Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet81/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   77   78   79   80   81   82   83   84   ...   437
TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 27-38, December 2012, Ankara.

ONAY, Ebru; “Gölgesizler‟de Masal, Efsane ve Büyülü Gerçekçilik”, Milli Folklor, 2011, S. 91, s. 221-225 / BARS, Mehmet Emin (2012), Oğuz Kağan Destanı’nda Büyülü Gerçekçilik / Magıcal Realısm In The Epıc Of Oğuz Kağan,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 27-38, December 2012, Ankara.


ÖGEL, Bahaeddin; Dünden Bugüne Türk Kültürünün Gelişme Çağları, 2001, İstanbul / BARS, Mehmet Emin (2012), Oğuz Kağan Destanı’nda Büyülü Gerçekçilik / Magıcal Realısm In The Epıc Of Oğuz Kağan,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 27-38, December 2012, Ankara.


ÖGEL, Bahaeddin; Türk Mitolojisi 1-2, 2006, Ankara / BARS, Mehmet Emin (2012), Oğuz Kağan Destanı’nda Büyülü Gerçekçilik / Magıcal Realısm In The Epıc Of Oğuz Kağan,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 27-38, December 2012, Ankara.


ÖZCAN, Tarık; “Oğuz Kağan Destanının Halk Anlatılarının Epik Kuralları Bakımından İncelenmesi”, Milli Folklor, 1996, S. 31-32, s. 95-97 / BARS, Mehmet Emin (2012), Oğuz Kağan Destanı’nda Büyülü Gerçekçilik / Magıcal Realısm In The Epıc Of Oğuz Kağan,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 27-38, December 2012, Ankara.


ÖZCAN, Tarık; “Oğuz Kağan Destanının Kahramanlık Mitosu Bakımından Çözümlenmesi”,Milli Folklor, 2003, S. 57, s. 76-81 / BARS, Mehmet Emin (2012), Oğuz Kağan Destanı’nda Büyülü Gerçekçilik / Magıcal Realısm In The Epıc Of Oğuz Kağan,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 27-38, December 2012, Ankara.


TOYMAN, Y. Özge; “Nazlı Eray'ın Roman Dünyasında Düşsü ve Büyülü Gerçekliğin Kurgusu ile Fantastik Unsurlar” (Yüksek Lisans Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006, Isparta / BARS, Mehmet Emin (2012), Oğuz Kağan Destanı’nda Büyülü Gerçekçilik / Magıcal Realısm In The Epıc Of Oğuz Kağan,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 27-38, December 2012, Ankara.


ULUSOY ARANYOSİ, Ezgi; “Edebiyatta Büyülü Gerçekçiliğin „Büyü‟sünün Menşei Üzerine: Sosyal Adaptasyon Araçları Olarak Masallar”, Milli Folklor, 2011, S. 91, s. 189-194 / BARS, Mehmet Emin (2012), Oğuz Kağan Destanı’nda Büyülü Gerçekçilik / Magıcal Realısm In The Epıc Of Oğuz Kağan,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 27-38, December 2012, Ankara.

ALPTEKİN, C., "Türkiye Selçukluları" T.D.V.İ.A. C.VIII s.237-247 / BEDİRHAN, Yaşar (2012), Anadolu Ticaretinin Gelişmesi Bağlamında Selçukluların Kırım/Suğdak Politikası / Seljuks’ Kırım/Suğdak Polıcy In The Context Of The Develepment Of Anatolıan Tradıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 39-50, December 2012, Ankara.

ANNA KOMNENA, Alexiad (1996) (Malazgirtlin Sonrası), İstanbul çev. Bilge Umar (İnkılap yay.) / BEDİRHAN, Yaşar (2012), Anadolu Ticaretinin Gelişmesi Bağlamında Selçukluların Kırım/Suğdak Politikası / Seljuks’ Kırım/Suğdak Polıcy In The Context Of The Develepment Of Anatolıan Tradıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 39-50, December 2012, Ankara.


BARTHOLD, W; (1975) Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler, (Yayına Haz. K.Y.Kopraman, İ. Aka), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara / BEDİRHAN, Yaşar (2012), Anadolu Ticaretinin Gelişmesi Bağlamında Selçukluların Kırım/Suğdak Politikası / Seljuks’ Kırım/Suğdak Polıcy In The Context Of The Develepment Of Anatolıan Tradıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 39-50, December 2012, Ankara.


BARTHOLD, W; (1990) Moğol İstilasına Kadar Türkistan, (Hzr. H. D. Yıldız), T.T.K. Ankara / BEDİRHAN, Yaşar (2012), Anadolu Ticaretinin Gelişmesi Bağlamında Selçukluların Kırım/Suğdak Politikası / Seljuks’ Kırım/Suğdak Polıcy In The Context Of The Develepment Of Anatolıan Tradıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 39-50, December 2012, Ankara.


BAYKARA, Tuncer, (1997) I. Gıyaseddin Keyhusrev (Gazi-Şehit) , Ankara s. 7-72 (T.T.K yay.) / BEDİRHAN, Yaşar (2012), Anadolu Ticaretinin Gelişmesi Bağlamında Selçukluların Kırım/Suğdak Politikası / Seljuks’ Kırım/Suğdak Polıcy In The Context Of The Develepment Of Anatolıan Tradıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 39-50, December 2012, Ankara.


BEDİRHAN, Y; (1994) Orta Çağda İpek Yolu Hâkimiyeti ve Türk Yurtları, (Yayınlanmamış Y. Lisans Tezi), Konya / BEDİRHAN, Yaşar (2012), Anadolu Ticaretinin Gelişmesi Bağlamında Selçukluların Kırım/Suğdak Politikası / Seljuks’ Kırım/Suğdak Polıcy In The Context Of The Develepment Of Anatolıan Tradıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 39-50, December 2012, Ankara.


BEDİRHAN, Y; (2012) Selçuklular ve Kafkasya, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara / BEDİRHAN, Yaşar (2012), Anadolu Ticaretinin Gelişmesi Bağlamında Selçukluların Kırım/Suğdak Politikası / Seljuks’ Kırım/Suğdak Polıcy In The Context Of The Develepment Of Anatolıan Tradıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 39-50, December 2012, Ankara.


BUNİYATOV, Musa Ziya, (1991)"12.-13. Yüzyıllarda Azerbaycan'la Küçük Asya Arasında Karşılıklı İlişkilerin öğrenilmesinde Kafkasya'da Bulunan Anadolu Selçukluları Sikkelerinin Bir Kaynak Olarak Önemi" X. Türk Tarih Kongresi (Ankara 22-26 Eylül 1986) Bildirileri, Ankara C.III s.1001-1012 (T.T.K. yay.) / BEDİRHAN, Yaşar (2012), Anadolu Ticaretinin Gelişmesi Bağlamında Selçukluların Kırım/Suğdak Politikası / Seljuks’ Kırım/Suğdak Polıcy In The Context Of The Develepment Of Anatolıan Tradıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 39-50, December 2012, Ankara.


DEMİRKENT, IŞın, (1996) Türkiye Selçuklu Hükümdarı Sultan I. Kılıç Arslan, Ankara / BEDİRHAN, Yaşar (2012), Anadolu Ticaretinin Gelişmesi Bağlamında Selçukluların Kırım/Suğdak Politikası / Seljuks’ Kırım/Suğdak Polıcy In The Context Of The Develepment Of Anatolıan Tradıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 39-50, December 2012, Ankara.


DEMİRKENT, IŞın, (2002) "Kılıçarslan T.D.V.İ.A. Ankara C. XXV s.396-399 / BEDİRHAN, Yaşar (2012), Anadolu Ticaretinin Gelişmesi Bağlamında Selçukluların Kırım/Suğdak Politikası / Seljuks’ Kırım/Suğdak Polıcy In The Context Of The Develepment Of Anatolıan Tradıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 39-50, December 2012, Ankara.


EL-MESUDİ; (1372) Murûc ez-zeheb, I, (nşr. Ebu’l-Kasım Payende), Tahran / BEDİRHAN, Yaşar (2012), Anadolu Ticaretinin Gelişmesi Bağlamında Selçukluların Kırım/Suğdak Politikası / Seljuks’ Kırım/Suğdak Polıcy In The Context Of The Develepment Of Anatolıan Tradıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 39-50, December 2012, Ankara.


GORDLEVSKİ; (1988)Anadolu Selçuklu Devleti, (çev. A. Yaran), Ankara / BEDİRHAN, Yaşar (2012), Anadolu Ticaretinin Gelişmesi Bağlamında Selçukluların Kırım/Suğdak Politikası / Seljuks’ Kırım/Suğdak Polıcy In The Context Of The Develepment Of Anatolıan Tradıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 39-50, December 2012, Ankara.


Hüseyin Hilmi; (1923) Sinop Kitabeleri, Sinop / BEDİRHAN, Yaşar (2012), Anadolu Ticaretinin Gelişmesi Bağlamında Selçukluların Kırım/Suğdak Politikası / Seljuks’ Kırım/Suğdak Polıcy In The Context Of The Develepment Of Anatolıan Tradıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 39-50, December 2012, Ankara.


HÜSEYİNOV, R. A., (1990) "XI-XII. Yüzyıllar Azerbaycan'ında Şehir Yaşamı ve Emtea-Para İlişkileri Üzerine" V. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi (İstanbul 21- 25 Mayıs) Bildirileri, Ankara (T.T.K. yay.) / BEDİRHAN, Yaşar (2012), Anadolu Ticaretinin Gelişmesi Bağlamında Selçukluların Kırım/Suğdak Politikası / Seljuks’ Kırım/Suğdak Polıcy In The Context Of The Develepment Of Anatolıan Tradıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 39-50, December 2012, Ankara.


İbn Rusteh; (1892) el- A’lak el-Nefise, nşr. M.J. de Goeje, Leyden / BEDİRHAN, Yaşar (2012), Anadolu Ticaretinin Gelişmesi Bağlamında Selçukluların Kırım/Suğdak Politikası / Seljuks’ Kırım/Suğdak Polıcy In The Context Of The Develepment Of Anatolıan Tradıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 39-50, December 2012, Ankara.


İbn Said el-Magribi, (1938) Kitab Bart el-Arz, Tetuan / BEDİRHAN, Yaşar (2012), Anadolu Ticaretinin Gelişmesi Bağlamında Selçukluların Kırım/Suğdak Politikası / Seljuks’ Kırım/Suğdak Polıcy In The Context Of The Develepment Of Anatolıan Tradıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 39-50, December 2012, Ankara.


İPLİKÇİOĞLU, Bülent, (1994) Eski Çağ Tarihinin Ana Hatları, İstanbul (Bilim Teknik yay.) / BEDİRHAN, Yaşar (2012), Anadolu Ticaretinin Gelişmesi Bağlamında Selçukluların Kırım/Suğdak Politikası / Seljuks’ Kırım/Suğdak Polıcy In The Context Of The Develepment Of Anatolıan Tradıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 39-50, December 2012, Ankara.


KAFESOĞLU, İ; (1992) Selçuklu Tarihi, M.E,B. Yayınevi, Ankara / BEDİRHAN, Yaşar (2012), Anadolu Ticaretinin Gelişmesi Bağlamında Selçukluların Kırım/Suğdak Politikası / Seljuks’ Kırım/Suğdak Polıcy In The Context Of The Develepment Of Anatolıan Tradıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 39-50, December 2012, Ankara.


Kerimü'ddin Mahmud Aksarayî, (2000) Müsemeretü'l-Ahbar ve Müseyeretü'l Ahyar, Ankara çev.Mürsel Öztürk T.T.K. yay.) / BEDİRHAN, Yaşar (2012), Anadolu Ticaretinin Gelişmesi Bağlamında Selçukluların Kırım/Suğdak Politikası / Seljuks’ Kırım/Suğdak Polıcy In The Context Of The Develepment Of Anatolıan Tradıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 39-50, December 2012, Ankara.


KESİK, Muharrem, (2003) Türkiye Selçuklu Devleti Tarihi Sultan I. Mesud Dönemi (1116-1155), Ankara (T.T.K yay.) / BEDİRHAN, Yaşar (2012), Anadolu Ticaretinin Gelişmesi Bağlamında Selçukluların Kırım/Suğdak Politikası / Seljuks’ Kırım/Suğdak Polıcy In The Context Of The Develepment Of Anatolıan Tradıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 39-50, December 2012, Ankara.


KİTAPÇI, Zekeriya, (1998) Orta Asya'da Islamiyetin Yayılıı ve Türkler, Konya / BEDİRHAN, Yaşar (2012), Anadolu Ticaretinin Gelişmesi Bağlamında Selçukluların Kırım/Suğdak Politikası / Seljuks’ Kırım/Suğdak Polıcy In The Context Of The Develepment Of Anatolıan Tradıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 39-50, December 2012, Ankara.

KOCA, Salim, (1997) Sultan I. İzzeddin Keykavus (1211-1220) , Ankara (T.T.K. yay.), Turan, O., (1997) " Kekubâd I." İ.A. EskiŞehir C. VI s. 645-659 / BEDİRHAN, Yaşar (2012), Anadolu Ticaretinin Gelişmesi Bağlamında Selçukluların Kırım/Suğdak Politikası / Seljuks’ Kırım/Suğdak Polıcy In The Context Of The Develepment Of Anatolıan Tradıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 39-50, December 2012, Ankara.

POLAT, M. Said, (1997) Moğol İstilasına Kadar Türkiye Selçuklularında İçtimaî ve İktisadî Hayat, İstanbul (Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiyat AraŞtirmalan Enstitüsü, YayınlanmamıŞ Doktora Tezi) / BEDİRHAN, Yaşar (2012), Anadolu Ticaretinin Gelişmesi Bağlamında Selçukluların Kırım/Suğdak Politikası / Seljuks’ Kırım/Suğdak Polıcy In The Context Of The Develepment Of Anatolıan Tradıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 39-50, December 2012, Ankara.


SEVİM, Ali, (1990) Anadolu Fatihi Kutalmışoğlu Süleyman-şâh, Ankara (TTK yay.) / BEDİRHAN, Yaşar (2012), Anadolu Ticaretinin Gelişmesi Bağlamında Selçukluların Kırım/Suğdak Politikası / Seljuks’ Kırım/Suğdak Polıcy In The Context Of The Develepment Of Anatolıan Tradıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 39-50, December 2012, Ankara.


Sevim, Ali, (2002) "Keyhusrev I" T.D.V.Ġ.A. Ankara C.XXV s. 347-349 / BEDİRHAN, Yaşar (2012), Anadolu Ticaretinin Gelişmesi Bağlamında Selçukluların Kırım/Suğdak Politikası / Seljuks’ Kırım/Suğdak Polıcy In The Context Of The Develepment Of Anatolıan Tradıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 39-50, December 2012, Ankara.


SOLMAZ, H; (1941) Anadolu Selçuki Devleti Tarihi, (İbn Bibi’nin Farsça Muhtasar Selçuknâmesinden), Ankara / BEDİRHAN, Yaşar (2012), Anadolu Ticaretinin Gelişmesi Bağlamında Selçukluların Kırım/Suğdak Politikası / Seljuks’ Kırım/Suğdak Polıcy In The Context Of The Develepment Of Anatolıan Tradıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 39-50, December 2012, Ankara.


SÜMER, F., "Keykâvus I" T.D.V.Ġ.A. C.XXV. s.352-353 / BEDİRHAN, Yaşar (2012), Anadolu Ticaretinin Gelişmesi Bağlamında Selçukluların Kırım/Suğdak Politikası / Seljuks’ Kırım/Suğdak Polıcy In The Context Of The Develepment Of Anatolıan Tradıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 39-50, December 2012, Ankara.


SÜMER, F; (1985) Yabanlu Pazarı Selçuklular Devrinde Milletlerarası Büyük Bir Fuar, İstanbul / BEDİRHAN, Yaşar (2012), Anadolu Ticaretinin Gelişmesi Bağlamında Selçukluların Kırım/Suğdak Politikası / Seljuks’ Kırım/Suğdak Polıcy In The Context Of The Develepment Of Anatolıan Tradıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 39-50, December 2012, Ankara.


ŞEŞEN, R. (1998) İslam Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri, İstanbul / BEDİRHAN, Yaşar (2012), Anadolu Ticaretinin Gelişmesi Bağlamında Selçukluların Kırım/Suğdak Politikası / Seljuks’ Kırım/Suğdak Polıcy In The Context Of The Develepment Of Anatolıan Tradıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 39-50, December 2012, Ankara.


TANERİ, A; (1993) Harezmşahlar, D. V. Yayınları, Ankara / BEDİRHAN, Yaşar (2012), Anadolu Ticaretinin Gelişmesi Bağlamında Selçukluların Kırım/Suğdak Politikası / Seljuks’ Kırım/Suğdak Polıcy In The Context Of The Develepment Of Anatolıan Tradıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 39-50, December 2012, Ankara.


TURAN, O. 1988) Türkiye Selçukluları Hakkında Resmî Vesikalar, TTK Yayınları Ankara / BEDİRHAN, Yaşar (2012), Anadolu Ticaretinin Gelişmesi Bağlamında Selçukluların Kırım/Suğdak Politikası / Seljuks’ Kırım/Suğdak Polıcy In The Context Of The Develepment Of Anatolıan Tradıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 39-50, December 2012, Ankara.


TURAN, O., ( 1997) ―Keykâvus I" İ. A. C. VI. Eskişehir / BEDİRHAN, Yaşar (2012), Anadolu Ticaretinin Gelişmesi Bağlamında Selçukluların Kırım/Suğdak Politikası / Seljuks’ Kırım/Suğdak Polıcy In The Context Of The Develepment Of Anatolıan Tradıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 39-50, December 2012, Ankara.


TURAN, O., (1997) "Süleyman-şâh‖ İ. A., Eskişehir C.XI. s. 201-219 / BEDİRHAN, Yaşar (2012), Anadolu Ticaretinin Gelişmesi Bağlamında Selçukluların Kırım/Suğdak Politikası / Seljuks’ Kırım/Suğdak Polıcy In The Context Of The Develepment Of Anatolıan Tradıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 39-50, December 2012, Ankara.


TURAN, Şerafettin, (1990) Türkiye - İtalya ilişkileri I (Selçuklular'dan Bizans'ın Sona Erişine), İstanbul / BEDİRHAN, Yaşar (2012), Anadolu Ticaretinin Gelişmesi Bağlamında Selçukluların Kırım/Suğdak Politikası / Seljuks’ Kırım/Suğdak Polıcy In The Context Of The Develepment Of Anatolıan Tradıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 39-50, December 2012, Ankara.
TURAN,O. (1997) "Keyhusrev I" C. VI. İ.A. Eskişehir / BEDİRHAN, Yaşar (2012), Anadolu Ticaretinin Gelişmesi Bağlamında Selçukluların Kırım/Suğdak Politikası / Seljuks’ Kırım/Suğdak Polıcy In The Context Of The Develepment Of Anatolıan Tradıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 39-50, December 2012, Ankara.
TURAN,O., (1997) "Kılıçarslan I." İ.A. Eskişehir C. VI / BEDİRHAN, Yaşar (2012), Anadolu Ticaretinin Gelişmesi Bağlamında Selçukluların Kırım/Suğdak Politikası / Seljuks’ Kırım/Suğdak Polıcy In The Context Of The Develepment Of Anatolıan Tradıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 39-50, December 2012, Ankara.
UYUMAZ, Emine, (1997) Sultan I. Alâeddin Keykubat Devri Selçuklu Tarihi (1220-1237), İstanbul / BEDİRHAN, Yaşar (2012), Anadolu Ticaretinin Gelişmesi Bağlamında Selçukluların Kırım/Suğdak Politikası / Seljuks’ Kırım/Suğdak Polıcy In The Context Of The Develepment Of Anatolıan Tradıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 39-50, December 2012, Ankara.

YAKUBOVSKİ, A; (1954) ―İbn-i Bibi’nin, XIII. Asır Başlarında Anadolu Türklerinin Suğdak, Polovets (Kıpçak) ve Ruslara Karşı Yaptıkları Seferin Hikayesi‖, (Çev. İ. Kaynak), D.T.C.F. Dergisi, C.12, Sy. 1-2 / BEDİRHAN, Yaşar (2012), Anadolu Ticaretinin Gelişmesi Bağlamında Selçukluların Kırım/Suğdak Politikası / Seljuks’ Kırım/Suğdak Polıcy In The Context Of The Develepment Of Anatolıan Tradıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 39-50, December 2012, Ankara.


YAZICIOĞLU Ali; Tevârih-i Âli Selçuk, Topkapı Sarayı Revan köşkü ktp. Nr. 1390 / BEDİRHAN, Yaşar (2012), Anadolu Ticaretinin Gelişmesi Bağlamında Selçukluların Kırım/Suğdak Politikası / Seljuks’ Kırım/Suğdak Polıcy In The Context Of The Develepment Of Anatolıan Tradıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 39-50, December 2012, Ankara.

YÜCEL, Y; (1965) ―Çoban-Oğulları Beyliği‖, D.T.C.F. Dergisi, C. 23, Sy. 1-2 / BEDİRHAN, Yaşar (2012), Anadolu Ticaretinin Gelişmesi Bağlamında Selçukluların Kırım/Suğdak Politikası / Seljuks’ Kırım/Suğdak Polıcy In The Context Of The Develepment Of Anatolıan Tradıng, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 39-50, December 2012, Ankara.


AĞACANOV, Sergey Grigoreviç, Selçuklular, (Çev. E.N. Necef- A. R. Annaberdiyev), İstanbul 2006 BİÇER, Bekir (2012), İslâm Tarihi Kitaplarında Kürtler Hakkındaki Rivayetler (7. Ve 12. Yüzyıl Arası / The Accounts On The Kurdısh People In The Books On Islamıc Hıstory ( Between 7th And 12th Century),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 51-80, December 2012, Ankara.

ÂLÛSÎ, Ruh’ul- Meâni, Beyrut, 1415 BİÇER, Bekir (2012), İslâm Tarihi Kitaplarında Kürtler Hakkındaki Rivayetler (7. Ve 12. Yüzyıl Arası / The Accounts On The Kurdısh People In The Books On Islamıc Hıstory ( Between 7th And 12th Century),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 51-80, December 2012, Ankara.

BALCI, İsrafil, İlk İslâm Fetihleri, İstanbul 2011 BİÇER, Bekir (2012), İslâm Tarihi Kitaplarında Kürtler Hakkındaki Rivayetler (7. Ve 12. Yüzyıl Arası / The Accounts On The Kurdısh People In The Books On Islamıc Hıstory ( Between 7th And 12th Century),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 51-80, December 2012, Ankara.

BATUR, D. Ahsen, Kürdoloji Yalanları, Selenge Yayınları, İstanbul 2011 BİÇER, Bekir (2012), İslâm Tarihi Kitaplarında Kürtler Hakkındaki Rivayetler (7. Ve 12. Yüzyıl Arası / The Accounts On The Kurdısh People In The Books On Islamıc Hıstory ( Between 7th And 12th Century),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 51-80, December 2012, Ankara.

CÂHIZ, Kitab’ et- Tâc fi Ahlak el- Mülûk, c. 3, Kahire 1914 BİÇER, Bekir (2012), İslâm Tarihi Kitaplarında Kürtler Hakkındaki Rivayetler (7. Ve 12. Yüzyıl Arası / The Accounts On The Kurdısh People In The Books On Islamıc Hıstory ( Between 7th And 12th Century),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 51-80, December 2012, Ankara.

EBU’L- FEREC Abdurrahman b. Ali b. Muhammed b. el- Cevzi, c. 5, Lübnan 1995 BİÇER, Bekir (2012), İslâm Tarihi Kitaplarında Kürtler Hakkındaki Rivayetler (7. Ve 12. Yüzyıl Arası / The Accounts On The Kurdısh People In The Books On Islamıc Hıstory ( Between 7th And 12th Century),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 51-80, December 2012, Ankara.

EBUL HASAN ALİ b. Ebu’l Kerim Muhammed ġeybâni el- Cezerî, el-Bab fi Tehzib’ ül- Ensâb, c.1, Dar’us Sâdr, 1980 BİÇER, Bekir (2012), İslâm Tarihi Kitaplarında Kürtler Hakkındaki Rivayetler (7. Ve 12. Yüzyıl Arası / The Accounts On The Kurdısh People In The Books On Islamıc Hıstory ( Between 7th And 12th Century),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 51-80, December 2012, Ankara.

EBU HANİFE DİNEVERÎ, el- Ahbâr et Tıval (Çev. N. Bolleli- İ. Tüfekçi), İstanbul 2007 BİÇER, Bekir (2012), İslâm Tarihi Kitaplarında Kürtler Hakkındaki Rivayetler (7. Ve 12. Yüzyıl Arası / The Accounts On The Kurdısh People In The Books On Islamıc Hıstory ( Between 7th And 12th Century),Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   77   78   79   80   81   82   83   84   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik