Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet91/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   87   88   89   90   91   92   93   94   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 263-285, December 2012, Ankara.
ÇOKER, Fahri; Türk Parlamento Tarihi, Millî Mücadele ve TBMM I. Dönem, I-III.c Ankara 1994, s. 782-783 / İSLAM, İbrahim (2012), Kurtuluş Savaşı’nda Milletvekili, Vali, Milli Eğitim Bakanı Bir İttihatçı İsmail Safa (Özler) Bey (1885-1940) / The Deputy, Governor, Unıonıst Mınıster Of Natıonal Educatıon In Natıonal Struggle Mıster Ismaıl Safa(Özler) (1885-1940), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 263-285, December 2012, Ankara.
ENER, Kasım; Çukurova Kurtuluş Savaşında Adana Cephesi, Ankara, 1970 / İSLAM, İbrahim (2012), Kurtuluş Savaşı’nda Milletvekili, Vali, Milli Eğitim Bakanı Bir İttihatçı İsmail Safa (Özler) Bey (1885-1940) / The Deputy, Governor, Unıonıst Mınıster Of Natıonal Educatıon In Natıonal Struggle Mıster Ismaıl Safa(Özler) (1885-1940), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 263-285, December 2012, Ankara.
FİŞEK, Kurthan; 100 Soruda Türk Spor Tarihi, İstanbul, 1985 / İSLAM, İbrahim (2012), Kurtuluş Savaşı’nda Milletvekili, Vali, Milli Eğitim Bakanı Bir İttihatçı İsmail Safa (Özler) Bey (1885-1940) / The Deputy, Governor, Unıonıst Mınıster Of Natıonal Educatıon In Natıonal Struggle Mıster Ismaıl Safa(Özler) (1885-1940), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 263-285, December 2012, Ankara.
HATİPOĞLU, Süleyman; Fransa’nın Çukurova’yı İşgali ve Pozantı Kongresi, Ankara, 1989 / İSLAM, İbrahim (2012), Kurtuluş Savaşı’nda Milletvekili, Vali, Milli Eğitim Bakanı Bir İttihatçı İsmail Safa (Özler) Bey (1885-1940) / The Deputy, Governor, Unıonıst Mınıster Of Natıonal Educatıon In Natıonal Struggle Mıster Ismaıl Safa(Özler) (1885-1940), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 263-285, December 2012, Ankara.
İSLÂM, İbrahim; Millî Mücadele’de Yeni Adana Gazetesi (Doktora Tezi), Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 1995 / İSLAM, İbrahim (2012), Kurtuluş Savaşı’nda Milletvekili, Vali, Milli Eğitim Bakanı Bir İttihatçı İsmail Safa (Özler) Bey (1885-1940) / The Deputy, Governor, Unıonıst Mınıster Of Natıonal Educatıon In Natıonal Struggle Mıster Ismaıl Safa(Özler) (1885-1940), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 263-285, December 2012, Ankara.
İSMAİL TEVFİK; Adana Vilâyeti Matbuatı, İstanbul, 1932 / İSLAM, İbrahim (2012), Kurtuluş Savaşı’nda Milletvekili, Vali, Milli Eğitim Bakanı Bir İttihatçı İsmail Safa (Özler) Bey (1885-1940) / The Deputy, Governor, Unıonıst Mınıster Of Natıonal Educatıon In Natıonal Struggle Mıster Ismaıl Safa(Özler) (1885-1940), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 263-285, December 2012, Ankara.
KAHRAMAN, Atıf; Osmanlı Devleti’nde Spor, Ankara 1995 / İSLAM, İbrahim (2012), Kurtuluş Savaşı’nda Milletvekili, Vali, Milli Eğitim Bakanı Bir İttihatçı İsmail Safa (Özler) Bey (1885-1940) / The Deputy, Governor, Unıonıst Mınıster Of Natıonal Educatıon In Natıonal Struggle Mıster Ismaıl Safa(Özler) (1885-1940), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 263-285, December 2012, Ankara.
MEHMET ASAF; 1909 Ermeni Olayları ve Anılarım, Yay. İ. Parmaksızoğlu, Ankara, 1982 / İSLAM, İbrahim (2012), Kurtuluş Savaşı’nda Milletvekili, Vali, Milli Eğitim Bakanı Bir İttihatçı İsmail Safa (Özler) Bey (1885-1940) / The Deputy, Governor, Unıonıst Mınıster Of Natıonal Educatıon In Natıonal Struggle Mıster Ismaıl Safa(Özler) (1885-1940), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 263-285, December 2012, Ankara.
Millî Eğitim Bakanlığı; Cumhurbaşkanları, Başbakanlar ve Milli Eğitim Bakanlarının Milli Eğitimle İlgili Söylev ve Demeçleri I(Kısaltma: MESD), Ankara 1946 / İSLAM, İbrahim (2012), Kurtuluş Savaşı’nda Milletvekili, Vali, Milli Eğitim Bakanı Bir İttihatçı İsmail Safa (Özler) Bey (1885-1940) / The Deputy, Governor, Unıonıst Mınıster Of Natıonal Educatıon In Natıonal Struggle Mıster Ismaıl Safa(Özler) (1885-1940), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 263-285, December 2012, Ankara.
(ÖZLER), İsmail Safa;“Tamim” Maarif Vekâleti Mecmuası, Mart 1341/1925 Sayı:I, s.48- 58 / İSLAM, İbrahim (2012), Kurtuluş Savaşı’nda Milletvekili, Vali, Milli Eğitim Bakanı Bir İttihatçı İsmail Safa (Özler) Bey (1885-1940) / The Deputy, Governor, Unıonıst Mınıster Of Natıonal Educatıon In Natıonal Struggle Mıster Ismaıl Safa(Özler) (1885-1940), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 263-285, December 2012, Ankara.
ÖZTÜRK, Kazım;Türk Parlamento Tarihi, TBMM II.Dönem, II. c. Ankara 1994 / İSLAM, İbrahim (2012), Kurtuluş Savaşı’nda Milletvekili, Vali, Milli Eğitim Bakanı Bir İttihatçı İsmail Safa (Özler) Bey (1885-1940) / The Deputy, Governor, Unıonıst Mınıster Of Natıonal Educatıon In Natıonal Struggle Mıster Ismaıl Safa(Özler) (1885-1940), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 263-285, December 2012, Ankara.
SÖKMEN, Tayfur; Hatay’ın Kurtuluşu İçin Harcanan Çabalar, Ankara 1978 / İSLAM, İbrahim (2012), Kurtuluş Savaşı’nda Milletvekili, Vali, Milli Eğitim Bakanı Bir İttihatçı İsmail Safa (Özler) Bey (1885-1940) / The Deputy, Governor, Unıonıst Mınıster Of Natıonal Educatıon In Natıonal Struggle Mıster Ismaıl Safa(Özler) (1885-1940), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 263-285, December 2012, Ankara.
TÜRKGELDİ, A. Fuat; Mondros ve Mudanya Mütarekeleri Tarihi, Ankara, 1948, s. 70 / İSLAM, İbrahim (2012), Kurtuluş Savaşı’nda Milletvekili, Vali, Milli Eğitim Bakanı Bir İttihatçı İsmail Safa (Özler) Bey (1885-1940) / The Deputy, Governor, Unıonıst Mınıster Of Natıonal Educatıon In Natıonal Struggle Mıster Ismaıl Safa(Özler) (1885-1940), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 263-285, December 2012, Ankara.
YÜREĞİR, A. Remzi; “Millî Mücadele’de Çukurova”, Yeni Adana Gazetesi, 25 Şubat 1953 / İSLAM, İbrahim (2012), Kurtuluş Savaşı’nda Milletvekili, Vali, Milli Eğitim Bakanı Bir İttihatçı İsmail Safa (Özler) Bey (1885-1940) / The Deputy, Governor, Unıonıst Mınıster Of Natıonal Educatıon In Natıonal Struggle Mıster Ismaıl Safa(Özler) (1885-1940), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 263-285, December 2012, Ankara.
ZÜCHER, Eric von; Millî Mücadele’de İttihatçılık, (çev. Nüzhet Salihoğlu), İstanbul, 1987 / İSLAM, İbrahim (2012), Kurtuluş Savaşı’nda Milletvekili, Vali, Milli Eğitim Bakanı Bir İttihatçı İsmail Safa (Özler) Bey (1885-1940) / The Deputy, Governor, Unıonıst Mınıster Of Natıonal Educatıon In Natıonal Struggle Mıster Ismaıl Safa(Özler) (1885-1940), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 263-285, December 2012, Ankara.
AKBULUT, Dursun Ali, Saltanattan Ulusal Egemenliğe, İstanbul, 2006 / KANBEROĞLU, Nesrin Atıcı (2012), Fransız İhtilâli’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Ulusçuluk Akımı / Natıonalısm Movement From French Revolutıon To Turkısh Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 287-302, December 2012, Ankara.
AKŞİN, Sina, “Atatürk Dönemi Tarihçiliği”, V. Türk Kongresi, Tarih, Tarihçilik, Tarih Yazımı,c. III, ss.5-14, Ankara, 2005 / KANBEROĞLU, Nesrin Atıcı (2012), Fransız İhtilâli’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Ulusçuluk Akımı / Natıonalısm Movement From French Revolutıon To Turkısh Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 287-302, December 2012, Ankara.
ANGI, Hacı, Atatürk İlkeleri ve Türk Devrimi, 4. Baskı, Ankara, 1985 / KANBEROĞLU, Nesrin Atıcı (2012), Fransız İhtilâli’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Ulusçuluk Akımı / Natıonalısm Movement From French Revolutıon To Turkısh Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 287-302, December 2012, Ankara.
ARMAOĞLU, Fahir, 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi, 15. baskı, İstanbul, 2005 / KANBEROĞLU, Nesrin Atıcı (2012), Fransız İhtilâli’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Ulusçuluk Akımı / Natıonalısm Movement From French Revolutıon To Turkısh Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 287-302, December 2012, Ankara.
ATAY, Falih Rıfkı, Çankaya, 2. Baskı, İstanbul, 1969 / KANBEROĞLU, Nesrin Atıcı (2012), Fransız İhtilâli’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Ulusçuluk Akımı / Natıonalısm Movement From French Revolutıon To Turkısh Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 287-302, December 2012, Ankara.
ATEŞ, Toktamış, Türk Devrim Tarihi, 8. Basım, Der Yayınları / KANBEROĞLU, Nesrin Atıcı (2012), Fransız İhtilâli’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Ulusçuluk Akımı / Natıonalısm Movement From French Revolutıon To Turkısh Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 287-302, December 2012, Ankara.
AYDEMİR, Şevket Süreyya, Suyu Arayan Adam, 16 baskı, İstanbul, 2005 / KANBEROĞLU, Nesrin Atıcı (2012), Fransız İhtilâli’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Ulusçuluk Akımı / Natıonalısm Movement From French Revolutıon To Turkısh Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 287-302, December 2012, Ankara.
BENLİ, Hasan Tahsin, “Ankara Halkevi Açılışı ve İlk Yılı”, Mülkiye, c.XXV, sayı:227, ss.223– 230 / KANBEROĞLU, Nesrin Atıcı (2012), Fransız İhtilâli’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Ulusçuluk Akımı / Natıonalısm Movement From French Revolutıon To Turkısh Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 287-302, December 2012, Ankara.
BERKES, Niyazi, 200 Yıldır Neden Bocalıyoruz, İstanbul, 1965 / KANBEROĞLU, Nesrin Atıcı (2012), Fransız İhtilâli’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Ulusçuluk Akımı / Natıonalısm Movement From French Revolutıon To Turkısh Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 287-302, December 2012, Ankara.
BERKES, Niyazi, Türk Düşününde Batı Sorunu, Ankara, 1975 / KANBEROĞLU, Nesrin Atıcı (2012), Fransız İhtilâli’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Ulusçuluk Akımı / Natıonalısm Movement From French Revolutıon To Turkısh Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 287-302, December 2012, Ankara.
BERKES, Niyazi, Teokrasi ve Laiklik, İstanbul, 1984 / KANBEROĞLU, Nesrin Atıcı (2012), Fransız İhtilâli’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Ulusçuluk Akımı / Natıonalısm Movement From French Revolutıon To Turkısh Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 287-302, December 2012, Ankara.
BERKES, Niyazi, Türkiye‟de Çağdaşlaşma, 9. baskı, İstanbul, 2006 / KANBEROĞLU, Nesrin Atıcı (2012), Fransız İhtilâli’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Ulusçuluk Akımı / Natıonalısm Movement From French Revolutıon To Turkısh Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 287-302, December 2012, Ankara.
BERKES, Niyazi, Unutulan Yıllar, 4. Baskı, İstanbul, 2011 / KANBEROĞLU, Nesrin Atıcı (2012), Fransız İhtilâli’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Ulusçuluk Akımı / Natıonalısm Movement From French Revolutıon To Turkısh Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 287-302, December 2012, Ankara.
CANSEVER, Hasan Ferit, “Türk Ocağının Doğuşundaki Sebep ve Saikler”, Türk Yurdu, Ekim 1960, 289.sayı, ikinci cilt(7), ss. 17-18 / KANBEROĞLU, Nesrin Atıcı (2012), Fransız İhtilâli’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Ulusçuluk Akımı / Natıonalısm Movement From French Revolutıon To Turkısh Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 287-302, December 2012, Ankara.
EMRE, Ahmet Cevat, İki Neslin Tarihi, İstanbul, 1960, s.338 / KANBEROĞLU, Nesrin Atıcı (2012), Fransız İhtilâli’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Ulusçuluk Akımı / Natıonalısm Movement From French Revolutıon To Turkısh Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 287-302, December 2012, Ankara.
GOLOĞLU, Mahmut, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-I 1924–1930 Devrimler ve Tepkiler, İstanbul, 2007 / KANBEROĞLU, Nesrin Atıcı (2012), Fransız İhtilâli’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Ulusçuluk Akımı / Natıonalısm Movement From French Revolutıon To Turkısh Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 287-302, December 2012, Ankara.
GÖKALP, Ziya, Kızıl Elma, haz. Hikmet Tanyu, 1976 / KANBEROĞLU, Nesrin Atıcı (2012), Fransız İhtilâli’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Ulusçuluk Akımı / Natıonalısm Movement From French Revolutıon To Turkısh Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 287-302, December 2012, Ankara.
GÜNGÖR, Erol, Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik, 13. Basım, İstanbul, 2003 / KANBEROĞLU, Nesrin Atıcı (2012), Fransız İhtilâli’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Ulusçuluk Akımı / Natıonalısm Movement From French Revolutıon To Turkısh Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 287-302, December 2012, Ankara.
HİLAV, Selahattin, “Düşünce Tarihi (1908-1980)”, Çağdaş Türkiye 4, ss.383-416 / KANBEROĞLU, Nesrin Atıcı (2012), Fransız İhtilâli’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Ulusçuluk Akımı / Natıonalısm Movement From French Revolutıon To Turkısh Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 287-302, December 2012, Ankara.
İĞDEMİR, Uluğ, Yılların İçinden, Ankara, 1976 / KANBEROĞLU, Nesrin Atıcı (2012), Fransız İhtilâli’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Ulusçuluk Akımı / Natıonalısm Movement From French Revolutıon To Turkısh Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 287-302, December 2012, Ankara.
İŞÇİ, Metin, Siyasal Düşünceler Tarihi, İstanbul, 2004 / KANBEROĞLU, Nesrin Atıcı (2012), Fransız İhtilâli’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Ulusçuluk Akımı / Natıonalısm Movement From French Revolutıon To Turkısh Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 287-302, December 2012, Ankara.
KANSU, Mazhar Müfit, Erzurum‟dan Ölümüne Kadar Atatürk‟le Beraber, c.1, Ankara, 1966 / KANBEROĞLU, Nesrin Atıcı (2012), Fransız İhtilâli’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Ulusçuluk Akımı / Natıonalısm Movement From French Revolutıon To Turkısh Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 287-302, December 2012, Ankara.
KOCATÜRK,Utkan, Atatürk‟ün Fikir ve Düşünceleri, Ankara, 1999 / KANBEROĞLU, Nesrin Atıcı (2012), Fransız İhtilâli’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Ulusçuluk Akımı / Natıonalısm Movement From French Revolutıon To Turkısh Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 287-302, December 2012, Ankara.
LEWIS, Bernard, Modern Türkiye‟nin Doğuşu, Ankara, 1991 / KANBEROĞLU, Nesrin Atıcı (2012), Fransız İhtilâli’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Ulusçuluk Akımı / Natıonalısm Movement From French Revolutıon To Turkısh Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 287-302, December 2012, Ankara.
NIEBUHR, Reinhold, Ahlaklı İnsan Ahlaksız Toplum, Türkç. Sara Akad, II. Baskı, Ankara, 2003 / KANBEROĞLU, Nesrin Atıcı (2012), Fransız İhtilâli’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Ulusçuluk Akımı / Natıonalısm Movement From French Revolutıon To Turkısh Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 287-302, December 2012, Ankara.
ORAN, Baskın, Atatürk Milliyetçiliği,3. basım, Ankara, 1993 / KANBEROĞLU, Nesrin Atıcı (2012), Fransız İhtilâli’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Ulusçuluk Akımı / Natıonalısm Movement From French Revolutıon To Turkısh Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 287-302, December 2012, Ankara.
ORTAYLI, İlber, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, 25. baskı, İstanbul, 2006 / KANBEROĞLU, Nesrin Atıcı (2012), Fransız İhtilâli’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Ulusçuluk Akımı / Natıonalısm Movement From French Revolutıon To Turkısh Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 287-302, December 2012, Ankara.
ORTAYLI, İlber, Osmanlı İmparatorluğu‟nda Alman Nüfuzu, 9. baskı, İst, 2006 / KANBEROĞLU, Nesrin Atıcı (2012), Fransız İhtilâli’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Ulusçuluk Akımı / Natıonalısm Movement From French Revolutıon To Turkısh Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 287-302, December 2012, Ankara.
ÖZBERK, Feyziye, “Özgün ve Cesur Bir Düşünür : Niyazi Berkes”, Bilim ve Ütopya, sayı:172, Ekim 2008, ss.28-39 / KANBEROĞLU, Nesrin Atıcı (2012), Fransız İhtilâli’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Ulusçuluk Akımı / Natıonalısm Movement From French Revolutıon To Turkısh Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 287-302, December 2012, Ankara.
SAFA, Peyami, Türk İnkılabına Bakışlar, Ankara, 1988 / KANBEROĞLU, Nesrin Atıcı (2012), Fransız İhtilâli’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Ulusçuluk Akımı / Natıonalısm Movement From French Revolutıon To Turkısh Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 287-302, December 2012, Ankara.
SARAY, Mehmet, Türk Dünyasında Dil ve Kültür Birliği, İstanbul, 2003 / KANBEROĞLU, Nesrin Atıcı (2012), Fransız İhtilâli’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Ulusçuluk Akımı / Natıonalısm Movement From French Revolutıon To Turkısh Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 287-302, December 2012, Ankara.
ŞAHİN, Enis, “Atatürk‟ün Milliyetçilik İlkesi”, Cumhuriyetimizin 80. Yılına Armağan, Sakarya Ünv. Yay., Adapazarı, Kasım, 2003, ss.7-28 / KANBEROĞLU, Nesrin Atıcı (2012), Fransız İhtilâli’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Ulusçuluk Akımı / Natıonalısm Movement From French Revolutıon To Turkısh Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 287-302, December 2012, Ankara.
TABAKOĞLU, Ahmet, Türk İktisat Tarihi, 7. Baskı, İstanbul, 2005 / KANBEROĞLU, Nesrin Atıcı (2012), Fransız İhtilâli’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Ulusçuluk Akımı / Natıonalısm Movement From French Revolutıon To Turkısh Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 287-302, December 2012, Ankara.
TANÖR, Bülent, Kurtuluş Kuruluş, 8. Baskı, İstanbul, 2007 / KANBEROĞLU, Nesrin Atıcı (2012), Fransız İhtilâli’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Ulusçuluk Akımı / Natıonalısm Movement From French Revolutıon To Turkısh Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 287-302, December 2012, Ankara.
TANYU, Hikmet, Ziya Gökalp‟in Kronolojisi, Ankara, 1981 / KANBEROĞLU, Nesrin Atıcı (2012), Fransız İhtilâli’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Ulusçuluk Akımı / Natıonalısm Movement From French Revolutıon To Turkısh Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 287-302, December 2012, Ankara.
TİMUR, Taner, Türk Devrimi ve Sonrası, 3. Baskı, 1994 / KANBEROĞLU, Nesrin Atıcı (2012), Fransız İhtilâli’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Ulusçuluk Akımı / Natıonalısm Movement From French Revolutıon To Turkısh Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 287-302, December 2012, Ankara.
TUNAYA, Tarık Zafer, Devrim Hareketleri İçinde Atatürk ve Atatürkçülük, 3. Baskı, İstanbul, 1994 / KANBEROĞLU, Nesrin Atıcı (2012), Fransız İhtilâli’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Ulusçuluk Akımı / Natıonalısm Movement From French Revolutıon To Turkısh Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 287-302, December 2012, Ankara.
TUNAYA, Tarık Zafer, Türkiye‟de Siyasal Partiler, c.I, İstanbul, 1998 / KANBEROĞLU, Nesrin Atıcı (2012), Fransız İhtilâli’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Ulusçuluk Akımı / Natıonalısm Movement From French Revolutıon To Turkısh Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 287-302, December 2012, Ankara.
UÇAROL, Rifat, Siyasi Tarih (1789-1999), 5. Baskı, İst, 2000 / KANBEROĞLU, Nesrin Atıcı (2012), Fransız İhtilâli’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Ulusçuluk Akımı / Natıonalısm Movement From French Revolutıon To Turkısh Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 287-302, December 2012, Ankara.
ÜNAL, Yenal, “Ahmet Ferit Tek‟in Hayatı ve Siyasi Faaliyetleri”, Tarih Okulu, 2008, sayı I, ss.19-47 / KANBEROĞLU, Nesrin Atıcı (2012), Fransız İhtilâli’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Ulusçuluk Akımı / Natıonalısm Movement From French Revolutıon To Turkısh Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 287-302, December 2012, Ankara.
YETKİN, Çetin, Türkiye‟de Tek Parti Yönetimi (1930-1945), 1985 / KANBEROĞLU, Nesrin Atıcı (2012), Fransız İhtilâli’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Ulusçuluk Akımı / Natıonalısm Movement From French Revolutıon To Turkısh Republıc, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 287-302, December 2012, Ankara.

A. Ş. S., Defter No:XVIII, Belge No:36/a / KARA, Adem (2012), XIX Yüzyılda Osmanlı Anadolusunda Ermeni Toplum Yaşantısı: Çorum Ve Antakya Karşılaştırmalı Örnekleri / Armenıan Communıty Experıence Of The XIX CENTURY, The Ottoman Anatolıa: Çorum And Antakya Examples Of Comparıson,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   87   88   89   90   91   92   93   94   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik