Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet75/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   71   72   73   74   75   76   77   78   ...   437
TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 281-324, October 2012, Ankara.
KARLUK,S.Rıdvan, Türkiye Ekonomisi Tarihsel Gelişim Yapısal ve Sosyal Değişim, 4. Baskı, Beta Yay., İstanbul, 1996 / YALÇIN, Osman (2012),Son Bin Yılda Doğu Ve Batı Medeniyetlerinin İktisadi Yapılarının Değişimi Üzerine Bir Deneme / An Essay On The Transformatıon Of Economıc Structures Of Eastern And Western Cıvılızatıons In Last Ten Centurıes, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 281-324, October 2012, Ankara.
KARPAT, Kemal, Osmanlı ve Dünya, Ufuk Kitapevi, İstanbul, 2000 / YALÇIN, Osman (2012),Son Bin Yılda Doğu Ve Batı Medeniyetlerinin İktisadi Yapılarının Değişimi Üzerine Bir Deneme / An Essay On The Transformatıon Of Economıc Structures Of Eastern And Western Cıvılızatıons In Last Ten Centurıes, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 281-324, October 2012, Ankara.
KAZGAN, Gülten, Tanzimat’tan XXI. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi, Altın

Kitaplar,İstanbul,1999 / YALÇIN, Osman (2012),Son Bin Yılda Doğu Ve Batı Medeniyetlerinin İktisadi Yapılarının Değişimi Üzerine Bir Deneme / An Essay On The Transformatıon Of Economıc Structures Of Eastern And Western Cıvılızatıons In Last Ten Centurıes, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 281-324, October 2012, Ankara.


KEÇECİZADE İzzet Fuat, Kaçırılan Fırsatlar 1877 Osmanlı-Rus Savaşı Hakkında

Eleştiriler ve Askeri Düşünceler, (Çev.:E.Alb.Rasim SÜERDEM) Genkur. ATASE

Yay., Ankara, 1997 / YALÇIN, Osman (2012),Son Bin Yılda Doğu Ve Batı Medeniyetlerinin İktisadi Yapılarının Değişimi Üzerine Bir Deneme / An Essay On The Transformatıon Of Economıc Structures Of Eastern And Western Cıvılızatıons In Last Ten Centurıes, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 281-324, October 2012, Ankara.
KESİK, Muharrem, At Üstünde Selçuklular Türkiye Selçuklularında Ordu ve Savaş,

Timaş Yay.,İstanbul,2011 / YALÇIN, Osman (2012),Son Bin Yılda Doğu Ve Batı Medeniyetlerinin İktisadi Yapılarının Değişimi Üzerine Bir Deneme / An Essay On The Transformatıon Of Economıc Structures Of Eastern And Western Cıvılızatıons In Last Ten Centurıes, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 281-324, October 2012, Ankara.


LEWİS, Bernard, Modern Türkiye’nin Doğuşu, 9. Baskı TTK, Ankara, 2004 / YALÇIN, Osman (2012),Son Bin Yılda Doğu Ve Batı Medeniyetlerinin İktisadi Yapılarının Değişimi Üzerine Bir Deneme / An Essay On The Transformatıon Of Economıc Structures Of Eastern And Western Cıvılızatıons In Last Ten Centurıes, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 281-324, October 2012, Ankara.
MOORE, Barrıngton, (Çev:TEKELİ,Şirin-ŞENEL,Alaeddin), Diktatörlüğün ve

Demokrasinin Toplumsal Kökenleri Çağdaş Dünyanın Yaratılmasında

Soylunun ve Köylünün Rolü, 2. Baskı, İmge Yay., Ankara, 2003 / YALÇIN, Osman (2012),Son Bin Yılda Doğu Ve Batı Medeniyetlerinin İktisadi Yapılarının Değişimi Üzerine Bir Deneme / An Essay On The Transformatıon Of Economıc Structures Of Eastern And Western Cıvılızatıons In Last Ten Centurıes, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 281-324, October 2012, Ankara.
MOLKTE, Helmuth Von (Çev.:Hayrullah ÖRS),Molkte’nin Türkiye Mektupları, 3.Baskı, Remzi Kitapevi,İstanbul, 1999 / YALÇIN, Osman (2012),Son Bin Yılda Doğu Ve Batı Medeniyetlerinin İktisadi Yapılarının Değişimi Üzerine Bir Deneme / An Essay On The Transformatıon Of Economıc Structures Of Eastern And Western Cıvılızatıons In Last Ten Centurıes, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 281-324, October 2012, Ankara.
MUMCU,Ahmet-ÇUBUKÇU Agah, Atatürkçülük Atatürkçü Düşünce Sisteminin

Temelleri, Yük.Öğ.Krm.Yay.,Ankara,1987 / YALÇIN, Osman (2012),Son Bin Yılda Doğu Ve Batı Medeniyetlerinin İktisadi Yapılarının Değişimi Üzerine Bir Deneme / An Essay On The Transformatıon Of Economıc Structures Of Eastern And Western Cıvılızatıons In Last Ten Centurıes, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 281-324, October 2012, Ankara.


PİRENNE, Henri (Çev.Şadan KARADENİZ), Ortaçağ Kentleri Kökenleri ve Ticaretin Canlanması, 4. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul / YALÇIN, Osman (2012),Son Bin Yılda Doğu Ve Batı Medeniyetlerinin İktisadi Yapılarının Değişimi Üzerine Bir Deneme / An Essay On The Transformatıon Of Economıc Structures Of Eastern And Western Cıvılızatıons In Last Ten Centurıes, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 281-324, October 2012, Ankara.
PAMUK, Şevket, Osmanlı–Türkiye İktisadi Tarihi 1500-1914, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1993 / YALÇIN, Osman (2012),Son Bin Yılda Doğu Ve Batı Medeniyetlerinin İktisadi Yapılarının Değişimi Üzerine Bir Deneme / An Essay On The Transformatıon Of Economıc Structures Of Eastern And Western Cıvılızatıons In Last Ten Centurıes, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 281-324, October 2012, Ankara.
PAMUK, Şevket Osmanlı Ekonomisi ve Dünya Kapitalizmi (1820-1913), Yurt

Yay.,Ankara, 1984 / YALÇIN, Osman (2012),Son Bin Yılda Doğu Ve Batı Medeniyetlerinin İktisadi Yapılarının Değişimi Üzerine Bir Deneme / An Essay On The Transformatıon Of Economıc Structures Of Eastern And Western Cıvılızatıons In Last Ten Centurıes, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 281-324, October 2012, Ankara.


PAMUK, Şevket, Osmanlı İmparatorluğu’nda Paranın Tarihi,* Tarih Vakfı Yurt Yayınları / YALÇIN, Osman (2012),Son Bin Yılda Doğu Ve Batı Medeniyetlerinin İktisadi Yapılarının Değişimi Üzerine Bir Deneme / An Essay On The Transformatıon Of Economıc Structures Of Eastern And Western Cıvılızatıons In Last Ten Centurıes, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 281-324, October 2012, Ankara.
PALMER, Alan, (Çev.: Belkıs Çorakçı DİŞBUDAK), Osmanlı İmparatorluğu Son Üç Yüz Yıl Bir Çöküşün Yeni Tarihi, Yeni Yüzyıl Tarih Dizisi, Medya Holding

ROSENBERG, Nathan -L.E.BĠRDZELL,Jr.,Batı Nasıl Zengin Oldu, Form Yay.,İstanbul / YALÇIN, Osman (2012),Son Bin Yılda Doğu Ve Batı Medeniyetlerinin İktisadi Yapılarının Değişimi Üzerine Bir Deneme / An Essay On The Transformatıon Of Economıc Structures Of Eastern And Western Cıvılızatıons In Last Ten Centurıes, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 281-324, October 2012, Ankara.


ORTAYLI, İlber, Gelenekten Geleceğe, Timaş, İstanbul, 2008 / YALÇIN, Osman (2012),Son Bin Yılda Doğu Ve Batı Medeniyetlerinin İktisadi Yapılarının Değişimi Üzerine Bir Deneme / An Essay On The Transformatıon Of Economıc Structures Of Eastern And Western Cıvılızatıons In Last Ten Centurıes, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 281-324, October 2012, Ankara.
ORTAYLI, İlber,, Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfusu, Timaş, İstanbul, 2008 / YALÇIN, Osman (2012),Son Bin Yılda Doğu Ve Batı Medeniyetlerinin İktisadi Yapılarının Değişimi Üzerine Bir Deneme / An Essay On The Transformatıon Of Economıc Structures Of Eastern And Western Cıvılızatıons In Last Ten Centurıes, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 281-324, October 2012, Ankara.
ORTAYLI, İlber, Tarihimiz ve Biz, Timaş, İstanbul, 2008 / YALÇIN, Osman (2012),Son Bin Yılda Doğu Ve Batı Medeniyetlerinin İktisadi Yapılarının Değişimi Üzerine Bir Deneme / An Essay On The Transformatıon Of Economıc Structures Of Eastern And Western Cıvılızatıons In Last Ten Centurıes, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 281-324, October 2012, Ankara.
SAKAOĞLU, Necdet, Bu Mülkün Sultanları 36 Osmanlı Padişahı, Oğlak Yay., 6. Baskı, İstanbul, 2004 / YALÇIN, Osman (2012),Son Bin Yılda Doğu Ve Batı Medeniyetlerinin İktisadi Yapılarının Değişimi Üzerine Bir Deneme / An Essay On The Transformatıon Of Economıc Structures Of Eastern And Western Cıvılızatıons In Last Ten Centurıes, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 281-324, October 2012, Ankara.
SHAW, Stanford, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye Birinci Cilt Gaziler

İmparatorluğu Osmanlı İmparatorluğunun Yükselişi ve Çöküşü 1280-1808,E

Yay. Tarih Dizisi, İstanbul, 1994 / YALÇIN, Osman (2012),Son Bin Yılda Doğu Ve Batı Medeniyetlerinin İktisadi Yapılarının Değişimi Üzerine Bir Deneme / An Essay On The Transformatıon Of Economıc Structures Of Eastern And Western Cıvılızatıons In Last Ten Centurıes, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 281-324, October 2012, Ankara.
SEVİNÇ, Necdet, Osmanlıdan Günümüze Misyoner Faaliyetleri, Okullar, Kiliseler,

Yardım Kurumları, 4. Baskı, Milenyum Yay., İstanbul, 2002, s.330-336 / YALÇIN, Osman (2012),Son Bin Yılda Doğu Ve Batı Medeniyetlerinin İktisadi Yapılarının Değişimi Üzerine Bir Deneme / An Essay On The Transformatıon Of Economıc Structures Of Eastern And Western Cıvılızatıons In Last Ten Centurıes, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 281-324, October 2012, Ankara.


ŞEKİP, Emir-T.G.DJUVARA, Türkiye’yi Parçalamak İçin 100 Plan Haçlı Taassubu-

Türkiye Düşmanlığı, (Çev.:Yakup ÜSTÜN), Damla Yayınevi, İstanbul, 1979 / YALÇIN, Osman (2012),Son Bin Yılda Doğu Ve Batı Medeniyetlerinin İktisadi Yapılarının Değişimi Üzerine Bir Deneme / An Essay On The Transformatıon Of Economıc Structures Of Eastern And Western Cıvılızatıons In Last Ten Centurıes, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 281-324, October 2012, Ankara.


ŞIVGIN, Hale, Trablusgarp Savaşı ve 1911-1912 Türk-İtalyan İlişkileri, AAM, 1989 / YALÇIN, Osman (2012),Son Bin Yılda Doğu Ve Batı Medeniyetlerinin İktisadi Yapılarının Değişimi Üzerine Bir Deneme / An Essay On The Transformatıon Of Economıc Structures Of Eastern And Western Cıvılızatıons In Last Ten Centurıes, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 281-324, October 2012, Ankara.
TİMUR, Taner, Osmanlı Toplumsal Düzeni, İmge Yay., 4.Baskı, Ankara, 2001 / YALÇIN, Osman (2012),Son Bin Yılda Doğu Ve Batı Medeniyetlerinin İktisadi Yapılarının Değişimi Üzerine Bir Deneme / An Essay On The Transformatıon Of Economıc Structures Of Eastern And Western Cıvılızatıons In Last Ten Centurıes, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 281-324, October 2012, Ankara.
TOKGÖZ, Erdinç, Türkiye’nin İktisadi Gelişme Tarihi(1914–2001), İmaj Yayınevi,

Ankara, 2001 / YALÇIN, Osman (2012),Son Bin Yılda Doğu Ve Batı Medeniyetlerinin İktisadi Yapılarının Değişimi Üzerine Bir Deneme / An Essay On The Transformatıon Of Economıc Structures Of Eastern And Western Cıvılızatıons In Last Ten Centurıes, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 281-324, October 2012, Ankara.

UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi IV. Cilt, II. Kısım XVIII. Yüzyıl, TTK,

Ankara, 1995, s.570-576 / YALÇIN, Osman (2012),Son Bin Yılda Doğu Ve Batı Medeniyetlerinin İktisadi Yapılarının Değişimi Üzerine Bir Deneme / An Essay On The Transformatıon Of Economıc Structures Of Eastern And Western Cıvılızatıons In Last Ten Centurıes, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 281-324, October 2012, Ankara.


YALÇIN, Durmuş-AKBIYIK, YaŞar-AKBULUT, Dursun Ali-BALCIOĞLU, Mustafa–

KÖSTÜKLÜ, Nuri-SÜSLÜ, Azmi–TURAN, Refik-ERARSLAN, Cezmi-TURAL,

Mehmet Akif, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I-II, Atatürk AraŞtırma Merkezi,

Ankara, 2002 / YALÇIN, Osman (2012),Son Bin Yılda Doğu Ve Batı Medeniyetlerinin İktisadi Yapılarının Değişimi Üzerine Bir Deneme / An Essay On The Transformatıon Of Economıc Structures Of Eastern And Western Cıvılızatıons In Last Ten Centurıes, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 281-324, October 2012, Ankara.


YALÇIN, Osman, Türk Hava Harp Sanayi Tarihi 1913-2009, Hv.Bsm.ve Neş.Md.lüğü, Ankara, 2009 / YALÇIN, Osman (2012),Son Bin Yılda Doğu Ve Batı Medeniyetlerinin İktisadi Yapılarının Değişimi Üzerine Bir Deneme / An Essay On The Transformatıon Of Economıc Structures Of Eastern And Western Cıvılızatıons In Last Ten Centurıes, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 281-324, October 2012, Ankara.
YALÇIN, Osman, Turkish Studies “İstiklal Savaşı’nda Orduya Uçak Bağışlayan İşadamı: Erzurumlu Nafiz Bey’in Hayatı ve Çalışmaları” International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/3 Summer 2011 / YALÇIN, Osman (2012),Son Bin Yılda Doğu Ve Batı Medeniyetlerinin İktisadi Yapılarının Değişimi Üzerine Bir Deneme / An Essay On The Transformatıon Of Economıc Structures Of Eastern And Western Cıvılızatıons In Last Ten Centurıes, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 281-324, October 2012, Ankara.
YALÇIN, Osman, Atatürk Yolu Dergisi, “Mühürdarzade Nuri Bey’in (Demirağ) Hayatı ve Çalışmaları (1886-1957)”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi,S.44, Güz 2009 / YALÇIN, Osman (2012),Son Bin Yılda Doğu Ve Batı Medeniyetlerinin İktisadi Yapılarının Değişimi Üzerine Bir Deneme / An Essay On The Transformatıon Of Economıc Structures Of Eastern And Western Cıvılızatıons In Last Ten Centurıes, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 281-324, October 2012, Ankara.
YALÇIN, Osman, Akademik Bakış, ”Türk Havacılık Tarihinde Bağış Uçakları ve Havacılık Sanayii Kurulmasına Tesirleri”, Cilt 3 Sayı 6 Yaz 2010 / YALÇIN, Osman (2012),Son Bin Yılda Doğu Ve Batı Medeniyetlerinin İktisadi Yapılarının Değişimi Üzerine Bir Deneme / An Essay On The Transformatıon Of Economıc Structures Of Eastern And Western Cıvılızatıons In Last Ten Centurıes, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 281-324, October 2012, Ankara.
ZİYLAN, Aytekin, Hedef Ulusal Teknoloji Yeteneğinin Yükseltilmesi Olmalıdır, Ankara, 2000 / YALÇIN, Osman (2012),Son Bin Yılda Doğu Ve Batı Medeniyetlerinin İktisadi Yapılarının Değişimi Üzerine Bir Deneme / An Essay On The Transformatıon Of Economıc Structures Of Eastern And Western Cıvılızatıons In Last Ten Centurıes, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 281-324, October 2012, Ankara.
Başbakanlık Osmanlı Arşivleri (BOA), Amerika Ahkâm Defteri 2/2, s.71/212, 71/213, vd / YAPICI, Hakkı (2012),1877–1878 Osmanlı-Rus Harbi’nde Yabancı Devletlerin Tutumu / Attıtude Of Foreıgn Governments 1877-1878 Ottoman-Russıan War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 325-333, October 2012, Ankara.
BOA, Yıldız Askeri Hususi, (YA. HUS), nr. 159/33-e / YAPICI, Hakkı (2012),1877–1878 Osmanlı-Rus Harbi’nde Yabancı Devletlerin Tutumu / Attıtude Of Foreıgn Governments 1877-1878 Ottoman-Russıan War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 325-333, October 2012, Ankara.
BOA, Yıldız Esas Evrak (Y.E.E ), nr. 44/84, 78/3, 78/4 / YAPICI, Hakkı (2012),1877–1878 Osmanlı-Rus Harbi’nde Yabancı Devletlerin Tutumu / Attıtude Of Foreıgn Governments 1877-1878 Ottoman-Russıan War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 325-333, October 2012, Ankara.
4-BOA, Hariciye Siyasi (HR.SYS), nr. 14/22, 16/12, 25/28, 46/12, 46/15, 53/11, 160/33, 176/4, 176/5, 176/8, 176/15, 176/31 / YAPICI, Hakkı (2012),1877–1878 Osmanlı-Rus Harbi’nde Yabancı Devletlerin Tutumu / Attıtude Of Foreıgn Governments 1877-1878 Ottoman-Russıan War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 325-333, October 2012, Ankara.
BOA. İbnü’l-Emin Evkaf , (Y.PRK. EŞA),nr. 1/12, 1/15 / YAPICI, Hakkı (2012),1877–1878 Osmanlı-Rus Harbi’nde Yabancı Devletlerin Tutumu / Attıtude Of Foreıgn Governments 1877-1878 Ottoman-Russıan War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 325-333, October 2012, Ankara.
BOA. İrade Hariciye (İ.HR.), nr. 274/16603 / YAPICI, Hakkı (2012),1877–1878 Osmanlı-Rus Harbi’nde Yabancı Devletlerin Tutumu / Attıtude Of Foreıgn Governments 1877-1878 Ottoman-Russıan War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 325-333, October 2012, Ankara.
BOA. Hariciye Tercüme Odası (HR. TO), nr. 126/64 / YAPICI, Hakkı (2012),1877–1878 Osmanlı-Rus Harbi’nde Yabancı Devletlerin Tutumu / Attıtude Of Foreıgn Governments 1877-1878 Ottoman-Russıan War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 325-333, October 2012, Ankara.
BOA. Yıldız Perâkende Hariciye (Y.PRK. HR), nr. 1/16, 1/24, 1/25, 1/33, 1/34, 1/39, 1/48, 1/49, 1/55, 1/64, 2/2, 2/21 / YAPICI, Hakkı (2012),1877–1878 Osmanlı-Rus Harbi’nde Yabancı Devletlerin Tutumu / Attıtude Of Foreıgn Governments 1877-1878 Ottoman-Russıan War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 325-333, October 2012, Ankara.
Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı (ATASE Arşivi); Kutu:1, Gömlek: 22, Belge:22–1 / YAPICI, Hakkı (2012),1877–1878 Osmanlı-Rus Harbi’nde Yabancı Devletlerin Tutumu / Attıtude Of Foreıgn Governments 1877-1878 Ottoman-Russıan War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 325-333, October 2012, Ankara.
ATASE Arşivi; Kutu: 84, Gömlek: 50, Belge: 50–1 / YAPICI, Hakkı (2012),1877–1878 Osmanlı-Rus Harbi’nde Yabancı Devletlerin Tutumu / Attıtude Of Foreıgn Governments 1877-1878 Ottoman-Russıan War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 325-333, October 2012, Ankara.
ARMAOĞLU, Fahir; Siyasî Tarih 1789–1919, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgileri Fakültesi Yayınları, Ankara 1961 / YAPICI, Hakkı (2012),1877–1878 Osmanlı-Rus Harbi’nde Yabancı Devletlerin Tutumu / Attıtude Of Foreıgn Governments 1877-1878 Ottoman-Russıan War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 325-333, October 2012, Ankara.
JAMES, William; Naval History of Great Britain, Cilt: VI, London 1837 / YAPICI, Hakkı (2012),1877–1878 Osmanlı-Rus Harbi’nde Yabancı Devletlerin Tutumu / Attıtude Of Foreıgn Governments 1877-1878 Ottoman-Russıan War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 325-333, October 2012, Ankara.
KARAKUŞ, Erdoğan; 1877–1878 Osmanlı-Rus Savaşı Zaman Dizini, Genelkurmay

Yayınları, Ankara 2004 / YAPICI, Hakkı (2012),1877–1878 Osmanlı-Rus Harbi’nde Yabancı Devletlerin Tutumu / Attıtude Of Foreıgn Governments 1877-1878 Ottoman-Russıan War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 325-333, October 2012, Ankara.


KARAL, Enver Ziya; Osmanlı Tarihi, C. V-VI, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1988 / YAPICI, Hakkı (2012),1877–1878 Osmanlı-Rus Harbi’nde Yabancı Devletlerin Tutumu / Attıtude Of Foreıgn Governments 1877-1878 Ottoman-Russıan War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 325-333, October 2012, Ankara.
Komisyon; Mufassal Osmanlı Tarihi, c. VI, İstanbul 1963 / YAPICI, Hakkı (2012),1877–1878 Osmanlı-Rus Harbi’nde Yabancı Devletlerin Tutumu / Attıtude Of Foreıgn Governments 1877-1878 Ottoman-Russıan War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 325-333, October 2012, Ankara.
KURAT, Akdes Nimet; Türk Amerikan Münasebetlerine Kısa Bir Bakış, Ankara 1959 / YAPICI, Hakkı (2012),1877–1878 Osmanlı-Rus Harbi’nde Yabancı Devletlerin Tutumu / Attıtude Of Foreıgn Governments 1877-1878 Ottoman-Russıan War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 325-333, October 2012, Ankara.
KÜÇÜK, Cevdet; Osmanlı Diplomasisinde Ermeni Meselesinin Ortaya Çıkışı (1878–1897), İstanbul 1986 / YAPICI, Hakkı (2012),1877–1878 Osmanlı-Rus Harbi’nde Yabancı Devletlerin Tutumu / Attıtude Of Foreıgn Governments 1877-1878 Ottoman-Russıan War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 325-333, October 2012, Ankara.
ÖZTÜRK, Mustafa; “Batılı Devletlerin Osmanlı üzerindeki Politikaları ve Bunun Osmanlı Dış Politikasına Etkisi “ Türk Dış Politikası- Osmanlı Dönemi, İstanbul 2008 / YAPICI, Hakkı (2012),1877–1878 Osmanlı-Rus Harbi’nde Yabancı Devletlerin Tutumu / Attıtude Of Foreıgn Governments 1877-1878 Ottoman-Russıan War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 325-333, October 2012, Ankara.
SARAY, Mehmet; Türk-İran İlişkileri, Ankara 2006 / YAPICI, Hakkı (2012),1877–1878 Osmanlı-Rus Harbi’nde Yabancı Devletlerin Tutumu / Attıtude Of Foreıgn Governments 1877-1878 Ottoman-Russıan War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 325-333, October 2012, Ankara.
SOY, H. Bayram; “II. Wilhelm, Weltpolitik ve II.Abdülhamid”, Türkler, C. 13, Ankara 2002 / YAPICI, Hakkı (2012),1877–1878 Osmanlı-Rus Harbi’nde Yabancı Devletlerin Tutumu / Attıtude Of Foreıgn Governments 1877-1878 Ottoman-Russıan War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 325-333, October 2012, Ankara.
Vakit Gazetesi, nr: 526 / YAPICI, Hakkı (2012),1877–1878 Osmanlı-Rus Harbi’nde Yabancı Devletlerin Tutumu / Attıtude Of Foreıgn Governments 1877-1878 Ottoman-Russıan War, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 325-333, October 2012, Ankara.
Takvim-i Vekayi Gazetesi, nr: 1908 / YAPICI, Hakkı (2012),1877–1878 Osmanlı-Rus Harbi’nde Yabancı Devletlerin Tutumu / Attıtude Of Foreıgn Governments 1877-1878 Ottoman-Russıan War,

Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   71   72   73   74   75   76   77   78   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik