, 2004.

6. J. O. Tolipova, A. T. G’ofurov. “Biologiya ta’limi texnologiyalari”, “O’qituvchi” T., 2002 .

7. 10.Botanika. O’qituvchilar uchun qo’llanma.

J.O.Tolipova, M.T.Umaraliyeva.“TAFAKKYR” nashriyoti Toshkent -2011.

8.Ishmuhamedov R.J. Innovasion texnologiyalar yordamida ta’lim samaradorligini oshirish yo`llari.- Toshkent:TDIU, 2006.

9.Boboyorov M., Boynazarov F. Yangi pedagogik texnologiya asoslari.- Toshkent- 2007.

10. Davronov P.Z. Yangi pedagogik texnologiyalar. Samarqand-2008.

11. 5-sinf “Botanika”. O.Pratov, A.To’xtayev, F.Azimova. Davlat ilmiy nashriyoti-2011.

12. 6-sinf “Botanika” O.Pratov, A.To’xtayev, F.Azimova.Davlat ilmiy nashriyoti-2005

13. Maktabda biologiya ma’naviy- marifiy, ta’limiy jurnal 2015 yil 6- soni.
MUNDARIJA

Kirish………………………………………………………………. .......3

5-sinf nzaorat ishlari ……..…….……...............................................4-7

6-sinf nzaorat ishlari ….……………………...................................9-18

Xulosa…………………..………………………………………………19

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati ….…...............................................20YUNUSOVA NAVBAHOR AHMADJONOVNA

BATIROVA FOTIMA ASHUROVNA

BIOLOGIYA FANIDAN NAZORAT TEST TOPSHIRIQLARI

Terishga berildi:____________

Bosishga ruxsat etildi:__________

Ofset bosma qog`ozi. Qog`oz bichimi 60х80 1/16

«Тimes» garniturasi. Ofset bosma usuli

1 bosma taboq

Adadi: 25 nusxa

Buyurtma №_____


Samarqand viloyati xalq ta’limi

Xodimlarini qayta tayyorlash va ularning

malkasini oshirish instituti

Bosmaxonasida chop etildi.Samarqand shahar, Boysunqur ko`chasi 3-uy.Katalog: upload -> book
book -> Sana: 03. 04. 2015. Fan: Jahon tarixi Sinf
book -> Tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti
book -> Qayta tayyorlash va malakasini oshirish
book -> Tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti
book -> 6-sinf тарих (umumta’lim maktablari uchun)
book -> 6-§ Ilk sivilizasiyalarning vujudga kelish davri
book -> Mavzu: Ishlab chiqarish asoslari mashg`ulotlarini o`tkazish metodikasi Mehnat ta’limi jarayonida o`quvchilarga ishlab chiqarish to`g`risida quyidagi tushunchalar beriladi
book -> Uslubiy qo`llanma
book -> Samarqand viloyati xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti maktabgacha, boshlang‘ich va maxsus ta’lim kafedrasi kichik maktab yoshidagi oʻquvchilarni miqdorlar bilan tanishtirish
book -> Samarqand viloyati xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti maktabgacha, boshlang‘ich va maxsus ta’lim kafedrasi savod oʻrgatish darslarida ta’limiy oʻyinlardan foydalanish

Download 0.59 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
o’rta ta’lim
махсус таълим
bilan ishlash
fanlar fakulteti
Referat mavzu
umumiy o’rta
haqida umumiy
Navoiy davlat
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik