Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet9/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   437
TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 2, p. 1-21, Winter 2010, Ankara.

KORKMAZ, Zeynep, Sadrud‟din Şeyhoğlu, Marzubanname Tercümesi, İncelemesi-Metin-Sözlük-Tıpkıbasım,DTCF Yayınları , Ankara 1973 / GÜL, Meltem (2010), 14. Yüzyıl Eski Anadolu Sahasında Oğuz Lehçesiyle Yazılmış Eserler Üzerine Yapılan Başlıca Bilimsel Yayınlar / The Major Scıentıfıc Publıcatıons About Wrıtten Works On Oghuz Dıalect In 14th Century Ancıent Anatolıan Regıon , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 2, p. 1-21, Winter 2010, Ankara.

LEVEND, Agah Sırrı, “ Aşık Paşa‟nın Bilinmeyen İki Mesnevisi Fakrnâme ve Vasf-ı Hâl”, TDAY-Belleten, 1953 / GÜL, Meltem (2010), 14. Yüzyıl Eski Anadolu Sahasında Oğuz Lehçesiyle Yazılmış Eserler Üzerine Yapılan Başlıca Bilimsel Yayınlar / The Major Scıentıfıc Publıcatıons About Wrıtten Works On Oghuz Dıalect In 14th Century Ancıent Anatolıan Regıon , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 2, p. 1-21, Winter 2010, Ankara.

LEVEND, Agah Sırrı, “Aşık Paşa‟nın Bilinmeyen İki Mesnevisi Daha Hikâye ve Kimya Risalesi”, TDAY-Belleten,1954 / GÜL, Meltem (2010), 14. Yüzyıl Eski Anadolu Sahasında Oğuz Lehçesiyle Yazılmış Eserler Üzerine Yapılan Başlıca Bilimsel Yayınlar / The Major Scıentıfıc Publıcatıons About Wrıtten Works On Oghuz Dıalect In 14th Century Ancıent Anatolıan Regıon , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 2, p. 1-21, Winter 2010, Ankara.

LEVEND, Agah Sırrı, Gülşehri, Mantıkuttayr, Tıpkıbasım, Ankara 1957 / GÜL, Meltem (2010), 14. Yüzyıl Eski Anadolu Sahasında Oğuz Lehçesiyle Yazılmış Eserler Üzerine Yapılan Başlıca Bilimsel Yayınlar / The Major Scıentıfıc Publıcatıons About Wrıtten Works On Oghuz Dıalect In 14th Century Ancıent Anatolıan Regıon , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 2, p. 1-21, Winter 2010, Ankara.

ÖZBOSTANCI, Kenan, Kemaloğlu Ferah-name, İnceleme- Metin-Tıpkıbasım, İstanbul 1991 / GÜL, Meltem (2010), 14. Yüzyıl Eski Anadolu Sahasında Oğuz Lehçesiyle Yazılmış Eserler Üzerine Yapılan Başlıca Bilimsel Yayınlar / The Major Scıentıfıc Publıcatıons About Wrıtten Works On Oghuz Dıalect In 14th Century Ancıent Anatolıan Regıon , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 2, p. 1-21, Winter 2010, Ankara.

ŞARLI, Mahmut, “Âşık Paşa, Garip-nâme (6, 7, 8. bablar), Transkribe Metin” (Yüksek Lisans Tezi), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 1990 / GÜL, Meltem (2010), 14. Yüzyıl Eski Anadolu Sahasında Oğuz Lehçesiyle Yazılmış Eserler Üzerine Yapılan Başlıca Bilimsel Yayınlar / The Major Scıentıfıc Publıcatıons About Wrıtten Works On Oghuz Dıalect In 14th Century Ancıent Anatolıan Regıon , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 2, p. 1-21, Winter 2010, Ankara.

ŞEHSÜVAROĞLU, Bedi, Şair ve Hekim Ahmedî, İstanbul 1954 / GÜL, Meltem (2010), 14. Yüzyıl Eski Anadolu Sahasında Oğuz Lehçesiyle Yazılmış Eserler Üzerine Yapılan Başlıca Bilimsel Yayınlar / The Major Scıentıfıc Publıcatıons About Wrıtten Works On Oghuz Dıalect In 14th Century Ancıent Anatolıan Regıon , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 2, p. 1-21, Winter 2010, Ankara.

TEZCAN, Semih, “Süheyl ü Nev-bahâr Üzerine Notlar”, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi,Simurg Yayınları, 1994 / GÜL, Meltem (2010), 14. Yüzyıl Eski Anadolu Sahasında Oğuz Lehçesiyle Yazılmış Eserler Üzerine Yapılan Başlıca Bilimsel Yayınlar / The Major Scıentıfıc Publıcatıons About Wrıtten Works On Oghuz Dıalect In 14th Century Ancıent Anatolıan Regıon , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 2, p. 1-21, Winter 2010, Ankara.

TEZCAN, Semih, “Tanıtmalar, Marzubanname Tercümesi Üzerine”, TDAY Belleten,1977 / GÜL, Meltem (2010), 14. Yüzyıl Eski Anadolu Sahasında Oğuz Lehçesiyle Yazılmış Eserler Üzerine Yapılan Başlıca Bilimsel Yayınlar / The Major Scıentıfıc Publıcatıons About Wrıtten Works On Oghuz Dıalect In 14th Century Ancıent Anatolıan Regıon , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 2, p. 1-21, Winter 2010, Ankara.

UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Kütahya Şehri, İstanbul 1932 / GÜL, Meltem (2010), 14. Yüzyıl Eski Anadolu Sahasında Oğuz Lehçesiyle Yazılmış Eserler Üzerine Yapılan Başlıca Bilimsel Yayınlar / The Major Scıentıfıc Publıcatıons About Wrıtten Works On Oghuz Dıalect In 14th Century Ancıent Anatolıan Regıon , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 2, p. 1-21, Winter 2010, Ankara.

ÜNVER, İsmail, “Ahmedî‟nin İskendarname‟sindeki Mevlid Bölümü”, TDAY-Belleten, 1977 / GÜL, Meltem (2010), 14. Yüzyıl Eski Anadolu Sahasında Oğuz Lehçesiyle Yazılmış Eserler Üzerine Yapılan Başlıca Bilimsel Yayınlar / The Major Scıentıfıc Publıcatıons About Wrıtten Works On Oghuz Dıalect In 14th Century Ancıent Anatolıan Regıon , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 2, p. 1-21, Winter 2010, Ankara.

ÜNVER, İsmail, Ahmedî, İskendernâme, İnceleme, Tıpkıbasım, Ankara 1983 / GÜL, Meltem (2010), 14. Yüzyıl Eski Anadolu Sahasında Oğuz Lehçesiyle Yazılmış Eserler Üzerine Yapılan Başlıca Bilimsel Yayınlar / The Major Scıentıfıc Publıcatıons About Wrıtten Works On Oghuz Dıalect In 14th Century Ancıent Anatolıan Regıon , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 2, p. 1-21, Winter 2010, Ankara.

YAVUZ, Kemal, Garipnâme, 4. Cilt, Metin, Günümüz Türkçesine Aktarımı ve Tıpkıbasım,TDK, İstanbul 2000 / GÜL, Meltem (2010), 14. Yüzyıl Eski Anadolu Sahasında Oğuz Lehçesiyle Yazılmış Eserler Üzerine Yapılan Başlıca Bilimsel Yayınlar / The Major Scıentıfıc Publıcatıons About Wrıtten Works On Oghuz Dıalect In 14th Century Ancıent Anatolıan Regıon , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 2, p. 1-21, Winter 2010, Ankara.

AKSAN, D. (2007). Her Yönüyle Dil, Ankara: TDK Yayınları / TÜFEKÇİOĞLU, Burak (2010), Dilsel Değişmelerin Dil Ekonomisi Bağlamında İnternet Ortamındaki Yazışmalara Yansımaları / Reflectıons Of Lıngual Changes Wıth The Lınguage Economı Context To Internet Correspondence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 2, p. 23-32, Winter 2010, Ankara.

ÇAKIR, H., Topçu, H. (2005). “Bir İletişim Dili Olarak İnternet.” Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens. Dergisi. Sayı : 19 Yıl : 2005/2 (71-96 s.) / TÜFEKÇİOĞLU, Burak (2010), Dilsel Değişmelerin Dil Ekonomisi Bağlamında İnternet Ortamındaki Yazışmalara Yansımaları / Reflectıons Of Lıngual Changes Wıth The Lınguage Economı Context To Internet Correspondence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 2, p. 23-32, Winter 2010, Ankara.

GUIRAUD, P. (1999). Anlambilim. İstanbul: Multilingual Yayınları / TÜFEKÇİOĞLU, Burak (2010), Dilsel Değişmelerin Dil Ekonomisi Bağlamında İnternet Ortamındaki Yazışmalara Yansımaları / Reflectıons Of Lıngual Changes Wıth The Lınguage Economı Context To Internet Correspondence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 2, p. 23-32, Winter 2010, Ankara.

KIRAN, Z. (1996). Dilbilim Akımları. Ankara: Onur yayıncılık / TÜFEKÇİOĞLU, Burak (2010), Dilsel Değişmelerin Dil Ekonomisi Bağlamında İnternet Ortamındaki Yazışmalara Yansımaları / Reflectıons Of Lıngual Changes Wıth The Lınguage Economı Context To Internet Correspondence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 2, p. 23-32, Winter 2010, Ankara.

MARTINET, A. (1998). İşlevsel Genel Dilbilim. İstanbul: Multilingual Yayınları / TÜFEKÇİOĞLU, Burak (2010), Dilsel Değişmelerin Dil Ekonomisi Bağlamında İnternet Ortamındaki Yazışmalara Yansımaları / Reflectıons Of Lıngual Changes Wıth The Lınguage Economı Context To Internet Correspondence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 2, p. 23-32, Winter 2010, Ankara.

RUHLEN M. (2006). Dilin Kökeni Ana Dilin Evrimi Üzerine. Ankara: Hece Yayınları / TÜFEKÇİOĞLU, Burak (2010), Dilsel Değişmelerin Dil Ekonomisi Bağlamında İnternet Ortamındaki Yazışmalara Yansımaları / Reflectıons Of Lıngual Changes Wıth The Lınguage Economı Context To Internet Correspondence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 2, p. 23-32, Winter 2010, Ankara.

SAUSSURE, F. (1998). Genel Dilbilim Dersleri. İstanbul: Multilingual Yayınları / TÜFEKÇİOĞLU, Burak (2010), Dilsel Değişmelerin Dil Ekonomisi Bağlamında İnternet Ortamındaki Yazışmalara Yansımaları / Reflectıons Of Lıngual Changes Wıth The Lınguage Economı Context To Internet Correspondence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 2, p. 23-32, Winter 2010, Ankara.

SAV, B. (2003). “Anlam Değişmeleri Üzerine Artzamanlı Bir İnceleme.” G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 23, Sayı 1 (2003) 147-166 / TÜFEKÇİOĞLU, Burak (2010), Dilsel Değişmelerin Dil Ekonomisi Bağlamında İnternet Ortamındaki Yazışmalara Yansımaları / Reflectıons Of Lıngual Changes Wıth The Lınguage Economı Context To Internet Correspondence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 2, p. 23-32, Winter 2010, Ankara.

TAVŞANCIL, E. ve Aslan, E. (2001). Sözel, yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınları / TÜFEKÇİOĞLU, Burak (2010), Dilsel Değişmelerin Dil Ekonomisi Bağlamında İnternet Ortamındaki Yazışmalara Yansımaları / Reflectıons Of Lıngual Changes Wıth The Lınguage Economı Context To Internet Correspondence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 2, p. 23-32, Winter 2010, Ankara.

TOKLU, O. (2003). Dilbilime Giriş. Ankara: Akçağ Yayınları / TÜFEKÇİOĞLU, Burak (2010), Dilsel Değişmelerin Dil Ekonomisi Bağlamında İnternet Ortamındaki Yazışmalara Yansımaları / Reflectıons Of Lıngual Changes Wıth The Lınguage Economı Context To Internet Correspondence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 2, p. 23-32, Winter 2010, Ankara.

VARDAR, B. (2007). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Multilingual Yayınları / TÜFEKÇİOĞLU, Burak (2010), Dilsel Değişmelerin Dil Ekonomisi Bağlamında İnternet Ortamındaki Yazışmalara Yansımaları / Reflectıons Of Lıngual Changes Wıth The Lınguage Economı Context To Internet Correspondence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 2, p. 23-32, Winter 2010, Ankara.

VENDRYES, J.V. (2001). Dil ve Düşünce. İstanbul: Multilingual Yayınları / TÜFEKÇİOĞLU, Burak (2010), Dilsel Değişmelerin Dil Ekonomisi Bağlamında İnternet Ortamındaki Yazışmalara Yansımaları / Reflectıons Of Lıngual Changes Wıth The Lınguage Economı Context To Internet Correspondence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 2, p. 23-32, Winter 2010, Ankara.

YILDIRIM, A., Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları / TÜFEKÇİOĞLU, Burak (2010), Dilsel Değişmelerin Dil Ekonomisi Bağlamında İnternet Ortamındaki Yazışmalara Yansımaları / Reflectıons Of Lıngual Changes Wıth The Lınguage Economı Context To Internet Correspondence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 2, p. 23-32, Winter 2010, Ankara.

YAMAN, H., Erdoğan, Y. (2007). “İnternet Kullanımının Türkçeye Etkileri.” Journal of Language and Linguistic Studies Vol.3, No.2, October / TÜFEKÇİOĞLU, Burak (2010), Dilsel Değişmelerin Dil Ekonomisi Bağlamında İnternet Ortamındaki Yazışmalara Yansımaları / Reflectıons Of Lıngual Changes Wıth The Lınguage Economı Context To Internet Correspondence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 2, p. 23-32, Winter 2010, Ankara.

ATA, Aysu, (1997a). Nāśırü’d-Dįn Bin Burhānü’d-Dįn Rabġūzį Kıśaśü’l-Enbiyā-I,Giriş, Metin, Tıpkıbasım, Ankara: TDK / ATAY, Ayten (2010), Balkımak Fiili Ve Oğuz Türkçesinde Y- ~ B- Değişmeli Kelimeler / The Verb Balkımak And Y- ~ B- Abelıan Words In Oghuz Turkısh, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 33-40, Winter 2010, Ankara.

ATA, Aysu, (1997b).Nāśırü’d-Dįn Bin Burhānü’d-Dįn Rabġūzį Kıśaśü’l-Enbiyā-II, Dizin, Ankara: TDK / ATAY, Ayten (2010), Balkımak Fiili Ve Oğuz Türkçesinde Y- ~ B- Değişmeli Kelimeler / The Verb Balkımak And Y- ~ B- Abelıan Words In Oghuz Turkısh, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 33-40, Winter 2010, Ankara.

ATALAY, Besim, (1986). Divanü Lugati’t-Türk Tercümesi-I, II, III, Ankara: TDK / ATAY, Ayten (2010), Balkımak Fiili Ve Oğuz Türkçesinde Y- ~ B- Değişmeli Kelimeler / The Verb Balkımak And Y- ~ B- Abelıan Words In Oghuz Turkısh, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 33-40, Winter 2010, Ankara.

BANGUOĞLU, Tahsin, (1990). Türkçenin Grameri, Ankara: TDK / ATAY, Ayten (2010), Balkımak Fiili Ve Oğuz Türkçesinde Y- ~ B- Değişmeli Kelimeler / The Verb Balkımak And Y- ~ B- Abelıan Words In Oghuz Turkısh, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 33-40, Winter 2010, Ankara.

CAFEROĞLU, Ahmet, (1984).Türk Dili Tarihi, İstanbul: Enderun Yayınevi / ATAY, Ayten (2010), Balkımak Fiili Ve Oğuz Türkçesinde Y- ~ B- Değişmeli Kelimeler / The Verb Balkımak And Y- ~ B- Abelıan Words In Oghuz Turkısh, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 33-40, Winter 2010, Ankara.

CLAUSON, Sir Gerard (1972). An Etymological Dictionary Of Pre- Thirteenth-Century Turkish, Oxford / ATAY, Ayten (2010), Balkımak Fiili Ve Oğuz Türkçesinde Y- ~ B- Değişmeli Kelimeler / The Verb Balkımak And Y- ~ B- Abelıan Words In Oghuz Turkısh, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 33-40, Winter 2010, Ankara.

Derleme Sözlüğü (DS) (1965). II. Cilt, Ankara: TDK / ATAY, Ayten (2010), Balkımak Fiili Ve Oğuz Türkçesinde Y- ~ B- Değişmeli Kelimeler / The Verb Balkımak And Y- ~ B- Abelıan Words In Oghuz Turkısh, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 33-40, Winter 2010, Ankara.

Derleme Sözlüğü (DS) (1979). XI. Cilt Ankara: TDK / ATAY, Ayten (2010), Balkımak Fiili Ve Oğuz Türkçesinde Y- ~ B- Değişmeli Kelimeler / The Verb Balkımak And Y- ~ B- Abelıan Words In Oghuz Turkısh, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 33-40, Winter 2010, Ankara.

Derleme Sözlüğü (DS) (1974). VII. Cilt Ankara: TDK / ATAY, Ayten (2010), Balkımak Fiili Ve Oğuz Türkçesinde Y- ~ B- Değişmeli Kelimeler / The Verb Balkımak And Y- ~ B- Abelıan Words In Oghuz Turkısh, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 33-40, Winter 2010, Ankara.

DEVELLİOĞLU, Ferit,(1992).Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Ankara / ATAY, Ayten (2010), Balkımak Fiili Ve Oğuz Türkçesinde Y- ~ B- Değişmeli Kelimeler / The Verb Balkımak And Y- ~ B- Abelıan Words In Oghuz Turkısh, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 33-40, Winter 2010, Ankara.

DİLÇİN, Cem, (1983). Yeni Tarama Sözlüğü, Ankara: TDK / ATAY, Ayten (2010), Balkımak Fiili Ve Oğuz Türkçesinde Y- ~ B- Değişmeli Kelimeler / The Verb Balkımak And Y- ~ B- Abelıan Words In Oghuz Turkısh, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 33-40, Winter 2010, Ankara.

DİLÇİN, Cem, (1991). MesǾūd Bin Ahmed Süheyl u NevBahār, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi / ATAY, Ayten (2010), Balkımak Fiili Ve Oğuz Türkçesinde Y- ~ B- Değişmeli Kelimeler / The Verb Balkımak And Y- ~ B- Abelıan Words In Oghuz Turkısh, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 33-40, Winter 2010, Ankara.

ECKMANN, János, (1956 ).Nehcü’l-Feradis, II. Metin, Ankara: TDK / ATAY, Ayten (2010), Balkımak Fiili Ve Oğuz Türkçesinde Y- ~ B- Değişmeli Kelimeler / The Verb Balkımak And Y- ~ B- Abelıan Words In Oghuz Turkısh, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 33-40, Winter 2010, Ankara.

ERGİN, Muharrem (1997b) . Dede Korkut Kitabı-II, İndeks Gramer, Ankara: TDK / ATAY, Ayten (2010), Balkımak Fiili Ve Oğuz Türkçesinde Y- ~ B- Değişmeli Kelimeler / The Verb Balkımak And Y- ~ B- Abelıan Words In Oghuz Turkısh, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 33-40, Winter 2010, Ankara.

ERGİN, Muharrem (1997a) . Dede Korkut Kitabı-I, Giriş-Metin- Faksimile, Ankara: TDK / ATAY, Ayten (2010), Balkımak Fiili Ve Oğuz Türkçesinde Y- ~ B- Değişmeli Kelimeler / The Verb Balkımak And Y- ~ B- Abelıan Words In Oghuz Turkısh, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 33-40, Winter 2010, Ankara.

KADRİ, Hüseyin Kazım (1945). Türk Lūgati, Türk Dillerinin İştikakı ve Edebi Lugatleri, Cilt 4, Cumhuriyet Matbaası / ATAY, Ayten (2010), Balkımak Fiili Ve Oğuz Türkçesinde Y- ~ B- Değişmeli Kelimeler / The Verb Balkımak And Y- ~ B- Abelıan Words In Oghuz Turkısh, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 33-40, Winter 2010, Ankara.

KARA, Mehmet (2001). Türkmence, Ankara: Akçağ / ATAY, Ayten (2010), Balkımak Fiili Ve Oğuz Türkçesinde Y- ~ B- Değişmeli Kelimeler / The Verb Balkımak And Y- ~ B- Abelıan Words In Oghuz Turkısh, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 33-40, Winter 2010, Ankara.

KARAMANLIOĞLU, Ali Fehmi (1994).Kıpçak Türkçesi Grameri, Ankara: TDK / ATAY, Ayten (2010), Balkımak Fiili Ve Oğuz Türkçesinde Y- ~ B- Değişmeli Kelimeler / The Verb Balkımak And Y- ~ B- Abelıan Words In Oghuz Turkısh, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 33-40, Winter 2010, Ankara.

NECİP, Emir Necipoviç (1995). Yeni Uygur Türkçesi Sözlüğü (Rusçadan Çeviren: İklil Kurban), Ankara: TDK / ATAY, Ayten (2010), Balkımak Fiili Ve Oğuz Türkçesinde Y- ~ B- Değişmeli Kelimeler / The Verb Balkımak And Y- ~ B- Abelıan Words In Oghuz Turkısh, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 33-40, Winter 2010, Ankara.

ORALTAY, Hasan, (1984)., Kazak Türkçesi Sözlüğü, Tercüme: Nuri Yüce, Saadet Pınar, İstanbul: TDA / ATAY, Ayten (2010), Balkımak Fiili Ve Oğuz Türkçesinde Y- ~ B- Değişmeli Kelimeler / The Verb Balkımak And Y- ~ B- Abelıan Words In Oghuz Turkısh, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 33-40, Winter 2010, Ankara.

SIRKAŞEVA L.T.Ryumina ve Kuçigaşeva N.A. (2000). Teleüt Ağzı Sözlüğü (Çev.Şükrü HalūkAkalın, Caştegin Turgunbayev) Ankara: TDK / ATAY, Ayten (2010), Balkımak Fiili Ve Oğuz Türkçesinde Y- ~ B- Değişmeli Kelimeler / The Verb Balkımak And Y- ~ B- Abelıan Words In Oghuz Turkısh, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 33-40, Winter 2010, Ankara.

TOPARLI, Recep, Vural Hanifi, Karaatlı Recep (2003), Kıpçak Türkçesi Sözlüğü, Ankara: TDK / ATAY, Ayten (2010), Balkımak Fiili Ve Oğuz Türkçesinde Y- ~ B- Değişmeli Kelimeler / The Verb Balkımak And Y- ~ B- Abelıan Words In Oghuz Turkısh, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 33-40, Winter 2010, Ankara.

TOPARLI, Recep (1998). Harezm Türkçesi, Tokat / ATAY, Ayten (2010), Balkımak Fiili Ve Oğuz Türkçesinde Y- ~ B- Değişmeli Kelimeler / The Verb Balkımak And Y- ~ B- Abelıan Words In Oghuz Turkısh, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 33-40, Winter 2010, Ankara.

Türkçe Sözlük (TS) (1988). Ankara: TDK / ATAY, Ayten (2010), Balkımak Fiili Ve Oğuz Türkçesinde Y- ~ B- Değişmeli Kelimeler / The Verb Balkımak And Y- ~ B- Abelıan Words In Oghuz Turkısh, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 33-40, Winter 2010, Ankara.

TEKİN, Talat, Ölmez Mehmet, Ceylan Emine, Ölmez Zuhal, Eker Süer (1995).Türkmence-Türkçe Sözlük, Ankara: Simurg / ATAY, Ayten (2010), Balkımak Fiili Ve Oğuz Türkçesinde Y- ~ B- Değişmeli Kelimeler / The Verb Balkımak And Y- ~ B- Abelıan Words In Oghuz Turkısh, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 33-40, Winter 2010, Ankara.

TUNA, Osman Nedim (1992) .“ Altay Dilleri Teorisi”, Türk Dünyası El Kitabı, Cilt-II, s. 7-58 Ankara: TKAE / ATAY, Ayten (2010), Balkımak Fiili Ve Oğuz Türkçesinde Y- ~ B- Değişmeli Kelimeler / The Verb Balkımak And Y- ~ B- Abelıan Words In Oghuz Turkısh, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 33-40, Winter 2010, Ankara.

YUDAHIN, K.K. ve Taymas Abdullah (1988).Kırgız Sözlüğü, Ankara: TDK / ATAY, Ayten (2010), Balkımak Fiili Ve Oğuz Türkçesinde Y- ~ B- Değişmeli Kelimeler / The Verb Balkımak And Y- ~ B- Abelıan Words In Oghuz Turkısh, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 33-40, Winter 2010, Ankara.

ZÜLFİKAR, Hamza (1980). Türkçede Sesyansımalı Kelimeler, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Doçentlik Tezi, Ankara / ATAY, Ayten (2010), Balkımak Fiili Ve Oğuz Türkçesinde Y- ~ B- Değişmeli Kelimeler / The Verb Balkımak And Y- ~ B- Abelıan Words In Oghuz Turkısh, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 3 Issue 2, p. 33-40, Winter 2010, Ankara.

ALİAĞAOĞLU, Alparslan - UĞUR, Abdullah.Şehir Coğrafyası, Nobel Yayınları, Ankara 2010 / ARSLAN, İsmail (2010), Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Bir Maden Şehri: Balya (1839–1923) / A Mınıng Town From Tanzımat To Republıc: Balya (1839–1923),Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik