Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet64/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   ...   437
TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 25-36, October 2012, Ankara.
ÖZKAN, Mustafa (2000). Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi. İstanbul: Filiz Kitabevi / BERBERCAN, Mehmet Turgut (2012),Türkçede Fiil Çekiminin Kuruluşu Üzerine Değerlendġrmeler/ Determınatıons On The Structure Of Verb Conjugatıon In Turkısh, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 25-36, October 2012, Ankara.
TABAKLAR, Özcan (1994). Türkmencenin Morfolojisi (İÜ Sosyal Bilimler Enst.

Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul / BERBERCAN, Mehmet Turgut (2012),Türkçede Fiil Çekiminin Kuruluşu Üzerine Değerlendġrmeler/ Determınatıons On The Structure Of Verb Conjugatıon In Turkısh, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 25-36, October 2012, Ankara.


TEKİN, Talat (2008). Orhon Yazıtları. Ankara: TDK Yay / BERBERCAN, Mehmet Turgut (2012),Türkçede Fiil Çekiminin Kuruluşu Üzerine Değerlendġrmeler/ Determınatıons On The Structure Of Verb Conjugatıon In Turkısh, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 25-36, October 2012, Ankara.
THACKSTON, W. M. (1993). Baburnama I-III. Turkish Sources XVI. Harvard University Press / BERBERCAN, Mehmet Turgut (2012),Türkçede Fiil Çekiminin Kuruluşu Üzerine Değerlendġrmeler/ Determınatıons On The Structure Of Verb Conjugatıon In Turkısh, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 25-36, October 2012, Ankara.
TÜRKYILMAZ, F. (1999). Tasarlama Kiplerinin İşlevleri. Ankara: TDK Yay / BERBERCAN, Mehmet Turgut (2012),Türkçede Fiil Çekiminin Kuruluşu Üzerine Değerlendġrmeler/ Determınatıons On The Structure Of Verb Conjugatıon In Turkısh, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 25-36, October 2012, Ankara.
VURAL, H., Toparlı, R. (2004). Kıpçak Türkçesi. Sivas: Dilek Matbaa & Ofset Tesisleri / BERBERCAN, Mehmet Turgut (2012),Türkçede Fiil Çekiminin Kuruluşu Üzerine Değerlendġrmeler/ Determınatıons On The Structure Of Verb Conjugatıon In Turkısh, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 25-36, October 2012, Ankara.
BAYAZİT, Murat and CERECİ, Sedat (2012). “A Contemporary Matter on Art: Modernism”. British Journal of Humanities and Social Sciences. Vol. 6 (2). S. 1-9 / CERECİ, Sedat; ATAMER, Olgun;BAYAZİT, Murat (2012), Anadolu Kültüründe Bir Sanat Yapıtının Üretim Sürecinde Soyutlayıcı Bir Sorun Olarak Modernlik / Modernıty As A Problem In Productıon Prosess Of An Art Work In

Anatolıan Culture,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 37-44, October 2012, Ankara.


BEK, Güler (2008). “Çağdaş Türk Sanatında „Ulusallık/Evrensellik‟ Sorunsalı ve Bazı Temel Yaklaşımlar”. SDÜ Sosyal Bilimler Dergisi. Mayıs 2008. Sa: 17. S. 117-130 / CERECİ, Sedat; ATAMER, Olgun;BAYAZİT, Murat (2012), Anadolu Kültüründe Bir Sanat Yapıtının Üretim Sürecinde Soyutlayıcı Bir Sorun Olarak Modernlik / Modernıty As A Problem In Productıon Prosess Of An Art Work In

Anatolıan Culture,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 37-44, October 2012, Ankara.


BIANCOFIORE, Franco (1959). “Cultural Relations between South Italy and the Proto Historical Civilizations of Asia Minor and the Aegeum”. East and Vest. Vol. 10.

No: 4. S. 276-286 / CERECİ, Sedat; ATAMER, Olgun;BAYAZİT, Murat (2012), Anadolu Kültüründe Bir Sanat Yapıtının Üretim Sürecinde Soyutlayıcı Bir Sorun Olarak Modernlik / Modernıty As A Problem In Productıon Prosess Of An Art Work InAnatolıan Culture,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 37-44, October 2012, Ankara.


CERECİ, Sedat (2008). Mağaradan Ekrana Görüntünün Öyküsü. Ankara: Nobel / CERECİ, Sedat; ATAMER, Olgun;BAYAZİT, Murat (2012), Anadolu Kültüründe Bir Sanat Yapıtının Üretim Sürecinde Soyutlayıcı Bir Sorun Olarak Modernlik / Modernıty As A Problem In Productıon Prosess Of An Art Work In Anatolıan Culture,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 37-44, October 2012, Ankara.
DOYRAN, Turhan (1948). “Bergama, Ephesos ve Priene Tiyatroları”. Arkitekt. 1-2: 86 / CERECİ, Sedat; ATAMER, Olgun;BAYAZİT, Murat (2012), Anadolu Kültüründe Bir Sanat Yapıtının Üretim Sürecinde Soyutlayıcı Bir Sorun Olarak Modernlik / Modernıty As A Problem In Productıon Prosess Of An Art Work In Anatolıan Culture,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 37-44, October 2012, Ankara.
ERMAN, Deniz Onur (2008). “Türk Seramik Sanatında İnsan Figürü Kullanımının Gelişim Süreci”. Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi. Sa: 1. S. 48-63 / CERECİ, Sedat; ATAMER, Olgun;BAYAZİT, Murat (2012), Anadolu Kültüründe Bir Sanat Yapıtının Üretim Sürecinde Soyutlayıcı Bir Sorun Olarak Modernlik / Modernıty As A Problem In Productıon Prosess Of An Art Work In Anatolıan Culture,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 37-44, October 2012, Ankara.
GOLDWATER, Robert and D‟HARMONCOURT, René, (1949). “Modern Art in Your Life”. The Bulletin of the Museum of Modern Art. Vol. 17. No: 1. S. 3-48 / CERECİ, Sedat; ATAMER, Olgun;BAYAZİT, Murat (2012), Anadolu Kültüründe Bir Sanat Yapıtının Üretim Sürecinde Soyutlayıcı Bir Sorun Olarak Modernlik / Modernıty As A Problem In Productıon Prosess Of An Art Work In Anatolıan Culture,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 37-44, October 2012, Ankara.
JOHNSTON, Josee ve LAXER, Gordon (2003). “Solidarity in the Age of Globalization: Lessons from the Anti-MAI and Zapatista Struggles”. Theory and Society. Vol. 32. No: 1. S. 39-91 / CERECİ, Sedat; ATAMER, Olgun;BAYAZİT, Murat (2012), Anadolu Kültüründe Bir Sanat Yapıtının Üretim Sürecinde Soyutlayıcı Bir Sorun Olarak Modernlik / Modernıty As A Problem In Productıon Prosess Of An Art Work InAnatolıan Culture,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 37-44, October 2012, Ankara.
KELLEY, Charles Fabens (1947). “Magic Carpets from the East: A Loan Exhibition of

Antique Oriental Rugs”. Bulletin of the Art Institute of Chicago. Vol. 41. No: 2. S.

15-22 / CERECİ, Sedat; ATAMER, Olgun;BAYAZİT, Murat (2012), Anadolu Kültüründe Bir Sanat Yapıtının Üretim Sürecinde Soyutlayıcı Bir Sorun Olarak Modernlik / Modernıty As A Problem In Productıon Prosess Of An Art Work In

Anatolıan Culture,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 37-44, October 2012, Ankara.


LONDON, Barbara (2001). “Digital Art Takes Shape at MoMA”. Leonardo. Vol. 34. No: 2. S. 95-99 / CERECİ, Sedat; ATAMER, Olgun;BAYAZİT, Murat (2012), Anadolu Kültüründe Bir Sanat Yapıtının Üretim Sürecinde Soyutlayıcı Bir Sorun Olarak Modernlik / Modernıty As A Problem In Productıon Prosess Of An Art Work In

Anatolıan Culture,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 37-44, October 2012, Ankara.


MELLINK, Machteld J. (1991). “Archaeology in Anatolia”. American Journal of

Archaeology. Vol. 95. No: 1. S. 123-153 / CERECİ, Sedat; ATAMER, Olgun;BAYAZİT, Murat (2012), Anadolu Kültüründe Bir Sanat Yapıtının Üretim Sürecinde Soyutlayıcı Bir Sorun Olarak Modernlik / Modernıty As A Problem In Productıon Prosess Of An Art Work InAnatolıan Culture,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 37-44, October 2012, Ankara.


MEVLANA (2009). Mesnevi. Çev. Veled Çelebi. C. III. İstanbul: Doğan Kitap / CERECİ, Sedat; ATAMER, Olgun;BAYAZİT, Murat (2012), Anadolu Kültüründe Bir Sanat Yapıtının Üretim Sürecinde Soyutlayıcı Bir Sorun Olarak Modernlik / Modernıty As A Problem In Productıon Prosess Of An Art Work In Anatolıan Culture,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 37-44, October 2012, Ankara.
PEKPELVAN, Belgin (2009). “Türkiye‟de Gelenekli ve Çağdaş Sanatta Anlatım Biçimi Olarak İslam Yazısının Kullanımı”. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2/2: 66-82 / CERECİ, Sedat; ATAMER, Olgun;BAYAZİT, Murat (2012), Anadolu Kültüründe Bir Sanat Yapıtının Üretim Sürecinde Soyutlayıcı Bir Sorun Olarak Modernlik / Modernıty As A Problem In Productıon Prosess Of An Art Work In

Anatolıan Culture,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 37-44, October 2012, Ankara.


ROGERS, J. M. (1969). “Recent Work on Seljuk Anatolia”. Kunts des Orients.

Vol. 6. H. 2. S. 134-169 / CERECİ, Sedat; ATAMER, Olgun;BAYAZİT, Murat (2012), Anadolu Kültüründe Bir Sanat Yapıtının Üretim Sürecinde Soyutlayıcı Bir Sorun Olarak Modernlik / Modernıty As A Problem In Productıon Prosess Of An Art Work InAnatolıan Culture,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 37-44, October 2012, Ankara.


ROOSEVELT, Christopher (2006). “Symbolic Door Stelae and Graveside Monuments in Western Anatolia”. American Journal of Archaeology. Vol. 100. No: 1. S. 65-91 / CERECİ, Sedat; ATAMER, Olgun;BAYAZİT, Murat (2012), Anadolu Kültüründe Bir Sanat Yapıtının Üretim Sürecinde Soyutlayıcı Bir Sorun Olarak Modernlik / Modernıty As A Problem In Productıon Prosess Of An Art Work In

Anatolıan Culture,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 37-44, October 2012, Ankara.


SCHURINK, Fred (2010). “Manuscript Commonplace Books, Literature, and Reading in Early Modern England”. Huntington Library Quarterly. Vol. 73. No: 3. S. 453-

469 / CERECİ, Sedat; ATAMER, Olgun;BAYAZİT, Murat (2012), Anadolu Kültüründe Bir Sanat Yapıtının Üretim Sürecinde Soyutlayıcı Bir Sorun Olarak Modernlik / Modernıty As A Problem In Productıon Prosess Of An Art Work InAnatolıan Culture,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 37-44, October 2012, Ankara.
SİMMEL, Georg (2003). Modern Kültürde Çatışma. İstanbul: İletişim / CERECİ, Sedat; ATAMER, Olgun;BAYAZİT, Murat (2012), Anadolu Kültüründe Bir Sanat Yapıtının Üretim Sürecinde Soyutlayıcı Bir Sorun Olarak Modernlik / Modernıty As A Problem In Productıon Prosess Of An Art Work InAnatolıan Culture,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 37-44, October 2012, Ankara.
SUGA, Yasukao (2006). “Modernism, Commercialism and Diplay Design in Britain: The Reimann School and Studios of Industrial and Commercial Art”. Journal of DesignHistory. Vol. 19. No: 2. S. 137-154 / CERECİ, Sedat; ATAMER, Olgun;BAYAZİT, Murat (2012), Anadolu Kültüründe Bir Sanat Yapıtının Üretim Sürecinde Soyutlayıcı Bir Sorun Olarak Modernlik / Modernıty As A Problem In Productıon Prosess Of An Art Work InAnatolıan Culture,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 37-44, October 2012, Ankara.
TORMEY, Judith Farr and TORMEY, Alan (1983). “Art and Ambiguity”. Leonardo. Vol. 16. No: 3. S. 183-187 / CERECİ, Sedat; ATAMER, Olgun;BAYAZİT, Murat (2012), Anadolu Kültüründe Bir Sanat Yapıtının Üretim Sürecinde Soyutlayıcı Bir Sorun Olarak Modernlik / Modernıty As A Problem In Productıon Prosess Of An Art Work InAnatolıan Culture,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 37-44, October 2012, Ankara.
WASSERMAN, Burton (1968). “Art Treasures of Turkey”. Art Education. Vol. 20. No: 1. S. 15-19 / CERECİ, Sedat; ATAMER, Olgun;BAYAZİT, Murat (2012), Anadolu Kültüründe Bir Sanat Yapıtının Üretim Sürecinde Soyutlayıcı Bir Sorun Olarak Modernlik / Modernıty As A Problem In Productıon Prosess Of An Art Work InAnatolıan Culture,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 37-44, October 2012, Ankara.
AKKUŞ, Turgay, [2008] Bir İktisadi Siyasa Projesi: Milli İktisat ve Bursa, ÇTTAD, VII / 16- 17,[Bahar-Güz]. Anonim Şirketler,[1331] İktisadî Haberler-Dâhili- İktisâdiyât Mecmuası, Sayı-6 / ÇAM, İrfan Davut(2012),Bir Milli İktisat Projesi: İzmir İhracat Ve İthalat Türk Anonim Şirketi / A Natıonal Economy Project: Izmır Exportatıon And Importatıonturkısh Incorporated Company, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 45-56, October 2012, Ankara.
BAZBAZYAN, K.M,[1325] Mesail-i Maliye ve İktisadiye: Anonim Şirketleri, Resimli Kitap, No.6 / ÇAM, İrfan Davut(2012),Bir Milli İktisat Projesi: İzmir İhracat Ve İthalat Türk Anonim Şirketi / A Natıonal Economy Project: Izmır Exportatıon And Importatıonturkısh Incorporated Company, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 45-56, October 2012, Ankara.
GÖKALP, Ziya, [1331] Millet Nedir, Millî İktisâd Neden İbâretdir? İktisâdiyât Mecmuası- Sayı- 1- 8 / ÇAM, İrfan Davut(2012),Bir Milli İktisat Projesi: İzmir İhracat Ve İthalat Türk Anonim Şirketi / A Natıonal Economy Project: Izmır Exportatıon And Importatıonturkısh Incorporated Company, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 45-56, October 2012, Ankara.
GÖKALP, Ziya, [1332] Millî İktisâd Nasıl Vücûda Gelir?, İktisâdiyât Mecmuası-Sayı- 35 / ÇAM, İrfan Davut(2012),Bir Milli İktisat Projesi: İzmir İhracat Ve İthalat Türk Anonim Şirketi / A Natıonal Economy Project: Izmır Exportatıon And Importatıonturkısh Incorporated Company, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 45-56, October 2012, Ankara.
İzmir İhracât ve İthâlat Türk Anonim Şirketi Nizâmname-i Dâhilisi,[1333], İzmir.

TAÇALAN, Nurdoğan, [2007] Ege’de Kurtuluş Savaşı Başlarken, Ankara: Bilgi Yayınevi / ÇAM, İrfan Davut(2012),Bir Milli İktisat Projesi: İzmir İhracat Ve İthalat Türk Anonim Şirketi / A Natıonal Economy Project: Izmır Exportatıon And Importatıonturkısh Incorporated Company, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 45-56, October 2012, Ankara.


TOPRAK, Zafer, [1982] Türkiye’de Milli İktisat [ 1908-1918 ], Ankara: Yurt Yayınları 2 / ÇAM, İrfan Davut(2012),Bir Milli İktisat Projesi: İzmir İhracat Ve İthalat Türk Anonim Şirketi / A Natıonal Economy Project: Izmır Exportatıon And Importatıonturkısh Incorporated Company, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 45-56, October 2012, Ankara.
TOPRAK, Zafer, [1995] Türkiye'de Ekonomi ve Toplum[1908-1950] Milli İktisat-Milli

Burjuvazi, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları / ÇAM, İrfan Davut(2012),Bir Milli İktisat Projesi: İzmir İhracat Ve İthalat Türk Anonim Şirketi / A Natıonal Economy Project: Izmır Exportatıon And Importatıonturkısh Incorporated Company, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 45-56, October 2012, Ankara.


TOPRAK, Zafer, [1995], Türkiye'de Ekonomi ve Toplum [1908-1950]-İttihat-Terakki veDevletçilik, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları / ÇAM, İrfan Davut(2012),Bir Milli İktisat Projesi: İzmir İhracat Ve İthalat Türk Anonim Şirketi / A Natıonal Economy Project: Izmır Exportatıon And Importatıonturkısh Incorporated Company, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 45-56, October 2012, Ankara.
TUNAYA, T. Zafer, [2002] Türkiye'de Siyasal Gelişmeler [1876-1938]-Kanun-i Esasî ve Meşrutiyet Dönemi [2. Baskı], İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları / ÇAM, İrfan Davut(2012),Bir Milli İktisat Projesi: İzmir İhracat Ve İthalat Türk Anonim Şirketi / A Natıonal Economy Project: Izmır Exportatıon And Importatıonturkısh Incorporated Company, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 45-56, October 2012, Ankara.
UYANIK, Ercan, [2009], " Education as an Instrument of Social Engineering in the Second Constitutional Monarchy Period: Education Policies of the Committee of Union and Progress [1908 - 1918], TODAİE's Review of Public Administration, Volume 3, No:2 / ÇAM, İrfan Davut(2012),Bir Milli İktisat Projesi: İzmir İhracat Ve İthalat Türk Anonim Şirketi / A Natıonal Economy Project: Izmır Exportatıon And Importatıonturkısh Incorporated Company, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 45-56, October 2012, Ankara.
VARLI, Arzu, KORALTÜRK, Murat, [2010], II. Meşrutiyet'ten Erken Cumhuriyet'e Milli İktisadın Sürekliliği ve İzmir İktisat Kongresi, ÇTTAD, IX/20-21[ Bahar- Güz] / ÇAM, İrfan Davut(2012),Bir Milli İktisat Projesi: İzmir İhracat Ve İthalat Türk Anonim Şirketi / A Natıonal Economy Project: Izmır Exportatıon And Importatıonturkısh Incorporated Company, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 45-56, October 2012, Ankara.
AKAR, C. (2007) İlköğretim Öğrencilerinde Eleştirel Düşünme Becerileri (Yayımlanmamış Doktora Tezi),Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
AKINOĞLU, O. (2003). Bir Eğitim Değeri Olarak Eleştirel Düşünme. Değerler Eğitimi Dergisi. 1(3), 7-26
AYBEK, B.(2006).Konu ve Beceri Temelli Eleştirel Düşünme Öğretiminin Öğretmen

Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimi ve Düzeyine Etkisi (Yayımlanmamış

Doktora Tezi).Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana
AYBEK, B. (2007). Eleştirel Düşünmenin Öğretiminde Öğretmenin Rolü. Bilim, Eğitim veDüşünce Dergisi, 7(2) 23.06.2011 from http://www.universitetoplum.

org/pdf/pdf_UT_322.pdf


BEYER,K.B. (1988). Developing as cope and sequence for thinking skills instruction.

Educational Leadership. 45(7) 26-30


ÇALIŞKAN,H.,(2009) Sosyal Bilgiler Öğretiminde Araştırmaya Dayalı Öğrenme

Yaklaşımının Eleştirel Düşünme Becerisine Etkisi, Kastamonu Eğitim Fakültesi

Dergisi, 17(1), 57-70
ÇUBUKCU, Z.(2006).Critical Thinking Dispositions of the Turkish Teacher Candidates” TheTurkish Online Journal of Educational Technology,5(4),22-35. 23.06.2011 fromhttp://www.tojet.net/volumes/v5i4.pdf
DEMİRKAYA, H. (2003) Eleştirel Düşünme Kuramının Lise Coğrafya Programı ÜzerindekiEtkileri,Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 36(1-2), 97-106
ENNİS,R.H.(2001).Developing Minds: A Resource Book For Teaching Thinking,3rd

Edition.Section II,Chapter 8.Arthur L.Costa(Editors) 24.06.11 from

http://www.ascd.org/publications/books/101063/chapters/Goals-for-a-Critical-

Thinking-Curriculum-and-Its-Assessment.aspx


GELEN, İ. (2002). Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Düşünme BecerileriniKazandırma Yeterliklerinin Değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi SosyalBilimler Dergisi, 10(10),100-119 / ÇELİKKAYA, Tekin (2012), Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerini Geliştirmek İçin Öğretmenlerin Yaptıkları Etkinlikler / Actıvıtıes By Teachers To Improve Students’ Crıtıcal Thınkıng Skılls In The Socıal Studıes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 57-74, October 2012, Ankara.
GÜLTEKİN, M. (2004). Öğrenme Öğretme Sürecinde Yeni Yaklaşımlar. Anadolu

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (14), 25-51 / ÇELİKKAYA, Tekin (2012), Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerini Geliştirmek İçin Öğretmenlerin Yaptıkları Etkinlikler / Actıvıtıes By Teachers To Improve Students’ Crıtıcal Thınkıng Skılls In The Socıal Studıes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 57-74, October 2012, Ankara.


GÖMLEKSİZ, M.,N., ve Kan, A.,Ü.(2009). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının

Eleştirel Düşünme, Yaratıcı Düşünme ve Girişimcilik Becerilerini Kazandırmada

Etkililiğinin Belirlenmesi (Diyarbakır İli Örneği). Doğu Anadolu Bölgesi Araştırma

ve Uygulama Merkezi Dergisi. 8(1),39-49 / ÇELİKKAYA, Tekin (2012), Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerini Geliştirmek İçin Öğretmenlerin Yaptıkları Etkinlikler / Actıvıtıes By Teachers To Improve Students’ Crıtıcal Thınkıng Skılls In The Socıal Studıes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 57-74, October 2012, Ankara.


GÜRKAYNAK,İ.,ÜSTEL,F. VE GÜLGÖZ,S.(2003) Eleştirel Düşünme(1.baskı) e-kitap 25.06.11 fromhttp://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/elestirel_dusunme_ilk_bask i.pdf / ÇELİKKAYA, Tekin (2012), Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerini Geliştirmek İçin Öğretmenlerin Yaptıkları Etkinlikler / Actıvıtıes By Teachers To Improve Students’ Crıtıcal Thınkıng Skılls In The Socıal Studıes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 57-74, October 2012, Ankara.
HASKİNS,G.R.(2006).A Practica Guide to Critical Thinking, 23.06.2011from

http://skepdic.com/essays/haskins.pdf / ÇELİKKAYA, Tekin (2012), Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerini Geliştirmek İçin Öğretmenlerin Yaptıkları Etkinlikler / Actıvıtıes By Teachers To Improve Students’ Crıtıcal Thınkıng Skılls In The Socıal Studıes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 57-74, October 2012, Ankara.


HAYRAN, İ. (2000). İlköğretim Öğretmenlerinin Düşünme Becerileri ve İşlemlerine İlişkin Görüşleri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kocatepe Üniversitesi Sosyal

Bilimler Enstitüsü Afyon / ÇELİKKAYA, Tekin (2012), Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerini Geliştirmek İçin Öğretmenlerin Yaptıkları Etkinlikler / Actıvıtıes By Teachers To Improve Students’ Crıtıcal Thınkıng Skılls In The Socıal Studıes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 57-74, October 2012, Ankara.


KORKMAZ, Ö.(2008) Öğretmenlerin Eleştirel Düşünme Eğilim ve Düzeyleri. Ahi EvranÜniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD,) 10 (1), 1-13 / ÇELİKKAYA, Tekin (2012), Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerini Geliştirmek İçin Öğretmenlerin Yaptıkları Etkinlikler / Actıvıtıes By Teachers To Improve Students’ Crıtıcal Thınkıng Skılls In The Socıal Studıes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 5, p. 57-74, October 2012, Ankara.
KORKMAZ, Ö., ve YEŞİL, R. (2009) Öğretim Kademelerine Göre Öğrencilerin Eleştirel Düşünme DüzeyleriAhi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD).10(2),19-28 / ÇELİKKAYA, Tekin (2012), Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerini Geliştirmek İçin Öğretmenlerin Yaptıkları Etkinlikler / Actıvıtıes By Teachers To Improve Students’ Crıtıcal Thınkıng Skılls In The Socıal Studıes,

Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik