Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet65/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   ...   437
TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 57-74, October 2012, Ankara.
KÜRÜM, D. (2002) Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Gücü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir / ÇELİKKAYA, Tekin (2012), Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerini Geliştirmek İçin Öğretmenlerin Yaptıkları Etkinlikler / Actıvıtıes By Teachers To Improve Students’ Crıtıcal Thınkıng Skılls In The Socıal Studıes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 57-74, October 2012, Ankara.
MEB (2005) İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi 6-7.Sınıflar Öğretim Programı ve Kılavuzu (Taslak Basım), Milli Eğitim Bakanlığı Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Devlet Kitapları Müdürlüğü, Ankara / ÇELİKKAYA, Tekin (2012), Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerini Geliştirmek İçin Öğretmenlerin Yaptıkları Etkinlikler / Actıvıtıes By Teachers To Improve Students’ Crıtıcal Thınkıng Skılls In The Socıal Studıes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 57-74, October 2012, Ankara.
NARİN,N.(2009) İlköğretim İkinci Kademe Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Eleştirel

Düşünme Becerilerinin İncelenmesi(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana / ÇELİKKAYA, Tekin (2012), Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerini Geliştirmek İçin Öğretmenlerin Yaptıkları Etkinlikler / Actıvıtıes By Teachers To Improve Students’ Crıtıcal Thınkıng Skılls In The Socıal Studıes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 57-74, October 2012, Ankara.
NORRİS, P. S.(1985). Synthesis of Research on Critical Thinking, Educational Leadership. 42 (8),40-45, 23.06.11 from

http://www.ascd.org/ASCD/pdf/journals/ed_lead/el_198505_norris.pdf / ÇELİKKAYA, Tekin (2012), Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerini Geliştirmek İçin Öğretmenlerin Yaptıkları Etkinlikler / Actıvıtıes By Teachers To Improve Students’ Crıtıcal Thınkıng Skılls In The Socıal Studıes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 57-74, October 2012, Ankara.


ÖZDEMİR, D. (2006). Sosyal Bilgiler Dersinin Düşünme Becerilerini Kazandırma Düzeyine İlişkin Öğretmen Görüşleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Anadolu

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir / ÇELİKKAYA, Tekin (2012), Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerini Geliştirmek İçin Öğretmenlerin Yaptıkları Etkinlikler / Actıvıtıes By Teachers To Improve Students’ Crıtıcal Thınkıng Skılls In The Socıal Studıes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 57-74, October 2012, Ankara.


ÖZDEMİR,S.M.(2005).Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(3).1- 17/ ÇELİKKAYA, Tekin (2012), Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerini Geliştirmek İçin Öğretmenlerin Yaptıkları Etkinlikler / Actıvıtıes By Teachers To Improve Students’ Crıtıcal Thınkıng Skılls In The Socıal Studıes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 57-74, October 2012, Ankara.
ÖZDEN, Y. (2003). Öğrenme ve öğretme. Ankara: Pegem A Yayıncılık / ÇELİKKAYA, Tekin (2012), Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerini Geliştirmek İçin Öğretmenlerin Yaptıkları Etkinlikler / Actıvıtıes By Teachers To Improve Students’ Crıtıcal Thınkıng Skılls In The Socıal Studıes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 57-74, October 2012, Ankara.
ÖZTÜRK, Ç. (2004). Ortaöğretim Coğrafya Öğretmenlerinin Öğretim Yöntem Ve Teknikleri Kullanabilme Yeterlilikleri Gazi Üniversitesi KırŞehir Eğitim Fakültesi, 5(2), 75-83 / ÇELİKKAYA, Tekin (2012), Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerini Geliştirmek İçin Öğretmenlerin Yaptıkları Etkinlikler / Actıvıtıes By Teachers To Improve Students’ Crıtıcal Thınkıng Skılls In The Socıal Studıes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 57-74, October 2012, Ankara.
POTTS, B. (1994). Strategies for Teaching Critical Thinking. Practical Assessment, Research & Evaluation, 4(3). A peer-reviewed electronic journal.ISSN 1531-7714. 22.06.11from http://pareonline.net/getvn.asp?v=4&n=3 / ÇELİKKAYA, Tekin (2012), Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerini Geliştirmek İçin Öğretmenlerin Yaptıkları Etkinlikler / Actıvıtıes By Teachers To Improve Students’ Crıtıcal Thınkıng Skılls In The Socıal Studıes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 57-74, October 2012, Ankara.
SEFEROĞLU,S. S. ve AKBIYIK, C. (2006) .Eleştirel Düşünme ve Öğretimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,30 193-200 / ÇELİKKAYA, Tekin (2012), Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerini Geliştirmek İçin Öğretmenlerin Yaptıkları Etkinlikler / Actıvıtıes By Teachers To Improve Students’ Crıtıcal Thınkıng Skılls In The Socıal Studıes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 57-74, October 2012, Ankara.
SEMERCİ, N. (1999).Kritik Düşünmenin Mikro Öğretim Dersinde Eleştiri Becerisini Geliştirmeye Etkisi (F.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi örneği) (Yayımlanmamış doktora tezi), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ / ÇELİKKAYA, Tekin (2012), Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerini Geliştirmek İçin Öğretmenlerin Yaptıkları Etkinlikler / Actıvıtıes By Teachers To Improve Students’ Crıtıcal Thınkıng Skılls In The Socıal Studıes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 57-74, October 2012, Ankara.
TDK.(1998). Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük. TDK Yayınları. Ankara / ÇELİKKAYA, Tekin (2012), Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerini Geliştirmek İçin Öğretmenlerin Yaptıkları Etkinlikler / Actıvıtıes By Teachers To Improve Students’ Crıtıcal Thınkıng Skılls In The Socıal Studıes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 57-74, October 2012, Ankara.
TÜMKAYA, S. ve Aybek,B. (2008). Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme

Eğilimlerinin Sosyo-Demografik Özelikler Açısından İncelenmesi. Çukurova

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(2), 387-402 / ÇELİKKAYA, Tekin (2012), Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerini Geliştirmek İçin Öğretmenlerin Yaptıkları Etkinlikler / Actıvıtıes By Teachers To Improve Students’ Crıtıcal Thınkıng Skılls In The Socıal Studıes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 57-74, October 2012, Ankara.
YAĞCI, R (2008). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eleştirel Düşünme: İlköğretim 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretiminde, Öğretmenlerin Eleştirel Düşünme Becerilerini Geliştirmek İçin Uyguladıkları Etkinliklerin Değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana / ÇELİKKAYA, Tekin (2012), Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerini Geliştirmek İçin Öğretmenlerin Yaptıkları Etkinlikler / Actıvıtıes By Teachers To Improve Students’ Crıtıcal Thınkıng Skılls In The Socıal Studıes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 57-74, October 2012, Ankara.
YILDIRIM, A., ve ŞİMŞEK, H. (2003). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınları:Ankara / ÇELİKKAYA, Tekin (2012), Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerini Geliştirmek İçin Öğretmenlerin Yaptıkları Etkinlikler / Actıvıtıes By Teachers To Improve Students’ Crıtıcal Thınkıng Skılls In The Socıal Studıes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 57-74, October 2012, Ankara.
ZAYIF, K (2008). Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsü,Adana / ÇELİKKAYA, Tekin (2012), Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerini Geliştirmek İçin Öğretmenlerin Yaptıkları Etkinlikler / Actıvıtıes By Teachers To Improve Students’ Crıtıcal Thınkıng Skılls In The Socıal Studıes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 57-74, October 2012, Ankara.


AĞAOĞLU, Samet ve Selahattin Hüdaioğlu, İş Hukuku Tarihi (Birinci Cilt), Merkez Basımevi, 1938 / DOĞAN, Cem (2012), 1845 Polis Nizamnamesi: 12. Ve 13. Maddeler Üzerine Bir Yeniden Değerlendirme / 1845 Polıs Regulatıon: A Re-Examınatıonon The12th And 13th Clauses, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 75-92, October 2012, Ankara.
AKBAY, Muvaffak, Grev Bir Hak Mıdır?, Güney Matbaacılık ve Gazetecilik T. A. O.,

Ankara 1950 / DOĞAN, Cem (2012), 1845 Polis Nizamnamesi: 12. Ve 13. Maddeler Üzerine Bir Yeniden Değerlendirme / 1845 Polıs Regulatıon: A Re-Examınatıonon The12th And 13th Clauses, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 75-92, October 2012, Ankara.


ALYOT, Halim, Türkiye’de Zabıta (Tarihî Gelişim ve Bugünkü Durum), Kanaat Basımevi, Ankara 1947 / DOĞAN, Cem (2012), 1845 Polis Nizamnamesi: 12. Ve 13. Maddeler Üzerine Bir Yeniden Değerlendirme / 1845 Polıs Regulatıon: A Re-Examınatıonon The12th And 13th Clauses, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 75-92, October 2012, Ankara.
BİRİNCİ, Ali, “Türk Emniyet Teşkilatında „İlkler‟” Polis Bilimleri Dergisi, cilt: 1, sayı: 3, Ankara 1999, s. 9-16 / DOĞAN, Cem (2012), 1845 Polis Nizamnamesi: 12. Ve 13. Maddeler Üzerine Bir Yeniden Değerlendirme / 1845 Polıs Regulatıon: A Re-Examınatıonon The12th And 13th Clauses, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 75-92, October 2012, Ankara.
DEVELLĠOĞLU, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat(15. Baskı), Aydın Kitabevi Yayınları, Ankara 1998 / DOĞAN, Cem (2012), 1845 Polis Nizamnamesi: 12. Ve 13. Maddeler Üzerine Bir Yeniden Değerlendirme / 1845 Polıs Regulatıon: A Re-Examınatıonon The12th And 13th Clauses, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 75-92, October 2012, Ankara.
ENGELHARDT, EdouardPhilippe,Turquie et Le Tanzimat ouHistoriedesReformés dans L’EmpireOttoman, A. Cotillon, Paris 1882 / DOĞAN, Cem (2012), 1845 Polis Nizamnamesi: 12. Ve 13. Maddeler Üzerine Bir Yeniden Değerlendirme / 1845 Polıs Regulatıon: A Re-Examınatıonon The12th And 13th Clauses, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 75-92, October 2012, Ankara.
ERİŞÇİ, Lütfü,Türkiye’de İşçi Sınıfının Tarihi (Özet Olarak),Kebikeç Yayınları, Ankara 1997 / DOĞAN, Cem (2012), 1845 Polis Nizamnamesi: 12. Ve 13. Maddeler Üzerine Bir Yeniden Değerlendirme / 1845 Polıs Regulatıon: A Re-Examınatıonon The12th And 13th Clauses, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 75-92, October 2012, Ankara.
FİŞEK, Kurthan,Türkiye’de Devlet-İşçi İlişkileri Açısından Devlete Karşı Grevlerin Kritik Tahlili, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara 1969 / DOĞAN, Cem (2012), 1845 Polis Nizamnamesi: 12. Ve 13. Maddeler Üzerine Bir Yeniden Değerlendirme / 1845 Polıs Regulatıon: A Re-Examınatıonon The12th And 13th Clauses, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 75-92, October 2012, Ankara.
GÜLMEZ, Mesut Türkiye’de Çalışma İlişkileri (1936 Öncesi) (2. Basım), TODAĠE Yayınları, Ankara 1991 / DOĞAN, Cem (2012), 1845 Polis Nizamnamesi: 12. Ve 13. Maddeler Üzerine Bir Yeniden Değerlendirme / 1845 Polıs Regulatıon: A Re-Examınatıonon The12th And 13th Clauses, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 75-92, October 2012, Ankara.
GÜLMEZ, Mesut, “1936 Öncesinde İşçi Hakları” Türkiye’de İşçi Hakları (Osmanlı

Döneminden 1986’ya). Yol-İş Sendikası Yayını, Ankara 1986, s.s. 17-76 / DOĞAN, Cem (2012), 1845 Polis Nizamnamesi: 12. Ve 13. Maddeler Üzerine Bir Yeniden Değerlendirme / 1845 Polıs Regulatıon: A Re-Examınatıonon The12th And 13th Clauses, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 75-92, October 2012, Ankara.


GÜLMEZ, Mesut, “Polis Örgütünün İlk Kuruluş Belgesi ve Kaynağı” Amme İdaresi Dergisi, cilt: 16, sayı: 4, Ankara 1984, s. 3-15 / DOĞAN, Cem (2012), 1845 Polis Nizamnamesi: 12. Ve 13. Maddeler Üzerine Bir Yeniden Değerlendirme / 1845 Polıs Regulatıon: A Re-Examınatıonon The12th And 13th Clauses, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 75-92, October 2012, Ankara.
GÜMÜŞ, Fatih, Türk İş Hukukunda İş Uyuşmazlıkları ve Uzlaştırma Yabancı Sistemlerle Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Emel Matbaacılık, Ankara 1972 / DOĞAN, Cem (2012), 1845 Polis Nizamnamesi: 12. Ve 13. Maddeler Üzerine Bir Yeniden Değerlendirme / 1845 Polıs Regulatıon: A Re-Examınatıonon The12th And 13th Clauses, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 75-92, October 2012, Ankara.
GÜZEL, M. Şehmus, “1845 Tarihli “Polis Nizamı”, Sansür, “Tatil-i Mesalih” (İşlerin

Bırakımı), Toplantı, “Ziham” (Kalabalık) ve Cemiyetler” Süreç, sayı: 8,HavassYayınları, İstanbul 1981, s. 22-39 / DOĞAN, Cem (2012), 1845 Polis Nizamnamesi: 12. Ve 13. Maddeler Üzerine Bir Yeniden Değerlendirme / 1845 Polıs Regulatıon: A Re-Examınatıonon The12th And 13th Clauses, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 75-92, October 2012, Ankara.
GÜZEL, M. Şehmus,Türkiye’de İşçi Hareketi 1908-1984, Kaynak Yayınları, İstanbul 1996 / DOĞAN, Cem (2012), 1845 Polis Nizamnamesi: 12. Ve 13. Maddeler Üzerine Bir Yeniden Değerlendirme / 1845 Polıs Regulatıon: A Re-Examınatıonon The12th And 13th Clauses, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 75-92, October 2012, Ankara.
KARAL, Enver Ziya, Büyük Osmanlı Tarihi I. Cilt Nizam-ı Cedid ve Tanzimat Devirleri (1789-1856), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1999 / DOĞAN, Cem (2012), 1845 Polis Nizamnamesi: 12. Ve 13. Maddeler Üzerine Bir Yeniden Değerlendirme / 1845 Polıs Regulatıon: A Re-Examınatıonon The12th And 13th Clauses, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 75-92, October 2012, Ankara.
KOÇ, Yıldırım,Türkiye İşçi Sınıfı ve Sendikacılık Hareketi Tarihi, Yol-İş Yayınları, İstanbul 2003 / DOĞAN, Cem (2012), 1845 Polis Nizamnamesi: 12. Ve 13. Maddeler Üzerine Bir Yeniden Değerlendirme / 1845 Polıs Regulatıon: A Re-Examınatıonon The12th And 13th Clauses, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 75-92, October 2012, Ankara.
LEWİS, Bernard, Modern Türkiye’nin Doğuşu (çev: Boğaç Babür Turna), Arkadaş Yayınları, Ankara 2008 / DOĞAN, Cem (2012), 1845 Polis Nizamnamesi: 12. Ve 13. Maddeler Üzerine Bir Yeniden Değerlendirme / 1845 Polıs Regulatıon: A Re-Examınatıonon The12th And 13th Clauses, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 75-92, October 2012, Ankara.
LİCHTHEİM, George,Sosyalizmin Kökeni (TheOrigins of Socialism), Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul 1976 / DOĞAN, Cem (2012), 1845 Polis Nizamnamesi: 12. Ve 13. Maddeler Üzerine Bir Yeniden Değerlendirme / 1845 Polıs Regulatıon: A Re-Examınatıonon The12th And 13th Clauses, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 75-92, October 2012, Ankara.
NURİ, Osman, Mecelle-i Umur-u Belediyye, cilt: 1, İstanbul, 1337 / DOĞAN, Cem (2012), 1845 Polis Nizamnamesi: 12. Ve 13. Maddeler Üzerine Bir Yeniden Değerlendirme / 1845 Polıs Regulatıon: A Re-Examınatıonon The12th And 13th Clauses, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 75-92, October 2012, Ankara.
ORTAYLI, İlber, Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi (2. Baskı), Cedit Neşriyat, Ankara 2008 / DOĞAN, Cem (2012), 1845 Polis Nizamnamesi: 12. Ve 13. Maddeler Üzerine Bir Yeniden Değerlendirme / 1845 Polıs Regulatıon: A Re-Examınatıonon The12th And 13th Clauses, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 75-92, October 2012, Ankara.
ÖZGÜR, Özlem,100 Soruda Türkiye’de Kapitalizmin Gelişmesi, Gerçek Yayınevi, İstanbul 1975 / DOĞAN, Cem (2012), 1845 Polis Nizamnamesi: 12. Ve 13. Maddeler Üzerine Bir Yeniden Değerlendirme / 1845 Polıs Regulatıon: A Re-Examınatıonon The12th And 13th Clauses, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 75-92, October 2012, Ankara.
PAKALIN, Mehmet Zeki,Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü I, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1971 / DOĞAN, Cem (2012), 1845 Polis Nizamnamesi: 12. Ve 13. Maddeler Üzerine Bir Yeniden Değerlendirme / 1845 Polıs Regulatıon: A Re-Examınatıonon The12th And 13th Clauses, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 75-92, October 2012, Ankara.
PAMUK, Şevket,100 Soruda Osmanlı-Türkiye İktisadi Tarihi 1500-1914, Gerçek Yayınevi, İstanbul 1999 / DOĞAN, Cem (2012), 1845 Polis Nizamnamesi: 12. Ve 13. Maddeler Üzerine Bir Yeniden Değerlendirme / 1845 Polıs Regulatıon: A Re-Examınatıonon The12th And 13th Clauses, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 75-92, October 2012, Ankara.
PAMUK, Şevket,Osmanlı-Türkiye İktisadi Tarihi 1500-1914, İletişim Yayınları, İstanbul 2005 / DOĞAN, Cem (2012), 1845 Polis Nizamnamesi: 12. Ve 13. Maddeler Üzerine Bir Yeniden Değerlendirme / 1845 Polıs Regulatıon: A Re-Examınatıonon The12th And 13th Clauses, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 75-92, October 2012, Ankara.
POLAT, Emre, Osmanlının İlk Yahudi Sosyalisti AvramBenaroya ve Faaliyetleri, Truva Yayınları, İstanbul 2004 / DOĞAN, Cem (2012), 1845 Polis Nizamnamesi: 12. Ve 13. Maddeler Üzerine Bir Yeniden Değerlendirme / 1845 Polıs Regulatıon: A Re-Examınatıonon The12th And 13th Clauses, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 75-92, October 2012, Ankara.
SENCER, Oya, Türkiye’de İşçi Sınıfı, Habora Yayınları, İstanbul 1969 / DOĞAN, Cem (2012), 1845 Polis Nizamnamesi: 12. Ve 13. Maddeler Üzerine Bir Yeniden Değerlendirme / 1845 Polıs Regulatıon: A Re-Examınatıonon The12th And 13th Clauses, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 75-92, October 2012, Ankara.

SÜLKER, Kemal, 100 Soruda Türkiye’de işçi Hareketleri, Gerçek Yayınevi,İstanbul 1968 / DOĞAN, Cem (2012), 1845 Polis Nizamnamesi: 12. Ve 13. Maddeler Üzerine Bir Yeniden Değerlendirme / 1845 Polıs Regulatıon: A Re-Examınatıonon The12th And 13th Clauses, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 75-92, October 2012, Ankara.


SÜLKER, Kemal,Türkiye’de Grev Hakkı ve Grevler, Gözlem Yayınları, İstanbul 1976 / DOĞAN, Cem (2012), 1845 Polis Nizamnamesi: 12. Ve 13. Maddeler Üzerine Bir Yeniden Değerlendirme / 1845 Polıs Regulatıon: A Re-Examınatıonon The12th And 13th Clauses, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 75-92, October 2012, Ankara.
ŞANDA, Hüseyin Avni, Yarı Müstemleke Oluş Tarihi: 1908 İşçi Hareketleri, Gözlem Yayınları,İstanbul / DOĞAN, Cem (2012), 1845 Polis Nizamnamesi: 12. Ve 13. Maddeler Üzerine Bir Yeniden Değerlendirme / 1845 Polıs Regulatıon: A Re-Examınatıonon The12th And 13th Clauses, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 75-92, October 2012, Ankara.
ŞİŞMANOV, Dimitır,Türkiye İşçi ve Sosyalist Hareketi Kısa Tarih (1908-1965)(haz. Ayşe ve Ragıp Zarakolu), Belge Yayınları, İstanbul 1990 / DOĞAN, Cem (2012), 1845 Polis Nizamnamesi: 12. Ve 13. Maddeler Üzerine Bir Yeniden Değerlendirme / 1845 Polıs Regulatıon: A Re-Examınatıonon The12th And 13th Clauses, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 75-92, October 2012, Ankara.
TOKOL, Aysen, Türkiye’de Sendikal Hareket, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa 1994 / DOĞAN, Cem (2012), 1845 Polis Nizamnamesi: 12. Ve 13. Maddeler Üzerine Bir Yeniden Değerlendirme / 1845 Polıs Regulatıon: A Re-Examınatıonon The12th And 13th Clauses, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 75-92, October 2012, Ankara.
TONGUR, Hikmet, Kolluk Tarihimizden Vesikalar Türkiyede İlk Zaptiyeler, Güney

Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.O.,Ankara 1948 / DOĞAN, Cem (2012), 1845 Polis Nizamnamesi: 12. Ve 13. Maddeler Üzerine Bir Yeniden Değerlendirme / 1845 Polıs Regulatıon: A Re-Examınatıonon The12th And 13th Clauses, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 75-92, October 2012, Ankara.


TONGUR, Hikmet, Kolluk Teşkil ve Görevlerinin Gelişimi, Kanaat Basımevi, Ankara 1946 / DOĞAN, Cem (2012), 1845 Polis Nizamnamesi: 12. Ve 13. Maddeler Üzerine Bir Yeniden Değerlendirme / 1845 Polıs Regulatıon: A Re-Examınatıonon The12th And 13th Clauses, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 75-92, October 2012, Ankara.
TUNÇAY, Mete,Türkiye’de Sol Akımlar I (1908-1925), BDS Yayınları, İstanbul 2000 / DOĞAN, Cem (2012), 1845 Polis Nizamnamesi: 12. Ve 13. Maddeler Üzerine Bir Yeniden Değerlendirme / 1845 Polıs Regulatıon: A Re-Examınatıonon The12th And 13th Clauses, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 75-92, October 2012, Ankara.
ÜSTÜN, Süleyman ve Yücel Yaman, Resimli Türkiye İşçi Sınıfı Tarihi I (Başlangıcından 1946’ya Kadar), Vardiya Yayınları, İstanbul 1975 / DOĞAN, Cem (2012), 1845 Polis Nizamnamesi: 12. Ve 13. Maddeler Üzerine Bir Yeniden Değerlendirme / 1845 Polıs Regulatıon: A Re-Examınatıonon The12th And 13th Clauses,

Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik