Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet94/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   90   91   92   93   94   95   96   97   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 347-357, December 2012, Ankara.
EBU-L GAZİ BAHADIR HAN, Şecere-i Terakime, (Türklerin Soy Kütüğü), Çev. Muharrem Ergin, Tercüman 1001 temel eser / ONAY, İbrahim (2012), Eski Türk Toplumunda Aıle Düzeni Ve Bunun Dini, Siyasi Hayata Yansımaları / In Old Turkısh Communıty Famıly Order And Its Reflectıons On Relıgıous And Socıal Lıfe, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 347-357, December 2012, Ankara.
ERGİN, Muharrem, Orhun Abideleri, İstanbul: Boğaziçi Yayınları, 37. Baskı, 2006 / ONAY, İbrahim (2012), Eski Türk Toplumunda Aıle Düzeni Ve Bunun Dini, Siyasi Hayata Yansımaları / In Old Turkısh Communıty Famıly Order And Its Reflectıons On Relıgıous And Socıal Lıfe, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 347-357, December 2012, Ankara.
ESİN, Emel, Türk Kültür Tarihi, “İç Asya’da ki Erken Safhalar”, Ankara: AKDT. Yüksek Kurumu Yayınları, 1985 / ONAY, İbrahim (2012), Eski Türk Toplumunda Aıle Düzeni Ve Bunun Dini, Siyasi Hayata Yansımaları / In Old Turkısh Communıty Famıly Order And Its Reflectıons On Relıgıous And Socıal Lıfe, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 347-357, December 2012, Ankara.
FREYER, Hans, Sosyolojiye Giriş, Çev. Nermin Abadan, Ankara: Sevinç Matbaası, 1963 / ONAY, İbrahim (2012), Eski Türk Toplumunda Aıle Düzeni Ve Bunun Dini, Siyasi Hayata Yansımaları / In Old Turkısh Communıty Famıly Order And Its Reflectıons On Relıgıous And Socıal Lıfe, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 347-357, December 2012, Ankara.
FREYER, Hans, Din Sosyolojisi, Çev. Turgut Kalpsüz. Ankara: AÜ. İlahiyat Fak. Yayınları, 1964 / ONAY, İbrahim (2012), Eski Türk Toplumunda Aıle Düzeni Ve Bunun Dini, Siyasi Hayata Yansımaları / In Old Turkısh Communıty Famıly Order And Its Reflectıons On Relıgıous And Socıal Lıfe, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 347-357, December 2012, Ankara.
FREYER, Hans, İçtimai Nazariyeler Tarihi, Çev. Tahir Çağatay, Ankara: AÜ. DTCF. Yayınları, 1968 / ONAY, İbrahim (2012), Eski Türk Toplumunda Aıle Düzeni Ve Bunun Dini, Siyasi Hayata Yansımaları / In Old Turkısh Communıty Famıly Order And Its Reflectıons On Relıgıous And Socıal Lıfe, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 347-357, December 2012, Ankara.
GÖKALP, Ziya, Türk Medeniyet Tarihi, Haz.İsmail Aka - Kazım Yaşar Kopraman, İstanbul: Güneş Yayınları, 1976 / ONAY, İbrahim (2012), Eski Türk Toplumunda Aıle Düzeni Ve Bunun Dini, Siyasi Hayata Yansımaları / In Old Turkısh Communıty Famıly Order And Its Reflectıons On Relıgıous And Socıal Lıfe, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 347-357, December 2012, Ankara.
GÖKALP, Ziya, “Türklerde Ahlak” Türkler Ans. C.III, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002 / ONAY, İbrahim (2012), Eski Türk Toplumunda Aıle Düzeni Ve Bunun Dini, Siyasi Hayata Yansımaları / In Old Turkısh Communıty Famıly Order And Its Reflectıons On Relıgıous And Socıal Lıfe, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 347-357, December 2012, Ankara.
GÖKYAY, Orhan Şaik, Dedem Korkutun Kitabı, İstanbul: Başbakanlık Kültür Müs. Yayınları, 1973 / ONAY, İbrahim (2012), Eski Türk Toplumunda Aıle Düzeni Ve Bunun Dini, Siyasi Hayata Yansımaları / In Old Turkısh Communıty Famıly Order And Its Reflectıons On Relıgıous And Socıal Lıfe, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 347-357, December 2012, Ankara.
GUMİLEV, L. N., Eski Türkler, çev. Ahsen Batur, İstanbul: Selenge Yayınları, 5. Baskı, 2004 / ONAY, İbrahim (2012), Eski Türk Toplumunda Aıle Düzeni Ve Bunun Dini, Siyasi Hayata Yansımaları / In Old Turkısh Communıty Famıly Order And Its Reflectıons On Relıgıous And Socıal Lıfe, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 347-357, December 2012, Ankara.
HACİB, Yusuf Has, Kutadgu Bilig, çev: Reşid Rahmeti Arat, TTK Yay. 8. Baskı, Ankara, 2003 / ONAY, İbrahim (2012), Eski Türk Toplumunda Aıle Düzeni Ve Bunun Dini, Siyasi Hayata Yansımaları / In Old Turkısh Communıty Famıly Order And Its Reflectıons On Relıgıous And Socıal Lıfe, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 347-357, December 2012, Ankara.
İBN FAZLAN, Seyahatname, çev. Ramazan Şeşen, İstanbul: Bedir Yayınları, 1995 / ONAY, İbrahim (2012), Eski Türk Toplumunda Aıle Düzeni Ve Bunun Dini, Siyasi Hayata Yansımaları / In Old Turkısh Communıty Famıly Order And Its Reflectıons On Relıgıous And Socıal Lıfe, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 347-357, December 2012, Ankara.
İNAN, Abdülkadir, Makaleler ve İncelemeler 1, Ankara: TTK. Yayınları 3. Baskı, 1998 / ONAY, İbrahim (2012), Eski Türk Toplumunda Aıle Düzeni Ve Bunun Dini, Siyasi Hayata Yansımaları / In Old Turkısh Communıty Famıly Order And Its Reflectıons On Relıgıous And Socıal Lıfe, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 347-357, December 2012, Ankara.
İNAN, Abdülkadir, Makaleler ve İncelemeler 2, Ankara: TTK. Yayınları, 2. Baskı, 1998 / ONAY, İbrahim (2012), Eski Türk Toplumunda Aıle Düzeni Ve Bunun Dini, Siyasi Hayata Yansımaları / In Old Turkısh Communıty Famıly Order And Its Reflectıons On Relıgıous And Socıal Lıfe, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 347-357, December 2012, Ankara.
JEN TANG, Chang, T’ang Devrindeki (618-745) Doğu Göktürkleri Hakkında Yeni Belgeler, Taıpei: 1968 / ONAY, İbrahim (2012), Eski Türk Toplumunda Aıle Düzeni Ve Bunun Dini, Siyasi Hayata Yansımaları / In Old Turkısh Communıty Famıly Order And Its Reflectıons On Relıgıous And Socıal Lıfe, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 347-357, December 2012, Ankara.
KAFESOĞLU, İbrahim, “Eski Türk Dini” Ülkü Dergisi, Sayı 3, 1972: 1-34 / ONAY, İbrahim (2012), Eski Türk Toplumunda Aıle Düzeni Ve Bunun Dini, Siyasi Hayata Yansımaları / In Old Turkısh Communıty Famıly Order And Its Reflectıons On Relıgıous And Socıal Lıfe, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 347-357, December 2012, Ankara.
KAŞGARLI Mahmud, Divanü Lugat-İt-Türk, Cilt. I, II, III, IV. Çev.Besim Atalay, Ankara: TDK. Yayınları, 2006 / ONAY, İbrahim (2012), Eski Türk Toplumunda Aıle Düzeni Ve Bunun Dini, Siyasi Hayata Yansımaları / In Old Turkısh Communıty Famıly Order And Its Reflectıons On Relıgıous And Socıal Lıfe, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 347-357, December 2012, Ankara.
KOPPERS, Wilhelm, “İlk Türklük ve İlk İndo Germenlik”, 2.TTKong.1941: 645-665 / ONAY, İbrahim (2012), Eski Türk Toplumunda Aıle Düzeni Ve Bunun Dini, Siyasi Hayata Yansımaları / In Old Turkısh Communıty Famıly Order And Its Reflectıons On Relıgıous And Socıal Lıfe, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 347-357, December 2012, Ankara.
MORİ, Masao, “Kuzey Asyada’ki Eski Bozkır Devletlerinin Teşkilatı” ,TED. S.9, 1978: 209-227 / ONAY, İbrahim (2012), Eski Türk Toplumunda Aıle Düzeni Ve Bunun Dini, Siyasi Hayata Yansımaları / In Old Turkısh Communıty Famıly Order And Its Reflectıons On Relıgıous And Socıal Lıfe, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 347-357, December 2012, Ankara.
ÖGEL, Bahaeddin, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, C. 1, 2, İstanbul: MEB Yayınları,1971 / ONAY, İbrahim (2012), Eski Türk Toplumunda Aıle Düzeni Ve Bunun Dini, Siyasi Hayata Yansımaları / In Old Turkısh Communıty Famıly Order And Its Reflectıons On Relıgıous And Socıal Lıfe, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 347-357, December 2012, Ankara.
ÖZERDİM, Muhadere N., “Chou’lar ve Bu Devirde Türklerden Gelen Gök Dini”, Belleten, S.105, C.XXVII, 1963:1-23 / ONAY, İbrahim (2012), Eski Türk Toplumunda Aıle Düzeni Ve Bunun Dini, Siyasi Hayata Yansımaları / In Old Turkısh Communıty Famıly Order And Its Reflectıons On Relıgıous And Socıal Lıfe, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 347-357, December 2012, Ankara.
PAN KU, Han Shu, “Han Hanedanliği Tarihi”, Haz. Ayşe Onat-Sema Orsoy-Konuralp Ercilasun, Ankara: TTK. Yayınları, 2004 / ONAY, İbrahim (2012), Eski Türk Toplumunda Aıle Düzeni Ve Bunun Dini, Siyasi Hayata Yansımaları / In Old Turkısh Communıty Famıly Order And Its Reflectıons On Relıgıous And Socıal Lıfe, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 347-357, December 2012, Ankara.
RASONYI, Laszlo, Tarihte Türklük, Ankara: TKAE Yayınları,1971 / ONAY, İbrahim (2012), Eski Türk Toplumunda Aıle Düzeni Ve Bunun Dini, Siyasi Hayata Yansımaları / In Old Turkısh Communıty Famıly Order And Its Reflectıons On Relıgıous And Socıal Lıfe, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 347-357, December 2012, Ankara.
ROUX, Jean Paul, Türklerin Tarihi, Çev. Aykut Kazancıgil- Lale Arslan Özcan, İstanbul : Kabalcı Yayınları, 2007 / ONAY, İbrahim (2012), Eski Türk Toplumunda Aıle Düzeni Ve Bunun Dini, Siyasi Hayata Yansımaları / In Old Turkısh Communıty Famıly Order And Its Reflectıons On Relıgıous And Socıal Lıfe, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 347-357, December 2012, Ankara.
RUDENKO, Sergei, Frozen Tombs of Siberia The Pazyryk Burials of İron Age Horse, Berkeley: California Press, 1970 / ONAY, İbrahim (2012), Eski Türk Toplumunda Aıle Düzeni Ve Bunun Dini, Siyasi Hayata Yansımaları / In Old Turkısh Communıty Famıly Order And Its Reflectıons On Relıgıous And Socıal Lıfe, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 347-357, December 2012, Ankara.
SCHMİDT, P.W., “Tukue’lerin Dini”, ĠÜEF.TDED, Cilt XIV, 1966: 63-80 / ONAY, İbrahim (2012), Eski Türk Toplumunda Aıle Düzeni Ve Bunun Dini, Siyasi Hayata Yansımaları / In Old Turkısh Communıty Famıly Order And Its Reflectıons On Relıgıous And Socıal Lıfe, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 347-357, December 2012, Ankara.
SPULER, Bertold, “Gök-Türklerin Dini ve Kültürü Hakkında Mülahazalar” VIII. TTKong. 1976: 659-664 / ONAY, İbrahim (2012), Eski Türk Toplumunda Aıle Düzeni Ve Bunun Dini, Siyasi Hayata Yansımaları / In Old Turkısh Communıty Famıly Order And Its Reflectıons On Relıgıous And Socıal Lıfe, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 347-357, December 2012, Ankara.
TEMİR, Ahmet, Moğolların Gizli Tarihi, Ankara: TTK. Yayınları, 3.Baskı, 1995 / ONAY, İbrahim (2012), Eski Türk Toplumunda Aıle Düzeni Ve Bunun Dini, Siyasi Hayata Yansımaları / In Old Turkısh Communıty Famıly Order And Its Reflectıons On Relıgıous And Socıal Lıfe, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 347-357, December 2012, Ankara.
TOGAN, A. Zeki Velidi, Oğuz Kağan Destanı, Reşideddin Oğuznamesi Tercüme ve Tahlili, İstanbul: Kayı Yayınları 1972/ ONAY, İbrahim (2012), Eski Türk Toplumunda Aıle Düzeni Ve Bunun Dini, Siyasi Hayata Yansımaları / In Old Turkısh Communıty Famıly Order And Its Reflectıons On Relıgıous And Socıal Lıfe, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 347-357, December 2012, Ankara.
TSAI, Lıu Mau, Çin Kaynaklarına Göre Doğu Türkleri, Çev. Ersel Kayaoğlu – Deniz Banoğlu, İstanbul: Selenge Yayınları, 2006. / ONAY, İbrahim (2012), Eski Türk Toplumunda Aıle Düzeni Ve Bunun Dini, Siyasi Hayata Yansımaları / In Old Turkısh Communıty Famıly Order And Its Reflectıons On Relıgıous And Socıal Lıfe, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 347-357, December 2012, Ankara.
TURAN, Osman, “Türkler ve İslamiyet”, DTCF.Der. C. 4, 1946: 457-485 / ONAY, İbrahim (2012), Eski Türk Toplumunda Aıle Düzeni Ve Bunun Dini, Siyasi Hayata Yansımaları / In Old Turkısh Communıty Famıly Order And Its Reflectıons On Relıgıous And Socıal Lıfe, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 347-357, December 2012, Ankara.
TURAN, Osman, “Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi” Türkler Ans. C.2, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002: 845 -855 / ONAY, İbrahim (2012), Eski Türk Toplumunda Aıle Düzeni Ve Bunun Dini, Siyasi Hayata Yansımaları / In Old Turkısh Communıty Famıly Order And Its Reflectıons On Relıgıous And Socıal Lıfe, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 347-357, December 2012, Ankara.
TURAN, Osman, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi, İstanbul: Ötüken Yayınları, 15. Baskı. 2006 / ONAY, İbrahim (2012), Eski Türk Toplumunda Aıle Düzeni Ve Bunun Dini, Siyasi Hayata Yansımaları / In Old Turkısh Communıty Famıly Order And Its Reflectıons On Relıgıous And Socıal Lıfe, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 347-357, December 2012, Ankara.
ÜNVER, Günay – GÜNGÖR, H., Başlangıçlarından Günümüze Türklerin Dini Tarihi, İstanbul: Rağbet Yayınları, 2003 / ONAY, İbrahim (2012), Eski Türk Toplumunda Aıle Düzeni Ve Bunun Dini, Siyasi Hayata Yansımaları / In Old Turkısh Communıty Famıly Order And Its Reflectıons On Relıgıous And Socıal Lıfe, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 347-357, December 2012, Ankara.
BARNETT, W. S.; C. R. BELFIELD; “Early Childhood Development and Social Mobility”. www.futureofchildren.org, 2006, vol.16, no.2, ss.73-98 / ÖZBOLAT, Abdullah (2012), Aile Yapısı Ve Sosyal Hareketlilik: Sosyo-Ekonomik Arkaplandan Sosyal Ağlara / Famıly Structure And Socıal Mobılıty: From Socio-Economic Background To Social Networks,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 359-370, December 2012, Ankara.
BELLER, E.; M. HOUT; “Intergenerational Social Mobility: The United States in Comparative Perspective”. www.futureofchildren.org, 2006, vol. 16, No.2, ss.19-36 / ÖZBOLAT, Abdullah (2012), Aile Yapısı Ve Sosyal Hareketlilik: Sosyo-Ekonomik Arkaplandan Sosyal Ağlara / Famıly Structure And Socıal Mobılıty: From Socio-Economic Background To Social Networks,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 359-370, December 2012, Ankara.
BIBLARZ, T. J.; A. E. RAFTERY. (1993). “The Effects of Family Disruption on Social Mobility”, American Sociological Review, 1993, Vol. 58, No. 1, ss.97-109 / ÖZBOLAT, Abdullah (2012), Aile Yapısı Ve Sosyal Hareketlilik: Sosyo-Ekonomik Arkaplandan Sosyal Ağlara / Famıly Structure And Socıal Mobılıty: From Socio-Economic Background To Social Networks,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 359-370, December 2012, Ankara.
BIBLARZ, T. J.; A. E. RAFTERY, A. BUCUR. (1997). “Family Structure and Social Mobility”, Social Forces, 1997, 75(4), ss.1319-1339 / ÖZBOLAT, Abdullah (2012), Aile Yapısı Ve Sosyal Hareketlilik: Sosyo-Ekonomik Arkaplandan Sosyal Ağlara / Famıly Structure And Socıal Mobılıty: From Socio-Economic Background To Social Networks,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 359-370, December 2012, Ankara.
BLAU, P.; O. DUNCAN; The American Occupational Structure, Wiley, New York, 1967 / ÖZBOLAT, Abdullah (2012), Aile Yapısı Ve Sosyal Hareketlilik: Sosyo-Ekonomik Arkaplandan Sosyal Ağlara / Famıly Structure And Socıal Mobılıty: From Socio-Economic Background To Social Networks,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 359-370, December 2012, Ankara.
BORJAS, G. J.; “Making It in America: Social Mobility in the Immigrant Population”. www.futureofchildren.org, 2006, Vol.16, No.2, ss.55-71 / ÖZBOLAT, Abdullah (2012), Aile Yapısı Ve Sosyal Hareketlilik: Sosyo-Ekonomik Arkaplandan Sosyal Ağlara / Famıly Structure And Socıal Mobılıty: From Socio-Economic Background To Social Networks,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 359-370, December 2012, Ankara.
BOURDIEU, P.; J. C. PASSERON; Reproduction in Education, Society and Culture. Sage Publications. California, 1977 / ÖZBOLAT, Abdullah (2012), Aile Yapısı Ve Sosyal Hareketlilik: Sosyo-Ekonomik Arkaplandan Sosyal Ağlara / Famıly Structure And Socıal Mobılıty: From Socio-Economic Background To Social Networks,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 359-370, December 2012, Ankara.
BOURDIEU, P. “The Forms of Capital”, der. G. Richardson, Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, Greenwood Press, New York, 1986, ss.241-258 / ÖZBOLAT, Abdullah (2012), Aile Yapısı Ve Sosyal Hareketlilik: Sosyo-Ekonomik Arkaplandan Sosyal Ağlara / Famıly Structure And Socıal Mobılıty: From Socio-Economic Background To Social Networks,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 359-370, December 2012, Ankara.
BOURDIEU, P.; L. WACQUANT; An Invitation to Reflexive Sociology, University of Chicago Press, Londra, 1992 / ÖZBOLAT, Abdullah (2012), Aile Yapısı Ve Sosyal Hareketlilik: Sosyo-Ekonomik Arkaplandan Sosyal Ağlara / Famıly Structure And Socıal Mobılıty: From Socio-Economic Background To Social Networks,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 359-370, December 2012, Ankara.
BREEN, R.; J. O. JONSSON; “Inequality of Opportunıty in Comparatıve Perspective: Recent Research on Educational Attainment and Social Mobility”, Annual Review of Sociology. 2005, 31, ss.223–243 / ÖZBOLAT, Abdullah (2012), Aile Yapısı Ve Sosyal Hareketlilik: Sosyo-Ekonomik Arkaplandan Sosyal Ağlara / Famıly Structure And Socıal Mobılıty: From Socio-Economic Background To Social Networks,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 359-370, December 2012, Ankara.
BUCHMANN, C.; E. HANNUM; “Education and Stratification in Developing Countries: A Review of Theories and Research”. Annual Review of Sociology, 2001, 27, ss.77–102 / ÖZBOLAT, Abdullah (2012), Aile Yapısı Ve Sosyal Hareketlilik: Sosyo-Ekonomik Arkaplandan Sosyal Ağlara / Famıly Structure And Socıal Mobılıty: From Socio-Economic Background To Social Networks,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 359-370, December 2012, Ankara.
DE GRAAF P. M.; M. KALMIJN; “Trends in the Intergenerational Transmission of Cultural and Economic Status”. Acta Sociologica, 2001, vol.44, ss.51-66 / ÖZBOLAT, Abdullah (2012), Aile Yapısı Ve Sosyal Hareketlilik: Sosyo-Ekonomik Arkaplandan Sosyal Ağlara / Famıly Structure And Socıal Mobılıty: From Socio-Economic Background To Social Networks,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 359-370, December 2012, Ankara.
DIKA, S. L.; K. SINGH; “Applications of Social Capital in Educational Literature: A Critical Synthesis”, Review of Educational Research, 2002, 72:1, ss.31-60 / ÖZBOLAT, Abdullah (2012), Aile Yapısı Ve Sosyal Hareketlilik: Sosyo-Ekonomik Arkaplandan Sosyal Ağlara / Famıly Structure And Socıal Mobılıty: From Socio-Economic Background To Social Networks,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 359-370, December 2012, Ankara.
FALLON, K. M.; “Education and Perceptions of Social Status and Power Among Women in Larteh, Ghana”. Africa Today, 1999, 46, ss.67-91 / ÖZBOLAT, Abdullah (2012), Aile Yapısı Ve Sosyal Hareketlilik: Sosyo-Ekonomik Arkaplandan Sosyal Ağlara / Famıly Structure And Socıal Mobılıty: From Socio-Economic Background To Social Networks,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 359-370, December 2012, Ankara.
FIELD, John; Sosyal Sermaye, (Çev.Bahar Bilgen, Bayram Şen), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2008 / ÖZBOLAT, Abdullah (2012), Aile Yapısı Ve Sosyal Hareketlilik: Sosyo-Ekonomik Arkaplandan Sosyal Ağlara / Famıly Structure And Socıal Mobılıty: From Socio-Economic Background To Social Networks,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 359-370, December 2012, Ankara.
FULCHER, J.; J. SCOTT; Sociology, Oxford University Press, England, 1999 / ÖZBOLAT, Abdullah (2012), Aile Yapısı Ve Sosyal Hareketlilik: Sosyo-Ekonomik Arkaplandan Sosyal Ağlara / Famıly Structure And Socıal Mobılıty: From Socio-Economic Background To Social Networks,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 359-370, December 2012, Ankara.
FULIGNI, A. J.; “The Academic Achievement of Adolescents from Immigrant Families: The Roles of Family Background, Attidudes and Behaviour”. Child Development, 1997, Volume 68, Number 2, ss.351-363 / ÖZBOLAT, Abdullah (2012), Aile Yapısı Ve Sosyal Hareketlilik: Sosyo-Ekonomik Arkaplandan Sosyal Ağlara / Famıly Structure And Socıal Mobılıty: From Socio-Economic Background To Social Networks,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 359-370, December 2012, Ankara.
FULIGNI, A. J.; “The Adjustment of Children from Immigrant Families”, Current Directions in Psychological Science,1998, Vol. 7, No. 4, ss.99-103 / ÖZBOLAT, Abdullah (2012), Aile Yapısı Ve Sosyal Hareketlilik: Sosyo-Ekonomik Arkaplandan Sosyal Ağlara / Famıly Structure And Socıal Mobılıty: From Socio-Economic Background To Social Networks,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 359-370, December 2012, Ankara.
GINTHER D. K.; R. POLLAK; “Family Structure and Children’s Educational Outcomes: Blended Families, Stylized Facts and Descriptiıve Regressions”. Demography, 2004, Vol. 41, Number 4, ss.671-696 / ÖZBOLAT, Abdullah (2012), Aile Yapısı Ve Sosyal Hareketlilik: Sosyo-Ekonomik Arkaplandan Sosyal Ağlara / Famıly Structure And Socıal Mobılıty: From Socio-Economic Background To Social Networks,

Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   90   91   92   93   94   95   96   97   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik