Kimyoviy reaksiya tezligiDownload 99.6 Kb.
bet2/3
Sana18.07.2021
Hajmi99.6 Kb.
1   2   3
10. Reaksiya 100C da 40 sekundda tugaydi. Shu reaksiya 400C da necha sekundda tugaydi? ɣ=2

A) 10 B) 5 C) 20 D) 32011. Reaksiya tezligi 200C da 0, 01mol/l•s bo’lsa, 400C dagi tezligini (mol/l•s) toping? ɣ=3

A) 8•10-2 B) 9•10-2


C) 4•10-2 D) 1,25•10-3

12. Reaksiya 200C da 20 sekundda tugaydi. 500C da esa 2,5 sekundda tugaydi? Temperatura koiffissentini toping.

A) 2 B) 2,5 C) 3 D) 413. Reaksiya 100C dagi tezligi 0,02 mol/l•s. 300C da esa 0,08mol/l•s. Temperatura koiffissentini toping.

A) 2 B) 0,7 C) 3 D) 414. Reaksiya 200C dagi tezligi 1,2 mol/l•min. 500C da esa 0,54 mol/l•s. Temperatura koiffissentini toping.

A) 2 B) 3 C) 4 D) 1,315. N2 + H2 ↔ NH3 100C da turgan sistemada bosim 2 marta oshirildi. Necha gradusda to’g’ri reaksiya tezligi boshlang’ich holatga qaytadi? ɣ=2

A) 50 B) -30 C) 40 D) -1016. CO + O2 ↔ CO2 300C da turgan sistemada idish hajmi 2 marta kamaytirildi. Necha gradusda to’g’ri reaksiya tezligi boshlang’ich holatga qaytadi? ɣ=2

A) 0 B) 30 C) 60 D) 5017. CO + O2 ↔ CO2 Sistema harorati 300C ga tushirildi. Shu sistemada reaksiya tezligini boshlang’ich holatga keltirish uchun quyidagi holatlarning qaysilarni bajarish kerak. ɣ=3

1) bosimni 3 marta oshirish;

2) sistema hajmini 3 marta oshirish;

3) bosimni 3 marta kamaytirish;

4) sistema hajmini 3 marta kamaytirish.

A) 1,2 B) 3,4 C) 1,4 D) 2,318. 100C haroratda N2 + H2 ↔ NH3 sistemasida bosim 2 marta oshirildi. Necha gradusda haroratgacha o’zgartirilsa, to’g’ri reaksiya tezligi 2 marta ortadi. ɣ=2

A) 10 B) 20 C) -30 D) -2019. CO + O2 ↔ CO2 sistemada 300C da bosim 3 marta oshirildi. Harorat qanday bo’lganda shu sistemadagi to’g’ri reaksiya tezligi 3 marta kamayadi? ɣ=2

A) -30 B) 0 C) 60 D) 3020. 2A(g) + 3B(g) ↔ C(g) sistema hajmi 2 marta kamaytirildi. Shu sistemada to’g’ri reaksiya tezligini 2 marta kamaytirish uchun haroratni qanday o’zgartirish kerak? ɣ=4

A) 300C oshirish B) 300C kamaytirish C) 400C oshirish D) 400C kamaytirish21. N2 + H2 ↔ NH3 sistema harorati 600C. Sistemada bosim 3 marta oshirildi. Boshlang’ich holatga olib kelish uchun harorat o’zgartirildi. Necha gradusda shu reaksiya tezligi 3 marta sekinlashadi? ɣ=3

A) 110 B) 10 C) 60 D) 5022. CO + O2 ↔ CO2 10 l hajmli idishda boshlang’ich moddalar 3 va 4 moldan. Reaksiya tezligini toping. K=0,2

A) 1,2•10-1 B) 2,4•10-2

C) 3,6•10-2 D) 7,3•10-3

23. A + B ↔ C Sistemada A va B moddalar konsentratsiyalari 2 va 3 M dan. Reaksiya tezligi 0,06 mol/l•s bo’lsa, tezlik konstantasini toping.

A) 0,01 B) 0,02 C) 0,03 D) 0,0424. CO + Cl2 ↔ COCl2 sistemada CO konsentratsiyasi 0,6M dan 1,2M gacha, Cl2 konsentratsiyasi 0,3M dan 0,9M gacha oshirildi. Reaksiya tezligi qanday o’zgarganligini toping.

A) 6 marta ortgan


B) 6 marta kamaygan

C) 3 marta ortgan


D) 5 marta kamaygan

25. CO + O2 ↔ CO2 Sistemada [CO]=0,2; [O2]=0,1; bo’lib, O2 konsentratsiyasi 0,4M bo’lganda reaksiya tezligi 36 marta ortgan bo’lsa, shu paytdagi CO konsentratsiyasini toping.

A) 0,2 B) 0,3 C) 0,4 D) 0,626. N2 + H2 ↔ NH3 Sistemada [N2]=0,1; [H2]=0,2; bo’lib, N2 konsentratsiyasi 0,2M bo’lganda reaksiya tezligi 54 marta ortgan bo’lsa, shu paytdagi H2 konsentratsiyasini toping.

A) 0,3 B) 0,6 C) 0,4 D) 0,827. N2 + H2 ↔ NH3 Sistemada [N2]=0,2; [H2]=0,4; bo’lib, N2 konsentratsiyasi 0,6M bo’lganda reaksiya tezligi 24 marta ortgan bo’lsa, shu paytdagi H2 konsentratsiyasini toping.

A) 0,2 B) 0,4 C) 0,8 D) 1,628. CO + O2 ↔ CO2 Sistemada CO2 konsentratsiyasi 10 sekunddan keyin 0,2M bo’ldi. Yana 30 sekunddan keyin 0,5M bo’lib qoldi. Reaksiyaning o’rtacha tezligini hisoblang.(mol/l•min)

A) 1,25•10-2 B) 0,75


C) 1,33•10-1 D) 0,25

29. A + 2B ↔ C Sistemada 10 sekunddan keyin B moddaning 0,4M qismi sarflandi. Yana 10 sekunddan keyin C modda miqdori 0,3M bo’lib qoldi. Reaksiya tezligini B modda bo’yicha hisoblang. (mol/l•s)

A) 0,02 B) 0,03 C) 0,04 D) 0,03530. A + 3B ↔ 2C Sistemada 10 sekunddan keyin B moddaning 0,6M qismi sarflandi. Yana 15 sekunddan keyin C modda miqdori 0,5M bo’lib qoldi. Reaksiya tezligini B modda bo’yicha hisoblang. (mol/l•min)

A) 0,033 B) 0,03 C) 1,8 D) 1,231. A + 2B ↔ 4C Sistemada 10 sekunddan keyin B moddaning 0,2M qismi sarflandi. Yana 20 sekunddan keyin C modda miqdori 0,6M bo’lib qoldi. Reaksiya tezligini B modda bo’yicha hisoblang. (mol/l•s)

A) 0,01 B) 0,02


C) 0,005 D) 0,0125

32. A + 2B ↔ 3C Sistemada 20 sekunddan keyin B moddaning 0,4M qismi sarflandi. Yana 5 sekunddan keyin C modda miqdori 0,9M bo’lib qoldi. Reaksiya tezligini B modda bo’yicha hisoblang. (mol/l•s)

A) 0,024 B) 0,02


C) 0,04 D) 0,036

33. 100C da reaksiya 16 minutda, 700C da 15 sekundda tugaydi. Reaksiya qanday temperaturada (0C) 1 minutda tugaydi?

A) 50 B) 30 C) 40 D) 6034. 100C da reaksiya 40 sekundda, 300C da 10 sekundda tugaydi. Reaksiya 400C da necha sekundda tugaydi?

A) 5 B) 10 C) 8 D) 435. 200C da reaksiya 9 minutda, 400C da 60 sekundda tugaydi. Reaksiya qanday temperaturada (0C) 3 minutda tugaydi?

A) 50 B) 30 C) 40 D) 6036. 200C da reaksiya 54 sekundda, 400C da 6 sekundda tugaydi. Reaksiya 300C da necha sekundda tugaydi?

A) 12 B) 18 C) 24 D) 1637. Tezlik konstantasi nima?

A) vaqt birligi ichida reagent yoki mahsulotlarning konsentratsiyalari o’zgarishi;

B) kimyoviy jarayon borishi uchun sarflanishi kerak bo’lgan minimal energiya;

C) ma’lum temperaturada reaksiyaga kirishuvchi moddalar konsentratsiyalari 1m/l bo’lgandagi tezlik;

D) temperatura har 100C ga oshirilganda, tezlikning 2 va 4 oralig’ida kamayishi.

38. 300C da ikkita reaksiyaning tezligi bir xil bo’lib, ularning biri uchun temperatura koiffissenti 2 ga, ikkinchisi uchun 4 ga teng. Qanday temperaturada ularning tezliklari 8 marta farq qiladi?

A) 40 B) 60 C) 70 D) 3039. 200C da ikkita reaksiyaning tezligi bir xil bo’lib, ularning biri uchun temperatura koeffissenti 2 ga, ikkinchisi uchun 4 ga teng. Qanday temperaturada ularning tezliklari 8 marta farq qiladi?

A) 40 B) 10 C) 50 D) 3040. 100C da 2 ta reaksiyaning tezligi teng bo’lib, harorat 300C ga ko’tarilganda ikkinchi reaksiya tezligi birinchisinikidan 2,25 marta yuqori bo’ldi. Agar birinchi reaksiyaning temperatura koiffissenti 2 bo’lsa, ikkinchi reaksiyaning temperatura koeffissentini aniqlang?

A) 2,5 B) 3 C) 4 D) 3,541. 200C da 2 ta reaksiyaning tezligi teng bo’lib, harorat 400C ga ko’tarilganda ikkinchi reaksiya tezligi birinchisinikidan 4 marta yuqori bo’ldi. Agar ikkinchi reaksiyaning temperatura koiffissenti 3 bo’lsa, birinchi reaksiyaning temperatura koiffissentini aniqlang?

A) 2,5 B) 1 C) 2 D) 1,542. 300C da ikkita reaksiyaning tezligi bir xil bo’lib, ularning biri uchun temperatura koiffissenti 2 ga, ikkinchisi uchun 4 ga teng. Qanday temperaturada ularning tezliklari 8 marta farq qiladi?

A) 40 B) 60 C) 70 D) 5043. Agar 600C ga harorat oshirilganda reaksiya tezligi 729 marta ortsa, reaksiya tezligining harorat koeffissentini aniqlang?

A) 2 B) 2,5 C) 3 D) 444. Temperatura koeffissenti 2,5 bo’lgan reaksiya 2A(g)+BD(g)↔ ning 300 K dagi tezligi 0 ga teng. Sistema bosimi 3 marta orttirildi. Shu sharoitda reaksiya tezligi 0 ga teng bo’lishi uchun sistemaning temperaturasini qanchaga o’zgartirish kerak?

A) 0 B) 36 C) 15,6 D) 2745. Temperatura koeffissenti 3 bo’lgan reaksiya 2A(g) + BD(g)↔ ning 270C dagi tezligi 1 ga teng. Sistema hajmi 3 marta orttirildi. Shu sharoitda reaksiya tezligi 1 ga teng bo’lishi uchun sistemaning temperaturasini necha gradusga o’zgartirish kerak?

A) 46 B) 36 C) 57 D) 2746. 15 l yopiq idishda borayotgan azot va vodorod orasidagi reaksiya 5 l idishda olib borilsa, to’g’ri reaksiya tezligi…

A) 32 marta tezlashadi B) o’zgarmaydi

C) 81 marta tezlashadi D) 81 marta sekinlashadi.

47. A2B(g) + B2(g) ↔ A2B2(g) Reaksiyada tezlik konstantasi 0,015 bo’lib, [A2B]=0,2M: [B2]=0,4M bo’lsa, reaksiya tezligini hisoblang.

A) 1,2•10-3 B) 1,92•10-5

C) 2,4•10-4 D) 0,8•10-3

48. Muvozanatda turgan 2A + 3B↔4C + 2D sistemada bosim uch marta oshirilsa, teskari va to’g’ri reaksiyalar tezligi… nisbatda bo’ladi.

A) 6:5 B) 3:1 C) 2:3 D) 1:449. Reaksiyaning -10C dagi tezligi 1,75 mol/litr•sekund ga teng. Uning +20C dagi tezligini toping. ɣ=2

A) 10 B) 12 C) 14 D) 1650. 5 litr idishda 3,8 mol A va 6,8 mol B modda aralashtirildi. 87 sekunddan so’ng 1,2 mol C modda hosil bo’lsa, reaksiyadan so’ng ortib qolgan B modda konsentratsiyasini (mol/l•s) va o’rtacha tezligini (mol/l•min) toping. A + B ↔ C.

A) 1,12; 0,165 B) 0,52; 0,027

C) 5,6; 0,165 D) 2,6; 0,027


Download 99.6 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
guruh talabasi
nomidagi toshkent
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
haqida tushuncha
rivojlantirish vazirligi
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
matematika fakulteti
ta’limi vazirligi
samarqand davlat
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
bilan ishlash
pedagogika universiteti
vazirligi muhammad
fanining predmeti
Darsning maqsadi
o’rta ta’lim
navoiy nomidagi
haqida umumiy
Ishdan maqsad
moliya instituti
fizika matematika
nomidagi samarqand
sinflar uchun
fanlar fakulteti
Nizomiy nomidagi
maxsus ta'lim
Ўзбекистон республикаси
ta'lim vazirligi
universiteti fizika
umumiy o’rta
Referat mavzu
respublikasi axborot
таълим вазирлиги
Alisher navoiy
махсус таълим
Toshkent axborot
Buxoro davlat