Kinyoviy injiniring jarayon va qurilmalari


Issiklik tashuvchilarni karama karshi okim yunalishidagi o’rtacha temperaturalar farkini aniqlaymizDownload 1.87 Mb.
bet10/10
Sana02.05.2021
Hajmi1.87 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Issiklik tashuvchilarni karama karshi okim yunalishidagi o’rtacha temperaturalar farkini aniqlaymiz.


35 0 C meva sharbati 118 0 C

950 C anilin 145 0 C


tб

 600 С

t  270 СBoglikligi kuyidagicha aniqlanadi temperaturalar farki kuyidagicha:
м

tкtкич

60  2.2 , shu bilan birga o’rtacha

27tур

tк  tкич

ln tк

tкич

60 27  41,30 Cln 60

27 1. Xar bir issiqlik tashuvchi uchun o’rtacha temperaturalar faqkini aniqlaymiz.


t ур1
t ур2

t1бош t1охир

2t2бош t2охир

2
 76.50 C


 1200 C
meva sharbati uchun anilin uchun

O’rtacha temperaturadagi issiklik tashuvchilarning fizik kimyoviy xususiyatlarni keltiramz
Jadal 1


Meva sharbati

Anilin

76.50 C da

120 0 C da

ρ1, kg/m3

s1, Dj/kg K

μ1, Pa s

λ1, Vt/(m

K)


ρ2, kg/m3

s2, Dj/kg K

μ2, Pa s

λ2, Vt/(m K)

983,5

2477

0,000453

0,160

932,8

2510

0,00059

0,164 1. Qurilmaning issiklik yuklamasini aniqlaymiz.


Bizni hisoblaetgan jarayonimizda moddalarning agregat xolati uzgarishini hisobga olib issiklik yuklamasi kuyidagi tenglama orkali topiladi:Q G (i c t

)  6000 (2.183 105  2477  35)  7,238 104 Дж

, gde


1 1 1охир

3600 сi— bug xosil bulishidagi ental’piya, i tkip c  118 1850  2.183 105

s1– meva sharbatining issiklik sigimi, Dj/(kgK), G1– meva sharbatining massaviy sarfi, kg/soat, t1н -meva sharbatining boshangich temperaturasi,


C 0 . 1. Anilinning sarfini hisoblaymiz.


Meva sharbatini buglatish hisobiga anilinning sarfini aniqlaymiz:
G2
c2 (t

Q

2н t2к )

7,238 104

2510  (145  95)


 0,57
kg/s, bu erda

Q – qurilmaning issiklik yuklamasi, Dj/s, s2- anilinning issiklik sigimi, Dj/(kgK),

t2н , t2к -anilinning boshlangich va oxirgi temperaturasi,


0C . 1. Moddalarning hajmiy sarfini aniqlaymiz.

G 6000 / 3600
1Q


 • 4 M 3

- meva sharbatining hajmiy srafi, bu erda:1 983,5 c
5,592

10

1

G1 - meva sharbatining massaviy sarfi, kg/soat,

1 - meva sharbatining zichligi,

кг / м 3 .


Q G2
2

20,57

932,8

 6,183

10

4 M 3 - anilinning hajmiy sarfi, bu erda:

cG2 - anilinning massaviy sarfi, kg/s,


2 - anilinning zichligi,

кг / м 3 . 1. Suyukliklarning okim tezligini aniqlaymiz.


GOST 15121-79 buyicha ichiki trubalarning ichki va tashki diametrlarini xamda qobiqning diametrini kabul kilib olamiz. Trubalarning ichki diametri d1=0,025 m, tashki diametri d2=d1+0,0025*2=0,029m, qobiq diametri D=0,159 m. trubalarning soni n=19.

Quyidagi formula orkali issiklik tashuvchilarning harakat tezligini aniqlaymiz:

d 2 n

Q Fw , bu erda F

4


w 4Q nd 2
, bu erda

Q – issiklik oqimi (berilaetgan issiklik sarfi), Vt, F - issiklik almashinish yuzasi, m2,

w – suyukliklarning okim tezligi, m/s, n – qobiq ichidagi trubalar soni,

d – trubalarning diametri, m.w1 4Q1

nd12

tezligi.


4 * 5.592 *104 3.14 *19 * 0.0252
 0.06 m/s trubalarning ichida meva sharbatining okim

Trubalararo muhitning kundalang kesim yuzasi:

F 

3.14d22

4

3.14d12n


4F  0.011 м 2

w2  Q2

F

6,183 *104

0.011


 0.059 m/s trubalararo bushlikda anilinning okim tezligi.
 1. Reynolds kriteriysi orqali trubulararo bushlikdagi okim rejimini


aniqlaymiz.

Anilin rubalararo bushlikda xaakat kiladi.


Re2wd 2 2

20.059  0,029  932,8 2,694 103

0.59 103


anilin uchun

Laminar okim rejimi.

 1. Prandtl kriteriysini aniqlaymiz.


c 2510  0.59 103

Pr2

2 2

20,164

 9,03 anilin uchun.

 1. Anilin uchun Nusselt kriteriysini aniqlaymiz.


Nusseld kriteriysini aniqlash uchun hisobiy tenglikni aniq olishimiz kerak.

Re>10000:
Nu2  C

Re2 


0.36

Pr2


N




 


C  0.21

N  0.65

0.6Nu  0,21 0,6 Re 0,65 Pr 0,36  0,21 0,6  (2,694 103 )0,65  (9,03) 0 ,36

 47,223


2 2 2

 1. Issiklik berish koeffitsentini aniqlaymiz.


Anilin uchun issiklik berish koeffitsentini aniqlashda kuyidagi formuladan


foydalanamiz

Nu d ,Nu2 2
2


d 2

47,223  0,164 267

0,029


Vt/m 2 K

Meva sharbati uchun issiklik berish koefffitsenti:

R=0,15 MPa  0,2
  600p 1,33 (tкип) 2.33  600  0.2  0.151.33  (tкип) 2.33  9.6tkip
1 1

tkip tct 2  118tct 2  t tkip  (118  95)  118  141

Vt/m 2 K1  9.6  (141  118)  1.4  104 Vt/m 2 K

 1. TSilindrik devor uchun issiklik utkazish koeffitsentini aniqlaymiz.


k 

1 1 di1 1
1d1

2 ln d

2 dn 45,5 Vt/mK

k 1

3,141 ln( 0,029) 1

 23,5


1.4 104  0,025

2  45,5 0,025 267  0,029

 1. Trubalarning uzunligini aniqlaymiz.


Zaruriy uzunlik kuyidagicha aniqlanadi:


L Q Ktср

7,238 104

23,5  41.3
 74,49 м

Qurilmadagi trubalarning umumiy soni 19 ta, har bir trubaning uzunligini quyidagicha aniqlaymiz:l L 74,49  3.92  4 м

n 19

Qobiq ichida trubalarni o’rnatish planlashtirish usulida amalga oshiriladi (trubalarning yullar soni va kadami hisobga olingan xolda): 1. SHaxmatli, ya`ni kundalang kadam orkali (uchburchak shaklida).

 2. Koridorli usul, (kvadratli).

Kup xollarda amaliyotda kvadratli joylashtirish usuli kup kullanilib kelinmokda: 2 rasm. CHizma Kompas 3D grafik dasturida amalga oshirilgan.

17 - rasm. SHaxmatli usulda trubalarni joylashtirish.Hisob natijalari


Berilganlar bo’yicha quyidagilar aniqlandi:

  1. O’rtacha temperaturalar farki aniqlandi-

t ур

 41,3 C ;.


  1. Xar bir issiklik tashuvchi uchun o’rtacha temperaturalar farqi aniqlandi -

ammiak uchun - t1

 76.5 Canilin uchun - t2

 120 Cv) Qurilmaning issiklik yuklamasi hisoblandi

Q  7,238  104 Дж

с

g) Anilinning sarfi aniqlandi - G2  0,57

kg/s

 1. Issiklik tashuvchilarning okim tezligi aniqlandi:

meva sharbatini okim tezligi - w1  0.06 m/s

anilinning oqim tezligi w2  0.059 m/s 1. Reynol’ds kriteriysi orkali trubalararo bo’shliqda harakat rejimi aniqlandi:

anilin uchun - Re  2,694 103


2

j) Issiklik berish koeffitsentlari aniqlandi:

  1.4 104 Vt/m 2 K – meva sharbati uchun
12  267

Vt/m 2 K - anilin uchun


z) TSilindrik devor uchun issiklik o’tkazuvchanlik koeffitsenti aniqlandi:


k  23,5

i) Qurilmadagi trubalarning umumiy uzunligi aniqlandi:L  74,5 м

k) Har bir trubaning uzunligil  4 м

Xulosa


Taklif qilinaetgan qobiq trubali issiklik almashinish qurilmasi amaliyotda ammiak uchun boshlangich temperatura 35 gradusdan 118 gradusgacha, 5 Pa bosimda foydalanishga qo’llanilishi mumkin. Buning uchun qobiq diamtri D=0,159 mm, ichki trubalarining uzunligi 4 metr, diamtri d=0,025mm li hamda ichki trubalar soni 19 ta bo’lishi kerak.

Xulosa


kurs loyihamni « Ammiakni isitishda G=6000 kg/soat bo`lgan qobiq trubali isitkichni loyihalash.

» mavzusida bajarildi. Kurs loyihamni bajarishda quyidagi ishlarni amalga oshirdim:


 1. YUqorida keltirilgan mavzu bo`yicha berilgan jarayon to`liq o`rganildi;
 1. Jarayonni amaga oshiruvchi qurilmalar adabiyotlardan tahlil qilindi;
 1. Topshiriqda keltirilgan shartlar bo`yicha qurilmaning hisob qismi bajarildi;
 1. Bajarilgan hisob kitoblar natijasida olingan konstruktiv o`lchamlar bo`yicha qurilmaning umumiy ko`rinishi xamda umumiy kurinish asosida qurilma detallari loyihalari chizildi.

Ushbu kursni yakunlashda kurs loyihasi bizga “ATJ va Q” fanini o`zlashtirishda hamda o`tilgan mavzularni yanada mukammal o`rganishga ko`maklashdi.

Ushbu fan bizga ishlab chiqarish korxonalarida qo`llanilayotgan jarayonlarni borishi hamda ularni amalga oshiruvchi qurilmalarni ishlash printsiplari, qurilmalarda jarayon davomida kelib chiqqan nosozliklarini olidini olish, bartaraf etish, uskuna va qurilmalarni hisoblash usullari kabi bilimlarni berdi.


 1. Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati

1 Salimov Z. Neft va gazni qayta ishlash jarayonlari va uskunalari. Toshkent. Aloqachi, 2010. – 507 b. 1. Z. Salimov, I. To`ychiev. Ximiyaviy texnologiya protsesslari va qurilmalari. T.: O`qituvchi, 1987. - 480 b.

 2. Z.Salimov. Intensifikatsiya texnologicheskix protsessov proizvodstva rastitel’nix masel. T.: «Uzbekiston», 1981. - 266 s.

 3. Z. Salimov, O. B. Erofeeva. Intensifikatsiya texnologicheskix protsessov ximicheskix i pishevix proizvodstv. T.: «Uzbekiston»,1984.

 4. Z. Salimov. Kimyoviy texnologiyaning asosiy jarayonlari va qurilmalari.: Oliy o`quv yurtlari uchun darslik. T. 1. T.: O`zbekiston, 1994.- 366 b.

 5. Z. Salimov. Kimyoviy texnologiyaning asosiy jarayonlari va qurilmalari. T.2. Modda almashinish jarayonlari: Oliy o`quv yurtlari uchun darslik. T. : O`zbekiston, 1995.- 238 b.

 6. Kavetskiy G.D., Vasil’ev B.V. Protsessi i qurilmai pishevoy texnologii. 2- izd., pererab.i dop. M.: Kolos, 1999. - 551 s.

 7. A. S. Ginzburg. Osnovi teorii i texniki sushki pishevix produktov. M.: Pishevaya promishlennost’, 1973. - 528 s.

 8. N.R. YUsupbekov, X.S. Nurmuxamedov, S.G. Zokirov Kimyoviy texnologiya asosiy jarayon va qurilmalari.-Toshkent.; «SHark»,2003.-644 b.

 9. N.R. YUsupbekov, X.S. Nurmuxamedov, Ismatullaev P.R. Kimyo va ozik – ovkat sanoatlarning jarayonlari va qurilmalari fanidan hisoblar va misollar. Toshkent.;

«Kimyo texnologiya instituti» 1999.-352 b.

 1. N.R. YUsupbekov, X.S. Nurmuxamedov, Ismatullaev P.R., Zokirov S.G., Mannonov U.V. «Kimyo va ozik – ovkat sanoatlarning asosiy jarayon va qurilmalarini hisoblash va loyihalash» Toshkent.; ToshKTI, 2000.-231b.

Download 1.87 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
Alisher navoiy
matematika fakulteti
bilan ishlash
Nizomiy nomidagi
pedagogika universiteti
sinflar uchun
fanining predmeti
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
maxsus ta'lim
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
Toshkent axborot
махсус таълим
haqida umumiy
Referat mavzu
umumiy o’rta
pedagogika fakulteti
ishlab chiqarish
fizika matematika
universiteti fizika
Fuqarolik jamiyati