Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet73/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   69   70   71   72   73   74   75   76   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 209-225, October 2012, Ankara.
Отечественная культура в 1960-е - середине 1980-х гг. Поиск@Маil.Ru

http://go.mail.ru/: (Eerişim 10.03.2012)/ MEHDİYEVA AZİZZADE,Terlan (2012), 1960-70’li Yıllarda Sscb’de Sosyokültürel Ortam / Socıocultural Atmosphere Of The Sovıets Between 1960-1970, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 209-225, October 2012, Ankara.


Последствия булдозерной выставки 1974. Поиск@Маil.Ru.http://go.mail.ru/: (Eerişim10.03.2012)/ MEHDİYEVA AZİZZADE,Terlan (2012), 1960-70’li Yıllarda Sscb’de Sosyokültürel Ortam / Socıocultural Atmosphere Of The Sovıets Between 1960-1970, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 209-225, October 2012, Ankara.

Посещение Хрущѐвым выставки «Новая реальность» Поиск@Маil.Ru http://go.mail.ru/: (Eerişim 10.03.2012)/ MEHDİYEVA AZİZZADE,Terlan (2012), 1960-70’li Yıllarda Sscb’de Sosyokültürel Ortam / Socıocultural Atmosphere Of The Sovıets Between 1960-1970, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 209-225, October 2012, Ankara.


Развитие отечественной культуры в конце 20-х - 30-е гг. Поиск@Маil.Ru

http://go.mail.ru/: (Eerişim 12.08.2012)/ MEHDİYEVA AZİZZADE,Terlan (2012), 1960-70’li Yıllarda Sscb’de Sosyokültürel Ortam / Socıocultural Atmosphere Of The Sovıets Between 1960-1970, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 209-225, October 2012, Ankara.


AKTAŞ, Ş., GÜNDÜZ, O. (2004). Yazılı ve Sözlü Anlatım Kompozisyon Sanatı.

Ankara: Akçağ Yayınları / ÖZDEMİR EREM, Nur Hümeyra (2012), Ebeveynlerinin Eğitim Düzeylerinin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazma Alışkanlıklarına Etkisi / The Effect Of Parents’ Educatıonal Level Of Turkısh Language Teachıng Preservıce Teachers’ Wrıtıng Habıts,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 227-245, October 2012, Ankara.


GÖĞÜŞ, B. (1978). Orta Dereceli Okullarımızda Türkçe ve Yazın Eğitimi. Ankara:

Gül Yayınevi / ÖZDEMİR EREM, Nur Hümeyra (2012), Ebeveynlerinin Eğitim Düzeylerinin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazma Alışkanlıklarına Etkisi / The Effect Of Parents’ Educatıonal Level Of Turkısh Language Teachıng Preservıce Teachers’ Wrıtıng Habıts,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 227-245, October 2012, Ankara.


BAYRAM, Y. (2009). Kuramdan Uygulamaya Yazma Yöntemleri. İstanbul: Kriter

Yayınları / ÖZDEMİR EREM, Nur Hümeyra (2012), Ebeveynlerinin Eğitim Düzeylerinin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazma Alışkanlıklarına Etkisi / The Effect Of Parents’ Educatıonal Level Of Turkısh Language Teachıng Preservıce Teachers’ Wrıtıng Habıts,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 227-245, October 2012, Ankara.


BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara:

Pegem Akademi Yayınları / ÖZDEMİR EREM, Nur Hümeyra (2012), Ebeveynlerinin Eğitim Düzeylerinin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazma Alışkanlıklarına Etkisi / The Effect Of Parents’ Educatıonal Level Of Turkısh Language Teachıng Preservıce Teachers’ Wrıtıng Habıts,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 227-245, October 2012, Ankara.


BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F.

(2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları / ÖZDEMİR EREM, Nur Hümeyra (2012), Ebeveynlerinin Eğitim Düzeylerinin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazma Alışkanlıklarına Etkisi / The Effect Of Parents’ Educatıonal Level Of Turkısh Language Teachıng Preservıce Teachers’ Wrıtıng Habıts,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 227-245, October 2012, Ankara.


İSLAMOĞLU, A. H. (2009). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Beta

Basım Yayım Dağıtım / ÖZDEMİR EREM, Nur Hümeyra (2012), Ebeveynlerinin Eğitim Düzeylerinin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazma Alışkanlıklarına Etkisi / The Effect Of Parents’ Educatıonal Level Of Turkısh Language Teachıng Preservıce Teachers’ Wrıtıng Habıts,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 227-245, October 2012, Ankara.


İŞERİ, K. (2010). “Türk Üniversite Öğrencilerinin Deyimleri Tahmin Etme

Durumları” Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, S. 27, s. 385–405 / ÖZDEMİR EREM, Nur Hümeyra (2012), Ebeveynlerinin Eğitim Düzeylerinin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazma Alışkanlıklarına Etkisi / The Effect Of Parents’ Educatıonal Level Of Turkısh Language Teachıng Preservıce Teachers’ Wrıtıng Habıts,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 227-245, October 2012, Ankara.


KARASAR, N.(2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın-Dağıtım / ÖZDEMİR EREM, Nur Hümeyra (2012), Ebeveynlerinin Eğitim Düzeylerinin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazma Alışkanlıklarına Etkisi / The Effect Of Parents’ Educatıonal Level Of Turkısh Language Teachıng Preservıce Teachers’ Wrıtıng Habıts,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 227-245, October 2012, Ankara.
KLİNE, R. B. (2011). Principles and Practice of Structural Equation Modeling (3rd

edition). New York: The Guilford Pres / ÖZDEMİR EREM, Nur Hümeyra (2012), Ebeveynlerinin Eğitim Düzeylerinin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazma Alışkanlıklarına Etkisi / The Effect Of Parents’ Educatıonal Level Of Turkısh Language Teachıng Preservıce Teachers’ Wrıtıng Habıts,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 227-245, October 2012, Ankara.


ÖZDEMİR, N. H. (2011). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazma Alışkanlıkları

Üzerine Bir Araştırma, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Malatya / ÖZDEMİR EREM, Nur Hümeyra (2012), Ebeveynlerinin Eğitim Düzeylerinin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazma Alışkanlıklarına Etkisi / The Effect Of Parents’ Educatıonal Level Of Turkısh Language Teachıng Preservıce Teachers’ Wrıtıng Habıts,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 227-245, October 2012, Ankara.
ÖZTÜRK, E.(2007). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Yazma

Becerilerinin Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,

Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara / ÖZDEMİR EREM, Nur Hümeyra (2012), Ebeveynlerinin Eğitim Düzeylerinin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazma Alışkanlıklarına Etkisi / The Effect Of Parents’ Educatıonal Level Of Turkısh Language Teachıng Preservıce Teachers’ Wrıtıng Habıts,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 227-245, October 2012, Ankara.
PALA GÜNKAN, H. E. (2007). Ailenin İlköğretim Öğrencilerinin Eğitimi Üzerindeki

Etki Düzeyinin Belirlenmesi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Elazığ / ÖZDEMİR EREM, Nur Hümeyra (2012), Ebeveynlerinin Eğitim Düzeylerinin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazma Alışkanlıklarına Etkisi / The Effect Of Parents’ Educatıonal Level Of Turkısh Language Teachıng Preservıce Teachers’ Wrıtıng Habıts,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 227-245, October 2012, Ankara.
YAYLI, D.(2008). “Yazma”, Etkinliklerle Türkçe Öğretimi İstanbul: Ekin Yayınevi / ÖZDEMİR EREM, Nur Hümeyra (2012), Ebeveynlerinin Eğitim Düzeylerinin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazma Alışkanlıklarına Etkisi / The Effect Of Parents’ Educatıonal Level Of Turkısh Language Teachıng Preservıce Teachers’ Wrıtıng Habıts,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 227-245, October 2012, Ankara.
AUGUSTİNE. (2005). The Confessions of Saint Augustine. Edited by Philip M. Parker. San Diego: Icon Classics / ÖZKAN, Devrim (2012), Empresyonizm, Sinema Ve Bergsoncu Zaman Kavramı: Zaman Ve Mekân Algılarının Dönüşümü / Impressıonısm, Cınema And Bergsonıan Tıme Defınıtıon: Transformatıon Of Tıme And Space Perceptıons, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 247-268, October 2012, Ankara.
BARASCH, Moshe. (1998). Modern Theories Of Art 2: From Impressionism To Kandinsky. New York and London: New York University Press / ÖZKAN, Devrim (2012), Empresyonizm, Sinema Ve Bergsoncu Zaman Kavramı: Zaman Ve Mekân Algılarının Dönüşümü / Impressıonısm, Cınema And Bergsonıan Tıme Defınıtıon: Transformatıon Of Tıme And Space Perceptıons, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 247-268, October 2012, Ankara.
BAXANDALL, Michael. (1988). Painting And Experience In Fifteenth Century Italy: A Primer In The Social History Qf Pictorial Style. Oxford: Oxford University Press / ÖZKAN, Devrim (2012), Empresyonizm, Sinema Ve Bergsoncu Zaman Kavramı: Zaman Ve Mekân Algılarının Dönüşümü / Impressıonısm, Cınema And Bergsonıan Tıme Defınıtıon: Transformatıon Of Tıme And Space Perceptıons, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 247-268, October 2012, Ankara.
BERGSON, Henri. (1919). Matter and Memory. Translation by Nancy Margaret Paul & W. Scott Palmer. London: George Allen & Unwin Ltd / ÖZKAN, Devrim (2012), Empresyonizm, Sinema Ve Bergsoncu Zaman Kavramı: Zaman Ve Mekân Algılarının Dönüşümü / Impressıonısm, Cınema And Bergsonıan Tıme Defınıtıon: Transformatıon Of Tıme And Space Perceptıons, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 247-268, October 2012, Ankara.
BERGSON, Henri. (1944). Creative Evolution. Translation by Arthur Mitchell. New York: The Modern Library / ÖZKAN, Devrim (2012), Empresyonizm, Sinema Ve Bergsoncu Zaman Kavramı: Zaman Ve Mekân Algılarının Dönüşümü / Impressıonısm, Cınema And Bergsonıan Tıme Defınıtıon: Transformatıon Of Tıme And Space Perceptıons, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 247-268, October 2012, Ankara.
BERGSON, Henri. (1960). Time And Free Will: An Essay on the Immediate Data of

Consciousness. Translation by F. L Pogson. New York: Harper & Brothers / ÖZKAN, Devrim (2012), Empresyonizm, Sinema Ve Bergsoncu Zaman Kavramı: Zaman Ve Mekân Algılarının Dönüşümü / Impressıonısm, Cınema And Bergsonıan Tıme Defınıtıon: Transformatıon Of Tıme And Space Perceptıons, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 247-268, October 2012, Ankara.


CARROLL, Noël. (2009). “Mass Art.” Pp. 415-418 in A Companion to Aesthetics, Second Edition, edited by Stephen Davies, Kathleen Marie Higgins, Robert Hopkins, RobertStecker, and David E. Cooper. Oxford: Blackwell Publishing / ÖZKAN, Devrim (2012), Empresyonizm, Sinema Ve Bergsoncu Zaman Kavramı: Zaman Ve Mekân Algılarının Dönüşümü / Impressıonısm, Cınema And Bergsonıan Tıme Defınıtıon: Transformatıon Of Tıme And Space Perceptıons, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 247-268, October 2012, Ankara.
HAUSER, Arnold. (1999). The Social History of Art Volume I: From Prehistoric Times to the Middle Ages. Translated in collaboration with the author by Stanley Godman.

London and New York: Routledge / ÖZKAN, Devrim (2012), Empresyonizm, Sinema Ve Bergsoncu Zaman Kavramı: Zaman Ve Mekân Algılarının Dönüşümü / Impressıonısm, Cınema And Bergsonıan Tıme Defınıtıon: Transformatıon Of Tıme And Space Perceptıons, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 247-268, October 2012, Ankara.


HAUSER, Arnold. (2006). Sanatın Toplumsal Tarihi Cilt/2, çev.Yıldız Gönüllü. Ankara: Deniz Kitapevi / ÖZKAN, Devrim (2012), Empresyonizm, Sinema Ve Bergsoncu Zaman Kavramı: Zaman Ve Mekân Algılarının Dönüşümü / Impressıonısm, Cınema And Bergsonıan Tıme Defınıtıon: Transformatıon Of Tıme And Space Perceptıons, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 247-268, October 2012, Ankara.
JONES, T.W. & FOGELİN, J.R. (1997). A History of Western Philosophy: The Twentieth Century to Quine and Derrida. Fort Worth: Harcourt Brace College Publishers / ÖZKAN, Devrim (2012), Empresyonizm, Sinema Ve Bergsoncu Zaman Kavramı: Zaman Ve Mekân Algılarının Dönüşümü / Impressıonısm, Cınema And Bergsonıan Tıme Defınıtıon: Transformatıon Of Tıme And Space Perceptıons, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 247-268, October 2012, Ankara.
KİNG, Ross. (2006). The Judgment of Paris: The Revolutionary Decade That Gave The World Impressionism. New York: Walker & Company / ÖZKAN, Devrim (2012), Empresyonizm, Sinema Ve Bergsoncu Zaman Kavramı: Zaman Ve Mekân Algılarının Dönüşümü / Impressıonısm, Cınema And Bergsonıan Tıme Defınıtıon: Transformatıon Of Tıme And Space Perceptıons, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 247-268, October 2012, Ankara.
KOCH, Gertrud & Hansen, Miriam. (Winter, 1987). “Béla Balázs: The Physiognomy of Things.” New German Critique, No. 40, Special Issue on Weimar Film Theory, pp.

167-177 / ÖZKAN, Devrim (2012), Empresyonizm, Sinema Ve Bergsoncu Zaman Kavramı: Zaman Ve Mekân Algılarının Dönüşümü / Impressıonısm, Cınema And Bergsonıan Tıme Defınıtıon: Transformatıon Of Tıme And Space Perceptıons, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 247-268, October 2012, Ankara.


MATTİCK, Paul. (2003). Art In Its Time: Theories And Practices Of Modern Aesthetics. London and New York: Routledge / ÖZKAN, Devrim (2012), Empresyonizm, Sinema Ve Bergsoncu Zaman Kavramı: Zaman Ve Mekân Algılarının Dönüşümü / Impressıonısm, Cınema And Bergsonıan Tıme Defınıtıon: Transformatıon Of Tıme And Space Perceptıons, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 247-268, October 2012, Ankara.
PETRİC, Vlada. (Autumn, 1978). “Dziga Vertov as Theorist.” Cinema Journal, Vol. 18, No. 1, pp. 29-44. Texas: University of Texas Press / ÖZKAN, Devrim (2012), Empresyonizm, Sinema Ve Bergsoncu Zaman Kavramı: Zaman Ve Mekân Algılarının Dönüşümü / Impressıonısm, Cınema And Bergsonıan Tıme Defınıtıon: Transformatıon Of Tıme And Space Perceptıons, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 247-268, October 2012, Ankara.
REİD, Douglas A. (2000). Playing And Praying. Pp. 745-810 in The Cambridge Urban

History of Britain Volume III 1840-1950, edited by Martin Daunton. Cambridge:

Cambridge University Press / ÖZKAN, Devrim (2012), Empresyonizm, Sinema Ve Bergsoncu Zaman Kavramı: Zaman Ve Mekân Algılarının Dönüşümü / Impressıonısm, Cınema And Bergsonıan Tıme Defınıtıon: Transformatıon Of Tıme And Space Perceptıons, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 247-268, October 2012, Ankara.
TURVEY, Malcolm. (2008). Doubting Vision: Film and the Revelationist Tradition. Oxford: Oxford University Press / ÖZKAN, Devrim (2012), Empresyonizm, Sinema Ve Bergsoncu Zaman Kavramı: Zaman Ve Mekân Algılarının Dönüşümü / Impressıonısm, Cınema And Bergsonıan Tıme Defınıtıon: Transformatıon Of Tıme And Space Perceptıons, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 247-268, October 2012, Ankara.
TURVEY, Malcolm. (Winter, 1998). “Jean Epstein's Cinema of Immanence: The

Rehabilitation of the Corporeal Eye.” October, Vol. 83, pp. 25-50 / ÖZKAN, Devrim (2012), Empresyonizm, Sinema Ve Bergsoncu Zaman Kavramı: Zaman Ve Mekân Algılarının Dönüşümü / Impressıonısm, Cınema And Bergsonıan Tıme Defınıtıon: Transformatıon Of Tıme And Space Perceptıons, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 247-268, October 2012, Ankara.


WİTTGENSTEİN, Ludwig. (1968). Philosophical Investigations. Translated by G. E. M. Anscombe. Oxford: Basil Blackwell / ÖZKAN, Devrim (2012), Empresyonizm, Sinema Ve Bergsoncu Zaman Kavramı: Zaman Ve Mekân Algılarının Dönüşümü / Impressıonısm, Cınema And Bergsonıan Tıme Defınıtıon: Transformatıon Of Tıme And Space Perceptıons, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 247-268, October 2012, Ankara.
ZANER, Richard M. (Mar., 1972). “Discussion of Jacques Derrida, „The Ends of Man‟.”Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 32, No. 3, pp. 384-389 / ÖZKAN, Devrim (2012), Empresyonizm, Sinema Ve Bergsoncu Zaman Kavramı: Zaman Ve Mekân Algılarının Dönüşümü / Impressıonısm, Cınema And Bergsonıan Tıme Defınıtıon: Transformatıon Of Tıme And Space Perceptıons, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 247-268, October 2012, Ankara.
ADA, Ahmet, “İkinci Yeni ve Sezai Karakoç‟un İlk Şiir Kitabı: Körfez”, Hece Yayınları, Ankara, 2003 / ŞENGÜL, Servet (2012), İnancın İmgeye Yansıması: Sezai Karakoç / Reflectıon Of The Belıef Upon The Image: Sezai Karakoç, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 269-280, October 2012, Ankara.
AKSAN, Doğan, Şiir Dili ve Türk Şiir Dili, Engin Yayınları, Ankara, 2006 / ŞENGÜL, Servet (2012), İnancın İmgeye Yansıması: Sezai Karakoç / Reflectıon Of The Belıef Upon The Image: Sezai Karakoç, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 269-280, October 2012, Ankara.
BAŞ, Münire Kevser, DİRİLİŞ TAŞLARI Sezai Karakoç‟un Düşünce ve Sanatında Temel Kavramlar, Lotus Yayınları, Ankara, 2008 / ŞENGÜL, Servet (2012), İnancın İmgeye Yansıması: Sezai Karakoç / Reflectıon Of The Belıef Upon The Image: Sezai Karakoç, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 269-280, October 2012, Ankara.
CENGİZ, Metin, Şiir İmge Biçim Biçem, Şiirden Yayınları, İstanbul, 2009 / ŞENGÜL, Servet (2012), İnancın İmgeye Yansıması: Sezai Karakoç / Reflectıon Of The Belıef Upon The Image: Sezai Karakoç, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 269-280, October 2012, Ankara.
ÇETİŞLİ, İsmail, Batı Edebiyatında Edebi Akımlar, Kardelen Kitabevi, Isparta, 1998 / ŞENGÜL, Servet (2012), İnancın İmgeye Yansıması: Sezai Karakoç / Reflectıon Of The Belıef Upon The Image: Sezai Karakoç, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 269-280, October 2012, Ankara.
DURAND, Gilbert, Sembolik İmgelem, İnsan Yayınları, İstanbul, 1998 / ŞENGÜL, Servet (2012), İnancın İmgeye Yansıması: Sezai Karakoç / Reflectıon Of The Belıef Upon The Image: Sezai Karakoç, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 269-280, October 2012, Ankara.
EROĞLU, Ebubekir, Sezai Karakoç‟un Şiiri, Bürdem Yayınları, İstanbul, 1981 / ŞENGÜL, Servet (2012), İnancın İmgeye Yansıması: Sezai Karakoç / Reflectıon Of The Belıef Upon The Image: Sezai Karakoç, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 269-280, October 2012, Ankara.
Hece, Bir Uygarlık Tasarımı Olarak DİRİLİŞ, Hece Yayınları, Ankara, 2003 / ŞENGÜL, Servet (2012), İnancın İmgeye Yansıması: Sezai Karakoç / Reflectıon Of The Belıef Upon The Image: Sezai Karakoç, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 269-280, October 2012, Ankara.
KARADENİZ, Abdurrahim, “Zamana Adanmış Sözlerin Minyatür ve Ebruli Bakış Açısı”, Hece Yayınları, Ankara, 2003 / ŞENGÜL, Servet (2012), İnancın İmgeye Yansıması: Sezai Karakoç / Reflectıon Of The Belıef Upon The Image: Sezai Karakoç, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 269-280, October 2012, Ankara.
KARAKOÇ, Sezai, GÜN DOĞMADAN, Diriliş Yayınları, İstanbul, 2007 / ŞENGÜL, Servet (2012), İnancın İmgeye Yansıması: Sezai Karakoç / Reflectıon Of The Belıef Upon The Image: Sezai Karakoç, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 269-280, October 2012, Ankara.
KARATAŞ, Turan, Doğu‟nun Yedinci Oğlu SEZAİ KARAKOÇ, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 1998 / ŞENGÜL, Servet (2012), İnancın İmgeye Yansıması: Sezai Karakoç / Reflectıon Of The Belıef Upon The Image: Sezai Karakoç, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 269-280, October 2012, Ankara.
KIRKOĞLU, S. Rifat, “Anlatı Sanatının Olmazsa Olmazı: İmge”, Kitap-lık, s.74, Temmuz- Ağustos 2004 / ŞENGÜL, Servet (2012), İnancın İmgeye Yansıması: Sezai Karakoç / Reflectıon Of The Belıef Upon The Image: Sezai Karakoç, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 269-280, October 2012, Ankara.
KORKMAZ, Ramazan, İkaros‟un Yeni Yüzü Cahit Sıtkı Tarancı, Akçağ Yayınları, Ankara, 2002 / ŞENGÜL, Servet (2012), İnancın İmgeye Yansıması: Sezai Karakoç / Reflectıon Of The Belıef Upon The Image: Sezai Karakoç, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 269-280, October 2012, Ankara.
MIGNON, Laurent, “Kaldırımlar‟dan Monna Rosa‟ya”, Hece Yayınları, Ankara, 2003 / ŞENGÜL, Servet (2012), İnancın İmgeye Yansıması: Sezai Karakoç / Reflectıon Of The Belıef Upon The Image: Sezai Karakoç, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 269-280, October 2012, Ankara.
ORHANOĞLU, Hayrettin, “Sezai Karakoç‟un Şiirinde İmgeler”, Yeni Türk EdebiyatıAraştırmaları 1, İstanbul, 2009 / ŞENGÜL, Servet (2012), İnancın İmgeye Yansıması: Sezai Karakoç / Reflectıon Of The Belıef Upon The Image: Sezai Karakoç, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 269-280, October 2012, Ankara.
SAĞLIK, Şaban, “Tanrı‟nın Gözüyle Bakış Penceresi” Yahut Sezai Karakoç‟un “Ayinler”i, Hece Yayınları, Ankara, 2003 / ŞENGÜL, Servet (2012), İnancın İmgeye Yansıması: Sezai Karakoç / Reflectıon Of The Belıef Upon The Image: Sezai Karakoç, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 269-280, October 2012, Ankara.
ŞENGÜL, Servet, İmge ve Üslup Tercihleri Bakımından Necip Fazıl ve Sezai Karakoç‟u Okumak, Basılmamış YL Tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ, 2011 / ŞENGÜL, Servet (2012),

Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   69   70   71   72   73   74   75   76   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik