Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet7/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   437
TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 1-11, Summer 2010, Ankara.

ORALTAY, Hasan, YÜCE, Nuri, PINAR, Saadet(1984), Kazak Türkçesi Sözlüğü, TDA. Yay. İstanbul / ATAY,Ayten (2010), Anlam Kötülenmesine Uğramış Güzel Bir Kelime: Don / An Excellent Word That Receıved To Be Dısparaged Meanıng: Do, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 1-11, Summer 2010, Ankara.

ORKUN, Hüseyin Namık (1987), Eski Türk Yazıtları, TDK. Yay., Ankara / ATAY,Ayten (2010), Anlam Kötülenmesine Uğramış Güzel Bir Kelime: Don / An Excellent Word That Receıved To Be Dısparaged Meanıng: Do, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 1-11, Summer 2010, Ankara.

PRÖHLE, Wilhelm (1991), Karaçay Lehçesi Sözlüğü (Çev. Kemal Aytaç), KB. Yay., Ankara / ATAY,Ayten (2010), Anlam Kötülenmesine Uğramış Güzel Bir Kelime: Don / An Excellent Word That Receıved To Be Dısparaged Meanıng: Do, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 1-11, Summer 2010, Ankara.

Sami Şemseddin (1989), Kāmūs-ı Türkî, Enderun Yay, İstanbul / ATAY,Ayten (2010), Anlam Kötülenmesine Uğramış Güzel Bir Kelime: Don / An Excellent Word That Receıved To Be Dısparaged Meanıng: Do, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 1-11, Summer 2010, Ankara.

SARAÇ, Tahsin (1990) Büyük Fransızca-Türkçe Sözlük, Adam Yay Sırkaşeva L.T.Ryumina, Kuçigaşeva N.A.(2000), Teleüt Ağzı Sözlüğü (Çev. / ATAY,Ayten (2010), Anlam Kötülenmesine Uğramış Güzel Bir Kelime: Don / An Excellent Word That Receıved To Be Dısparaged Meanıng: Do, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 1-11, Summer 2010, Ankara.


TEKİN, Talat-ÖLMEZ, Mehmet-CEYLAN, Emine-ÖLMEZ, Zuhal-EKER, Süer (1995), Türkmence-Türkçe Sözlük, Simurg Yay. Ankara / ATAY,Ayten (2010), Anlam Kötülenmesine Uğramış Güzel Bir Kelime: Don / An Excellent Word That Receıved To Be Dısparaged Meanıng: Do, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 1-11, Summer 2010, Ankara.
TOKLU, Osman (2007), Dilbilime Giriş, Akçağ Yay, Ankara / ATAY,Ayten (2010), Anlam Kötülenmesine Uğramış Güzel Bir Kelime: Don / An Excellent Word That Receıved To Be Dısparaged Meanıng: Do, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 1-11, Summer 2010, Ankara.
TOPARLI, Recep-ARGUNŞAH, Mustafa (2008), Mu’înü’l-Mürîd, TDK. Yay, Ankara / ATAY,Ayten (2010), Anlam Kötülenmesine Uğramış Güzel Bir Kelime: Don / An Excellent Word That Receıved To Be Dısparaged Meanıng: Do, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 1-11, Summer 2010, Ankara.
TOPARLI, Recep-VURAL Hanifi-KARAATLI, Recep (2003), Kıpçak Türkçesi Sözlüğü, TDK. Yay. Ankara / ATAY,Ayten (2010), Anlam Kötülenmesine Uğramış Güzel Bir Kelime: Don / An Excellent Word That Receıved To Be Dısparaged Meanıng: Do, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 1-11, Summer 2010, Ankara.
Türkçe Sözlük (1988), TDK.Yay. Ankara / ATAY,Ayten (2010), Anlam Kötülenmesine Uğramış Güzel Bir Kelime: Don / An Excellent Word That Receıved To Be Dısparaged Meanıng: Do, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 1-11, Summer 2010, Ankara.
YILDIZ, Osman (2008), Şeyyād Hamza, Yūsuf u Zelîħā, Akçağ Yay, Ankara / ATAY,Ayten (2010), Anlam Kötülenmesine Uğramış Güzel Bir Kelime: Don / An Excellent Word That Receıved To Be Dısparaged Meanıng: Do, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 1-11, Summer 2010, Ankara.

YUDAHIN, K.K., Taymas Abdullah (1988), Kırgız Sözlüğü, TDK. Yay. Ankara / ATAY,Ayten (2010), Anlam Kötülenmesine Uğramış Güzel Bir Kelime: Don / An Excellent Word That Receıved To Be Dısparaged Meanıng: Do, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 1-11, Summer 2010, Ankara.


YÜCE, Nuri (1988), Mukaddimetü’l-Edeb, TDK Yay, Ankara / ATAY, Ayten (2010), Anlam Kötülenmesine Uğramış Güzel Bir Kelime: Don / An Excellent Word That Receıved To Be Dısparaged Meanıng: Do, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 1-11, Summer 2010, Ankara.
ALPASLAN, Gonca Gökalp (2002). “XIX. Yüzyıl Yazılı Anlatılarında Sözlü Kültür Etkileri”, Kültür Bak., Ankara / BARS, Mehmet Emin (2010), Kerem İle Aslı Hikâyesinde Olağanüstülük Motifleri / The Motıfs Of Extraordınarıness In The Story Of Kerem And Aslı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 21-30, Summer 2010, Ankara.
ALPTEKİN, Ali Berat (2005). “Halk Hikâyelerinin Motif Yapısı, Akçağ Yay.”, Ankara / BARS, Mehmet Emin (2010), Kerem İle Aslı Hikâyesinde Olağanüstülük Motifleri / The Motıfs Of Extraordınarıness In The Story Of Kerem And Aslı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 21-30, Summer 2010, Ankara.
ARTUN, Erman (2006). “Anonim Türk Halk Edebiyatı Nesri, Kitabevi Yay.”, İstanbul / BARS, Mehmet Emin (2010), Kerem İle Aslı Hikâyesinde Olağanüstülük Motifleri / The Motıfs Of Extraordınarıness In The Story Of Kerem And Aslı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 21-30, Summer 2010, Ankara.

BAŞGÖZ, İlhan (1986). “Folklor Yazıları, Adam Yay.”, İstanbul / BARS, Mehmet Emin (2010), Kerem İle Aslı Hikâyesinde Olağanüstülük Motifleri / The Motıfs Of Extraordınarıness In The Story Of Kerem And Aslı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 21-30, Summer 2010, Ankara.


BORATAV, Pertev Naili (2002). “Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği”, T.C. Kültür Bak., İstanbul / BARS, Mehmet Emin (2010), Kerem İle Aslı Hikâyesinde Olağanüstülük Motifleri / The Motıfs Of Extraordınarıness In The Story Of Kerem And Aslı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 21-30, Summer 2010, Ankara.
DUYMAZ, Ali ( 2001). “Kerem ile Aslı Hikâyesi Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma”, Kültür Bak., Ankara / BARS, Mehmet Emin (2010), Kerem İle Aslı Hikâyesinde Olağanüstülük Motifleri / The Motıfs Of Extraordınarıness In The Story Of Kerem And Aslı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 21-30, Summer 2010, Ankara.
ELÇİN, Şükrü (2000). “Kerem ile Aslı Hikâyesi”, Akçağ Yay., Ankara / BARS, Mehmet Emin (2010), Kerem İle Aslı Hikâyesinde Olağanüstülük Motifleri / The Motıfs Of Extraordınarıness In The Story Of Kerem And Aslı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 21-30, Summer 2010, Ankara.
GÖKYAY, Orhan Şaik (2000). “Dedem Korkudun Kitabı”, MEB Yay., İstanbul / BARS, Mehmet Emin (2010), Kerem İle Aslı Hikâyesinde Olağanüstülük Motifleri / The Motıfs Of Extraordınarıness In The Story Of Kerem And Aslı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 21-30, Summer 2010, Ankara.
GÜNAY, Umay (2005). “Âşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi”, Akçağ Yay., Ankara / BARS, Mehmet Emin (2010), Kerem İle Aslı Hikâyesinde Olağanüstülük Motifleri / The Motıfs Of Extraordınarıness In The Story Of Kerem And Aslı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 21-30, Summer 2010, Ankara.
KAPLAN, Mehmet (2005). “Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar 3, Tip Tahlilleri”, Dergâh Yay., İstanbul / BARS, Mehmet Emin (2010), Kerem İle Aslı Hikâyesinde Olağanüstülük Motifleri / The Motıfs Of Extraordınarıness In The Story Of Kerem And Aslı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 21-30, Summer 2010, Ankara.
OĞUZ, M. Öcal, v.d. (2006). “Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay.”, Ankara / BARS, Mehmet Emin (2010), Kerem İle Aslı Hikâyesinde Olağanüstülük Motifleri / The Motıfs Of Extraordınarıness In The Story Of Kerem And Aslı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 21-30, Summer 2010, Ankara.
ONAY, Ahmet Talat (1996). “Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar, MEB Yay.”, İstanbul / BARS, Mehmet Emin (2010), Kerem İle Aslı Hikâyesinde Olağanüstülük Motifleri / The Motıfs Of Extraordınarıness In The Story Of Kerem And Aslı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 21-30, Summer 2010, Ankara.
ÖZARSLAN, Metin (2006). “Ferhat ile Şirin Mukayeseli Bir Araştırma, Doğu Kütüphanesi Yay.”, İstanbul / BARS, Mehmet Emin (2010), Kerem İle Aslı Hikâyesinde Olağanüstülük Motifleri / The Motıfs Of Extraordınarıness In The Story Of Kerem And Aslı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 21-30, Summer 2010, Ankara.
ÖZTÜRK, İsa (2006). “Kerem ile Aslı, T. İş Ban. Yay.”, İstanbul / BARS, Mehmet Emin (2010), Kerem İle Aslı Hikâyesinde Olağanüstülük Motifleri / The Motıfs Of Extraordınarıness In The Story Of Kerem And Aslı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 21-30, Summer 2010, Ankara.
PALA, İskender (1995). “Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü”, Akçağ Yay., Ankara / BARS, Mehmet Emin (2010), Kerem İle Aslı Hikâyesinde Olağanüstülük Motifleri / The Motıfs Of Extraordınarıness In The Story Of Kerem And Aslı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 21-30, Summer 2010, Ankara.
Kayseri Gazetesi, 21 Teşrinievvel, 1940 / ŞANAL, Mustafa (2010), Kayseri-Pazarören Köy Eğitmen Kursu / Student’s At Kayseri-Pazaroren Vıllage Educator Course And Places They Work, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 31-55, Summer 2010, Ankara.
Kayseri Gazetesi, 23 Birinci Teşrin, 1939 / ŞANAL, Mustafa (2010), Kayseri-Pazarören Köy Eğitmen Kursu / Student’s At Kayseri-Pazaroren Vıllage Educator Course And Places They Work, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 31-55, Summer 2010, Ankara.
Kayseri Gazetesi, 6 Mart 1939 / ŞANAL, Mustafa (2010), Kayseri-Pazarören Köy Eğitmen Kursu / Student’s At Kayseri-Pazaroren Vıllage Educator Course And Places They Work, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 31-55, Summer 2010, Ankara.
Kayseri Gazetesi, 23 Eylül 1943 / ŞANAL, Mustafa (2010), Kayseri-Pazarören Köy Eğitmen Kursu / Student’s At Kayseri-Pazaroren Vıllage Educator Course And Places They Work, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 31-55, Summer 2010, Ankara.
Pazarören Köy Eğitmen Kursu Muallim Sicil Defteri / ŞANAL, Mustafa (2010), Kayseri-Pazarören Köy Eğitmen Kursu / Student’s At Kayseri-Pazaroren Vıllage Educator Course And Places They Work, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 31-55, Summer 2010, Ankara.
Tamamlayıcı Eğitmen Kursu Sicil Defteri, 1948 / ŞANAL, Mustafa (2010), Kayseri-Pazarören Köy Eğitmen Kursu / Student’s At Kayseri-Pazaroren Vıllage Educator Course And Places They Work, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 31-55, Summer 2010, Ankara.
Ulus Gazetesi, 30 Mart 1938 / ŞANAL, Mustafa (2010), Kayseri-Pazarören Köy Eğitmen Kursu / Student’s At Kayseri-Pazaroren Vıllage Educator Course And Places They Work, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 31-55, Summer 2010, Ankara.
AKYÜZ, Y.(2006), Türk Eğitim Tarihi (M.Ö.1000-M.S.2006), PegemA yayıncılık, Ankara / ŞANAL, Mustafa (2010), Kayseri-Pazarören Köy Eğitmen Kursu / Student’s At Kayseri-Pazaroren Vıllage Educator Course And Places They Work, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 31-55, Summer 2010, Ankara.
AKYÜZ, Y.(1978), Türkiye’de Öğretmenlerin Toplumsal Değişmedeki Etkileri 1848–1940, Doğan Basımevi, Ankara / ŞANAL, Mustafa (2010), Kayseri-Pazarören Köy Eğitmen Kursu / Student’s At Kayseri-Pazaroren Vıllage Educator Course And Places They Work, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 31-55, Summer 2010, Ankara.
ALTUNYA, N. (2007), ―Yetmişinci Yılında Köy Eğitmenliği‖, Cumhuriyetin İlk Yıllarından Günümüze Dil-Kültür-Eğitim, Gazi Üniversitesi yayını, Ankara, 495–526 / ŞANAL, Mustafa (2010), Kayseri-Pazarören Köy Eğitmen Kursu / Student’s At Kayseri-Pazaroren Vıllage Educator Course And Places They Work, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 31-55, Summer 2010, Ankara.
ALTUNYA, N.(2008), Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Deneyimi (1848–2008), Uygun Basım, İstanbul / ŞANAL, Mustafa (2010), Kayseri-Pazarören Köy Eğitmen Kursu / Student’s At Kayseri-Pazaroren Vıllage Educator Course And Places They Work, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 31-55, Summer 2010, Ankara.
ALTUNYA, N.(2005),Köy Enstitüsü Sistemine Toplu Bir Bakış, Kelebek Matbaası, İstanbul / ŞANAL, Mustafa (2010), Kayseri-Pazarören Köy Eğitmen Kursu / Student’s At Kayseri-Pazaroren Vıllage Educator Course And Places They Work, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 31-55, Summer 2010, Ankara.
ARAYICI, A.(1999), Kemalist Dönem Türkiye’sinde Eğitim Politikaları ve Köy Enstitüleri, Ceylan Yayınları / ŞANAL, Mustafa (2010), Kayseri-Pazarören Köy Eğitmen Kursu / Student’s At Kayseri-Pazaroren Vıllage Educator Course And Places They Work, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 31-55, Summer 2010, Ankara.
BAŞGÖZ, İ.(1995), Türkiye’nin Eğitim Çıkmazı ve Atatürk, Kültür Bakanlığı yayınları–1754, Yayımlar Dairesi Başkanlığı / ŞANAL, Mustafa (2010), Kayseri-Pazarören Köy Eğitmen Kursu / Student’s At Kayseri-Pazaroren Vıllage Educator Course And Places They Work, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 31-55, Summer 2010, Ankara.
BİNBAŞIOĞLU, C.(1995), Türkiye’de Eğitim Bilimleri Tarihi, MEB yayını, İstanbul / ŞANAL, Mustafa (2010), Kayseri-Pazarören Köy Eğitmen Kursu / Student’s At Kayseri-Pazaroren Vıllage Educator Course And Places They Work, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 31-55, Summer 2010, Ankara.
BİNBAŞIOĞLU, C.(1994), İlk Eğitmen Kursları ve Köy Enstitülerinin Açılışı-Eğitimci H.Raşit Öymen’in Bir Değerlendirmesi‖, Öğretmen Dünyası, 175, 27–32 / ŞANAL, Mustafa (2010), Kayseri-Pazarören Köy Eğitmen Kursu / Student’s At Kayseri-Pazaroren Vıllage Educator Course And Places They Work, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 31-55, Summer 2010, Ankara.
DÜNDAR, C.(2000), Köy Enstitüleri, İmge Kitabevi, Ankara / ŞANAL, Mustafa (2010), Kayseri-Pazarören Köy Eğitmen Kursu / Student’s At Kayseri-Pazaroren Vıllage Educator Course And Places They Work, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 31-55, Summer 2010, Ankara.
ERGÜN, M. (1996), II. Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri(1908–1914), Ocak yayınları, Ankara / ŞANAL, Mustafa (2010), Kayseri-Pazarören Köy Eğitmen Kursu / Student’s At Kayseri-Pazaroren Vıllage Educator Course And Places They Work, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 31-55, Summer 2010, Ankara.
ERGÜN, M.(2008), Öğretmen Yetiştirme Tarihimizde Köy Eğitmeni Yetiştirme Kursları‖, Öğretmen Okullarının 160. Yılı, Ankara, 69–77 / ŞANAL, Mustafa (2010), Kayseri-Pazarören Köy Eğitmen Kursu / Student’s At Kayseri-Pazaroren Vıllage Educator Course And Places They Work, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 31-55, Summer 2010, Ankara.
ERGÜN. M.(1997), Atatürk Devri Türk Eğitimi, Ocak yayınları, Ankara / ŞANAL, Mustafa (2010), Kayseri-Pazarören Köy Eğitmen Kursu / Student’s At Kayseri-Pazaroren Vıllage Educator Course And Places They Work, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 31-55, Summer 2010, Ankara.
GEDİKOĞLU, Ş.(1971), Evreleri, Getirdikleri ve Yankılarıyla Köy Enstitüleri, Ankara / ŞANAL, Mustafa (2010), Kayseri-Pazarören Köy Eğitmen Kursu / Student’s At Kayseri-Pazaroren Vıllage Educator Course And Places They Work, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 31-55, Summer 2010, Ankara.
KAFADAR, O.(1997), Türk Eğitim Düşüncesinde Batılılaşma, Vadi yayınları, İstanbul / ŞANAL, Mustafa (2010), Kayseri-Pazarören Köy Eğitmen Kursu / Student’s At Kayseri-Pazaroren Vıllage Educator Course And Places They Work, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 31-55, Summer 2010, Ankara.
KARAGÖZ, S.(2005), Kayseri Zincidere Köy Muallim Mektebi (1926–1932)’nin Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Tarihi İçindeki Yeri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri / ŞANAL, Mustafa (2010), Kayseri-Pazarören Köy Eğitmen Kursu / Student’s At Kayseri-Pazaroren Vıllage Educator Course And Places They Work, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 31-55, Summer 2010, Ankara.
KAYA, Y. K. (1974), İnsan Yetiştirme Düzenimiz, Politika-Eğitim-Kalkınma, Ankara / ŞANAL, Mustafa (2010), Kayseri-Pazarören Köy Eğitmen Kursu / Student’s At Kayseri-Pazaroren Vıllage Educator Course And Places They Work, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 31-55, Summer 2010, Ankara.
KOÇAR, H.A.(1967), Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Problemi (1848–1967), Yargıçoğlu Matbaası, Ankara / ŞANAL, Mustafa (2010), Kayseri-Pazarören Köy Eğitmen Kursu / Student’s At Kayseri-Pazaroren Vıllage Educator Course And Places They Work, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 31-55, Summer 2010, Ankara.
ÖZTÜRK, C.(1996), Atatürk Devri Öğretmen Yetiştirme Politikası, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu Türk Tarih Kurumu yayınları, Ankara / ŞANAL, Mustafa (2010), Kayseri-Pazarören Köy Eğitmen Kursu / Student’s At Kayseri-Pazaroren Vıllage Educator Course And Places They Work, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 31-55, Summer 2010, Ankara.
ÖZTÜRK, C.(2005), Türkiye’de Dünden Bugüne Öğretmen Yetiştiren Kurumlar, MEB yayını, İstanbul / ŞANAL, Mustafa (2010), Kayseri-Pazarören Köy Eğitmen Kursu / Student’s At Kayseri-Pazaroren Vıllage Educator Course And Places They Work, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 31-55, Summer 2010, Ankara.
SAKAOĞLU, N.(1993), Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihi, İletişim yayınları, İstanbul / ŞANAL, Mustafa (2010), Kayseri-Pazarören Köy Eğitmen Kursu / Student’s At Kayseri-Pazaroren Vıllage Educator Course And Places They Work, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 31-55, Summer 2010, Ankara.
ŞANAL, M.-Karagöz, S. (2006), ―Türk Eğitim Tarihi İçerisinde Kayseri Zincidere Köy Muallim Mektebi ve Faaliyetleri ‖, Milli Eğitim, 172, 183–202 / ŞANAL, Mustafa (2010), Kayseri-Pazarören Köy Eğitmen Kursu / Student’s At Kayseri-Pazaroren Vıllage Educator Course And Places They Work, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 31-55, Summer 2010, Ankara.
TAŞDEMİRCİ, E.(1998), Hasan Âli Yücel’in Türk Milli Eğitimine Hizmetleri‖, 100. Doğum Yıldönümünde Hasan-Âli Yücel, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayını, Ankara, 27–113 / ŞANAL, Mustafa (2010), Kayseri-Pazarören Köy Eğitmen Kursu / Student’s At Kayseri-Pazaroren Vıllage Educator Course And Places They Work, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 31-55, Summer 2010, Ankara.
TAŞDEMİRCİ, E.(1998), Cumhuriyet Dönemi Türk Milli Eğitim Politikasının Ana Devrelerinin Üzerine Tahlili ve Mukayeseli Bir Araştırma (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara / ŞANAL, Mustafa (2010), Kayseri-Pazarören Köy Eğitmen Kursu / Student’s At Kayseri-Pazaroren Vıllage Educator Course And Places They Work, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 31-55, Summer 2010, Ankara.
TAŞDEMİRCİ, E. (1999), Yüzyılımızın Başından Günümüze Kadar Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Çağdaş Pedagoji Akımları‖, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8, 155–180 / ŞANAL, Mustafa (2010), Kayseri-Pazarören Köy Eğitmen Kursu / Student’s At Kayseri-Pazaroren Vıllage Educator Course And Places They Work, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 31-55, Summer 2010, Ankara.
TAŞDEMİRCİ, E.(2001), 1936 Yılında Sovyet Rusya’da Yüksek Öğretim Hakkında Hazırlanmış Bir Rapor ve Bu Raporun Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Tarihi Bakımından Önemi‖, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, 1–37 / ŞANAL, Mustafa (2010), Kayseri-Pazarören Köy Eğitmen Kursu / Student’s At Kayseri-Pazaroren Vıllage Educator Course And Places They Work, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 31-55, Summer 2010, Ankara.
UYGUN, S.(2007), Tanıkların Dilinden Bir Dönem Öğretmen Okulları (İlköğretmen Okulları ve Köy Enstitüleri), MEB yayını, Ankara / ŞANAL, Mustafa (2010), Kayseri-Pazarören Köy Eğitmen Kursu / Student’s At Kayseri-Pazaroren Vıllage Educator Course And Places They Work, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 3 Issue 1, p. 31-55, Summer 2010, Ankara.
ALLEN, L. Q. (1999). Functions of Nonverbal Communication in Teaching and Learning a Foreign Language. The French Review. 72, 3, 469-489 / TÜM, Gülden (2010), Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Öğretmenin Sözsüz Yakınlığı Üzerine Bir Araştırma /An Investıgatıon On Teacher Nonverbal Immedıacy In Teachıng Turkısh As A Foreıgn Language,

Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik