Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet54/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   437
TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 63-74, August 2012, Ankara.
BAHAR, M ve Aydın, F. (2002). Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Sera Gazları ve Global Isınma İle İlgili Anlama Düzeyleri ve Hatalı Kavramları, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül, ODTÜ, Ankara / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan; ORAL, Behçet; DERMAN, Mustafa (2012),Sera Etkisi Kavram Yanılgıları Hakkında Yapılmış Çalışmaların Ve Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Researchs That Are Carrıed Out About Mısconceptıons Of Greenhouse Effect And Instructıonal Programmes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 63-74, August 2012, Ankara.
BAL, Ş. (2004). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sera Etkisi İle İlgili Kavram Yanılgılarının Tespiti, Eğitim Araştırmaları, 17, 102-111 / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan; ORAL, Behçet; DERMAN, Mustafa (2012),Sera Etkisi Kavram Yanılgıları Hakkında Yapılmış Çalışmaların Ve Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Researchs That Are Carrıed Out About Mısconceptıons Of Greenhouse Effect And Instructıonal Programmes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 63-74, August 2012, Ankara.
BOYES, E. ve STANNISSTREET, M. (1993). The Greenhouse Effect: Children's Perceptions Of Causes, Consequences And Cures, International Journal Of Science Education, 15, 531-552 / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan; ORAL, Behçet; DERMAN, Mustafa (2012),Sera Etkisi Kavram Yanılgıları Hakkında Yapılmış Çalışmaların Ve Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Researchs That Are Carrıed Out About Mısconceptıons Of Greenhouse Effect And Instructıonal Programmes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 63-74, August 2012, Ankara.
BOYES, E., STANİSSTREET, M. ve SPİLİOTOPOULOU, P, V. (1999). The Ideas Of Grek High School Students About The Ozone Layer. Science Education, 83, 724-737 / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan; ORAL, Behçet; DERMAN, Mustafa (2012),Sera Etkisi Kavram Yanılgıları Hakkında Yapılmış Çalışmaların Ve Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Researchs That Are Carrıed Out About Mısconceptıons Of Greenhouse Effect And Instructıonal Programmes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 63-74, August 2012, Ankara.
BOZKURT, O. ve KORAY, Ö, C. (2002). İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Eğitiminde Sera Etkisi İle İlgili Kavram Yanılgıları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 67-73 / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan; ORAL, Behçet; DERMAN, Mustafa (2012),Sera Etkisi Kavram Yanılgıları Hakkında Yapılmış Çalışmaların Ve Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Researchs That Are Carrıed Out About Mısconceptıons Of Greenhouse Effect And Instructıonal Programmes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 63-74, August 2012, Ankara.
COŞKUN, M., AYDIN, F. 2011. Geography Teacher Candidates’perception Towards The Greenhouse Effect, American- Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 10(2): 290-295 / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan; ORAL, Behçet; DERMAN, Mustafa (2012),Sera Etkisi Kavram Yanılgıları Hakkında Yapılmış Çalışmaların Ve Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Researchs That Are Carrıed Out About Mısconceptıons Of Greenhouse Effect And Instructıonal Programmes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 63-74, August 2012, Ankara.
ÇABUK, B ve KARACAOĞLU, Ö, C. (2003). Üniversite Öğrencilerinin Çevre

Duyarlılıklarının İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

Dergisi, 36(1-2): 189-198 / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan; ORAL, Behçet; DERMAN, Mustafa (2012),Sera Etkisi Kavram Yanılgıları Hakkında Yapılmış Çalışmaların Ve Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Researchs That Are Carrıed Out About Mısconceptıons Of Greenhouse Effect And Instructıonal Programmes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 63-74, August 2012, Ankara.
ÇELİKLER, D. ve AKSAN, Z. (2011). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sera Etkisi

Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Saptanması, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Dergisi, 24(1): 31-45 / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan; ORAL, Behçet; DERMAN, Mustafa (2012),Sera Etkisi Kavram Yanılgıları Hakkında Yapılmış Çalışmaların Ve Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Researchs That Are Carrıed Out About Mısconceptıons Of Greenhouse Effect And Instructıonal Programmes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 63-74, August 2012, Ankara.
DARÇIN, E ,S., BOZKURT, O., HAMALOSMANOĞLU, M. ve KÖSE, S. (2006).

İlköğretim Öğrencilerinin Sera Etkisi Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Ve Kavram

Yanılgılarının Tespit Edilmesi, Internatinal Journal Of Environmental And Science

Education, 1(2): 104 – 115 / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan; ORAL, Behçet; DERMAN, Mustafa (2012),Sera Etkisi Kavram Yanılgıları Hakkında Yapılmış Çalışmaların Ve Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Researchs That Are Carrıed Out About Mısconceptıons Of Greenhouse Effect And Instructıonal Programmes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 63-74, August 2012, Ankara.


DARÇIN, E. S., AVCI, E. D. (7-9 Eylül 2006). Öğretmen Adaylarının Sera Etkisi Hak-kındaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi, 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim

Kongresi, Gazi Üniversitesi, Özetler Kitabı, s. 312 / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan; ORAL, Behçet; DERMAN, Mustafa (2012),Sera Etkisi Kavram Yanılgıları Hakkında Yapılmış Çalışmaların Ve Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Researchs That Are Carrıed Out About Mısconceptıons Of Greenhouse Effect And Instructıonal Programmes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 63-74, August 2012, Ankara.


EROL, G, H. (2005), Sınıf Öğretmenliği İkinci Sınıf Öğrencilerinin Çevre ve Çevre

Sorunlarına Yönelik Tutumları, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Denizli:

Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan; ORAL, Behçet; DERMAN, Mustafa (2012),Sera Etkisi Kavram Yanılgıları Hakkında Yapılmış Çalışmaların Ve Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Researchs That Are Carrıed Out About Mısconceptıons Of Greenhouse Effect And Instructıonal Programmes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 63-74, August 2012, Ankara.
EROL, G. H. ve GEZER, K. (2006). Prospective Of Elementary School Teachers’ Attitudes Toward Environment and Environmental Problems. International Journal of Environmental and Science Education, 1(1): 65- 77 / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan; ORAL, Behçet; DERMAN, Mustafa (2012),Sera Etkisi Kavram Yanılgıları Hakkında Yapılmış Çalışmaların Ve Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Researchs That Are Carrıed Out About Mısconceptıons Of Greenhouse Effect And Instructıonal Programmes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 63-74, August 2012, Ankara.
FRANCİS ,C. , BOYES E., QUALTER A., STANİSSTREET M. (1993). Ideas Of Clementary Students Abaut Redueing The "Greenhouse Effect". Seience Edueation. 77, 375- 392 / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan; ORAL, Behçet; DERMAN, Mustafa (2012),Sera Etkisi Kavram Yanılgıları Hakkında Yapılmış Çalışmaların Ve Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Researchs That Are Carrıed Out About Mısconceptıons Of Greenhouse Effect And Instructıonal Programmes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 63-74, August 2012, Ankara.
İLERİ, R. (1998). Çevre Eğitimi ve Katılımın Sağlanması, Ekoloji, 7(28): 3-9 / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan; ORAL, Behçet; DERMAN, Mustafa (2012),Sera Etkisi Kavram Yanılgıları Hakkında Yapılmış Çalışmaların Ve Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Researchs That Are Carrıed Out About Mısconceptıons Of Greenhouse Effect And Instructıonal Programmes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 63-74, August 2012, Ankara.
KAHRAMAN, S., YALÇIN, M., ÖZKAN, E., AĞGÜL, F. 2008. Sınıf Öğretmenliği

Öğrencilerinin Küresel Isınma Konusundaki Farkındalıkları ve Bilgi Düzeyleri, Gazi

Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 28(3), s.249-263 / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan; ORAL, Behçet; DERMAN, Mustafa (2012),Sera Etkisi Kavram Yanılgıları Hakkında Yapılmış Çalışmaların Ve Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Researchs That Are Carrıed Out About Mısconceptıons Of Greenhouse Effect And Instructıonal Programmes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 63-74, August 2012, Ankara.
KHALİD, T. (1999). Pre-Service Teachers Alternative Conceptions Regarding Three

Ecological Issues. Paper Presented at The Annual Meeting of The National

Association for Research in Science Teaching, Boston, Massachusetts / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan; ORAL, Behçet; DERMAN, Mustafa (2012),Sera Etkisi Kavram Yanılgıları Hakkında Yapılmış Çalışmaların Ve Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Researchs That Are Carrıed Out About Mısconceptıons Of Greenhouse Effect And Instructıonal Programmes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 63-74, August 2012, Ankara.
KILINÇ, A., STANĠSSTREET, M., BOYES, E.(2008). Turkish Students’ Ideas About Global Warming, International Journal Of Environmental & Science Education, 3(2), 89 – 98 / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan; ORAL, Behçet; DERMAN, Mustafa (2012),Sera Etkisi Kavram Yanılgıları Hakkında Yapılmış Çalışmaların Ve Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Researchs That Are Carrıed Out About Mısconceptıons Of Greenhouse Effect And Instructıonal Programmes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 63-74, August 2012, Ankara.
KIŞOĞLU, M., GÜRBÜZ, H., ERKOL, M., AKAR, S. M., AKILLI, M. (2010). ProspectiveTurkish Elementary Science Teachers’ Knowledge Level About The GreenhouseEffect And Their Views On Environmental Education İn University, InternationalElectronic Journal Of Elementary Education, 2/2, 217-236 / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan; ORAL, Behçet; DERMAN, Mustafa (2012),Sera Etkisi Kavram Yanılgıları Hakkında Yapılmış Çalışmaların Ve Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Researchs That Are Carrıed Out About Mısconceptıons Of Greenhouse Effect And Instructıonal Programmes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 63-74, August 2012, Ankara.
KÖSE, S., SAVRAN GENÇER, A., GEZER, K., EROL, G. H. ve BİLEN, K. (2011).

Investigation of Undergraduate Students’ Environmental Attitudes, International

Electronic Journal of Environmental Education, 1(2): 85-96 / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan; ORAL, Behçet; DERMAN, Mustafa (2012),Sera Etkisi Kavram Yanılgıları Hakkında Yapılmış Çalışmaların Ve Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Researchs That Are Carrıed Out About Mısconceptıons Of Greenhouse Effect And Instructıonal Programmes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 63-74, August 2012, Ankara.
LİARAKOU, G., ATHANASİADİS, I ve COSTAS, G. (2011). What Greek Secondary School Students Believe About Climate Change?, İnternational Journal Of EnvironmentalAnd Science Education, 6(1): 79-98 / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan; ORAL, Behçet; DERMAN, Mustafa (2012),Sera Etkisi Kavram Yanılgıları Hakkında Yapılmış Çalışmaların Ve Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Researchs That Are Carrıed Out About Mısconceptıons Of Greenhouse Effect And Instructıonal Programmes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 63-74, August 2012, Ankara.
MEB. (2011). http://ttkb.meb.gov.tr/program.aspx?tur=orta OLUK, A, E. ve OLUK, S. (2007). Yüksek Öğretim Öğrencilerinin Sera Etkisi, Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Algılarının Analizi, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 22: 45-53 / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan; ORAL, Behçet; DERMAN, Mustafa (2012),Sera Etkisi Kavram Yanılgıları Hakkında Yapılmış Çalışmaların Ve Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Researchs That Are Carrıed Out About Mısconceptıons Of Greenhouse Effect And Instructıonal Programmes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 63-74, August 2012, Ankara.
SADIK, F., ÇAKAN, H. (2010), Biyoloji Bölümü Öğrencilerinin Çevre Bilgisi ve Çevre

Sorunlarına Yönelik Tutum Düzeyleri, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsü Dergisi, 19(1): 351–365 / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan; ORAL, Behçet; DERMAN, Mustafa (2012),Sera Etkisi Kavram Yanılgıları Hakkında Yapılmış Çalışmaların Ve Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Researchs That Are Carrıed Out About Mısconceptıons Of Greenhouse Effect And Instructıonal Programmes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 63-74, August 2012, Ankara.
SELVİ, M., YILDIZ, K. (2009). Biyoloji Öğretmen Adaylarının Sera Etkisi İle İlgili

Algılamaları, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(4): 813–852 / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan; ORAL, Behçet; DERMAN, Mustafa (2012),Sera Etkisi Kavram Yanılgıları Hakkında Yapılmış Çalışmaların Ve Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Researchs That Are Carrıed Out About Mısconceptıons Of Greenhouse Effect And Instructıonal Programmes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 63-74, August 2012, Ankara.


TÜZÜN, Y. Ö., TUNCER, T.G., AYDEMİR, M. (2008). Ġlköğretim Öğretmenlerinin Hava Kirliliği Konusundaki Bilgileri İle İlgili Bir Araştırma, Hacettepe Üniversitesi EğitimFakültesi Dergisi, 35, 374-385 / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan; ORAL, Behçet; DERMAN, Mustafa (2012),Sera Etkisi Kavram Yanılgıları Hakkında Yapılmış Çalışmaların Ve Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Researchs That Are Carrıed Out About Mısconceptıons Of Greenhouse Effect And Instructıonal Programmes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 63-74, August 2012, Ankara.
ÜNLÜ, İ., SEVER, S., AKPINAR, E. (2011). Türkiye’de Çevre Eğitimi Alanında YapılmışKüresel Isınma ve Sera Etkisi Konulu Akademik Araştırmaların Sonuçlarının İncelenmesi, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1): 39-54 / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan; ORAL, Behçet; DERMAN, Mustafa (2012),Sera Etkisi Kavram Yanılgıları Hakkında Yapılmış Çalışmaların Ve Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Researchs That Are Carrıed Out About Mısconceptıons Of Greenhouse Effect And Instructıonal Programmes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 63-74, August 2012, Ankara.
YALÇIN, F. (2010). İlköğretim Öğrencilerinin Küresel Isınma ve Sera Etkisi Konularındaki Bilgi Düzeylerinin ve Yanlış Kavramalarının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma,Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü / ÇAKMAK, Mürşet; GÜRBÜZ, Hasan; ORAL, Behçet; DERMAN, Mustafa (2012),Sera Etkisi Kavram Yanılgıları Hakkında Yapılmış Çalışmaların Ve Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Researchs That Are Carrıed Out About Mısconceptıons Of Greenhouse Effect And Instructıonal Programmes,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 63-74, August 2012, Ankara.
BALCI, Ali (2009). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem,Teknik ve İlkeler. Ankara: Pegem Akademi (7.Baskı) / GÖKYER,Necmi (2012), Özel Öğrenci Yurtlarında Kalan ÖğrencilerinYurt Yönetiminden Kaynaklanan Sorunlara İlişkin Görüşleri (Elazığ İli Örneği) / Opınıons Of Students Who Stay In Prıvate Student Resıdences About Admınıstratıve Problems (Case Study Of Elazığ), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 75-94, August 2012, Ankara.
BÜYÜKÖZTÜRK, Şener (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi / GÖKYER,Necmi (2012), Özel Öğrenci Yurtlarında Kalan ÖğrencilerinYurt Yönetiminden Kaynaklanan Sorunlara İlişkin Görüşleri (Elazığ İli Örneği) / Opınıons Of Students Who Stay In Prıvate Student Resıdences About Admınıstratıve Problems (Case Study Of Elazığ), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 75-94, August 2012, Ankara.
DOĞAN, V. K. (2007). Alaeddin Keykubat Yerleşkesinde Yurtlarda Barınan Öğrencilerin Sorunlarının Eğitimlerindeki Başarı Düzeylerine Etkisi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi / GÖKYER,Necmi (2012), Özel Öğrenci Yurtlarında Kalan ÖğrencilerinYurt Yönetiminden Kaynaklanan Sorunlara İlişkin Görüşleri (Elazığ İli Örneği) / Opınıons Of Students Who Stay In Prıvate Student Resıdences About Admınıstratıve Problems (Case Study Of Elazığ), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 75-94, August 2012, Ankara.
FİLİZ, Z. (2011). Servqual Yöntemiyle Yurt İşletmesinde Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi. International Journal of Research and Development, 3 (1) January / GÖKYER,Necmi (2012), Özel Öğrenci Yurtlarında Kalan ÖğrencilerinYurt Yönetiminden Kaynaklanan Sorunlara İlişkin Görüşleri (Elazığ İli Örneği) / Opınıons Of Students Who Stay In Prıvate Student Resıdences About Admınıstratıve Problems (Case Study Of Elazığ), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 75-94, August 2012, Ankara.
GÜLDİKEN, N., Özekicioğlu, H. (2004). Anadolu Üniversitelerinde Ailelerinden Uzakta Öğrenim Gören Öğrencilerin Barınmaya İlişkin Sorunları. Cumhuriyet Üniversitesi. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5 (1) / GÖKYER,Necmi (2012), Özel Öğrenci Yurtlarında Kalan ÖğrencilerinYurt Yönetiminden Kaynaklanan Sorunlara İlişkin Görüşleri (Elazığ İli Örneği) / Opınıons Of Students Who Stay In Prıvate Student Resıdences About Admınıstratıve Problems (Case Study Of Elazığ), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 75-94, August 2012, Ankara.
GÜLLÜ, K. ve Kuşderci S. (2011). Yükseköğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumunun Verdiği Hizmetlerin Üniversite Öğrencileri Tarafından Algılanması: Sivas Yurtkur Örneği. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 30 (1), 185-209 / GÖKYER,Necmi (2012), Özel Öğrenci Yurtlarında Kalan ÖğrencilerinYurt Yönetiminden Kaynaklanan Sorunlara İlişkin Görüşleri (Elazığ İli Örneği) / Opınıons Of Students Who Stay In Prıvate Student Resıdences About Admınıstratıve Problems (Case Study Of Elazığ), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 75-94, August 2012, Ankara.
KARA, Ö. (2009). Yükseköğrenimde Barınma Sorunu Türkiye‟de Öğrenci Yurtları ve

Dünyadan Örnekler. Antalya Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim

Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi Programı Yüksek Lisans Tezi / GÖKYER,Necmi (2012), Özel Öğrenci Yurtlarında Kalan ÖğrencilerinYurt Yönetiminden Kaynaklanan Sorunlara İlişkin Görüşleri (Elazığ İli Örneği) / Opınıons Of Students Who Stay In Prıvate Student Resıdences About Admınıstratıve Problems (Case Study Of Elazığ), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 75-94, August 2012, Ankara.
KARASAR, Niyazi (2009). Bilimsel AraŞtırma Yöntemi. Kavramlar, İlkeler, Teknikler (4.Basım). Ankara. Milli Eğitim Bakanlığı (2010). Özel Öğrenci Yurtları Denetim Rehberi. Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. R. G. 25659; (BKK 2009/15692); Değişiklik 2011, R. G. 27856 / GÖKYER,Necmi (2012), Özel Öğrenci Yurtlarında Kalan ÖğrencilerinYurt Yönetiminden Kaynaklanan Sorunlara İlişkin Görüşleri (Elazığ İli Örneği) / Opınıons Of Students Who Stay In Prıvate Student Resıdences About Admınıstratıve Problems (Case Study Of Elazığ), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 75-94, August 2012, Ankara.

PASİNLİOĞLU, Y. (2002). Yükseköğretimde Yurtkur. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi / GÖKYER,Necmi (2012), Özel Öğrenci Yurtlarında Kalan ÖğrencilerinYurt Yönetiminden Kaynaklanan Sorunlara İlişkin Görüşleri (Elazığ İli Örneği) / Opınıons Of Students Who Stay In Prıvate Student Resıdences About Admınıstratıve Problems (Case Study Of Elazığ), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 75-94, August 2012, Ankara.


TİRE, O. 2002. Yurtlarda Kalan Öğrencilerin Toplumsal Sorunları: Cumhuriyet Üniversitesi Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi / GÖKYER,Necmi (2012), Özel Öğrenci Yurtlarında Kalan ÖğrencilerinYurt Yönetiminden Kaynaklanan Sorunlara İlişkin Görüşleri (Elazığ İli Örneği) / Opınıons Of Students Who Stay In Prıvate Student Resıdences About Admınıstratıve Problems (Case Study Of Elazığ), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 75-94, August 2012, Ankara.
TÖRNÜK, T. (2010). Sivas Cumhuriyet Üniversitesi‟nde Okuyan ve İl Merkezinde Özel Yurtlarda Kalan Bayan Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik ve Din Yapılarına Sosyolojik Bir YaklaŞım Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı Din Sosyolojisi Bilim Dalı / GÖKYER,Necmi (2012), Özel Öğrenci Yurtlarında Kalan ÖğrencilerinYurt Yönetiminden Kaynaklanan Sorunlara İlişkin Görüşleri (Elazığ İli Örneği) / Opınıons Of Students Who Stay In Prıvate Student Resıdences About Admınıstratıve Problems (Case Study Of Elazığ), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 75-94, August 2012, Ankara.
Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Faaliyet Raporu / GÖKYER,Necmi (2012), Özel Öğrenci Yurtlarında Kalan ÖğrencilerinYurt Yönetiminden Kaynaklanan Sorunlara İlişkin Görüşleri (Elazığ İli Örneği) / Opınıons Of Students Who Stay In Prıvate Student Resıdences About Admınıstratıve Problems (Case Study Of Elazığ), TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 4, p. 75-94, August 2012, Ankara.
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Tarihçesi.

http://www.kyk.gov.tr/kyk/html/index.php adresinden 20/03/2012 tarihinde

indirilmiştir / GÖKYER,Necmi (2012), Özel Öğrenci Yurtlarında Kalan ÖğrencilerinYurt Yönetiminden Kaynaklanan Sorunlara İlişkin Görüşleri (Elazığ İli Örneği) / Opınıons Of Students Who Stay In Prıvate Student Resıdences About Admınıstratıve Problems (Case Study Of Elazığ),Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik