Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet82/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   78   79   80   81   82   83   84   85   ...   437
TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 51-80, December 2012, Ankara.

EBUL ABBAS ŞEMSEDDİN Ahmed b. Muhammed b. Ebi Bekr b. Hallikan, Vefayât’ülÂyan, (Tahkik, İhsan Abbas) c. 3, Dar es- Sadr, Beyrut, Tarihsiz BİÇER, Bekir (2012), İslâm Tarihi Kitaplarında Kürtler Hakkındaki Rivayetler (7. Ve 12. Yüzyıl Arası / The Accounts On The Kurdısh People In The Books On Islamıc Hıstory ( Between 7th And 12th Century),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 51-80, December 2012, Ankara.

EL- BELÂZURİ, Fütûh’ul- Buldân, (Çev. Mustafa Fayda), Ankara 1987 BİÇER, Bekir (2012), İslâm Tarihi Kitaplarında Kürtler Hakkındaki Rivayetler (7. Ve 12. Yüzyıl Arası / The Accounts On The Kurdısh People In The Books On Islamıc Hıstory ( Between 7th And 12th Century),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 51-80, December 2012, Ankara.

EL- BELÂZÛRÎ, Ensâb el- Eşraf, Beyrut 1976 BİÇER, Bekir (2012), İslâm Tarihi Kitaplarında Kürtler Hakkındaki Rivayetler (7. Ve 12. Yüzyıl Arası / The Accounts On The Kurdısh People In The Books On Islamıc Hıstory ( Between 7th And 12th Century),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 51-80, December 2012, Ankara.

HÂFIZ İSFEHÂNİ, Ahbârı İsfehan, Leiden 1934 BİÇER, Bekir (2012), İslâm Tarihi Kitaplarında Kürtler Hakkındaki Rivayetler (7. Ve 12. Yüzyıl Arası / The Accounts On The Kurdısh People In The Books On Islamıc Hıstory ( Between 7th And 12th Century),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 51-80, December 2012, Ankara.

Hamdullah Müsttevfi, Tarihi Güzîde, (Tahkik, Abdulhüseyn Nevai), Tahran 1381 BİÇER, Bekir (2012), İslâm Tarihi Kitaplarında Kürtler Hakkındaki Rivayetler (7. Ve 12. Yüzyıl Arası / The Accounts On The Kurdısh People In The Books On Islamıc Hıstory ( Between 7th And 12th Century),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 51-80, December 2012, Ankara.

Hamdullah Müstevfi, Nüzhet’ül- Kulûb, (Çev. G.Le Strange) leyden, 1919 BİÇER, Bekir (2012), İslâm Tarihi Kitaplarında Kürtler Hakkındaki Rivayetler (7. Ve 12. Yüzyıl Arası / The Accounts On The Kurdısh People In The Books On Islamıc Hıstory ( Between 7th And 12th Century),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 51-80, December 2012, Ankara.

İBN-İ CERİR ET- TABERÎ, Taberî Tarihi, (Çev. Zakir Kadir Ugan- A. Temir) c. III, İstanbul 1991 BİÇER, Bekir (2012), İslâm Tarihi Kitaplarında Kürtler Hakkındaki Rivayetler (7. Ve 12. Yüzyıl Arası / The Accounts On The Kurdısh People In The Books On Islamıc Hıstory ( Between 7th And 12th Century),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 51-80, December 2012, Ankara.

İBN-İ KESİR, el-Bidâye ve’n –Nihâye, (Çev. Mehmet Keskin), İstanbul 1994 BİÇER, Bekir (2012), İslâm Tarihi Kitaplarında Kürtler Hakkındaki Rivayetler (7. Ve 12. Yüzyıl Arası / The Accounts On The Kurdısh People In The Books On Islamıc Hıstory ( Between 7th And 12th Century),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 51-80, December 2012, Ankara.

İBN MİSKEVEYH, Tecârib’ül- Ümem, c. I, Mısır 1916 BİÇER, Bekir (2012), İslâm Tarihi Kitaplarında Kürtler Hakkındaki Rivayetler (7. Ve 12. Yüzyıl Arası / The Accounts On The Kurdısh People In The Books On Islamıc Hıstory ( Between 7th And 12th Century),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 51-80, December 2012, Ankara.

İBN-İ HALDUN, Tarihi İbn Haldun, Beyrut, 1971. BİÇER, Bekir (2012), İslâm Tarihi Kitaplarında Kürtler Hakkındaki Rivayetler (7. Ve 12. Yüzyıl Arası / The Accounts On The Kurdısh People In The Books On Islamıc Hıstory ( Between 7th And 12th Century),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 51-80, December 2012, Ankara.

İBN’ÜL- ESĠR, el- Kâmil fit-Tarih, (Ter. A. Özaydın) c. 2, İstanbul 1987 BİÇER, Bekir (2012), İslâm Tarihi Kitaplarında Kürtler Hakkındaki Rivayetler (7. Ve 12. Yüzyıl Arası / The Accounts On The Kurdısh People In The Books On Islamıc Hıstory ( Between 7th And 12th Century),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 51-80, December 2012, Ankara.

İBNÜ’L- EZRAK, Mervânî Kürtleri Tarihi, (Çev. M. Emin Bozarslan), İstanbul 1990 BİÇER, Bekir (2012), İslâm Tarihi Kitaplarında Kürtler Hakkındaki Rivayetler (7. Ve 12. Yüzyıl Arası / The Accounts On The Kurdısh People In The Books On Islamıc Hıstory ( Between 7th And 12th Century),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 51-80, December 2012, Ankara.

İMAM CELÂLEDDİN ABDURRAHMAN b. Ebi Bekir es- Suyuti, Lübb’ül- Elbab fi Tahrir’ il- Ensâb, http://www.almaktba.com/ /BİÇER, Bekir (2012), İslâm Tarihi Kitaplarında Kürtler Hakkındaki Rivayetler (7. Ve 12. Yüzyıl Arası / The Accounts On The Kurdısh People In The Books On Islamıc Hıstory ( Between 7th And 12th Century),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 51-80, December 2012, Ankara.

İMAM EBU SAAD Sem’anî, Ensâb’ül- Sem’ani, (Tah. Abdullah Amir el-Barûdi), Merkez’il- Hıdemat’il- Ebhas’il- Sekafi, Beyrut 1988 /BİÇER, Bekir (2012), İslâm Tarihi Kitaplarında Kürtler Hakkındaki Rivayetler (7. Ve 12. Yüzyıl Arası / The Accounts On The Kurdısh People In The Books On Islamıc Hıstory ( Between 7th And 12th Century),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 51-80, December 2012, Ankara.


İMAM ŞEMSEDDİN MUHAMMED b. Ahmed b. Osman b. Zehebi, Siyer’i Âlâm ve’n- Nübelâ (Tahkik ġaib Arnavit) , Beyrut, 1988 /BİÇER, Bekir (2012), İslâm Tarihi Kitaplarında Kürtler Hakkındaki Rivayetler (7. Ve 12. Yüzyıl Arası / The Accounts On The Kurdısh People In The Books On Islamıc Hıstory ( Between 7th And 12th Century),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 51-80, December 2012, Ankara.


İMAM ZEHEBİ, İslâm Tarihi, (Ter. M. Can), İstanbul 1991 /BİÇER, Bekir (2012), İslâm Tarihi Kitaplarında Kürtler Hakkındaki Rivayetler (7. Ve 12. Yüzyıl Arası / The Accounts On The Kurdısh People In The Books On Islamıc Hıstory ( Between 7th And 12th Century),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 51-80, December 2012, Ankara.


JWAİDEH, Wadie, Kürt Milliyetçiliğinin Tarihi, (Çev. İ. Çeken- A. Duman), İstanbul 1999 /BİÇER, Bekir (2012), İslâm Tarihi Kitaplarında Kürtler Hakkındaki Rivayetler (7. Ve 12. Yüzyıl Arası / The Accounts On The Kurdısh People In The Books On Islamıc Hıstory ( Between 7th And 12th Century),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 51-80, December 2012, Ankara.


KAEGİ, Walter e. , Bizans ve İlk İslâm Fetihleri, (Çev. M. Özay), İstanbul 2000 /BİÇER, Bekir (2012), İslâm Tarihi Kitaplarında Kürtler Hakkındaki Rivayetler (7. Ve 12. Yüzyıl Arası / The Accounts On The Kurdısh People In The Books On Islamıc Hıstory ( Between 7th And 12th Century),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 51-80, December 2012, Ankara.


KEMÂLEDDİN İBN-İ ADİM, Buğye et-Taleb fi Tarihi Haleb, (Yay. Ali Sevim), Ankara 1976 /BİÇER, Bekir (2012), İslâm Tarihi Kitaplarında Kürtler Hakkındaki Rivayetler (7. Ve 12. Yüzyıl Arası / The Accounts On The Kurdısh People In The Books On Islamıc Hıstory ( Between 7th And 12th Century),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 51-80, December 2012, Ankara.


KIRZIOĞLU, M. Fahrettin, Her Bakımdan Türk 0lan Kürtler, Ankara 1964 /BİÇER, Bekir (2012), İslâm Tarihi Kitaplarında Kürtler Hakkındaki Rivayetler (7. Ve 12. Yüzyıl Arası / The Accounts On The Kurdısh People In The Books On Islamıc Hıstory ( Between 7th And 12th Century),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 51-80, December 2012, Ankara.


MAHMUT ŞİT HATTAB, Kadet’ül- Fethi’l- Ġslâmî fi Ermeniyye, Suudi Arabiya 1998 /BİÇER, Bekir (2012), İslâm Tarihi Kitaplarında Kürtler Hakkındaki Rivayetler (7. Ve 12. Yüzyıl Arası / The Accounts On The Kurdısh People In The Books On Islamıc Hıstory ( Between 7th And 12th Century),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 51-80, December 2012, Ankara.


MCDOWALL, Davıd, A Modern Hıstory of The Kursd, New York, 2004 /BİÇER, Bekir (2012), İslâm Tarihi Kitaplarında Kürtler Hakkındaki Rivayetler (7. Ve 12. Yüzyıl Arası / The Accounts On The Kurdısh People In The Books On Islamıc Hıstory ( Between 7th And 12th Century),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 51-80, December 2012, Ankara.


MİNORSKY, Vilademir Kürtler ve Kürdistan, Doz Yayınları, İstanbul 2004 /BİÇER, Bekir (2012), İslâm Tarihi Kitaplarında Kürtler Hakkındaki Rivayetler (7. Ve 12. Yüzyıl Arası / The Accounts On The Kurdısh People In The Books On Islamıc Hıstory ( Between 7th And 12th Century),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 51-80, December 2012, Ankara.


MİNORSKY, Vilademir, Hudûdü’l- Âlem Mine’l- Meşrik İle’l- Magrib, (Çev. A. Duman- M. Ağarı), İstanbul 2008 /BİÇER, Bekir (2012), İslâm Tarihi Kitaplarında Kürtler Hakkındaki Rivayetler (7. Ve 12. Yüzyıl Arası / The Accounts On The Kurdısh People In The Books On Islamıc Hıstory ( Between 7th And 12th Century),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 51-80, December 2012, Ankara.


MUHAMMED EMİN ZEKİ BEG, Kürtler ve Kürdistan Tarihi, Nubihar Yayınları, İstanbul 2011. Muhammed Tahir b. Aşur Tunûsî, Tahrir ve Tenvir, Beyrut 2000 /BİÇER, Bekir (2012), İslâm Tarihi Kitaplarında Kürtler Hakkındaki Rivayetler (7. Ve 12. Yüzyıl Arası / The Accounts On The Kurdısh People In The Books On Islamıc Hıstory ( Between 7th And 12th Century),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 51-80, December 2012, Ankara.


Mutahhar Tahir el-Makdîsî, el- Bed-i ve’t Tarih, http://www.almaktba.com/ NİKİTİN, Bazil, Kürtler, Deng Yayınları, İstanbul 2002 /BİÇER, Bekir (2012), İslâm Tarihi Kitaplarında Kürtler Hakkındaki Rivayetler (7. Ve 12. Yüzyıl Arası / The Accounts On The Kurdısh People In The Books On Islamıc Hıstory ( Between 7th And 12th Century),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 51-80, December 2012, Ankara.


SEVGEN, Nazmi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Türk Beylikleri, Ankara 1982 /BİÇER, Bekir (2012), İslâm Tarihi Kitaplarında Kürtler Hakkındaki Rivayetler (7. Ve 12. Yüzyıl Arası / The Accounts On The Kurdısh People In The Books On Islamıc Hıstory ( Between 7th And 12th Century),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 51-80, December 2012, Ankara.


SÜMER, Faruk, Oğuzlar, İstanbul 1992 /BİÇER, Bekir (2012), İslâm Tarihi Kitaplarında Kürtler Hakkındaki Rivayetler (7. Ve 12. Yüzyıl Arası / The Accounts On The Kurdısh People In The Books On Islamıc Hıstory ( Between 7th And 12th Century),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 51-80, December 2012, Ankara.


Şeref Han, Şerefnâme, (Çev. M.Emin Bozarslan), İstanbul 2006 /BİÇER, Bekir (2012), İslâm Tarihi Kitaplarında Kürtler Hakkındaki Rivayetler (7. Ve 12. Yüzyıl Arası / The Accounts On The Kurdısh People In The Books On Islamıc Hıstory ( Between 7th And 12th Century),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 51-80, December 2012, Ankara.


STRANGE, G. Le, The Lands of the Eastern Caliphate, Mesopotamia, Persia and Asia from the Moslem Conguest to the Time of Timur, New York 1905 /BİÇER, Bekir (2012), İslâm Tarihi Kitaplarında Kürtler Hakkındaki Rivayetler (7. Ve 12. Yüzyıl Arası / The Accounts On The Kurdısh People In The Books On Islamıc Hıstory ( Between 7th And 12th Century),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 51-80, December 2012, Ankara.


TOGAN Zeki Velidi, Oğuz Destanı, İstanbul 1982 / BİÇER, Bekir (2012), İslâm Tarihi Kitaplarında Kürtler Hakkındaki Rivayetler (7. Ve 12. Yüzyıl Arası / The Accounts On The Kurdısh People In The Books On Islamıc Hıstory ( Between 7th And 12th Century),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 51-80, December 2012, Ankara.


YAKUT el- Hamevî, Mu’cem’ül- Büldân, Beyrut 1957 /BİÇER, Bekir (2012), İslâm Tarihi Kitaplarında Kürtler Hakkındaki Rivayetler (7. Ve 12. Yüzyıl Arası / The Accounts On The Kurdısh People In The Books On Islamıc Hıstory ( Between 7th And 12th Century),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 51-80, December 2012, Ankara.

AKARSLAN, M. (2002). “Tarihi ve Siyasi Açıdan Türk Cumhuriyetlerinin Geleceği ile İlgili Düşünceler”, Yeni Türkiye Dergisi, Sayı. 15.,s.920-924 / BİRSEL, Haktan; Özkaya Duman, Olcay (2012), Tarihten Günümüze, Günümüzden Geleceğe Bir Güç Mücadelesi Oyunu: Avrasya, Orta Asya Ve Türkiye / A Power Struggle For The Future To The Present Date, The Modern Game: Eurasıa, Central Asıa And Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 81-90, December 2012, Ankara.

BREZEZİNSKİ, Z. (1998). Büyük Satranç Tahtası, Amerika’nın Önceliği ve Bunun

Jeostratejik Gereklilikleri, Sabah Yayınları / BİRSEL, Haktan; Özkaya Duman, Olcay (2012), Tarihten Günümüze, Günümüzden Geleceğe Bir Güç Mücadelesi Oyunu: Avrasya, Orta Asya Ve Türkiye / A Power Struggle For The Future To The Present Date, The Modern Game: Eurasıa, Central Asıa And Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 81-90, December 2012, Ankara.

CHETERİAN, V. (2001). “L’etoile Montent Ouzbeke”,

www.lemondediplomatique.fr/november2001. (Erş. Trh. Haziran 2011)., s.1-3 / BİRSEL, Haktan; Özkaya Duman, Olcay (2012), Tarihten Günümüze, Günümüzden Geleceğe Bir Güç Mücadelesi Oyunu: Avrasya, Orta Asya Ve Türkiye / A Power Struggle For The Future To The Present Date, The Modern Game: Eurasıa, Central Asıa And Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 81-90, December 2012, Ankara.

DAVUTOĞLU, A. (2003). Stratejik Derinlik, Türkiye’nin Uluslararası Konumu, Küre

Yayınları / BİRSEL, Haktan; Özkaya Duman, Olcay (2012), Tarihten Günümüze, Günümüzden Geleceğe Bir Güç Mücadelesi Oyunu: Avrasya, Orta Asya Ve Türkiye / A Power Struggle For The Future To The Present Date, The Modern Game: Eurasıa, Central Asıa And Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 81-90, December 2012, Ankara.

FEGİL, E. (2004). Yakın Dönem Güç Mücadelesi Işığında Orta Asya Gerçeği, Gündoğan Yayınları / BİRSEL, Haktan; Özkaya Duman, Olcay (2012), Tarihten Günümüze, Günümüzden Geleceğe Bir Güç Mücadelesi Oyunu: Avrasya, Orta Asya Ve Türkiye / A Power Struggle For The Future To The Present Date, The Modern Game: Eurasıa, Central Asıa And Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 81-90, December 2012, Ankara.

ERHAN, Ç. (2003). ABD’nin Orta Asya Politikasının 11 Eylül Sonrası Yeni Açılımları,

www.stradigma.com. (Erş. Trh. 4 Kasım 2004) / BİRSEL, Haktan; Özkaya Duman, Olcay (2012), Tarihten Günümüze, Günümüzden Geleceğe Bir Güç Mücadelesi Oyunu: Avrasya, Orta Asya Ve Türkiye / A Power Struggle For The Future To The Present Date, The Modern Game: Eurasıa, Central Asıa And Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 81-90, December 2012, Ankara.

HABLEMİTOĞLU, N. (2004). Gaspıralı İsmail Bey: Dilde Birlik ve Türklük Bilinci,

Küreselleşen Dünya ve Türk Birliği, Der. M. AÇA, H. TURGUT, Toplumsal

Dönüşüm Yayınları / BİRSEL, Haktan; Özkaya Duman, Olcay (2012), Tarihten Günümüze, Günümüzden Geleceğe Bir Güç Mücadelesi Oyunu: Avrasya, Orta Asya Ve Türkiye / A Power Struggle For The Future To The Present Date, The Modern Game: Eurasıa, Central Asıa And Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 81-90, December 2012, Ankara.

İLHAN, S. (2004). “Türk Devrimi ve Türk Dünyası”, Yeni Türkiye Dergisi, Yıl.3, sayı. 15., s.1030-1040 / BİRSEL, Haktan; Özkaya Duman, Olcay (2012), Tarihten Günümüze, Günümüzden Geleceğe Bir Güç Mücadelesi Oyunu: Avrasya, Orta Asya Ve Türkiye / A Power Struggle For The Future To The Present Date, The Modern Game: Eurasıa, Central Asıa And Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 81-90, December 2012, Ankara.

JAFALİAN, A. (2003). “ Russia The US AND Central Asia: The New Version Of The Great Game”, French Strategical Military Year Book, F.R.S. Odile Jacop, 2002-2003.,

s.51-59 / BİRSEL, Haktan; Özkaya Duman, Olcay (2012), Tarihten Günümüze, Günümüzden Geleceğe Bir Güç Mücadelesi Oyunu: Avrasya, Orta Asya Ve Türkiye / A Power Struggle For The Future To The Present Date, The Modern Game: Eurasıa, Central Asıa And Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 81-90, December 2012, Ankara.

KARACA, K. “Çin’in Yeni Güvenlik Kavramı, Şanghay İşbirliği Örgütü ve Türkiye’nin Bölgedeki Örgütlenmeye Bakışı”, Stratejik Araştırmalar Dergisi, Şubat 2004., s.32- 40 / BİRSEL, Haktan; Özkaya Duman, Olcay (2012), Tarihten Günümüze, Günümüzden Geleceğe Bir Güç Mücadelesi Oyunu: Avrasya, Orta Asya Ve Türkiye / A Power Struggle For The Future To The Present Date, The Modern Game: Eurasıa, Central Asıa And Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 81-90, December 2012, Ankara.

KLARE, T. (2004). L’OSCE Denonce Des Legislatives Non Democratiques EnOuzbekistan, www.monediplomatique.fr/Decembre 2004. (Erş. Trh. 10. Mart 2008)/ BİRSEL, Haktan; Özkaya Duman, Olcay (2012), Tarihten Günümüze, Günümüzden Geleceğe Bir Güç Mücadelesi Oyunu: Avrasya, Orta Asya Ve Türkiye / A Power Struggle For The Future To The Present Date, The Modern Game: Eurasıa, Central Asıa And Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 81-90, December 2012, Ankara.

KLEVEMAN, L. (2004). Yeni Büyük Oyun. Orta Asya’da Kan ve Petrol, İstanbul, Everest Yayınları / BİRSEL, Haktan; Özkaya Duman, Olcay (2012), Tarihten Günümüze, Günümüzden Geleceğe Bir Güç Mücadelesi Oyunu: Avrasya, Orta Asya Ve Türkiye / A Power Struggle For The Future To The Present Date, The Modern Game: Eurasıa, Central Asıa And Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 81-90, December 2012, Ankara.

KODAMAN, T. (2002). Azerbaycan Petrollerinin Uluslararası Politikadaki Önemi ve

Türkiye, Basılmamış Doktora Tezi / BİRSEL, Haktan; Özkaya Duman, Olcay (2012), Tarihten Günümüze, Günümüzden Geleceğe Bir Güç Mücadelesi Oyunu: Avrasya, Orta Asya Ve Türkiye / A Power Struggle For The Future To The Present Date, The Modern Game: Eurasıa, Central Asıa And Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 81-90, December 2012, Ankara.

KURU, A. T. (1999). Türkiye’nin Orta Asya’ya Yönelişi: Dokuz Asır Sonra Politika Değişimi, Geçiş Sürecinde Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Der. M. K. ÖKE, Alfa Yayınları / BİRSEL, Haktan; Özkaya Duman, Olcay (2012), Tarihten Günümüze, Günümüzden Geleceğe Bir Güç Mücadelesi Oyunu: Avrasya, Orta Asya Ve Türkiye / A Power Struggle For The Future To The Present Date, The Modern Game: Eurasıa, Central Asıa And Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 81-90, December 2012, Ankara.

MÜTERCİMLER, E. (1993). 21. Yüzyılın Eşiğinde Uluslar Arası Sistem ve Türkiye-Türk Cumhuriyetleri Modeli, Anahtar Yayınları / BİRSEL, Haktan; Özkaya Duman, Olcay (2012), Tarihten Günümüze, Günümüzden Geleceğe Bir Güç Mücadelesi Oyunu: Avrasya, Orta Asya Ve Türkiye / A Power Struggle For The Future To The Present Date, The Modern Game: Eurasıa, Central Asıa And Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 81-90, December 2012, Ankara.

PURTAŞ, F. (2005). Rusya Federasyonu Ekseninde Bağımsız Devletler Topluluğu, Platin Yayınları / BİRSEL, Haktan; Özkaya Duman, Olcay (2012), Tarihten Günümüze, Günümüzden Geleceğe Bir Güç Mücadelesi Oyunu: Avrasya, Orta Asya Ve Türkiye / A Power Struggle For The Future To The Present Date, The Modern Game: Eurasıa, Central Asıa And Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 81-90, December 2012, Ankara.

RAŞİD, A. (1996). Orta Asya’nın Dirilişi, İslam mı, Milliyetçilik mi, İstanbul: Cep Yayınları. (a) / BİRSEL, Haktan; Özkaya Duman, Olcay (2012), Tarihten Günümüze, Günümüzden Geleceğe Bir Güç Mücadelesi Oyunu: Avrasya, Orta Asya Ve Türkiye / A Power Struggle For The Future To The Present Date, The Modern Game: Eurasıa, Central Asıa And Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 81-90, December 2012, Ankara.

RAŞİD, A. (2001). Taliban, İslamiyet, Petrol ve Orta Asya’da Yeni Büyük Oyun, İstanbul: Everest Yayınları. (b) / BİRSEL, Haktan; Özkaya Duman, Olcay (2012), Tarihten Günümüze, Günümüzden Geleceğe Bir Güç Mücadelesi Oyunu: Avrasya, Orta Asya Ve Türkiye / A Power Struggle For The Future To The Present Date, The Modern Game: Eurasıa, Central Asıa And Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 81-90, December 2012, Ankara.

ÜLKÜ, İ. (2004). Moskova’yla İslam Arasında Orta Asya, İstanbul: Kum Saati Yayınları / BİRSEL, Haktan; Özkaya Duman, Olcay (2012), Tarihten Günümüze, Günümüzden Geleceğe Bir Güç Mücadelesi Oyunu: Avrasya, Orta Asya Ve Türkiye / A Power Struggle For The Future To The Present Date, The Modern Game: Eurasıa, Central Asıa And Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 81-90, December 2012, Ankara.
YAPICI, U. (2004). Küresel Süreçte Türk Dış Politikasının Yeni Açılımları, Orta Asya ve Kafkasya, İstanbul: Otopsi Yayınları / BİRSEL, Haktan; Özkaya Duman, Olcay (2012), Tarihten Günümüze, Günümüzden Geleceğe Bir Güç Mücadelesi Oyunu: Avrasya, Orta Asya Ve Türkiye / A Power Struggle For The Future To The Present Date, The Modern Game: Eurasıa, Central Asıa And Turkey,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   78   79   80   81   82   83   84   85   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik