Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet93/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   89   90   91   92   93   94   95   96   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 313-327, December 2012, Ankara.
PANZAC, Danıel, Osmanlı İmparatorluğunda Veba (1700-1850), (çev. Serap Yılmaz), İstanbul, 1997 / KARABOĞA, Durmuş Volkan (2012), Klasik Dönemde Osmanlı Devleti’nde Tarıma Etki Eden Faktörler Ve Bu Faktörlerin Ortaya Çıkardığı Sonuçlar / Factors Affectıng Agrıculture In The Ottoman State Classıc And The Results Of These Factors,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 313-327, December 2012, Ankara.
REFİK, Ahmed, Anadolu’da Türk Aşiretleri (966-1200), İstanbul, 1989 / KARABOĞA, Durmuş Volkan (2012), Klasik Dönemde Osmanlı Devleti’nde Tarıma Etki Eden Faktörler Ve Bu Faktörlerin Ortaya Çıkardığı Sonuçlar / Factors Affectıng Agrıculture In The Ottoman State Classıc And The Results Of These Factors,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 313-327, December 2012, Ankara.
SHAW, Stanford, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, (çev. Mehmet Harmancı), İstanbul, 1994 / KARABOĞA, Durmuş Volkan (2012), Klasik Dönemde Osmanlı Devleti’nde Tarıma Etki Eden Faktörler Ve Bu Faktörlerin Ortaya Çıkardığı Sonuçlar / Factors Affectıng Agrıculture In The Ottoman State Classıc And The Results Of These Factors,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 313-327, December 2012, Ankara.
ŞENER, Abdüllatif, Tanzimat Dönemi Osmanlı Vergi Sistemi, İstanbul, 1990 / KARABOĞA, Durmuş Volkan (2012), Klasik Dönemde Osmanlı Devleti’nde Tarıma Etki Eden Faktörler Ve Bu Faktörlerin Ortaya Çıkardığı Sonuçlar / Factors Affectıng Agrıculture In The Ottoman State Classıc And The Results Of These Factors,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 313-327, December 2012, Ankara.
TABAKOĞLU, Ahmet, Türkiye İktisat Tarihi,İstanbul,2009 / KARABOĞA, Durmuş Volkan (2012), Klasik Dönemde Osmanlı Devleti’nde Tarıma Etki Eden Faktörler Ve Bu Faktörlerin Ortaya Çıkardığı Sonuçlar / Factors Affectıng Agrıculture In The Ottoman State Classıc And The Results Of These Factors,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 313-327, December 2012, Ankara.
TABAKOĞLU, Ahmet, Gerileme Dönemine Girerken Osmanlı Maliyesi,İstanbul,1985 / KARABOĞA, Durmuş Volkan (2012), Klasik Dönemde Osmanlı Devleti’nde Tarıma Etki Eden Faktörler Ve Bu Faktörlerin Ortaya Çıkardığı Sonuçlar / Factors Affectıng Agrıculture In The Ottoman State Classıc And The Results Of These Factors,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 313-327, December 2012, Ankara.
UZUN, Efkan, “Osmanlı Ülkesinde Görülen İsyan ve Eşkıyalık Olayları Hakkında Alınan Tedbirler Hakkında Bir Değerlendirme”, TÜBARD, Niğde, 2009, sa: 25, s.185-214 / KARABOĞA, Durmuş Volkan (2012), Klasik Dönemde Osmanlı Devleti’nde Tarıma Etki Eden Faktörler Ve Bu Faktörlerin Ortaya Çıkardığı Sonuçlar / Factors Affectıng Agrıculture In The Ottoman State Classıc And The Results Of These Factors,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 313-327, December 2012, Ankara.
ÜREKLİ, Bayram, “XVII. Yüzyılda Konya‟da Bazı Eşya ve Yiyecek Fiyatları”, Prof. Dr. Bayram Kodaman’a Armağan, Samsun, 1993, ss343-370 / KARABOĞA, Durmuş Volkan (2012), Klasik Dönemde Osmanlı Devleti’nde Tarıma Etki Eden Faktörler Ve Bu Faktörlerin Ortaya Çıkardığı Sonuçlar / Factors Affectıng Agrıculture In The Ottoman State Classıc And The Results Of These Factors,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 313-327, December 2012, Ankara.
VEİNSTEİN, Gilles, “Karadeniz‟in Kuzeyinde Büyük 1560 Kuraklığı: Osmanlı Yetkililerinin Durumu Algılayışı ve Gösterdikleri Tepkiler”, Osmanlı İmparatorluğu’nda Doğal Afetler, (Ed. Elızabeth Zacharıadou), İstanbul, 2001,ss.297-306 / KARABOĞA, Durmuş Volkan (2012), Klasik Dönemde Osmanlı Devleti’nde Tarıma Etki Eden Faktörler Ve Bu Faktörlerin Ortaya Çıkardığı Sonuçlar / Factors Affectıng Agrıculture In The Ottoman State Classıc And The Results Of These Factors,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 313-327, December 2012, Ankara.
YILMAZ, Ahmet, 413 Numaralı Mufassal Tapu Tahrir Defterine Göre Bitlis Sancağı (1555-1556), (Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2010 / KARABOĞA, Durmuş Volkan (2012), Klasik Dönemde Osmanlı Devleti’nde Tarıma Etki Eden Faktörler Ve Bu Faktörlerin Ortaya Çıkardığı Sonuçlar / Factors Affectıng Agrıculture In The Ottoman State Classıc And The Results Of These Factors,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 313-327, December 2012, Ankara.
A. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İstanbul / KILIÇ, Musa (2012), Osmanlı Tahtında Hak İddia Eden Bir Maceraperest: Düzme Şehzade Ahmed Nadir Bey / An Adventurer Who Asserted Rıght On The Ottoman Throne: Pretender Prınce Ahmed Nadir Bey,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 329-337, December 2012, Ankara.
Hatt-ı Hümâyûn Tasnifi (HAT): 1588, 19747-A, 48180, 48210 / KILIÇ, Musa (2012), Osmanlı Tahtında Hak İddia Eden Bir Maceraperest: Düzme Şehzade Ahmed Nadir Bey / An Adventurer Who Asserted Rıght On The Ottoman Throne: Pretender Prınce Ahmed Nadir Bey,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 329-337, December 2012, Ankara.
Sadaret Mektûbî Kalemi (A.MKT.): 131/41 / KILIÇ, Musa (2012), Osmanlı Tahtında Hak İddia Eden Bir Maceraperest: Düzme Şehzade Ahmed Nadir Bey / An Adventurer Who Asserted Rıght On The Ottoman Throne: Pretender Prınce Ahmed Nadir Bey,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 329-337, December 2012, Ankara.
B. The National Archive, Londra / KILIÇ, Musa (2012), Osmanlı Tahtında Hak İddia Eden Bir Maceraperest: Düzme Şehzade Ahmed Nadir Bey / An Adventurer Who Asserted Rıght On The Ottoman Throne: Pretender Prınce Ahmed Nadir Bey,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 329-337, December 2012, Ankara.
Foreign Office (FO): 78/63, 78/386, 78/420, 78/513, 78/517 / KILIÇ, Musa (2012), Osmanlı Tahtında Hak İddia Eden Bir Maceraperest: Düzme Şehzade Ahmed Nadir Bey / An Adventurer Who Asserted Rıght On The Ottoman Throne: Pretender Prınce Ahmed Nadir Bey,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 329-337, December 2012, Ankara.
ANDERSON, Antony Dolphin, Bütün Yönleriyle Osmanlı Hanedanı, Çev. Şefaettin Severcan, Yenişafak, (tsz.) / KILIÇ, Musa (2012), Osmanlı Tahtında Hak İddia Eden Bir Maceraperest: Düzme Şehzade Ahmed Nadir Bey / An Adventurer Who Asserted Rıght On The Ottoman Throne: Pretender Prınce Ahmed Nadir Bey,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 329-337, December 2012, Ankara.
BROTHER Peregrine, "The Danube I", Fraser's Magazine for Town and Country, Vol. XXII, July to December 1840, London, s. 560-572 / KILIÇ, Musa (2012), Osmanlı Tahtında Hak İddia Eden Bir Maceraperest: Düzme Şehzade Ahmed Nadir Bey / An Adventurer Who Asserted Rıght On The Ottoman Throne: Pretender Prınce Ahmed Nadir Bey,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 329-337, December 2012, Ankara.
BURCHARDT-BACKER, William, Lares and Penate, or, Clicia and its Governors, Ed. William Francis Ainsworth, London 1853 / KILIÇ, Musa (2012), Osmanlı Tahtında Hak İddia Eden Bir Maceraperest: Düzme Şehzade Ahmed Nadir Bey / An Adventurer Who Asserted Rıght On The Ottoman Throne: Pretender Prınce Ahmed Nadir Bey,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 329-337, December 2012, Ankara.
DUNN, John P., Khedive Ismail’s Army, Routledge Pub., London-New York 2005 / KILIÇ, Musa (2012), Osmanlı Tahtında Hak İddia Eden Bir Maceraperest: Düzme Şehzade Ahmed Nadir Bey / An Adventurer Who Asserted Rıght On The Ottoman Throne: Pretender Prınce Ahmed Nadir Bey,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 329-337, December 2012, Ankara.
EROĞLU, Haldun “Osmanlılarda İktidarın Değişim Süreci ve Meşruiyet Sorunu”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, S. 43, 2003, s. 19-39 / KILIÇ, Musa (2012), Osmanlı Tahtında Hak İddia Eden Bir Maceraperest: Düzme Şehzade Ahmed Nadir Bey / An Adventurer Who Asserted Rıght On The Ottoman Throne: Pretender Prınce Ahmed Nadir Bey,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 329-337, December 2012, Ankara.
EYİCE, Semavi, “Osmanlı Tarihinde Esrarengiz Bir Düzmece Şahzade Ahmed Nadir”, Tarih ve Toplum, S. 55, Temmuz 1998, 9-13 / KILIÇ, Musa (2012), Osmanlı Tahtında Hak İddia Eden Bir Maceraperest: Düzme Şehzade Ahmed Nadir Bey / An Adventurer Who Asserted Rıght On The Ottoman Throne: Pretender Prınce Ahmed Nadir Bey,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 329-337, December 2012, Ankara.
MURAT, Fazıl, “Frenklerin “Osmanlı Papazı” Dedikleri Sahte Şehzade Kimdir?”, Resimli Tarih Mecmuası, C. V, S. 53, Mayıs 1954, s. 3101-3102 / KILIÇ, Musa (2012), Osmanlı Tahtında Hak İddia Eden Bir Maceraperest: Düzme Şehzade Ahmed Nadir Bey / An Adventurer Who Asserted Rıght On The Ottoman Throne: Pretender Prınce Ahmed Nadir Bey,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 329-337, December 2012, Ankara.
FRELLER, Thomas, Dolores Campoy, Padre Ottomano and Malta: A Story of the 1001 Nights: a Sultan’s Son in Malta, Midsea Pub., Valetta 2006 / KILIÇ, Musa (2012), Osmanlı Tahtında Hak İddia Eden Bir Maceraperest: Düzme Şehzade Ahmed Nadir Bey / An Adventurer Who Asserted Rıght On The Ottoman Throne: Pretender Prınce Ahmed Nadir Bey,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 329-337, December 2012, Ankara.
G. M., “A Visit to İbrahim Pacha”, The Metropolitan Magazine, January 1834, s. 32-34 / KILIÇ, Musa (2012), Osmanlı Tahtında Hak İddia Eden Bir Maceraperest: Düzme Şehzade Ahmed Nadir Bey / An Adventurer Who Asserted Rıght On The Ottoman Throne: Pretender Prınce Ahmed Nadir Bey,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 329-337, December 2012, Ankara.
ÖZTUNA, Yılmaz, Devletler ve Hânedanlar, C. II, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1969 / KILIÇ, Musa (2012), Osmanlı Tahtında Hak İddia Eden Bir Maceraperest: Düzme Şehzade Ahmed Nadir Bey / An Adventurer Who Asserted Rıght On The Ottoman Throne: Pretender Prınce Ahmed Nadir Bey,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 329-337, December 2012, Ankara.
ROMER, Isabella Frances, “Some Account of the Turkish Pretender”, The New Monthly Magazine, Vol. LIX, Ed. Thedore Hook,Romer, s. 14-21 / KILIÇ, Musa (2012), Osmanlı Tahtında Hak İddia Eden Bir Maceraperest: Düzme Şehzade Ahmed Nadir Bey / An Adventurer Who Asserted Rıght On The Ottoman Throne: Pretender Prınce Ahmed Nadir Bey,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 329-337, December 2012, Ankara.
ROMER, Isabella Frances, The Rhône, the Darro and Guadalquivir: A Summer Ramble in 1842, Vol. II, London 1843 / KILIÇ, Musa (2012), Osmanlı Tahtında Hak İddia Eden Bir Maceraperest: Düzme Şehzade Ahmed Nadir Bey / An Adventurer Who Asserted Rıght On The Ottoman Throne: Pretender Prınce Ahmed Nadir Bey,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 329-337, December 2012, Ankara.
SÖYLEMEZ, Haşim, “Sahte Hanedan Saltanatı”, Aksiyon, S. 463, 20 Ekim 2003, s. 16-19 / KILIÇ, Musa (2012), Osmanlı Tahtında Hak İddia Eden Bir Maceraperest: Düzme Şehzade Ahmed Nadir Bey / An Adventurer Who Asserted Rıght On The Ottoman Throne: Pretender Prınce Ahmed Nadir Bey,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 329-337, December 2012, Ankara.
ULUÇAY, M. Çağatay, Padişahların Kadınları ve Kızları, TTK, Ankara 1985 / KILIÇ, Musa (2012), Osmanlı Tahtında Hak İddia Eden Bir Maceraperest: Düzme Şehzade Ahmed Nadir Bey / An Adventurer Who Asserted Rıght On The Ottoman Throne: Pretender Prınce Ahmed Nadir Bey,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 329-337, December 2012, Ankara.
URQUHART, David, The Pillars of Hercules; or, A Narrative of Travels in Spain and Morocco in 1848, Vol. II, London 1850, s. 246 / KILIÇ, Musa (2012), Osmanlı Tahtında Hak İddia Eden Bir Maceraperest: Düzme Şehzade Ahmed Nadir Bey / An Adventurer Who Asserted Rıght On The Ottoman Throne: Pretender Prınce Ahmed Nadir Bey,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 329-337, December 2012, Ankara.
TEKİNDAĞ, Şehabeddin, “Mustafa Çelebi”, İ.A., C. VIII, 687-689 / KILIÇ, Musa (2012), Osmanlı Tahtında Hak İddia Eden Bir Maceraperest: Düzme Şehzade Ahmed Nadir Bey / An Adventurer Who Asserted Rıght On The Ottoman Throne: Pretender Prınce Ahmed Nadir Bey,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 329-337, December 2012, Ankara.
AKŞİN, Sina, Türkiye Tarihi 4, İstanbul 1995 / KOÇ, Nurgün (2012), İsmet İnönü Dönemi Güzel Sanatlar Politikaları / The Fıne Arts Polıcıes At The Perıod Of Ismet Inonu,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 339-345, December 2012, Ankara.
İLHAN, Attilâ, Hangi Atatürk, İstanbul 2012 / KOÇ, Nurgün (2012), İsmet İnönü Dönemi Güzel Sanatlar Politikaları / The Fıne Arts Polıcıes At The Perıod Of Ismet Inonu,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 339-345, December 2012, Ankara.
KOÇ, Nurgün, Türk Kültür Tarihi İçinde Köy Enstitüleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 2007. (Basılmamış Doktora Tezi) / KOÇ, Nurgün (2012), İsmet İnönü Dönemi Güzel Sanatlar Politikaları / The Fıne Arts Polıcıes At The Perıod Of Ismet Inonu,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 339-345, December 2012, Ankara.
MUTLU, Sevda, “İsmet İnönü ve İttihat ve Terakki Fırkası”, C.Ü. SosyalbBilimler Dergisi, C: XXX, No: 2, Aralık 2006 / KOÇ, Nurgün (2012), İsmet İnönü Dönemi Güzel Sanatlar Politikaları / The Fıne Arts Polıcıes At The Perıod Of Ismet Inonu,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 339-345, December 2012, Ankara.
OSMA, Kıvanç, “Cumhuriyet‟in Anıtları: Anıt Heykeller”, Türkler Ansiklopedisi, Cilt 18, s.503-512 / KOÇ, Nurgün (2012), İsmet İnönü Dönemi Güzel Sanatlar Politikaları / The Fıne Arts Polıcıes At The Perıod Of Ismet Inonu,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 339-345, December 2012, Ankara.
POLAT, Bengül, “İsmet İnönü‟nün Üç Mektubu”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt 21, Sayı 63 / KOÇ, Nurgün (2012), İsmet İnönü Dönemi Güzel Sanatlar Politikaları / The Fıne Arts Polıcıes At The Perıod Of Ismet Inonu,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 339-345, December 2012, Ankara.
SİNANOĞLU, Suat, Türk Humanizmi, Ankara 1988 / KOÇ, Nurgün (2012), İsmet İnönü Dönemi Güzel Sanatlar Politikaları / The Fıne Arts Polıcıes At The Perıod Of Ismet Inonu,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 339-345, December 2012, Ankara.
ŞEKER, Kadir, İnönü Dönemi Kültür Hayatı (1938-1950), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2006. (Basılmamış Doktora Tezi) / KOÇ, Nurgün (2012), İsmet İnönü Dönemi Güzel Sanatlar Politikaları / The Fıne Arts Polıcıes At The Perıod Of Ismet Inonu,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 339-345, December 2012, Ankara.
TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları No: 98, İsmet İnönü Konuşma, Demeç, Makale, Mesaj ve Söyleşileri 1933-1938, Ankara 2003 / KOÇ, Nurgün (2012), İsmet İnönü Dönemi Güzel Sanatlar Politikaları / The Fıne Arts Polıcıes At The Perıod Of Ismet Inonu,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 339-345, December 2012, Ankara.
TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları No: 105, İsmet İnönü Konuşma, Demeç, Makale, Mesaj ve Söyleşileri 1968-1970, Ankara 2004 / KOÇ, Nurgün (2012), İsmet İnönü Dönemi Güzel Sanatlar Politikaları / The Fıne Arts Polıcıes At The Perıod Of Ismet Inonu,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 339-345, December 2012, Ankara.
TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları No: 106, İsmet İnönü Konuşma, Demeç, Makale, Mesaj ve Söyleşileri 1970-1973, Ankara 2004 / KOÇ, Nurgün (2012), İsmet İnönü Dönemi Güzel Sanatlar Politikaları / The Fıne Arts Polıcıes At The Perıod Of Ismet Inonu,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 339-345, December 2012, Ankara.
Théma Larousse Tematik Ansiklopedi, Milliyet, 1993-1994 / KOÇ, Nurgün (2012), İsmet İnönü Dönemi Güzel Sanatlar Politikaları / The Fıne Arts Polıcıes At The Perıod Of Ismet Inonu,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 339-345, December 2012, Ankara.
TOYNBEE, Arnold J., Türkiye Bir Devletin Yeniden Doğuşu II, İstanbul 2000 / KOÇ, Nurgün (2012), İsmet İnönü Dönemi Güzel Sanatlar Politikaları / The Fıne Arts Polıcıes At The Perıod Of Ismet Inonu,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 339-345, December 2012, Ankara.

TÖRE, Enver, “Atatürk ve Sonrası Dönemi Tiyatrosu Faaliyetleri”, Türkler Ansiklopedisi, Cilt18, s.522-537 / KOÇ, Nurgün (2012), İsmet İnönü Dönemi Güzel Sanatlar Politikaları / The Fıne Arts Polıcıes At The Perıod Of Ismet Inonu,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 339-345, December 2012, Ankara.


TURAN, Şerafettin, İsmet İnönü Yaşamı, Dönemi ve Kişiliği, Ankara 2003 / KOÇ, Nurgün (2012), İsmet İnönü Dönemi Güzel Sanatlar Politikaları / The Fıne Arts Polıcıes At The Perıod Of Ismet Inonu,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 339-345, December 2012, Ankara.
TURAN, Şerafettin, Türk Kültür Tarihi, Ankara 2005 / KOÇ, Nurgün (2012), İsmet İnönü Dönemi Güzel Sanatlar Politikaları / The Fıne Arts Polıcıes At The Perıod Of Ismet Inonu,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 339-345, December 2012, Ankara.
UĞUR, Necdet, İsmet İnönü, İstanbul 2010 / KOÇ, Nurgün (2012), İsmet İnönü Dönemi Güzel Sanatlar Politikaları / The Fıne Arts Polıcıes At The Perıod Of Ismet Inonu,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 339-345, December 2012, Ankara.
BARTHOLD, V. V. Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler, Yay. Haz. Kazım Yaşar Kopraman, İsmail Aka, Ankara: TTK Yayınları, 2006 / ONAY, İbrahim (2012), Eski Türk Toplumunda Aıle Düzeni Ve Bunun Dini, Siyasi Hayata Yansımaları / In Old Turkısh Communıty Famıly Order And Its Reflectıons On Relıgıous And Socıal Lıfe, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 347-357, December 2012, Ankara.
BAYAT, Fuzuli, Türk Mitolojisik Sistemi 1-2, İstanbul: Ötüken Yayınları, 2007 / ONAY, İbrahim (2012), Eski Türk Toplumunda Aıle Düzeni Ve Bunun Dini, Siyasi Hayata Yansımaları / In Old Turkısh Communıty Famıly Order And Its Reflectıons On Relıgıous And Socıal Lıfe, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 347-357, December 2012, Ankara.
CAHİZ, Ebu Osman”Amr B.Bahr El, Hilafet Ordusunun Menkıbeleri ve Türkler’in Faziletleri, Çev. Ramazan Şeşen, Ankara: TKAE. Yayınları, 2.Baskı, 1998 / ONAY, İbrahim (2012), Eski Türk Toplumunda Aıle Düzeni Ve Bunun Dini, Siyasi Hayata Yansımaları / In Old Turkısh Communıty Famıly Order And Its Reflectıons On Relıgıous And Socıal Lıfe, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 347-357, December 2012, Ankara.
CHALLAYE, Felician, Dinler Tarihi, çev. Samih Tiryakioğlu, İstanbul, 1998 / ONAY, İbrahim (2012), Eski Türk Toplumunda Aıle Düzeni Ve Bunun Dini, Siyasi Hayata Yansımaları / In Old Turkısh Communıty Famıly Order And Its Reflectıons On Relıgıous And Socıal Lıfe, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 347-357, December 2012, Ankara.
CÜVEYNİ, Alaaddin Ata Melik, Tarih-i Cihan Güşa, çev: Mürsel Öztürk, Ankara: Kültür Bak. Yayınları, 1999 / ONAY, İbrahim (2012), Eski Türk Toplumunda Aıle Düzeni Ve Bunun Dini, Siyasi Hayata Yansımaları / In Old Turkısh Communıty Famıly Order And Its Reflectıons On Relıgıous And Socıal Lıfe, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 347-357, December 2012, Ankara.
DEER, Jozsef, “İstep Kültürü”, çev. Şerif Baştav, A.Ü.DTCF. Dergisi XII, 1-2, 1954: 159-176 / ONAY, İbrahim (2012), Eski Türk Toplumunda Aıle Düzeni Ve Bunun Dini, Siyasi Hayata Yansımaları / In Old Turkısh Communıty Famıly Order And Its Reflectıons On Relıgıous And Socıal Lıfe, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 347-357, December 2012, Ankara.
DONUK, Abdülkadir, “Çeşitli Topluluklarda Ve Eski Türklerde Aile” ĠÜEF. Tarih Der. Sayı 33, C. XXXIII, 1980: 147-168 / ONAY, İbrahim (2012), Eski Türk Toplumunda Aıle Düzeni Ve Bunun Dini, Siyasi Hayata Yansımaları / In Old Turkısh Communıty Famıly Order And Its Reflectıons On Relıgıous And Socıal Lıfe, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 347-357, December 2012, Ankara.
EBERHERD, Wolfram, Çin Tarihi, Ankara: TTK Yayınları, 4.Baskı, 2007 / ONAY, İbrahim (2012), Eski Türk Toplumunda Aıle Düzeni Ve Bunun Dini, Siyasi Hayata Yansımaları / In Old Turkısh Communıty Famıly Order And Its Reflectıons On Relıgıous And Socıal Lıfe, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 347-357, December 2012, Ankara.
EBERHERD, Wolfram, “Eski Çin Felsefesinin Esasları” DTCF. Der. Cilt 2.S.2, 1944: 265- 274 / ONAY, İbrahim (2012), Eski Türk Toplumunda Aıle Düzeni Ve Bunun Dini, Siyasi Hayata Yansımaları / In Old Turkısh Communıty Famıly Order And Its Reflectıons On Relıgıous And Socıal Lıfe,

Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   89   90   91   92   93   94   95   96   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik