Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet59/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   437
TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 183-187, August 2012, Ankara.
SAAVEDRA, Miguel de Cervantes, La Mancha’lı Yaratıcı Asilzade Don Quijote, Çev.

Roza Hakmen, Şiirler: Ahmet Günten,Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1995 / ÖZNUR, Şevket; SADRAZAM ,Ejdan (2012),“Ayrılır Kıbrıs’tan Aşk, yola çıkar”: Eski Ve Yeni Arasında Romansal(1) Bir Geçişin Öyküsü / Transıtıon Between The Old And New Story Of A Novelıstıc,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 183-187, August 2012, Ankara.


BARKAN, Ömer Lütfi, “Feodal Düzen ve Osmanlı Timarı” Hacettepe Üniversitesi Türkiye İktisat Tarihi Semineri, Haziran 1973 / ŞEN, Mehmet Emin; TÜRKMENOĞLU, Mehmet Ali (2012), Avrupa Feodalitesi İle Osmanlı Tımar Sistemi Üzerine Bir Mukayese / A Comparıson Between European Feudalıty And Ottoman Fıef System , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 189-204, August 2012, Ankara.
BARKAN, Ömer Lütfi, “Tımar” İslam Ansiklopedisi, M.E.B. yayınları İstanbul, 1974 / ŞEN, Mehmet Emin; TÜRKMENOĞLU, Mehmet Ali (2012), Avrupa Feodalitesi İle Osmanlı Tımar Sistemi Üzerine Bir Mukayese / A Comparıson Between European Feudalıty And Ottoman Fıef System , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 189-204, August 2012, Ankara.
BARKEY, Karen, Eşkıyalar ve Osmanlı Tarzı Devlet Merkezileşmesi, Çeviren: Zeynep ALTOK, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul / ŞEN, Mehmet Emin; TÜRKMENOĞLU, Mehmet Ali (2012), Avrupa Feodalitesi İle Osmanlı Tımar Sistemi Üzerine Bir Mukayese / A Comparıson Between European Feudalıty And Ottoman Fıef System , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 189-204, August 2012, Ankara.
BELDİCEANU, Nicoara, XIV. yüzyıldan XVI. yüzyıla Osmanlı Devletinde Tımar, Çeviren: Mehmet Ali KILIÇBAY, Teori Yayınları, Ankara , 1985 / ŞEN, Mehmet Emin; TÜRKMENOĞLU, Mehmet Ali (2012), Avrupa Feodalitesi İle Osmanlı Tımar Sistemi Üzerine Bir Mukayese / A Comparıson Between European Feudalıty And Ottoman Fıef System , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 189-204, August 2012, Ankara.
BERKES, Niyazi, Türkiye İktisat Tarihi, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1969, cilt I s. 7-31 / ŞEN, Mehmet Emin; TÜRKMENOĞLU, Mehmet Ali (2012), Avrupa Feodalitesi İle Osmanlı Tımar Sistemi Üzerine Bir Mukayese / A Comparıson Between European Feudalıty And Ottoman Fıef System , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 189-204, August 2012, Ankara.
BLOCH, March, “Feodal Toplum”, Çeviren: Mehmet Ali KILIÇBAY, Doğu-Batı Yayınları, 4. Baskı, Ankara, 2005 / ŞEN, Mehmet Emin; TÜRKMENOĞLU, Mehmet Ali (2012), Avrupa Feodalitesi İle Osmanlı Tımar Sistemi Üzerine Bir Mukayese / A Comparıson Between European Feudalıty And Ottoman Fıef System , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 189-204, August 2012, Ankara.
ÇAYLAK, Adem, Osmanlı’da Yöneten-Yönetilen İlişkisi: Başlıca Yaklaşımlar ve Şerif

Mardin, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ABD,Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale, 1997 / ŞEN, Mehmet Emin; TÜRKMENOĞLU, Mehmet Ali (2012), Avrupa Feodalitesi İle Osmanlı Tımar Sistemi Üzerine Bir Mukayese / A Comparıson Between European Feudalıty And Ottoman Fıef System , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 189-204, August 2012, Ankara.
EMECEN, Feridun, Osmanlılarda Yerleşik Hayat Şehirliler ve Köylüler, Osmanlı, C. IV, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 1999, s. 91-97/ ŞEN, Mehmet Emin; TÜRKMENOĞLU, Mehmet Ali (2012), Avrupa Feodalitesi İle Osmanlı Tımar Sistemi Üzerine Bir Mukayese / A Comparıson Between European Feudalıty And Ottoman Fıef System , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 189-204, August 2012, Ankara.
GENÇ, Mehmet, Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2007 / ŞEN, Mehmet Emin; TÜRKMENOĞLU, Mehmet Ali (2012), Avrupa Feodalitesi İle Osmanlı Tımar Sistemi Üzerine Bir Mukayese / A Comparıson Between European Feudalıty And Ottoman Fıef System , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 189-204, August 2012, Ankara.
İNALCIK, Halil, “ Çiftliklerin Doğuşu, Devlet, Toprak Sahipleri ve Kiracılar” Osmanlı’da Toprak Mülkiyeti ve Ticari Tarım, ed. KEYDER, Çağlar, TABAK, Faruk, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2009 / ŞEN, Mehmet Emin; TÜRKMENOĞLU, Mehmet Ali (2012), Avrupa Feodalitesi İle Osmanlı Tımar Sistemi Üzerine Bir Mukayese / A Comparıson Between European Feudalıty And Ottoman Fıef System , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 189-204, August 2012, Ankara.
İNALCIK, Halil, Devlet-i Aliyye Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar I, Türkiye İşBankası Yayınları, İstanbul, Ekim 2009 / ŞEN, Mehmet Emin; TÜRKMENOĞLU, Mehmet Ali (2012), Avrupa Feodalitesi İle Osmanlı Tımar Sistemi Üzerine Bir Mukayese / A Comparıson Between European Feudalıty And Ottoman Fıef System , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 189-204, August 2012, Ankara.
İNALCIK, Halil, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ 1300-1600, Çeviren: Ruşen SEZER, Yapı Kredi yayınları, İstanbul, 2009 / ŞEN, Mehmet Emin; TÜRKMENOĞLU, Mehmet Ali (2012), Avrupa Feodalitesi İle Osmanlı Tımar Sistemi Üzerine Bir Mukayese / A Comparıson Between European Feudalıty And Ottoman Fıef System , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 189-204, August 2012, Ankara.
İNALCIK, Halil, Osmanlı İmparatorluğunun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, Cilt:1 1300-1600, Çeviren: Halil BERKTAY, Eren yayıncılık, İstanbul, 2000 / ŞEN, Mehmet Emin; TÜRKMENOĞLU, Mehmet Ali (2012), Avrupa Feodalitesi İle Osmanlı Tımar Sistemi Üzerine Bir Mukayese / A Comparıson Between European Feudalıty And Ottoman Fıef System , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 189-204, August 2012, Ankara.
KÖPRÜLÜ, M. Fuad, Ortazaman Türk İslam Feodalizmi, Belleten, c. V. Sayı 19, 1941, s (319-334)/ ŞEN, Mehmet Emin; TÜRKMENOĞLU, Mehmet Ali (2012), Avrupa Feodalitesi İle Osmanlı Tımar Sistemi Üzerine Bir Mukayese / A Comparıson Between European Feudalıty And Ottoman Fıef System , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 189-204, August 2012, Ankara.
LINDNER, Rudi, Paul, Ortaçağ Anadolu’sunda Göçebeler ve Osmanlılar, Çeviren: Müfit GÜNAY, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2000 / ŞEN, Mehmet Emin; TÜRKMENOĞLU, Mehmet Ali (2012), Avrupa Feodalitesi İle Osmanlı Tımar Sistemi Üzerine Bir Mukayese / A Comparıson Between European Feudalıty And Ottoman Fıef System , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 189-204, August 2012, Ankara.
MARDİN, Şerif, Türk Devriminde İdeoloji ve Din Makaleler 3, Çeviren: Gülşat Aygen TOSUN, İstanbul, İletişim Yayınları, 3. Baskı / ŞEN, Mehmet Emin; TÜRKMENOĞLU, Mehmet Ali (2012), Avrupa Feodalitesi İle Osmanlı Tımar Sistemi Üzerine Bir Mukayese / A Comparıson Between European Feudalıty And Ottoman Fıef System , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 189-204, August 2012, Ankara.
ÖZYÜKSEL, Murat, Feodalite ve Osmanlı Toplumu, Der yayınları, 3. baskı, İstanbul, 1997 / ŞEN, Mehmet Emin; TÜRKMENOĞLU, Mehmet Ali (2012), Avrupa Feodalitesi İle Osmanlı Tımar Sistemi Üzerine Bir Mukayese / A Comparıson Between European Feudalıty And Ottoman Fıef System , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 189-204, August 2012, Ankara.
SELEN, Dr. Sadi, 16. Ve 17. Yüzyıllarda Anadolu’nun Köy ve Küçük Şehir Hayatı, III. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 15-20 Kasım 1943/ ŞEN, Mehmet Emin; TÜRKMENOĞLU, Mehmet Ali (2012), Avrupa Feodalitesi İle Osmanlı Tımar Sistemi Üzerine Bir Mukayese / A Comparıson Between European Feudalıty And Ottoman Fıef System , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 189-204, August 2012, Ankara.
ACAR, T. (2007). Öz-yeterlilik (self-efficacy) kavramı üzerine. Retrieved December 4, 2007, http://www.parantezegitim.net/Bilgi_Bank/Oz_yeterlik_T.Acar_.pdf /TUNCER, Murat (2012),Investıgatıon Of Effects Of Computer Anxıety And Internet Attıtudes On Computer Self-Effıcacy,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 205-222, August 2012, Ankara.
AGBATOGUN, A.O. (2010). Self-concept, computer anxiety, gender and attitude towards interactive computer Technologies: A predictive study among Nigerian teachers. International Journal of Education and Development Using Information andCommunication Technology (IJEDICT), vol 6, issue 2, 683-692 / TUNCER, Murat (2012),Investıgatıon Of Effects Of Computer Anxıety And Internet Attıtudes On Computer Self-Effıcacy,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 205-222, August 2012, Ankara.
AKBABA, S. ve ALTUN, A. (2000). İnternet ve eğitim.

http://www.egitim.com/egitimciler/0753/0753.3/0753.3.3.egitimdeinternet.vb1.p01.asp / TUNCER, Murat (2012),Investıgatıon Of Effects Of Computer Anxıety And Internet Attıtudes On Computer Self-Effıcacy,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 205-222, August 2012, Ankara.


AKKOYUNLU, B. & ORHAN, F. (2003). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi (böte) bölümü öğrencilerinin bilgisayar kullanma öz yeterlik inancı ile demografik

özellikleri arasındaki ilişki. The Turkish Online Journal of Educational Technology –

TOJET, volume 2, Issue 3, Article 11 / TUNCER, Murat (2012),Investıgatıon Of Effects Of Computer Anxıety And Internet Attıtudes On Computer Self-Effıcacy,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 205-222, August 2012, Ankara.
AKPINAR, Y. (2005). Bilgisayar destekli eğitimde uygulamalar. Ankara: Anı Yayıncılık / TUNCER, Murat (2012),Investıgatıon Of Effects Of Computer Anxıety And Internet Attıtudes On Computer Self-Effıcacy,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 205-222, August 2012, Ankara.
AKKUŞ, C. (2005) Meslek Lisesi Öğretmenlerinin Bilgisayara Yönelik Tutumları Ġle KaygıDüzeyleri Arasındaki İlişki, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, D.E.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü / TUNCER, Murat (2012),Investıgatıon Of Effects Of Computer Anxıety And Internet Attıtudes On Computer Self-Effıcacy,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 205-222, August 2012, Ankara.
ARIKAN, D. (2002) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayara Yönelik Tutumları, Bilgisayar Kaygı Düzeyleri ve Bilgisayar Dersine İlişkin Değerlendirmeleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, D.E.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü / TUNCER, Murat (2012),Investıgatıon Of Effects Of Computer Anxıety And Internet Attıtudes On Computer Self-Effıcacy,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 205-222, August 2012, Ankara.
ASAN, A. & KOCA, N. (2006). An analysis of students’ attitudes towards internet, Current Developments in Technology, Assisted Education, V. International Conference on Multimedia and ICT in Education, 22-24 April, Lisbon Portugal / TUNCER, Murat (2012),Investıgatıon Of Effects Of Computer Anxıety And Internet Attıtudes On Computer Self-Effıcacy,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 205-222, August 2012, Ankara.
AŞKAR, P. & UMAY, A. (2001). İlköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerinin

bilgisayarla ilgili özyeterlik algısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,

21, 1-8 / TUNCER, Murat (2012),Investıgatıon Of Effects Of Computer Anxıety And Internet Attıtudes On Computer Self-Effıcacy,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 205-222, August 2012, Ankara.
ASTON, P.T. (1984). Teacher efficacy: a motivational paradigm for effective teacher

education. Journal of Teacher Education, 35 (5), 28-32 / TUNCER, Murat (2012),Investıgatıon Of Effects Of Computer Anxıety And Internet Attıtudes On Computer Self-Effıcacy,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 205-222, August 2012, Ankara.


ATAMAN, B., K.(2012). Elektronik ortamda bilginin arşivlenmesi.

http://www.beyaz.net/tr/arsiv/makaleler/bekir-kemal-ataman/elektronik-ortamdaki-bilgininarsivlenmesi. html / TUNCER, Murat (2012),Investıgatıon Of Effects Of Computer Anxıety And Internet Attıtudes On Computer Self-Effıcacy,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 205-222, August 2012, Ankara.


BADAGLIACCO, J.M. (1990). Gender and race differences in computing attitudes and experience. Social Science Computer Review, 8, 42-64 / TUNCER, Murat (2012),Investıgatıon Of Effects Of Computer Anxıety And Internet Attıtudes On Computer Self-Effıcacy,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 205-222, August 2012, Ankara.
BANDURA, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change.

Psychological Review, 84, 191-215 / TUNCER, Murat (2012),Investıgatıon Of Effects Of Computer Anxıety And Internet Attıtudes On Computer Self-Effıcacy,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 205-222, August 2012, Ankara.


BANDURA, A. (1995). Exercise of personal and collective efficacy in changing societies. Self-efficacy in changing societies. Cambridge University Press / TUNCER, Murat (2012),Investıgatıon Of Effects Of Computer Anxıety And Internet Attıtudes On Computer Self-Effıcacy,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 205-222, August 2012, Ankara.
BAŞARAN, İ.E. (2005). Eğitim Psikolojisi (Gelişim Öğrenme ve Ortam).Nobel Yayın Dağıtım: ANKARA / TUNCER, Murat (2012),Investıgatıon Of Effects Of Computer Anxıety And Internet Attıtudes On Computer Self-Effıcacy,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 205-222, August 2012, Ankara.
BAYKUL, Y. (2000). Eğitimde ve Psikolojide Ölçme: Klasik Test Teorisi ve Uygulaması.Ankara: ÖSYM Yayınları / TUNCER, Murat (2012),Investıgatıon Of Effects Of Computer Anxıety And Internet Attıtudes On Computer Self-Effıcacy,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 205-222, August 2012, Ankara.
BERKANT H., G. & TUNCER, M. (2010). Öğretmen adaylarının fen ve teknoloji öğretimi özyeterlik inançlarının ve öğrenme stillerinin değerlendirilmesi. Uluslar arası Öğretmen YetiŞtirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, 16 –18 Mayıs 2010, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Türkiye / TUNCER, Murat (2012),Investıgatıon Of Effects Of Computer Anxıety And Internet Attıtudes On Computer Self-Effıcacy,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 205-222, August 2012, Ankara.
BECKERS, J.J. WICHERTS J.M. & SCHMIDT, H.G. (2007). Computer anxiety : “trait” or “state”?. Computers in Human Behavior, 23, 2851-2862 / TUNCER, Murat (2012),Investıgatıon Of Effects Of Computer Anxıety And Internet Attıtudes On Computer Self-Effıcacy,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 205-222, August 2012, Ankara.
BIRISCI, S. METIN, M. & KARAKUS, M. (2009). Prospective elementary teachers’ attitudes toward computer and internet use: A sample from Turkey. World Applied SciencesJournal, 6 (10), 1433-1440 / TUNCER, Murat (2012),Investıgatıon Of Effects Of Computer Anxıety And Internet Attıtudes On Computer Self-Effıcacy,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 205-222, August 2012, Ankara.
BIKMAZ, H. F. (2004). Sınıf öğretmenlerinin fen öğretiminde öz yeterlilik inancı" ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Milli Eğitim Dergisi, Sayı:161.

http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/161/bikmaz.htm / TUNCER, Murat (2012),Investıgatıon Of Effects Of Computer Anxıety And Internet Attıtudes On Computer Self-Effıcacy,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 205-222, August 2012, Ankara.


BLIGNAUT, P. (2006). Standardised instruments for measuring computer attitude and computer anxiety are not necessarily standardised. Fourteenth European Conference on Information Systems, ECIS 2006, Göteborg, Sweden / TUNCER, Murat (2012),Investıgatıon Of Effects Of Computer Anxıety And Internet Attıtudes On Computer Self-Effıcacy,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 205-222, August 2012, Ankara.
BOHLIN, R.M. (1999). Avoiding computer avoidance. Paper presented at California State University, Fresno, CA. http://itech1.coe.uga.edu/itforum/paper35/paper35.html / TUNCER, Murat (2012),Investıgatıon Of Effects Of Computer Anxıety And Internet Attıtudes On Computer Self-Effıcacy,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 205-222, August 2012, Ankara.
BRUNER, j. (2009). Eğitim süreci. (T. Öztürk, Ç.). Ankara: Pegem Akademi (Orijinal

Çalışma Basım Tarihi 2003) / TUNCER, Murat (2012),Investıgatıon Of Effects Of Computer Anxıety And Internet Attıtudes On Computer Self-Effıcacy,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 205-222, August 2012, Ankara.


BURKETT H. W. Compton, D. M. & Burkett, G. G. (2001). An Examination of Computer Attitudes, Anxieties and Aversions Among Diverse College Populations: Issues Central to Understanding Information Sciences in the New Millennium / TUNCER, Murat (2012),Investıgatıon Of Effects Of Computer Anxıety And Internet Attıtudes On Computer Self-Effıcacy,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 205-222, August 2012, Ankara.
BURKETT, W.H. (1993). A study of computer aversion factors and their effect on an older adult population’s computer anxiety. Unpublished Dissertation report to Nova

University. http://faculty.pbac.edu/burkettw/diss_whb.htm / TUNCER, Murat (2012),Investıgatıon Of Effects Of Computer Anxıety And Internet Attıtudes On Computer Self-Effıcacy,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 205-222, August 2012, Ankara.


CHEN, M. (1986). Gender and computers.: The beneficial effects of experience on attitudes. Journal of Educational Computing Research, 2, 265-282 / TUNCER, Murat (2012),Investıgatıon Of Effects Of Computer Anxıety And Internet Attıtudes On Computer Self-Effıcacy,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 205-222, August 2012, Ankara.
CHUA, L. CHEN, D. & WONG, F. (1999). Computer Anxiety And Its Correlates: A Meta- Analysis. Computers in Human Behavior, 15 :609-623 / TUNCER, Murat (2012),Investıgatıon Of Effects Of Computer Anxıety And Internet Attıtudes On Computer Self-Effıcacy,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 205-222, August 2012, Ankara.
ÇAKIROĞLU, O.C. (2009). Bilgisayar Kaygısı / TUNCER, Murat (2012),Investıgatıon Of Effects Of Computer Anxıety And Internet Attıtudes On Computer Self-Effıcacy,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 205-222, August 2012, Ankara.
http://www.elyadal.org/pivolka/13/bilkaygi.htm / TUNCER, Murat (2012),Investıgatıon Of Effects Of Computer Anxıety And Internet Attıtudes On Computer Self-Effıcacy,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 205-222, August 2012, Ankara.

ÇETIN, B. (2008). Marmara üniversitesi sınıf öğretmeni adaylarının bilgisayarla ilgili

özyeterlik algılarının incelenmesi. D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11,

101-114 / TUNCER, Murat (2012),Investıgatıon Of Effects Of Computer Anxıety And Internet Attıtudes On Computer Self-Effıcacy,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 205-222, August 2012, Ankara.


ÇOKLAR, A. N., KILIÇER, K. & ODABAŞI, F. (2007). Eğitimde teknoloji kullanımına

eleştirel bir bakış: teknopedagoji. 7nd International educational technology

conference, 3-5 May 2007, Near East University, North Cyprus / TUNCER, Murat (2012),Investıgatıon Of Effects Of Computer Anxıety And Internet Attıtudes On Computer Self-Effıcacy,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 205-222, August 2012, Ankara.
ÇOKLUK, Ö. ŞEKERCIOĞLU, G. & BÜYÜKÖZTÜRK Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve Lisrel uygulamalı. Ankara: Pegem Yayınları / TUNCER, Murat (2012),Investıgatıon Of Effects Of Computer Anxıety And Internet Attıtudes On Computer Self-Effıcacy,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 205-222, August 2012, Ankara.
DEMİRASLAN, Y. & USLUEL,Y. K. (2005). bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme

öğretme sürecine entegrasyonunda öğretmenlerin durumu, The turkish online journal of educational technology – TOJET, 4 (3), 15 / TUNCER, Murat (2012),Investıgatıon Of Effects Of Computer Anxıety And Internet Attıtudes On Computer Self-Effıcacy,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 205-222, August 2012, Ankara.


DEMIRCI, A. TAŞ, H. İ. & ÖZEL, A. (2007). Türkiye’de ortaöğretim coğrafya derslerinde teknoloji kullanımı. Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı:15 / TUNCER, Murat (2012),Investıgatıon Of Effects Of Computer Anxıety And Internet Attıtudes On Computer Self-Effıcacy,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 205-222, August 2012, Ankara.
DESAI, M. S. & THOMAS C. R. (1998). "Computer anxiety, training and education: A meta analysis". Journal of Information Systems Education, 9(1 & 2): 49-54 / TUNCER, Murat (2012),Investıgatıon Of Effects Of Computer Anxıety And Internet Attıtudes On Computer Self-Effıcacy,

Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik