Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet67/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   ...   437
TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 93-104, October 2012, Ankara.
TBMM; Zabıt Cerideleri, Devre II. C.26. s. l64–195 / ERDAL, İbrahim (2012), Türk Basını Ve Arşiv Belgelerine Göre Atatürk Dönemi (1920–1938) Türk - Irak İlişkileri Ve Sadabad Paktı / According To Turkish Press And Archive Documents Ataturk’s Perıod (1920–1938) Sadabad Pact And Relatıonshıp Turk – Irak, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 93-104, October 2012, Ankara.
TBMM; Zabıt Cerideleri Ankara 1975, Devre: II, C.9, s.17–18 / ERDAL, İbrahim (2012), Türk Basını Ve Arşiv Belgelerine Göre Atatürk Dönemi (1920–1938) Türk - Irak İlişkileri Ve Sadabad Paktı / According To Turkish Press And Archive Documents Ataturk’s Perıod (1920–1938) Sadabad Pact And Relatıonshıp Turk – Irak, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 93-104, October 2012, Ankara.
ACAR, İrfan, C., Lübnan Bunalımı ve Filistin Sorunu, Ankara 1989 / ERDAL, İbrahim (2012), Türk Basını Ve Arşiv Belgelerine Göre Atatürk Dönemi (1920–1938) Türk - Irak İlişkileri Ve Sadabad Paktı / According To Turkish Press And Archive Documents Ataturk’s Perıod (1920–1938) Sadabad Pact And Relatıonshıp Turk – Irak, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 93-104, October 2012, Ankara.
ADAMOF, E.E., Çarlık Belgelerinde Anadolu'nun paylaşılması, İstanbul 2001 / ERDAL, İbrahim (2012), Türk Basını Ve Arşiv Belgelerine Göre Atatürk Dönemi (1920–1938) Türk - Irak İlişkileri Ve Sadabad Paktı / According To Turkish Press And Archive Documents Ataturk’s Perıod (1920–1938) Sadabad Pact And Relatıonshıp Turk – Irak, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 93-104, October 2012, Ankara.
ARMAOĞLU, Fahir, Filistin Meselesi ve Arap-İsrail Savaşları 1948–1988, Ankara 1991 / ERDAL, İbrahim (2012), Türk Basını Ve Arşiv Belgelerine Göre Atatürk Dönemi (1920–1938) Türk - Irak İlişkileri Ve Sadabad Paktı / According To Turkish Press And Archive Documents Ataturk’s Perıod (1920–1938) Sadabad Pact And Relatıonshıp Turk – Irak, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 93-104, October 2012, Ankara.
ATATÜRK, Mustafa Kemal, Söylev ve Demeçler, C:II, 1906–1938, Ankara 1952 / ERDAL, İbrahim (2012), Türk Basını Ve Arşiv Belgelerine Göre Atatürk Dönemi (1920–1938) Türk - Irak İlişkileri Ve Sadabad Paktı / According To Turkish Press And Archive Documents Ataturk’s Perıod (1920–1938) Sadabad Pact And Relatıonshıp Turk – Irak, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 93-104, October 2012, Ankara.
AYBARS, Ergün, İstiklal Mahkemeleri C:I-II, 1920–1927, İzmir 1988 / ERDAL, İbrahim (2012), Türk Basını Ve Arşiv Belgelerine Göre Atatürk Dönemi (1920–1938) Türk - Irak İlişkileri Ve Sadabad Paktı / According To Turkish Press And Archive Documents Ataturk’s Perıod (1920–1938) Sadabad Pact And Relatıonshıp Turk – Irak, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 93-104, October 2012, Ankara.
AYDIN, Mesut, Türkiye ve Irak Hududu Meselesi, ASAM yayını, İstanbul 2001 / ERDAL, İbrahim (2012), Türk Basını Ve Arşiv Belgelerine Göre Atatürk Dönemi (1920–1938) Türk - Irak İlişkileri Ve Sadabad Paktı / According To Turkish Press And Archive Documents Ataturk’s Perıod (1920–1938) Sadabad Pact And Relatıonshıp Turk – Irak, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 93-104, October 2012, Ankara.
BAYUR, Yusuf Hikmet, Türkiye Devleti’nin Dış Siyasası, Ankara 1995 / ERDAL, İbrahim (2012), Türk Basını Ve Arşiv Belgelerine Göre Atatürk Dönemi (1920–1938) Türk - Irak İlişkileri Ve Sadabad Paktı / According To Turkish Press And Archive Documents Ataturk’s Perıod (1920–1938) Sadabad Pact And Relatıonshıp Turk – Irak, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 93-104, October 2012, Ankara.
CANATAN, Yaşar, Türk-Irak Münasebetleri 1926–1958, Ankara 1996 / ERDAL, İbrahim (2012), Türk Basını Ve Arşiv Belgelerine Göre Atatürk Dönemi (1920–1938) Türk - Irak İlişkileri Ve Sadabad Paktı / According To Turkish Press And Archive Documents Ataturk’s Perıod (1920–1938) Sadabad Pact And Relatıonshıp Turk – Irak, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 93-104, October 2012, Ankara.
Dışişleri Bakanlığı, Atatürk'ün Milli Dış Politikası 1923–1938, C. II, Ankara 1981 / ERDAL, İbrahim (2012), Türk Basını Ve Arşiv Belgelerine Göre Atatürk Dönemi (1920–1938) Türk - Irak İlişkileri Ve Sadabad Paktı / According To Turkish Press And Archive Documents Ataturk’s Perıod (1920–1938) Sadabad Pact And Relatıonshıp Turk – Irak, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 93-104, October 2012, Ankara.
ERDAL, İbrahim, ““Bulgaristan Kamuoyunun Bakış Açısında Balkan Antantı”, Türk Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Türk Kültürü Araştırmaları Enstitüsü

Yayını, Güz, Ankara 2010 / ERDAL, İbrahim (2012), Türk Basını Ve Arşiv Belgelerine Göre Atatürk Dönemi (1920–1938) Türk - Irak İlişkileri Ve Sadabad Paktı / According To Turkish Press And Archive Documents Ataturk’s Perıod (1920–1938) Sadabad Pact And Relatıonshıp Turk – Irak, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 93-104, October 2012, Ankara.


ERDAL, İbrahim, “Yunanistan Kamuoyunun Bakış Açısında Balkan Antantı”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, C:30 Sayı:50, Ankara 2011 / ERDAL, İbrahim (2012), Türk Basını Ve Arşiv Belgelerine Göre Atatürk Dönemi (1920–1938) Türk - Irak İlişkileri Ve Sadabad Paktı / According To Turkish Press And Archive Documents Ataturk’s Perıod (1920–1938) Sadabad Pact And Relatıonshıp Turk – Irak, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 93-104, October 2012, Ankara.
GÖNLÜBOL, Mehmet -Cem Sar, Atatürk ve Türkiye'nin Dış Politikası (l9l8–1938),

Ankara 1990 / ERDAL, İbrahim (2012), Türk Basını Ve Arşiv Belgelerine Göre Atatürk Dönemi (1920–1938) Türk - Irak İlişkileri Ve Sadabad Paktı / According To Turkish Press And Archive Documents Ataturk’s Perıod (1920–1938) Sadabad Pact And Relatıonshıp Turk – Irak, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 93-104, October 2012, Ankara.


HALLI, Reşat, Türkiye Cumhuriyetinde Ayaklanmalar (1924–1938), Ankara 1972 / ERDAL, İbrahim (2012), Türk Basını Ve Arşiv Belgelerine Göre Atatürk Dönemi (1920–1938) Türk - Irak İlişkileri Ve Sadabad Paktı / According To Turkish Press And Archive Documents Ataturk’s Perıod (1920–1938) Sadabad Pact And Relatıonshıp Turk – Irak, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 93-104, October 2012, Ankara.
KALAFAT, Yaşar, Şark Meselesi Işığında Şeyh Sait Olayı, Karakteri, Dönemindeki İç ve Dış Olaylar, Ankara 1992 / ERDAL, İbrahim (2012), Türk Basını Ve Arşiv Belgelerine Göre Atatürk Dönemi (1920–1938) Türk - Irak İlişkileri Ve Sadabad Paktı / According To Turkish Press And Archive Documents Ataturk’s Perıod (1920–1938) Sadabad Pact And Relatıonshıp Turk – Irak, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 93-104, October 2012, Ankara.
KİLİ, Suna, Türk Devrimi, Gelişmiş ve Gelişmekte olan Ülkeler.” Bildiriler ve

Tartışmalar”, Uluslar arası Atatürk Sempozyumu (17–22 Mayıs 1981), Türkiye İş

Bankası Ankara 1983 / ERDAL, İbrahim (2012), Türk Basını Ve Arşiv Belgelerine Göre Atatürk Dönemi (1920–1938) Türk - Irak İlişkileri Ve Sadabad Paktı / According To Turkish Press And Archive Documents Ataturk’s Perıod (1920–1938) Sadabad Pact And Relatıonshıp Turk – Irak, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 93-104, October 2012, Ankara.
KOÇSOY, Şevket, Türk-Irak İlişkileri, İstanbul 1991 / ERDAL, İbrahim (2012), Türk Basını Ve Arşiv Belgelerine Göre Atatürk Dönemi (1920–1938) Türk - Irak İlişkileri Ve Sadabad Paktı / According To Turkish Press And Archive Documents Ataturk’s Perıod (1920–1938) Sadabad Pact And Relatıonshıp Turk – Irak, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 93-104, October 2012, Ankara.
KODAL, Tahir, Paylaşılamayan Toprak, Türk Basınına Göre (1923–1926) Musul

Meselesi, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2005 / ERDAL, İbrahim (2012), Türk Basını Ve Arşiv Belgelerine Göre Atatürk Dönemi (1920–1938) Türk - Irak İlişkileri Ve Sadabad Paktı / According To Turkish Press And Archive Documents Ataturk’s Perıod (1920–1938) Sadabad Pact And Relatıonshıp Turk – Irak, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 93-104, October 2012, Ankara.


MERAY, Seha L., Lozan Barış Konferansı, Tutanaklar Belgeler, C:I, İstanbul 1993 / ERDAL, İbrahim (2012), Türk Basını Ve Arşiv Belgelerine Göre Atatürk Dönemi (1920–1938) Türk - Irak İlişkileri Ve Sadabad Paktı / According To Turkish Press And Archive Documents Ataturk’s Perıod (1920–1938) Sadabad Pact And Relatıonshıp Turk – Irak, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 93-104, October 2012, Ankara.
ÖKE, M. Kemal, Belgelerle Türk-İngiliz İlişkilerinde Musul ve Kürdistan Sorunu 1918–1926, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayını:123, Ankara 1992 / ERDAL, İbrahim (2012), Türk Basını Ve Arşiv Belgelerine Göre Atatürk Dönemi (1920–1938) Türk - Irak İlişkileri Ve Sadabad Paktı / According To Turkish Press And Archive Documents Ataturk’s Perıod (1920–1938) Sadabad Pact And Relatıonshıp Turk – Irak, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 93-104, October 2012, Ankara.
ÖKE, M. Kemal, Musul-Kürdistan Sorunu l9l8–1926, İstanbul 1995 / ERDAL, İbrahim (2012), Türk Basını Ve Arşiv Belgelerine Göre Atatürk Dönemi (1920–1938) Türk - Irak İlişkileri Ve Sadabad Paktı / According To Turkish Press And Archive Documents Ataturk’s Perıod (1920–1938) Sadabad Pact And Relatıonshıp Turk – Irak, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 93-104, October 2012, Ankara.
ÖZTOPRAK, İzzet - Qassam Kh.al Jumaly, Irak ve Kemalizm Hareketi (1919-1923),

Atatürk Araştırma Merkezi yayını, Ankara 1999 / ERDAL, İbrahim (2012), Türk Basını Ve Arşiv Belgelerine Göre Atatürk Dönemi (1920–1938) Türk - Irak İlişkileri Ve Sadabad Paktı / According To Turkish Press And Archive Documents Ataturk’s Perıod (1920–1938) Sadabad Pact And Relatıonshıp Turk – Irak, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 93-104, October 2012, Ankara.


ŞİMŞİR, Bilal N., “Musul Sorunu ve Türkiye-İngiltere-Irak İlişkileri”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı:63, C:XXI, Kasım. 2005 / ERDAL, İbrahim (2012), Türk Basını Ve Arşiv Belgelerine Göre Atatürk Dönemi (1920–1938) Türk - Irak İlişkileri Ve Sadabad Paktı / According To Turkish Press And Archive Documents Ataturk’s Perıod (1920–1938) Sadabad Pact And Relatıonshıp Turk – Irak, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 93-104, October 2012, Ankara.
ŞİMŞİR, Bilal N., İngiliz Belgeleriyle Türkiye’de Kürt Sorunu (1924–1938) Şeyh Sait,

Ağrı ve Dersim Ayaklanmaları, Ankara 1975 / ERDAL, İbrahim (2012), Türk Basını Ve Arşiv Belgelerine Göre Atatürk Dönemi (1920–1938) Türk - Irak İlişkileri Ve Sadabad Paktı / According To Turkish Press And Archive Documents Ataturk’s Perıod (1920–1938) Sadabad Pact And Relatıonshıp Turk – Irak, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 93-104, October 2012, Ankara.


TÜRKDOĞAN, Berna, Atatürk Dönemi Türkiye Devleti’nin Dış Politikası, Ankara 2000 / ERDAL, İbrahim (2012), Türk Basını Ve Arşiv Belgelerine Göre Atatürk Dönemi (1920–1938) Türk - Irak İlişkileri Ve Sadabad Paktı / According To Turkish Press And Archive Documents Ataturk’s Perıod (1920–1938) Sadabad Pact And Relatıonshıp Turk – Irak, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 93-104, October 2012, Ankara.
YERGİN, Daniel, Petrol, Para ve Güç Çatışmasının Epik Öyküsü, 2l. Baskı, Ankara 1999 / ERDAL, İbrahim (2012), Türk Basını Ve Arşiv Belgelerine Göre Atatürk Dönemi (1920–1938) Türk - Irak İlişkileri Ve Sadabad Paktı / According To Turkish Press And Archive Documents Ataturk’s Perıod (1920–1938) Sadabad Pact And Relatıonshıp Turk – Irak, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 93-104, October 2012, Ankara.
AKIŞ, A, AKKUŞ, A.,(2003), “Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (Gap) Şanlıurfa'daki Göçe Etkisi” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi S.10, s.507-543 / GÜNAL,Veysi (2012),Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden Verilen Göçün Akım Yönü / The Dırectıon Of Mıgratıon From Southeastern Anatolıa Regıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 105-127, October 2012, Ankara.
BENEK, S., (2009), “Ortaya Çıkışı, Gelişme Seyri ve Bölgeye Etkileri Bakımından Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 64-3, s.45-71 / GÜNAL,Veysi (2012),Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden Verilen Göçün Akım Yönü / The Dırectıon Of Mıgratıon From Southeastern Anatolıa Regıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 105-127, October 2012, Ankara.
ÇAĞLAYAN, S., (2006), “Göç Kavramları, Göç ve Göçmen İlişkisi” Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE), Güz 2006, S.17, s.67-91 / GÜNAL,Veysi (2012),Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden Verilen Göçün Akım Yönü / The Dırectıon Of Mıgratıon From Southeastern Anatolıa Regıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 105-127, October 2012, Ankara.
DİE. 1980. Genel Nüfus Sayımı. Daimi İkametgâha Göre İç Göçler

(http://kutuphane.tuik.gov.tr/) / GÜNAL,Veysi (2012),Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden Verilen Göçün Akım Yönü / The Dırectıon Of Mıgratıon From Southeastern Anatolıa Regıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 105-127, October 2012, Ankara.


DİE. 1985. Genel Nüfus Sayımı. Daimi İkametgâha Göre İç Göçler

(http://kutuphane.tuik.gov.tr/) / GÜNAL,Veysi (2012),Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden Verilen Göçün Akım Yönü / The Dırectıon Of Mıgratıon From Southeastern Anatolıa Regıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 105-127, October 2012, Ankara.


DİE. 1990. Genel Nüfus Sayımı. Daimi İkametgâha Göre İç Göçün Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri (http://kutuphane.tuik.gov.tr/) / GÜNAL,Veysi (2012),Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden Verilen Göçün Akım Yönü / The Dırectıon Of Mıgratıon From Southeastern Anatolıa Regıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 105-127, October 2012, Ankara.
DİNÇER, B., ÖZASLAH, M., KAVASOĞLU, T., (2003), İllerin ve Bölgelerin Sosyo-

Ekonomik GeliŞmiŞlik Sıralaması Araştırması, DPT Yayın No: 2671, Ankara / GÜNAL,Veysi (2012),Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden Verilen Göçün Akım Yönü / The Dırectıon Of Mıgratıon From Southeastern Anatolıa Regıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 105-127, October 2012, Ankara.


DPT, (2008), Türkiye’de İç Göçler ve Göç Edenlerin Nitelikleri (1965-2000), Ankara / GÜNAL,Veysi (2012),Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden Verilen Göçün Akım Yönü / The Dırectıon Of Mıgratıon From Southeastern Anatolıa Regıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 105-127, October 2012, Ankara.
GÖKÇE, B, (1996), Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar, 1. Baskı, Savaş Yayınevi, Ankara / GÜNAL,Veysi (2012),Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden Verilen Göçün Akım Yönü / The Dırectıon Of Mıgratıon From Southeastern Anatolıa Regıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 105-127, October 2012, Ankara.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ, (2006), Türkiye Göç ve Yerinden Olmuş Nüfus Araştırması, Ankara / GÜNAL,Veysi (2012),Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden Verilen Göçün Akım Yönü / The Dırectıon Of Mıgratıon From Southeastern Anatolıa Regıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 105-127, October 2012, Ankara.
MUTLUER, M., (1992), “Edremit Yöresi Kırsal Alanında Nüfus Hareketlerine Neden Olan Faktörler”, Ege Coğrafya Dergisi, S.6, s.119-151 / GÜNAL,Veysi (2012),Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden Verilen Göçün Akım Yönü / The Dırectıon Of Mıgratıon From Southeastern Anatolıa Regıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 105-127, October 2012, Ankara.
ÖZER, A., (1997), GAP Projesinin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Boyutları, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara / GÜNAL,Veysi (2012),Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden Verilen Göçün Akım Yönü / The Dırectıon Of Mıgratıon From Southeastern Anatolıa Regıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 105-127, October 2012, Ankara.
ÖZGÜR, E.M. (1998), Türkiye Nüfus Coğrafyası, GMC Basın-Yayın Ltd. ġti., Ankara / GÜNAL,Veysi (2012),Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden Verilen Göçün Akım Yönü / The Dırectıon Of Mıgratıon From Southeastern Anatolıa Regıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 105-127, October 2012, Ankara.
TOPBAŞ, F., TANRIÖVER, B., (2008). “Türkiye’de İç Göç Akımları Üzerine Bir Çalışma:Lowry Hipotezi” Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDergisi, Cilt::24, Sayı:1, s.93-104 / GÜNAL,Veysi (2012),Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden Verilen Göçün Akım Yönü / The Dırectıon Of Mıgratıon From Southeastern Anatolıa Regıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 105-127, October 2012, Ankara.
TUİK (2005), Genel Nüfus Sayımı, 2000 Göç İstatistikleri, Türkiye İstatistik Kurumu, Yayın No.2976, Ankara, (http://kutuphane. tuik.gov.tr/) / GÜNAL,Veysi (2012),Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden Verilen Göçün Akım Yönü / The Dırectıon Of Mıgratıon From Southeastern Anatolıa Regıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 105-127, October 2012, Ankara.
TUİK. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Sonuçları (2008-2009-2010)

(http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul,eriŞim tarihi:06.02.2012) / GÜNAL,Veysi (2012),Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden Verilen Göçün Akım Yönü / The Dırectıon Of Mıgratıon From Southeastern Anatolıa Regıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 105-127, October 2012, Ankara.


TÜFEKÇİ, S., (2003), Kırsal Kesimlerden Büyükşehirlere Göç ve Göçün Aile Yapısında Meydana Getirdiği Değişiklikler: İstanbul Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Isparta / GÜNAL,Veysi (2012),Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden Verilen Göçün Akım Yönü / The Dırectıon Of Mıgratıon From Southeastern Anatolıa Regıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 105-127, October 2012, Ankara.
TÜMERTEKİN, E. (1968), Türkiye’de İç Göçler. İstanbul Üniversitesi Yayın No:1371,

Coğrafya Enstitüsü Yayın No:54, İstanbul / GÜNAL,Veysi (2012),Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden Verilen Göçün Akım Yönü / The Dırectıon Of Mıgratıon From Southeastern Anatolıa Regıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 105-127, October 2012, Ankara.


TÜMERTEKİN, E., ÖZGÜÇ, N., (1998), Beşeri Coğrafya. İnsan, Kültür, Mekân, İstanbul: Çantay Kitabevi / GÜNAL,Veysi (2012),Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden Verilen Göçün Akım Yönü / The Dırectıon Of Mıgratıon From Southeastern Anatolıa Regıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 105-127, October 2012, Ankara.
YILDIZ, E.B., SİVRİ, U., BERBER, M., (2010), “Türkiye’de İllerin Sosyo-Ekonomik

Gelişmişlik Sıralaması Araştırması”, Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu,

(7-9 Ekim 2010), s.693-705, Yozgat / GÜNAL,Veysi (2012),Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden Verilen Göçün Akım Yönü / The Dırectıon Of Mıgratıon From Southeastern Anatolıa Regıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 105-127, October 2012, Ankara.
YÜCEŞAHİN, M.M., ÖZGÜR, E.M., (2006), “Türkiye’nin Güneydoğusunda Nüfusun

Zorunlu Yerinden Oluşu: Süreçler ve Mekânsal Örüntü”, Coğrafi Bilimler Dergisi,

S.4 (2), s.15-35 / GÜNAL,Veysi (2012),Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden Verilen Göçün Akım Yönü / The Dırectıon Of Mıgratıon From Southeastern Anatolıa Regıon, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 5, p. 105-127, October 2012, Ankara.
AHMETBEYOĞLU, Ali; Avrupa Hun İmparatorluğu, TTK Yay., Ankara,2001 / GÜNDÜZ, Ahmet (2012),Tarihî Süreç İçerisinde Türk Toplumunda Ve

Devletlerinde Kadının Yeri Ve Önemi / Hıstorıcal Process And The Importance Of Women In The Turkısh Socıety And The States,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 129-148, October 2012, Ankara.


AKDEMİR, Salih; “Tarih Boyunca ve Kur‟an-ı Kerim‟de Kadın” İslami Araştırmalar, C.V,S.4, Ekim 1991, s. 260-270 / GÜNDÜZ, Ahmet (2012),Tarihî Süreç İçerisinde Türk Toplumunda VeDevletlerinde Kadının Yeri Ve Önemi / Hıstorıcal Process And The Importance Of Women In The Turkısh Socıety And The States,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 129-148, October 2012, Ankara.
AKTAŞ, Cihan; “Kadının Toplumsallaşması ve Fitne”, İslami Araştırmalar, C.V, S.4, Ekim, 1991,s.252 / GÜNDÜZ, Ahmet (2012),Tarihî Süreç İçerisinde Türk Toplumunda VeDevletlerinde Kadının Yeri Ve Önemi / Hıstorıcal Process And The Importance Of Women In The Turkısh Socıety And The States,

Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik