Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet96/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   92   93   94   95   96   97   98   99   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 371-395, December 2012, Ankara.
PAMUK, Şevket, Osmanlı Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme (1820–1913), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1994 / ÖZGÜN, Cihan (2012), XIX. Yüzyılın Ortalarında Foça Kasabasında Tarımsal Arazi Kullanımı Ve Verimlilik / Agrıcultural Land Use And Its Productıvıty In Foça Town In The Mıddle Of The XIXTH Century, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 371-395, December 2012, Ankara.
QUARTERT, Donald, “Osmanlı İmparatorluğu'nda Tarımsal Gelişme”, Tanzimat'tan Cumhuriyet'te Türkiye Ansiklopedisi, İstanbul: İletişim Yayınları, 1985, c. IX, s. 1556–1562 / ÖZGÜN, Cihan (2012), XIX. Yüzyılın Ortalarında Foça Kasabasında Tarımsal Arazi Kullanımı Ve Verimlilik / Agrıcultural Land Use And Its Productıvıty In Foça Town In The Mıddle Of The XIXTH Century, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 371-395, December 2012, Ankara.
QUATAERT, Donald, Anadolu’da Osmanlı Reformu ve Tarım (1876- 1908), çev. N. Gündoğan- A. Gündoğan, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 2008 / ÖZGÜN, Cihan (2012), XIX. Yüzyılın Ortalarında Foça Kasabasında Tarımsal Arazi Kullanımı Ve Verimlilik / Agrıcultural Land Use And Its Productıvıty In Foça Town In The Mıddle Of The XIXTH Century, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 371-395, December 2012, Ankara.
ROLLESTON, George, İzmir 1856, çev. Uygur Kocabaşoğlu, İzmir: İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı Yayınları, 2010 / ÖZGÜN, Cihan (2012), XIX. Yüzyılın Ortalarında Foça Kasabasında Tarımsal Arazi Kullanımı Ve Verimlilik / Agrıcultural Land Use And Its Productıvıty In Foça Town In The Mıddle Of The XIXTH Century, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 371-395, December 2012, Ankara.
SOLAK, İbrahim, “Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Anadolu’da Meyve ve Sebze Üretimi”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi 24, (2008): 217- 251 / ÖZGÜN, Cihan (2012), XIX. Yüzyılın Ortalarında Foça Kasabasında Tarımsal Arazi Kullanımı Ve Verimlilik / Agrıcultural Land Use And Its Productıvıty In Foça Town In The Mıddle Of The XIXTH Century, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 371-395, December 2012, Ankara.
STAB, S., “Tenure And Produce Of Land İn The Province Of Smyrna”, Journal Of The Society Of Arts- November (1880): 919- 920 / ÖZGÜN, Cihan (2012), XIX. Yüzyılın Ortalarında Foça Kasabasında Tarımsal Arazi Kullanımı Ve Verimlilik / Agrıcultural Land Use And Its Productıvıty In Foça Town In The Mıddle Of The XIXTH Century, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 371-395, December 2012, Ankara.
TAŞKIN, Ünal, “Osmanlı Devletinde Kullanılan Ölçü ve Tartı Birimleri” Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005 / ÖZGÜN, Cihan (2012), XIX. Yüzyılın Ortalarında Foça Kasabasında Tarımsal Arazi Kullanımı Ve Verimlilik / Agrıcultural Land Use And Its Productıvıty In Foça Town In The Mıddle Of The XIXTH Century, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 371-395, December 2012, Ankara.
TEKİN, Saadet, “Temettüât Defterlerine Göre Turgutlu’nun Sosyal ve Ekonomik Durumu (1844- 1845)”, Tarih Okulu XII, (2012): 193- 220 / ÖZGÜN, Cihan (2012), XIX. Yüzyılın Ortalarında Foça Kasabasında Tarımsal Arazi Kullanımı Ve Verimlilik / Agrıcultural Land Use And Its Productıvıty In Foça Town In The Mıddle Of The XIXTH Century, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 371-395, December 2012, Ankara.
Türk Ziraat Tarihine Bir Bakış, İstanbul: Devlet Basımevi, 1938 / ÖZGÜN, Cihan (2012), XIX. Yüzyılın Ortalarında Foça Kasabasında Tarımsal Arazi Kullanımı Ve Verimlilik / Agrıcultural Land Use And Its Productıvıty In Foça Town In The Mıddle Of The XIXTH Century, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 371-395, December 2012, Ankara.
ADİL, Esad, “Balıkesir Büyükleri: İlyas Paşa”, Irmak, Sayı:1, Balıkesir Matbaası 15 Şubat 1928, s. 2-4 / SATIŞ, İhsan (2012), Esad Adil’in Kaleminden Bir Anadolu Beylerbeyi: İlyas Paşa / An Anatolıan Chıef-Governor In Esad Adıl's Wrıtıngs: Ilyas Pasha,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 421-433, December 2012, Ankara.

ADİL, Esad, “Balıkesir Büyükleri: İlyas Paşa”, Irmak, Sayı:2, Balıkesir Matbaası 1 Mart1928, s. 4-5 / SATIŞ, İhsan (2012), Esad Adil’in Kaleminden Bir Anadolu Beylerbeyi: İlyas Paşa / An Anatolıan Chıef-Governor In Esad Adıl's Wrıtıngs: Ilyas Pasha,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 421-433, December 2012, Ankara.


ADİL, Esad, “Balıkesir Büyükleri: İlyas Paşa”, Irmak, Sayı:3, Balıkesir Matbaası 15 Mart1928, s. 6-7 / SATIŞ, İhsan (2012), Esad Adil’in Kaleminden Bir Anadolu Beylerbeyi: İlyas Paşa / An Anatolıan Chıef-Governor In Esad Adıl's Wrıtıngs: Ilyas Pasha,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 421-433, December 2012, Ankara.
ADİL, Esad, “Balıkesir Büyükleri: İlyas Paşa”, Irmak, Sayı:5, Balıkesir Matbaası 15 Nisan1928, s. 4-5 / SATIŞ, İhsan (2012), Esad Adil’in Kaleminden Bir Anadolu Beylerbeyi: İlyas Paşa / An Anatolıan Chıef-Governor In Esad Adıl's Wrıtıngs: Ilyas Pasha,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 421-433, December 2012, Ankara.
ADİL, Esad, “Balıkesir Büyükleri: İlyas Paşa”, Irmak, Sayı:6, Balıkesir Matbaası 15 Mayıs 1928, s. 2-5 / SATIŞ, İhsan (2012), Esad Adil’in Kaleminden Bir Anadolu Beylerbeyi: İlyas Paşa / An Anatolıan Chıef-Governor In Esad Adıl's Wrıtıngs: Ilyas Pasha,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 421-433, December 2012, Ankara.
ADİL, Esad, “Balıkesir Büyükleri: İlyas Paşa”, Irmak, Sayı:7, Balıkesir Matbaası 1 Haziran 1928, s. 2-5, 10-11 / SATIŞ, İhsan (2012), Esad Adil’in Kaleminden Bir Anadolu Beylerbeyi: İlyas Paşa / An Anatolıan Chıef-Governor In Esad Adıl's Wrıtıngs: Ilyas Pasha,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 421-433, December 2012, Ankara.
ADİL, Esad, “Balıkesir Büyükleri: İlyas Paşa”, Irmak, Sayı:8, Balıkesir Matbaası 15 Haziran 1928, s. 2-3 / SATIŞ, İhsan (2012), Esad Adil’in Kaleminden Bir Anadolu Beylerbeyi: İlyas Paşa / An Anatolıan Chıef-Governor In Esad Adıl's Wrıtıngs: Ilyas Pasha,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 421-433, December 2012, Ankara.
ADİL, Esad, “Balıkesir Büyükleri: İlyas Paşa”, Irmak, Sayı:9, Balıkesir Matbaası 1 Temmuz 1928, s. 2-3 / SATIŞ, İhsan (2012), Esad Adil’in Kaleminden Bir Anadolu Beylerbeyi: İlyas Paşa / An Anatolıan Chıef-Governor In Esad Adıl's Wrıtıngs: Ilyas Pasha,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 421-433, December 2012, Ankara.
ADİL, Esad, “Muhasebe”, Irmak, Sayı:3, Balıkesir Matbaası 1928, s. 1-2 / SATIŞ, İhsan (2012), Esad Adil’in Kaleminden Bir Anadolu Beylerbeyi: İlyas Paşa / An Anatolıan Chıef-Governor In Esad Adıl's Wrıtıngs: Ilyas Pasha,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 421-433, December 2012, Ankara.
GÖKMEN, Özgür, “Esat Âdil Müstecaplıoğlu”, Modern Türkiye‟de Siyasi Düşünce: Sol, (Der. Murat Gültekingil), VIII., İstanbul 2008: İletişim Yay / SATIŞ, İhsan (2012), Esad Adil’in Kaleminden Bir Anadolu Beylerbeyi: İlyas Paşa / An Anatolıan Chıef-Governor In Esad Adıl's Wrıtıngs: Ilyas Pasha,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 421-433, December 2012, Ankara.
GÜLTEKİN, Sabahattin, Harb Mamülleri, Yeni Kalem, Irmak ve Yürüyüş Dergilerinin Değerlendirilmesi ve Tahlili Fihristi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi: Tokat 2010 / SATIŞ, İhsan (2012), Esad Adil’in Kaleminden Bir Anadolu Beylerbeyi: İlyas Paşa / An Anatolıan Chıef-Governor In Esad Adıl's Wrıtıngs: Ilyas Pasha,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 421-433, December 2012, Ankara.
Hammer, Büyük Osmanlı Tarihi, V. İstanbul 1998: Hikmet Yay / SATIŞ, İhsan (2012), Esad Adil’in Kaleminden Bir Anadolu Beylerbeyi: İlyas Paşa / An Anatolıan Chıef-Governor In Esad Adıl's Wrıtıngs: Ilyas Pasha,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 421-433, December 2012, Ankara.
İbrahim Peçevi, Peçevi Tarihi, (Haz. Bekir Sıtkı Baykal), II. Ankara 1982: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay / SATIŞ, İhsan (2012), Esad Adil’in Kaleminden Bir Anadolu Beylerbeyi: İlyas Paşa / An Anatolıan Chıef-Governor In Esad Adıl's Wrıtıngs: Ilyas Pasha,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 421-433, December 2012, Ankara.
KIEL, Machiel, “Midilli”, TDV. İslam Ansiklopedisi, XXX., İstanbul 2005: Türkiye Diyanet Vakfı Yay, s. 11-14 / SATIŞ, İhsan (2012), Esad Adil’in Kaleminden Bir Anadolu Beylerbeyi: İlyas Paşa / An Anatolıan Chıef-Governor In Esad Adıl's Wrıtıngs: Ilyas Pasha,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 421-433, December 2012, Ankara.
Mehmed Hemdemi Çelebi, Solok-zâde Tarihi. (Haz. Vahid Çabuk), II. Ankara 1989: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay / SATIŞ, İhsan (2012), Esad Adil’in Kaleminden Bir Anadolu Beylerbeyi: İlyas Paşa / An Anatolıan Chıef-Governor In Esad Adıl's Wrıtıngs: Ilyas Pasha,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 421-433, December 2012, Ankara.
Naima Mustafa, Tarih-i Naima-Ravzatü’l-Hüseyin fi hulâsati Ahbâri’l-Hâfikayn, (Haz. Mehmet İpşirli), II. Ankara 2007: Türk Tarih Kurumu Yay / SATIŞ, İhsan (2012), Esad Adil’in Kaleminden Bir Anadolu Beylerbeyi: İlyas Paşa / An Anatolıan Chıef-Governor In Esad Adıl's Wrıtıngs: Ilyas Pasha,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 421-433, December 2012, Ankara.
TEKTAŞ, Nazım, Osmanlı’da İkinci Adam Saltanâtı Sadrâzamlar, İstanbul 2009: Çatı Yay / SATIŞ, İhsan (2012), Esad Adil’in Kaleminden Bir Anadolu Beylerbeyi: İlyas Paşa / An Anatolıan Chıef-Governor In Esad Adıl's Wrıtıngs: Ilyas Pasha,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 421-433, December 2012, Ankara.
UZUN, Efkan, XVII. Yüzyılda Anadolu İsyanlarının Şehirlere Yayılması; Sosyal ve Ekonomik Hayata Etkisi 1630–1655, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi: Ankara 2008 / SATIŞ, İhsan (2012), Esad Adil’in Kaleminden Bir Anadolu Beylerbeyi: İlyas Paşa / An Anatolıan Chıef-Governor In Esad Adıl's Wrıtıngs: Ilyas Pasha,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 421-433, December 2012, Ankara.
UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Karesi Meşâhirî, (Haz. M. Sarı ve A. Karaman), Balıkesir 1999: Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Yay / SATIŞ, İhsan (2012), Esad Adil’in Kaleminden Bir Anadolu Beylerbeyi: İlyas Paşa / An Anatolıan Chıef-Governor In Esad Adıl's Wrıtıngs: Ilyas Pasha,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 421-433, December 2012, Ankara.
UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi, III. Ankara 1988: Türk Tarih Kurumu Yay / SATIŞ, İhsan (2012), Esad Adil’in Kaleminden Bir Anadolu Beylerbeyi: İlyas Paşa / An Anatolıan Chıef-Governor In Esad Adıl's Wrıtıngs: Ilyas Pasha,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 421-433, December 2012, Ankara.
ÜNLÜCAN, Muhammet, IV. Murat’ın İcraatlarında Din ve Siyaset Etkeni,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi: Ankara 2006 / SATIŞ, İhsan (2012), Esad Adil’in Kaleminden Bir Anadolu Beylerbeyi: İlyas Paşa / An Anatolıan Chıef-Governor In Esad Adıl's Wrıtıngs: Ilyas Pasha,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 421-433, December 2012, Ankara.
AKDAĞ Mustafa, Türkiye’nin Ġktisadî ve İçtimaî Tarihi, C:II, Ankara 1999 / ŞAHİN, Cemile (2012), Osmanlı Toprak Sistemi Hakkında Genel Bir Değerlendirme / Ottoman Land System: A General Assessment,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 434-461, December 2012, Ankara.
AKGÜNDÜZ Ahmet ve ÖZTÜRK Said, Bilinmeyen Osmanlı, İstanbul 1999 / ŞAHİN, Cemile (2012), Osmanlı Toprak Sistemi Hakkında Genel Bir Değerlendirme / Ottoman Land System: A General Assessment,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 434-461, December 2012, Ankara.
Arazi Kanunnâmesi, Haz.: Orhan Çeker, Ebru Yay., İstanbul 1985 / ŞAHİN, Cemile (2012), Osmanlı Toprak Sistemi Hakkında Genel Bir Değerlendirme / Ottoman Land System: A General Assessment,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 434-461, December 2012, Ankara.
ARICANLI Tosun, “19. Yüzyılda Anadolu’da Mülkiyet, Toprak ve Emek”, Osmanlı’da Toprak Mülkiyeti ve Ticari Tarım, (Editörler: Çağlar Keyder-Faruk Tabak), Çev.: Zeynep Altok, İstanbul 2010, s.131-142 / ŞAHİN, Cemile (2012), Osmanlı Toprak Sistemi Hakkında Genel Bir Değerlendirme / Ottoman Land System: A General Assessment,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 434-461, December 2012, Ankara.
Aşıkpaşaoğlu Tarihi, Haz.: A. Nihal Atsız, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara 1985 / ŞAHİN, Cemile (2012), Osmanlı Toprak Sistemi Hakkında Genel Bir Değerlendirme / Ottoman Land System: A General Assessment,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 434-461, December 2012, Ankara.
BARKAN Ömer Lütfi, “Öşür”, Türkiye’de Toprak Meselesi, Toplu Eserler I, Gözlem Yay., İstanbul 1980, s.281-290 / ŞAHİN, Cemile (2012), Osmanlı Toprak Sistemi Hakkında Genel Bir Değerlendirme / Ottoman Land System: A General Assessment,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 434-461, December 2012, Ankara.
BARKAN Ömer Lütfi, “Tımar”, İ.A., C:XII/1, MEB Yay., İstanbul 1974, s.286-332 / ŞAHİN, Cemile (2012), Osmanlı Toprak Sistemi Hakkında Genel Bir Değerlendirme / Ottoman Land System: A General Assessment,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 434-461, December 2012, Ankara.
BARKAN Ömer Lütfi, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Çiftçi Sınıfların Hukuki Statüsü”, Ülkü, C.IX, S.53 / ŞAHİN, Cemile (2012), Osmanlı Toprak Sistemi Hakkında Genel Bir Değerlendirme / Ottoman Land System: A General Assessment,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 434-461, December 2012, Ankara.
BELDİCEANU Nicoarâ, XIV. Yüzyıldan XVI. Yüzyıla Osmanlı Devleti’nde Tımar, Çev.: M. Ali Kılıçbay, Teori Yay., Ankara 1985 / ŞAHİN, Cemile (2012), Osmanlı Toprak Sistemi Hakkında Genel Bir Değerlendirme / Ottoman Land System: A General Assessment,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 434-461, December 2012, Ankara.
Budin Kanunnâmesi ve Osmanlı Toprak Meselesi, Nşr.: Sadık Albayrak, Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul 1973 / ŞAHİN, Cemile (2012), Osmanlı Toprak Sistemi Hakkında Genel Bir Değerlendirme / Ottoman Land System: A General Assessment,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 434-461, December 2012, Ankara.
CİN Halil ve AKGÜNDÜZ Ahmet, Türk Hukuk Tarihi (Kamu Hukuku-Mali Hukuk), Konya 1989 / ŞAHİN, Cemile (2012), Osmanlı Toprak Sistemi Hakkında Genel Bir Değerlendirme / Ottoman Land System: A General Assessment,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 434-461, December 2012, Ankara.
CİN Halil, Miri Arazi ve Bu Arazinin Mülk Haline Dönüşümü, Ankara 1969 / ŞAHİN, Cemile (2012), Osmanlı Toprak Sistemi Hakkında Genel Bir Değerlendirme / Ottoman Land System: A General Assessment,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 434-461, December 2012, Ankara.
CİN Halil, Osmanlı Toprak Düzeni ve Bu Düzenin Bozulması, Konya 1992 / ŞAHİN, Cemile (2012), Osmanlı Toprak Sistemi Hakkında Genel Bir Değerlendirme / Ottoman Land System: A General Assessment,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 434-461, December 2012, Ankara.
ÇAĞATAY Neşet,“Osmanlı İmparatorluğu’nda Reayadan Alınan Vergi ve Resimler”, DTCFD, C:V, Ankara 1947, s.483-511 / ŞAHİN, Cemile (2012), Osmanlı Toprak Sistemi Hakkında Genel Bir Değerlendirme / Ottoman Land System: A General Assessment,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 434-461, December 2012, Ankara.
DEMİRCİ Mustafa, İslamın İlk Üç Asrında Toprak Sistemi, İstanbul 2003 / ŞAHİN, Cemile (2012), Osmanlı Toprak Sistemi Hakkında Genel Bir Değerlendirme / Ottoman Land System: A General Assessment,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 434-461, December 2012, Ankara.
DEVELLİOĞLU Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Ankara 1996 / ŞAHİN, Cemile (2012), Osmanlı Toprak Sistemi Hakkında Genel Bir Değerlendirme / Ottoman Land System: A General Assessment,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 434-461, December 2012, Ankara.
ERDOĞAN Emine, “Tımar Tevcih Sebepleri Üzerine Bir Kaynak Değerlendirmesi”, OTAM, S:19, Ankara 2006, s.175-187 / ŞAHİN, Cemile (2012), Osmanlı Toprak Sistemi Hakkında Genel Bir Değerlendirme / Ottoman Land System: A General Assessment,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 434-461, December 2012, Ankara.
GENÇ Mehmet, Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi, İstanbul 2005 / ŞAHİN, Cemile (2012), Osmanlı Toprak Sistemi Hakkında Genel Bir Değerlendirme / Ottoman Land System: A General Assessment,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 434-461, December 2012, Ankara.
HALAÇOĞLU Yusuf, XIV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlı Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, Ankara 1995 / ŞAHİN, Cemile (2012), Osmanlı Toprak Sistemi Hakkında Genel Bir Değerlendirme / Ottoman Land System: A General Assessment,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 434-461, December 2012, Ankara.
İNALCIK Halil, “Çiftliklerin Doğuşu: Devlet, Toprak Sahipleri ve Kiracılar”, Osmanlı’da Toprak Mülkiyeti ve Ticari Tarım, (Editörler: Çağlar Keyder-Faruk Tabak), Çev.: Zeynep Altok, İstanbul 2010, s. 15-34 / ŞAHİN, Cemile (2012), Osmanlı Toprak Sistemi Hakkında Genel Bir Değerlendirme / Ottoman Land System: A General Assessment,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 434-461, December 2012, Ankara.
İNALCIK Halil, “Osmanlılarda Raiyyet Rüsumu”, Belleten, C:23, S: 92, Ankara 1959, s.575- 610 / ŞAHİN, Cemile (2012), Osmanlı Toprak Sistemi Hakkında Genel Bir Değerlendirme / Ottoman Land System: A General Assessment,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 434-461, December 2012, Ankara.
İNALCIK Halil, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, C:I, İstanbul 2000 / ŞAHİN, Cemile (2012), Osmanlı Toprak Sistemi Hakkında Genel Bir Değerlendirme / Ottoman Land System: A General Assessment,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 434-461, December 2012, Ankara.
KAZICI Ziya, Osmanlı’da Vergi Sistemi, İstanbul 2005 / ŞAHİN, Cemile (2012), Osmanlı Toprak Sistemi Hakkında Genel Bir Değerlendirme / Ottoman Land System: A General Assessment,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 434-461, December 2012, Ankara.
KAZICI Ziya, Osmanlı Vakıf Medeniyeti, İstanbul 2003 / ŞAHİN, Cemile (2012), Osmanlı Toprak Sistemi Hakkında Genel Bir Değerlendirme / Ottoman Land System: A General Assessment,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 434-461, December 2012, Ankara.
KENANOĞLU M. Macit, “1858 Arazi Kanunnâmesi ve Uygulanması”, Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları, S:I, 2006, s.107-138 / ŞAHİN, Cemile (2012), Osmanlı Toprak Sistemi Hakkında Genel Bir Değerlendirme / Ottoman Land System: A General Assessment,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 434-461, December 2012, Ankara.
KÖPRÜLÜ Fuad, Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri, Ġstanbul 1981 / ŞAHİN, Cemile (2012), Osmanlı Toprak Sistemi Hakkında Genel Bir Değerlendirme / Ottoman Land System: A General Assessment,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 434-461, December 2012, Ankara.
KÖPRÜLÜ Fuad, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu, Ankara 1999 / ŞAHİN, Cemile (2012), Osmanlı Toprak Sistemi Hakkında Genel Bir Değerlendirme / Ottoman Land System: A General Assessment,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 434-461, December 2012, Ankara.
KURT Yılmaz, “Osmanlı Toprak Yönetimi”, Osmanlı Ansiklopedisi, C:3, Yeni Türkiye Yay., Ankara 1999, s.59-65 / ŞAHİN, Cemile (2012), Osmanlı Toprak Sistemi Hakkında Genel Bir Değerlendirme / Ottoman Land System: A General Assessment,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 434-461, December 2012, Ankara.
KÜÇÜKKALAY A. Mesud, “Osmanlı Toprak Sistemi-Miri Rejim-”, Osmanlı Ansiklopedisi, C:3, Yeni Türkiye Yay., Ankara 1999, s.53-58 / ŞAHİN, Cemile (2012), Osmanlı Toprak Sistemi Hakkında Genel Bir Değerlendirme / Ottoman Land System: A General Assessment,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 434-461, December 2012, Ankara.
MEHMED NEŞRİ, Kitâb-ı Cihannümâ (Neşri Tarihi), C:I, Haz.: Faik Reşit Unat-Mehmet Altay Köymen, TTK Yayınları, Ankara 1995 / ŞAHİN, Cemile (2012), Osmanlı Toprak Sistemi Hakkında Genel Bir Değerlendirme / Ottoman Land System: A General Assessment,

Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   92   93   94   95   96   97   98   99   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik