Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet56/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   437
TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 121-132, August 2012, Ankara.
İZBUDAK Veled. 1936. El-İdrak Haşiyesi. İstanbul / KARAŞLAR, M.Selda (2012), Dīvānu Luġāti’t-Türk’teki Oğuzca Eylemlerin EskiKıpçak Türkçesindeki Görünümü /The Appearance Of The Oghuz Verbs İn The Old Kipchak Turkish That Take Place İn The Dīvānu Luġāti’t-Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 121-132, August 2012, Ankara.
KARAHAN Akartürk. 2006. Memlûk- Kıpçak Türkçesi Sözvarlığı: Yansıma Fiiller Üzerine Bir İnceleme. Türklük Bilimi Araştırmaları, s. 20: 105-124 / KARAŞLAR, M.Selda (2012), Dīvānu Luġāti’t-Türk’teki Oğuzca Eylemlerin EskiKıpçak Türkçesindeki Görünümü /The Appearance Of The Oghuz Verbs İn The Old Kipchak Turkish That Take Place İn The Dīvānu Luġāti’t-Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 121-132, August 2012, Ankara.
KARAMANLIOĞLU Ali Fehmi. 1963. Kıpçaklar ve Kıpçak Türkçesi. Türk Dili ve

Edebiyatı Dergisi. c. XII: 175–184 / KARAŞLAR, M.Selda (2012), Dīvānu Luġāti’t-Türk’teki Oğuzca Eylemlerin EskiKıpçak Türkçesindeki Görünümü /The Appearance Of The Oghuz Verbs İn The Old Kipchak Turkish That Take Place İn The Dīvānu Luġāti’t-Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 121-132, August 2012, Ankara.


KARAMANLIOĞLU Ali Fehmi. 1989. Seyf-i Serâyi. Gülistan Tercümesi. Ankara: TDK / KARAŞLAR, M.Selda (2012), Dīvānu Luġāti’t-Türk’teki Oğuzca Eylemlerin EskiKıpçak Türkçesindeki Görünümü /The Appearance Of The Oghuz Verbs İn The Old Kipchak Turkish That Take Place İn The Dīvānu Luġāti’t-Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 121-132, August 2012, Ankara.
KARAMANLIOĞLU Ali Fehmi. 1994. Kıpçak Türkçesi Grameri. Ankara: TDK / KARAŞLAR, M.Selda (2012), Dīvānu Luġāti’t-Türk’teki Oğuzca Eylemlerin EskiKıpçak Türkçesindeki Görünümü /The Appearance Of The Oghuz Verbs İn The Old Kipchak Turkish That Take Place İn The Dīvānu Luġāti’t-Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 121-132, August 2012, Ankara.
ÖZYETGİN Melek (2001). Ebū Hayyān Kitābu’ı- İdrāk Li Lisāni’l- Etrāk Fiil: Tarihî-

Karşılaştırmalı Bir Gramer ve Sözlük Denemesi, Ankara: Köksav / KARAŞLAR, M.Selda (2012), Dīvānu Luġāti’t-Türk’teki Oğuzca Eylemlerin EskiKıpçak Türkçesindeki Görünümü /The Appearance Of The Oghuz Verbs İn The Old Kipchak Turkish That Take Place İn The Dīvānu Luġāti’t-Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 121-132, August 2012, Ankara.


RÄSÄNEN Martti. 1957. Materialien zur Morphologie der türkischen Sprachen. Helsinki: Studia Orientalia Editit Societas Fennica XXI / KARAŞLAR, M.Selda (2012), Dīvānu Luġāti’t-Türk’teki Oğuzca Eylemlerin EskiKıpçak Türkçesindeki Görünümü /The Appearance Of The Oghuz Verbs İn The Old Kipchak Turkish That Take Place İn The Dīvānu Luġāti’t-Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 121-132, August 2012, Ankara.
RÄSÄNEN Martti. 1969. Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura / KARAŞLAR, M.Selda (2012), Dīvānu Luġāti’t-Türk’teki Oğuzca Eylemlerin EskiKıpçak Türkçesindeki Görünümü /The Appearance Of The Oghuz Verbs İn The Old Kipchak Turkish That Take Place İn The Dīvānu Luġāti’t-Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 121-132, August 2012, Ankara.
RÖHRBORN Klaus. 1977. Uigurisches Wörterbuch, Sprachmaterial der vorislamischen türkischen Texte aus Zentralasien. I (a-agrıg). Wiesbaden / KARAŞLAR, M.Selda (2012), Dīvānu Luġāti’t-Türk’teki Oğuzca Eylemlerin EskiKıpçak Türkçesindeki Görünümü /The Appearance Of The Oghuz Verbs İn The Old Kipchak Turkish That Take Place İn The Dīvānu Luġāti’t-Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 121-132, August 2012, Ankara.
RÖHRBORN Klaus. 1979. Uigurisches Wörterbuch, Sprachmaterial der vorislamischen türkischen Texte aus Zentralasien. II (agrıglan-anta). Wiesbaden / KARAŞLAR, M.Selda (2012), Dīvānu Luġāti’t-Türk’teki Oğuzca Eylemlerin EskiKıpçak Türkçesindeki Görünümü /The Appearance Of The Oghuz Verbs İn The Old Kipchak Turkish That Take Place İn The Dīvānu Luġāti’t-Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 121-132, August 2012, Ankara.
RÖHRBORN Klaus. 1981. Uigurisches Wörterbuch, Sprachmaterial der vorislamischen türkischen Texte aus Zentralasien, III (anta-asanke), Wiesbaden / KARAŞLAR, M.Selda (2012), Dīvānu Luġāti’t-Türk’teki Oğuzca Eylemlerin EskiKıpçak Türkçesindeki Görünümü /The Appearance Of The Oghuz Verbs İn The Old Kipchak Turkish That Take Place İn The Dīvānu Luġāti’t-Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 121-132, August 2012, Ankara.
RÖHRBORN Klaus. 1988. Uigurisches Wörterbuch, Sprachmaterial der vorislamischen türkischen Texte aus Zentralasien, IV (asankelıg-ayat), Wiesbaden / KARAŞLAR, M.Selda (2012), Dīvānu Luġāti’t-Türk’teki Oğuzca Eylemlerin EskiKıpçak Türkçesindeki Görünümü /The Appearance Of The Oghuz Verbs İn The Old Kipchak Turkish That Take Place İn The Dīvānu Luġāti’t-Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 121-132, August 2012, Ankara.
RÖHRBORN Klaus. 1994. Uigurisches Wörterbuch, Sprachmaterial der vorislamischen türkischen Texte aus Zentralasien, V (aytıl-ämgäklig), Wiesbaden / KARAŞLAR, M.Selda (2012), Dīvānu Luġāti’t-Türk’teki Oğuzca Eylemlerin EskiKıpçak Türkçesindeki Görünümü /The Appearance Of The Oghuz Verbs İn The Old Kipchak Turkish That Take Place İn The Dīvānu Luġāti’t-Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 121-132, August 2012, Ankara.
RÖHRBORN Klaus. 1998. Uigurisches Wörterbuch, Sprachmaterial der vorislamischen türkischen Texte aus Zentralasien, VI (ämgäksin-ärŋäk), Wiesbaden / KARAŞLAR, M.Selda (2012), Dīvānu Luġāti’t-Türk’teki Oğuzca Eylemlerin EskiKıpçak Türkçesindeki Görünümü /The Appearance Of The Oghuz Verbs İn The Old Kipchak Turkish That Take Place İn The Dīvānu Luġāti’t-Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 121-132, August 2012, Ankara.
STEİNGASS Francis Joseph. 1892. Comprehensive Persian-English dictionary, including the Arabic words and phrases to be met with in Persian literature. London:

Routledge & K. Paul / KARAŞLAR, M.Selda (2012), Dīvānu Luġāti’t-Türk’teki Oğuzca Eylemlerin EskiKıpçak Türkçesindeki Görünümü /The Appearance Of The Oghuz Verbs İn The Old Kipchak Turkish That Take Place İn The Dīvānu Luġāti’t-Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 121-132, August 2012, Ankara.


SÜMER Faruk. 1980. Oğuzlar (Türkmenler). İstanbul: Ana Yayınları / KARAŞLAR, M.Selda (2012), Dīvānu Luġāti’t-Türk’teki Oğuzca Eylemlerin EskiKıpçak Türkçesindeki Görünümü /The Appearance Of The Oghuz Verbs İn The Old Kipchak Turkish That Take Place İn The Dīvānu Luġāti’t-Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 121-132, August 2012, Ankara.
Tarama Sözlüğü I-VI. 1963-1972. Ankara: TDK / KARAŞLAR, M.Selda (2012), Dīvānu Luġāti’t-Türk’teki Oğuzca Eylemlerin EskiKıpçak Türkçesindeki Görünümü /The Appearance Of The Oghuz Verbs İn The Old Kipchak Turkish That Take Place İn The Dīvānu Luġāti’t-Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 121-132, August 2012, Ankara.
TOPARLI Recep. 2003. Kıpçak Türkçesi Sözlüğü. Ankara: TDK / KARAŞLAR, M.Selda (2012), Dīvānu Luġāti’t-Türk’teki Oğuzca Eylemlerin EskiKıpçak Türkçesindeki Görünümü /The Appearance Of The Oghuz Verbs İn The Old Kipchak Turkish That Take Place İn The Dīvānu Luġāti’t-Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 121-132, August 2012, Ankara.
TOPARLI Recep. 1992. İrşâdü’l-Mülûk ve’s-Selâtîn. Ankara: TDK / KARAŞLAR, M.Selda (2012), Dīvānu Luġāti’t-Türk’teki Oğuzca Eylemlerin EskiKıpçak Türkçesindeki Görünümü /The Appearance Of The Oghuz Verbs İn The Old Kipchak Turkish That Take Place İn The Dīvānu Luġāti’t-Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 121-132, August 2012, Ankara.
TOPARLI Recep. 1999. El-Kavânînü’l-Külliyye Li-Zabti’l-Lügati’t-Türkiyye. Ankara:

TDK / KARAŞLAR, M.Selda (2012), Dīvānu Luġāti’t-Türk’teki Oğuzca Eylemlerin EskiKıpçak Türkçesindeki Görünümü /The Appearance Of The Oghuz Verbs İn The Old Kipchak Turkish That Take Place İn The Dīvānu Luġāti’t-Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 121-132, August 2012, Ankara.


TOPARLI Recep. 2000. Kitâb-ı Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî. Ankara: TDK / KARAŞLAR, M.Selda (2012), Dīvānu Luġāti’t-Türk’teki Oğuzca Eylemlerin EskiKıpçak Türkçesindeki Görünümü /The Appearance Of The Oghuz Verbs İn The Old Kipchak Turkish That Take Place İn The Dīvānu Luġāti’t-Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 121-132, August 2012, Ankara.
TOPARLI Recep. 2003. Ed-Dürretü’l-Mudiyye Fi’l-Lügati’t-Türkiyye. Ankara: TDK.

Türkçe Sözlük. 2005. Ankara: TDK / KARAŞLAR, M.Selda (2012), Dīvānu Luġāti’t-Türk’teki Oğuzca Eylemlerin EskiKıpçak Türkçesindeki Görünümü /The Appearance Of The Oghuz Verbs İn The Old Kipchak Turkish That Take Place İn The Dīvānu Luġāti’t-Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 121-132, August 2012, Ankara.


ZAJĄCZKOWSKİ Ananiasz. 1954. Slownik Arabsko- Kipczacki z Okresu Panstwa

Mameluckiego Bulġat Al-Muştaq fì Luġat At-Türk Wa-l-Qıfçaq, Czeşç II.Verba. Warszawa / KARAŞLAR, M.Selda (2012), Dīvānu Luġāti’t-Türk’teki Oğuzca Eylemlerin EskiKıpçak Türkçesindeki Görünümü /The Appearance Of The Oghuz Verbs İn The Old Kipchak Turkish That Take Place İn The Dīvānu Luġāti’t-Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 121-132, August 2012, Ankara.
Abdülbâkî Ârif Efendi (1723). Siyer-i Nebî, İstinsah eden: Hasan bin Abdullah, İstanbul: Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi 34 nk 3337 / KAYA, Fatih (2012), 18. Yüzyıla Ait Bir Siyer-İ Nebî’deki “Ki” Li Cümleler / "Ki" Sentences In The Sıyer-I Nebî Belongıng To 18th Century, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 133-144, August 2012, Ankara.
ECKMANN, Janos (1959). “Çağataycada Yardımcı Cümleler”, Türk Dili AraştırmalarıYıllığı-Belleten / KAYA, Fatih (2012), 18. Yüzyıla Ait Bir Siyer-İ Nebî’deki “Ki” Li Cümleler / "Ki" Sentences In The Sıyer-I Nebî Belongıng To 18th Century, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 133-144, August 2012, Ankara.
ERGİN, Muharrem (1997). Türk Dil Bilgisi, İstanbul: Bayrak Yayınları / KAYA, Fatih (2012), 18. Yüzyıla Ait Bir Siyer-İ Nebî’deki “Ki” Li Cümleler / "Ki" Sentences In The Sıyer-I Nebî Belongıng To 18th Century, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 133-144, August 2012, Ankara.
KARAHAN, Leylâ (2008). Türkçede Söz Dizimi, Ankara: Akçağ Yayınları / KAYA, Fatih (2012), 18. Yüzyıla Ait Bir Siyer-İ Nebî’deki “Ki” Li Cümleler / "Ki" Sentences In The Sıyer-I Nebî Belongıng To 18th Century, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 133-144, August 2012, Ankara.
MANSUROĞLU, Mecdut (1988) “Türkçede Cümle Çeşitleri ve Bağlayıcıları”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1955, Ankara 1988, s. 59-72 / KAYA, Fatih (2012), 18. Yüzyıla Ait Bir Siyer-İ Nebî’deki “Ki” Li Cümleler / "Ki" Sentences In The Sıyer-I Nebî Belongıng To 18th Century, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 133-144, August 2012, Ankara.
TEKİN, Şinasi, “Uygurcada Yardımcı Cümleler Üzerine Bir Deneme”, TDAYB 1965, Ankara 1966, s. 35-63 / KAYA, Fatih (2012), 18. Yüzyıla Ait Bir Siyer-İ Nebî’deki “Ki” Li Cümleler / "Ki" Sentences In The Sıyer-I Nebî Belongıng To 18th Century, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 133-144, August 2012, Ankara.
TULUM, Mertol, Sinan Paşa, Maarifnâme ve Ki’li Birlesik Cümleler Üzerine Bir İnceleme, Basılmamış Doçentlik Tezi, İstanbul 1978 / KAYA, Fatih (2012), 18. Yüzyıla Ait Bir Siyer-İ Nebî’deki “Ki” Li Cümleler / "Ki" Sentences In The Sıyer-I Nebî Belongıng To 18th Century, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 133-144, August 2012, Ankara.
YELTEN, Muhammet, Şirvanlı Mahmud – Kemâliyye, İstanbul Üniversitesi Edebiyat

Fakültesi Yayınları, İstanbul 1993 / KAYA, Fatih (2012), 18. Yüzyıla Ait Bir Siyer-İ Nebî’deki “Ki” Li Cümleler / "Ki" Sentences In The Sıyer-I Nebî Belongıng To 18th Century, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 133-144, August 2012, Ankara.


YELTEN, Muhammet, “Pars-Nâme’deki Ki’li Birleşik Cümleler Üzerine”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, cilt: 2, sayı: 4, Ankara 2005, s. 45-56 / KAYA, Fatih (2012), 18. Yüzyıla Ait Bir Siyer-İ Nebî’deki “Ki” Li Cümleler / "Ki" Sentences In The Sıyer-I Nebî Belongıng To 18th Century, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 133-144, August 2012, Ankara.
Siirt Meb’usu Mahmut, “M. Hitler’in Milliyet’e Beyanatı”, Milliyet, 15.07.1933 / KILIÇ,Sezen (2012), Nazi Basınında Atatürk Dönemi (1933-1938) / Atatürk‟s Era In The Nazı Press (1933-1938),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 145-160, August 2012, Ankara.
“Türk Dil Reformu”, Völkischer Beobachter, 23.08.1934 / KILIÇ,Sezen (2012), Nazi Basınında Atatürk Dönemi (1933-1938) / Atatürk‟s Era In The Nazı Press (1933-1938),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 145-160, August 2012, Ankara.
Dr. Rudolf Kummer, “Türkiye’de Müzik”, Völkischer Beobachter, 16.12.1934 / KILIÇ,Sezen (2012), Nazi Basınında Atatürk Dönemi (1933-1938) / Atatürk‟s Era In The Nazı Press (1933-1938),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 145-160, August 2012, Ankara.
BİNBAŞI D. Otto Welsch, “Bugünkü Türkiye’de Demiryolları ve Askeri Önemi”, Völkischer Beobachter, 17.01.1935 / KILIÇ,Sezen (2012), Nazi Basınında Atatürk Dönemi (1933-1938) / Atatürk‟s Era In The Nazı Press (1933-1938),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 145-160, August 2012, Ankara.
“Türkiye Yahudi Yalan Filmine Karşı Çıkıyor”, Völkischer Beobachter, 28.09.1935 / KILIÇ,Sezen (2012), Nazi Basınında Atatürk Dönemi (1933-1938) / Atatürk‟s Era In The Nazı Press (1933-1938),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 145-160, August 2012, Ankara.
Victor Maurer, “Türkiye’de Masonların Sonu”, Völkischer Beobachter, 18.10.1935 / KILIÇ,Sezen (2012), Nazi Basınında Atatürk Dönemi (1933-1938) / Atatürk‟s Era In The Nazı Press (1933-1938),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 145-160, August 2012, Ankara.
“Türkiye’de Nüfus Sayımı”, Völkischer Beobachter, 26.10.1935 / KILIÇ,Sezen (2012), Nazi Basınında Atatürk Dönemi (1933-1938) / Atatürk‟s Era In The Nazı Press (1933-1938),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 145-160, August 2012, Ankara.
“Türkiye’nin Ön Asya Egemenliği”, Völkischer Beobachter, 08.01.1936 / KILIÇ,Sezen (2012), Nazi Basınında Atatürk Dönemi (1933-1938) / Atatürk‟s Era In The Nazı Press (1933-1938),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 145-160, August 2012, Ankara.
Dr. Fritz von Rummel, “Türkiye’de Yeni Çağ”, Völkischer Beobachter, 02.02.1936 / KILIÇ,Sezen (2012), Nazi Basınında Atatürk Dönemi (1933-1938) / Atatürk‟s Era In The Nazı Press (1933-1938),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 145-160, August 2012, Ankara.
“Panislamizm”, Völkischer Beobachter, 23.04.1936 / KILIÇ,Sezen (2012), Nazi Basınında Atatürk Dönemi (1933-1938) / Atatürk‟s Era In The Nazı Press (1933-1938),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 145-160, August 2012, Ankara.
“Atatürk ve İnönü Londra’ya Davet Edildi”, Völkischer Beobachter, 09.09.1936 / KILIÇ,Sezen (2012), Nazi Basınında Atatürk Dönemi (1933-1938) / Atatürk‟s Era In The Nazı Press (1933-1938),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 145-160, August 2012, Ankara.
“Türkiye Boğazlarda Savaşan Almanlara Saygı Gösteriyor”, Völkischer Beobachter,

03.11.1936 / KILIÇ,Sezen (2012), Nazi Basınında Atatürk Dönemi (1933-1938) / Atatürk‟s Era In The Nazı Press (1933-1938),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 145-160, August 2012, Ankara.


“Türk-Alman Ekonomik Sorunların Dostça Çözümü”, Völkischer Beobachter, 21.11.1936 / KILIÇ,Sezen (2012), Nazi Basınında Atatürk Dönemi (1933-1938) / Atatürk‟s Era In The Nazı Press (1933-1938),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 145-160, August 2012, Ankara.
“Avrupa Güneydoğu Bölgesinde Siyaset ve Ekonomi”, Völkischer Beobachter, 24.11.1936 / KILIÇ,Sezen (2012), Nazi Basınında Atatürk Dönemi (1933-1938) / Atatürk‟s Era In The Nazı Press (1933-1938),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 145-160, August 2012, Ankara.
“Türk-İtalyan Görüşmeleri Başarıyla Sonuçlandı”, Völkischer Beobachter, 05.02.1937 / KILIÇ,Sezen (2012), Nazi Basınında Atatürk Dönemi (1933-1938) / Atatürk‟s Era In The Nazı Press (1933-1938),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 145-160, August 2012, Ankara.
“Türkiye ile İtalya’nın Yeniden Bağlantı Kurması”, Völkischer Beobachter, 06.02.1937 / KILIÇ,Sezen (2012), Nazi Basınında Atatürk Dönemi (1933-1938) / Atatürk‟s Era In The Nazı Press (1933-1938),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 145-160, August 2012, Ankara.
“Türkiye Milano Görüşmelerinden Memnun”, Völkischer Beobachter, 06.02.1937 / KILIÇ,Sezen (2012), Nazi Basınında Atatürk Dönemi (1933-1938) / Atatürk‟s Era In The Nazı Press (1933-1938),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 145-160, August 2012, Ankara.
“Atina-Belgrat-Sofya-Ankara”, Völkischer Beobachter, 09.02.1937 / KILIÇ,Sezen (2012), Nazi Basınında Atatürk Dönemi (1933-1938) / Atatürk‟s Era In The Nazı Press (1933-1938),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 145-160, August 2012, Ankara.
“Belgrat’a Türk Resmi Ziyareti”, Völkischer Beobachter, 15.04.1937 / KILIÇ,Sezen (2012), Nazi Basınında Atatürk Dönemi (1933-1938) / Atatürk‟s Era In The Nazı Press (1933-1938),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 145-160, August 2012, Ankara.
“Belgrat’taki Türk Resmi Ziyareti Sona Erdi”, Völkischer Beobachter, 20.04.1937 / KILIÇ,Sezen (2012), Nazi Basınında Atatürk Dönemi (1933-1938) / Atatürk‟s Era In The Nazı Press (1933-1938),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 145-160, August 2012, Ankara.
“ Türk-Arap İlişkileri”, Völkischer Beobachter, 25.06.1937 / KILIÇ,Sezen (2012), Nazi Basınında Atatürk Dönemi (1933-1938) / Atatürk‟s Era In The Nazı Press (1933-1938),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 145-160, August 2012, Ankara.
“Türk Başbakanı İstifa Etti”, Völkischer Beobachter, 27.09.1937 / KILIÇ,Sezen (2012), Nazi Basınında Atatürk Dönemi (1933-1938) / Atatürk‟s Era In The Nazı Press (1933-1938),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 145-160, August 2012, Ankara.
“Celal Bayar Yeni Türk Başbakanı”, Völkischer Beobachter, 28.09.1937 / KILIÇ,Sezen (2012), Nazi Basınında Atatürk Dönemi (1933-1938) / Atatürk‟s Era In The Nazı Press (1933-1938),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 145-160, August 2012, Ankara.
“Türkiye Kürt Eşkıya Huzursuzluğunu Gideriyor”, Völkischer Beobachter, 03.08.1938 / KILIÇ,Sezen (2012), Nazi Basınında Atatürk Dönemi (1933-1938) / Atatürk‟s Era In The Nazı Press (1933-1938),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 145-160, August 2012, Ankara.
“Toros İnceleme Gezisinin Türkiye İzlenimleri”, Völkischer Beobachter, 19.10.1938 / KILIÇ,Sezen (2012), Nazi Basınında Atatürk Dönemi (1933-1938) / Atatürk‟s Era In The Nazı Press (1933-1938),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 145-160, August 2012, Ankara.
“Cumhurbaşkanı İsmet İnönü”, Völkischer Beobachter, 12.11.1938 / KILIÇ,Sezen (2012), Nazi Basınında Atatürk Dönemi (1933-1938) / Atatürk‟s Era In The Nazı Press (1933-1938),TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 145-160, August 2012, Ankara.
Franz von Caucig, “Türk İçişleri Bakanı ile VB’nin Röportajı”, Völkischer Beobachter,

10.12.1938 / KILIÇ,Sezen (2012), Nazi Basınında Atatürk Dönemi (1933-1938) / Atatürk‟s Era In The Nazı Press (1933-1938),Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik