Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet87/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   83   84   85   86   87   88   89   90   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.
MUSCARELLA, O.W., 1988b, Bronze and Iron: Ancient Near Eastern Artifacts in The Metropolitan Museum of Art, The Metropolitan Museum of Art, New York / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.

MUSCARELLA, O.W., 1998, “Relations between Phrygia and Assyria in the 8th Century B.C.”, XXXIV. Uluslararası Assiriyoloji Kongresi, Kongreye Sunulan Bildirilerden Ayrı Basım, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara: 149-157 / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.


NEZAFATİ, N., MARKİ, G., PERNİCKA, E., MOMENZADEH, M., 2006, “Astaneh Gold Prospect: An Intrusion-Related Gold System in West-Central Iran” Abstracts of Oral and Poster Presentaions from SEG (Society of Economic Geologists) 2006 Conference, Colorado: 322-324 / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.
ÖZGÜÇ, T., 1971, Demir Devrinde Kültepe ve Civarı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.
ÖZGÜÇ, T., 1975, “Kululu Hakkında Yeni Gözlemler”, Anadolu (Anatolia) XVII. 1973’den ayrı basım, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.
PULAK, C., 2006, “Uluburun Batığı”, Uluburun Gemisi: 3000 Yıl Önce Dünya Ticareti, Bochum: 57-104 / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.
PULLU, S., 2006, Tabal Bölgesi Tarihi (M.Ö. I. Binyılın İlk Yarısında Tabal Krallığının Siyasal ve ekonomik Tarihi), Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.
SAGGS, H.W., 1968, “The Tell Al Rimah Tablets, 1965”, Iraq 30, Published by British School of Archaeology in Iraq, London: 154-208 / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.
SNODGRASS, A.M., 1980, “Iron and Early Metallurgy in the Mediterranean”, The Coming of the Age of Iron, Yale Unüversity Press, Edited by T.A. Wertime, J.D. Muhly, New Haven-London: 335-374 / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.
TEMİZSOY, İ., 1993, “Mamaderesi Tümülüsü Kazısı-Küçük Buluntular”, Anadolu Medeniyetler Müzesi 1992 Yıllığı, Ankara: 111-137 / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.
TEMUR, S., 1991, “Bolkardağı (Ulukışla-Niğde) Yöresi Çinko-Kurşun Yataklarının Petrografik İncelemesi” MTA Dergisi 11: 71-84 / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.
TOKER, A., 1992, Metal Vessels, Museum of Anatolian Civilizations, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.
TR.: Tell al Rimah Tablets / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.
ÜNLÜ, T., STENDAL, H., 1986, “Divriği Bölgesi Demir Yataklarının Element Korelasyonu ve Jeokimyası; Orta Anadolu, Türkiye”, Jeoloji Mühendisliği 28: 5-19 / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.
VEENHOF, K.R., EİDEM, J., 2008, Mesopotamia: The Old Assyrian Period, Orbis Biblicus et Orientalis 160/5, Academic Press Fribourg, Vadenhoeck & Ruprecht Göttingen / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.
WALKER, C.B.F., 1988, “Further Notes on Assyrian Bronzeworking”, Bronzeworking Centres of Western Asia c. 1000-539 B.C., (ed. J. Curtis), Kegan Paul International, London and New York: 111-117 / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.
WÄFLER, M., 1983, “Zu Status und Lage von Tabal”, Orientalia 52: 181-193 / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.
WEİSGERBER, G., CİERNY, J., 2002, “Tin for Ancient Anatolia”, Anatolian Metal II, ( ed. Ü. Yalçın) Dt.Bergbau Museum Bochum: 179-187 / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.

WINTER, I.J., 1988, “North Syria as a Bronzeworking Centre in the Early First Millennium BC: Luxury Commodities at Home and Abroad”, Bronzeworking Centres of Western Asia c. 1000-539 B.C., (ed. J. Curtis), Kegan Paul International, London and New York: 193-226 / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.


YENER, K.A., 1983, “The Production, Exchange and Utilization of Silver and Lead Metals in Ancient Anatolia: A Sources Ġdentification Project”, Anatolica 10, İstanbul: 1-17 / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.
YENER, K.A., 1986, “The Archaeometry of Silver in Anatolia: The Bolkardağ Mining District”, American Journal of Archaeology 90, New York: 469-472 / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.
YENER, K.A., VANDĠVER, P.B., 1993, “Reply to J.D. Muhly: Early Bronze Age Tin and The Taurus”, American Journal of Archaeology 90, New York: 255-264 / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.
YENER, K.A., 2010, “Bulgarmaden: Thoughts About Iron, Bolkardağ and the Taurus Mountains”, Iraq LXXII, Published by British School of Archaeology in Iraq, London: 183-191 / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.
YİĞİT, T., 2000, “Tabal”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi 40/3-4: 177-189 / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.
BAYAT, Ali Haydar, Tıp Tarihi, İzmir 2003 / ELİAÇIK, Muhittin (2012), Şaban Efendi’nin Şifâ’iyye Risalesinde İnci Üzerine Açıklamalar / Shaban Effendi’s Shifaiyye Explanatıons Of Pearl,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 189-203, December 2012, Ankara.
GÖKÇE, Nilüfer, Osmanlılar Döneminde Hekimlik ve Hekimbaşılık Müessesi, Trakya Üni., Sağlık Bil. Ens., Yüksek Lisans Tezi, Edirne 1990 / ELİAÇIK, Muhittin (2012), Şaban Efendi’nin Şifâ’iyye Risalesinde İnci Üzerine Açıklamalar / Shaban Effendi’s Shifaiyye Explanatıons Of Pearl,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 189-203, December 2012, Ankara.
İPEKTEN, Haluk vd., Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü, KTB Yay. Ankara 1988 / ELİAÇIK, Muhittin (2012), Şaban Efendi’nin Şifâ’iyye Risalesinde İnci Üzerine Açıklamalar / Shaban Effendi’s Shifaiyye Explanatıons Of Pearl,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 189-203, December 2012, Ankara.
MEHMED TAHİR, Bursalı, Osmanlı Müellifleri, 3 c., İstanbul 1324 / ELİAÇIK, Muhittin (2012), Şaban Efendi’nin Şifâ’iyye Risalesinde İnci Üzerine Açıklamalar / Shaban Effendi’s Shifaiyye Explanatıons Of Pearl,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 189-203, December 2012, Ankara.
Osmanlıca Tıp Terimleri Sözlüğü, E.İhsanoğlu, E.Kadri Unat, S.Vural, TTK Yayını, Ankara 2004 / ELİAÇIK, Muhittin (2012), Şaban Efendi’nin Şifâ’iyye Risalesinde İnci Üzerine Açıklamalar / Shaban Effendi’s Shifaiyye Explanatıons Of Pearl,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 189-203, December 2012, Ankara.
Redhouse, JAMES W., Turkish and English Lexion, İstanbul 2006 / ELİAÇIK, Muhittin (2012), Şaban Efendi’nin Şifâ’iyye Risalesinde İnci Üzerine Açıklamalar / Shaban Effendi’s Shifaiyye Explanatıons Of Pearl,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 189-203, December 2012, Ankara.
ŞEŞEN, Ramazan, Ortaçağ İslam Tıbbının Kaynakları ve XV. Yüzyılda Türkçeye Tercüme Edilen Tıp Kitapları, Tıp Tarihi Araştırmaları, S. 5, s.16-17, İstanbul 1993 / ELİAÇIK, Muhittin (2012), Şaban Efendi’nin Şifâ’iyye Risalesinde İnci Üzerine Açıklamalar / Shaban Effendi’s Shifaiyye Explanatıons Of Pearl,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 189-203, December 2012, Ankara.
ŞEYHÎ Mehmed Efendi, Vekayi’ül Fudala, (Abdülkadir Özcan, Şakâiku‟n-Nu‟mâniyye ve Zeyilleri, İstanbul 1989 / ELİAÇIK, Muhittin (2012), Şaban Efendi’nin Şifâ’iyye Risalesinde İnci Üzerine Açıklamalar / Shaban Effendi’s Shifaiyye Explanatıons Of Pearl,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 189-203, December 2012, Ankara.
Şifâ‟î Şa‟bân Efendi, Şifâ‟iyye, Zeytinoğlu İlçe Halk Kütüphanesi, 43 Ze 412/3, yk.113-147 / ELİAÇIK, Muhittin (2012), Şaban Efendi’nin Şifâ’iyye Risalesinde İnci Üzerine Açıklamalar / Shaban Effendi’s Shifaiyye Explanatıons Of Pearl,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 189-203, December 2012, Ankara.
Mîrzâ-zâde Mehmed Emîn Sâlim bin Mirzâ Mustafâ, Tezkire-i Sâlim, Kayseri Raşid Efendi Kütüphanesi, nr. 979 / ELİAÇIK, Muhittin (2012), Şaban Efendi’nin Şifâ’iyye Risalesinde İnci Üzerine Açıklamalar / Shaban Effendi’s Shifaiyye Explanatıons Of Pearl,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 189-203, December 2012, Ankara.
TOKAÇ, Mahmut, İlk Dönem (XIV-XV. yy) Türkçe Tıp Yazmalarında Cilt Hastalıkları ve Tedavileri, İÜ, Sağlık Bil.Ens. Doktora Tezi, İstanbul 2000 / ELİAÇIK, Muhittin (2012), Şaban Efendi’nin Şifâ’iyye Risalesinde İnci Üzerine Açıklamalar / Shaban Effendi’s Shifaiyye Explanatıons Of Pearl,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 189-203, December 2012, Ankara.
ÜNVER, A.Süheyl, Yağmur Taşları, İÜ Tarih Dergisi, S. 7, İstanbul, 1953 / ELİAÇIK, Muhittin (2012), Şaban Efendi’nin Şifâ’iyye Risalesinde İnci Üzerine Açıklamalar / Shaban Effendi’s Shifaiyye Explanatıons Of Pearl,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 189-203, December 2012, Ankara.
ÜNVER, A.Süheyl, Hekim Şaban Şifai ve laudanum terkibi, Tıb Fakültesi Mecmuası, 1938 / ELİAÇIK, Muhittin (2012), Şaban Efendi’nin Şifâ’iyye Risalesinde İnci Üzerine Açıklamalar / Shaban Effendi’s Shifaiyye Explanatıons Of Pearl,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 189-203, December 2012, Ankara.
ÜNVER, Süheyl, Tıp Tarihi -Tarihten Önceki Zamandan İslam Tababetine ve İslam Tababetinden XX. Asra Kadar-, İÜ yay., İstanbul 1943 / ELİAÇIK, Muhittin (2012), Şaban Efendi’nin Şifâ’iyye Risalesinde İnci Üzerine Açıklamalar / Shaban Effendi’s Shifaiyye Explanatıons Of Pearl,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 189-203, December 2012, Ankara.
YILDIZ, Ramazan, Şifalı Bitkiler ve Hastalıklar, İstanbul 1983 / ELİAÇIK, Muhittin (2012), Şaban Efendi’nin Şifâ’iyye Risalesinde İnci Üzerine Açıklamalar / Shaban Effendi’s Shifaiyye Explanatıons Of Pearl,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 189-203, December 2012, Ankara.
http://www.tipterimlerisozlugu.com/antidote.html / ELİAÇIK, Muhittin (2012), Şaban Efendi’nin Şifâ’iyye Risalesinde İnci Üzerine Açıklamalar / Shaban Effendi’s Shifaiyye Explanatıons Of Pearl,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 189-203, December 2012, Ankara.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Panzehir / ELİAÇIK, Muhittin (2012), Şaban Efendi’nin Şifâ’iyye Risalesinde İnci Üzerine Açıklamalar / Shaban Effendi’s Shifaiyye Explanatıons Of Pearl,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 189-203, December 2012, Ankara.

AKSOY, İ. (2011). Türklerde Aile ve Çocuk Eğitimi Eğitimi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research, Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16, KıŞ 2011 Winter, 11-19 / GÜLLÜDAĞ, Nesrin (2012), Karay Türklerinde Akrabalık Adları / Affınıty Names In Karaıte Turks,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 205-217, December 2012, Ankara.
ARAT, R. R. (1979). Kutadgu Bilig III, İndeks, TKAE Yay. İstanbul / GÜLLÜDAĞ, Nesrin (2012), Karay Türklerinde Akrabalık Adları / Affınıty Names In Karaıte Turks,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 205-217, December 2012, Ankara.
ATALAY, B.(1992). Divanü Lûgat‟it Türk Tercümesi II, III, TDK Yay. Ankara / GÜLLÜDAĞ, Nesrin (2012), Karay Türklerinde Akrabalık Adları / Affınıty Names In Karaıte Turks,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 205-217, December 2012, Ankara.
CAFEROĞLU, A. (1993). Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, Enderun Kitabevi, İstanbul / GÜLLÜDAĞ, Nesrin (2012), Karay Türklerinde Akrabalık Adları / Affınıty Names In Karaıte Turks,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 205-217, December 2012, Ankara.
CLAUSON, S.G. (1972). An Etymological Dictionary of Pre–Thirteenth Century Turkish, Oxford University Pres, Oxford / GÜLLÜDAĞ, Nesrin (2012), Karay Türklerinde Akrabalık Adları / Affınıty Names In Karaıte Turks,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 205-217, December 2012, Ankara.
ÇULHA, T. (2006). Karaycanın Kısa Sözvarlığı, Karayca-Türkçe Kısa Sözlük, Kebikeç Yay. İstanbul / GÜLLÜDAĞ, Nesrin (2012), Karay Türklerinde Akrabalık Adları / Affınıty Names In Karaıte Turks,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 205-217, December 2012, Ankara.
DOĞAN, Yrd.Doç. Dr. İ., Kıvrakdal, İ., (2002). Karaim Türkleri, Türkler, Yeni Türkiye Yay. Ankara, 781-789 / GÜLLÜDAĞ, Nesrin (2012), Karay Türklerinde Akrabalık Adları / Affınıty Names In Karaıte Turks,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 205-217, December 2012, Ankara.

EREN, H. (1999). Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü, 2. Baskı, Ankara / GÜLLÜDAĞ, Nesrin (2012), Karay Türklerinde Akrabalık Adları / Affınıty Names In Karaıte Turks,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 205-217, December 2012, Ankara.


ERSOY, H. Y. (2011). “Başkurt Türkçesinde Aile ve Akrabalık İsimlerinde Kullanılan –y Biçimbirimi,” Türkbilig, 21, 87- 112 / GÜLLÜDAĞ, Nesrin (2012), Karay Türklerinde Akrabalık Adları / Affınıty Names In Karaıte Turks,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 205-217, December 2012, Ankara.
GABAİN, A. V. (1989). Eski Türkçenin Grameri, (Çev.) Mehmet Akalın, TDK Yay. Ankara / GÜLLÜDAĞ, Nesrin (2012), Karay Türklerinde Akrabalık Adları / Affınıty Names In Karaıte Turks,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 205-217, December 2012, Ankara.
GÖMEÇ, S. (2001). Divanü Lugat-it Türk „de Akrabalık Bildiren Kelimeler, Türk Kültürü, Yıl XXXIX, Sayı 464, Aralık, 714-723 / GÜLLÜDAĞ, Nesrin (2012), Karay Türklerinde Akrabalık Adları / Affınıty Names In Karaıte Turks,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 205-217, December 2012, Ankara.
http://www.ozturkler.com/forum (04.06.2007) / GÜLLÜDAĞ, Nesrin (2012), Karay Türklerinde Akrabalık Adları / Affınıty Names In Karaıte Turks,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 205-217, December 2012, Ankara.
KAKUK, Z. (1991). “Ein Krımkaraımısches Wörterverzeıchnıs” Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hung. Tomus XLV (2-3), 347-401, Budapest / GÜLLÜDAĞ, Nesrin (2012), Karay Türklerinde Akrabalık Adları / Affınıty Names In Karaıte Turks,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 205-217, December 2012, Ankara.
Lİ, Y. S.(1999). Türk Dillerinde Akrabalık Adları, Simurg Yay. İstanbul / GÜLLÜDAĞ, Nesrin (2012), Karay Türklerinde Akrabalık Adları / Affınıty Names In Karaıte Turks,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 205-217, December 2012, Ankara.
ÖZKAN, N. (1997). Türk Dünyası, Geçit Yay. Kayseri / GÜLLÜDAĞ, Nesrin (2012), Karay Türklerinde Akrabalık Adları / Affınıty Names In Karaıte Turks,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 205-217, December 2012, Ankara.
ÖZKAN, Doç. Dr., N. (2005). Türk Dilinin Yurtları, Akçağ Yay. Ankara / GÜLLÜDAĞ, Nesrin (2012), Karay Türklerinde Akrabalık Adları / Affınıty Names In Karaıte Turks,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 205-217, December 2012, Ankara.
POLKANOV, Y. A (1994). Obryadı İ Obıçay, Krımskih Karaimov Tyürkov, Bahçisaray / GÜLLÜDAĞ, Nesrin (2012), Karay Türklerinde Akrabalık Adları / Affınıty Names In Karaıte Turks,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 205-217, December 2012, Ankara.
SOYDAN, C. (2003). Urdu Dilinde Akrabalık Terimleri ve Müslüman Hint Toplumunda Aile Yapısı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 43, 1, 43-56 / GÜLLÜDAĞ, Nesrin (2012), Karay Türklerinde Akrabalık Adları / Affınıty Names In Karaıte Turks,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 205-217, December 2012, Ankara.
TIETZE, A. (2002). Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugatı, Cilt 1, İstanbul / GÜLLÜDAĞ, Nesrin (2012), Karay Türklerinde Akrabalık Adları / Affınıty Names In Karaıte Turks,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 205-217, December 2012, Ankara.
Türkçe Sözlük, (2005). TDK Yay. Ankara / GÜLLÜDAĞ, Nesrin (2012), Karay Türklerinde Akrabalık Adları / Affınıty Names In Karaıte Turks,

Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   83   84   85   86   87   88   89   90   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik