Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet72/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   437
TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 185-200, October 2012, Ankara.
İKİZ, M., (2008): Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu’nda Hizmet Kalitesi Ve MüŞteri Tatmin Düzeyinin Ölçülmesi: Edirne Selimiye Öğrenci Yurdu Müdürlüğü Örneği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayını / KARATAŞ, Süleyman (2012), Yükseköğretim Öğrencilerinin Kredi Ve YurtlarKurumu Hizmet Kalitesi Ve Yurtlardan Memnuniyetleri Üzerine Görüşleri (Afyonkarahisar- Tınaztepe Yurdu Örneği) / General Vıews Of Students About The Qualıty Of Servıce And Theır Satısfactıon Level In The Hıgher Educatıon Credıt AndHostels Instıtutıon (Afyonkarahisar-Tınaztepe Dormıtory Sample, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 185-200, October 2012, Ankara.
KAVRAKOĞLU, İ. (1993): Kalite Güvencesi ISO 9000 ve Toplam Kalite, İstanbul: Yapım ElCompany, Rekabetçi Yönetim Dizisi-1 Yayını / KARATAŞ, Süleyman (2012), Yükseköğretim Öğrencilerinin Kredi Ve YurtlarKurumu Hizmet Kalitesi Ve Yurtlardan Memnuniyetleri Üzerine Görüşleri (Afyonkarahisar- Tınaztepe Yurdu Örneği) / General Vıews Of Students About The Qualıty Of Servıce And Theır Satısfactıon Level In The Hıgher Educatıon Credıt AndHostels Instıtutıon (Afyonkarahisar-Tınaztepe Dormıtory Sample, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 185-200, October 2012, Ankara.
MONKS J. G., (1982): Operations Management: Theryong Problems, Mcgrow Hill Book Company Yayını / KARATAŞ, Süleyman (2012), Yükseköğretim Öğrencilerinin Kredi Ve YurtlarKurumu Hizmet Kalitesi Ve Yurtlardan Memnuniyetleri Üzerine Görüşleri (Afyonkarahisar- Tınaztepe Yurdu Örneği) / General Vıews Of Students About The Qualıty Of Servıce And Theır Satısfactıon Level In The Hıgher Educatıon Credıt AndHostels Instıtutıon (Afyonkarahisar-Tınaztepe Dormıtory Sample, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 185-200, October 2012, Ankara.
ROGERS L., (1996): İlke ve Yöntemleriyle Pazarlama, Epsilon Yayıncılık, İstanbul Yayını / KARATAŞ, Süleyman (2012), Yükseköğretim Öğrencilerinin Kredi Ve YurtlarKurumu Hizmet Kalitesi Ve Yurtlardan Memnuniyetleri Üzerine Görüşleri (Afyonkarahisar- Tınaztepe Yurdu Örneği) / General Vıews Of Students About The Qualıty Of Servıce And Theır Satısfactıon Level In The Hıgher Educatıon Credıt And

Hostels Instıtutıon (Afyonkarahisar-Tınaztepe Dormıtory Sample, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 185-200, October 2012, Ankara.


TUNÇ, A. (1992): Üniversite Yurtları ile Vakıf, Dernek ve Özel Yüksek Öğrenim Yurtlarının Yapısı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayını / KARATAŞ, Süleyman (2012), Yükseköğretim Öğrencilerinin Kredi Ve YurtlarKurumu Hizmet Kalitesi Ve Yurtlardan Memnuniyetleri Üzerine Görüşleri (Afyonkarahisar- Tınaztepe Yurdu Örneği) / General Vıews Of Students About The Qualıty Of Servıce And Theır Satısfactıon Level In The Hıgher Educatıon Credıt AndHostels Instıtutıon (Afyonkarahisar-Tınaztepe Dormıtory Sample, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 185-200, October 2012, Ankara.
TÜRKER, R., (2003): Yükseköğretimde Kalite, Üniversite ve Toplum- Bilim, Eğitim ve

Düşünce Dergisi, Aralık, cilt 3, sayı:4 / KARATAŞ, Süleyman (2012), Yükseköğretim Öğrencilerinin Kredi Ve YurtlarKurumu Hizmet Kalitesi Ve Yurtlardan Memnuniyetleri Üzerine Görüşleri (Afyonkarahisar- Tınaztepe Yurdu Örneği) / General Vıews Of Students About The Qualıty Of Servıce And Theır Satısfactıon Level In The Hıgher Educatıon Credıt AndHostels Instıtutıon (Afyonkarahisar-Tınaztepe Dormıtory Sample, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 185-200, October 2012, Ankara.


ÖZGÜVEN, N, (2008): “Hizmet Pazarlamasında Müşteri Memnuniyeti Ve Ulaştırma SektörüÜzerinde Bir Uygulama”, Ege Akademik Bakış, 8(2), 651-682 / KARATAŞ, Süleyman (2012), Yükseköğretim Öğrencilerinin Kredi Ve YurtlarKurumu Hizmet Kalitesi Ve Yurtlardan Memnuniyetleri Üzerine Görüşleri (Afyonkarahisar- Tınaztepe Yurdu Örneği) / General Vıews Of Students About The Qualıty Of Servıce And Theır Satısfactıon Level In The Hıgher Educatıon Credıt AndHostels Instıtutıon (Afyonkarahisar-Tınaztepe Dormıtory Sample, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 185-200, October 2012, Ankara.
ÖZTÜRK A. S., (2008): Hizmet Pazarlaması, Ekin Basım Yayın Dağıtım, 8.Baskı , Eskişehir / KARATAŞ, Süleyman (2012), Yükseköğretim Öğrencilerinin Kredi Ve YurtlarKurumu Hizmet Kalitesi Ve Yurtlardan Memnuniyetleri Üzerine Görüşleri (Afyonkarahisar- Tınaztepe Yurdu Örneği) / General Vıews Of Students About The Qualıty Of Servıce And Theır Satısfactıon Level In The Hıgher Educatıon Credıt AndHostels Instıtutıon (Afyonkarahisar-Tınaztepe Dormıtory Sample, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 185-200, October 2012, Ankara.
YAĞIZ, Ö. (1997): “Yüksek Öğretim Kurumları ve Toplam Kalite Yönetimi,” ODTÜ Gelişme Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 2 / KARATAŞ, Süleyman (2012), Yükseköğretim Öğrencilerinin Kredi Ve YurtlarKurumu Hizmet Kalitesi Ve Yurtlardan Memnuniyetleri Üzerine Görüşleri (Afyonkarahisar- Tınaztepe Yurdu Örneği) / General Vıews Of Students About The Qualıty Of Servıce And Theır Satısfactıon Level In The Hıgher Educatıon Credıt AndHostels Instıtutıon (Afyonkarahisar-Tınaztepe Dormıtory Sample, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 185-200, October 2012, Ankara.
YALÇIN, S. ve ÖZDEMİR, A. (2000): “Öğrencilerin Yurt ve Üniversitede KarşılaştıklarıSorunların Yaşantılarına Nasıl Yansıdığının, Bu Sorunlarını Çözümlemede Hangi Yollara Başvurduklarının ve Psiko- Sosyal Servislerden Ne Gibi Yardımlar Almak İstediklerinin Belirlenmesi”, Ankara: Kredi ve Yurtlar Kurumu Yayını / KARATAŞ, Süleyman (2012), Yükseköğretim Öğrencilerinin Kredi Ve YurtlarKurumu Hizmet Kalitesi Ve Yurtlardan Memnuniyetleri Üzerine Görüşleri (Afyonkarahisar- Tınaztepe Yurdu Örneği) / General Vıews Of Students About The Qualıty Of Servıce And Theır Satısfactıon Level In The Hıgher Educatıon Credıt AndHostels Instıtutıon (Afyonkarahisar-Tınaztepe Dormıtory Sample, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 185-200, October 2012, Ankara.
YÜNLÜ, S. (2007): “Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Yurtkur’da Bir Araştırma”,

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: TODAİE / KARATAŞ, Süleyman (2012), Yükseköğretim Öğrencilerinin Kredi Ve YurtlarKurumu Hizmet Kalitesi Ve Yurtlardan Memnuniyetleri Üzerine Görüşleri (Afyonkarahisar- Tınaztepe Yurdu Örneği) / General Vıews Of Students About The Qualıty Of Servıce And Theır Satısfactıon Level In The Hıgher Educatıon Credıt AndHostels Instıtutıon (Afyonkarahisar-Tınaztepe Dormıtory Sample, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 185-200, October 2012, Ankara.


url1, (2012), www.tdk.org.tr / KARATAŞ, Süleyman (2012), Yükseköğretim Öğrencilerinin Kredi Ve YurtlarKurumu Hizmet Kalitesi Ve Yurtlardan Memnuniyetleri Üzerine Görüşleri (Afyonkarahisar- Tınaztepe Yurdu Örneği) / General Vıews Of Students About The Qualıty Of Servıce And Theır Satısfactıon Level In The Hıgher Educatıon Credıt AndHostels Instıtutıon (Afyonkarahisar-Tınaztepe Dormıtory Sample, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 185-200, October 2012, Ankara.
Ahmet Mithat Efendi (2002), Menfa / Sürgün Hatıraları, Haz. Handan İnci, Arma

Yayınları, İstanbul / KORKMAZ, Ferhat (2012), Ölümünün 100 . Yılında Büyük Bir Romancıyı Anmak / Commemoratıng A Great Novelıst In Hıs 100th Year Of Death, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 201-207, October 2012, Ankara.


Ahmet Mithat Efendi (1996), Felâtun Bey ile Râkım Efendi, Akçağ Yayınları, İstanbul / KORKMAZ, Ferhat (2012), Ölümünün 100 . Yılında Büyük Bir Romancıyı Anmak / Commemoratıng A Great Novelıst In Hıs 100th Year Of Death, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 201-207, October 2012, Ankara.
Ahmet Mithat Efendi (2000a), Hasan Mellâh yahut Sır İçinde Esrar, Haz. Ali Şükrü

Çoruk, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara / KORKMAZ, Ferhat (2012), Ölümünün 100 . Yılında Büyük Bir Romancıyı Anmak / Commemoratıng A Great Novelıst In Hıs 100th Year Of Death, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 201-207, October 2012, Ankara.


Ahmet Mithat Efendi (2000b), Dünyaya İkinci Geliş yahut İstanbul’da Neler Olmuş,

Felâtun Bey ile Râkım Efendi, Hüseyin Fellâh, Haz.Kâzım Yetiş – Necat

Birinci M. Fatih Andı, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara / KORKMAZ, Ferhat (2012), Ölümünün 100 . Yılında Büyük Bir Romancıyı Anmak / Commemoratıng A Great Novelıst In Hıs 100th Year Of Death, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 201-207, October 2012, Ankara.
Ahmet Mithat Efendi (2000c), Zeyl-i Hasan Mellâh yahut Sır İçinde Esrar, Haz. Ali

Şükrü Çoruk, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara / KORKMAZ, Ferhat (2012), Ölümünün 100 . Yılında Büyük Bir Romancıyı Anmak / Commemoratıng A Great Novelıst In Hıs 100th Year Of Death, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 201-207, October 2012, Ankara.


Ahmet Mithat Efendi (2000d), Paris’te Bir Türk, Haz. Erol Ülgen, Türk Dil Kurumu

Yayınları, Ankara / KORKMAZ, Ferhat (2012), Ölümünün 100 . Yılında Büyük Bir Romancıyı Anmak / Commemoratıng A Great Novelıst In Hıs 100th Year Of Death, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 201-207, October 2012, Ankara.


Ahmet Mithat Efendi (2000e), Çengi, Kafkas, Süleyman Muslî, Haz. Erol Ülgen – Fatih Andı, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara / KORKMAZ, Ferhat (2012), Ölümünün 100 . Yılında Büyük Bir Romancıyı Anmak / Commemoratıng A Great Novelıst In Hıs 100th Year Of Death, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 201-207, October 2012, Ankara.
Ahmet Mithat Efendi (2000f), Yeryüzünde Bir Melek, Haz. Nuri Sağlam, Türk Dil

Kurumu Yayınları, Ankara / KORKMAZ, Ferhat (2012), Ölümünün 100 . Yılında Büyük Bir Romancıyı Anmak / Commemoratıng A Great Novelıst In Hıs 100th Year Of Death, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 201-207, October 2012, Ankara.

Ahmet Mithat Efendi (2000g), Henüz 17 Yaşında, Acâyîb-i Âlem, Dürdane Hanım,

Haz. Nuri Sağlam, Kâzım Yetiş, M. Fatih Andı, Türk Dil Kurumu Yayınları,

Ankara / KORKMAZ, Ferhat (2012), Ölümünün 100 . Yılında Büyük Bir Romancıyı Anmak / Commemoratıng A Great Novelıst In Hıs 100th Year Of Death, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 201-207, October 2012, Ankara.
Ahmet Mithat Efendi (2000h), Karnaval, Vâh, Haz. Kâzım Yetiş, Türk Dil Kurumu

Yayınları, Ankara / KORKMAZ, Ferhat (2012), Ölümünün 100 . Yılında Büyük Bir Romancıyı Anmak / Commemoratıng A Great Novelıst In Hıs 100th Year Of Death, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 201-207, October 2012, Ankara.


Ahmet Mithat Efendi (2000i), Cinli Han, Taaffüf, Gönüllü, Haz. Necat Birinci - Ali

Şükrü Çoruk – Erol Ülgen, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara / KORKMAZ, Ferhat (2012), Ölümünün 100 . Yılında Büyük Bir Romancıyı Anmak / Commemoratıng A Great Novelıst In Hıs 100th Year Of Death, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 201-207, October 2012, Ankara.


Ahmet Mithat Efendi (2003), Ahbar-ı Asara Tamim-i Enzar, Haz. Nüket Esen, İletişim Yayınları, İstanbul / KORKMAZ, Ferhat (2012), Ölümünün 100 . Yılında Büyük Bir Romancıyı Anmak / Commemoratıng A Great Novelıst In Hıs 100th Year Of Death, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 201-207, October 2012, Ankara.
Ahmet Mithat Efendi (2004), Üss-i İnkılap, C.I-II, Haz. Tahir Galip Seratlı, Selis

Kitaplar, İstanbul / KORKMAZ, Ferhat (2012), Ölümünün 100 . Yılında Büyük Bir Romancıyı Anmak / Commemoratıng A Great Novelıst In Hıs 100th Year Of Death, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 201-207, October 2012, Ankara.


OKAY, Orhan (1975), Batı Medeniyeti Karşısında Ahmet Midhat Efendi, Atatürk

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, Ankara / KORKMAZ, Ferhat (2012), Ölümünün 100 . Yılında Büyük Bir Romancıyı Anmak / Commemoratıng A Great Novelıst In Hıs 100th Year Of Death, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 201-207, October 2012, Ankara.


EBUZZİYA Tevfik (1973), Yeni Osmanlılar Tarihi, Haz. Şemsettin Kutlu, Hürriyet

Yayınları, İstanbul / KORKMAZ, Ferhat (2012), Ölümünün 100 . Yılında Büyük Bir Romancıyı Anmak / Commemoratıng A Great Novelıst In Hıs 100th Year Of Death, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 201-207, October 2012, Ankara.


MARDİN, Şerif (1996), Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu, Çev. Mümtaz’er

Türköne-Fahri Unan-İrfan Erdoğan, İletişim Yayınları, İstanbul / KORKMAZ, Ferhat (2012), Ölümünün 100 . Yılında Büyük Bir Romancıyı Anmak / Commemoratıng A Great Novelıst In Hıs 100th Year Of Death, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 201-207, October 2012, Ankara.


TANPINAR, Ahmet Hamdi (1988), 19’uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Çağlayan

Kitabevi, İstanbul / KORKMAZ, Ferhat (2012), Ölümünün 100 . Yılında Büyük Bir Romancıyı Anmak / Commemoratıng A Great Novelıst In Hıs 100th Year Of Death, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 201-207, October 2012, Ankara.

US, Hakkı Tarık (1955), Bir Jübilenin İntıbaları: Ahmed Mithat’ı Anıyoruz, Vakit

Yayınları, İstanbul / KORKMAZ, Ferhat (2012), Ölümünün 100 . Yılında Büyük Bir Romancıyı Anmak / Commemoratıng A Great Novelıst In Hıs 100th Year Of Death, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 201-207, October 2012, Ankara.


YAZGIÇ, Kamil (1940), Ahmet Mithat Efendi Hayatı ve Hatıraları, Tan Matbaası,

İstanbul / KORKMAZ, Ferhat (2012), Ölümünün 100 . Yılında Büyük Bir Romancıyı Anmak / Commemoratıng A Great Novelıst In Hıs 100th Year Of Death, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 201-207, October 2012, Ankara.


BİLGE, N., Modern ve Soyut Heykelin Doğuşu 1900-1950. s.14-148 / MEHDİYEVA AZİZZADE,Terlan (2012), 1960-70’li Yıllarda Sscb’de Sosyokültürel Ortam / Socıocultural Atmosphere Of The Sovıets Between 1960-1970, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 209-225, October 2012, Ankara.
ELÇİN, A., Sentyabr 1974,”Bulduzerli Qıyım”. Edebiyat ve İncesenet Qezeti.(Erişim.

12.03.2011) / MEHDİYEVA AZİZZADE,Terlan (2012), 1960-70’li Yıllarda Sscb’de Sosyokültürel Ortam / Socıocultural Atmosphere Of The Sovıets Between 1960-1970, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 209-225, October 2012, Ankara.


MEHDİYEVA AZİZZADE,T., 2011. Uluslar arası Sanat/Tasarım ve estetik Kuramları

Sempozyumu. Bildiri.s.6 / MEHDİYEVA AZİZZADE,Terlan (2012), 1960-70’li Yıllarda Sscb’de Sosyokültürel Ortam / Socıocultural Atmosphere Of The Sovıets Between 1960-1970, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 209-225, October 2012, Ankara.


YILMAZ, M., , Modernizmden Postmodernizme Sanat, Ankara 2006, s. 94-95 / MEHDİYEVA AZİZZADE,Terlan (2012), 1960-70’li Yıllarda Sscb’de Sosyokültürel Ortam / Socıocultural Atmosphere Of The Sovıets Between 1960-1970, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 209-225, October 2012, Ankara.
Aндрей Xлобыстин. Kpaткий курс истоpии нонkoмфopмизмa. (Поиск@Маil.Ru

http://go.mail.ru/.erişim: 10.01.2012)/ MEHDİYEVA AZİZZADE,Terlan (2012), 1960-70’li Yıllarda Sscb’de Sosyokültürel Ortam / Socıocultural Atmosphere Of The Sovıets Between 1960-1970, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 209-225, October 2012, Ankara.

Александр Глезер. Русская мысль, сентябрь 1976 .Поиск@Маil.Ru

http://go.mail.ru/.(erişim: 13.02.2010)/ MEHDİYEVA AZİZZADE,Terlan (2012), 1960-70’li Yıllarda Sscb’de Sosyokültürel Ortam / Socıocultural Atmosphere Of The Sovıets Between 1960-1970, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 209-225, October 2012, Ankara.


Александр Глезер. К 35-летию «бульдозерной» выставки. Интервью. Поиск@Маil.Ruhttp://go.mail.ru/.(erişim:03.05.2012)/ MEHDİYEVA AZİZZADE,Terlan (2012), 1960-70’li Yıllarda Sscb’de Sosyokültürel Ortam / Socıocultural Atmosphere Of The Sovıets Between 1960-1970, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 209-225, October 2012, Ankara.
Бульдозерный перформанс.Мемуар участника событий тридцатилетней давности.2004- 09-17 / Валентин Воробьев .Поиск@Маil.Ruhttp://go.mail.ru/:(erişim:23.02.2012)/ MEHDİYEVA AZİZZADE,Terlan (2012), 1960-70’li Yıllarda Sscb’de Sosyokültürel Ortam / Socıocultural Atmosphere Of The Sovıets Between 1960-1970, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 209-225, October 2012, Ankara.
"Бульдозерная выставка": последний штрих к оттепели. Поиск@Маil.Ru

http://go.mail.ru/:(erişim: 14.05.2011)/ MEHDİYEVA AZİZZADE,Terlan (2012), 1960-70’li Yıllarda Sscb’de Sosyokültürel Ortam / Socıocultural Atmosphere Of The Sovıets Between 1960-1970, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 209-225, October 2012, Ankara.


Владимир Богданов.Шестидесятники. Инвестиции в живопись. Поиск@Маil.Ru

http://go.mail.ru/: Группа Гнездо – хроника 1974 – 1979.Составлена М. Рошаль-Федоров и О. Холмогорова. Поиск@Маil.Ru http://go.mail.ru/ :(erişim:22.12.2011)/ MEHDİYEVA AZİZZADE,Terlan (2012), 1960-70’li Yıllarda Sscb’de Sosyokültürel Ortam / Socıocultural Atmosphere Of The Sovıets Between 1960-1970, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 209-225, October 2012, Ankara.


"ЗЕРКАЛО" – ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ Российская культура отВторого русского авангарда до современных достижений в прозе, поэзии,эссеистике и изобразительных искусствах. Издается в Израиле (Тель-Авив),Главный редактор: Ирина Врубель-Голубкина, E-mail:

exprocom@gmail.com:(erişim:12.11.2011)/ MEHDİYEVA AZİZZADE,Terlan (2012), 1960-70’li Yıllarda Sscb’de Sosyokültürel Ortam / Socıocultural Atmosphere Of The Sovıets Between 1960-1970, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 209-225, October 2012, Ankara.


Ирина Щербакова.Искусство и Пропаганда. 22/05/2009. Поиск@Маil.Ru

http://go.mail.ru/:(Eerişim 10.07.2012)/ MEHDİYEVA AZİZZADE,Terlan (2012), 1960-70’li Yıllarda Sscb’de Sosyokültürel Ortam / Socıocultural Atmosphere Of The Sovıets Between 1960-1970, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 209-225, October 2012, Ankara.


Keti Chukhrov, “Sovyet 60`ları: Projenin Sona Ermesinden Hemen Önce” Red Thread/ Arşiv / Sayı 2 (2010). www.red-thread.org/tr/makale. (Erişim, 20.05.2012)/ MEHDİYEVA AZİZZADE,Terlan (2012), 1960-70’li Yıllarda Sscb’de Sosyokültürel Ortam / Socıocultural Atmosphere Of The Sovıets Between 1960-1970, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 209-225, October 2012, Ankara.
Kонец oттепели и усиление консервативных тенденций в pykoводстве kyлтурнойжизнью. Поиск@Маil.Ru http://go.mail.ru/: (Eerişim 10.01.2012)/ MEHDİYEVA AZİZZADE,Terlan (2012), 1960-70’li Yıllarda Sscb’de Sosyokültürel Ortam / Socıocultural Atmosphere Of The Sovıets Between 1960-1970, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 209-225, October 2012, Ankara.
Материал из свободной русской энциклопедии «Традиция». Поиск@Маil.Ru

http://go.mail.ru/: (Eerişim 10.02.2012)/ MEHDİYEVA AZİZZADE,Terlan (2012), 1960-70’li Yıllarda Sscb’de Sosyokültürel Ortam / Socıocultural Atmosphere Of The Sovıets Between 1960-1970, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 209-225, October 2012, Ankara.


Михаил Блexмaн(Кливленд). Вoждизм и Иckyccтво. Поиск@Маil.Ru http://go.mail.ru/: (Eerişim 03.05.2012)/ MEHDİYEVA AZİZZADE,Terlan (2012), 1960-70’li Yıllarda Sscb’de Sosyokültürel Ortam / Socıocultural Atmosphere Of The Sovıets Between 1960-1970, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 209-225, October 2012, Ankara.
Hео сталинизм в культуре в 60-70-е гг. Поиск@Маil.Ru http://go.mail.ru/: (Eerişim

11.04.2012)/ MEHDİYEVA AZİZZADE,Terlan (2012), 1960-70’li Yıllarda Sscb’de Sosyokültürel Ortam / Socıocultural Atmosphere Of The Sovıets Between 1960-1970,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 209-225, October 2012, Ankara.


Национальная политика советского государства. Поиск@Маil.Ru http://go.mail.ru/: (Eerişim 12.08.2012)/ MEHDİYEVA AZİZZADE,Terlan (2012), 1960-70’li Yıllarda Sscb’de Sosyokültürel Ortam / Socıocultural Atmosphere Of The Sovıets Between 1960-1970, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 209-225, October 2012, Ankara.
Оттепель" и советская культура в конце 50-х - 60-е гг. Поиск@Маil.Ru http://go.mail.ru/: (Eerişim 10.03.2012)/ MEHDİYEVA AZİZZADE,Terlan (2012), 1960-70’li Yıllarda Sscb’de Sosyokültürel Ortam / Socıocultural Atmosphere Of The Sovıets Between 1960-1970,

Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik