Labaratoriya ishi №1


TOPSHIRIQLARNI BAJARILISHI



Download 0.53 Mb.
bet4/4
Sana29.08.2021
Hajmi0.53 Mb.
1   2   3   4
TOPSHIRIQLARNI BAJARILISHI:
1-topshiriqni bajarilishi:

10 lik

2 lik

8 lik

16 lik

11

1011

13

B

22

10110

26

16

33

100001

41

21

44

101100

54

2C

55

110111

67

37

66

1000010

102

42

77

1001101

115

4D

88

1011000

130

58

99

1100011

143

63

110

1101110

156

6E

121

1111001

171

79

132

10000100

204

84

143

10001111

217

8F

154

10011010

232

9A

165

10100101

245

A5

176

10110000

260

B0

187

10111011

273

BB


2-topshiriqni bajarilishi:

1). 1110=10112; 199610=111110011002; 2).10112+111110011002=11111011102;

3). 1010=10102; 11111011102*10102=100111010011002;

4).100111010011002=1006010=235148;

5).10610=1528; 235148+1528=236668;

6).236668=5C7216; 5C7216+2B16=5C9D.


3-topshiriqni bajarilishi:


Qo‘shish

Ayrish

Ko‘paytirish

0+0=0

0-0=0

0*0=0

0+1=1

1-0=1

0*1=0

1+0=1

1-1=0

1*0=0

1+1=10




1*1=1

NAZORAT SAVOLLARI:

1. Sanoq tizimi nima?

2. Qaysi sanoq tizimida xarflardan foydalaniladi?

3. Ikkilik sanoq tizimi nimaga ishlatiladi?

4. Ikkilik sanoq tizimidan o‘nlik sanoq tizimiga qanday o‘tiladi?

5. Mantiqiy inkor belgisi qanday?

6. 4510 ni ikkilikda qanday ifodalaydi?

7. Pozitson sanoq tizimi qanday tizim?

8.Nopozitsion sanoq tizimi deganda nimani tushunasiz.

9. Ixtiyoriy sanoq tizimini yaratish mumkinmi? Masalan 3-lik.

10. 8-lik va 16-lik sanoq tizimlari nimga ishlatiladi?


XULOSA

Men bu laboratoriya ishimda sanoq tizimlari va ularni turlarini, bir sanoq tizimidan bashqa sanoq tizmiga o‘tishini, sanoq tizimlari ustida turli arifmetik amallar bajarishni, ularni qanday qilib hisoblash usullarini o‘rgandim. SHuningdek pozitsion va nopozitsion sanoq tizimlari to‘g‘risida aniq ma’lumotga ega bo‘ldim. Informatikaning matematik asoslarini yanada chuqur o‘rganishga muvoffaq bo‘ldim. Sanoq tizimlari qanday xossalarga ega ekanligi haqida tushunchaga ega bo‘ldim. O‘rgangan bilim va ko‘nikmalarim kelajakda albatta ast qotadi deb o‘ylayman.


FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI


 1. M.Aripov,, T.Muxammadiyev.Informatika, informasion texnologiyalar.Darslik. T. TDYuI , 2004 y.

 2. S.S.G‘ulomov va boshqalar. Axborot tizimlari va texnologiyalari. Darslik. Toshkent. “SHarq”. 2000 y.

 3. M.Mamarajabov, S.Tursunov. Kompyuter grafikasi va Web dizayn. O’quv qo’llanma. T. “Cho’lpon” , 2013 y.

 4. U.Yuldashev,M.Mamarajabov, S.Tursunov. Pedagogik Web-dizayn. O’quv qo’llanma. T. “Voris” , 2013 y.

 5. M.Aripov, M.Fayzieva, S.Dottaev. Web texnologiyalar. O’quv qo’llanma. T. “Faylasuflar jamiyati” , 2013 y.

 6. B.Mo’minov Informatika O’quv qo’llanma. T : “Tafakkur- bo’stoni” , 2014 yil.

 7. www.tdpu.uz –Nizomiy nomidagi TDPU rasmiy sayti

 8. www.ziyonet.uz-Ziyonet axborot ta’lim portal

 9. www.edu.uz- O’zbekiston respublikasi oily va o’rta maxsus ta’lim vazirligi portal

 10. http://www.ctc.mciu.ru/materials/book/index1.html

 11. http://www.ctc.mciu.ru/materials/CS_book/A5_book.tgz






1-semestr uchun tavsiya etilayotgan laboratoriya ishlari

LABORATORIYA ISHI № 1


Bajarish muddati: Bajarilish muddatiga dars jadvali asosida laboratoriya o‘tkazilgan sana qo‘yiladi

Mavzu: Windowsning yo’l boshlovchisi: fayllami ochish; diskni shakllantirish; papkalarni yaratish; papkalar va fayllarni qayta nomlash, nusxa ko'chirish; papka va fayllarni qidirib topish.

Ishning maqsadi:

1. Operatsion tizim tushunchasi va oynalarni o‘rganish.

2. Darchalarni boshqarish.Papka va fayllar bilan ishlashni o‘rganish.

3. Windows operatsion tizimi ishchi stolini sozlashni o‘rganish.

4. Axborotlarni sintaktik, semantic va pragmatik o‘lchovlarini o‘rganish

NAZARIY QISM:

Bu erda ishni maqsadlarini nazariy jixatdan yoriting.



TOPSHIRIQLAR:

1. Axborotni birliklarini va ularning karralilarini yozing.

2. 1 dan 50 gacha bo‘lgan juft sonlarni 6-darajasini hisoblang va natijani baytda qabul qilib, uni kb va mb ga o‘tkazing. (Jadval tuzing)

3. Eguluvchan magnit disklar va CD larni hajimlarini aniqlang va baytga o‘tkazing.

4. Universitetning axborot texnologiyalari kafedrasiga tegishli kompyuter xonalaridagi kompyuterlarni qattiq disklarini xajmini aniqlang va ularni mb ga o‘tkazing.

5. Universitetning axborot texnologiyalari kafedrasiga tegishli kompyuter xonalaridagi kompyuterlarni tezkor xotiralari xajmini aniqlang va ularni kb ga o‘tkazing.

6. 670, 314, 104 KB li matinli fayllar yarating.

TOPSHIRIQLARNI BAJARILISHI:

Bu erda bajarilgan topshiriq natijalarini yozing va tayyorlangan topshiriq natijalarini (fayllarni) ilova qiling



NAZORAT SAVOLLARI:

Bu erda laboratoriya ishi yuzasidan 10 tadan nazorat savoli tuzing



XULOSA

Bu erda laboratoriya ishi yuzasidan aniq xulosalaringizni yozing



FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

Bu erda laboratoriya ishi yuzasidan foydalangan adabiyotlaringiz va internet manbalarini ko‘rsating. Tartibi

1. Muallif nomi, “adabiyot nomi”, nashiryot, nashr etilgan yili.

2. Internet saxifasi manzili


LABORATORIYA ISHI № 2


Bajarish muddati: Bajarilish muddatiga dars jadvali asosida laboratoriya o‘tkazilgan sana qo‘yiladi
Mavzu: Microsoft Word - matn muharririda ishlash. Microsoft Word dasturini ishga tushirish.
Ishning maqsadi:

1. MS Word matn muharirida matnlarni bichimlash va taxrirlashni o‘rganish.

2. Matnlarni taxrirlashda sevis xizmatlaridan foydalanish

3. Matnlarni tarkibida jadvallar va ob’ektlarni qo‘llashni o‘rganish



NAZARIY QISM

Bu erda ishni maqsadlarini nazariy jixatdan yoriting.



TOPSHIRIQLAR

1. Matinlarni bichimlash usullarini tushuntiring.

2. Matnni shirifti bilan bog‘liq taxrirlash buyruqlarini sanang va vazifasini tushuntiring.

3. Saxifani ximoyalash usullarini tushuntiring.



TOPSHIRIQLARNI BAJARILISHI:

Bu erda bajarilgan topshiriq natijalarini yozing va tayyorlangan topshiriq natijalarini (fayllarni) ilova qiling



NAZORAT SAVOLLARI:

Bu erda laboratoriya ishi yuzasidan 10 tadan nazorat savoli tuzing


XULOSA

Bu erda laboratoriya ishi yuzasidan aniq xulosalaringizni yozing



FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

Bu erda laboratoriya ishi yuzasidan foydalangan adabiyotlaringiz va internet manbalarini ko‘rsating. Tartibi

1. Muallif nomi, “adabiyot nomi”, nashiryot, nashr etilgan yili.

2. Internet saxifasi manzili



LABORATORIYA ISHI № 3


Bajarish muddati: Bajarilish muddatiga dars jadvali asosida laboratoriya o‘tkazilgan sana qo‘yiladi
Mavzu: Matnni belgilash. Matn formatini o'zgartirish.

Ishning maqsadi:

1. Matnlarni taxrirlashda sevis xizmatlaridan foydalanish

2. Matnlarni tarkibida jadvallar va ob’ektlarni qo‘llashni o‘rganish

NAZARIY QISM

Bu erda ishni maqsadlarini nazariy jixatdan yoriting.



TOPSHIRIQLAR

1. Matinlarni bichimlash usullarini tushuntiring.

2. Matnni shirifti bilan bog‘liq taxrirlash buyruqlarini sanang va vazifasini tushuntiring.

3. Saxifani ximoyalash usullarini tushuntiring.



TOPSHIRIQLARNI BAJARILISHI:

Bu erda bajarilgan topshiriq natijalarini yozing va tayyorlangan topshiriq natijalarini (fayllarni) ilova qiling



NAZORAT SAVOLLARI:

Bu erda laboratoriya ishi yuzasidan 10 tadan nazorat savoli tuzing


XULOSA

Bu erda laboratoriya ishi yuzasidan aniq xulosalaringizni yozing



FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

Bu erda laboratoriya ishi yuzasidan foydalangan adabiyotlaringiz va internet manbalarini ko‘rsating. Tartibi

1. Muallif nomi, “adabiyot nomi”, nashiryot, nashr etilgan yili.

2. Internet saxifasi manzili



LABORATORIYA ISHI № 4


Bajarish muddati: Bajarilish muddatiga dars jadvali asosida laboratoriya o‘tkazilgan sana qo‘yiladi
Mavzu: Jadvallar bilan ishlash. Rasm chizish. Matnli hujjatni tayyorlash. Matnga rasmlarni joylashtirish. Matnga ob’ektlarni joylashtirish. Matnni xotiraga yozish. Faylni ochish.

Ishning maqsadi:

1. MS Word matn muharirida matnlarni bichimlash va taxrirlashni o‘rganish.

2. Matnlarni taxrirlashda sevis xizmatlaridan foydalanish

3. Matnlarni tarkibida jadvallar va ob’ektlarni qo‘llashni o‘rganish



NAZARIY QISM

Bu erda ishni maqsadlarini nazariy jixatdan yoriting.



TOPSHIRIQLAR

1. Matinlarni bichimlash usullarini tushuntiring.

2. Matnni shirifti bilan bog‘liq taxrirlash buyruqlarini sanang va vazifasini tushuntiring.

3. Saxifani ximoyalash usullarini tushuntiring.



TOPSHIRIQLARNI BAJARILISHI:

Bu erda bajarilgan topshiriq natijalarini yozing va tayyorlangan topshiriq natijalarini (fayllarni) ilova qiling



NAZORAT SAVOLLARI:

Bu erda laboratoriya ishi yuzasidan 10 tadan nazorat savoli tuzing


XULOSA

Bu erda laboratoriya ishi yuzasidan aniq xulosalaringizni yozing



FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

Bu erda laboratoriya ishi yuzasidan foydalangan adabiyotlaringiz va internet manbalarini ko‘rsating. Tartibi

1. Muallif nomi, “adabiyot nomi”, nashiryot, nashr etilgan yili.

2. Internet saxifasi manzili


LABARATORIYA ISHI № 5


Bajarish muddati: Bajarilish muddatiga dars jadvali asosida laboratoriya o‘tkazilgan sana qo‘yiladi.
Mavzu: Microsoft Excel elektron jadvali bilan ishlash. Formulalarni kiritish va tahrirlash.

Ishning maqsadi:

EXCEL elektron jadvalda xosil qilingan ma’lumotlarni boshqarishni va diagrammalar qurishni o‘rganish, elektron jadvaldagi ma’lumotlarni yozuvga chiqarishni o‘rganishdan iborat. Ma’lumotlar asosida xisobotlarni tashkil qilishni o‘rganishdan iborat



NAZARIY QISM

Bu erda ishni maqsadlarini nazariy jixatdan yoriting.



TOPSHIRIQLAR

Konselariya faylini oching va tovar nomlari bo‘yicha filtrlashni bajaring




    • Formatlash usullari asosida Elektron jadvaldagi ma’motlarning xisobotlarini tayyorlang.

 1. Xisobotlarni yozuvga chiqaring

 2. Ma’lumotlarni inport va eksport qilishni bajarib ko‘ring.

  • Excel ga turli rasmlarni inport qilishni mashq qiling.

  • Excel dagi jadvallarni WORD redaktoriga eksport qilishni mashq qiling

 3. Excel ni sozlash amallarini bajaring

 • Instrumentlar panelini sozlash

 • Instrumentlar panelini ko‘chirish

 • Ajratilgan soxalarni ko‘rish uchun masshtabni o‘zgartirish

 • Oynaklarning joylanishini boshqarish



TOPSHIRIQLARNI BAJARILISHI:

Bu erda bajarilgan topshiriq natijalarini yozing va tayyorlangan topshiriq natijalarini (fayllarni) ilova qiling



NAZORAT SAVOLLARI:

Bu erda laboratoriya ishi yuzasidan 10 tadan nazorat savoli tuzing


XULOSA

Bu erda laboratoriya ishi yuzasidan aniq xulosalaringizni yozing



FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

Bu erda laboratoriya ishi yuzasidan foydalangan adabiyotlaringiz va internet manbalarini ko‘rsating. Tartibi

1. Muallif nomi, “adabiyot nomi”, nashriyot, nashr etilgan yili.

2. Internet saxifasi manzili .



LABORATORIYA ISHI № 6


Bajarish muddati: Bajarilish muddatiga dars jadvali asosida laboratoriya o‘tkazilgan sana qo‘yiladi

Mavzu: «Master funktsiy» yordamida formulalarni kiritish. Jadvallar bo'yicha siljib yurish va yacheykalarni belgilash. Yacheykalar mazmunidan nusxa olish va o'chirish. Aniq iqtisodiy masala echish.
Ishning maqsadi:

1. Microsoft Excel dasturini imkoniyatlari o‘rganish.

2. Microsoft Excel elektron jadvali yacheykalari va ularni formatlash usullarini o‘rganish.

3. Iqtisodiy informatika masallarini echishda Microsoft Excel dasturini

qo‘llash usullarini o‘rganish.

NAZARIY QISM:

Bu erda ishni maqsadlarini nazariy jixatdan yoriting.



TOPSHIRIQLAR:

1. Microsoft Excel dasturi versiyalari va farqlarini yozing.

2. Microsoft Excel dasturida yacheyka xususiyatlarini tushuntiring.

3. Microsoft Excel dasturida yangi kitob va saxiflar yaratishni yozing va ko‘rsating.

4. Microsoft Excel elektron jadvalining B va C ustunlarida ixtiyoriy bir nechta sonlarni kiritib, ularning vertikal xamda gorizontal yo‘nalishdagi yig‘indisini toping. Misol:


TOPSHIRIQLARNI BAJARILISHI:

Bu erda bajarilgan topshiriq natijalarini yozing va tayyorlangan topshiriq natijalarini (fayllarni) ilova qiling



NAZORAT SAVOLLARI:

Bu erda laboratoriya ishi yuzasidan 10 tadan nazorat savoli tuzing



XULOSA

Bu erda laboratoriya ishi yuzasidan aniq xulosalaringizni yozing



FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

Bu erda laboratoriya ishi yuzasidan foydalangan adabiyotlaringiz va internet manbalarini ko‘rsating. Tartibi



 1. Muallif nomi, “adabiyot nomi”, nashiryot, nashr etilgan yili.

 2. Internet saxifasi manzili

LABORATORIYA MASHG’ULOT № 7


Mavzu : Microsoft Power Point grafik muxarriri. Slaydda rasmlarni, ob’ektlarni joylashtirish. Animatsiya. Hosil qilingan prezentatsiya ko'rinishlari. Ob’ektlarni guruhlarga birlashtirish. Hosil qilingan prezentatsiyani xotiraga yozib qo'yish.
Ishninig maqsadi: Microsoft Power Point dasturi haqida tushuncha hosil qilishni taqdimotlar bilan ishlash ko‘nikmasini hosil qilish.

o’rganish.



Nazariy qism:

Bu yerda mavzu yuzasidan nazariy ma’lumotlar beriladi.



Topshiriqlari:

1. «Slayd» (slayd) va «Prezentatsiya» (taqdimot) tushunchalariga ta’rif bering?

2. Microsoft Power Point menyusi «Vid» bo‘limi bilan tanishish?

3. Microsoft Power Point menyusi «Vstavka» bo‘limi bilan tanishish?

4. Microsoft Power Point menyusi «Format» bo‘limi bilan tanishish?

5. Microsoft Power Point menyusi «Pokaz slaydov» bo‘limi bilan tanishish?

6. Microsoft Power Point dasturida yaratilgan taqdimotlarni saqlash tartibi?

7. Yaratilgan slayd foni qanday o‘zgartiriladi?

8. Yaratilgan slayd foniga rasmlar o‘rnatishni tushuntiring?

9. Yaratilgan taqdimotning alohida slaydiga yoki hamma slaydiga fonni o‘rnatish yoki anashu fonlarni o‘zgartirish uchun qanday amallar bajariladi?

10. Power Pointda mutaxassisligingizga doir taqdimotlar yarating va unga maxsus effektlar o‘rnatish.

Topshiriqlarni bajarilishi:

Bu yerga topshiriq natijalarini yozing va tayyorlangan topshiriq natijalarini (fayllarni)ilova qiling.


Nazorat savollari:

Bu yerda laboratoriya ishi yuzasidan 10 ta nazorat savoli tuzing.



Xulosa

Bu yerda laboratoriya ishi yuzasidan aniq hulosangizni yozing.



Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati

Bu yerda laboratoriya ishi yuzasidan foydalanilgan adabiyotlar va internet manzillarini ko’rsating. Tartibi



 1. Muallif nomi, adabiyot nomi, nashiriyot va nashr etilgan yili.

Internet sahifasi manzili.

LABORATORIYA ISHI № 8


Bajarish muddati: Bajarilish muddatiga dars jadvali asosida laboratoriya o‘tkazilgan sana qo‘yiladi
Mavzu: Global kompyuter tarmog'i. Internetga ulanish. Internet arxitekturasi. World Wide Web (WWW)ga kirish. WWWga kirish. Hujjatlar bilan ishlashni tezlashtirish.

Ishning maqsadi:

1. Internet Explorer dasturini imkoniyatlari o‘rganish.

2. Mozila Forefox, Google Chrome internet brauzerlari bilan ishlash.

3. Mozila Forefox, Google Chrome internet brauzerlarida soxaga oid o‘quv resurslarini qidirish va ularni qo‘llash usullarini o‘rganish.



NAZARIY QISM:

Bu erda ishni maqsadlarini nazariy jixatdan yoriting.



TOPSHIRIQLAR:

1. Internet Explorer dasturi versiyalari va farqlarini yozing.

2. Google Chrome internet brauzerlarida ma’lumotlarni qidirish.

3. Google Chrome dasturida saxiflar bilan ishlashni yozing va ko‘rsating.

4. Google Chrome internet brauzerlarida ixtiyoriy soxaga oida bir nechta ma’lumotlarni qidiribib, ularning tartibli yuklab olishni ifodalang.
TOPSHIRIQLARNI BAJARILISHI:

Bu erda bajarilgan topshiriq natijalarini yozing va tayyorlangan topshiriq natijalarini (fayllarni) ilova qiling



NAZORAT SAVOLLARI:

Bu erda laboratoriya ishi yuzasidan 10 tadan nazorat savoli tuzing



XULOSA

Bu erda laboratoriya ishi yuzasidan aniq xulosalaringizni yozing



FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

Bu erda laboratoriya ishi yuzasidan foydalangan adabiyotlaringiz va internet manbalarini ko‘rsating. Tartibi



 1. Muallif nomi, “adabiyot nomi”, nashiryot, nashr etilgan yili.

 2. Internet saxifasi manzili


2-semestr uchun tavsiya etilayotgan laboratoriya ishlari

LABORATORIYA ISHI № 1


Bajarish muddati: Bajarilish muddatiga dars jadvali asosida laboratoriya o‘tkazilgan sana qo‘yiladi
Mavzu: HTML hujjat tuzilishi. HTML tili operatorlari. Web saxifalarini o'qish vositalari.

Ishning maqsadi:

HTML tilida matn, rang, jadval va rasmlar bilan ishlovchi teglarlar bilan ishlashni o‘rganish


NAZARIY QISM

Bu erda ishni maqsadlarini nazariy jixatdan yoriting.



TOPSHIRIQLAR



O'ZBEKISTON MENING VATANIM!








2.



HTML tasvir. Tasvir va matn orasidagi oraliqlar




tasvirning yuqorisidan matn 20 piksel uzoqda joylashgan





tasvirning o'ngdan matn 50 piksel uzoqda joylashgan

Matn

Matn


Matn

Matn


Matn

tasvirning quyi chegarasidan matn 20 piksel uzoqda joylashgan
Download 0.53 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
nomidagi toshkent
guruh talabasi
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
rivojlantirish vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
matematika fakulteti
ta’limi vazirligi
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
samarqand davlat
vazirligi muhammad
pedagogika universiteti
bilan ishlash
fanining predmeti
Darsning maqsadi
navoiy nomidagi
o’rta ta’lim
Ishdan maqsad
haqida umumiy
nomidagi samarqand
fizika matematika
sinflar uchun
fanlar fakulteti
maxsus ta'lim
Nizomiy nomidagi
ta'lim vazirligi
moliya instituti
universiteti fizika
Ўзбекистон республикаси
umumiy o’rta
Referat mavzu
respublikasi axborot
Toshkent axborot
таълим вазирлиги
Alisher navoiy
махсус таълим
Buxoro davlat