Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet80/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   76   77   78   79   80   81   82   83   ...   437
TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 475-491, October 2012, Ankara.
VURAL, M.(2010). Psikolojik destek programının, hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan çocukların annelerinin umutsuzluk, iyimserlik ve pozitif-negatif duygu düzeylerine etkisi. Yayınlanmamıç yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi / DERELİ, Esra (2012),Zihinsel Yetersizliği Olan Ve Olmayan Okul Öncesi Dönem Çocukların Anne-Babalarının Benlik Saygısı, Kaygı Düzeyleri Ve Anne-BabaTutumlarının Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması / A Comparıson Of Self-Esteem, Types Of Anxıety And Attıtude Of Parents Of Preschool Parents Of Chıldren Wıth And Wıthout Mental Dısabılıty Accordıng To Some Varıables, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 475-491, October 2012, Ankara.
VURAL-BATIK, M. (2012). Psikolojik destek programının zihinsel yetersizliği olan

çocukların annelerinin umutsuzluk ve iyimserlik düzeylerine etkisi. Ondokuz MayısÜniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31 (1), 64-87 / DERELİ, Esra (2012),Zihinsel Yetersizliği Olan Ve Olmayan Okul Öncesi Dönem Çocukların Anne-Babalarının Benlik Saygısı, Kaygı Düzeyleri Ve Anne-BabaTutumlarının Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması / A Comparıson Of Self-Esteem, Types Of Anxıety And Attıtude Of Parents Of Preschool Parents Of Chıldren Wıth And Wıthout Mental Dısabılıty Accordıng To Some Varıables, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 475-491, October 2012, Ankara.
WIKLER, L. (1981). Chronic Stresses in Families of Mentaliy Retarded Children. Family Relations, (30), 28l-288 / DERELİ, Esra (2012),Zihinsel Yetersizliği Olan Ve Olmayan Okul Öncesi Dönem Çocukların Anne-Babalarının Benlik Saygısı, Kaygı Düzeyleri Ve Anne-BabaTutumlarının Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması / A Comparıson Of Self-Esteem, Types Of Anxıety And Attıtude Of Parents Of Preschool Parents Of Chıldren Wıth And Wıthout Mental Dısabılıty Accordıng To Some Varıables, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 475-491, October 2012, Ankara.
YILDIRIM-SARI, H.(2007). Zihinsel engelli çocuğu olan ailelerde aile yüklenmesi / DERELİ, Esra (2012),Zihinsel Yetersizliği Olan Ve Olmayan Okul Öncesi Dönem Çocukların Anne-Babalarının Benlik Saygısı, Kaygı Düzeyleri Ve Anne-BabaTutumlarının Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması / A Comparıson Of Self-Esteem, Types Of Anxıety And Attıtude Of Parents Of Preschool Parents Of Chıldren Wıth And Wıthout Mental Dısabılıty Accordıng To Some Varıables, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 475-491, October 2012, Ankara.
Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11 (2), 1-7 / DERELİ, Esra (2012),Zihinsel Yetersizliği Olan Ve Olmayan Okul Öncesi Dönem Çocukların Anne-Babalarının Benlik Saygısı, Kaygı Düzeyleri Ve Anne-BabaTutumlarının Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması / A Comparıson Of Self-Esteem, Types Of Anxıety And Attıtude Of Parents Of Preschool Parents Of Chıldren Wıth And Wıthout Mental Dısabılıty Accordıng To Some Varıables, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 475-491, October 2012, Ankara.
YAVUZER, H.(2000) Çocuk Psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi / DERELİ, Esra (2012),Zihinsel Yetersizliği Olan Ve Olmayan Okul Öncesi Dönem Çocukların Anne-Babalarının Benlik Saygısı, Kaygı Düzeyleri Ve Anne-BabaTutumlarının Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması / A Comparıson Of Self-Esteem, Types Of Anxıety And Attıtude Of Parents Of Preschool Parents Of Chıldren Wıth And Wıthout Mental Dısabılıty Accordıng To Some Varıables, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 475-491, October 2012, Ankara.
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri II. (Toplayan: Nimet Unan), Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayını, III. Baskı, Ankara, 1981 / ALTUNCUOĞLU, Neslihan (2012), Evinin Dışında Kayserili Kadınlar (1923-1970) (Fotoğraflarda Kayserili Kadınların İmajı )* / Kayseri Women Outsıde Theır Home (1923-1970) (Appearance Of Kayserġ Women In Photos), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 1-15, December 2012, Ankara.
BAYRAKTAR, Bayram, Çağdaş Türkiye Tarihi, İnkılâp Kitap Evi Yayınları, İstanbul 2002 / ALTUNCUOĞLU, Neslihan (2012), Evinin Dışında Kayserili Kadınlar (1923-1970) (Fotoğraflarda Kayserili Kadınların İmajı )* / Kayseri Women Outsıde Theır Home (1923-1970) (Appearance Of Kayserġ Women In Photos), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 1-15, December 2012, Ankara.
BULUT, Rukiye, “İstanbul Kadınlarının Kıyafetleri ve II. Abdülhamid‟in Çarşafı

Yasaklaması” Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, No:8(Mayıs 1968), s. 34-36 / ALTUNCUOĞLU, Neslihan (2012), Evinin Dışında Kayserili Kadınlar (1923-1970) (Fotoğraflarda Kayserili Kadınların İmajı )* / Kayseri Women Outsıde Theır Home (1923-1970) (Appearance Of Kayserġ Women In Photos), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 1-15, December 2012, Ankara.


YEĞENOĞLU, Mehmet Cavit, Erciyes’den Püfür Püfür Eski Zamanlarda Kayseri Yaşam Kültürü, Kayseri İli Yardım Derneği İstanbul Şubesi Kültür Yayınları, İstanbul 2011 / ALTUNCUOĞLU, Neslihan (2012), Evinin Dışında Kayserili Kadınlar (1923-1970) (Fotoğraflarda Kayserili Kadınların İmajı )* / Kayseri Women Outsıde Theır Home (1923-1970) (Appearance Of Kayserġ Women In Photos), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 1-15, December 2012, Ankara.
DİKİCİ, Ali, “Millî Şef İsmet İnönü Dönemi Laiklik Uygulamaları”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, S:42, Kasım 2008, s.161-192 / ALTUNCUOĞLU, Neslihan (2012), Evinin Dışında Kayserili Kadınlar (1923-1970) (Fotoğraflarda Kayserili Kadınların İmajı )* / Kayseri Women Outsıde Theır Home (1923-1970) (Appearance Of Kayserġ Women In Photos), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 1-15, December 2012, Ankara.
ERAVŞAR, Osman, Seyahatnamelerde Kayseri, Kayseri Ticaret Odası Yayını, Kayseri 2000 / ALTUNCUOĞLU, Neslihan (2012), Evinin Dışında Kayserili Kadınlar (1923-1970) (Fotoğraflarda Kayserili Kadınların İmajı )* / Kayseri Women Outsıde Theır Home (1923-1970) (Appearance Of Kayserġ Women In Photos), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 1-15, December 2012, Ankara.
Erciyes, Yeni Numara: 30, Eski Numara: 99, Kayseri 1326(1 Şaban 1330), Yayına hazırlayan: Ali Aktan-Özen Tok, Kayseri Büyükşehir Belediyesi yayınları, Kayseri 2008, s.403- 404 / ALTUNCUOĞLU, Neslihan (2012), Evinin Dışında Kayserili Kadınlar (1923-1970) (Fotoğraflarda Kayserili Kadınların İmajı )* / Kayseri Women Outsıde Theır Home (1923-1970) (Appearance Of Kayserġ Women In Photos), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 1-15, December 2012, Ankara.
KAPLAN, Leyla, Cemiyetlerde ve Siyasi Teşkilatlarda Türk Kadını:1908-1960, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 1998 / ALTUNCUOĞLU, Neslihan (2012), Evinin Dışında Kayserili Kadınlar (1923-1970) (Fotoğraflarda Kayserili Kadınların İmajı )* / Kayseri Women Outsıde Theır Home (1923-1970) (Appearance Of Kayserġ Women In Photos), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 1-15, December 2012, Ankara.
MANAZ, Abdullah, Atatürk Reformları ve İslâm, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2006 / ALTUNCUOĞLU, Neslihan (2012), Evinin Dışında Kayserili Kadınlar (1923-1970) (Fotoğraflarda Kayserili Kadınların İmajı )* / Kayseri Women Outsıde Theır Home (1923-1970) (Appearance Of Kayserġ Women In Photos), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 1-15, December 2012, Ankara.
TAŞÇIOĞLU, Muhaddere, Türk Osmanlı Cemiyetinde Kadının Sosyal Sorunu ve Kadın Kıyafetleri, Akın Matbaası, Ankara, 1955 / ALTUNCUOĞLU, Neslihan (2012), Evinin Dışında Kayserili Kadınlar (1923-1970) (Fotoğraflarda Kayserili Kadınların İmajı )* / Kayseri Women Outsıde Theır Home (1923-1970) (Appearance Of Kayserġ Women In Photos), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 1-15, December 2012, Ankara.
TEZEL, Sıdıka, “Atatürk ve Kadın Hakları”, Kadın Dernekleri Fedarasyonu ve Gönüllü Kuruluşlar, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1983 / ALTUNCUOĞLU, Neslihan (2012), Evinin Dışında Kayserili Kadınlar (1923-1970) (Fotoğraflarda Kayserili Kadınların İmajı )* / Kayseri Women Outsıde Theır Home (1923-1970) (Appearance Of Kayserġ Women In Photos), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 1-15, December 2012, Ankara.
ABDÜLLATİF KAZVİNÎ, Safevi Tarihi, Çeviren: Hamidreza Mohemmednejad, Birleşik Yayınevi, Ankara, 2011 / AYDOĞMUŞOĞLU, Cihat (2012), 16. Yüzyılda Safevi Devleti’nde Etkili Olan Dört Türkmen Aşireti / Four Effectıve Turkmen Trıbes Of Safavıd State In The 16thcentury, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 17-25, December 2012, Ankara.
Anonim, Târih-i Kızılbaşân, Yayına Hazırlayan: Mir Hâşim Muhaddis, İntişarât-ı Behnam / AYDOĞMUŞOĞLU, Cihat (2012), 16. Yüzyılda Safevi Devleti’nde Etkili Olan Dört Türkmen Aşireti / Four Effectıve Turkmen Trıbes Of Safavıd State In The 16thcentury, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 17-25, December 2012, Ankara.
ÇAY, Abdulhâluk, “Safaviler-Avşarlar-Kaçarlar”, Tarihte Türk Devletleri, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, Ankara, 1987, C. 2, s. 565-566 / AYDOĞMUŞOĞLU, Cihat (2012), 16. Yüzyılda Safevi Devleti’nde Etkili Olan Dört Türkmen Aşireti / Four Effectıve Turkmen Trıbes Of Safavıd State In The 16thcentury, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 17-25, December 2012, Ankara.
DEMİRTAŞ, Faruk, “Bozulus Hakkında”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Ankara, 1949, Sayı 1, s. 7, s. 29-46 / AYDOĞMUŞOĞLU, Cihat (2012), 16. Yüzyılda Safevi Devleti’nde Etkili Olan Dört Türkmen Aşireti / Four Effectıve Turkmen Trıbes Of Safavıd State In The 16thcentury, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 17-25, December 2012, Ankara.
ERDEM, İlhan, “Ak Koyunlu Devletini Meydana Getiren Aşiretler”, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih İncelemeleri Dergisi, VI, İzmir 1991, s. 243-265 / AYDOĞMUŞOĞLU, Cihat (2012), 16. Yüzyılda Safevi Devleti’nde Etkili Olan Dört Türkmen Aşireti / Four Effectıve Turkmen Trıbes Of Safavıd State In The 16thcentury, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 17-25, December 2012, Ankara.
FELSEFÎ, Nasrullah, Zendegâni-i Şah Abbas-ı Evvel, Tahran, Çâp-ı Keyhan, 1334, C. I / AYDOĞMUŞOĞLU, Cihat (2012), 16. Yüzyılda Safevi Devleti’nde Etkili Olan Dört Türkmen Aşireti / Four Effectıve Turkmen Trıbes Of Safavıd State In The 16thcentury, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 17-25, December 2012, Ankara.
HOCA SADEDDİN EFENDİ, Tâcü’t-Tevârih, Yayına Hazırlayan: İsmet Parmaksızoğlu, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1979, C.3 / AYDOĞMUŞOĞLU, Cihat (2012), 16. Yüzyılda Safevi Devleti’nde Etkili Olan Dört Türkmen Aşireti / Four Effectıve Turkmen Trıbes Of Safavıd State In The 16thcentury, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 17-25, December 2012, Ankara.
İDRÎS-İ BİDLÎSÎ, Selim Şah-nâme, Yayına Hazırlayan: Hicabi Kırlangıç, T.C. KültürBakanlığı Yayınları, Ankara, 2001 / AYDOĞMUŞOĞLU, Cihat (2012), 16. Yüzyılda Safevi Devleti’nde Etkili Olan Dört Türkmen Aşireti / Four Effectıve Turkmen Trıbes Of Safavıd State In The 16thcentury, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 17-25, December 2012, Ankara.
İSKENDER BEY TÜRKMEN, Târih-i Âlem Âra-yi Abbasi, Haz. İrec Afşar, Müessese-i İntişârât-ı Emîr Kebîr, Tahran, 1387 / AYDOĞMUŞOĞLU, Cihat (2012), 16. Yüzyılda Safevi Devleti’nde Etkili Olan Dört Türkmen Aşireti / Four Effectıve Turkmen Trıbes Of Safavıd State In The 16thcentury, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 17-25, December 2012, Ankara.
ORUÇ BEY BAYAT, Don Juan Of Persia: A Shi‘ah Catholic (1560-1604), Çev: G. Le

Strange, Great Britain, 1926 / AYDOĞMUŞOĞLU, Cihat (2012), 16. Yüzyılda Safevi Devleti’nde Etkili Olan Dört Türkmen Aşireti / Four Effectıve Turkmen Trıbes Of Safavıd State In The 16thcentury, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 17-25, December 2012, Ankara.


ÖZBARAN, Salih, Portekizli Seyyahlar, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2007 / AYDOĞMUŞOĞLU, Cihat (2012), 16. Yüzyılda Safevi Devleti’nde Etkili Olan Dört Türkmen Aşireti / Four Effectıve Turkmen Trıbes Of Safavıd State In The 16thcentury, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 17-25, December 2012, Ankara.
SÜMER, Faruk, Safevi Devleti’nin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu Türklerinin Rolü, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1999 / AYDOĞMUŞOĞLU, Cihat (2012), 16. Yüzyılda Safevi Devleti’nde Etkili Olan Dört Türkmen Aşireti / Four Effectıve Turkmen Trıbes Of Safavıd State In The 16thcentury, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 17-25, December 2012, Ankara.
SÜMER, Faruk, “Safevi Tarihi İle İlgili İncelemeler”, Türk Dünyası Araştırmaları, Aralık 1990, Sayı: 69, s. 9-32 / AYDOĞMUŞOĞLU, Cihat (2012), 16. Yüzyılda Safevi Devleti’nde Etkili Olan Dört Türkmen Aşireti / Four Effectıve Turkmen Trıbes Of Safavıd State In The 16thcentury, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 17-25, December 2012, Ankara.
ŞAH TAHMASB, Tezkire-i Şah Tahmasb, Çeviri: Hicabi Kırlangıç, Ankara Yayınları, 2001 / AYDOĞMUŞOĞLU, Cihat (2012), 16. Yüzyılda Safevi Devleti’nde Etkili Olan Dört Türkmen Aşireti / Four Effectıve Turkmen Trıbes Of Safavıd State In The 16thcentury, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 17-25, December 2012, Ankara.
ŞİRAZÎ, Abdi Bek, Tekmiletü’l Ahbâr, Yayına Hazırlayan: A. Nevâi, Neşr-i Ney, Tahran, 1329 / AYDOĞMUŞOĞLU, Cihat (2012), 16. Yüzyılda Safevi Devleti’nde Etkili Olan Dört Türkmen Aşireti / Four Effectıve Turkmen Trıbes Of Safavıd State In The 16thcentury, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 17-25, December 2012, Ankara.
TAPPER, Richard, İran’ın Sınır Boylarında Göçebeler, Çev: F. Dilek Özdemir, İmge

Kitabevi Yayınları, Ankara, 2004 / AYDOĞMUŞOĞLU, Cihat (2012), 16. Yüzyılda Safevi Devleti’nde Etkili Olan Dört Türkmen Aşireti / Four Effectıve Turkmen Trıbes Of Safavıd State In The 16thcentury, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 17-25, December 2012, Ankara.


TEKİNDAĞ, Şehabeddin, “Teke-Eli”, İslâm Ansiklopedisi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1993, C. 12/1, s. 124-128 / AYDOĞMUŞOĞLU, Cihat (2012), 16. Yüzyılda Safevi Devleti’nde Etkili Olan Dört Türkmen Aşireti / Four Effectıve Turkmen Trıbes Of Safavıd State In The 16thcentury, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 17-25, December 2012, Ankara.
YAHYA BİN ABDÜLLATİF KAZVİNÎ, Kitâb-ı Lübbü’t-Tevârih, İntişârât-ı Bünyâd ve Gûyâ, 1363 / AYDOĞMUŞOĞLU, Cihat (2012), 16. Yüzyılda Safevi Devleti’nde Etkili Olan Dört Türkmen Aşireti / Four Effectıve Turkmen Trıbes Of Safavıd State In The 16thcentury, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 6, p. 17-25, December 2012, Ankara.
BANARLI, N. Sami; Resimli Türk Edebiyatı Tarihi C. 1, 1997, İstanbul / BARS, Mehmet Emin (2012), Oğuz Kağan Destanı’nda Büyülü Gerçekçilik / Magıcal Realısm In The Epıc Of Oğuz Kağan,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 27-38, December 2012, Ankara.
BANG, W; R. Rahmeti Arat; Oğuz Kağan Destanı, (Yayına Hazırlayan: Muharrem Ergin), 1988, Ankara / BARS, Mehmet Emin (2012), Oğuz Kağan Destanı’nda Büyülü Gerçekçilik / Magıcal Realısm In The Epıc Of Oğuz Kağan,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 27-38, December 2012, Ankara.
BARS, M. Emin; “Oğuz Kağan Destanı Üzerine Yapılan Çalışmalar”, Turkish Studies, 2008, S. 3/4, s. 224-240 / BARS, Mehmet Emin (2012), Oğuz Kağan Destanı’nda Büyülü Gerçekçilik / Magıcal Realısm In The Epıc Of Oğuz Kağan,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 27-38, December 2012, Ankara.
BAYAT, Fuzuli; Oğuz Destan Dünyası, 2006, İstanbuL / BARS, Mehmet Emin (2012), Oğuz Kağan Destanı’nda Büyülü Gerçekçilik / Magıcal Realısm In The Epıc Of Oğuz Kağan,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 27-38, December 2012, Ankara.
BAYAT, Fuzuli; Türk Mitolojik Sistemi 1-2, 2007, İstanbul/ BARS, Mehmet Emin (2012), Oğuz Kağan Destanı’nda Büyülü Gerçekçilik / Magıcal Realısm In The Epıc Of Oğuz Kağan,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 27-38, December 2012, Ankara.
ÇOBAN, S. Başer; “Dede Korkut Kitabı ve Büyülü Gerçekçilik”, Milli Folklor, 2011, S. 91, s. 195-203 / BARS, Mehmet Emin (2012), Oğuz Kağan Destanı’nda Büyülü Gerçekçilik / Magıcal Realısm In The Epıc Of Oğuz Kağan,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 27-38, December 2012, Ankara.
ÇOBANOĞLU, Özkul; Türk Dünyası Epik Destan Geleneği, 2003, Ankara / BARS, Mehmet Emin (2012), Oğuz Kağan Destanı’nda Büyülü Gerçekçilik / Magıcal Realısm In The Epıc Of Oğuz Kağan,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 27-38, December 2012, Ankara.
ÇORUHLU, Yaşar; Türk Mitolojisinin Anahatları, 2006, İstanbul / BARS, Mehmet Emin (2012), Oğuz Kağan Destanı’nda Büyülü Gerçekçilik / Magıcal Realısm In The Epıc Of Oğuz Kağan,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 27-38, December 2012, Ankara.
DİLEK, E. Derya; “Efsaneden Büyülü Gerçekçiliğe”, Milli Folklor, 2011, S. 91, s. 204-209 / BARS, Mehmet Emin (2012), Oğuz Kağan Destanı’nda Büyülü Gerçekçilik / Magıcal Realısm In The Epıc Of Oğuz Kağan,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 27-38, December 2012, Ankara.
DUYMAZ, Ali; “Oğuz Kağan Destanı‟ndan Dede Korkut Kitabı‟na Kahramanların Beden Tasvirlerinin Sembolik Anlamları Üzerine Değerlendirmeler”, Milli Folklor, 2007, S.76, s. 50-58 / BARS, Mehmet Emin (2012), Oğuz Kağan Destanı’nda Büyülü Gerçekçilik / Magıcal Realısm In The Epıc Of Oğuz Kağan,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 27-38, December 2012, Ankara.
EMİR, Derya; H. ElifDiler; “Büyülü Gerçekçilik: Latife Tekin‟in Sevgili Arsız Ölüm ve Angela Carter‟ın Büyülü Oyuncakçı Dükkânı İsimli Eserlerinin Karşılaştırması”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011, S. 30, s. 51-62 BARS, Mehmet Emin (2012), Oğuz Kağan Destanı’nda Büyülü Gerçekçilik / Magıcal Realısm In The Epıc Of Oğuz Kağan,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 27-38, December 2012, Ankara.
ERCİLASUN, A.Bican; “Oğuz Kağan Destanı Üzerine Bazı Düşünceler”, İslamiyet Öncesi Türk Destanları (Hazırlayanlar: Saim Sakaoğlu, Ali Duymaz), 2002, İstanbul / BARS, Mehmet Emin (2012), Oğuz Kağan Destanı’nda Büyülü Gerçekçilik / Magıcal Realısm In The Epıc Of Oğuz Kağan,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 27-38, December 2012, Ankara.

ERDEM, Servet; “Büyülü Gerçekçilik ve Halk Anlatıları”, Milli Folklor, 2011, S. 91, s. 175-188 / BARS, Mehmet Emin (2012), Oğuz Kağan Destanı’nda Büyülü Gerçekçilik / Magıcal Realısm In The Epıc Of Oğuz Kağan,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 27-38, December 2012, Ankara.


GÜVEN, Merdan; “Oğuz Kağan Destanında Hayvanlar”, Milli Folklor, 2003, S. 57, s. 82-91 / BARS, Mehmet Emin (2012), Oğuz Kağan Destanı’nda Büyülü Gerçekçilik / Magıcal Realısm In The Epıc Of Oğuz Kağan,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 27-38, December 2012, Ankara.


İNAN, Abdülkadir; Makaleler ve İncelemeler I, 1998, Ankara / BARS, Mehmet Emin (2012), Oğuz Kağan Destanı’nda Büyülü Gerçekçilik / Magıcal Realısm In The Epıc Of Oğuz Kağan,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 27-38, December 2012, Ankara.
KAPLAN, Mehmet; “Oğuz Kağan Destanı ile Dede Korkut Kitabında Eşya ve Aletler”, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar 1, 2004, İstanbul, s. 64-84 / BARS, Mehmet Emin (2012), Oğuz Kağan Destanı’nda Büyülü Gerçekçilik / Magıcal Realısm In The Epıc Of Oğuz Kağan,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 27-38, December 2012, Ankara.
KAPLAN, Mehmet; “Oğuz Kağan-Oğuz Han Destanı”, Tip Tahlilleri, 2005, İstanbul, s. 11-25 / BARS, Mehmet Emin (2012), Oğuz Kağan Destanı’nda Büyülü Gerçekçilik / Magıcal Realısm In The Epıc Of Oğuz Kağan,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 27-38, December 2012, Ankara.
KAPLAN, Mehmet; “Türk Destanında Alp Tipi”, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar 1, 2004, İstanbul, s. 13-21 / BARS, Mehmet Emin (2012), Oğuz Kağan Destanı’nda Büyülü Gerçekçilik / Magıcal Realısm In The Epıc Of Oğuz Kağan,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 27-38, December 2012, Ankara.

KEKEÇ, Nuran; “Karnavaldan Büyülü Gerçekçiliğe: BerciKristin Çöp Masalları”, Milli Folklor, 2011, S. 91, s. 210-220 / BARS, Mehmet Emin (2012), Oğuz Kağan Destanı’nda Büyülü Gerçekçilik / Magıcal Realısm In The Epıc Of Oğuz Kağan,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 6, p. 27-38, December 2012, Ankara.


KÖPRÜLÜ, M. Fuad; Türk Edebiyatı Tarihi, 2004, Ankara / BARS, Mehmet Emin (2012), Oğuz Kağan Destanı’nda Büyülü Gerçekçilik / Magıcal Realısm In The Epıc Of Oğuz Kağan,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   76   77   78   79   80   81   82   83   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik