Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet86/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   82   83   84   85   86   87   88   89   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 160-173, December 2012, Ankara.
KENDALL D., MURRAY J.,LİNDEN R. (1998). Sociology in our Times: The Essentials, Toronto / ÇIĞIR DİKYOL, Derya (2012), Tarihöncesi Dönemde Eğitim / Educatıon In Prehıstorıc Tımes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 160-173, December 2012, Ankara.
KOÇER, H.A. (1980). Eğitim tarihi (İlkçağ),Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları / ÇIĞIR DİKYOL, Derya (2012), Tarihöncesi Dönemde Eğitim / Educatıon In Prehıstorıc Tımes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 160-173, December 2012, Ankara.
LEAKEY, L.S.B. (1988). İnsanın Ataları.(Çev: G. Arsebük). Ankara: Türk Tarihi Kurumu Basımevi / ÇIĞIR DİKYOL, Derya (2012), Tarihöncesi Dönemde Eğitim / Educatıon In Prehıstorıc Tımes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 160-173, December 2012, Ankara.
MARROU, H.I. (1956). A history of education in antiquity, England: The University of Wisconsin Press / ÇIĞIR DİKYOL, Derya (2012), Tarihöncesi Dönemde Eğitim / Educatıon In Prehıstorıc Tımes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 160-173, December 2012, Ankara.
ÖZBAŞARAN, M. (2012). “Orta Anadolu‟da yerleşik hayatı seçen en eski topluluk”, Aktüel Arkeoloji, Mayıs-Haziran 2012, 80-88, İstanbul / ÇIĞIR DİKYOL, Derya (2012), Tarihöncesi Dönemde Eğitim / Educatıon In Prehıstorıc Tımes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 160-173, December 2012, Ankara.
ÖRNEK, S.V. (1988). İlkellerde din, büyü, sanat, efsane, İstanbul: Gerçek Yayınevi / ÇIĞIR DİKYOL, Derya (2012), Tarihöncesi Dönemde Eğitim / Educatıon In Prehıstorıc Tımes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 160-173, December 2012, Ankara.
ÖZBEK, M.(2000). Dünden bugüne insan, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları / ÇIĞIR DİKYOL, Derya (2012), Tarihöncesi Dönemde Eğitim / Educatıon In Prehıstorıc Tımes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 160-173, December 2012, Ankara.
ÖZBEK, M. (2011). İnsanın tarihöncesi evrimi. İstanbul: Bilim ve Gelecek Kitaplığı / ÇIĞIR DİKYOL, Derya (2012), Tarihöncesi Dönemde Eğitim / Educatıon In Prehıstorıc Tımes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 160-173, December 2012, Ankara.
ÖZDOĞAN, M. (2002). “Çanak çömleksiz Neolitik Çağ”, Arkeo Atlas, 66(10), İstanbul / ÇIĞIR DİKYOL, Derya (2012), Tarihöncesi Dönemde Eğitim / Educatıon In Prehıstorıc Tımes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 160-173, December 2012, Ankara.
ÖZDOĞAN, M. (2007). “Marmara Bölgesi Neolitik Çağ kültürleri”, Türkiye’de Neolitik Dönem, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları / ÇIĞIR DİKYOL, Derya (2012), Tarihöncesi Dönemde Eğitim / Educatıon In Prehıstorıc Tımes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 160-173, December 2012, Ankara.
ÖZDOĞAN, M. (2011a). 50 soruda arkeoloji, İstanbul : Bilim ve Gelecek Kitaplığı / ÇIĞIR DİKYOL, Derya (2012), Tarihöncesi Dönemde Eğitim / Educatıon In Prehıstorıc Tımes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 160-173, December 2012, Ankara.
ÖZDOĞAN, M. (2011b). “Mezolitik Çağ”, ArkeoAtlas, 48-53, İstanbul / ÇIĞIR DİKYOL, Derya (2012), Tarihöncesi Dönemde Eğitim / Educatıon In Prehıstorıc Tımes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 160-173, December 2012, Ankara.
PERKİNS, D.N. (1999). “The many faces of constructivism”, Educational Leadership, November 199, 6-11 / ÇIĞIR DİKYOL, Derya (2012), Tarihöncesi Dönemde Eğitim / Educatıon In Prehıstorıc Tımes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 160-173, December 2012, Ankara.
PİVETAU, J. (1974). “Man before history”, Larousse Encyclopedia of Ancient and Medieval History, London: Hamlyn / ÇIĞIR DİKYOL, Derya (2012), Tarihöncesi Dönemde Eğitim / Educatıon In Prehıstorıc Tımes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 160-173, December 2012, Ankara.
PLATO. (1991). Republic. Translated by Allan Bloom. NY: Basic Boks / ÇIĞIR DİKYOL, Derya (2012), Tarihöncesi Dönemde Eğitim / Educatıon In Prehıstorıc Tımes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 160-173, December 2012, Ankara.
ROUSSEAU, J. J. (2000). Emile ya da eğitim üzerine. (Çev: Y. Avunç). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları / ÇIĞIR DİKYOL, Derya (2012), Tarihöncesi Dönemde Eğitim / Educatıon In Prehıstorıc Tımes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 160-173, December 2012, Ankara.
SENEMOĞLU, N. (2005). Gelişim öğrenme ve öğretim, 2005, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık / ÇIĞIR DİKYOL, Derya (2012), Tarihöncesi Dönemde Eğitim / Educatıon In Prehıstorıc Tımes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 160-173, December 2012, Ankara.
SOUVATZİ, S. G. (2008). A social archaeology of households in neolithic Greece, Cambridge: Cambridge University Press / ÇIĞIR DİKYOL, Derya (2012), Tarihöncesi Dönemde Eğitim / Educatıon In Prehıstorıc Tımes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 160-173, December 2012, Ankara.
SÖNMEZ, V. (2010a). Sosyal bilgiler öğretimi ve öğretmen kılavuzu. (Yenilenmiş 6. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık / ÇIĞIR DİKYOL, Derya (2012), Tarihöncesi Dönemde Eğitim / Educatıon In Prehıstorıc Tımes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 160-173, December 2012, Ankara.
STELLA G.S. (2008). A social archaeology of households in Neolithic Greece: An antropological approach, Cambridge: Cambridge University Press / ÇIĞIR DİKYOL, Derya (2012), Tarihöncesi Dönemde Eğitim / Educatıon In Prehıstorıc Tımes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 160-173, December 2012, Ankara.
ŞENEL, A. (1995). İlkel topluluktan uygar topluma, Ankara: Bilim ve Sanat / ÇIĞIR DİKYOL, Derya (2012), Tarihöncesi Dönemde Eğitim / Educatıon In Prehıstorıc Tımes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 160-173, December 2012, Ankara.
UCKO, P. J. (1968). Anthropomorphic figurines of predynastic Egypt and neolithic Crete with comparative material from the prehistoric Near East and mainland Greece. London: A. Szmidla / ÇIĞIR DİKYOL, Derya (2012), Tarihöncesi Dönemde Eğitim / Educatıon In Prehıstorıc Tımes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 160-173, December 2012, Ankara.
UÇAN, A. (1997). Müzik eğitimi (Temel kavramlar-ilkeler-yaklaşımlar), Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları / ÇIĞIR DİKYOL, Derya (2012), Tarihöncesi Dönemde Eğitim / Educatıon In Prehıstorıc Tımes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 160-173, December 2012, Ankara.
UNESCO. (1964). Dictionary of social sciences, Unesco: Gould, J.; W. L. Kolb (ed.). London: Tavistock Publications / ÇIĞIR DİKYOL, Derya (2012), Tarihöncesi Dönemde Eğitim / Educatıon In Prehıstorıc Tımes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 160-173, December 2012, Ankara.
VOİGT, M. M. (2000). “Catal Höyük in context: Ritual at early neolithic sites in central and eastern Turkey”, Life in Neolithic Farming Communities: Social Organization, Identity, and Differentiation, 253-293. Kluwer Academic/Plenum Publisher. New York / ÇIĞIR DİKYOL, Derya (2012), Tarihöncesi Dönemde Eğitim / Educatıon In Prehıstorıc Tımes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 160-173, December 2012, Ankara.
WİLFORD, J. N. (2009). "Flutes offer clues to stone-age music", The New York Times 459 (7244): 248–52 / ÇIĞIR DİKYOL, Derya (2012), Tarihöncesi Dönemde Eğitim / Educatıon In Prehıstorıc Tımes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 160-173, December 2012, Ankara.
YEŞİLTAŞ, N.M. (2007). “John Dewey‟in eğitim anlayışı ve sosyal bilgiler öğretimi”, Sosyal Bilgiler Eğitimi Açısından Eğitim Klasikleri İncelemeleri, 53-72 / ÇIĞIR DİKYOL, Derya (2012), Tarihöncesi Dönemde Eğitim / Educatıon In Prehıstorıc Tımes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 160-173, December 2012, Ankara.
YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (1999). Nitel araştırma yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınevi / ÇIĞIR DİKYOL, Derya (2012), Tarihöncesi Dönemde Eğitim / Educatıon In Prehıstorıc Tımes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 160-173, December 2012, Ankara.
AKSOY, B., 1998, “Prehistoric and Early Historic Pottery of the Bolkardağ Mining District”, XXXIV. Uluslararası Assiriyoloji Kongresi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara: 565-572, Levha: 165-170 / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.
ALKIM, U.B., 1965, “The Road From Sam-al To Asitawandawa, Contrubutions to The Historical Geography of The Amanus Region” Anadolu Araştırmaları II: 2-42 / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.
ÇEVİKBAŞ, A., ÖZTUNALI, Ö., 1991, “Ulukışla-Çamardı (Niğde) Havzasının Maden Yatakları”, Jeoloji Mühendisliği 39: 22-40 / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.
ÇINAROĞLU, A., 1987, “Kemerhisar-Ambartepe 1986 Kazısı”, IX. Kazı Sonuçları Toplantısı I, Kongreye Sunulan Bildiriler, Ankara: 351-360 / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.
ÇİLİNGİROĞLU, A., 1984, Urartu ve Kuzey Suriye: Siyasal ve Kültürel İlişkiler, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.
ÇİLİNGİROĞLU, A., 1994, Urartu Tarihi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İzmir / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.
ÇİLİNGİROĞLU, A., 1997, Urartu Krallığı Tarihi ve Sanatı, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, İzmir / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.
BALATTİ, S., BALZA, M.E., 2012, M.E., “Kınık-Höyük and Southern Cappadocia (Turkey): Geo-Archaeological Activities, Landscapes and Social Spaces”, Universitatforschungen zur prahistorischen Archaologie 207, Verlag Dr. Rudolf Habelt, Bonn: 93-104 / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.
BARNETT, R.D., 1987, “Phrygia ve Demir Devrinde Anadolu Kavimleri”, (Çev: Ö. Çapar), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Dergisi XXXI/1-2, Ankara: 43-73 / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.
BELLİ, O., 1991a, “Ore Deposits and Mining in Eastern Anatolia in The Urartian Period: Silver, Copper, and İron”, Urartu- A Metalworking Center in The First Millenium B.C.E, The Ġsrael Museum, Jerusalem: 16-41 / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.
BELLİ, O., 1991b, “The Problem of Tin Deposits in Anatolia and Its Need for Tin, According to Written Sources”, Anatolian Iron Ages, Published by British Institute of Archaeology at Ankara: 1-9 / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.
BELLİ, O., 2004, Anadolu’da Kalay ve Bronzun Tarihçesi, Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, İstanbul / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.
BİLGİ, Ö., 2004, Anadolu Dökümün Beşiği, Döktaş Yayınları, İstanbul / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.
DERCKSEN, J.G., 2005, “Metals According to Documents from Kültepe-Kanish Dating to the Old Assyrian Colony Period”, Anatolian Metal III, Bochum: 17-34 / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.
DİNÇOL, A., 1982, “Geç Hititler”, Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi I, Görsel Yayınları, Ankara: 122-136 / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.
DUYMUŞ, H.H., 2011, “Asur Kaynaklarına Göre Demirçağı’nda Tabal Krallığı”, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmalar Dergisi 2/3: 34-46 / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.
FORBES, R.J., 1971, Studies in Ancient Technology VIII, Leiden / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.
GOETZE, A., 1940, Kizzuwatna and the Problem of Hittite Geography, Yale Oriental Series Researches XXII, Yale University Press, New Haven / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.
HAWKİNS, J.D., POSTGATE, J.N., 1988, “Tribute from Tabal”, State Archives of Assyria Bulletin II/I: 31-40 / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.
HAWKİNS, J.D., 2000, Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions. Vol. I, Berlin/New York / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.
HELWİNG, B., 2009, “Rethinking The Tin Mountains: Patterns of Usage and Circulation of Tin in Greater Iran from the 4th to The 1st Millennium BC”,TÜBA-AR 12: 209-221 / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.
KALAÇ, M., 1976-77, “Bolkar-Maden Kaya Yazıtı” Anadolu Araştırmaları IV-V: 61-66 / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.
KAPTAN, E., 1988, “Türkiye Madencilik Tarihine Ait Çamardı-Celaller Köyü Yöresindeki Buluntular” IV. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Ankara: 1-11 / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.
KAPTAN, E., 1992, “Anadolu’da Kalay ve Eski Yer altı Kalay Madenciliği” Jeoloji Mühendisleri Dergisi 40, Ankara: 15-19 / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.
KAPTAN, E., 2012,” Kestel’den Önemli Bir Buluntu”, 27. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Ankara:45-54 / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.
KBo : Keilschriftexte aus Boghazköi. Berlin / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.
KINAL, F., 1953, “Arzava Memleketleri’nin Mevkii ve Tarihi” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları 11, Ankara:3-46 / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.
KURT, M., 2010a, “Tabal Ülkesi’nin Politik ve İdari Yapısı”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23: 127-136 / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.
KURT, M., 2010b, “II. Sargon Devri Kaynakları Işığında Güney Anadolu ve Toros Dağları Bölgesi”, Tarih Araştırmaları 48, Ankara: 69-88 / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.
KURUÇAYIRLI, E., ÖZBAL, H., 2005, “New Metal Analysis from Tarsus Gözlükule”, Anatolian Metal III, Bochum, 49-61 / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.
LUCKENBİLL, D.D., 1968, Ancient Records of Assyria and Babylonia (ARAB ) I, New York / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.
MAXWELL-HYSLOP, K.R., 1974, “Asyyrian Sources of Iron: A Preliminary Survey of The Historical and Geographical Evidence”, Iraq 36, Published by British School of Archaeology in Iraq, London: 139-154 / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.
MUSCARELLA, O.W., 1970, “Near Eastern Bronzes in the West: The Question of Origin”, Art and Technology, Published by The Fogg Art Museum, Harward Üniversity, (Edited by S. Doeringer vd.): 109-128 / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 175-188, December 2012, Ankara.
MUSCARELLA, O.W., 1988a, “The Background to the Phrygian Bronze Industry”, Bronzeworkink Centres of Western Asia c. 1000-539 B.C., Kegan Paul International, (ed. J. Curtis), London and New York: 177-192 / DÖNMEZ, Sevgi (2012), Tabal Ülkesi’nin Metal Kaynakları Açısından Önemi / The Importance Of Tabal Country In The Aspect Of Metal Resources,

Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   82   83   84   85   86   87   88   89   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik