Kompyuterni yig’ishda protsessor qaysi qurilmaga mahkamlanadi?Download 90,53 Kb.
Sana23.06.2022
Hajmi90,53 Kb.
#697158
Bog'liq
Test
C Nanodegree Program Syllabus, Talablar (1), Microeconomics, Test, Test, Test, Test, Test, Test
 1. Kompyuterni yig’ishda protsessor qaysi qurilmaga mahkamlanadi?

 1. Kompyuter korpusiga

 2. Vinchesterga

 3. Elektr manba blokiga

 4. Asosiy plataga
 1. Microsoft Word dasturiga yuklangan joriy hujjatda “Ctrl+PageUP” tugmalar birikmasi bosilsa nima sodir bo‘ladi?

 1. hujjatning sahifasining oxiriga o‘tish

 2. hujjatning sahifasining boshiga o‘tish

 3. hujjatning keyingi sahifasiga o‘tish

 4. hujjatning oldingi sahifasiga o’tish
 1. summa:=sqr(x)+3*a amalida qanday o’zgaruvchilar ishtirok etgan?

 1. summa, sqr, x, a

 2. summa, a, x

 3. x, a

 4. sqr, x, a
 1. Quyida berilganlaridan qaysilari matn muharriri hisoblanadi?

 1. Word, Lexicon

 2. Windows, Lexicon

 3. Windows, Norton

 4. Word, Paint
 1. Biror bir sohaga, faoliyatga, voqea va xodisaga bag‘ishlangan ma’lumotlarni o‘zida jamlagan Internet sahifalar majmui qanday ataladi?

 1. Veb hujjat

 2. Veb-sayt

 3. Gipermatn

 4. Veb portal
 1. MS Excel 2010 da kataklardagi matnlar bilan ishlashga mo‘ljallangan ЗАМЕНИТЬ funksiyasining vazifasi?

 1. Matnning belgilangan joyini yangi matnga almashtiradi

 2. Argument qiymatining modulini hisoblaydi

 3. Argument sifatida berilgan butun son faktorialini hisoblaydi

 4. Sonning natural logarifmini hisoblaydi
 1. MS Excel 2010 dagi ABS funksiyasi qanday vazifalarni bajarishga mo’ljallangan?

 1. Sonning natural logarfmini hisoblaydi

 2. Argument qiymatining modulini hisoblaydi

 3. Sonning eksponentasini hisoblaydi

 4. Argument sifatini berilgan butun son faktorialini hisoblaydi

 1. Google nomi qanday ma’noni anglatadi?

 1. O’nta nolli 1 raqamini anglatadi

 2. Mingta nolli 1 raqamini anglatadi

 3. Yuzta nolli 1 raqamini anglatadi

 4. Ikkita nolli 1 raqamini anglatadi
 1. MS Access dasturida nechta funksiya mavjud?

 1. 3 B) 2 C) 4 D) 1
 1. Axborotni maxfiy saqlash uchun kodlash jarayoni …. deb ataladi?

 1. Raqamlash B) Uzatish C) Kodlash D) Shifrlash
 1. Axborot qanday xususiyatga ega bo’lishi mumkin?

 1. Qimmatli, to’liq, ishonchli, tushunarli

 2. Qattiq yumshoq

 3. Asosiy qo’shimcha

 4. Rasm, chizma, matn, tovush
 1. Inversiya so’zining ma’nosi nima?

 1. To’ntaraman

 2. Ruxsat beraman

 3. Qo’shaman

 4. Rad etaman
 1. Dizyunksiya bu….!

 1. Mantiqiy ko’paytirish amali deb ataladi

 2. Sodda mulohazalar yi’gindisi deb ataladi

 3. Mantiqiy qo’shish amali deb ataladi

 4. Mantiqiy ayirish amali deb ataladi
 1. Kompyuterning ekranida hosil bo`ladigan tasvirlarni qanday qurilma yordamida yaratiladi?

 1. Monitor B) Videokarta C) Klaviatura D) Sichqoncha
 1. Tasvirdagi pikselning rangi qanday hosil bo`ladi?

 1. Red, Green, Blue

 2. Gif tipidagi ranglardan

 3. Tif tipidagi ranglardan

 4. Jpg tipidagi ranglardan
 1. PhotoShop dasturini qaysi firma tomonidan ishlab chiqilgan?

 1. Microsoft B) Adobe C) Apple D) Google
 1. Axborot qanday sifatlarga ega bo‘lishi lozim?

A) Uzluksiz, cheksiz, ma'lum ma'noda qimmatli;
B) To‘liq, ma'lum ma'noda qimmatli, ishonchli;
C) Uzlukli, chekli, tushunarli;
D) Aniq, tushunarli, ishonchli.


 1. MS Accessning fayllar kengaytmasi qanday?

 1. *.exe B) *.bin C) *.pdf D) *.accdb 1. MOBT nima?

 1. jadvallar bilan ishlash uchun mo’ljallangan dastur

 2. matnlar bilan ishlash uchun mo’ljallangan dastur tizimi

 3. ma’lumotlar omborini bilish tizimi

 4. foydalanuvchilar tomonidan MOni yaratish, to’ldirish va birgalikda qo’llash uchun mo’ljallangan dasturiy vositalar tizimi. 1. Obyektga mo’ljallangan dasturlash tillari to’g’ri keltirilgan javobni belgilang.

 1. Pascal B) Delphi C) C++ D) barcha javoblar to’g’ri 1. Mikroprossesorning buyruqlari yana qanday yuritiladi?

 1. mashina kodi

 2. assembler

 3. operatsion tizim

 4. umumlashgan dasturlar 1. Ma’lumotning Word dasturida abzasni formatlashning nechta usuli bor?

 1. 2 B) 5 C) 4 D) 1 1. Word menyulari soni nechta?

 1. 4 B) 3 C) 6 D) 9 1. Magnit disklariga axborot qaysi qurilma yordamida yoziladi?

 1. Printer B) Klaviatura C) Diskyuritgich D) Nurli pero 1. Diskret axborotga qaysilar misol bo‘ladi?

 1. Xafta,raqam,tovush

 2. belgilar, xarflar, vaqt

 3. raqam, xarflar, fazo

 4. vaqt, fazo, belgi 1. Windowsda dastur oynalarni yopish uchun qaysi tugmadan foydalaniladi?

 1. Alt+F7 B) Alt+F3 C) Alt+F4 D) Alt+F2 1. Informatika faniga qachon asos solingan?

 1. XVIII asr boshlarida

 2. XIX asr o‘rtalarida

 3. XVI asr ikkinchi yarmida

 4. XX asr o‘rtalarida. 1. Qaysi qurilma axborotlarni raqamlashtiruvchi, ya’ni kompyuter xotirasiga o‘tkazuvchi hisoblanadi?

 1. Skaner

 2. Faks

 3. Printer

 4. Plotter 1. O‘zgaruvchini kvadratini hisoblovchi funksiya qaysi javobda to‘g‘ri keltirilgan?

 1. ln(x)

 2. sqr(x)

 3. sqrt(x)

 4. log(x) 1. Quyida keltirilgan javoblardan qaysi biri butun sonlarni ifodalovchi tip hisoblanadi?

 1. comp, double

 2. single, extended

 3. integer, real

 4. integer, word, longint 1. Microsoft Word dasturida sichqoncha yordamida matnning ixtiyoriy qismlarini ixtiyoriy tartibda belgilash uchun qaysi tugmadan foydalaniladi?

 1. Tab B) Shift C) Alt D) Ctrl 1. Protsessor va xotira o‘rtasida axborot almashinuvini nima ta’minlaydi?

 1. Registr B) Shina C) Trigger D) Slot 1. CD qanday disklar toifasiga kiradi?

 1. Optik

 2. Magnit

 3. Mikrosxemali

 4. Qattiq 1. Kompyuterlarning tarmoq turlari qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

 1. mahalliy, lokal

 2. global, internet

 3. internet, elektron pochta

 4. Lokal, mintaqaviy, global 1. Microsoft Excel – bu…?

 1. Ma’lumotlar bazasi

 2. Matn muxarriri

 3. Elektron jadval muxarriri

 4. Elektron pochta 1. Qaysi qatorda noto‘g‘ri amal yozilgan?

 1. if k<>m then k:=m

 2. if (a

 3. if a

 4. If x and y then s:=s+1; else s:=s-1; 1. Kompyuter grafikasining turlari to’g’ri ko`rsatilgan to`g`ri javobni aniqlang?

 1. Rastrli,vektorli,fraktal

 2. Rangli, tasvirli,o`lchamli

 3. Rangli,obektli ,kodli

 4. Rastrli, kodli, rangli 1. PhotoShop dasturida qatlamlar nima deb ataladi?

 1. Cлой B) Каналы C) Обект D) Символ 1. Java scriptda qanday amallar bajariladi?

 1. Arifmetik amallar

 2. Oddiy amallar

 3. Sonli amallar

 4. Grafik amallar 1. Simvolli ma’lumotlarni ifodalovchi tip to‘g‘ri keltirilgan javobni aniqlang.

 1. String B) char C) byte D) integer 1. Kompyuterning asosiy qurilmalari qaysi?

 1. modem, printer, monitor, klaviatura

 2. sistemali blok, monitor, klaviatura

 3. sistemali blok, printer, klaviatura

 4. sistemali blok, monitor, modem 1. Server resurslaridan va xizmatidan fоydalanuvchi kоmpyuter qanday nоmlanadi?

 1. Server B) Prоtоkоl C) Mijоz D) Shlyuz 1. Ikkilik sanоk sistemasida 10 ni 10 ga qo`shish nechaga teng?

 1. 100 B) 20 C) 11 D) 1010 1. HTML hujjat nima?

 1. Web – grafikni tashkil qiladi

 2. Web ning fayli

 3. matnli fayl bo’lib, Web – sahifani tashkil qiladi

 4. Dasturlash tili bo’lib, Web fayllarni tashkil qiladi 1. Elektron pochta xizmatini ko`rsatuvchi dasturining nomi nima?

 1. OneNote B) Microsoft Outlook C) Access D) Publisher 1. “Yangi o’zbekiston” iborasida necha bayt axborot bor?

 1. 22 B) 31 C) 10 D) 17 1. Qog’ozdagi ma’lumotni boshqa joyga uzatishda yordam beradigan qurilma?

 1. Printer B) Skaner C) Faks-modem D) Plotter 1. Elektron xisoblash mashinalari ikkinchi avlodining xususiyatlari qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

 1. Elektron lampalar asosida qurilgan, sekundiga 10000 amal bajaradi, xotirasiga 2047 tagacha son sig‘adi

 2. Integral sxemalar asosida qurilgan, sekundiga 100000 amal bajaradi, xotirasi 2 megabaytgacha

 3. Yarimo‘tkazgichlar asosida qurilgan, sekundiga 1000000 amal bajaradi, xotirasi ikki kilobaytgacha

 4. Tranzistorlar asosida qurilgan, sekundiga 100000 amal bajaradi, xotirasiga 10000 tagacha so’z sig’adi 1. Microsoft Excel dasturida kataklarga kiritiladigan quyidagi ma’lumotlar formatlarining qaysi biri mavjud emas?

 1. Pul B) Son C) Rasm D) Sana 1. Faqatgina o‘zining qayd ma’lumoti sozlashlarini o‘zgartirishi huquqiga ega bo‘lgan, ammo dasturlarni o‘rnatish va operatsion tizim funksiyalarini sozlash bo‘yicha cheklovlari mavjud bo‘lgan foydalanuvchi turini ko‘rsating.

 1. Administrator

 2. Foydalanuvchi

 3. Mehmon foydaluvchi

 4. Haker 1. Displey ekrani satrlarga va ustunlarga ajratib chiqilgan bo’lib , har bir qator va ustun kesishgan joyda ..... deb ataluvchi juda kichik tasvir bo’laklari joylashgan

 1. Nuqta B) yacheyka C) piksel D) katak 1. Kompyuterning ekranida paydo bo’ladigan tasvir uning ..... deb ataluvchi qurilmasi yordamida yaratiladi?

 1. Videoadapter B) videokarta C) videokuzatuv D) Displey 1. Har bir piksel uchun xotiradan qancha joy ajratilishi mumkin?

A ) 5 – 8 baytgacha ; B) 3-5 baytgacha ; C) 1-4 baytgacha ; D) 10-20 baytgacha


 1. . .... maxsulotlari rasmlar va animatsiya bilan birga boshqa turdagi axborotlarni , masalan ovoz va matnni ham o’z ichiga oladi

A ) oddiy grafika ; B) badiiy grafika ; C) animatsiya ; D) multimedia;


 1. Yaratish usuliga ko’ra kompyuter grafikasi necha gruhga ajratiladi ?

 1. 1 ; B) 2 ; C) 3; D) 4 ; 1. Grafikadan animatsiya , kompyuter o’yinlari va virtual (hayoliy)borliq yaratishda qaysi grafikadan foydalaniladi ?

 1. Ikki o’lchamli ; B) Uch o’lchamli ; C) To’rt o’lchamli ; D) Besh o’lchamli 1. Algoritm turlari to’g’ri ko’rsatilgan javobni toping.

 1. Chiziqli, tarmoqlanuchi, takrorlanuvchi

 2. Biologik, fizik, matematik

 3. Takrorlanuvchi, siklik

 4. Blok-sxema, matn 1. Bmp formatli rasm faylini qaysi formatga o`tkazilsa, fayl hajmi bir necha barobar kichrayadi?

 1. gif b) left c) jpeg d) Top 1. CD-ROM disklariga axborotni o’qish qaysi prinsipga asoslangan?

 1. lazerli B) magnitli C) optik D) golografik. 1. Quyidagi ifodalardan to’g’risini ko’rsating.

A:=COS(3.14) B) A:=SQRT(M) C) A:=LN(50) / EXP(4) D) Hammasi


 1. Birinchi Web-brauzer qachon yaratilgan?

 1. 1980-yil B) 1981-yil C) 1990-yil D) 1991-yil 1. Internetda ma’lumotlarni uzatish qoidalari nima deyiladi?

A) Gipermatn B) Provayder C) Elektron pochta D) Protokollar


 1. Buyruq protsessori nima?

 1. Command.com B) Win.com C) Sys.com D) ssh.com 1. Birinchi avlod kompyuterlari qaysilar?

 1. IBM, PENTIUM, COMPAQ

 2. BESM-6, MINSK-2

 3. BESM, MINSK-1

 4. IBM, Dell, Toshiba 1. Malumotlar ombori nima?

 1. Turli sohadagimalumotla to’plami

 2. Borliqni malum bir sohasi bo’yicha birlashtirilgan ma’lumotlar to’plami

 3. Axborotlar to’plami

 4. Fayllar to’plami 1. Rasmni burishda qaysi klavishdan foydalanamiz?

 1. Ctrl+R B) Ctrl+F C) Ctrl+S D) Ctrl+O 1. Quydagi dasturlardan qaysi biri grafik muharrir?

 1. picture makers, word, exel

 2. paint, photoshop, picture makers

 3. paint, paint brash, word

 4. paint, excel, word 1. OS ni tashkil etuvchi dasturlar qaysilar?

 1. Command.com,DOS.COM

 2. Boot Rekord,BIO.COM, DOS.COM,Command.COM

 3. BIO.COM, DOS.COM,SYS.COM

 4. Win.com, BIO.COM, DOS.COM. 1. Ma’lumotlarni arxivlash kengaytmasi to’g’ri ko’rsatilgan qatorni toping?

 1. Zip,arj.rar, 7z

 2. ZIP , ARJ

 3. Jaap , tgi

 4. Rar, zip 1. Grafik fayllar xotirada qanday kengaytmada saqlanadi?

 1. VMR va DOS

 2. XLS va DOS

 3. DOS va RSX

 4. BMP va PCX 1. Bit bu – …

 1. mantiqiy element B) 0 yoki 1 larni qabul qiluvchi eng kichik element C) faqat 1larni qabul qiluvchi element D)faqat 0 larni qabul qiluvchi element 1. Matn muharriri bilan matn protsessori ning asosiy farqi?

 1. Farqi yo’q

 2. matn muharrida faqat matn yozish mumkin ,matn protsessorida matn yozish mumkin va shu mattni turli rasmlar bilan boyitish mumkin.

 3. matn muharririda rasm chiziladi, matn protsessorida matn yoziladi

 4. matn protsessori va matn muharrida grafiklar chiziladi 1. Ma’lumotlarni ikkilik shaklida vaqtinchalik saqlab turish uchun mo’ljallangan qurilma qaysi?

 1. trigger B) registr C) tezkor xotira qurilmasi D) Sound adapter 1. Agar ekran sohasi 800X600 nuqtali va har bir nuqta 256 rangdan biriga ega bo’lsa, bu sohani saqlash uchun kerak bo’ladigan eng kam videxotira hajmini Kbaytda ifodalang?

 1. 468,75 B) 450,25 C) 500 D) 480 1. Agar kompyuter 4Gb sig’imli flash-xotiraga 256Mb/s tezlikda yozsa, uni to’ldirish uchun qancha vaqt zarurligini hisoblang.

 1. 16 sek B) 256 sek C) 16 min D) 15 min
1C

2A

3D

4C

5B

6A

7C

8D

9D

10B

11C

12A

13B

14C

15B

16A

17D

18A

19B

20B

21A

22D

23D

24D

25D

26B

27A

28B

29A

30B

31C

32B

33D

34A

35A

36C

37B

38A

39B

40B

41D

42D

43B

44A

45C

46D

47C

48A

49C

50D

51A

52B

53D

54D

55B

56A

57D

58C

59D

60A

61A

62B

63B

64B

65C

66A

67C

68B

69D

70C

71D

72C

73B

74C

75B

76C

77D

78B

79B

80A

81C

82C

83B

84C

85D

86A

87C

88B

89A

90B

91B

92A

93D

94B

95B

96B

97A

98A

Download 90,53 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa