Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet76/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   72   73   74   75   76   77   78   79   ...   437
TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 325-333, October 2012, Ankara.
AKSAN Doğan, Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, Ankara 1995 / YAVUZ, Serdar (2012), Karakeçili Ağzı Ses Bilgisi (Ünlüler)* / Karakeçılı Dıalect ( Kırıkkale ) Iı (Vowels),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 335-351, October 2012, Ankara.
BANGUOĞLU Tahsin, Türkçenin Grameri, İstanbul 1994 / YAVUZ, Serdar (2012), Karakeçili Ağzı Ses Bilgisi (Ünlüler)* / Karakeçılı Dıalect ( Kırıkkale ) Iı (Vowels),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 335-351, October 2012, Ankara.
BURAN Ahmet, “Anadolu (Türkiye Türkçesi) Ağızlarının Karşılaştırmalı İncelemesi ve Bu Konu ile İlgili Sorunlar”, Ağız Araştırmaları Bilgi ġöleni, TDK Yay., 9 Mayıs 1997, Ankara 1999 / YAVUZ, Serdar (2012), Karakeçili Ağzı Ses Bilgisi (Ünlüler)* / Karakeçılı Dıalect ( Kırıkkale ) Iı (Vowels),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 335-351, October 2012, Ankara.
BURAN Ahmet, Keban Baskil ve Ağın Yöresi Ağızları, Ankara 1997 / YAVUZ, Serdar (2012), Karakeçili Ağzı Ses Bilgisi (Ünlüler)* / Karakeçılı Dıalect ( Kırıkkale ) Iı (Vowels),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 335-351, October 2012, Ankara.
DEVELİ Hayati, Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre 17. y. y. Ses Benzeşmeleri ve

Uyumlar, Ankara 1995, s. 27 / YAVUZ, Serdar (2012), Karakeçili Ağzı Ses Bilgisi (Ünlüler)* / Karakeçılı Dıalect ( Kırıkkale ) Iı (Vowels),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 335-351, October 2012, Ankara.


ERGİN Muharrem, Türk Dilbilgisi, İstanbul 1989 / YAVUZ, Serdar (2012), Karakeçili Ağzı Ses Bilgisi (Ünlüler)* / Karakeçılı Dıalect ( Kırıkkale ) Iı (Vowels),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 335-351, October 2012, Ankara.
GÜLENSOY Tuncer, Kütahya ve Yöresi Ağızları, TDK Yay., Ankara 1998 / YAVUZ, Serdar (2012), Karakeçili Ağzı Ses Bilgisi (Ünlüler)* / Karakeçılı Dıalect ( Kırıkkale ) Iı (Vowels),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 335-351, October 2012, Ankara.
KARAHAN Leyla, Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması, Ankara 1996 / YAVUZ, Serdar (2012), Karakeçili Ağzı Ses Bilgisi (Ünlüler)* / Karakeçılı Dıalect ( Kırıkkale ) Iı (Vowels),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 335-351, October 2012, Ankara.
KORKMAZ Zeynep, Nevşehir ve Yöresi Ağızları, TDK Yay., Ankara 1994 / YAVUZ, Serdar (2012), Karakeçili Ağzı Ses Bilgisi (Ünlüler)* / Karakeçılı Dıalect ( Kırıkkale ) Iı (Vowels),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 335-351, October 2012, Ankara.
KORKMAZ Zeynep, Gramer Terimleri Sözlüğü, Ankara 1992, s. 85 / YAVUZ, Serdar (2012), Karakeçili Ağzı Ses Bilgisi (Ünlüler)* / Karakeçılı Dıalect ( Kırıkkale ) Iı (Vowels),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 335-351, October 2012, Ankara.
KORKMAZ Zeynep, “Batı Anadolu Ağızlarında Asli Vokal Uzunlukları”, TDAY-B 1953, TDK Yay., Ankara / YAVUZ, Serdar (2012), Karakeçili Ağzı Ses Bilgisi (Ünlüler)* / Karakeçılı Dıalect ( Kırıkkale ) Iı (Vowels),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 335-351, October 2012, Ankara.
MANSUROĞLU Mecdut, ”Türkiye Türkçesinde Ses Uyumu”, TDAY B 1959, TDK Yay., Ankara / YAVUZ, Serdar (2012), Karakeçili Ağzı Ses Bilgisi (Ünlüler)* / Karakeçılı Dıalect ( Kırıkkale ) Iı (Vowels),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 335-351, October 2012, Ankara.
SAĞIR Mukim, “Anadolu Ağızlarında Ünlüler”, TDAY-B, 1995, TDK Yay., Ankara / YAVUZ, Serdar (2012), Karakeçili Ağzı Ses Bilgisi (Ünlüler)* / Karakeçılı Dıalect ( Kırıkkale ) Iı (Vowels),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 335-351, October 2012, Ankara.
AFYONCU, Erhan, “Defterhane”, İA, İstanbul 1994, c. 9 / YETKİN, Aydın (2012),Divan-I Hümayun / Divan-I Hümayun, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 353-390, October 2012, Ankara.
AKDAĞ, Mustafa, Türkiye’nin İktisadi Ve İçtimai Tarihi, İstanbul 1979, c. 2 / YETKİN, Aydın (2012),Divan-I Hümayun / Divan-I Hümayun, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 353-390, October 2012, Ankara.
AYDIN, M. Akif, Türk Hukuk Tarihi, İstanbul 2005 / YETKİN, Aydın (2012),Divan-I Hümayun / Divan-I Hümayun, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 353-390, October 2012, Ankara.
CİN, Halil, “Tanzimat Döneminde Yargılama Hukuku ve Yargılama Usulleri”, 150. Yılında Tanzimat, Ankara 1992 / YETKİN, Aydın (2012),Divan-I Hümayun / Divan-I Hümayun, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 353-390, October 2012, Ankara.
ESİN, Emel,İslamiyet’ten Önceki Türk Kültür Tarihi ve İslamiyet’e Giriş, İstanbul 1978 / YETKİN, Aydın (2012),Divan-I Hümayun / Divan-I Hümayun, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 353-390, October 2012, Ankara.
İNALCIK, Halil, “Reisülküttap”, İA 1994, c. 9 / YETKİN, Aydın (2012),Divan-I Hümayun / Divan-I Hümayun, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 353-390, October 2012, Ankara.
İNALCIK, Halil, Devleti Aliye, İstanbul 2009, c. 1 / YETKİN, Aydın (2012),Divan-I Hümayun / Divan-I Hümayun, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 353-390, October 2012, Ankara.
KAFESOĞLU, İbrahim , “Türk”, İA, c. 12 / YETKİN, Aydın (2012),Divan-I Hümayun / Divan-I Hümayun, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 353-390, October 2012, Ankara.
KAFESOĞLU, İbrahim , Türk Milli Kültürü, İstanbul 1984 / YETKİN, Aydın (2012),Divan-I Hümayun / Divan-I Hümayun, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 353-390, October 2012, Ankara.
KÖPRÜLÜ, M. Fuat, “Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Etkileri Hakkında Bazı Mülahazalar”, Türk Hukuk ve Ġktisat Tarihi Mecmuası, c. 1, İstanbul 1931 / YETKİN, Aydın (2012),Divan-I Hümayun / Divan-I Hümayun, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 353-390, October 2012, Ankara.
KÜTÜKOĞLU, Mübahat , “Defterdar”, İA 1994, c. 9 / YETKİN, Aydın (2012),Divan-I Hümayun / Divan-I Hümayun, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 353-390, October 2012, Ankara.
MANSUROĞLU, M., “Divan”, İA, c. 5 / YETKİN, Aydın (2012),Divan-I Hümayun / Divan-I Hümayun, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 353-390, October 2012, Ankara.
MUMCU, Ahmet, Divan-ı Hümayun, Ankara 1976 / YETKİN, Aydın (2012),Divan-I Hümayun / Divan-I Hümayun, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 353-390, October 2012, Ankara.
OKANDAN, R. G, Umumi Amme Hukuku, İstanbul 1976 / YETKİN, Aydın (2012),Divan-I Hümayun / Divan-I Hümayun, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 353-390, October 2012, Ankara.
ONAR, S. S, İdare Hukuku’nun Umumi Esasları, İstanbul 1966, c. 2 / YETKİN, Aydın (2012),Divan-I Hümayun / Divan-I Hümayun, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 353-390, October 2012, Ankara.
ORTAYLI, İlber, Türk İdare Tarihi, Cedit Neşriyat, Ankara 2010 / YETKİN, Aydın (2012),Divan-I Hümayun / Divan-I Hümayun, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 353-390, October 2012, Ankara.
ÖGEL, Bahaeddin, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, İstanbul 1988 / YETKİN, Aydın (2012),Divan-I Hümayun / Divan-I Hümayun, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 353-390, October 2012, Ankara.
ÖGEL, Bahaeddin, Türklerde Devlet Anlayışı, Ankara 1982 / YETKİN, Aydın (2012),Divan-I Hümayun / Divan-I Hümayun, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 353-390, October 2012, Ankara.
PAKALIN, Mehmet Zeki, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, c. 1, 2 / YETKİN, Aydın (2012),Divan-I Hümayun / Divan-I Hümayun, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 353-390, October 2012, Ankara.
TANERİ, Aydın, Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneminde Vezir-i Azamlık, Ankara 1974 / YETKİN, Aydın (2012),Divan-I Hümayun / Divan-I Hümayun, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 353-390, October 2012, Ankara.
TANERİ, Aydın, Selçuklu Devleti Teşkilatı, TAD 1966 / YETKİN, Aydın (2012),Divan-I Hümayun / Divan-I Hümayun, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 353-390, October 2012, Ankara.
TANÖR, Bülent, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, İstanbul 2009 / YETKİN, Aydın (2012),Divan-I Hümayun / Divan-I Hümayun, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 353-390, October 2012, Ankara.
TURAN, Osman, Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi, İstanbul 2000, c. 1 / YETKİN, Aydın (2012),Divan-I Hümayun / Divan-I Hümayun, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 353-390, October 2012, Ankara.
TURAN, Osman, Türkiye Selçukluları Hakkında Resmi Vesikalar, Ankara 1958 / YETKİN, Aydın (2012),Divan-I Hümayun / Divan-I Hümayun, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 353-390, October 2012, Ankara.
UZUNÇARŞILI, İ. H, Osmanlı Devlet Teşkilatında Medhal, Ankara 1988 / YETKİN, Aydın (2012),Divan-I Hümayun / Divan-I Hümayun, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 353-390, October 2012, Ankara.
UZUNÇARŞILI, İ. H, Osmanlı Devleti’nin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, Ankara 1984 / YETKİN, Aydın (2012),Divan-I Hümayun / Divan-I Hümayun, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 353-390, October 2012, Ankara.
UZUNÇARŞILI, İ. H, Osmanlı Devleti’nin Saray Teşkilatı, Ankara 1984 / YETKİN, Aydın (2012),Divan-I Hümayun / Divan-I Hümayun, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 353-390, October 2012, Ankara.
YILDIZ, Hakkı Dursun, Türkler ve İslamiyet, İstanbul 1976 / YETKİN, Aydın (2012),Divan-I Hümayun / Divan-I Hümayun, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 353-390, October 2012, Ankara.
BOA Y. PRK. TKM DOSYA NO: 48 GÖMLEK NO: 70, 19 Ağustos 1321 (31 Ağustos

1905) Tarihli Hamidiye Etfal Hastane-i Alisinin Ġstatistik Mecmua-i Tıbbiyesi / YILDIZ, Özgür (2012),Kuruluşundan II. Meşrutiyete Kadar Hamidiye Etfal Hastanesi Üzerine Bir Değerlendirme / An Overvıew On Hamıdıye Etfal Hospıtal From Its Foundatıon Sınce The Second Constıtuntıoanlıst Perıod,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 391-411, October 2012, Ankara.


AFYONCU Erhan, “Osmanlı Hekimbaşıları ve Hassa Hekimleri”, Osmanlılarda Sağlık, Cilt 1, Biaforma Yayınları, İstanbul 2006, s.85-97 / YILDIZ, Özgür (2012),Kuruluşundan II. Meşrutiyete Kadar Hamidiye Etfal Hastanesi Üzerine Bir Değerlendirme / An Overvıew On Hamıdıye Etfal Hospıtal From Its Foundatıon Sınce The Second Constıtuntıoanlıst Perıod,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 391-411, October 2012, Ankara.
AKDENİZ Nil, Osmanlılarda Hekim ve Hekimlik Ahlâkı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Yayınları, İstanbul 1977 / YILDIZ, Özgür (2012),Kuruluşundan II. Meşrutiyete Kadar Hamidiye Etfal Hastanesi Üzerine Bir Değerlendirme / An Overvıew On Hamıdıye Etfal Hospıtal From Its Foundatıon Sınce The Second Constıtuntıoanlıst Perıod,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 391-411, October 2012, Ankara.


BAYAT Ali Haydar, Osmanlı Devleti’nde Hekimbaşılık Kurumu ve Hekimbaşılar,

Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 1999 / YILDIZ, Özgür (2012),Kuruluşundan II. Meşrutiyete Kadar Hamidiye Etfal Hastanesi Üzerine Bir Değerlendirme / An Overvıew On Hamıdıye Etfal Hospıtal From Its Foundatıon Sınce The Second Constıtuntıoanlıst Perıod,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 391-411, October 2012, Ankara.


Birinci Dünya Savaşı’nda Doğu Cephesinde Sağlık Hizmetleri, ATASE, Ankara 2011 / YILDIZ, Özgür (2012),Kuruluşundan II. Meşrutiyete Kadar Hamidiye Etfal Hastanesi Üzerine Bir Değerlendirme / An Overvıew On Hamıdıye Etfal Hospıtal From Its Foundatıon Sınce The Second Constıtuntıoanlıst Perıod,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 391-411, October 2012, Ankara.
BOSTAN İdris, “Osmanlı Bahriyesinde Sağlık Hizmetleri”, Osmanlılarda Sağlık, Cilt 1, Biaforma Yayınları, İstanbul 2006, s.111-115 / YILDIZ, Özgür (2012),Kuruluşundan II. Meşrutiyete Kadar Hamidiye Etfal Hastanesi Üzerine Bir Değerlendirme / An Overvıew On Hamıdıye Etfal Hospıtal From Its Foundatıon Sınce The Second Constıtuntıoanlıst Perıod,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 391-411, October 2012, Ankara.
DAĞLI Yücel, ÜÇER Cumhur, Tarih Çevirme Kılavuzu, TTK, Ankara 1997 / YILDIZ, Özgür (2012),Kuruluşundan II. Meşrutiyete Kadar Hamidiye Etfal Hastanesi Üzerine Bir Değerlendirme / An Overvıew On Hamıdıye Etfal Hospıtal From Its Foundatıon Sınce The Second Constıtuntıoanlıst Perıod,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 391-411, October 2012, Ankara.
DEVELİOĞLU Ferit, Osmanlıca- Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydın Kitabevi Yayınları, Ankara 1996 / YILDIZ, Özgür (2012),Kuruluşundan II. Meşrutiyete Kadar Hamidiye Etfal Hastanesi Üzerine Bir Değerlendirme / An Overvıew On Hamıdıye Etfal Hospıtal From Its Foundatıon Sınce The Second Constıtuntıoanlıst Perıod,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 391-411, October 2012, Ankara.
İHSANOĞLU Ekmeleddin, Suriye’de Modern Osmanlı Sağlık Müesseseleri, Hastaneler ve Şam Tıp Fakültesi, TTK, Ankara 1999 / YILDIZ, Özgür (2012),Kuruluşundan II. Meşrutiyete Kadar Hamidiye Etfal Hastanesi Üzerine Bir Değerlendirme / An Overvıew On Hamıdıye Etfal Hospıtal From Its Foundatıon Sınce The Second Constıtuntıoanlıst Perıod,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 391-411, October 2012, Ankara.
KAHYA Esin, Ondokuzuncu Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda Tıp Eğitimi ve Türk Hekimleri, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 1997 / YILDIZ, Özgür (2012),Kuruluşundan II. Meşrutiyete Kadar Hamidiye Etfal Hastanesi Üzerine Bir Değerlendirme / An Overvıew On Hamıdıye Etfal Hospıtal From Its Foundatıon Sınce The Second Constıtuntıoanlıst Perıod,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 391-411, October 2012, Ankara.
ÖZDEMİR Hikmet, Salgın Hastalıklardan Ölümler 1914-1918, TTK Ankara 2005 / YILDIZ, Özgür (2012),Kuruluşundan II. Meşrutiyete Kadar Hamidiye Etfal Hastanesi Üzerine Bir Değerlendirme / An Overvıew On Hamıdıye Etfal Hospıtal From Its Foundatıon Sınce The Second Constıtuntıoanlıst Perıod,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 391-411, October 2012, Ankara.
SAMİŞemseddin, Kamus-ı Türki, Enderun Kitapevi, İstanbul 1989 / YILDIZ, Özgür (2012),Kuruluşundan II. Meşrutiyete Kadar Hamidiye Etfal Hastanesi Üzerine Bir Değerlendirme / An Overvıew On Hamıdıye Etfal Hospıtal From Its Foundatıon Sınce The Second Constıtuntıoanlıst Perıod,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 391-411, October 2012, Ankara.
SARIYILDIZ Gülden, Hicaz Karantina Teşkilatı (1865-1914), TTK, Ankara 1996 / YILDIZ, Özgür (2012),Kuruluşundan II. Meşrutiyete Kadar Hamidiye Etfal Hastanesi Üzerine Bir Değerlendirme / An Overvıew On Hamıdıye Etfal Hospıtal From Its Foundatıon Sınce The Second Constıtuntıoanlıst Perıod,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 391-411, October 2012, Ankara.
Tarihi Hastaneler, Novartis Kültür Yayınları, İstanbul 2009 / YILDIZ, Özgür (2012),Kuruluşundan II. Meşrutiyete Kadar Hamidiye Etfal Hastanesi Üzerine Bir Değerlendirme / An Overvıew On Hamıdıye Etfal Hospıtal From Its Foundatıon Sınce The Second Constıtuntıoanlıst Perıod,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 391-411, October 2012, Ankara.
TOK Özen, “ Osmanlı Dönemi Hekim Hasta İlişkileri ( Kadı Sicillerine Göre XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Kayseri Örneği” Turkish Studies, Volume 3/4 Summer 2008, s.788- 805 / YILDIZ, Özgür (2012),Kuruluşundan II. Meşrutiyete Kadar Hamidiye Etfal Hastanesi Üzerine Bir Değerlendirme / An Overvıew On Hamıdıye Etfal Hospıtal From Its Foundatıon Sınce The Second Constıtuntıoanlıst Perıod,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 391-411, October 2012, Ankara.
UNAT Faik Reşit, Hicri Tarihleri Miladi Tarihe Çevirme Kılavuzu, TTK, Ankara 1984 / YILDIZ, Özgür (2012),Kuruluşundan II. Meşrutiyete Kadar Hamidiye Etfal Hastanesi Üzerine Bir Değerlendirme / An Overvıew On Hamıdıye Etfal Hospıtal From Its Foundatıon Sınce The Second Constıtuntıoanlıst Perıod,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 391-411, October 2012, Ankara.
YILDIRIM Nuran, Hastane Tarihimizde Bir Kutup Yıldızı Hamidiye Etfal Hastanesi,

Ajans fa Yayınları, İstanbul 2010 / YILDIZ, Özgür (2012),Kuruluşundan II. Meşrutiyete Kadar Hamidiye Etfal Hastanesi Üzerine Bir Değerlendirme / An Overvıew On Hamıdıye Etfal Hospıtal From Its Foundatıon Sınce The Second Constıtuntıoanlıst Perıod,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 391-411, October 2012, Ankara.


BOA, DH.EUM.2.ŞB, Dosya No: 67, Gömlek No: 54 / ŞAHİN, İlkay (2012), Güç İlişkileri Ağının Aktörleri Olarak Ortodoksi Ve Heterodoksi: Tahtacı Raporu Örneği / Orthodoxy And Heterodoxy As Actors For The Network Of Power Relatıons: The Case Of The Tahtacı Report, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 435-455, October 2012, Ankara.
BOA, DH.EUM.KLH, Dosya No: 4, Gömlek No: 14 / ŞAHİN, İlkay (2012), Güç İlişkileri Ağının Aktörleri Olarak Ortodoksi Ve Heterodoksi: Tahtacı Raporu Örneği / Orthodoxy And Heterodoxy As Actors For The Network Of Power Relatıons: The Case Of The Tahtacı Report, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 435-455, October 2012, Ankara.
BOA, DH.ŞFR., Dosya No: 87, Gömlek No: 350 / ŞAHİN, İlkay (2012), Güç İlişkileri Ağının Aktörleri Olarak Ortodoksi Ve Heterodoksi: Tahtacı Raporu Örneği / Orthodoxy And Heterodoxy As Actors For The Network Of Power Relatıons: The Case Of The Tahtacı Report, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 435-455, October 2012, Ankara.
BERLINERBLAU, J. (2001). “Toward a Sociology of Heresy, Orthodoxy, and Doxa”. Historyof Religions, 40 (4): 327-351 / ŞAHİN, İlkay (2012), Güç İlişkileri Ağının Aktörleri Olarak Ortodoksi Ve Heterodoksi: Tahtacı Raporu Örneği / Orthodoxy And Heterodoxy As Actors For The Network Of Power Relatıons: The Case Of The Tahtacı Report, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 435-455, October 2012, Ankara.
BOURDIEU, P. (1990). The Logic of Practice. Translated by Richard Nice, California:

Stanford University Press / ŞAHİN, İlkay (2012), Güç İlişkileri Ağının Aktörleri Olarak Ortodoksi Ve Heterodoksi: Tahtacı Raporu Örneği / Orthodoxy And Heterodoxy As Actors For The Network Of Power Relatıons: The Case Of The Tahtacı Report, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 435-455, October 2012, Ankara.


BOURDIEU, P. (1993). The Field of Cultural Production Essays on Art and Literature.

Randal Johnson ed., Columbia University Press / ŞAHİN, İlkay (2012), Güç İlişkileri Ağının Aktörleri Olarak Ortodoksi Ve Heterodoksi: Tahtacı Raporu Örneği / Orthodoxy And Heterodoxy As Actors For The Network Of Power Relatıons: The Case Of The Tahtacı Report, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 435-455, October 2012, Ankara.


CORNELL, E. (2006), “A Surviving Neoplatonism: on the Creed of the Bektashi Order. Conversations with a Mürsit”. Islam and Christian-Muslim Relations, 17(1):1–20 / ŞAHİN, İlkay (2012), Güç İlişkileri Ağının Aktörleri Olarak Ortodoksi Ve Heterodoksi: Tahtacı Raporu Örneği / Orthodoxy And Heterodoxy As Actors For The Network Of Power Relatıons: The Case Of The Tahtacı Report, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 435-455, October 2012, Ankara.
DERİNGİL, S. (1991). “Legitimacy Structures in the Ottoman State: The Reign of

Abdulhamid II (1876-1909)”. International Journal of Middle East Studies, 23 (3):

345-359 / ŞAHİN, İlkay (2012), Güç İlişkileri Ağının Aktörleri Olarak Ortodoksi Ve Heterodoksi: Tahtacı Raporu Örneği / Orthodoxy And Heterodoxy As Actors For The Network Of Power Relatıons: The Case Of The Tahtacı Report,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   72   73   74   75   76   77   78   79   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik