Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet61/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   437
TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 205-222, August 2012, Ankara.
TUNCER, M. & BERKANT, H. G. (2010). Eğitim fakültesi öğrencilerinin internete yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. IX. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. 20-22 Mayıs 2010, Elazığ Türkiye / TUNCER, Murat (2012),Investıgatıon Of Effects Of Computer Anxıety And Internet Attıtudes On Computer Self-Effıcacy,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 205-222, August 2012, Ankara.
USTA, E. BOZDOĞAN, A. & YILDIRIM, K. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının internet kullanımına ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi KırşehirEğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1), 209-222 / TUNCER, Murat (2012),Investıgatıon Of Effects Of Computer Anxıety And Internet Attıtudes On Computer Self-Effıcacy,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 205-222, August 2012, Ankara.
UŞUN, S. (2004). Bilgisayar destekli öğretimin temelleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım / TUNCER, Murat (2012),Investıgatıon Of Effects Of Computer Anxıety And Internet Attıtudes On Computer Self-Effıcacy,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 205-222, August 2012, Ankara.
YALÇINALP, S. & AŞKAR, P. (2003). Öğrencilerin bilgi arama amacıyla interneti kullanımbiçimlerinin incelenmesi. The Turkish Online Journal of Educational Technology,Volume 2, Issue 4 / TUNCER, Murat (2012),Investıgatıon Of Effects Of Computer Anxıety And Internet Attıtudes On Computer Self-Effıcacy,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 205-222, August 2012, Ankara.
YAMAN, M. (2007). The attitudes of the physical education students towards internet, Turkish Online Journal of Educational Technology, volume 6, issue 3 / TUNCER, Murat (2012),Investıgatıon Of Effects Of Computer Anxıety And Internet Attıtudes On Computer Self-Effıcacy,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 205-222, August 2012, Ankara.
YANPAR, T. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Anı Yayıncılık / TUNCER, Murat (2012),Investıgatıon Of Effects Of Computer Anxıety And Internet Attıtudes On Computer Self-Effıcacy,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 205-222, August 2012, Ankara.
YILDIRIM, S. ve BAHAR, H. H. (2008). Eğitim fakültesi öğrencileri ile meslek yüksekokulu öğrencilerinin internete karşı tutumları (Erzincan üniversitesi örneği). SelçukÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 653-663 / TUNCER, Murat (2012),Investıgatıon Of Effects Of Computer Anxıety And Internet Attıtudes On Computer Self-Effıcacy,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 205-222, August 2012, Ankara.
YI, M.Y. & HWANG, Y. (2003). Predicting the use of web-based information systems: selfefficacy, enjoyment, learning goal orientation and the technology acceptance model. International Journal of Human-Computer Studies, 59, 431- 449 / TUNCER, Murat (2012),Investıgatıon Of Effects Of Computer Anxıety And Internet Attıtudes On Computer Self-Effıcacy,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 205-222, August 2012, Ankara.
WILSON, P., M & MUON, S. (2008). Psychometric properties of the exercise identity scale in a university sample / TUNCER, Murat (2012),Investıgatıon Of Effects Of Computer Anxıety And Internet Attıtudes On Computer Self-Effıcacy,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 205-222, August 2012, Ankara.
http://www.selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2008_Wilson%20Muon_IJSEP.pdf / TUNCER, Murat (2012),Investıgatıon Of Effects Of Computer Anxıety And Internet Attıtudes On Computer Self-Effıcacy,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 205-222, August 2012, Ankara.
AYDIN, O. (1993). Türkçenin Sözdizimine İlişkin Olumsuz Aktarım Yanlışları. Dil Dergisi, TOMER, Sayı:9. / TÜM, Gülden (2012),Yabancı Dil Türkçe Öğretiminde Eşzamanlı Olmayan Bilgisayar Destekli İletişim / Asynchronous Computer-Medıated Communıcatıon In Teachıng Turkısh As A Foreıgn Language,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 223-232, August 2012, Ankara.
BARTRAM, M. & WALTON, R (1991). Correction: A positive Approach to Language

Mistakes. Language Teaching Publication, England / TÜM, Gülden (2012),Yabancı Dil Türkçe Öğretiminde Eşzamanlı Olmayan Bilgisayar Destekli İletişim / Asynchronous Computer-Medıated Communıcatıon In Teachıng Turkısh As A Foreıgn Language,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 223-232, August 2012, Ankara.


BROWN, J. D. (1995). The Elements of Language Curriculum. Boston: Heinle & Heinle / TÜM, Gülden (2012),Yabancı Dil Türkçe Öğretiminde Eşzamanlı Olmayan Bilgisayar Destekli İletişim / Asynchronous Computer-Medıated Communıcatıon In Teachıng Turkısh As A Foreıgn Language,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 223-232, August 2012, Ankara.
CHEN, Y. (2011). The Influence of Integrating Technology in Language Learning Courses. Unpublished Ph.D. Dissertation. University of Kansas / TÜM, Gülden (2012),Yabancı Dil Türkçe Öğretiminde Eşzamanlı Olmayan Bilgisayar Destekli İletişim / Asynchronous Computer-Medıated Communıcatıon In Teachıng Turkısh As A Foreıgn Language,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 223-232, August 2012, Ankara.
ÇOTUKSÖKEN, Y. (1983). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi/ Yabancıların Türkçe

Öğrenirken Karşılaştıkları Güçlükler ve Yaptıkları Yanlışlar. Türk Dili Şayi: 379-

380 / TÜM, Gülden (2012),Yabancı Dil Türkçe Öğretiminde Eşzamanlı Olmayan Bilgisayar Destekli İletişim / Asynchronous Computer-Medıated Communıcatıon In Teachıng Turkısh As A Foreıgn Language,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 223-232, August 2012, Ankara.
DEMİR A. (1993). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Fransız Öğrencilerin

Karşılaştıkları Güçlükler. 7. Bilim Kurultayı Bildirileri. A.U. DTCF Yayını, Ankara / TÜM, Gülden (2012),Yabancı Dil Türkçe Öğretiminde Eşzamanlı Olmayan Bilgisayar Destekli İletişim / Asynchronous Computer-Medıated Communıcatıon In Teachıng Turkısh As A Foreıgn Language,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 223-232, August 2012, Ankara.


ERCİL, N. (2003). An Electronic Performance Support System for Teaching Turkish as a Foreign Language: A Case Study. Unpublished Ph.D. Thesis. METU, Ankara / TÜM, Gülden (2012),Yabancı Dil Türkçe Öğretiminde Eşzamanlı Olmayan Bilgisayar Destekli İletişim / Asynchronous Computer-Medıated Communıcatıon In Teachıng Turkısh As A Foreıgn Language,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 223-232, August 2012, Ankara.
ERYILMAZ, E. (1996). Teaching Turkish as a Foreign Language: A Systems Approach Through Linguistic Perspective. Unpublished Ph.D. Thesis. Hacettepe University, Ankara / TÜM, Gülden (2012),Yabancı Dil Türkçe Öğretiminde Eşzamanlı Olmayan Bilgisayar Destekli İletişim / Asynchronous Computer-Medıated Communıcatıon In Teachıng Turkısh As A Foreıgn Language,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 223-232, August 2012, Ankara.
ESİT, Ö. (2011). Your Verbal Zone: An Intelligent Computer-Assisted Language Learning Program in Support of Turkish Learners' Vocabulary Learning. Computer AssistedLanguage Learning, 24:3, 211-232. Retrieved March, 18, 2012 from:

http://dx.doi.org/10.1080/09588221.2010.538702 / TÜM, Gülden (2012),Yabancı Dil Türkçe Öğretiminde Eşzamanlı Olmayan Bilgisayar Destekli İletişim / Asynchronous Computer-Medıated Communıcatıon In Teachıng Turkısh As A Foreıgn Language,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 223-232, August 2012, Ankara.


HATİPOĞLU, C. (2004). Do Apologies in e-mails Follow Spoken or Written Norms? Some Examples from British English. Studies about Languages 5, 21–29 / TÜM, Gülden (2012),Yabancı Dil Türkçe Öğretiminde Eşzamanlı Olmayan Bilgisayar Destekli İletişim / Asynchronous Computer-Medıated Communıcatıon In Teachıng Turkısh As A Foreıgn Language,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 223-232, August 2012, Ankara.
KÖROĞLU, Z. (2011). The Outcomes of Portfolios and Asynchronous Computer Mediated Communication of ELT Students in Writing. Unpublished MA. Thesis. Çukurova University, Adana / TÜM, Gülden (2012),Yabancı Dil Türkçe Öğretiminde Eşzamanlı Olmayan Bilgisayar Destekli İletişim / Asynchronous Computer-Medıated Communıcatıon In Teachıng Turkısh As A Foreıgn Language,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 223-232, August 2012, Ankara.
LEWIS, G. L. (1991). Turkish Grammar. Oxford and New York: OUP / TÜM, Gülden (2012),Yabancı Dil Türkçe Öğretiminde Eşzamanlı Olmayan Bilgisayar Destekli İletişim / Asynchronous Computer-Medıated Communıcatıon In Teachıng Turkısh As A Foreıgn Language,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 223-232, August 2012, Ankara.
OZKAN, A (1994). Yabancı Dill Öğretiminde Ad Durum Eklerinin Öğretimiyle İlgili Kimi Sorunlar. Dil Dergisi TOMER Sayı 29 / TÜM, Gülden (2012),Yabancı Dil Türkçe Öğretiminde Eşzamanlı Olmayan Bilgisayar Destekli İletişim / Asynchronous Computer-Medıated Communıcatıon In Teachıng Turkısh As A Foreıgn Language,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 223-232, August 2012, Ankara.
RICHARDS, J. C. (2001). Curriculum development in language teaching. Cambridge:

Cambridge University Press / TÜM, Gülden (2012),Yabancı Dil Türkçe Öğretiminde Eşzamanlı Olmayan Bilgisayar Destekli İletişim / Asynchronous Computer-Medıated Communıcatıon In Teachıng Turkısh As A Foreıgn Language,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 223-232, August 2012, Ankara.


SHOW-MEI LIN, N. (2009). How Computer-Mediated Communication Affects ELL Students’Writing Processes and Writing Performance. Unpublished Ph.D. Dissertation.University of Oklahoma: Oklahoma / TÜM, Gülden (2012),Yabancı Dil Türkçe Öğretiminde Eşzamanlı Olmayan Bilgisayar Destekli İletişim / Asynchronous Computer-Medıated Communıcatıon In Teachıng Turkısh As A Foreıgn Language,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 223-232, August 2012, Ankara.
VINTHER, J. (2011). Enhancing Motivation with Cultural Narratives in Computer-Mediated Communication. Computer Assisted Language Learning, 24:4, 337-352 retrievedMarch, 22, 2012 from http://dx.doi.org/10.1080/09588221.2011.572898/ TÜM, Gülden (2012),Yabancı Dil Türkçe Öğretiminde Eşzamanlı Olmayan Bilgisayar Destekli İletişim / Asynchronous Computer-Medıated Communıcatıon In Teachıng Turkısh As A Foreıgn Language,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 223-232, August 2012, Ankara.
WALTER, E (1993). Learning Teaching as a Foreign Language: A personal Account. Dil Dergisi TOMER Sayı 14 / TÜM, Gülden (2012),Yabancı Dil Türkçe Öğretiminde Eşzamanlı Olmayan Bilgisayar Destekli İletişim / Asynchronous Computer-Medıated Communıcatıon In Teachıng Turkısh As A Foreıgn Language,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 223-232, August 2012, Ankara.
WARSCHAUER, M. (1998). Online Learning in Sociocultural Context. Anthropology andEducation Quarterly 29(1), 68-88 / TÜM, Gülden (2012),Yabancı Dil Türkçe Öğretiminde Eşzamanlı Olmayan Bilgisayar Destekli İletişim / Asynchronous Computer-Medıated Communıcatıon In Teachıng Turkısh As A Foreıgn Language,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 223-232, August 2012, Ankara.
WARSCHAUER, M. (2001). On-line Communication. (Eds. R. Carter and D. Nunan (eds.) The Cambridge Guide to Teaching English to Speakers of Other Languages (pp. 207-212). New York: Cambridge University Press / TÜM, Gülden (2012),Yabancı Dil Türkçe Öğretiminde Eşzamanlı Olmayan Bilgisayar Destekli İletişim / Asynchronous Computer-Medıated Communıcatıon In Teachıng Turkısh As A Foreıgn Language,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 223-232, August 2012, Ankara.
WEINSTOCK, J. A. (2004). Respond Now! E-mail, Acceleration, and a Pedagogy of Patience. Pedagogy: Critical Approaches to Teaching Literature. Language, Composition, andCulture. Volume 4, Number 3, pp. 365 – 383/ TÜM, Gülden (2012),Yabancı Dil Türkçe Öğretiminde Eşzamanlı Olmayan Bilgisayar Destekli İletişim / Asynchronous Computer-Medıated Communıcatıon In Teachıng Turkısh As A Foreıgn Language,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 223-232, August 2012, Ankara.
AKYÜZ, Yahya, Türk Eğitim Tarihi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

Yayınları, Ankara 1989 / USTA, İbrahim (2012), Medreseler Ve İlahiyat Fakültelerindeki Arapça Öğretiminin Temel Dinamikler Bağlamında Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of The Arabıc Teachıng In The Context Of The Basıc Dynamıcs In Madrasas And Facultıes Of Dıvınıty,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 263-269, August 2012, Ankara.


AYHAN, Halis, Türkiye’de Din Eğitimi, Marmara Ünv. İlâhiyât Fakültesi Yay., İstanbul 1999 / USTA, İbrahim (2012), Medreseler Ve İlahiyat Fakültelerindeki Arapça Öğretiminin Temel Dinamikler Bağlamında Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of The Arabıc Teachıng In The Context Of The Basıc Dynamıcs In Madrasas And Facultıes Of Dıvınıty,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 263-269, August 2012, Ankara.
BALTACI, Cahid, XV-XVI. Asırlarda Osmanlı Medreseleri, İrfan Matbaası, İstanbul 1976 / USTA, İbrahim (2012), Medreseler Ve İlahiyat Fakültelerindeki Arapça Öğretiminin Temel Dinamikler Bağlamında Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of The Arabıc Teachıng In The Context Of The Basıc Dynamıcs In Madrasas And Facultıes Of Dıvınıty,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 263-269, August 2012, Ankara.
Buhârî, Ebû Abdillah Muhammed b. İsmail, Sahîh-i Buhârî, Çağrı Yay., İstanbul 1982 / USTA, İbrahim (2012), Medreseler Ve İlahiyat Fakültelerindeki Arapça Öğretiminin Temel Dinamikler Bağlamında Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of The Arabıc Teachıng In The Context Of The Basıc Dynamıcs In Madrasas And Facultıes Of Dıvınıty,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 263-269, August 2012, Ankara.
ÇİÇEK, M. Halil, Şark Medreselerinin Serencamı, Beyan yay., İstanbul 2009 / USTA, İbrahim (2012), Medreseler Ve İlahiyat Fakültelerindeki Arapça Öğretiminin Temel Dinamikler Bağlamında Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of The Arabıc Teachıng In The Context Of The Basıc Dynamıcs In Madrasas And Facultıes Of Dıvınıty,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 263-269, August 2012, Ankara.
DAĞ, Mehmet, Hıfzurrahman R. Öymen, İslam Eğitim Tarihi, Milli Eğitim Basımevi, Ankara 1974 / USTA, İbrahim (2012), Medreseler Ve İlahiyat Fakültelerindeki Arapça Öğretiminin Temel Dinamikler Bağlamında Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of The Arabıc Teachıng In The Context Of The Basıc Dynamıcs In Madrasas And Facultıes Of Dıvınıty,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 263-269, August 2012, Ankara.
Ebû Dâvûd, Süleyman b. El-EŞ’as es-Sicistânî, Sünen-i Ebî Dâvûd, Çağrı Yay., İst., 1981 / USTA, İbrahim (2012), Medreseler Ve İlahiyat Fakültelerindeki Arapça Öğretiminin Temel Dinamikler Bağlamında Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of The Arabıc Teachıng In The Context Of The Basıc Dynamıcs In Madrasas And Facultıes Of Dıvınıty,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 263-269, August 2012, Ankara.
HAZER, Dursun, Osmanlı medreselerinde Arapça öğretimi ve okutulan ders kitapları, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002/I.

İbn Mâce, Ebû Abdillah el-Kazvînî, Sünen, thk., M.F. Abdülbaki, Dâru’l-Fikr, trs., İslamAnsiklopedisi, TDV. Yay., İstanbul 2001 / USTA, İbrahim (2012), Medreseler Ve İlahiyat Fakültelerindeki Arapça Öğretiminin Temel Dinamikler Bağlamında Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of The Arabıc Teachıng In The Context Of The Basıc Dynamıcs In Madrasas And Facultıes Of Dıvınıty,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 263-269, August 2012, Ankara.


İZGİ, Cevat, Osmanlı Medreselerinde İlim, İz yay., İstanbul 1997 / USTA, İbrahim (2012), Medreseler Ve İlahiyat Fakültelerindeki Arapça Öğretiminin Temel Dinamikler Bağlamında Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of The Arabıc Teachıng In The Context Of The Basıc Dynamıcs In Madrasas And Facultıes Of Dıvınıty,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 263-269, August 2012, Ankara.
KESKİOĞLU, Osman, İslam’da Eğitim Öğretim, DİB. Yay., Ankara 1988 / USTA, İbrahim (2012), Medreseler Ve İlahiyat Fakültelerindeki Arapça Öğretiminin Temel Dinamikler Bağlamında Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of The Arabıc Teachıng In The Context Of The Basıc Dynamıcs In Madrasas And Facultıes Of Dıvınıty,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 263-269, August 2012, Ankara.
Müslim, Ebu’l-Huseyn Müslim b. Haccâc, el-Câmiu’s-Sahîh, thk., M.F.Abdülbaki, Dâr İhyai’t-Türâsi’l-Arabî, Beyrut 1956 / USTA, İbrahim (2012), Medreseler Ve İlahiyat Fakültelerindeki Arapça Öğretiminin Temel Dinamikler Bağlamında Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of The Arabıc Teachıng In The Context Of The Basıc Dynamıcs In Madrasas And Facultıes Of Dıvınıty,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 263-269, August 2012, Ankara.
ÖZYILMAZ, Ömer, Osmanlı Medreselerinin eğitim programları, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 2002 / USTA, İbrahim (2012), Medreseler Ve İlahiyat Fakültelerindeki Arapça Öğretiminin Temel Dinamikler Bağlamında Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of The Arabıc Teachıng In The Context Of The Basıc Dynamıcs In Madrasas And Facultıes Of Dıvınıty,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 263-269, August 2012, Ankara.
SOYSALDI, Mehmet, Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Arapça öğretiminde karşılaşılan problemler ve çözüm yolları, Ekev Akademi Dergisi Yıl: 14 Sayı: 45 (Güz 2010). Tirmizî, Ebû İsâ Muhammed b. İsâ, Sünenü’t-Tirmizî, thk., A. M. Şakir-M. F. Abdülbâki-İ. A.Avad, Kahire, 1938 / USTA, İbrahim (2012), Medreseler Ve İlahiyat Fakültelerindeki Arapça Öğretiminin Temel Dinamikler Bağlamında Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of The Arabıc Teachıng In The Context Of The Basıc Dynamıcs In Madrasas And Facultıes Of Dıvınıty,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 263-269, August 2012, Ankara.
USTA, Mustafa, Türkiye’de Yüksek Din Eğitiminin Kurumlaşma ve Ekolleşme Sorunları, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 2001 / USTA, İbrahim (2012), Medreseler Ve İlahiyat Fakültelerindeki Arapça Öğretiminin Temel Dinamikler Bağlamında Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of The Arabıc Teachıng In The Context Of The Basıc Dynamıcs In Madrasas And Facultıes Of Dıvınıty,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 263-269, August 2012, Ankara.
CASSİUS DİO Cassius Dio, Historia Romana, ed. E. Carry, London, 1954 / ÜRETEN, Hüseyin (2012), Menderes Magnesia’sı Ve Artemis Neokoros Onuru / Magnesia On The Meander And The Neokoros Of Artemis Honour , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 271-291, August 2012, Ankara.
DİODOROS Diodoros, Diodorus of Sicily, With an English Translation by R. M. Geer, London, 1947. (The Loeb Classical Library) / ÜRETEN, Hüseyin (2012), Menderes Magnesia’sı Ve Artemis Neokoros Onuru / Magnesia On The Meander And The Neokoros Of Artemis Honour , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 271-291, August 2012, Ankara.
KSENOPHON Ksenophon, Anabasis (=Onbinlerin Dönüşü), Çeviren: Tanju Gökçöl,

İstanbul, 1974 / ÜRETEN, Hüseyin (2012), Menderes Magnesia’sı Ve Artemis Neokoros Onuru / Magnesia On The Meander And The Neokoros Of Artemis Honour , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 271-291, August 2012, Ankara.

KSENOPHON Ksenophon, Yunan Tarihi (ΕΛΛΗΝΙΚΑ), Çeviren: Suat Sinanoğlu, Ankara, 1999 / ÜRETEN, Hüseyin (2012), Menderes Magnesia’sı Ve Artemis Neokoros Onuru / Magnesia On The Meander And The Neokoros Of Artemis Honour , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 271-291, August 2012, Ankara.
PAUSANİAS Pausanias, Pausanian Description of Greece, with an English Translation by W.H. Jones, London, 1918-1935 / ÜRETEN, Hüseyin (2012), Menderes Magnesia’sı Ve Artemis Neokoros Onuru / Magnesia On The Meander And The Neokoros Of Artemis Honour , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 271-291, August 2012, Ankara.
RES GESTAE Res Gestae Divi Augusti, ed. R. Wallace, Illinois, 2000 / ÜRETEN, Hüseyin (2012), Menderes Magnesia’sı Ve Artemis Neokoros Onuru / Magnesia On The Meander And The Neokoros Of Artemis Honour , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 271-291, August 2012, Ankara.
STRABON Strabon, Antik Anadolu Coğrafyası (Geographika: XII-XIII-XIV), Çeviren:

Prof. Dr. Adnan Pekman, İstanbul, 2000 / ÜRETEN, Hüseyin (2012), Menderes Magnesia’sı Ve Artemis Neokoros Onuru / Magnesia On The Meander And The Neokoros Of Artemis Honour , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 271-291, August 2012, Ankara.


SUETONİUS Suetonius, De Vita Caesarum, ed. H. Ailloud, Paris, 1975 / ÜRETEN, Hüseyin (2012), Menderes Magnesia’sı Ve Artemis Neokoros Onuru / Magnesia On The Meander And The Neokoros Of Artemis Honour ,

Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik